Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

11.2.2016 o 15:54 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 11.2.2016 15:54 - 16:04 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
O slovo v zmysle rokovacieho poriadku požiadal podpredseda Národnej rady pán podpredseda Figeľ. Nech sa páči, máte slovo.

Figeľ, Ján, podpredseda NR SR
Ďakujem pekne, pán predseda. Ctené dámy, vážení páni, milí kolegovia, dovoľte mi prispieť niekoľkými pohľadmi na tému, ktorá je aktuálna, dôležitá aj perspektívna, nadviazať aj na slová kolegu predsedu klubu pána Abrhana a na to všetko, čo by mohla táto schôdza priniesť. Ona je aj na to príležitosťou, skôr výnimočnou, mimoriadnou, a nemali by sme ju premárniť. Školstvo je rezortom, ktorý má najväčší singulárny vplyv na spoločnosť zo všetkých a je možno najviac zanedbávaným rezortom z hľadiska mnohých potrebných zmien aj financovania, aj celkového vnímania, lebo má dopad na ekonomickú konkurencieschopnosť, na náladu spoločnosti, na zamestnanosť a zamestnateľnosť obyvateľov, na kultúrnu vyspelosť alebo zrelosť a hlavne teda na občiansku zrelosť, ktorá znamená aj istý politický rozmer každého z nás, ale aj celku. Je to teda rezort dôležitý pre budúcnosť jednotlivcov aj krajiny a spoločnosti. A dnešný kritický až krízový stav by mal byť vnímaný skôr ako príležitosť dostať ho do centra záujmu, trvalej podpory a rozvoja.
KDH chápe oprávnené požiadavky a očakávania tak učiteľov, ako aj zdravotných sestier a tu chcem hovoriť skôr o učiteľoch a zároveň aj zúčastňovali sme sa aj sa budeme zúčastňovať na konštruktívnom dialógu, ktorý podporujeme, či na rezortnej, spoločenskej alebo teraz parlamentnej úrovni, pričom aj v jednom, aj v druhom prípade platí, že potrebujeme do rezortu, do oblasti vzdelávania a výchovy, investovať lepšie a viac, v tomto poradí: Lepšie je, po prvé, nerozkrádať, neplytvať, nemíňať, neprečerpávať, neodčerpávať, nevyčerpávať, ale rozumne investovať, možno dvakrát až trikrát zmerať, vážiť, a tak odsúhlasiť, lebo efektívnosť znamená aj kvalitu, návratnosť, mieru, ktorá je veľmi dôležitá aj v súkromnom, takisto aj vo verejnom sektore. No a viac o tom hovorili aj mnohí predrečníci, ak budeme na chvoste, tak zostaneme na chvoste, ba ešte horšie bude. Ak je Slovensko v skupine s Tureckom, ak nástupný plat je tak nízko, ako je zhruba 500-eurová úroveň, ktorá vlastne hovorí o tom, že po dvadsiatich rokoch je asi 800 eur a že celkovo sme pod polovicou vysokoškolského obyvateľstva a v oblasti príjmov učiteľov, tak to je aj málo a hovorí to aj o statuse nízkom, neprimeranom statuse učiteľov pre budúcnosť a význame tejto služby, profesie, tohto poslania, lepšie povedané.
Z európskej skúsenosti môžem povedať to, čo som pripomenul na školskom výbore, od nás na juhu je Grécko, na severe je Fínsko. My sme medzi tým. Budeme driftovať buď na juh, alebo na sever. Grécko má všetky typy chorôb a problémov, od finančných, ekonomických cez zmluvno-právne a bezpečnostné. A hovorím to aj preto lebo školstvo je tam úpadkové. Najviac problémov v sporoch v Únii v Európe o mobilite, uznávaní kreditov, diplomov, kvalifikácií bolo v Grécku a grécki občania ich mali. Fínsko ukazuje, že sa dá konkurovať, inovovať, súťažiť, hoci ich je len päť miliónov, sú na severe, časť krajiny je za polárnym kruhom, majú mnohé limity, nechcem o tom hovoriť, zároveň ukazujú, že s týmto potenciálom dokážu súťažiť celosvetovo.
Dámy a páni, v koaličnej vláde sa ťažšie presadzuje dôležitosť každého rezortu a osobitne školstva, kde výsledky prichádzajú potom s deťmi generačne. A to hovorím práve preto, lebo vo vláde, kde netreba hľadať nejaké kompromisy, kde predseda vlády a strany večer o niečom rozhodne a ráno vláda niečo napíše a na ďalší deň parlament môže urobiť zákon, by školstvo mohlo profitovať a vyzerať lepšie, a preto vnímame tieto štyri roky ako premárnené, pretože aj odborne aj politicky školstvo zostalo skôr v očakávaniach, tie sľuby sa nenaplnili, boli veľmi explicitné, boli opakované, menili sa ministri, ale nie pomery a nie k lepšiemu.
Chcem ešte pár poznámok uviesť hlavne dopredu, aby to nebolo len o situácii, či európskej alebo slovenskej, treba sa dívať dopredu, rozumní vedia, že budúcnosť sa začína dnes, múdri vedia, že ona sa už začala, lebo nadväzujeme, my nie sme na zelenej lúke, nedá sa ísť z nuly a hlavne teda nadviazať na to, čo je, a preto chcem vyjadriť podporu k aktuálnym požiadavkám a zároveň dôvodovej správe, ktorá zároveň je podkladom pre návrh uznesenia, pretože záleží aj na rozhodnutiach do volieb, v týchto týždňoch a mesiacoch a, samozrejme, aj na tom, čo bude potom. To je v rukách občanov aj učiteľov, aj každého. Osud Slovenska je v slovenských rukách a to je dobre. To je potrebné, len treba rozumne s tým narábať, lebo sloboda volá k zodpovednosti. Potrebujeme koncepciu, aby bolo jasné aj, čo treba dlhodobo, strednodobo, krátkodobo, aby bol horizont, cesty, kroky evidentné a podľa toho postupovali jednotlivé vlády alebo boli obdobia. Preto sme podporili, kolega Martin Fronc to navrhoval, ten Národný program vzdelávania, lebo hneď ako bude národný, ak to bude program a ak mu bude venovaná pravidelná, seriózna pozornosť aj zo strany parlamentu, tak školstvo začne vyhrávať a bude vyhrávať, lebo ak sa tam zadefinujú ciele, nástroje a zdroje tak, aby boli rozumné, adekvátne, tak ovocie bude prichádzať postupne, nedá sa to preskočiť.

Chcem podčiarknuť, že je veľmi dôležité, aby z hľadiska cieľov si tu Slovensko postavilo dvojitý cieľ aj kvalitu, aj dostupnosť, len jedno z toho je málo, lebo vedie kvalita k elitárstvu a dostupnosť k egalitárstvu. A ak sa to spojí, rozumne, tak potom sú krásne výsledky, ktoré môžeme pozorovať po Európe v tých lepších príbehoch, za súčasných pomerov, keď je skôr málo peňazí, keď je ťažká geopolitická situácia. Ale európske krajiny, ako je už spomínané Fínsko alebo aj Dánsko päť miliónové, nakoniec Švédsko, tie viaceré ukazujú v tomto krásne výsledky, lebo spájajú cieľ kvality vzdelávania na všetkých stupňoch a dostupnosť vzdelávania a zároveň celoživotné vzdelávanie.
Školstvo a investície do školstva sú najvýhodnejšie. Po páde banky Lehman Brothers je to už aj tak evidentné, že stratí sa banka, stratia sa účty, ale remeslo má zlaté dno. To, čo vieme, je základom pre obdobia aj po páde banky, aj pre krízové situácie. A spomínam to preto, lebo je to už aj dnes vedecky dokázané, že investície do školstva, do vzdelania, kvalitného, relevantného, majú najvyššiu mieru návratnosti, a to vyššiu než bankové operácie. Oplatí sa to, vráti sa to lepšie než z iných operácií alebo inej politiky. A ak to má priniesť dobré ovocie, dokonca najlepšie, najväčšie, najrozsiahlejšie aj finančne, ekonomicky pre štát a spoločnosť, tak v centre reforiem, zmien a ich nositeľov musí byť učiteľ. Môžeme mať zateplené budovy, magnetické alebo elektronické alebo akékoľvek didaktické pomôcky, ale rozhodujúcim a najvplyvnejším faktorom v zmenách tohto úspechu je učiteľ, jeho profesionalita, jeho kontinuálne vzdelávanie, jeho podpora, jeho status. Isteže, sú tu aj výnimky, ale bez učiteľov to nepôjde a, naopak, s kvalitnými učiteľmi je ten úspech garantovaný. Chcem povedať, že investície cez vzdelanosť na všetkých úrovniach včítane kontinuálneho vzdelávania dnes môžu priniesť a, verím, aj prinesú vyššiu mieru konkurenčnej schopnosti Slovenska a obyvateľstva, ktorá, žiaľ je nízka. A prejavuje sa to i v zaostávajúcich regiónoch i v dvojcifernej nezamestnanosti, i v exode veľkej časti populácie do zahraničia, kde sa skôr uplatnia než tu v inovatívnosti našej ekonomiky, čo je veľká výzva do blízkej i vzdialenej budúcnosti a, samozrejme, aj v ďalších parametroch.
Rád pripomínam, možnože poslednýkrát v tomto volebnom období, to štúrovské, lebo sme mali aj slávnostnú schôdzu, bolo dvesto rokov od narodenia Ľudovíta Štúra, treba viac tvoriť, menej troviť. Bez výchovy a vzdelania to nepôjde. A práve tvorivý proces, kde sa otvára myslenie, nie napĺňa hlava informáciami, ale otvára spôsob hľadania, učenia, celý život je to, čo má dodať škola. A to najšľachetnejšie, čo mi zostalo z tých rokov, rád tiež pripomínam od Komenského, škola má byť dielňou ľudskosti. Keď debatujeme o tom, ako pomôcť alebo nepomôcť alebo kto je utečenec a kto si zaslúži solidaritu, to je o ľudskosti. Keď chýba ľudskosť, všetko je problém. Keď je ľudskosť, problémy sa riešia. A školy tu majú čo povedať aj slovenské a som rád, že školy sa prebúdzajú a angažujú.KDH je pripravené podporiť dobré zámery aj dnes aj po marci aj krátkodobé, ale aj strednodobé a dlhodobé, ktoré sa týkajú tohto stavu, neprijateľného a kritického. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2016 15:52 - 15:54 hod.

Peter Pellegrini
S reakciou na faktické, pán poslanec Kuffa, nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2016 13:36 - 13:37 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec, vystúpili ste tu ako najväčší obranca a záchranca slovenského školstva, ale dotknem sa len dvoch vecí. Hovorili ste o asistentoch pre deti, chcem sa spýtať, za dva roky kedy ste boli súčasťou vládnej koalície, o koľko ste zvýšili počty asistentov v našich školách? Ja som ich zvýšil dvojnásobne počas toho môjho krátkeho pôsobenia na poste ministra školstva. Vy ste ich nezvýšili ani o jedného. A, ďalej, prosím vás pekne, keď vám tí kolegovia na balkóne tak veľmi pekne tlieskajú, tak dúfam, že vám zatlieskajú aj za to, že ste dvakrát po sebe tu ako vládny poslanec sa podpísali pod nulové zvýšenie platov pedagógov, za ktorých dnes bojujete, aj pre rok 2011, aj pre rok 2012. Bolo to podpísané v kolektívnej zmluve pri nule. Mňa zaujíma čo je kolektívna zmluva, pretože tých 6 % zvýšilo z toho dôvodu, že pán minister Mikloš urobil rozpočet taký, že treba prepustiť asi desaťtisíc učiteľov a vtedy tá priemerka vzrastie tak, ako vzrastie. Niečo o tom viem, bol som štátny tajomník ministerstva financií. Ja som bol trikrát po sebe pri tom, keď sme podpísali päťpercentné zvýšenie pedagógom. Vy nemáte morálne právo stáť za tým kecpultom a tváriť sa tu ako najväčší ochranca nášho školstva. Za to nech vám zatlieskajú, že ste dva roky kašľali na platy učiteľov a dali ste im veľkú nulu. A vyhovárate sa na deficit alebo hospodárenie štátu. My sme prevzali štát s rozpadnutou finančnou správou, keď sme nemali ani šajnu, akými príjmami štát disponuje, napriek tomu sme si prácu pedagógov vážili. Dvakrát ste im podpísali nulu. Sedeli ste tu ako päť peňazí a ani ste nepípli, keď sem prišiel minister školstva s tým, že ako si to dovolil. Takže vy sa tu teraz nestavajte do záchrancu slovenského školstva. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.2.2016 11:02 - 11:02 hod.

Peter Pellegrini
Pán poslanec Přidal.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.12.2015 14:38 - 14:39 hod.

Peter Pellegrini
Na vaše vystúpenie, pán poslanec, šesť faktických poznámok. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.
Ako prvý pán poslanec Raši.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.12.2015 17:04 - 17:04 hod.

Peter Pellegrini
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda Baška.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2015 18:09 - 18:09 hod.

Peter Pellegrini
Nebudem na to reagovať, pán poslanec, dávam len do pozornosti hlavným sledovačom spravodlivosti predsedajúceho, keď nabudúce upozorním, či poslanec bude alebo nebude mať na to právo.

Dobre, ďakujem pekne.Nech sa páči, s reakciou na faktickú, ak teda je na čo, pán poslanec Viskupič, reagovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2015 17:54 - 18:08 hod.

Peter Pellegrini
Pán poslanec Viskupič je posledný prihlásený do rozpravy ústne. Nech sa páči, máte slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2015 17:09 - 17:19 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa.
A zároveň si aj vážim, ako ste to predniesli a nevyhovorili ste sa na hlasovacie zariadenie, že spravilo niečo bez vášho vedomia. Ďakujem pekne. Poprosím zaznamenať túto opravu do zápisu.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pokračujeme v rokovaní hlasovaním, a to o bode 113 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o

návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku (tlač 1826).

Pani poslankyňa Pfundtner uvedie hlasovanie. (Ruch v sále.) Nech sa páči, pani poslankyňa, uveďte hlasovanie.

Pfundtner, Edita, poslankyňa NR SR
Ďakujem. Vážený pán predseda, vo všeobecnej rozprave vystúpil jeden poslanec, nebol podaný žiadny návrh, prosím preto, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh zákona v druhom čítaní.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu, že návrh zákona posunieme do druhého čítania.
(Hlasovanie.) Prítomných 116 poslancov, za hlasovalo 22, proti boli 2, zdržalo sa 91 poslancov, nehlasoval 1.

Konštatujem, že tento návrh zákona do druhého čítania sme neschválili.

Ďakujem, pani poslankyňa.
Pán poslanec Čepák teraz uvedie hlasovanie o návrhu uznesenia k

návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do výcvikovej misie EUTM MALI (tlač 1861).

Nech sa páči, pán poslanec, uveďte hlasovanie.

Čepák, Rastislav, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo, pán predseda. V rozprave vystúpil jeden poslanec, pán Mikloško, nepredložil žiaden iný návrh uznesenia, preto dajte hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré som predložil ja.

Pellegrini, Peter, predseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 119 poslancov, za 115, zdržali sa 3 poslanci, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme tento návrh uznesenia schválili.

Panie poslankyne, páni poslanci, keďže sme si odsúhlasili, že budeme hlasovať po prerokovaní skráteného legislatívneho konania, chcem vás upozorniť, že po skončení rozpravy, kde sú ešte traja ústne prihlásení poslanci, budeme hlasovať o tom, že schválime skrátené legislatívne konania na návrh vlády (Reakcie z pléna.), alebo o tom, že ich neschválime, samozrejme, ospravedlňujem sa za to, že som povedal iba jeden variant.
Budeme pokračovať, keďže je kľud v rokovacej sále, ďalej v prerokovávaní bodov, ktorými sú

návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,

a

návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Poprosím ďalšieho prihláseného do rozpravy, aby vystúpil v rozprave. Pán poslanec Miškov, máte slovo, nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2015 18:47 - 18:49 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Ja si na rozdiel od vás, pán poslanec, myslím, že práve ešte táto Národná rada, ak má niekto vylepšovať alebo meniť rokovací poriadok, tak to má robiť na sklonku svojho volebného obdobia, pretože za štyri roky poslanci, ktorí tu sedia, mali možnosť zažiť mnohé situácie a na základe nich možno potom sa niektoré pretavili do novely rokovacieho poriadku. Nemyslím si, že nový parlament, ktorý vzíde po marcových voľbách, kde môže dôjsť k výraznej obmene, a dúfam, že u niektorých strán aj dôjde k výraznej obmene nových poslancov, tí nemajú ani dunstu, čo je rokovací poriadok a ako môže byť alebo nemôže byť zneužitý, alebo čo prináša život. Takže nemyslím si, že v apríli 2016 môže nový parlament rokovať o zmene rokovacieho poriadku, lebo ešte nebude mať ani jednu schôdzu za sebou a nebude ani vedieť, aké nedostatky alebo problémy má.
Na druhej strane, vy ste právnik, ja nie som, ja som laik, ale stále sa ozýva – a ja to podporujem, že nie každá jedna životná situácia musí byť okamžite pretavená do zákona. Predsa zákon má byť jasný, stručný a má mať nejakého ducha a nejaký účel zákonodarcu a ostatní ho majú rešpektovať. A preto ja napríklad už rok riadim Národnú radu Slovenskej republiky a bez toho, aby rokovací poriadok obsahoval zákaz nočných rokovaní alebo potrebu ich schvaľovania trojpätinovou väčšinou, neviem, či ste nejaké zažili. Ja na to nepotrebujem zákon, som vyhlásil, že to tak nebude, a nebude. A preto si myslím, že aj vy zas opačne, neviem, prečo stále hovoríte, že automaticky Národná rada bude skracovať tie lehoty, veď jednoducho sme povedali, že bude sa hlasovať po 48 hodinách, Národná rada musí mať určité svoje právomoci, však je najvyšší zákonodarný orgán. A nehovorte už teraz dopredu, že bude automaticky skracovať, ja tvrdím, že ich bude dodržiavať a pokiaľ bude vedenie minimálne také, aké je, alebo ak by som mal ja sedieť na stoličke predsedu parlamentu, bude dodržiavať 48-hodinovú lehotu. Prečo to spochybňujete, ešte to ani neplatí?
Skryt prepis