17. schôdza

9.5.2017 - 19.5.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

9.5.2017 o 19:02 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 19:02

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno. Ak dovolíte, čo sa týka návrhu pána poslanca Hrnka, skutočne ďakujem za podporu. Určite to bude okrem teda, ako tu bolo spomínané, vlasteneckého princípu aj ten motivačný finančný a prispeje to k tomu, aby sme každý rok mohli tak, ako máme v rámci obranného plánovania skalkulované, na tých 150 dobrovoľníkov vykonať výcvik. Len kalkulačne pre pána poslanca Dostála, bude to mať, samozrejme, vplyv na rozpočet z hľadiska zhruba do 100- tisíc, je to 93 900, s tým teda, že, samozrejme, bude to vykryté z nášho rozpočtu Ozbrojených síl Slovenskej republiky, s ktorým budeme pri obrannom plánovaní počítať aj na ostatné roky.
Čo sa týka vašej poznámky, pán poslanec Galko, ďakujem za podporu s tým teda, že už v piatok mám zhodou okolností v Trnave prednášku ohľadom dobrovoľnej vojenskej prípravy, takže tá strategická komunikácia je nastavená a pripravená, máte pravdu, je potrebné sa obracať k mladým ľuďom, aby tá dobrovoľná vojenská príprava bola v povedomí občanov Slovenskej republiky, hlavne mladých ľudí nad 18 rokov, ktorí dosiahli v danom roku 19 rokov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.5.2017 o 19:02 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
17. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie v rozprave 8:55

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám vám na prerokovanie návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie Európskej únie v Stredozemnom mori pod názvom Sophia na základe článku 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého podlieha súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky každé vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, ak toto vyslanie nepatrí podľa ústavy Slovenskej republiky do vymedzenej právomoci vlády Slovenskej republiky.
Operácia Sophia vedená Európskou úniou v južnej časti centrálneho Stredomoria bola zahájená na základe rozhodnutí Rady Európskej únie č. 215/778 z 18. mája 2015 a č. 2015/972 z 22. júna 2015. Cieľom tejto operácie je rozloženie obchodného modelu sietí prevádzania ľudí a obchodovania s ľuďmi v južnej časti centrálneho Stredomoria, a to prostredníctvom identifikácie zaistenia likvidácie plavidiel a aktív, ktoré prevádzači alebo obchodníci s ľuďmi využívajú alebo môžu využívať.
Na základe rozhodnutia Rady Európskej únie č. 2016/993 z 20. júna 2016 boli úlohy operácie rozšírené o poskytovanie výcviku líbyjskej pobrežnej stráži a námorníctvu. Operácia okrem toho prispieva aj k predchádzaniu obchodovania so zbraňami.
V nadväznosti na rokovania s nemeckou stranou umožňuje predložený návrh vyslanie do desať príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v pôsobnosti vojenskej polície do tejto operácie za účelom plnenia úloh zásahového tímu lode pod vlajkou a pod vedením Nemeckej spolkovej republiky.
Dĺžka ich pôsobenia je určená na dve rotačné obdobia, z toho každé predstavuje dĺžku šiestich mesiacov. Ich vyslanie do operácie sa predpokladá v mesiaci august 2017, nasledujúce v januári 2018. Vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tejto operácie aktívne a priamo prispeje aj k zabezpečeniu ochrany vonkajších hraníc Európskej únie.
V súčasnosti sa Slovenska republika podieľa na realizácii tejto operácie prostredníctvom príspevku poskytovaného z rozpočtu kapitoly ministerstva obrany Slovenskej republiky do finančného mechanizmu Európskej únie pod názvom Athena. Napriek skutočnosti, že operácia disponuje mandátom len do 27. júla 2017, v nadväznosti na prebiehajúce diskusie v rámci Európskej únie sa predpokladá, že mandát operácie bude z dôvodu pokračujúcej opodstatnenosti plnenia jej operačných úloh predĺžený aj na ďalšie obdobie, ako to deklarovala vysoká predstaviteľka na ostatnom rokovaní na Malte. Zahájenie rokovaní týkajúcich sa predĺženia tohto mandátu sa očakáva ešte v tomto mesiaci.
Náklady súvisiace s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tejto operácie sú zabezpečené v rozpočte kapitoly ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Predložený návrh prerokovali výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Obidva výbory prijali k predmetnému návrhu uznesenie s odporúčaním Národnej rade Slovenskej republiky návrh schváliť.
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, týmto si vás dovoľujem požiadať o prerokovanie a schválenie predloženého návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2017 o 8:55 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:06

Jaroslav Baška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť správu k tomuto prerokovanému bodu.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUNAVFOR MED Sophia (tlač 497) podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 517 z 12. apríla 2017 pridelil návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUNAVFOR MED Sophia (tlač 497) na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s návrhom na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUNAVFOR MED Sophia. Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, otvorte rozpravu k tomuto materiálu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.5.2017 o 9:06 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:08

Ľubomír Galko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi pár myšlienok k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operácie EUNAVFOR MED Sophia.
Chcem hneď na úvod povedať, že poslanci za stranu Sloboda a Solidarita, pán minister, podporia tento váš návrh a sme radi, že sa Slovensko pripojilo k 24 krajinám, ktoré participujú na tejto vojenskej operácii. Je to presne v duchu toho, čo hovoríme už dávno, že treba posielať našich vojakov do zahraničných misií a do operácií medzinárodného krízového manažmentu, kde je možné očakávať čo najvyššiu pridanú hodnotu jednak pre Slovensko a jednak pre Európsku úniu, ktorej sme súčasťou. A máme za to, že táto operácia je presne tento druh vojenskej operácie, do ktorej by sa Slovensko malo zapájať a určite prispeje k riešeniu migračnej krízy, čo je vážna moderná bezpečnostná hrozba. Je to ohrozenie nielen, teda je to ohrozenie tak európskeho kontinentu, a teda aj Slovenskej republiky.
Chcem pri tejto príležitosti povedať, že ako prvý politik na Slovensku som v roku 2015 vystúpil a otvorene som povedal a vyzval som k likvidácii plavidiel pašerákov ľudí. Vyjadril som názor, že lode týchto pašerákov treba nekompromisne potápať. Bolo to roku 2015 a vtedy ma mnohí ľudia nazvali necitlivým. Následne strana Sloboda a Solidarita na jar roku 2016 ako prvá a jediná politická strana na Slovensku prezentovala riešenia migračnej krízy a odchytávania, likvidácia plavidiel prevádzačov bolo práve jedno z týchto riešení. Dnes vidíme, že to riešenie je reálne, že je dobré a hlavne že je realizovateľné.
Ako som povedal, práve preto takéto misie by sme mali ako Slovensko podporovať. A napriek tomu, že je nám všetkým jasné, že tá naša pomoc – počet tých vojakov do desať – je viac-menej solidárna a symbolická, tak sme presvedčení, že to robí z nás v očiach spojencov a partnerov dôveryhodných partnerov.
Chcel by som ešte povedať, že do budúcnosti, pán minister, by bolo možno, a nie že by bolo možno, ale naozaj odporúčame sústrediť sa na takéto misie a operácie medzinárodného krízového manažmentu, na misie s vyššou pridanou hodnotou, na bojové misie, na humanitárne a zdravotnícke misie a na misie so stretom s modernými hrozbami, ako je terorizmus, migračná kríza, ktoré je možné – a povedzme si to otvorene – v budúcnosti očakávať aj u nás. A keďže takým dobrým zvykom predstaviteľov politickej strany Sloboda a Solidarita je nielen kritizovať alebo v tomto prípade vyslovovať podporu, ale aj prezentovať nejaké riešenia, ktoré by sme my presadzovali v prípade, že by sme tú možnosť mali, tak vám poviem, čo by sme vám odporúčali do budúcnosti. Lebo treba sa baviť aj ďalej.
Po prvé, vyslať jednotky ozbrojených síl Slovenskej republiky do Pobaltia a po dohode s niektorou z vedúcich krajín aj začlenenie tejto jednotky do novovytvorených práporov a zabezpečenie jej dlhodobej rotácie v rozsahu do 150 vojakov. To znamená nielen tam cvičiť, ale už sa treba baviť aj o tom, že by sme tam išli v rámci tých medzinárodných práporov.
Po druhé, pokračovať v operácii tých 60 – 70 vojakov v Afganistane. To asi máte v pláne, predpokladám.
Po tretie, moja obľúbená téma, stiahnuť vojakov z Cypru v období do päť rokov, každý rok jedna pätina vojakov. Bude to korektné voči našim spojencom. Bude to korektné voči všetkým v prípade, že by sme to takto vopred dali vedieť. A sústrediť sa radšej na takéto misie, ako je aj misia, o ktorej dnes hovoríme.
A po štvrté, boj proti terorizmu. Posilniť boj proti terorizmu v oblasti Blízkeho východu napríklad výcvikom miestnych regulérnych vojenských síl, napríklad v Iraku, alebo zdravotníckou podporou.
Tieto štyri riešenia alebo tieto štyri návrhy strana SaS má. Toto bude súčasťou materiálu, reformného materiálu ozbrojených síl, ktorý momentálne pripravujeme a ktorý by sme chceli prezentovať niekedy koncom roka alebo začiatkom budúceho roka.
Čiže na záver ešte jedenkrát: Našu podporu máte, pán minister. Určite by si všetci vaši kolegovia vo vláde želali takú konštruktívnu opozíciu, akú máte vy ako rezortný minister. Ale nezostaňme len pri tomto a nebál by som sa tam tých vojakov poslať do budúcnosti aj viacej.
Na záver môjho vystúpenia by som chcel túto chvíľu využiť na to, aby som takto verejne poďakoval všetkým príslušníkom ozbrojených síl, ktorí pôsobia nielen teda na Slovensku, ale pôsobia aj v zahraničí. Konkrétne aj tým vojakom, ktorí budú rotovať a ktorí budú vyslaní do Stredozemného mora, a by som im poprial úspešné pôsobenia, predovšetkým po ich skončení ich misie, ich pôsobenia šťastný návrat k ich rodinám a k ich blízkym.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2017 o 9:08 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:14

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, ja podobne ako môj predrečník kolega Galko by som chcel vyjadriť podporu predkladanému návrhu a chcel by som k nemu tiež povedať pár slov.
Riešime tu alebo rozhodujeme o zdanlivej drobnosti, o vyslaní desiatich vojenských policajtov do Stredomoria. Táto zdanlivá drobnosť je však podľa môjho názoru veľmi dôležitá, pretože je prejavom našej spoluzodpovednosti za riešenie migračnej krízy, za riešenie jedného z najvážnejších problémov, s ktorými sa v súčasnosti Európska únia a jej jednotlivé krajiny potýkajú. To riešenie určite nie je samospasiteľné a nevyrieši všetky problémy spojené s migráciou, keď Európska únia dokáže efektívnejšie chrániť svoje hranice. Ja len teda dodávam, že ak bude potápať nejaké plavidlá, tak to budú plavidlá bez utečencov, a teda bude sa snažiť zadržať tie plavidlá, ktoré pašeráci využívajú na operačnú činnosť, operatívnu činnosť. Napriek tomu aj toto je jeden zo spôsobov, ako sa vysporiadať s migračnou krízou, a je potrebné k nemu pristúpiť.
Tu by som rád zdôraznil, že aj keď sa považujem za euroskeptika a vo všeobecnosti si myslím, že Európska únia by mala robiť menej, zasahovať do menej oblastí, schvaľovať menej regulácií, legislatívy, sú veci, kde je dobré a dôležité, ak Európska únia bude robiť viac a bude to robiť efektívnejšie a intenzívnejšie. A jednou z takých oblastí je aj problematika riešenia migračnej krízy a všetkých vecí, ktoré s ňou súvisia, vrátane ochrany vonkajších hraníc, vrátane prístupu k migračnej politike a k azylovej politike, ktoré – pokiaľ chceme zachovať voľný pohyb osôb v rámci Európskej únie, je dôležité, aby boli koordinované aj na úrovni Európskej únie. To sú veci, ktoré nemôže každá krajina riešiť zvlášť. Nemôžeme sa spoľahnúť na to, že každá krajina bude mať iný systém a každá krajina sa dokáže vysporiadať úplne samostatne bez koordinácie a spolupráce s inými krajinami Európskej únie s týmito témami.
Preto predložený návrh vítam a dúfam, že dosiahne v parlamente čo najširšiu zhodu, pretože sú oblasti, kde je prirodzené, že koalícia - opozícia navzájom spolu súperia, kritizujú sa, predkladajú alternatívne návrhy, ale sú témy, veci a oblasti, v ktorých by mala existovať čo najširšia zhoda, prinajmenšom medzi demokratickými politickými silami, či už sú súčasťou vládnej koalície, alebo demokratickej opozície. Prístup k otázkam Európskej únie, celkové nastavenie nie možno vo všetkých detailoch, ale v základnej ochote plniť si svoje záväzky voči našim partnerom, či už v rámci Severoatlantickej aliancie, alebo Európskej únie, by malo byť predmetom takejto všeobecnej zhody. A preto dúfam, že predložený návrh prejde s čo najširšou podporou.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.5.2017 o 9:14 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:18

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. No tak, ako povedali obidvaja predrečníci, so všetkým, čo povedali, môžem súhlasiť. Treba podčiarknuť, že, chvalabohu, medzi štandardnými – aj keď toto slovo je v našej politickej hantírke trošku sprofanované – stranami hádam bude tak ako na eurovýbore panovať zhoda v tomto bode. A myslím si, že tak ako povedal kolega Dostál, zhoda má panovať vôbec v bode zabezpečenia obranyschopnosti Európy solídnym plnením všetkých záväzkov, ktoré z nášho členstva či v Európskej únii, alebo v NATO vyplývajú. V tomto zmysle má pán minister obrany moju a možno nepochybne i kolegu Dostála plnú podporu pri predkladaní návrhov na dôvodné zvýšenie rozpočtu na obranu, pretože – tak ako zaznelo – obranyschopnosť Slovenska ako odtrhnutej jednotlivej krajiny je absolútne nezmyselná.
Dovolím si historicky zalistovať v citáte, keď sa prezident Tiso v roku ´39/´40 spýtal ministra obrany Čatloša, koľko vydržíme, keď Maďari vyrazia, Čatloš mu odpovedal: "Tri týždne." Treba povedať, že dnes je svet inak rozdelený, ale ilúzie, ktoré vzbudzujú niektorí totálni šialenci, že Slovensko má nádej byť obranyschopné ako také, resp. chrániť sa neutralitou, sú tak donebavolajúce hlúposti, že každý normálny človek musí stáť na presne opačnej pozícii, na kolektívnej bezpečnosti civilizovaných demokratických... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.5.2017 o 9:18 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:20

Ľubomír Galko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som veľmi rád, že to pán kolega Dostál spomenul, lebo ja som na to zabudol a bol by som veľmi nerád obviňovaný z toho, že by sme chceli potápať lode aj s ľuďmi. Samozrejme, že ja som dostal dokonca aj niekoľko spätných väzieb, že je to až proti životnému prostrediu. To sa myslí, samozrejme, symbolicky. Ako sa tie lode budú likvidovať tak, aby to bolo v súlade so životným prostredím, aby to bolo čo najlepšie, to už nech si rozhodnú kompetentní, ale ide o ten princíp.
Chcel by som ešte dve poznámky povedať, že tá operácia, ona má aj humanitárny charakter, pretože my veľmi dobre vieme, že koľko tých ľudí zahynie na tom mori a práve takýmto spôsobom, a preto nie nadarmo sa hovorí v tom materiáli aj o identifikácii, zaistení a likvidácii plavidiel a o vyhľadávaní a záchranných aktivitách. To znamená, že aj tento charakter to má, že vlastne tí ľudia budú zachránení a budú môcť potom podstúpiť normálny azylový proces, tak jak sa to má, a nie že sa tradákajú cez celú Európu alebo zahynú ešte rovno na mori.
A poslednú vec, neviem, či to hovoril pán minister, lebo ja som nestihol jeho príhovor, ale čo treba ešte spomenúť. Tá operácia ešte má, ďalšie dva aspekty v sebe zahŕňa, a to je výcvik líbyjskej pobrežnej stráže. To je takisto veľmi dôležité, aby si to robili postupne už oni. A po tretie je to zabránenie obchodovania so zbraňami. To znamená, že tej pridanej hodnoty je tam naozaj nielen pre Slovensko, ale aj v rámci celej Európy pomerne dosť veľa. Jednoducho treba túto operáciu podporiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.5.2017 o 9:20 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:22

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za reakcie. Áno, je to presne tak, že aj keď riešime zdanlivú drobnosť, tak predpokladám, že v blízkej budúcnosti budeme takýchto zdanlivých drobností a skutočností, veľmi dôležitých vecí riešiť viac, pretože časy sa menia a v dnešnej dobe, v dnešnej rozkývanej dobe zvlášť je potrebné využiť každú takúto príležitosť aj na to, aby sme zdôraznili význam nášho členstva v Európskej únii. Význam nášho členstva v Severoatlantickej aliancii, význam nášho civilizačného začlenenia k západnej civilizácii, ktorej inštitucionálnym prejavom sú najmä tieto dve organizácie – Európska únia a NATO – a členstvo v nich je životným záujmom Slovenskej republiky. A ak je to tak, tak sa musíme primerane k tomu aj správať a niesť a plniť tie záväzky, ktoré členstvo v týchto organizáciách so sebou nesie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.5.2017 o 9:22 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:23

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Panie poslankyne, páni poslanci, ďakujem za podporu. Som nesmierne rád, že sa zaujímate aj o takýto druh činnosti ozbrojených síl Slovenskej republiky, ako sú operácie. Absolútne s vami súhlasím. Pokiaľ sme členom nejakého klubu, tak sa aj tak musíme správať. A v každom prípade tu vidieť jednoznačne, že Slovenská republika nie je iba konzumentom mieru, práve naopak, jednoznačným participantom a bojovníkom za mier a demokraciu. Tým som chcel zároveň povedať, že tá operácia Sophia má tri fázy. Naši vojaci, vojenskí policajti majú presne stanovené operačné úlohy, operačné štandardy a podľa toho budú postupovať.
Samozrejme, spomenuli ste tu potápanie lodí. Nie je tam potápanie lodí s ľuďmi, ale, tak ako pán poslanec Galko spomínal, je tam zbraňové embargo. V prípade teda napadnutia našich lodí pod vedením Nemeckej republiky, samozrejme, aj táto možnosť je tu v rámci zabezpečenia embarga. Áno, čiže s tým súhlasím.
Čo sa týka, privítal som taktiež tú možnosť, aby naši vojaci aj napriek tomu, že nemáme more, máme iba more problémov, realizovali sa v operácii Sophia s tým, že, samozrejme, sme využili ich výborné spôsobilosti na to, aby sa docvičili v nemeckom námornom výcvikovom centre. Absolútna spokojnosť, očakávame v auguste nasadenie, naši vojenskí policajti sú pripravení na plnenie realizácie úloh riešenia migračnej krízy.
Čo sa týka pána poslanca Galka, zdá sa mi, pán poslanec, že ste si zobrali všetky moje informácie, ktoré som vám dal vo výbore pre obranu a bezpečnosť, absolútne z partesy, tie operácie, ktoré ste spomínali. Pobaltie, rokujeme, samozrejme, chceli by sme vyslať dôstojníkov už do kanadského veliteľstva, ktoré tam je, tá bojová skupina s tým teda, že rokujeme, akým spôsobom by sme mohli participovať v permanentnej prítomnosti.
Jedna vec, čo sa týka Afganistanu, v Afganistane pokračujeme, tak ako koalícia na to povedala, až do ukončenia s tými vojakmi, ktorých máme mandát.
Čo sa týka boja s terorizmom, áno, už trojkoalícia predsedov povedala jednoznačne, ideme do tejto operácie, pripravujem návrh participácie, materiál do vlády Slovenskej republiky a následne, samozrejme, potom do parlamentu.
Čo sa týka Cypru, tak ako som informoval aj vo výbore pre obranu a bezpečnosť, prihlásili sa na operačné, na štábne rozhovory Armáda Českej republiky, s tým teda, že, samozrejme, to zlaté vajce si nechceme nechať ujsť ohľadom preplácania. Tam záleží na množstve, koľko teda tam budeme mať vojakov, aby sme boli vedúcou krajinou. Tým sa môžme popýšiť, na Cypre sme vedúcou krajinou a zabezpečujeme úlohy.
No a boj s terorizmom, samozrejme, budeme realizovať výcvikovú misiu, tak ako aj pán predseda vlády povedal, v Iraku, rokujeme v NATO na to, aby sme tam pripravili sa z hľadiska zabezpečenia špecialistov výcviku, boj s terorizmom, špeciálnych síl, pomoc pri odmeňovaní špecialistov, ich výcvik a zároveň aj pomoc pri riešení záležitostí opravy bojovej techniky ruskej výroby.
Ďakujem. Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.5.2017 o 9:23 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:27

Jaroslav Baška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Veľmi krátko.
Vážený pán minister, naozaj ja oceňujem aj to, že ministerstvo obrany sa tiež zapája do ochrany Frontexu, čiže tej externej hranice Európskej únie. Prvý tento, túto ochranu alebo zapojenie sa do ochrany Frontexu, tejto vonkajšej hranice Európskej únie, sa zapojilo ministerstvo vnútra a som veľmi rád, že takýmto spôsobom, vyslaním teda do desať príslušníkov vojenskej polície sa zapája ďalšie ministerstvo, čiže rezort obrany.
Ja chcem povedať len jednu vec. To, čo tu spomínal pán poslanec Galko, že navrhol, kde by sme mali vojakov vyslať, kde by sme mali vojakov stiahnuť, spomínal Cyprus, že do päť rokov teda stiahnuť našich vojakov. No, ono to nie je úplne na ministerstve obrany a na samotnom ministrovi obrany, ale je to skôr s tým, akým spôsobom vedieme zahraničnú politiku. Čiže v prvom rade teda sa to konzultuje s ministerstvom zahraničných vecí, či je to v našom záujme, v záujme či už Organizácie Spojených národov, alebo Severoatlantickej aliancie, alebo Európskej únie a na to, ako si to vlastne situácia v tých daných častiach sveta nejakým spôsobom vyžaduje. Čiže to sa konzultuje a ministerstvo obrany potom povie, áno, sme schopní poslať takýchto, takýchto vojakov, v takýchto rotáciách, takýchto špecialistov na takéto obdobie.
Čiže to nie je svojvoľné rozhodnutie rezortu obrany a samotného ministra, ale ministerstvo obrany na čele s ministrom obrany zabezpečuje na základe vlastne tých vlastných možností, kapacít, ktoré má rezort obrany, plnenie zahraničnej politiky alebo požiadaviek ministerstva zahraničných vecí a vlády Slovenskej republiky. Čiže ministerstvo obrany je takým vykonávačom a zabezpečuje vlastne všetky tie veci potrebné na to, aby naplnilo tie záväzky alebo tie dohody, ktoré sa dohodnú či už v rámci Severoatlantickej aliancie, Organizácie Spojených národov, alebo Európskej únie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.5.2017 o 9:27 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video