53.schôdza

16.6.2015 - 3.7.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.6.2015 o 13:06 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:06

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

2.

Pán predseda, oceňujem to, čo ste spomínali. Ja som vám dával návrh do programu na zaradenie bodu - súčasný vývoj migračnej politiky. Ja si myslím, že by sa Národná rada mohla zhodnúť dokonca aj na stanovisku podľa ústavného zákona, pretože to je mimoriadne vážna téma, ktorá bude Európu trápiť asi niekoľko rokov. Na jednej strane ja si myslím, sme o tom rokovali na výbore, že je potrebné poskytnúť solidaritu a pomoc azylantom, ktorí sú v utečeneckých táboroch v Sýrii, kresťanským menšinám, na strane druhej odmietnuť ekonomických migrantov a kvóty pre nich, lebo to je, ak raz kvóty začnú, nikdy neskončia, to si treba uvedomiť. Čiže oceňujem, že ste to navrhli zaradiť do programu. Myslím, že európsky summit je dvadsiateho šiesteho alebo tak nejak, dneska je Rada ministrov vnútra, čiže dovtedy máme čas a v takejto téme, ktorá je, ktorá je mimoriadne dôležitá pre Európu a pre Slovensko, si myslím, že by bolo dobré, keby sa Národná rada v čo najväčšom rozsahu vedela zjednotiť.

Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.6.2015 o 13:06 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:07

Mikuláš Huba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

4.

Ďakujem za slovo. Navrhujem doplniť program 53. schôdze Národnej rady o bod Informácia vlády Slovenskej republiky o pozícii vlády ku konferencii zmluvných strán rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, skrátene COOP 21, ktorá sa uskutoční v decembri tohto roku v Paríži.

Odôvodnenie: globálnu zmenu klímy označujú za najväčší problém a výzvu, ktorej budeme v tomto storočí čeliť, nielen experti združení v medzinárodnom paneli pre zmenu klímy, ale aj také kľúčové globálne autority, ako je napríklad prezident Obama či Pápež František. COOP 21 by mal byť kľúčovým klimatickým summitom, aký nemá obdobu minimálne od čias Kjóta v 90. rokoch a preto považujem za veľmi žiaduce, aby sme boli informovaní a mali možnosť sa vyjadriť k stanovisku vlády Slovenskej republiky k tomuto pripravovanému summitu.
Ďakujem.

Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.6.2015 o 13:07 hod.

prof. RNDr. CSc.

Mikuláš Huba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Jozef Mikloško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

6.

Ďakujem, ja tiež sa budem troška opakovať. Chcel by som navrhnúť, aby vláda podala správu Slovenskej republiky k situácii migrantov, už to tu bolo, chvalabohu, ďakujem. Chcem zdôrazniť, že na teraz sme túto tému zanedbali. Spoločnosť je veľmi polarizovaná v tejto téme, objavili sa negatívne stanoviská premiéra aj ministra vnútra skôr ku kvótam, ako k celkovej tejto tematike a mám tu teraz pred sebou veľmi pekné, peknú iniciatívu asi stovky mimovládnych organizácií, Stredozemné more je aj naše more, iniciatíva ku Svetovému dňu utečencov. Čiže veľmi sa prihováram, aby táto téma tu bola, však iste aj bude, ale aby tu aj niekto bol zodpovedný, nielen parlament, ktorý si svoje dá. V deň pred summitom dvadsiateho štvrtého bude tuná na európskom výbore pán premiér, čo je dobré, len my by sme tým pádom mohli a mali aj zaviazať pána premiéra, aby konal v zmysle našich uznesení. Čiže niekto by tu mohol byť aj, ktorý je za to zodpovedný, či minister vnútra... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.6.2015 o 13:08 hod.

Doc. RNDr. DrSc.

Jozef Mikloško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Miroslav Kadúc
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

8.

Ďakujem pekne, pán predseda. Dovoľte mi požiadať Vás o zaradenie bodu, a to, aby špeciálny prokurátor predložil správu o stave, vývoji, štruktúre a dôvodoch korupčných trestných činov na území Slovenskej republiky a tento bod zaradiť po bode 100, kde sa nachádza správa o činnosti prokuratúry.

Krátke odôvodnenie. Keď som sa pána špeciálneho prokurátora, á pardon, pána generálneho prokurátora na výbore pýtal na tú správu o stave korupčných trestných činov, ktorá má dva odseky a jednu tabuľku, z ktorej sa javilo, že korupcia vlastne je na ústupe a v podstate žiadna nie je, odpovedal mi, že toto je v kompetencii špeciálneho prokurátora a z diskusií vyplynulo, že on takejto správe nebude robiť žiadne obštrukcie. Takže, by som si vás dovolil požiadať o takúto správu, teda stav korupčných trestných činov na území Slovenska.

Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.6.2015 o 13:09 hod.

JUDr. Ing.

Miroslav Kadúc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:10

Magdaléna Vášáryová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

12.

Ďakujem. Pán predseda, ja by som žiadala, aby ste zaradili na toto rokovanie, alebo aspoň povedali, kedy zaradíte na rokovanie mimoriadnu správu verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním niektorých orgánov, ktorá bola doručená parlamentu ombudsmankou ešte v auguste 2013 a doteraz ju plénum ignorovalo. Takže chcela som len upozorniť, že máte niekde v šuplíkoch takúto správu a bolo by dobré, keby sme ju prerokovali. Je čím ďalej, tým viacej aktuálna.

A druhá, znovu by som chcela požiadať, aby na nasledujúcu schôdzu prišiel pán minister kultúry a predložil správu o Matici slovenskej. Keď som to žiadala minule, poslanci SMER-u hlasovali proti tomu, ale medzitým musí Matica vrátiť 150-tis. eur kvôli spackanej digi... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.6.2015 o 13:10 hod.

Mgr.

Magdaléna Vášáryová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:11

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

14.

Ďakujem pekne. Ja by som Vás chcela požiadať zaradiť do programu informáciu o stave prípravy zákona o prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách, to je pod gesciou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a zákona o obetiach, ktorý je pod gesciou ministerstva spravodlivosti. Dôvod, prečo o túto správu žiadam, je, že vieme, že boli vytvorené dve pracovné skupiny, ktoré sa každá venuje zákonu. Na druhej strane, keďže ide v zákone o obetiach o implementáciu smernice, ktorá má byť teda implementovaná do konca novembra, zaujíma ma najmä, že prečo bola práca na zákone o obetiach zastavená a naopak, práca na zákone o eliminácii násilia páchaného na ženách je v plnom prúde aj napriek tomu, že vlastne neexistuje konkrétne uznesenie vlády o tomto. Ďakujem pekne.

Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.6.2015 o 13:11 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:12

Monika Gibalová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

16.

Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, asi došlo k nejakému nedorozumeniu, pretože som teraz objavila v programe návrh poslankyne Národnej rady Moniky Gibalovej na vydanie zákona o sociálnych službách, je to bod 25. Ja som tento bod totožný stiahla v mene troch poslaneckých klubov z návrhu rokovania 51. schôdze a následne som podala na túto schôdzu návrh, ktorý je totožný, ale je spolupredkladateľ pán poslanec Fronc, je to bod 36. Čiže sú tu dva totožné návrhy, tak ja žiadam, aby teda sa urobil v tom nejaký poriadok. Ak môžem poprosiť, ten bod 25 je neaktuálny teda. Ďakujem pekne.

Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.6.2015 o 13:12 hod.

PhDr. Mgr. PhD.

Monika Gibalová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:14

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

18.

Ďakujem. Chcel by som rovnako ako kolegovia privítať možnosť baviť sa v pléne parlamente o téme kvót. Chcel by som iba poprosiť, keďže nie je pravda to, čo hovoril pán poslanec Mikloško, že túto tému parlament zanedbal, pretože sme sa na eurovýbore o nej niekoľkokrát bavili zároveň aj za účasti pána europoslanca, myslím, že Zalu, sme sa snažili prijať uznesenie aj vtedy a chcel by som procedurálne navrhnúť, aby plénum parlamentu úzko spolupracovalo s eurovýborom k tejto téme a možno, ak to vyjde časovo, aby rokovanie pléna bolo po rokovaní gesčného v tomto prípade "eurovýboru", aby sme mohli zosúladiť stanoviská uznesením asi pléna a zároveň eurovýboru.

Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.6.2015 o 13:14 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:15

Ľudovít Kaník
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.6.2015 o 13:15 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:15

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Nechcete ten svoj stiahnuť hej? Dobre. Dobre kolegyne, kolegovia budeme teda hlasovať o návrhu na zmenu a doplnenie programu. Ak teda som to správne pochopil a vystúpenia pána poslanca Lipšica, Mikloška a pána Fronca mali skôr podporný charakter k tomu, že do programu sme zaradili už tento bod, takže o týchto návrhoch hlasovať nebudeme. Poprosím teraz, aby sme hlasovali o návrhu pána poslanca Hubu, ktorý žiada doplniť do programu 53. schôdze Národnej rady bod informácia vlády Slovenskej republiky o pozícii vlády Slovenskej republiky ku konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, ktorá sa uskutoční v decembri tohto roku v Paríži. Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Už ste? Poprosím zobraziť výsledok na tabuľu. Prítomných 130 poslancov, za hlasovalo 51, proti boli 2, zdržalo sa 77 poslancov. Návrh pána poslanca Hubu sme neschválili. Ďalší návrh dal pán poslanec Kadúc, ktorý navrhuje, aby Národná rada požiadala špeciálneho prokurátora, predložiť správu o stave korupcie a túto zaradiť ako bod a za bod 100, čo je správa o činnosti Generálnej prokuratúry. Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za hlasovalo 50, zdržalo sa 80. Návrh sme neschválili. Jeden z technikov poprosím, keby ste sa mohli ísť pozrieť na hlasovacie zariadenie pani poslankyni Pfundtner. Dali ste správnu kartu pani poslankyňa. Na kreditku to zatiaľ nejde. Už vám to ide pani poslankyňa? Mali ste odkukať, ako to pán kolega pošúchal, aby to fungovalo. Nech sa páči, budeme hlasovať o ďalšom návrhu pani poslankyne Vášáryovej, ktorá žiada, aby bola na rokovanie Národnej rady zaradená mimoriadna správa verejnej ochrankyne práv, ktorá už bola tu predložená do Národnej rady v roku 2013, prerokovali ju príslušné výbory, ale nebola prerokovaná na samotnom pléne. Neodporučil to výbor, len pripomínam. Nech sa páči, hlasujeme o návrhu pani poslankyne Vášáryovej.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za hlasovalo 50, proti bolo 10, zdržalo sa 71. Tento návrh sme neschválili. Pani poslankyňa ďalej žiadala, aby Národná rada požiadala ministra kultúry o predloženie správy o Matici slovenskej. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za hlasovalo 51, proti boli 6, zdržalo sa 73, nehlasoval 1. Tento návrh sme neschválili. Pani podpredsedníčka Jurinová požiadala zaradiť do programu informáciu o stave prípravy zákona o eliminácii a prevencii násilia páchaného na ženách v gescii ministerstva práce a tiež zákona o obetiach v gescii ministerstva spravodlivosti. Nech sa páči, hlasujme o návrhu pani podpredsedníčky.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za hlasovalo 50, proti bolo 33, zdržalo sa 47. Tento návrh sme neschválili. Pán poslanec Viskupič beriem skôr ako apel, aby pri príprave stanoviska v danej veci Eurovýbor koordinoval svoj postoj, aj zasadnutie a budeme sa samozrejme snažiť dôstojne odrokovať ten bod aj s tým, aby sme mali všetko pripravené a skoordinované, takže to berieme ako, ako apel. Zároveň by som teda rád vyriešil pripomienku pani poslankyne Gibalovej, ktorá povedala, že jej bod, môžte pani poslankyňa 25? Jej bod 25 je totožný s ďalším bodom. Beriem tak na vedomie, že pani poslankyňa ako jediná predkladateľka berie späť tento návrh z rokovania a 36-ty, kde je spolupredkladateľka s pánom poslancom Froncom, zostáva v riadnom programe Národnej rady. Čiže je vypustený bod 25 z programu Národnej rady. Ďakujem pekne. A ešte bol tu pán poslanec Kaník, ktorý navrhol zlúčiť rozpravu o jeho bode 48 novela zákona o DPH s vládnym návrhom zákona o DPH, ktorý je pod bodom 67. Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 132 poslancov, za hlasovalo 50, proti bolo 70, zdržalo sa 11, nehlasoval 1. Návrh sme neschválili. Teraz panie poslankyne, páni poslanci dávam hlasovať o programe schôdze ako o celku so schválenými zmenami a doplneniami prosím, prezentujme a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za hlasovalo 84, zdržalo sa 49. Konštatujem, že sme program 53. schôdze Národnej rady schválili. Panie poslankyne, páni poslanci neopúšťajte rokovaciu sálu, pretože vás chcem informovať, že pristúpime k hlasovaniu o siedmich prerokovaných bodoch z 51. schôdze, ktoré zostali ešte neodhlasované. Dnes teda budeme hlasovať teraz o siedmich prerokovaných bodoch z minulej schôdze a potom budeme hlasovať o sedemnástej hodine po prerokovaní zákona vráteného prezidentom, ak dovtedy skončí rozprava. V ďalších rokovacích dňoch budeme o prerokovaných bodoch programu hlasovať tak, ako je zvykom vždy o jedenástej a o sedemnástej hodine, pokiaľ sa Národná rada nerozhodne inak. Teraz poprosím spravodajcu z výboru pre vzdelávanie, vedu a mládež a šport pána poslanca Martina Fronca, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslankyne Horváthovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa školský zákon, tlač 1473. Pán poslanec nech sa páči, máte slovo, uveďte hlasovanie.

Fronc, Martin, poslanec NR SR
Ďakujem pekne pán predseda. Tlač 1473 len chcem pripomenúť, že to je o strave, aby ste si pamätali a navrhujem pán predseda, aby sme návrh poslankyne Evy Horváthovej, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 245 prerokovali v druhom čítaní.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu spravodajcu, prerokovať tento návrh pani poslankyne v druhom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za hlasovalo 26, proti boli 3, zdržalo sa 100 poslancov, nehlasoval 1. Tento návrh sme neschválili. Pán poslanec uveďte ešte ďalšie hlasovanie o ďalšom návrhu pani poslankyne Horváthovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa školský zákon, tlač 1474.

Fronc, Martin, poslanec NR SR
Áno ani tuná nebol podaný žiaden procedurálny návrh, takže pán predseda prosím dajte hlasovať o tom, že predmetný návrh zákona tlač 1474 poslankyne Evy Horváthovej prerokuje Národná rada v druhom čítaní.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o tom, že Národná rada prerokuje tento návrh zákona v druhom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 132, za 27, proti 2, zdržalo sa 101 poslancov, nehlasovali 2 poslanci. Ani tento návrh Národná rada neschválila. Poprosím teraz pána poslanca Novotného, aby uviedol hlasovanie o návrhu poslancov Kaníka, Freša a Jurzycu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, tlač 1478.

Novotný, Viliam, poslanec NR SR
Pán predseda dajte prosím hlasovať o tom, že predmetný poslanecký návrh prerokujeme v druhom čítaní.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána poslanca prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 132 poslancov, za hlasovalo 47, proti boli 3 poslanci, zdržalo sa 82 poslancov. Ani tento návrh sme neschválili. Teraz poprosím pani podpredsedníčku Jurinovú, aby uviedla hlasovanie o návrhu poslancov Brocku a Figeľa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, tlač 1502. Pani podpredsedníčka nech sa páči, máte slovo.

Jurinová, Erika, podpredsedníčka NR SR
Ďakujem pekne. Pán predseda dajte hlasovať o postúpení predmetného návrhu zákona do druhého čítania.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pani podpredsedníčky prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za hlasovalo 46, proti bolo 42 poslancov, zdržalo sa 45 poslancov. Návrh sme neschválili. Pán poslanec Přidal poprosím vás, aby ste prišli uviesť hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Viskupiča a Nicholsonovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, tlač 1511.

Přidal, Alojz, poslanec NR SR
Pán predseda dajte hlasovať v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku, že Národná rada prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o tom, že Národná rada prerokuje tento návrh zákona v druhom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 134 poslancov, za hlasovalo 44, proti bolo 30, zdržalo sa 58, nehlasovali 2. Návrh sme neschválili. Pán poslanec Mikuš poprosím, aby ste uviedli hlasovanie o návrhu poslanca Osuského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani. Tlač 1533.

Mikuš, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem pekne pán predseda. Prosím dajte hlasovať o tom, aby sa Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c), že prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána spravodajcu, prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za hlasovalo 25, proti bolo 24, zdržalo sa 83 poslancov, nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh sme neschválili. Pán poslanec Zajac uvedie teraz hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslanca Novotného na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Tlač 1520. Nech sa páči.

Zajac, Pavol, poslanec NR SR
Vážený pán predseda prosím, dajte hlasovať o postúpení predmetného návrhu zákona do druhého čítania.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu spravodajcu prerokovať tento návrh zákona v druhom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 132 poslancov, za hlasovalo 50, proti bolo 12, zdržalo sa 70. Tento návrh sme neschválili. Teraz bude nasledovať druhé čítanie o zákone z 13. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátenom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou. Materiál máme uverejnený ako tlač 1588. Chcem požiadať spoločného spravodajcu z výboru pre sociálne veci pána poslanca Viliama Jasaňa a poprosím ho, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch. Nech sa páči pán poslanec, uveďte túto informáciu.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.6.2015 o 13:15 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video