Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.10.2019 o 14:25 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.10.2019 14:25 - 14:27 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Nedoba, k tej prvej časti, čo si hovoril, áno, aj ja to vnímam ako nedôveru voči, voči občanom, voči tomu, že sa občania sami dokážu zorientovať v tom, čo im kandidáti o sebe hovoria napríklad tým, čo si uvádzajú ako zamestnanie. Ale dávam do istej miery predkladateľom za pravdu, že je to nejaký problém, vníma to ako problém aj štátna komisia, tak poďme sa baviť, čo o tom spravím, čo s tým spravíme. No ale miesto toho, aby sme legislatívu prispôsobili realite, tak sa snažíme okresať legislatívu tak, aby sa realita musela prispôsobiť nejakým pomýleným predstavám predkladateľov zákona. Pretože je nesporne faktom, že na miestnej úrovni existujú zoskupenia, ktoré fungujú ako miestne politické strany. Nevolajú sa tak, nemôžu tak fungovať z formálneho hľadiska, lebo zákon pripúšťa existenciu iba celoštátnych politických strán a v komunálnych voľbách a v regionálnych voľbách môžu kandidovať okrem nezávislých kandidátov iba celoštátne politické strany a ich koalície, ale nezodpovedá to realite. To, toto bola realita možno pred 30 rokmi, keď sa tu začala budovať parlamentná demokracia.
Ale dnes existuje bohatý a rozvinutý politický život na miestnej úrovni a my miesto toho, aby sme, ako je to napríklad v Českej republike, umožnili oficiálne kandidovať aj týmto miestnym politickým stranám alebo zoskupeniam nezávislých kandidátov, tak im ideme utesniť aj tú poslednú možnosť, akým spôsobom sa oni dokážu spoločne identifikovať. Považujem to za nerozumné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.10.2019 14:06 - 14:08 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Kéry, ja mám dve poznámky. Jednak sa chcem technicky spýtať, lebo vy ste už jeden takýto návrh predložili, ktorý bol zdôvodnený úplne rovnako, akurát bol to pozmeňujúci návrh poslanca Kéryho, Nemkyho, Blanára, Kmeca a Jakaba. Toto je pozmeňujúci návrh poslanca Kéryho. Je v podstate zhodný, čo sa týka odôvodnenia, ale riešia sa tam iné, iné ustanovenia, pokiaľ, pokiaľ ide o nahradenie toho "nezávislého kandidáta" termínom kandidát bez politickej príslušnosti. Tak sa chcem len spýtať, že či ste na to zabudli pri tom prvom návrhu alebo má to nejakú inú logiku, ktorú som nepostrehol, že prečo sa toto nepredkladá v jednom pozmeňujúcom návrhu, ale v dvoch pozmeňujúcich návrhoch.
A druhá vec je, že vy tu opakovane tvrdíte, že volič by nemal byť zavádzaný nepravdivými informáciami. Ale veď práve naopak, ak sa schvália tieto vaše dva pozmeňujúce návrhy, tak bude volič zavádzaný nepravdivými informáciami. Lebo nezávislý kandidát znamená, že kandiduje bez podpory politickej strany. Kandiduje, všetkým je to jasné, kandiduje na základe toho, že si vyzberal počet, predpísaný počet podpisov od voličov a môže byť členom politickej strany, nemusí byť členom politickej strany, čiže môže byť s politickou príslušnosťou alebo bez politickej príslušnosti, ale kandiduje ako nezávislý kandidát. Môže sa vám ten termín nepáčiť, ale teda odráža to formu kandidatúry. Kdežto termín bez politickej príslušnosti predsa odráža, že nemá politickú príslušnosť, nie je členom politickej strany. A keď bude kandidovať straník ako to, čo doteraz nazývame nezávislý, nezávislý kandidát, on predsa nebude bez politickej príslušnosti. Veď vy navrhujete, aby tam bola nepravdivá informácia!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.10.2019 10:50 - 10:52 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcem povedať, že to nepovažujem za dobrý nápad, tak ako som nepovažoval za dobrý nápad nejako to obmedzovať, ako je to obsiahnuté v pôvodnom zákone, teda v pôvodnom návrhu zákona, obmedzovať to, čo si môžu alebo nemôžu ľudia uvádzať ako zamestnanie. No vypustiť, vypustiť úplne zamestnanie síce môže, môže predísť nejakým interpretačným sporom, ale na druhej strane je to, je to tiež vec, na základe ktorej sa tí ľudia identifikujú a môžme, môžme vedieť, že nejakú informáciu dostaneme o tom kandidátovi. No potom prečo, prečo nenavrhnete vypustiť aj vek? Lebo čo je, čo je koho do toho, že kto má aký vek? Tá informácia o veku je podľa vás dôležitejšia ako informácia o zamestnaní? No tak vypustime aj vek. A vypustime, vypustime aj tituly, veď čo, čo je dôležité tituly, však sme si rovní. To nie je, že niekto je dôležitejší za to, že je doktor vied alebo profesor, alebo docent, pán docent, sme pána docenta vypočúvali, teraz mi to prišlo na rozum, na ústavnoprávnom výbore pána docenta Fica. Tak vypustime aj tituly, vypustime aj vek a vypustime aj tú informáciu o bydlisku. Však veď na tom hlasovacom lístku stačí iba meno, prípadne mu prideľme nejaké číslo. Každý nech si, nech si potom sám zariadi, aby sa jeho voliči dozvedeli, že to je on a že to nie je sused z vedľajšieho domu, ktorý sa volá rovnako a má aj rovnaký vek, má iné povolanie. Toto je také, že z brucha vyťahujete. No tak vyhodíme zamestnanie, tak vyhoďte aj vek!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.10.2019 10:18 - 10:19 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým kolegom za reakcie. Ja zareagujem iba na pána poslanca Kéryho, ktorý sa cíti ukrivdený, že som sa obracal na neho a že sa naňho obracali aj kolegovia, ktorí reagovali faktickými poznámkami.
Navrhli ten pozmeňovák vaši traja kolegovia z troch koaličných strán. Takže je to aj váš návrh, to je, ako keby niekto mne vyčítal, že čo sme to navrhli, a teda ja by som hovoril, že to nie ja, to Peter Osuský to navrhol, čo ja s tým mám. Ale veď vy ste predkladateľ, pán poslanec, a podľa § 94 ods. 2 pri prerokúvaní návrhu; zákona o rokovacom poriadku; pri prerokovaní návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, možno podávať návrhy, ktoré predložený návrh zákona rozširujú; presne toto; len vtedy, ak s tým navrhovateľ – čiže vy – vyjadrí súhlas najneskôr pred hlasovaním. Čiže vy, nielenže to podali vaši kolegovia, nielenže vy hovoríte, že budete za to hlasovať, vy s tým musíte súhlasiť, čiže je to aj vaša zodpovednosť, že sa o tom vôbec bude hlasovať, takže by som sa z toho nevyviňoval.
Hovorili ste, že aj iní politici, napríklad pán Hlina, kritizujú prieskumy verejnej mienky. Ale veď nie všetko, čo sa nám nepáči, dáme do zákona, že zakážeme. Mne sa tiež kopu vecí nepáči, ale to neznamená, že budem žiadať všetko, všetko zakazovať. Aj KDH tu má poslancov alebo niektorí z poslancov sú členmi KDH, neviem o tom, že by niekto z nich navrhol predĺžiť moratórium na prieskumy. Navrhli ste to vy, poslanci vládnej koalície, je to vaša zodpovednosť, tak aspoň neuhýbajte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.10.2019 9:33 - 10:02 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ, už neprítomný chvíľu, vážené kolegyne, kolegovia, aby som náhodou nezabudol, tak pre pána spravodajcu, keď ho pán Sopko prestane zabávať, navrhujem vyňať na osobitné hlasovanie bod 4 spoločnej správy, teda ten bod, ktorým sa dopĺňa čl. II novela zákona o volebnej kampani, to slávne 50-dňové moratórium, bod 4, aby som teda náhodou, ak mi to v tom prúde slov unikne, tak osobitne hlasovať o tomto, o tomto návrhu poprosím.
Aby som druhú vec nezabudol, tak, pán poslanec Kéry, jasné, že všetci navrhujeme meniť zákony, v ktorých sa nám niečo nepáči, ale tuto mám pocit, že to nie je na základe nejakej vecnej analýzy alebo na základe toho, že je tam reálny problém, možno ten pôvodný návrh, áno, o tom sa môžme baviť, či je tam nejaký reálny problém, ale v, ten váš pozmeňovák, aby sa nezávislí kandidáti nevolali nezávislí kandidáti, to je iba čisto osobný problém. To nie je žiadny reálny vecný problém. To nie je niečo, s čím by mala problém volebná komisia. Jednoducho vám sa nepáči, že niekto je označovaný ako nezávislý kandidát, tak mu to zmeníte na "bez politickej príslušnosti", lebo to lepšie znie, teda horšie to znie, čo bude potom lepšie pre straníckych, straníckych kandidátov, že tí ich konkurenti nebudú nezávislí kandidáti, ale iba bez politickej príslušnosti, a vôbec pri tom neberiete do úvahy, že v skutočnosti to označenie, označenie nezodpovedá realite a je klamlivé.
A keď už sme v druhom čítaní, budem sa venovať ani nie tak tomu pôvodnému návrhu, ale pozmeňujúcim návrhom, najmä tomu pozmeňujúcemu návrhu v bode 4 spoločnej správy, ktorý som vyňal na osobitné hlasovanie. A musím s poľutovaním konštatovať, že ak tento pozmeňujúci návrh bude schválený, tak sa zo zlého zákona, s ktorým vecne nesúhlasím, ale horšie slovo ako zlý zákon by som naňho nepoužil, stane zákon, ktorý je nebezpečný a hlúpy. Zo zlého zákona sa stane zákon, ktorý je nebezpečný a hlúpy. Ten pôvodný návrh zákona, ktorý som kritizoval v prvom čítaní, je podľa môjho názoru zlý. Ale reaguje na reálne existujúci problém, reaguje aj na to, že niektorí kandidáti obchádzajú súčasné znenie volebného zákona tým, že si do kolónky zamestnanie píšu niečo iné, ako je reálne ich zamestnanie, a využívajú to na to, aby sa identifikovali v nejakej miestnej skupine, miestnemu združeniu občianskemu, občianskej iniciatíve a podobne.
Podľa môjho názoru ten pôvodný návrh je zlý z dôvodu, že vy im to chcete zakázať. Podľa môjho názoru by sme im to mali umožniť, mali by sme umožniť, aby sa občania pre účely komunálnych a regionálnych združieb mohli združiť do nejakých volebných strán alebo združení pre účely volieb a nebrániť im v tom, nezakazovať im v tom. Ale dobre, to je vecou názoru.
Tým pozmeňujúcim návrhom, ktorým chcete zaviesť 50-dňové moratórium na prieskumy verejnej mienky, však to už ťažko označiť za vec názoru, lebo idete zaviesť niečo, čo je, čo tuto na okolí nenájdete niečo také. Myslím, že ani v Čiernej Hore nemajú 50-dňové moratórium. Tam majú tuším 15-dňové moratórium, 30 a viac dní majú krajiny ako Bolívia, Honduras, Kamerun a Tunisko. A pri všetkej úcte, že by sme sa mali, čo sa týka volebných pravidiel, inšpirovať práve týmito krajinami, si teda rozhodne nemyslím.
Niekedy v septembri prišiel pán predseda Národnej rady a predseda SNS Danko s nápadom zmeniť dvojtýždňový zákaz zverejňovania predvolebných prieskumov na 30 dní. Na zasadnutí výboru pre verejnú správu prišla trojica koaličných poslancov z troch koaličných strán s nápadom predĺžiť to na 50 dní. Už aj tých 15 dní, ktoré boli zavedené, zavedené za ministra Kaliňáka tým, že bol schválený nový zákon o volebnej kampani a trochu sa zjednotila dovtedajšia úprava, ktorá pre niektoré volebné zákony a pre niektoré typy volieb nedávala, nedávala žiadne moratórium na volebné prieskumy; pre niektoré dávala, dávala jednodňové alebo dvojdňové a pre niektoré, myslím, týždňové; už aj tých 15 dní je podľa môjho názoru neprimeraných a nesprávnych a nezodpovedajúcich tomu, čo hovorí naša ústava o slobode šírenia informácií. Ale vy teraz z tých 15 dní – neprimerane dlhých – idete urobiť 50 dní. Na 50 dní chcete ľuďom uprieť informácie o tom, ako sa vyvíjajú nálady voličov, aké sú preferencie politických strán. Z tohto hľadiska ste horší ako Kaliňák, ktorý zaviedol tých 15 dní.
A tento návrh má tú podivuhodnú vlastnosť, že je zlý čo do obsahu aj čo do formy. A, žiaľ, aj hlúpy čo do, čo do zdôvodnenia. Keď ste chceli obmedziť politické strany v júni, tak, myslím, že to boli poslanci SNS, si nechali svoj lex Kiska účelovo znevýhodňujúci nové politické strany schváliť v skrátenom legislatívnom konaní. Volebné pravidlá upravované v skrátenom legislatívnom konaní!
Pri predlžovaní moratória na prieskumy sa tiež koalícia nemieni zaťažovať normálnym legislatívnym procesom a chce tento návrh schváliť formou prílepku k zákonu, k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Pretože moratórium na volebné prieskumy nie je v zákone o podmienkach výkonu volebného práva, teda v zákone, o ktorom práve teraz rokujeme. V zákone, ktorý ste navrhli novelizovať a ide riadnym legislatívnym procesom ako poslanecký návrh. Keby ste ho chceli dať, to moratórium riešiť normálnym spôsobom, tak by ste na túto schôdzu alebo na budúcu dali, dali, dali poslanecký návrh (reakcia z pléna), ale súhlasíte s tým, že to, že to ide do vášho návrhu, čiže to, že ste ho nepredložili, nič neznamená. Obchádzate riadny legislatívny proces a dĺžka moratória na prieskumy predsa nemá nič spoločné s tou témou, ktorú riešite v tom pôvodnom návrhu, teda to, čo sa uvádza v kolónke zamestnanie. To nemá žiadny súvis. Nie každá novela iného zákona alebo pripojenie ďalšieho článku v rámci novelizovania zákona je prílepkom, lebo to môže obsahovo súvisieť s tým, čo sa, čo sa v tom pôvodnom návrhu; ale toto nijako s tým pôvodným nesúvisí.
Ja teda neviem, že či niekoho zmiatlo to, že v oboch zákonoch sa spomína slovo volebný, lebo jeden zákon je zákon o podmienkach výkonu volebného práva, druhý je zákon o volebnej kampani, ale sú to dva odlišné zákony. Samozrejme, že na prvý pohľad to vyzerá lepšie, ako keby ste chceli prílepok týkajúci sa volebnej kampane alebo zákona o volebnej kampani prilepiť trebárs k zákonu o Horskej službe; aj takéto divočiny sa už diali v tomto parlamente; ale to iba na prvý pohľad, lebo v skutočnosti je to rovnaký prílepok.
Zákon o rokovacom poriadku, zákon o rokovacom poriadku prílepky vyslovene zakazuje v § 94 ods. 3, kde hovorí: "Pri prerokúvaní návrhu zákona nemožno podať návrh, ktorým sa mení alebo dopĺňa iný zákon, ktorý obsahovo nesúvisí s prerokúvaným návrhom zákona." Presne to robíte bodom 4 spoločnej správy, pridávate pri prerokúvaní návrhu zákona o podmienkach, ktorými sa mení zákon o podmienkach výkonu volebného práva, pridávate návrh, ktorým sa mení alebo dopĺňa iný zákon, zákon o volebnej kampani, ktorý obsahovo nesúvisí s prerokúvaným návrhom zákona. Prerokúvaný návrh zákona sa týka toho, čo si uvádzajú kandidáti na zamestnaní. Ten prílepok, ktorý tam dávate, sa týka moratória na zverejňovanie volebných prieskumov.
Český Ústavný súd označil prílepky za protiústavné a zrušil dokonca takýto takto schválený zákon. Na Slovensku je však porušovanie tohto ustanovenia zákona o rokovacom poriadku pomerne bežné a Ústavný súd sa k niečomu takému dosiaľ neodhodlal, ale máme tu nový Ústavný súd, tak ktovie, či aj v tomto nezmení Ústavný súd svoju rozhodovaciu prax.
Teraz k obsahu. Opakujem, už dnes máme neprimerane dlhé pätnásťdňové moratórium, počas ktorého sa ľudia, voliči, nemajú podľa zákona právo dozvedieť, ako sa vyvíjajú nálady voličov, ako, aké sú výsledky prieskumov verejnej mienky. Podľa čl. 26 ods. 4 ústavy slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. Ja som presvedčený, že ani tých 14 dní súčasných nesedí. Nezodpovedá tomuto ústavnému kritériu, na základe ktorého možno obmedziť slobodu šírenia informácií.
Ale povedzte mi, prosím pekne, na základe čoho chcete, chcete takto obmedziť na dva, na 50 dní slobodu šírenia informácií? Je toto podľa vás opatrenie v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na aký účel? Na ochranu práv a slobôd iných, na bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia alebo mravnosti? Ktorý z týchto verejných záujmov je ohrozený tým, že sa ľudia môžu 50 dní pred voľbami oboznamovať s výsledkami prieskumov verejnej mienky? Lebo v tom zdôvodnení, ktoré sa nachádza pri bode číslo 4, tam nič také nie je. Tam nie je žiadny dôvod, ktorý by hovoril o tom, že niektorý z verejných záujmov je chránený; je ohrozený a treba ho chrániť tým, že obmedzíme prístup k informáciám. A nielen to, ten konflikt tam môže byť, ale musí ísť o opatrenie, ktoré je v demokratickej spoločnosti nevyhnutné. Žiadna odpoveď, žiadna odpoveď v písomnom zdôvodnení. Som veľmi zvedavý na vaše, na vaše vystúpenie, ak sa ešte k tomu vyjadríte, alebo, alebo kolegovia, ktorí navrhli ten pozmeňujúci návrh.
Určite 50 dní nie je opatrenie v demokratickej spoločnosti nevyhnutné. Už len z toho dôvodu, že doteraz takéto obmedzenie neexistovalo, a teda nie je známe, že by bezpečnosť štátu, práva a slobody iných, verejný poriadok, verejné zdravie alebo mravnosť boli absenciou toho zákazu alebo tým, že ten zákaz bol v oveľa kratšej dobe akokoľvek narušené.
Čo je taký paradox, vy chcete zakázať voličom, aby sa dostali k informáciám o výsledkoch prieskumov verejnej mienky, ale vy tie informácie budete mať. Lebo nie je zakázané robiť prieskumy verejnej mienky, zakázané je zverejňovať ich výsledky. Čiže politické strany, politici, vy, čo ste to navrhli, vy, čo tu, čo to tu dnes zrejme schválite, vy tie informácie budete mať, ale občanom ich chcete uprieť. Vy si s nimi naložíte, budete podľa nich prispôsobovať volebnú stratégiu, vy máte právo ich poznať, ale občania sú podľa vás hlúpi, občania sa nechajú pomýliť, tak občanom prístup k týmto informáciám zakážeme. To je mimoriadne absurdné.
V zdôvodnení toho návrhu sa píše, že prieskumy verejnej mienky aj z vyjadrenia niektorých agentúr podliehajú vplyvom politických strán, ktoré sa snažia prieskumami verejnej mienky ovplyvňovať mienku voličov. Dôkazom toho sú prieskumy verejnej mienky nasledujúce po sebe v krátkom časovom období, ktoré sa výrazne od seba líšia. Čiže vlastne bez akýchkoľvek dôkazov obviňujete výskumné agentúry, že manipulujú výsledky svojich prieskumov v záujme nejakých politických strán, a dôkazom má byť skutočnosť, že sa tie výsledky od seba líšia. No, možno ste to nevedeli, ale výskum je vždy len výskum a tie výsledky sú vždy, aj keď je to robené najpoctivejšie, najkvalitnejšie, vždy sú len nejakým odhadom situácie, ktorá v tej chvíli existuje. Odhadom, ktorý treba brať s určitou pravdepodobnosťou, seriózne agentúry zvyknú uvádzať interval spoľahlivosti plus-mínus 1,5 % alebo 2 % podľa veľkosti, veľkosti vzorky.
Čiže nie je to tak, že keď jedna agentúra zistí, že politická strana má 10 %, a druhá zistí, že má, že má 6 %, že jedno z tých je nepravdivé. Politická strana reálne môže mať niekde okolo 8 %, ale interval spoľahlivosti je taký, že jedna agentúra zachytí tú politickú stranu na hornom intervale a druhá, druhá na dolnom intervale. To nie je dôkaz manipulácie.
A už vôbec nie je dôkaz manipulácie, ak urobia, urobia agentúry nejaký prieskum a ten sa potom líši od výsledkov volieb. Lebo však ten prieskum sa týka toho času, keď bol urobený. A nálady voličov sa zvyknú vyvíjať. Je úplne normálne, že voliči v priebehu dvoch týždňov; a teraz, keď sme mali dvojtýždňové moratórium, tak posledné, posledné prieskumy sa robili tri týždne pred voľbami, v priebehu troch týždňov sa niektorí voliči ešte rozhodnú alebo zmenia svoje rozhodnutie. To nie je dôkaz manipulovania prieskumov, to je normálna realita. Ľudia, ktorí neuvažujú konšpiračne, vedia, že takto to je, že názory ľudí sa vyvíjajú, že tie metodiky, metodiky majú nejakú odchýlku, že to nie je úplne, úplne presne, ale nemusí byť za tým vedomá manipulácia.
A stáva sa napríklad aj to, že niektorí voliči sa nepriznávajú k tomu, že volia konkrétnu politickú stranu. V minulosti s tým malo problém napríklad HZDS a vo výskumoch vychádzali HZDS nižšie výsledky, ako potom reálne dostávalo vo voľbách. Ale nebolo to preto, že nejaké agentúry chceli zhoršiť pozíciu HZDS a úmyselne im znižovali. Jednoducho to malo takéto vysvetlenie, že sa voliči niektorej politickej strany nepriznávali, nepriznávali k tomu, že ju chcú voliť.
Je fakt, že existujú seriózne agentúry a existujú aj menej seriózne agentúry, aj úplne neseriózne agentúry. A ja s vami súhlasím, že áno, niektoré agentúry zrejme – podľa toho, čo o nich vieme – manipulujú tie výsledky a produkujú čísla, ktoré si vycucajú z prsta alebo, alebo možno ani žiadny prieskum nerobia. Je to možné, že také agentúry existujú a že na zákazku vám dajú čísla, aké chcete. Lebo nevieme nič o ich metodike, nie sú členom, nie sú členom Slovenskej asociácie výskumných agentúr, nevieme ich odkontrolovať, dokonca ich financovanie je také, že keď, keď si na Finstate pozriete, že aké, aký majú obrat, príjmy, tak, tak nemajú šancu napríklad z toho platiť sieť anketárov.
Ale existujú aj seriózne agentúry. Seriózne agentúry, ktoré sú združené v Slovenskej asociácii výskumných agentúr, robia výskumy pravidelne a viac-menej pravidelne ich aj zverejňujú. Zverejňujú použitú metodiku, dávajú tam intervaly spoľahlivosti, majú transparentné financovanie, je zjavné, že majú vlastnú anketársku sieť. A nemalo by byť veľký problém tieto dva typy agentúr od seba odlíšiť. Mali by byť toho schopní politici, pokiaľ sa chcú dostať k relevantným dátam, no tak predpokladám, že politické strany si neobjednávajú, neobjednávajú výskumy v agentúrach, ktoré sú neseriózne, lebo by dostali, dostali zavádzajúci obraz, ale u tých serióznejších, u ktorých predpokladajú, že im ten obraz poskytnú. A rovnako, rovnako aj médiá by to mali a mohli rozlišovať. A médiá majú v tomto zodpovednosť, pokiaľ zverejňujú výsledky nejakej agentúry, ktorá nič doteraz nezverejnila, nič sa o nej nevie a vyjdú, vyjdú jej nejaké čísla. A viaceré médiá už, už tento problém vnímajú a snažia sa pristupovať k tomu zodpovedne a uverejňovať výsledky iba od tých zodpovedných agentúr.
Ale to, že existujú neseriózne agentúry, predsa nie je dôvod, aby sme zakázali zverejňovanie výsledkov všetkým agentúram. Áno, existujú politické strany, v ktorých sú fašisti, ktorých členovia a predstavitelia produkujú extrémistické názory. Ale keby sme mali postupovať vašou logikou, tak potom zakážeme všetky politické strany, lebo v niektorých sú fašisti a v niektorých majú ľudia extrémistické názory. Môžu politici, áno, ja viem si predstaviť, že by, že by niekoho, pána Danka by napadlo, že tak zakážeme, zakážeme politické strany.
On tu sníva o tom, že raz bude silný ako FIDESZ, tak možnože mu to raz napadne. S takým istým zdôvodnením, takým istým hlúpym zdôvodnením, že existujú neseriózne agentúry, tak zakážeme všetkým, úplne všetkým. Aká je v tom logika? Aký je tam rozdiel oproti tomu, keby sme zakázali všetky politické strany len z dôvodu, že sú niektoré, ktoré majú fašistické tendencie?
Prečítam ďalej z odôvodnenia: "Dôsledkom takéhoto tzv. informovania voličov je, že volič je zmätený a je iba na ňom, ktorému prieskumu sa rozhodne dôverovať a na základe ktorého prieskumu si utvára názor na prípadnú úspešnosť politickej strany vo voľbách. Sme toho názoru, že v tomto prípade sa zákonom neobmedzuje právo voliča na informácie, ale, naopak, je snaha chrániť voliča pred dezinformáciami a účelovými informáciami. Je potrebné priznať, že samy politické strany nemajú dôvery v uverejňované prieskumy verejnej mienky a na vlastné náklady si zabezpečujú prieskumy, ktoré používajú pre seba na účely lepšieho manažovania volebnej kampane a politickej reklamy. Tým vlastne potvrdzujeme, že voličove právo na informácie už dnes je porušované prinajmenšom v tom, že volič má iné informácie ako politická strana. Táto téma dlhodobo rezonuje v spoločnosti a viackrát sa nielen voliči, ale aj politické strany o podobných manipuláciách presvedčili. Je potrebné vysloviť súhlas s hlasmi, ktoré tvrdia, že volič má právo na informácie, zároveň však dodávame, že volič má zároveň právo na ochranu pred dezinformáciami. Návrh zmeny zákona má ambíciu chrániť voliča pred cielenými informáciami zameranými na jeho ovplyvňovanie v prospech určitej politickej strany a nechať ho samého urobiť si úsudok podľa programu a činnosti vybranej politickej strany, ktorú sa rozhodne voliť."
Vy viete, že volič je zmätený, a vy ho chcete chrániť pred informáciami. Vy ho dokonca chcete chrániť pred informáciami, ktoré vy máte a ktoré vy aj naďalej budete mať. A ako politická strana; ja nerozumiem tej argumentácii: politické strany nedôverujú tým prieskumom, ktoré sú zverejňované, tak si objednávajú vlastné. A však tie si objednávajú u tých istých agentúr a ako vedia, že neklamú tie agentúry aj ich? Ako to vedia rozlíšiť, že tie, ktoré sú zverejňované, sú zmanipulované, a tie, ktoré nie sú zverejňované, tie sú tie pravdivé? To nie sú, to nie sú iné agentúry, že agentúry, ktoré robia iba pre politické strany a tie sú korektné, a agentúry, ktoré idú s kožou na trh, zverejňujú nejaké čísla a keď sa nejako dramaticky seknú, no tak sa všetci budú pýtať, prečo ste to tak zle odhadli, tak tie sú neseriózne.
Neviem. Naozaj by ma zaujímalo, keby niekto tu mohol aj z koaličných poslancov vystúpiť a vysvetliť. Toto má byť odôvodnenie obmedzenia ústavou zaručeného práva na slobodné šírenie informácií? To, že volič je zmätený? A to, že ideme ho chrániť pred dezinformáciami? Vy paušálne označujete výsledky prieskumov verejnej mienky za dezinformácie?
Hybridná vojna, a teda špeciálne, špeciálne SNS, predseda SNS a predseda Národnej rady sa chodí fotiť do Moskvy s osobami zo sankčných zoznamov, dáva si fotečky, selfíčka na Facebook, že akí sú to jeho kamaráti. Rusko vedie hybridnú vojnu voči Západu, upozorňujú nás na to správy tajných služieb, Vojenského spravodajstva aj Slovenskej informačnej služby, ale to nie sú dezinformácie, to je v poriadku. Dezinformácie sú podľa vás výsledky prieskumov verejnej mienky? Ja naozaj, naozaj tomu nerozumiem a naozaj by som to chcel pochopiť, že či toto niekto naozaj z vás myslí vážne, alebo len teda pán predseda Danko sa rozhodol, že bude, bude dlhšie moratórium, tak bude dlhšie moratórium. Strelil, že 30, neviem, SMER potom strelil, že môže byť aj 60, no tak ste tam, ste tam dali 50 a idete obmedziť ústavou garantované právo na slobodu šírenia informácie. A toto považujete za zdôvodnenie toho, že je to naozaj nevyhnutné.
Som presvedčený, že ak tento návrh prejde, tak určite neprejde Ústavným súdom, lebo niekto sa už na ten Ústavný súd obráti. Neviem si predstaviť, že by Ústavný súd konštatoval, že takéto obmedzenie je v súlade s ústavou, lebo nie je nijako odôvodnené.
Máme tu aj iný návrh, s ktorým po mne vystúpi pani poslankyňa Cséfalvayová, ktorý navrhuje, naopak, skrátiť volebné moratórium. Tomu môžem vyčítať akurát tú formu, že tiež ide, ide o prílepok, ide o obsahovo nesúvisiaci návrh zákona, ale obsahovo, obsahovo je to tá cesta, ktorou by sme mali ísť.
My sme aj s kolegami z poslaneckého klubu SaS v priebehu tohto volebného obdobia nie raz, viackrát, dvakrát, trikrát, štyrikrát možno sme navrhli zrušiť moratórium na prieskumy, lebo naňho nevidíme dôvod, maximálne ho obmedziť na deň volieb alebo možno to riešenie, s ktorým príde kolegyňa Cséfalvayová, že zosúladiť ho s moratóriom na volebnú kampaň, tak to môže, môže mať nejakú logiku, ale vy zlé a pravdepodobne protiústavné ustanovenie zákona o volebnej kampani, ktoré zakazuje bez akéhokoľvek reálneho dôvodu zverejňovať výsledky, výsledky prieskumov verejnej mienky 50, teda 15 dní pred voľbami, ešte idete predlžovať na 50 dní a nedávate jeden jediný reálny argument – myslím taký argument, ktorý by nevyznieval smiešne, že voliči sú zmätení a vy ich idete chrániť pred dezinformáciami –, reálny argument a reálne zdôvodnenie, že toto je z hľadiska ústavy nevyhnutné.
Ale keďže nerozhoduje sa podľa toho, ako sa argumentuje, rozhoduje sa podľa toho, kto má koľko hlasov, takže sa obávam, že dnes to pri hlasovaní dopadne zle. Ale smelo do toho, uvidíme, čo na to povie Ústavný súd.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.10.2019 9:26 - 9:28 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Kéry, no, ja mám pocit, že celá táto novela sa mení na to, že meníte vo volebnom zákone veci, ktoré sa vám osobne nepáčia. Nie veci, ktoré sú zlé, ktoré sú problematické, ale veci, ktoré sa vám osobne nepáčia. Nepáči sa vám Tím Hattas, no tak zakážete používanie vlastných mien v zamestnaní. Teraz sa vám nepáči, že niekto vystupuje ako nezávislý kandidát, čo vzbudzuje dojem, že tí stranícki kandidáti sú závislí, no tak to nahradíte "bez politickej príslušnosti". Ale však to je nezmysel! Lebo bez politickej príslušnosti je kandidát, ktorý kandiduje napríklad aj na kandidátnej listine politickej strany, ale nie je členom žiadnej politickej strany. Je kandidátom politickej strany alebo je kandidátom koalície politických strán a môže byť bez politickej príslušnosti, nie je nezávislý kandidát.
Nezávislý kandidát je forma kandidatúry, že nekandidujete na základe toho, že vám dá strana alebo niekoľko strán pečiatku, ale že si vyzberáte podpisy a nemôžu vás, ako ste správne povedali, tie strany stiahnuť. Lebo kandidujete ako nezávislý. Ale ako nezávislí kandidáti môžu kandidovať a často kandidujú, samozrejme, nečlenovia politických strán, ale môžu kandidovať a tiež často kandidujú aj členovia politických strán. Keď niekto kandiduje s vyzbieranými podpismi, ale je členom politickej strany, nie je bez politickej príslušnosti. Má politickú príslušnosť, lebo je členom politickej strany.
Vám sa to súčasné znenie, že "nezávislý kandidát" môže nepáčiť. Ale keď prejde ten váš pozmeňovák, tak budete klamať voličov. Lebo ako kandidáti bez politickej príslušnosti budú kandidovať aj takí kandidáti, ktorí sú členmi politických strán.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2019 12:28 - 12:30 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Gabániová, ja chcem to oceniť, lebo častokrát sa tu hovorí, že koalícia vôbec nepočúva opozíciu, že keď opozícia niečo povie, tak zástupcovia vlády, alebo teda koaliční poslanci na to vôbec nereagujú, a teda tu kolega Martin Poliačik vo faktickej len si tak povzdychol, že by rád počul aj tú druhú stranu, nielen tých, ktorí, ktorí ten vládny návrh stratifikácie chvália, a vy ste sa promptne prihlásila do rozpravy ústne, a teda tú druhú stranu ste prezentovali. Takže je fajn, že tuná zaznel aj nejaký kritický názor voči tomu, voči tomu vládnemu návrhu, aby sme teda si vedeli aj nejako porovnať argumenty tých, ktorí hovoria, že je to dobrý návrh a prípadne sa na ňom môže ešte niečo zmeniť, a tých, ktorí majú k nemu vážne výhrady, aj keď teda asi by sme si, asi by bola normálnejšia situácia, keby vládni poslanci ten návrh vlády obhajovali a opoziční poslanci ho kritizovali, no ale tak žijeme také trochu zvláštne, zvláštne časy.
Ako ste povedali, je škoda, že vaša vládna koalícia obmedzila ten príspevok, lebo mohli ste ešte, ešte pokračovať, ja by som si rád vypočul aj vaše, vaše ďalšie argumenty. Ale priznám sa, že som celkom nepochopil to s tým A a B, už asi to bude tým, že som dlhšie, dlhšie zo základnej školy, že o čo vám vlastne išlo. Lebo tak naozaj od roku 2006 s krátkou dvojročnou prestávkou je SMER pri moci, má, ministri zdravotníctva sú nominanti SMER-u, a tak keď kritizujete pomery v zdravotníctve, teda kritizujete politiku SMER-u doteraz? Alebo čo ste tým chceli povedať? Lebo to som celkom nepochopil.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2019 9:46 - 9:46 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Osuský, ďakujem za reakciu, presne tak. Je to jeden z tých návrhov, kde nejde o to, že či pravica, ľavica, liberáli, konzervatívci, koalícia, opozícia, a teda tiež súhlasím, že mohlo to byť aj rýchlejšie a snáď v budúcnosti sa zmení politická kultúra a pri návrhoch tohto typu nebude vládna koalícia hlasovať proti situácii, keď s nimi vecne súhlasí, len z dôvodu, že ich predkladajú opoziční poslanci.
Možno to budeme môcť aj my v budúcom volebnom období ovplyvniť, to uvidíme po 29. marci, ale v každom prípade v tejto chvíli som najmä rád, že, že sa konečne tú zmenu snáď už v pondelok podarí ohlasovať a od 1. januára sa tento problém vyrieši.
Takže ešte raz ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2019 9:38 - 9:44 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, zákon o pohrebníctve nie je u mňa až taká srdcovka ako u kolegu Laurenčíka, ale napriek tomu som sa aj ja párkrát pokúsil prostredníctvom poslaneckého návrhu novely upraviť tento návrh, a teda venoval som sa najmä tej téme ochranného pásma pohrebísk a ochranného pásma krematórií, ktoré tu nie je riešené, ale, ale, ako som už teda povedal v prvom čítaní, myslím si, že to nie je nejaký zásadný problém. Teraz kolega Laurenčík predložil náš spoločný poslanecký návrh. Myslím si, že by to bol ústretový krok voči, voči menším náboženským spoločnostiam, ale ak sa to nepodarí teraz, no tak budeme sa, budeme sa o to snažiť neskôr.
Ale vrátil by som sa teda k tomu ochrannému pásmu. Keďže sme v druhom čítaní, ja by som sa vyjadril najmä k pozmeňujúcim návrhom, a teda chcem oceniť, že sa, že sa podarilo trochu ešte došpecifikovať ten návrh. Dnes existuje zo zákona ochranné pásmo pohrebísk v rozsahu 50 metrov, čo kritizujú mnohí ľudia, ktorí žijú v blízkosti, v blízkosti cintorínov a nemôžu, nemôžu napríklad na pozemku, kde majú nejaký dom, postaviť nejaký iný dom, niekedy dokonca ani robiť nijaké, nijaké úpravy a je to, je to logicky neodôvodnené, lebo, lebo mnohé domy tam aj dnes existujú, napríklad v obciach, a nie je s tým a nie je s tým žiadny problém.
Tak my sme presadzovali, aj ministerstvo, a potom vláda prišla s riešením, že sa, že sa zruší ochranné pásmo zo zákona a že sa obciam dá právomoc prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení, aby si ony samotné, samotné obce určili, že či chcú mať ochranné pásma, alebo nechcú mať ochranné pásmo pohrebiska, aké veľké a prípadne aj ďalšie podmienky, ktoré sa, ktoré sa ich týkajú. Na tomto je zhoda.
Jediná naša výhrada smerovala k tomu, že kým dnes zákon stanovuje ochranné pásmo v rozsahu 50 metrov, vládny návrh zákona nedával k tomu žiadny limit, čiže teoreticky obce by si mohli, mohli stanoviť to ochranné pásmo aj oveľa väčšie alebo nejako inak, čo sa nám nezdalo odôvodnené. A oceňujem, že na základe diskusie na ústavnoprávnom výbore sa aj koaliční kolegovia priklonili k tomu, že by bolo dobré dať do zákona maximálny rozsah, teda že obce si môžu určiť všeobecne záväzným nariadením ochranné pásmo, ale v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska, aby sme teda nešli nad rámec toho, čo je dnes ochranné pásmo na základe zákona.
Ďalšia vec, ktorá, myslím, na to upozornil odbor legislatívy, ktorá tam vyvolávala nejaký problém, ktorý by asi nebol veľmi vážny v praxi, ale teda teoreticky mohol vzniknúť, je, že tie ochranné pásma zo zákona mali zaniknúť 31. marca, a pritom obce si už od 1. januára mohli vlastne všeobecne záväzným nariadením upraviť ochranné pásmo. Čiže teoreticky by mohla nastať situácia v niektorých obciach, že, že zároveň tam bude existovať ochranné pásmo na základe zákona, ktoré zanikne až 31. marca budúceho roku, a existovalo by tam aj ochranné pásmo na základe všeobecne záväzného nariadenia, ktoré mohlo vzniknúť od 1. januára a mohlo byť, mohlo byť v inej veľkosti. Aj toto sa podarilo ošetriť prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol schválený na zdravotníckom výbore, a je to bod 19, ktorý hovorí o tom, že "ochranné pásmo pohrebiska podľa § 15 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2019 zaniká najneskôr 31. marca 2020," a potom je to tu dôležité, "ak si obec všeobecne záväzným nariadením neustanoví inú šírku ochranného pásma pohrebiska skôr".
Takže ja môžem povedať aj za seba, keďže som sa tej téme venoval, aj za kolegu z poslaneckého klubu SaS, že tie problémy, ktoré sme tam ešte videli v prvom čítaní, už boli úplne, úplne eliminované, a teda je to, je to vyriešené tak, ako si my predstavuje, že by to malo byť.
Takže ďakujem za ústretovosť aj koaličným kolegom, aj pani ministerke a len zopakujem po kolegovi Laurenčíkovi, za poslanecký klub SaS že to podporíme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 18:48 - 18:50 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Baránik, chcel by som vyjadriť k tvojmu vystúpeniu, nie k celému, ale k 95 percentám toho, čo si hovoril. A musím len súhlasiť. A niekedy ľudia, keď ťa počúvajú, keď hovoríš o mafii, ktorá tu vládne, tak majú pocit, že preháňaš, že dramatizuješ, že až také zle to nie je. Ale z tej komunikácie Kočnerovej, ktorá tu vylieza na povrch teraz, je stále zrejmé, stále viac zrejmé, že zasa až tak nepreháňaš, že možno, možno tí, čo si myslia, že preháňaš, sa mýlia. A keď si to podrobne prečítajú, oboznámia sa s tým alebo v niektorých prípadoch aj vypočujú, tak áno, vládne nám tu mafia.
Vyšla už v novinách správa, že SMER bude situáciu okolo pána Glváča riešiť v rámci vnútrostraníckej diskusie. Prosím, do toho sa my nebudeme zapájať. To je vec SMER-u, ako porieši pána Glváča ďalej. To je na ňom. Ale my sme tu poslanci parlamentu a my tu máme rokovať o zdravotníckych zákonoch. A miesto toho tu musíme riešiť, že schôdzi parlamentu predsedá človek podozrivý zo spojenia s organizovaným zločinom, ktorý mafiána Kočnera oslovuje Majko a podvodníka Bašternáka Lacko.
Pán podpredseda, odíďte! Veď naozaj, určite tu je nejaký iný podpredseda Národnej rady. Je to aj neúctivé voči pani ministerke zdravotníctva, čo tu robíte na tejto, na tejto schôdzi.
Skryt prepis