Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

18.9.2019 o 18:36 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 18.9.2019 18:36 - 18:43 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ, kolegyňa, kolegovia prítomní, ja som ani teda nemal pôvodne v úmysle vystupovať, ale pán poslanec Pamula ma pristavil v bufete, že či vystúpim k jeho návrhu, tak v duchu dobre tradície nechcem sklamať kolegu a teda aby celý jeho návrh zákona prešiel úplne, úplne bez diskusie. Tie návrhy, s ktorými, s ktorými prichádza akože majú istú logiku pokiaľ ide o to regionálne alebo cenové diferencovanie, cenové diferencovanie dôsledkov, pred chvíľou sme sa tu bavili o minimálnej mzde, či by tiež nemala byť regionálne diferencovaná, tak akože tá logika by tam za tým mohla byť, mohla byť podobná. Potom, potom ale je tam zaujímavý ten, ten, ten návrh v článku, v článku 2, ktorý sa týka dobrovoľných dražieb a v prípade zákonného záložného práva podľa osobitného predpisu nie je možné dražiť byt alebo nebytový priestor ak hodnota nedoplatku na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách na plnenie neprevyšuje 15 násobok ich mesačného určenia, tak tá podmienka je v porovnaní so súčasným stavom sprísňujúca, hej, že, suma nebude rovnaká, ale, ale ten počet mesiacov. Dobre, tak to si vybavíme v bufete, ale ja som teda chcel, keď ste, keď ste to uviedli tak, že, že teda bolo tam množstvo problémov aj z aplikačnej praxe a teda na časť ste už reagovali novelou, ktorá už prešla týmto parlamentom v tomto volebnom období, tak ja dovolím si v rámci prvého čítania, možno by som sa s k tomu vedel vrátiť, vrátiť aj v druhom čítaní nejakým pozmeňujúcim návrhom. Jeden z problémov, s ktorým som sa stretol na základe podnetu, keď sa prerokovávala tá vaša predchádzajúca novela, ktorý som myslím že aj otvoril na ústavnoprávnom výbore, ale keď vás tu mám ako predkladateľa tak využijem túto možnosť. Je aj otázka predsedu spoločenstva, teda tam kde nie je správca bytového domu, ale, ale vlastníci si spravujú svoje záležitosti sami prostredníctvom spoločenstva a je tam, je tam podmienka, že predseda je štatutárny orgán, to je § 7c ods. 2, predseda je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť spoločenstva a koná v jeho mene, predsedu volí zhromaždenie na 3 roky, za predsedu môže byť zvolená len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá
===== ... samy, prostredníctvom spoločenstva a je tam, je tam podmienka, že predseda je štatutárny orgán to je § 7c ods. 2. Predseda je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť spoločenstva a koná v jeho mene. Predsedu volí zhromaždenie na tri roky. Za predsedu môže byť zvolená len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome a je bezúhodná. No a ten problém, ktorý tam nastal je, že či naozaj by predseda mal byť vlastník alebo spoluvlastník bytu, čo samozrejme má nejakú logiku, že je to spoločenstvo vlastníkov a spoluvlastníkov, tak by to mal byť vlastník alebo spoluvlastník bytu. Ten podnet, ktorý som dostal bol človek, ktorý chcel byť predsedom spoločenstva v byte svojich rodičov, pretože on tam nebýval, ale jeho rodičia bývali v dome, kde mali spoločenstvo, nemali správcu a teda v tom dome sú prevažne starší ľudia, ktorý by uvítali, keby v ich mene mohol konať niekto iný, niekto komu dôverujú, povedzme syn niekoho z nich, ale tým, že nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom, tak to nie je možné. Ja si uvedomujem možné riziká, že by to bolo zneužívané, že by to niekto a to bol myslím aj dôvod, prečo sa to obmedzilo v zákone, že, že niekto miesto toho, aby, aby konal alebo poskytoval služby ako správca, tak bude akože predsedom spoločenstva a bude mať, bude mať z toho nejaký, nejaký vlastný formálny alebo neformálny biznis a nebudú sa na neho vzťahovať tie regulácie, ktoré, ktoré dnes upravujú činnosť správcovských spoločností. Samozrejme táto výhrada je legitímna, ale domnievam sa, že je možné nájsť nejaké riešenie, nejaký kompromis, aby aj vlk bol sýty a koza zostala celá, že by sa to nejako uvoľnilo, nie úplne na voľno, že táto podmienka úplne vypadne a nebude tam, nebude tam ničím nahradená, ale aby sa to podmienilo tým, že tá osoba nebude predsedom správcovskej, teda predsedom spoločenstva vlastníkov vo viac ako v dvoch spoločenstvách alebo by sa to naviazalo na nejaký vzťah príbuzenský povedzme k vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v tom dome, aby to naozaj ošetrilo tie situácie, ktoré v realite nastávajú. Ja neviem ako často. Možno je to úplne výnimočný prípad, ale viem si predstaviť, že to nie je úplne výnimočný prípad, že existuje spoločenstvo, nechcú mať v tom dome správcu, chcú to riešiť prostredníctvom spoločenstva a vzhľadom na zloženie obyvateľov toho domu sa nikto nemá k tomu, aby bol predsedom spoločenstva a vedel by im tŕň z päty vytrhnúť povedzme nejaký syn niektorého z tých obyvateľov, tak len teda avizujem, že ak si to predkladatelia budú vedieť predstaviť, tak možno by som sa usiloval smerom do druhého čítania a prísť s nejakým pozmeňujúcim návrhom, ktorý by sa venoval tejto téme. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.9.2019 18:36 - 18:43 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ, kolegyňa, kolegovia prítomní, ja som ani teda nemal pôvodne v úmysle vystupovať, ale pán poslanec Pamula ma pristavil v bufete, že či vystúpim k jeho návrhu, tak v duchu dobre tradície nechcem sklamať kolegu a teda aby celý jeho návrh zákona prešiel úplne, úplne bez diskusie. Tie návrhy, s ktorými, s ktorými prichádza akože majú istú logiku pokiaľ ide o to regionálne alebo cenové diferencovanie, cenové diferencovanie dôsledkov, pred chvíľou sme sa tu bavili o minimálnej mzde, či by tiež nemala byť regionálne diferencovaná, tak akože tá logika by tam za tým mohla byť, mohla byť podobná. Potom, potom ale je tam zaujímavý ten, ten, ten návrh v článku, v článku 2, ktorý sa týka dobrovoľných dražieb a v prípade zákonného záložného práva podľa osobitného predpisu nie je možné dražiť byt alebo nebytový priestor ak hodnota nedoplatku na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách na plnenie neprevyšuje 15 násobok ich mesačného určenia, tak tá podmienka je v porovnaní so súčasným stavom sprísňujúca, hej, že, suma nebude rovnaká, ale, ale ten počet mesiacov. Dobre, tak to si vybavíme v bufete, ale ja som teda chcel, keď ste, keď ste to uviedli tak, že, že teda bolo tam množstvo problémov aj z aplikačnej praxe a teda na časť ste už reagovali novelou, ktorá už prešla týmto parlamentom v tomto volebnom období, tak ja dovolím si v rámci prvého čítania, možno by som sa s k tomu vedel vrátiť, vrátiť aj v druhom čítaní nejakým pozmeňujúcim návrhom. Jeden z problémov, s ktorým som sa stretol na základe podnetu, keď sa prerokovávala tá vaša predchádzajúca novela, ktorý som myslím že aj otvoril na ústavnoprávnom výbore, ale keď vás tu mám ako predkladateľa tak využijem túto možnosť. Je aj otázka predsedu spoločenstva, teda tam kde nie je správca bytového domu, ale, ale vlastníci si spravujú svoje záležitosti sami prostredníctvom spoločenstva a je tam, je tam podmienka, že predseda je štatutárny orgán, to je § 7c ods. 2, predseda je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť spoločenstva a koná v jeho mene, predsedu volí zhromaždenie na 3 roky, za predsedu môže byť zvolená len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá
===== ... samy, prostredníctvom spoločenstva a je tam, je tam podmienka, že predseda je štatutárny orgán to je § 7c ods. 2. Predseda je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť spoločenstva a koná v jeho mene. Predsedu volí zhromaždenie na tri roky. Za predsedu môže byť zvolená len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome a je bezúhodná. No a ten problém, ktorý tam nastal je, že či naozaj by predseda mal byť vlastník alebo spoluvlastník bytu, čo samozrejme má nejakú logiku, že je to spoločenstvo vlastníkov a spoluvlastníkov, tak by to mal byť vlastník alebo spoluvlastník bytu. Ten podnet, ktorý som dostal bol človek, ktorý chcel byť predsedom spoločenstva v byte svojich rodičov, pretože on tam nebýval, ale jeho rodičia bývali v dome, kde mali spoločenstvo, nemali správcu a teda v tom dome sú prevažne starší ľudia, ktorý by uvítali, keby v ich mene mohol konať niekto iný, niekto komu dôverujú, povedzme syn niekoho z nich, ale tým, že nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom, tak to nie je možné. Ja si uvedomujem možné riziká, že by to bolo zneužívané, že by to niekto a to bol myslím aj dôvod, prečo sa to obmedzilo v zákone, že, že niekto miesto toho, aby, aby konal alebo poskytoval služby ako správca, tak bude akože predsedom spoločenstva a bude mať, bude mať z toho nejaký, nejaký vlastný formálny alebo neformálny biznis a nebudú sa na neho vzťahovať tie regulácie, ktoré, ktoré dnes upravujú činnosť správcovských spoločností. Samozrejme táto výhrada je legitímna, ale domnievam sa, že je možné nájsť nejaké riešenie, nejaký kompromis, aby aj vlk bol sýty a koza zostala celá, že by sa to nejako uvoľnilo, nie úplne na voľno, že táto podmienka úplne vypadne a nebude tam, nebude tam ničím nahradená, ale aby sa to podmienilo tým, že tá osoba nebude predsedom správcovskej, teda predsedom spoločenstva vlastníkov vo viac ako v dvoch spoločenstvách alebo by sa to naviazalo na nejaký vzťah príbuzenský povedzme k vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v tom dome, aby to naozaj ošetrilo tie situácie, ktoré v realite nastávajú. Ja neviem ako často. Možno je to úplne výnimočný prípad, ale viem si predstaviť, že to nie je úplne výnimočný prípad, že existuje spoločenstvo, nechcú mať v tom dome správcu, chcú to riešiť prostredníctvom spoločenstva a vzhľadom na zloženie obyvateľov toho domu sa nikto nemá k tomu, aby bol predsedom spoločenstva a vedel by im tŕň z päty vytrhnúť povedzme nejaký syn niektorého z tých obyvateľov, tak len teda avizujem, že ak si to predkladatelia budú vedieť predstaviť, tak možno by som sa usiloval smerom do druhého čítania a prísť s nejakým pozmeňujúcim návrhom, ktorý by sa venoval tejto téme. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 18:13 - 18:15 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ja tu teda nechcem nejako vystupovať za OĽANO, len teda doplním, že OĽANO nebolo členom vládnej koalície. OĽANO malo štyroch poslancov, ktorí boli na začiatku členmi poslaneckého klubu SaS, potom už len traja. Nebolo koaličným, koaličným partnerom. No a pokiaľ ide, pokiaľ ide o toho pána guvernéra Petra Kažimíra, tak ja som rád, že to neberiete ľahkovážne a v tejto časti, v časti jeho odporúčania beriete. Len potom celkom nerozumiem prečo hovorí, že táto téma si zaslúži viac než politický marketing pár mesiacov pred voľbami. Lebo politický marketing to určite nie je pre opozičných kritikov tohto návrhu. Z toho, že nechceme zvyšovať minimálnu mzdu alebo myslíme si, že je nastavená príliš vysoko sa zasa nejako príliš veľa politických bodov vytĺcť nedá a navyše, navyše tá rozprava prebieha asi až teraz. Tak len tak budem rozmýšľať, že čo myslel pán bývalý minister financií a bývalý podpredseda strany SMER - sociálna demokracia tými slovami, že táto téma si zaslúži viac než politický marketing pár mesiacov pred voľbami. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2019 18:06 - 18:12 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Budem pomerne stručný. Vážené kolegyne, kolegovia, členom vlády a poslancom parlamentu by som pred hlasovaním o zvyšovaní minimálnej mzdy poradil, aby ňou nenarábali ľahkovážne. Je to vážna a legitímna poväčšine ľavicová agenda a zaslúži si viac než politický marketing pár mesiacov pred voľbami. Chce to skôr osadenie do volebného programu a následne aj do programového vyhlásenia vlády, koniec citátu.
Toto vám totiž neodporúčam ja, to vám odporúča Peter Kažimír, guvernér Národnej banky Slovenska zvolený hlasmi koaličných poslancov, donedávna minister financií za SMER - sociálnu demokraciu, donedávna podpredseda tejto politickej strany. Pán Tomáš tu najprv pekne hovoril o tom, že ako je fajn, že tu zvádzame hodnotové spory a že je to lepšie ako iné typy sporov. A vzápätí v reakcii na pani poslankyňu Gaborčákovú to hovoril o nejakej pravicovej mantre znižovania daní a odvodov. No, tak buď sa tešíme z hodnotových sporov, k hodnotovým sporom medzi pravicou a ľavicou úplne prirodzene patrí to, že dane chceme zvyšovať alebo znižovať. To je taký možno jeden z najzákladnejších hodnotových sporov medzi pravicou a ľavicou. Alebo ten druhý postoj nazveme, nazveme pravicovou mantrou, alebo teda ľavicovou mantrou.
Dovolím si poopraviť, nie je to tak, že len Ficova vláda znižovala dane a odvody, odvody, odvody, dobre. Dane znižovali aj pravicové vlády. Prvá Dzurindova vláda, ktorá nebola čisto pravicová výrazne znížila daň z príjmu právnických osôb. V tom čase na návrh Jána Langoša bola zrušená daň z dedičstva a potom úplne aj daň z darovania, myslím, že počas daňovej reformy. Čiže ja nie som spokojný s tým ako dôsledne pravicové vlády znižujú dane a odvody, a teda súhlasím s pánom Tomášom, že teda pravicové vlády by v tom mohli byť razantnejšie. Čiže nemôžem s tým byť spokojný ani ja, ale nie je to celkom pravda, že teda dane a odvody, lebo to je v zásade jeden balík daňovo odvodového zaťaženia.
Keby sme sa chceli baviť o hodnotových sporoch, no tak môžme ísť aj ešte ďalej ako sa hádať, či odvíjať to od priemernej mzdy alebo
===== dane a odvody, lebo to je v zásade, v zásade jeden balík daňovo odvodového zaťaženia. Keby sme sa chceli baviť o hodnotových, hodnotových sporoch, no tak môžme ísť ešte ďalej ako sa hádať či odvíjať to od priemernej mzdy alebo od mediánu a aké percento či päťdesiat alebo šesťdesiat percent. Pokojne by sme mohli v rámci hodnotového spolu začať diskutovať napríklad aj o tom, či minimálnu mzdu úplne nezrušiť ako inštitút na základe, na základe zákona. Zákonný inštitút minimálnej mzdy nie je vo všetkých krajinách Európskej únie, napríklad v takom Dánsku, čo teda nie je úplne nejako striktne neoliberálna krajina. Možno aj sociálni demokrati by k nej isté sympatie mohli mať. Alebo potom a to tu tiež aj u predrečníkov čiastočne zaznelo, pozreme sa na to regionálnou optikou. Začala sa diskusia o tom či nejako regionálne nediferencovať aj platy niektorých povolaní, lebo samozrejme, že priemerná mzda aj medián v rôznych regiónoch je rôzny, aj životné náklady, tak či regionálne nediferencovať napríklad, napríklad aj minimálnu mzdu. Lebo tam je ten problém veľmi podobný. Ale asi nás tu nie je dosť na na vedenie takýchto hodnotových sporov, tak ja by som si ešte raz a teraz už budete vedieť, že vám to neodporúčam ja, ale že vám to odporúča váš bývalý, bývalý podpredseda, váš bývalý minister financií a prečítal jeho odporúčanie, ktoré povedal v ankete denníka E Peter Kažimír. Členom vlády a poslancom parlamentu by som pred hlasovaním o zvyšovaní minimálnej mzdy poradil, aby ňou nenarábali ľahkovážne. Je to vážna a legitímna, poväčšine ľavicová agenda, a zaslúži si viac než politický marketing pár mesiacov pred voľbami. Chce to skôr osadenie do volebného programu a následne aj do programového vyhlásenia vlády. Mal som pocit, že napríklad pán minister Mihál si toto odporúčanie vzal k srdcu, teda pán poslanec Mihá,l keď hovoril o tom, že idú v programe predstavovať svoje predstavy o tom čo by spravili s minimálnou mzdou. Tak ja len dúfam, že nijako by si to k srdcu mohla zobrať aj politická strana v ktorej bol pán Kažimír donedávna podpredsedom. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2019 18:06 - 18:12 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Budem pomerne stručný. Vážené kolegyne, kolegovia, členom vlády a poslancom parlamentu by som pred hlasovaním o zvyšovaní minimálnej mzdy poradil, aby ňou nenarábali ľahkovážne. Je to vážna a legitímna poväčšine ľavicová agenda a zaslúži si viac než politický marketing pár mesiacov pred voľbami. Chce to skôr osadenie do volebného programu a následne aj do programového vyhlásenia vlády, koniec citátu.
Toto vám totiž neodporúčam ja, to vám odporúča Peter Kažimír, guvernér Národnej banky Slovenska zvolený hlasmi koaličných poslancov, donedávna minister financií za SMER - sociálnu demokraciu, donedávna podpredseda tejto politickej strany. Pán Tomáš tu najprv pekne hovoril o tom, že ako je fajn, že tu zvádzame hodnotové spory a že je to lepšie ako iné typy sporov. A vzápätí v reakcii na pani poslankyňu Gaborčákovú to hovoril o nejakej pravicovej mantre znižovania daní a odvodov. No, tak buď sa tešíme z hodnotových sporov, k hodnotovým sporom medzi pravicou a ľavicou úplne prirodzene patrí to, že dane chceme zvyšovať alebo znižovať. To je taký možno jeden z najzákladnejších hodnotových sporov medzi pravicou a ľavicou. Alebo ten druhý postoj nazveme, nazveme pravicovou mantrou, alebo teda ľavicovou mantrou.
Dovolím si poopraviť, nie je to tak, že len Ficova vláda znižovala dane a odvody, odvody, odvody, dobre. Dane znižovali aj pravicové vlády. Prvá Dzurindova vláda, ktorá nebola čisto pravicová výrazne znížila daň z príjmu právnických osôb. V tom čase na návrh Jána Langoša bola zrušená daň z dedičstva a potom úplne aj daň z darovania, myslím, že počas daňovej reformy. Čiže ja nie som spokojný s tým ako dôsledne pravicové vlády znižujú dane a odvody, a teda súhlasím s pánom Tomášom, že teda pravicové vlády by v tom mohli byť razantnejšie. Čiže nemôžem s tým byť spokojný ani ja, ale nie je to celkom pravda, že teda dane a odvody, lebo to je v zásade jeden balík daňovo odvodového zaťaženia.
Keby sme sa chceli baviť o hodnotových sporoch, no tak môžme ísť aj ešte ďalej ako sa hádať, či odvíjať to od priemernej mzdy alebo
===== dane a odvody, lebo to je v zásade, v zásade jeden balík daňovo odvodového zaťaženia. Keby sme sa chceli baviť o hodnotových, hodnotových sporoch, no tak môžme ísť ešte ďalej ako sa hádať či odvíjať to od priemernej mzdy alebo od mediánu a aké percento či päťdesiat alebo šesťdesiat percent. Pokojne by sme mohli v rámci hodnotového spolu začať diskutovať napríklad aj o tom, či minimálnu mzdu úplne nezrušiť ako inštitút na základe, na základe zákona. Zákonný inštitút minimálnej mzdy nie je vo všetkých krajinách Európskej únie, napríklad v takom Dánsku, čo teda nie je úplne nejako striktne neoliberálna krajina. Možno aj sociálni demokrati by k nej isté sympatie mohli mať. Alebo potom a to tu tiež aj u predrečníkov čiastočne zaznelo, pozreme sa na to regionálnou optikou. Začala sa diskusia o tom či nejako regionálne nediferencovať aj platy niektorých povolaní, lebo samozrejme, že priemerná mzda aj medián v rôznych regiónoch je rôzny, aj životné náklady, tak či regionálne nediferencovať napríklad, napríklad aj minimálnu mzdu. Lebo tam je ten problém veľmi podobný. Ale asi nás tu nie je dosť na na vedenie takýchto hodnotových sporov, tak ja by som si ešte raz a teraz už budete vedieť, že vám to neodporúčam ja, ale že vám to odporúča váš bývalý, bývalý podpredseda, váš bývalý minister financií a prečítal jeho odporúčanie, ktoré povedal v ankete denníka E Peter Kažimír. Členom vlády a poslancom parlamentu by som pred hlasovaním o zvyšovaní minimálnej mzdy poradil, aby ňou nenarábali ľahkovážne. Je to vážna a legitímna, poväčšine ľavicová agenda, a zaslúži si viac než politický marketing pár mesiacov pred voľbami. Chce to skôr osadenie do volebného programu a následne aj do programového vyhlásenia vlády. Mal som pocit, že napríklad pán minister Mihál si toto odporúčanie vzal k srdcu, teda pán poslanec Mihá,l keď hovoril o tom, že idú v programe predstavovať svoje predstavy o tom čo by spravili s minimálnou mzdou. Tak ja len dúfam, že nijako by si to k srdcu mohla zobrať aj politická strana v ktorej bol pán Kažimír donedávna podpredsedom. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2019 16:28 - 16:30 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Baláž, ďakujem za to do vysvetlenie, mňa tam trochu asi zmiatlo to nevyplatenie mzdy a teda som prepočul, že to nie je v súvislosti s neplatnou výpoveďou tak to, to je moja chyba, to uznávam a ešte vlastne druhá vec na ktorú som sa pýtal, že možno by to bolo lepšie robiť, robiť tak systémovejšie, teda, že vy ste aj na predchádzajúcu schôdzu, myslím tiež s pánom poslancom Ficom predkladali novelu zákona, ktorá sa týkala aj súdnych poplatkov, čiže možno, že ak je tam viacej veci, ktoré si myslíte, že by trebalo riešiť napríklad oslobodením od súdnych poplatkov, no tak sa to mohlo, mohlo spraviť naraz a jedným z najväčších problémov slovenskej legislatívy je, že opakované otváranie zákonov, keď pozerám na ten zákon o súdnych poplatkoch, no nemám to spočítané, ale 20 krát minimálne bol novelizovaný a teda ak cítia poslanci, alebo vláda v tomto prípade poslanci potrebu upraviť nejaký zákon, no tak možno by bolo dobré, keby to naraz navrhli a nepredkladali opakovane schôdzu za schôdzou návrhy na novelu toho istého zákona ešte je to možno pochopiteľné u opozičných poslancov, ktorí tak nejako tušia, že im to, že im to neprejde a môžu sa od prezentovať raz pri drobnej novele, ktorá rieši problém a) v tom istom zákone a druhý krát drobný problém b) v tom istom zákone, ale vy ste koaliční poslanci, ktorým návrhy v parlamente prechádzajú a teda predpokladám, že máte dohodnutú podporu aj pre tento zákon, tak s nejakej teda úcty, úcty k tým zákonom, aby sme ich neotvárali príliš často možno v takých to situáciách by to bolo lepšie sfúknuť naraz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2019 16:20 - 16:23 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ, pán poslanec Blanár, som sa tešil, že teda budete, bude to predkladať váš spolupredkladateľ pán poslanec Fico a konečne si ho vypočujeme, ale teda je zdravotne indisponovaný, tak skoré uzdravenie, aby sme konečne mohli voliť aj ústavných sudcov. Ja som sa chcel spýtať, lebo neviem teraz či som dobre pochopil to, čo ste uviedli, že, že chcete rozšíriť to oslobodenie od súdnych poplatkov aj na teda pracovno-právne spory, keď napríklad žaluje niekto rozviazanie pracovného pomeru, že tam, že tam musí koľko 6 % alebo koľko z tej požadovanej, z požadovanej sumy, že keď príde o prácu, tak z tej sumy čo chcú, čo chcú vysúdiť, ale, ale teda ono to už dnes je oslobodené, lebo, lebo žalobca v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pri uplatnení nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru. To sú také, povedal by som, že najčastejšie, najčastejšie spory, tak ja len teda, že či, či keď to tam dopĺňate o iné individuálne pracovno-právne spory, ktoré nie sú uvedené v bode 1, že čo konkrétne teda máte na mysli a či to, či to naozaj bolo potrebné, potrebné teda riešiť nejakou, nejakou samostatnou legislatívnou iniciatívou, lebo teda mi nie je celkom jasný ten okruh, okruh tých problémov alebo teda sporov, ktoré, ktoré potrebujete, potrebujete riešiť touto cestou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 15:34 - 15:36 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Kéry, veľmi pekne ďakujem, že ste vystúpili v rozprave a nie až v záverečnom slove. Možno, možno by som aj ja potreboval ďalšie vystúpenie v rozprave, aby som stihol na všetko zareagovať. Nemyslím si, že je to, ja hovorím k pánovi poslancovi a pán Podmanický ho vyrušuje, nemyslím si, že to bol akýkoľvek podvod, ak máte podozrenie na podvod, dajte trestné oznámenie, dajte iný podnet. Jasné, že, že ak majú spoločnú značku tak ich to, tak ich to mohlo potiahnuť, len teda riešením, riešením nie je podľa mňa to, že im to, to že im to zakážeme. Takisto určite aj v tomto parlamente sedí kopu ľudí, ktorí sú tu nie preto, lebo osobne mali toľko veľa preferenčných hlasov, ale pretože boli na kandidátke strany, ktorá má dostatok poslancov a bolo to tak a je to tak aj v komunálnych voľbách, nie v malých obciach zrejme, ale v mestách, kde je nejaká politická strana silná, že sú ľudia volení, pretože tam majú tú správnu značku, aby som nehovoril o Smere, niekedy v 90-tych rokoch v Bratislave, vo väčšine mestských častí, keď ste mali za sebou tie pravicové značky, tak ste mali veľmi uľahčené, uľahčené zvolenie napríklad do zastupiteľstva mestského. Neviem či to bude dobré, keď to zmeníte na bez politickej príslušnosti, lebo ako nezávislí kandidáti môžu kandidovať aj povedzme tí členovia strany Smer o ktorých sme sa tu bavili, tak to tiež nebude celkom sedieť a obvinili ste ma, že, že ja tu navodzujem takú atmosféru, ako by ste boli proti všetkým ktorí sa občiansky angažujú, ale veď, ja, ja ešte raz opakoval som, položil som vám otázku, ale nedostal som na ňu odpoveď, prečo keď je tu nejaký rozpor medzi politickou realitou v obciach, mestách a regiónoch a legislatívnou úpravou, chcete škrtiť politickú realitu v obciach, v mestách a regiónoch miesto toho, aby ste ju uvoľnili a prispôsobili zákonu politickej realite.
Skryt prepis
 

18.9.2019 15:25 - 15:26 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
besede oficiálne oznámili, všetci to vedeli, ja som to zdôrazňoval vo svojej volebnej kampani, tak neviem čo si vy prestavujete pod pojmom hanbiť sa, ale ja teda toto ako hambenie nevnímam. Potom ste povedali, že máte 600 starostov, no áno, máte napríklad starostu Vyšného Mirošova Petraníka, kvôli ktorému som tu interpeloval pána ministra Gála, ktorý už bol, bol vo vyšetrovacej väzbe, 30 krát odročil, odročil súdne pojednávanie, je podozrivý zo sprenevery, predtým bol za SDĽ, potom bol za MOST-HÍD, teraz je za vás, áno máte, máte 600 starostov a nájdu sa tam aj takí, ak neviete o žiadnom OKS, tak budova Národnej rady Slovenskej republiky sa nachádza na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorej starostka je Zuzana Aufrichtová, členka OKS zvolená ako kandidátka navrhnutá OKS a koalíciou politických strán, ktorej bola OKS súčasťou. A pokiaľ ide, pokiaľ ide, no ale ste tu, ste teraz na území mestskej časti, kde je, kde je starostka OKS. Pokiaľ ide o tie ďalšie veci, tak sú, sú údaje ako vek, bydlisko, ktoré sú jasné exaktné, zamestnanie akože či má niekto zamestnanie alebo onaké, to nemá nijaký vplyv na voliteľnosť. Ak máte pochybnosť, dajte, dajte podnet, že bol spáchaný podvod, uvidíme ako bude, ako to bude vyšetrené. Ja si naopak myslím, že je to väčšia transparentnosť ako povedal Jakub Nedoba, ak volič má informáciu, že kandidát patrí k nejakému (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 15:24 - 15:26 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem obom kolegom za reakcie. Pán poslanec Podmanický, že prečo nekandidujem za OKS a že či sa za to hanbím? No ale veď ja som to povedal. OKS sa dohodla na tom, že OKS postaví nejakých kandidátov na kandidátnu listinu SaS. My sme to s predsedom SaS na tlačovej besede oficiálne oznámili, všetci to vedeli, ja som to zdôrazňoval vo svojej volebnej kampani, tak neviem čo si vy predstavujete pod pojmom hanbiť, ale teda ja toto ako hanbenie nevnímam. Potom ste povedali, že máte šesťsto starostov. No áno, máte napríklad starostu Vyšného Mirošova Petraníka, kvôli ktorému...
=====
Skryt prepis