58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.11.2015 o 9:58 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:58

Helena Mezenská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Opätovne ja len v závere chcem dodať, že ideový zámer podpory, či už rodinného podnikania, alebo podpory malého, domáceho podnikania, ja rozhodne považujem za zámery, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Je to neodškriepiteľná potreba doby, dlhodobo sa prejavuje a na túto potrebu doby, ľudí, ktorých sa to bezprostredne týka, je nevyhnutné aj reflektovať.
Ja sa prihováram za to, aby sa vytvoril zjednodušený, právny, legislatívny rámec, ktorý umožní malým domácim producentom a rodinným firmám sa rozvíjať a uživiť. Preto budem veľmi rada, ak tento návrh zákona bude podporený, ak nebude mať dostatočnú väčšinovú podporu, prajem si, aby tento ideový zámer, tento legislatívny návrh bol v budúcom období zvážený, aby sa ním tí, ktorí budú pri moci, budú mať rozhodovaciu právomoc, aby sa ním aj v budúcnosti zaoberali.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.11.2015 o 9:58 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:00

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Takže v šnúre predkladaných záverov sme sa vrátili zasa k dôchodkovému systému.
Tento návrh zákona, ktorý predkladáme spoločne, tak ako bolo povedané, spolu s pani poslankyňou Jurinovou, pánom poslancom Brockom, Mihálom a Jurzycom, sme sa zamerali na oblasť, ktorá je dôležitá pre to, aby ľudia, ktorí, a to sa týka teda všetkých ľudí, ktorí pracujú, dostávali už v priebehu svojho aktívneho života maximum zrozumiteľných informácií o tom, čo ich čaká v čase, keď pôjdu do dôchodku. Ten dôvod je, zjednodušene povedané, veľmi jednoduchý, aby si na základe týchto informácií mohli upravovať svoju životnú stratégiu, aby si uvedomovali, v akej situácii sa nachádzajú, a mohli s tým prípadne niečo aktívne robiť. Je veľmi dobré, aby každoročne, pravidelne človek presne vedel, koľko odviedol do Sociálnej poisťovne, aké mu z toho vznikajú nároky, keby v takomto štýle, tempe pokračoval ďalej z hľadiska svojho pracovného umiestnenia, zaradenia, príjmu. Aký bude mať dôchodok v danom čase a v akom čase bude odchádzať do dôchodku, a ďalšie informácie, ktoré sú skutočne veľmi dôležité, aby ľuďom dávali istotu, aby vedeli, čo ich čaká a čo už majú za sebou.
Je to naozaj veľmi neideologický návrh zákona. Je to vylepšenie a doplnenie existujúceho systému, ktorý sa orientuje naozaj na poskytovanie informácií. V úvode len spomeniem, že takýto zámer nie je nový. Už pri vzniku dôchodkovej reformy bol obsiahnutý v zákone. Nie v takomto rozsahu, aký navrhujeme, nie v takomto rozsahu, aký navrhujeme, bolo poplatné dobe a poznatkom, ktoré sme vtedy mali, ale už vtedy v príslušných paragrafoch takáto povinnosť pre Sociálnu poisťovňu bola aj ju dokonca Sociálna poisťovňa jeden alebo dva roky realizovala, ale ten výkon a to uchopenie tejto povinnosti, žiaľbohu, úradníci to niekedy tak spravia, bolo tak komplikované a tak zložité, že vôbec to nenaplnilo ten zámer, a bolo to zložité, málo prehľadné a veľmi rýchlo pri niektorej z budúcich noviel, ktoré realizovala už prvá Ficova vláda, tieto paragrafy vypadli. Neboli opravené alebo vylepšené, ale jednoducho vypadli z návrhu zákona. Teraz by sme sa k tomu vrátili a v takej zjednodušenej a rozumnej forme, čo by určite ľuďom pomohlo.
Takže dovoľte mi zrekapitulovať, cieľom tejto novely zákona je zabezpečiť, aby občania ako účastníci starobného dôchodkového poistenia a sporenia boli pravidelne informovaní o rôznych údajoch týkajúcich sa tohto poistenia a sporenia. Išlo by o tieto údaje: výška predpokladaného mesačného starobného dôchodku v absolútnej sume, predpokladaný dátum odchodu do dôchodku, doterajší počet rokov starobného dôchodkového poistenia, úhrada poistného na starobné poistenie za predchádzajúci rok a jej absolútna suma, výška nároku na predčasný starobný dôchodok v najbližšom možnom termíne, uskutočnené legislatívne zmeny, ktorých dôsledkom môže byť ovplyvnená výška predpokladaného mesačného starobného dôchodku spolu s vysvetlením tohto možného vplyvu.
Takéto informovanie občanov sa navrhuje uskutočňovať prostredníctvom rozšírenia doterajších povinností Sociálnej poisťovne, ktorá osobám zúčastneným na starobnom, dôchodkovom poistení bude zasielať jedenkrát ročne súbor uvedených informácií, a to najneskôr k 31. júlu daného roka. Navrhovanou účinnosťou tejto novely k 1. júnu 2016 by sa docielilo, že už budúci rok občania prvýkrát obdržia komplexný balík informácií o svojom dôchodku.
Dôvodom navrhovaných zmien je skutočnosť, že v systémoch starobného, dôchodkového poistenia aj sporenia sa neustále vykonávajú legislatívne zmeny, ktorých dopady na výšku dôchodku sú zásadné. Občan pritom nie je informovaný o tom, ako sa budú týkať práve jeho. Postupne sa oslabuje zásluhovosť, chystajú sa zmeny vo výpočte dôchodkov pre účastníkov II. piliera. Občania nemajú prehľad, ako sa výška nimi zaplatených odvodov prejaví vo výške ich budúceho dôchodku, a teda napr. ani nevedia, v akom rozsahu sa majú zabezpečiť na starobu súkromnými úsporami. Preto považujeme za dôležité, aby štát priebežne prepočítaval orientačnú výšku budúcich starobných dôchodkov každého dospelého občana a aby prostredníctvom tejto novej informačnej povinnosti Sociálnej poisťovne každému občanovi umožnil priebežný a pravidelný prístup k takejto informácii.
Pre úpravu detailného postupu Sociálnej poisťovne pri výpočte dôchodkových parametrov a procesu plnenia si tejto povinnosti Sociálnou poisťovňou navrhujeme, aby príslušné ministerstvo vydalo opatrenie, ktorého predmetom úpravy budú tieto aspekty, a to do 30. júna 2016.
Na záver len doplním, že takáto prax a takáto činnosť je úplne bežná vo viacerých krajinách Európskej únie. Nevymýšľame žiadne extra nóvum. Vo Švédsku je táto činnosť známa pod názvom oranžová obálka, pretože v špeciálnej oranžovej obálke ľudia dostávajú tieto informácie, a preto už skôr, než otvoria tento balíček, vedia, čo im prichádza, a je to známa zrozumiteľná informácia, ktorú ľudia dostávajú. Je to určite pozitívne doplniť existujúci legislatívny systém, rámec o takúto možnosť, takúto povinnosť Sociálnej poisťovni a určite pozitívne prispeje k tomu, aby všetci ľudia rozumeli tomu, čo im dôchodkový systém prináša a ako sa ich prípadne dotknú akékoľvek zmeny v ňom vykonané.
Ďakujem za pozornosť a prosím o podporu tohto návrhu zákona.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.11.2015 o 10:00 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:07

Július Brocka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, dámy a páni, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol spravodajskú správu k tlači 1805, novele zákona o sociálnom poistení kolegov Ľudovíta Kaníka, Eugena Jurzycu, Jozefa Mihála a Eriky Jurinovej.
Návrh spĺňa všetky náležitosti aj podľa rokovacieho poriadku, aj podľa legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Odporúčam Národnej rade, aby sa po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Zároveň v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby návrh prerokovali do 21. januára 2016 a gestorský výbor do 22. januára.
Pani predsedajúca, ďakujem, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.11.2015 o 10:07 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:11

Martin Fedor
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi v stručnosti uviesť návrh novely Trestného zákona, ktorého som predkladateľom.
Po útokoch v Paríži sa ešte intenzívnejšie hovorí o riešení migrantskej krízy a o ochrane spoločnej vonkajšej hranice Európskej únie. Je dobré, že politici v rámci štátov Európskej únia, ale aj my tu doma na Slovensku sa zhodujeme, že je potrebné zvýšiť takúto ochranu vonkajšej hranice. Po mesiacoch sa začali konečne uplatňovať viaceré návrhy, ktoré boli na stole už mesiace dozadu. V tomto máme jasno.
Existuje ale ešte jeden problém, o ktorom sa hovorí menej, ale s ním priamo súvisí. A ním je špinavý obchod s ľudským nešťastím. Som presvedčený o tom, že malo by byť cieľom nás všetkých tomuto zabrániť. Títo ľudia si z nešťastných utečencov urobili tovar. Na druhej strane môžu pomôcť za schengenské hranice prepašovať ľudí, ktorí sa môžu potenciálne stať bezpečnostným rizikom pre krajiny. Tento špinavý obchod je možný len vďaka rozsiahlej organizovanej pašeráckej sieti, ktorá si z nešťastia ľudí urobila vlastný biznis. V strane SIEŤ sme presvedčení, že chrániť schengenskú hranicu nejde bez tvrdého, zároveň aj bez tvrdého postupu voči prevádzačom. Prevádzači hľadajú stále nové cesty pre umožnenie nelegálneho prekročenia hraníc, najmä schengenského priestoru. Ako som uviedol, žiaduce razantné opatrenia už na schengenskej hranici musia ísť ruka v ruke s odstrašujúcim účinkom takejto právnej normy.
V predmetnej právnej úprave navrhujeme trestnú sadzbu za organizovanie nedovoleného prekročenia štátnej hranice zvýšiť zo súčasných 1 až 5 rokov na 3 roky až 8 rokov. V prípade konania motivovaného finančnou odmenou navrhujeme zvýšiť sadzbu na 7 rokov až 10 rokov, pri ohrození života prevádzaných osôb na 10 až 15 rokov, pri konaní v organizovanej skupine na 12 rokov až 15 rokov. A v prípade, ak páchateľ spôsobí ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, navrhujeme trestnú sadzbu odňatia slobody na 15 rokov až 25 rokov.
Páchatelia trestného činu prevádzačstva neškodia len občanom Slovenskej republiky a ďalších členských štátov Európskej únie, ale najmä samotným migrantom. Preto jedným z najvýznamnejších opatrení na obmedzenie nelegálnej migrácie, ale aj na ochranu samotných migrantov musia byť podstatne prísnejšie postihy pre obchodníkov s ľudským nešťastím. Tvrdý postoj k organizovanému prevádzačstvu môže byť jedným z významných riešení, ktoré zmiernia súčasnú utečeneckú vlnu a dajú jasne najavo, že nemôžeme tolerovať porušovanie pravidiel a nekontrolované obohacovanie sa páchateľov takejto trestnej činnosti.
Dovoľte mi apelovať na vás, najmä tých, ktorí majú väčšinu v hlasovacích možnostiach, aby ste návrh zameraný proti pašerákom, obchodníkom s ľudským nešťastím podporili, pretože takéto opatrenie síce nevyrieši migrantskú krízu ako celok, ale organizované pašeráctvo ľudí je však jedným z prvkov, ktoré nám znovu a znovu ukazujú zlyhávanie napríklad schengenského poriadku. Preto snaha o eliminovanie organizovaného pašeráctva je jedným z kľúčov k vládnutiu krízy, ktorá hrozí nielen prekreslením politickej mapy Európy, ale aj jej potenciálnym rozvratom.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.11.2015 o 10:11 hod.

Mgr. MEconSc.

Martin Fedor

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:16

Edita Pfundtner
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. odsek 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre obranu a bezpečnosť.
Ako gestorský navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 21. januára 2016 a gestorský výbor do 22. januára 2016.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.11.2015 o 10:16 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:17

Janka Šípošová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Moja rozprava bude tradične stručná. Ale chcela by som veľmi oceniť to, že sa v tomto zákone zameriavame konečne naozaj na skupinu a na organizovanú skupinu alebo organizované skupiny, ktorí robia najhroznejší, najotrasnejšiu trestnú činnosť, pašujú a obchodujú s ľuďmi za veľké peniaze.
Ja nejdem teraz vyvolávať nejaké prúdy sĺz, ale myslím si, že to je veľmi dôležité, a je dôležité ale zamerať sa aj na to, aby sme správne vysvetľovali aj verejnosti, že, stručne povedané, kde je pes zakopaný. A chcela by som týmto aj apelovať na to, aby sme nielen strašili a vo všeobecnosti hovorili o nejakom ohrození, ale aby sme aj takýmito spôsobmi a zameraním sa na ten veľký, určite veľký problém, ako aj odborný, organizačný, politický, ale toto, si myslím, že je cesta, ktorú by sme mali nasledovať. Takže ja tento návrh podporím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.11.2015 o 10:17 hod.

PhDr. CSc.

Janka Šípošová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:20

Ján Mičovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda Národnej rady.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení občania, dnes ráno, keď som išiel do budovy Národnej rady, tak začul som taký podivný buchot a za tým buchotom sa skrýval taký zvláštny dlhovlasý a bradatý človiečik, až som nevedel, čo si mám o ňom myslieť. A keď som sa prizrel bližšie, tak som zistil, že tento bradatý človiečik je zákon o zodpovednosti verejných činiteľov za vykonávanie alebo pri vykonávaní verejných funkcií. Odpusťte, že som si dovolil takúto akože kvázi snahu o humor v úvode. Viem, že je to nenáležité. Chcel som tým len naznačiť, že je to už po ixtýkrát, keď upozorňujeme predložením zákon o zodpovednosti verejných činiteľov za škody, ktoré môžu spôsobiť pri výkone svojich funkcií, a tento návrh zakaždým zastane na pomyselnej bráne nezáujmu väčšina poslancov Národnej rady.
Myslím si, že je to chyba, a som presvedčený, že je to otázka istého času, kedy takýto zákon bude musieť byť prijatý. Čo je tu podstatné? Podstatné je to, že je to v ľudskej prirodzenosti, že každý z nás, pokiaľ rozhoduje o vlastnom majetku, o vlastných prostriedkoch, tak úplne prirodzene sa chová zodpovedne bez toho, aby sme to museli takýmto termínom pomenovať, a snaží sa tento majetok spravovať v súlade s účelom svojej ľudskej potreby, prirodzenosti a bytosti.
Nie vždy však to je zákonité v prípade, keď hovoríme o verejnom funkcionárovi, ktorý disponuje verejnými prostriedkami, má právo s týmito prostriedkami narábať a nie vždy narába s tými prostriedkami s primeranou zodpovednosťou. A preto úplne celú podstatu návrhu zákona, ktorý opätovne predkladám v mene skupiny poslancov z klubu Obyčajných ľudí a nezávislých osobností, je tá základná jednoduchá veta, verejný funkcionár je povinný s prostriedkami, ktoré má k dispozícii, narábať s odbornou zodpovednosťou, efektívne, účinne a v súlade s účelom ich využitia. Ak toto nerobí, mal by znášať dôsledky. Je to k neviere, ale náš právny systém v takomto prípade nepozná účinný mechanizmus, ktorý by verejného funkcionára za to, že sa dopustí porušenia zodpovednosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami a spôsobí škodu, nemá. A práve preto, aby sme dokázali zabezpečiť prirodzený súvis medzi tým, že verejný funkcionár na jednej strane má veľké právomoci a oprávnenie disponovať verejnými prostriedkami a na druhej strane mu niekedy chýba z rôznych dôvodov pocit, že musí s týmito prostriedkami narábať naozaj ako so svojimi, tak považujeme snahu vložiť do tohto vzťahu zákon, ktorý by v prípade, ak funkcionár takýmto nedbalým prístupom spôsobí škodu, aby za túto škodu v plnom rozsahu zodpovedal.
To je alfa a omega návrhu, ktorý tu prichádza opätovne a o ktorého schválenie sa uchádzame. Je v zákone ešte viacero vecí, ktoré ho upresňujú z pohľadu funkčnosti. Samozrejme, nie je možné, aby niekto ukázal prstom, porušil si, spôsobil si škodu. Je tam presne pomenovaný mechanizmus, ako sa dokazuje takáto škoda, akým spôsobom dochádza k tomu, že vieme konštatovať, že verejný funkcionár porušil svoje povinnosti. Patrí to potom následne do rúk generálneho prokurátora a je z toho výsledok spôsobený tak, že ak sa dokáže táto škoda, musí sa zaplatiť. Je tam aj možnosť, ktorá je daná práve tým, že môže byť verejný funkcionár poistený za takéto škody. Ak poistený je, samozrejme, nie z prostriedkov inštitúcie, ktorú riadi, spravuje alebo v ktorej pôsobí, tak v tom prípade štát si v prvom kroku uplatňuje náhradu takto spôsobenej škody vo vzťahu k poisťovni, ktorá je v takomto prípade zmluvne príslušná. A to je alfa a omega zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, tak ako to opätovne predkladáme, uchádzajúc sa ani nie tak o schválenie, zrejme ten, ten bradatý pán ešte bude musieť pred bránou parlamentu postáť. Ale je to skôr možno výzva pre budúcu vládu, keď budem realista, aby takýto zákon od marca budúceho roku veľmi rýchlo vstúpil do tejto sieni zákonnosti už bez tej dlhej brady a aby bol konečne prijatý.
Toľko v úvodnom slove, ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.11.2015 o 10:20 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:25

Edita Pfundtner
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, poslanci, dovoľte, aby som v zmysle ustanovenia § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ako gestorský navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 21. januára 2016 a gestorský výbor do 22. januára 2016.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

27.11.2015 o 10:25 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:27

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi pár slov k predkladanému návrhu zákona.
Myslím si, že ak človek rozhoduje o vlastnom majetku či vlastných právach a povinnostiach, cíti dôsledky svojho rozhodovania osobne, to znamená, že je viazaný svojou osobnou zodpovednosťou. Pokiaľ však človek rozhoduje o majetku cudzom, spoločnom, najmä ak ide o majetok štátu alebo územnej samosprávy, v súčasnosti neexistujú reálne inštitúty, ktoré by ho dokázali alebo ktoré by dokázali prinútiť nakladať s týmto zvereným majetkom s náležitou starostlivosťou tzv. riadneho hospodára.
Verejný činiteľ môže pri rozhodovaní teda ľahko podľahnúť súkromným, možno skupinovým lobistickým záujmom, ktoré môžu rôznou mierou poškodiť alebo ohroziť uspokojovanie verejných potrieb. Definícia verejného záujmu prechádza často aj v tomto pléne rôznym ustanoveniam a debatám a veľmi ťažko hľadáme, i keď sa často týmto pojmom prikrývame, čo to vlastne verejný záujem je, a asi každý z nás cíti a mal by cítiť tlak na to, aby vo verejnom záujme, ak je súčasťou tohto cteného pléna, aby vo verejnom záujme konal.
Preto sme si dovolili opakovane predložiť tento návrh, ktorého cieľom je v prvom rade zaviesť funkčný mechanizmus dohliadania a možno aj trestania prešľapov a pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Pri súčasnom nastavení zodpovednosti verejných funkcionárov sa rozhodovanie o verejnom majetku skôr javí, že občania verejným funkcionárom ako keby bezmedzne dôverovali. Slovenská verejnosť však bola neraz svedkom vzniku viacerých závažných káuz, z ktorých nebola nikdy vyvodená zodpovednosť.
Existovalo pritom viacero pokusov o zavedenie inštitútu hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov za škodu spôsobenú pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Toto je v tej rade tých pokusov ďalší z nich. Všetky však do dnešného dňa skončili neúspešne.
Myslím si, že škoda, ktorá vznikne štátu alebo územnej samospráve, je v praxi často prehliadaná. Najmä osobná zodpovednosť verejného činiteľa sa preukáže len veľmi ojedinele. Tu prichádza iný veľmi vágny pojem, ktorým sa často zakrývame, a je to tzv. vyvodzovanie politickej zodpovednosti. Že tento pojem politická zodpovednosť môže na jednej strane znamenať aj mimikry, dymovú clonu alebo nazvanie tým pravým menom a povedať skôr o nezodpovednosti, sa nám aj za posledné dve dekády opakovane vracia, pretože ten pilier zodpovednosti, resp. nezodpovednosti stojí a padá na zodpovednosti osobnej. Myslím, že súčasný signalizuje, že subjekty oprávnené iniciovať konanie vo veci náhrady škody buď nemajú prostriedky na spoľahlivé zistenie skutkového vzťahu, alebo nemajú záujem o zistenie skutkového stavu a následné osobné vyvodenie dôsledkov.
Navrhovaná úprava nariaďuje iniciovať konanie z úradnej povinnosti, pričom v mene štátu alebo v mene územnej samosprávy koná generálny prokurátor Slovenskej republiky. Mám za to, že len transparentne nastavený systém osobnej zodpovednosti a účinná vymožiteľnosť môže viesť k zodpovednému a profesionálnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi a prostriedkami alebo s majetkom štátu a územnej samosprávy.
Chcel by som poprosiť preto, aby aj v závere tohto funkčného obdobia sa našla predpokladaná väčšina, ktorá by tieto ustanovenia do nášho právneho systému ustanovila, pretože ak si voľne pozriem deklarované politické - môžeme ich volať aj volebné alebo predvolebné - programy, tak veľká väčšina strán sa týmto problémom zaoberá a my ešte máme možnosť, ako tento problém ukončiť, a to tak, že ho vyriešime. Vyriešiť a zaviesť pri rozhodovaní a konaní osobnú zodpovednosť za svoje vlastné rozhodnutia nie je predsa ani v ľudskom konaní, rozmýšľaní nič nové. A ak po pochybení neprichádza trest, nehovoríme, či sa budeme zaoberať spoločenskými vedami, jedno z nich správnymi, nezavádzame a nechceme zaviesť nič nové. Každé jedno konanie musí v sebe obsahovať aj zložku zodpovednosti, a preto vás prosím o podporu tohto návrhu zákona, tak ako sme sa snažili opakovane po mnohých debatách predniesť pred toto plénum aj priamo legislatívnu úpravu tejto činnosti.
Ešte raz, prosím vás, o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.11.2015 o 10:27 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:33

Janka Šípošová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela vyjadriť k tomu bodu alebo k tomu faktu, ktorý pán poslanec Viskupič nazval vyvodzovanie politickej zodpovednosti. To znamená spôsob, ktorým by akoby mali byť vyvodené dôsledky, následky nesprávneho podľa nášho návrhu snáď trestného konania, teda správania.
A ja si myslím, že to vyvodzovanie politickej zodpovednosti ani u nás nefunguje. Má príliš mäkučké kritériá a nájde sa vždycky 99 % dôvodov proti tomu, aby sa vôbec uplatnilo takéto vyvodzovanie politickej zodpovednosti. Je to skôr výnimočná záležitosť.
Ja si myslím, že takáto právna úprava má aj preventívny charakter. Ja nie som ten, ktorý horuje za vysoké tresty a za trestanie za každú cenu, ale má to aj preventívnu funkciu práve preto, že sme ľudia a máme - a hovorí sa - ľudský faktor, zlyhanie ľudského faktora. Ten ľudský faktor je viacej v strehu, keď má takú hrozbu pred sebou. Takže nie je to primárne pre mňa o treste, ale o prevencii.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.11.2015 o 10:33 hod.

PhDr. CSc.

Janka Šípošová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video