Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2019 o 16:18 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2019 16:18 - 16:20 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Smolíková, no chcel by som sa vyjadriť k tomu pozmeňujúcemu návrhu, ktorý ste predniesli.
Už keď bol tento návrh zákona predložený do parlamentu, tak sa objavili pochybnosti, či je predložený v súlade s rokovacím poriadkom, lebo z hľadiska témy je tam, je tam prekryv s návrhom, ktorý predložilo najmä OĽANO na predchádzajúcu schôdzu a ktorý sa takmer dostal do druhého čítania, jeden hlas tomu chýbal, a aj viacerí koaliční poslanci, traja nezahlasovali za to, teraz zahlasovali za váš návrh a riešili sme to na ústavnoprávnom výbore, tam ste si väčšinou odhlasovali, že, že je to v poriadku.
Po tom, čo tam doplníte veci z vášho pozmeňujúceho návrhu, tak sa to bude ešte viac podobať, podobať na, aj na ten návrh OĽANO. Napríklad tam bude to, bude, bude to poučenie. Takže áno, aj toto je príklad, ako sa obchádza normálny legislatívny proces.
Ja na rozdiel od kolegu Suchánka si nemyslím, že akokoľvek dlhá a odborná diskusia by pomohla prispieť k tomu, aby nastala na tom zhoda, lebo toto sú veci, kde sú tak vyhranené názory, že navzájom sa tie dva proti sebe stojacie tábory nepresvedčia. Ale súhlasím s ním v tom, že nie je korektný spôsob, keď na poslednú chvíľu, hodinu pred predpokladaným hlasovaním prednesiete pozmeňujúci návrh, ktorý je niekoľkonásobne rozsiahlejší ako celý pôvodný návrh zákona a ktorý kompletne mení, mení tú filozofiu, teda ten obsah toho pôvodného, dopĺňa tam kopu ďalších vecí, ktoré predtým, predtým neboli, neboli diskutované. Čiže z hľadiska tvorby zákonov je toto opäť klasický prípad, ako sa to nemá robiť. Na poslednú chvíľu strašne rozsiahly návrh zákona.
A teda by ma zaujímalo, že či, ako, ako chcete poriešiť to informovanie otca v prípade, že ide o násilnícky vzťah. Nie je to priamo trestný čin, ale... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2019 15:22 - 15:24 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Je to také symbolické, že na záver volebného obdobia pri jednom z posledných rokovaní Národnej rady opäť ideme kriviť legislatívne pravidlá.
Pán poslanec Pamula tu pred chvíľou predniesol pozmeňujúci návrh k vlastnému návrhu zákona, ktorý je prílepkom, teraz pán poslanec Podmanický predniesol pozmeňujúci návrh k návrhu zákona, ktorý je prílepkom. Je to, je to nad rámec toho, o čom pojednáva ten pôvodný návrh zákona, je to novela úplne iného zákona, rokujeme o návrhu na zmenu a doplnenie zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
No a pán poslanec Pamula pri tej príležitosti navrhuje, aby sme, aby sme novelizovali aj živnostenský zákon vo veci, ktorá nijako nesúvisí s predmetom toho pôvodného návrhu. Ten návrh bol prednesený aj na ústavnoprávnom výbore, my sme voči tomu viacerí protestovali, tak bol stiahnutý a teraz klasickou cestou tesne pred hlasovaním sa s tým prišlo, rovnako pán poslanec Podmanický navrhuje prílepkom rokovať, teda zmeniť doplniť tam novelu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, opäť nijako nesúvisiace s tým pôvodným návrhom zákona.
Kolegovia, ja naozaj nerozumiem, však máte v tomto parlamente väčšinu, mohli ste si poschvaľovať, čo by ste chceli, mohlo to ísť normálnym legislatívnym procesom, toto možno, takto rozsiahle zákony by sme, by sme ani neprotestovali, že mali ísť do medzirezortného pripomienkového konania, lebo tak nie je to, nie je to až také rozsiahle, a aj by bolo možno uveriteľné, že je to vaša iniciatíva, a nie niečo, čo vám podstrčili z ministerstiev, ale teda ak chcete dať nejakú symbolickú bodku za tým, ako fungoval tento parlament a ako krivil pravidlá, tak sa vám to teraz podarilo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2019 14:14 - 14:15 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som stručne uviedol návrh novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov.
Ide veľmi stručnú novelu, ktorou sa dopĺňa ustanovenie o vyplácaní v priebehu ďalších dvoch alebo troch mesiacov platu poslanca po zániku mandátu poslanca. V závislosti od dĺžky výkonu funkcie majú poslanci po skončení výkonu mandátu nárok ešte na dva alebo tri mesačné platy, ak vykonávali mandát dlhšie ako päť mesiacov.
V tomto prípade sa nepostupuje takýmto spôsobom, v prípade, ak, ak poslanec je znovuzvolený za poslanca Národnej rady alebo nastúpi do inej verejnej funkcie, kde teda naďalej poberá plat z verejných zdrojov. My navrhujeme doplniť, aby sa tie dve alebo tri mes..., dva alebo tri mesačné platy nevyplácali ani v situácii, keď poslancovi zanikne mandát z dôvodu, že bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin, alebo bol odsúdený nepodmienečne, teda mu nebol podmienečne odložený výkon trestu odňatia slobody.
Domnievame sa, že ani v takomto prípade by nemal mať poslanec nárok na tie ďalšie dva alebo tri platy, alebo, alebo teda odstupné, ale teda je to kvalifikované ako platy. A dovolím si vás požiadať o podporu tohto návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.12.2019 11:26 - 11:27 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán predseda, v mene troch poslaneckých klubov, SaS, OĽANO a SME RODINA, navrhujem zaradiť do programu schôdze tri návrhy zákonov, parlamentné tlače č. 1776, 1783 a 1784.
Ide o návrhy zákonov, ktoré sa týkajú situácie v súdnictve. Dve, dva návrhy novely zákona o sudcoch a prísediacich, jeden návrh novely ústavy, ktoré sme predložili s kolegom Alojzom Baránikom. Teraz bol zaradený do programu návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu novely zákona o sudcoch a prísediacich, teda predpokladám, že tomuto parlamentu záleží na očiste súdnictva, presne k tomu smerujú aj naše návrhy, ktoré boli vyradené kvôli rozpočtu.
Rozpočet je už prerokovaný a schválený, tak pevne verím, že Národná rada má záujem, a o tomto môžme rokovať aj v nie skrátenom legislatívnom konaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2019 10:21 - 10:23 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Puci, ďakujem, že ste mi poskytli priestor na ďalšiu faktickú poznámku, aj keď to ste naozaj nemuseli, ja som tých faktických poznámok mal dosť. Mal som dostatočný priestor aj bez vyraďovania 60 opozičných návrhov. A naozaj som si myslel, že ste chceli vytvoriť priestor pre to, aby sa aspoň s jednou faktickou poznámkou prihlásil pán poslanec Fico, ktorý sa dožadoval dostatočného priestoru pre diskusiu o štátnom rozpočte a ešte stále tu ani nepáchol, tak dúfam, že ešte vystúpi pán minister v rozprave, ako vystupoval jeho predchodca pán Kažimír, a teda dá Robertovi Ficovi poslednú šancu aspoň na tú jednu faktickú poznámku, keď už sme tu vytvorili takýto dostatočný priestor pre rozpravu o zákone roka.
No ja som sa tiež pozastavoval nad tým, pán poslanec Puci, keď ste hovorili o tom provizóriu, že aká by to bola katastrofa. To je taká dosť slabá argumentácia, obhajovať rozpočet tým, že, preboha, ak nebude schválený, no tak bude provizórium. To platí o každom rozpočte aj o tom najhoršom rozpočte, že keď nebude schválený, tak bude provizórium a provizórium, samozrejme, že nie je dobré. To nie je dôkaz toho, že rozpočet je dobre pripravený, že rozpočet je kvalitný. To je dôkaz iba toho, že keď sa rozpočet neschváli, no tak je provizórium. To je, povedal by som, tautológia.
Tvrdíte, že to nie je extrémne zadlžovanie. A čo iné ako zadlžovanie je tento rozpočet? V etickej rovine za podstatné považujem, že sme skončili so zadlžovaním našich mladších generácií. Viete, kto to povedal? Predseda vašej vlády Peter Pellegrini takto pred rokom, že ste skončili so zadlžovaním mladších generácií. No neskončili ste, neskončili ste ani tento rok so zadlžovaním a neplánujete skončiť ani budúci rok so zadlžovaním. Opäť tu budeme mať deficitný rozpočet.
A pretože ste neboli schopní zodpovedne vládnuť, tak aj ten posledný rozpočet bude nezodpovedný.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2019 10:03 - 10:04 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Heger, veľmi dobre si opísal, ako by sa mala správať zodpovedná vláda. Zodpovedná vláda by mala zodpovedne hospodáriť, zodpovedná vlády by mala v dobrých časoch šetriť, hospodáriť prinajmenšom vyrovnane, ak nie prebytkovo, zodpovedná vláda by sa v dobrých časoch mala pripravovať na to, že dobré časy raz skončia a prídu časy horšie alebo časy úplne zlé.
Zároveň je zjavné, že vlády SMER-u neboli zodpovednými vládami, nesprávali ste sa tak, ako si opísal, že by sa zodpovedná správa, zodpovedná vláda správať mala. Ďakujem, že si využil ten dostatočný priestor, ktorý nám svojím procedurálnym návrhom vytvoril Robert Fico, keď vyhodil z programu schôdze 60 opozičných návrhov, škoda len, že ten dostatočný priestor nijako nevyužil on.
Tvoja faktická poznámka možno bude poslednou faktickou poznámkou, ktorá zaznie v rozprave, možno ešte vystúpi pán spravodajca, dobre, veľmi sa teším, aj keď teda rozprava a diskusia vyzerá trochu inak. Vyzerá že, môžeme, môžeme na seba, na seba reagovať a budem veľmi pozorne čakať na to, že konečne príde aj Robert Fico a aj on využije ten dostatočný priestor, ktorý mu pán spravodajca svojím vystúpením v rozprave, dúfam, vytvorí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2019 9:49 - 9:51 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Viskupič, no skúsim sa vyjadriť k trom veciam, snáď stihnem, z toho, čo si povedal.
Jednak si upozornil na to, do akých problémov sa dostáva samospráva. A samospráva, samozrejme, že nie je financovaná len z podielových daní, ako to tu hovoril pán poslanec Baláž, ale, ale pokiaľ ide o prenesený výkon štátnej správy, tak tam ide o transfery zo štátneho rozpočtu, ktoré, samozrejme, že môže parlament v rámci schvaľovania štátneho rozpočtu ovplyvniť, takže, nemôžme, nemôžme sa tej zodpovednosti zbavovať. A ako si veľmi správne upozornil, ide tu o to, že štát váľa na samosprávu nové a nové povinnosti, čo je v poriadku, ale keď dáva nové povinnosti, tak by mal na ne aj prispieť. Nie je možné prenášať na niekoho nové povinnosti bez toho, aby to bolo riadne zafinancované. A tu, tu opäť sa vrátim k tomu nesplnenému uzneseniu parlamentu o vykonaní komplexného auditu verejnej správy vrátane auditu, auditu samosprávy, čo tu, čo už z roku 2011 uznesenie dodnes nesplnené.
Veľmi dobre si upozornil na tú nezodpovednosť vlády, ktorá sa tvári, že chce priniesť zodpovednú zmenu, lebo nevyužili dobré časy, neboli schopní urobiť vyrovnaný a prebytkový štátny rozpočet v dobrých časoch. Ako to asi bude fungovať v recesii?
Posledná, tretia vec, opäť Robert Fico, ešte stále tu ani nepáchol, pán poslanec Vážny hovoril, že sem príde. No to som veľmi zvedavý, ako sem príde Robert Fico, a či dá aspoň jednu faktickú poznámku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2019 9:36 - 9:38 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Baláž, ja tiež som teda rád, že ste vystúpili nie ako jediný, ale po pani poslankyni Sárközy v piatok ako druhý z koaličných poslancov. Stále je to obrovský nepomer v prospech opozície. A stále teda nerozumiem, prečo bolo potrebné vyhodiť 60 návrhov z programu schôdze, aby sa vytvoril dostatočný priestor, keď potom v rozprave vystúpia iba dvaja koaliční poslanci.
A vôbec to nie je nejaké politické divadlo, vôbec to nie je tak, ako ste hovorili, že tu sa nejakí opoziční poslanci odprezentovali a teraz tu nie sú. No tak jednak poslanci nie sú povinní byť stále v sále, však to vy dobre viete, ani vaši poslanci tu nesedia stále, ale viacerí kolegovia z opozície normálne vystúpili v piatok, mali, mali, mali diskusný príspevok a nemali ani, ani toľko reakcií. My tu teraz traja opoziční poslanci reagujeme, reagujeme na vás. No ja neviem, či na niektorého z vystupujúcich reago..., z opozície reagovali traja koaliční poslanci. Možno, možno som to nezachytil, ale, ale, ale nemyslím, lebo vy tu nie ste na to, aby sa hádali s pánom ministrom. Vy ste si to vydiskutovali, aj keď váš pán predseda Danko na začiatku po zverejnení rozpočtu a predložení rozpočtu dával najavo, že je s ním nespokojný, ale že podporíte. A vy by ste mali v parlamente diskutovať predsa s nami. Veď ste nám 60 návrhov zákonov zrušili, aby ste mohli diskutovať dostatočne o rozpočte.
A teraz, pán poslanec Vážny, povedal, že Robert Fico príde. Robert Fico tu ešte stále nie je. Robert Fico sem ani nepáchol počas rokovania o štátnom rozpočte. No, som veľmi zvedavý, kedy príde.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2019 9:01 - 9:12 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, rokujeme už druhý deň k návrhu štátneho rozpočtu, ktorý je len ďalším z prejavov nezodpovedného vládnutia, ktoré tu zažívame počas dvanástich rokov, čo je pri moci SMER - sociálna demokracia.
Teraz sa to snaží líder ich kandidátky a premiér prekryť rečami o zodpovednej zmene, čo je však nezmysel, aby akúkoľvek zodpovednú zmenu dokázala priniesť politická sila, ktorá má za sebou dvanásť rokov nezodpovedného vládnutia. Je úplne príznačné, že predtým ako sa SMER vrátil k moci, za vlády Ivety Radičovej bol prijatý zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý nastavil nejaké brzdy pred bezu..., bezuzdným zadlžovaním, ku ktorému by mal SMER a strany, ktoré sú ochotné s ním vládnuť, prirodzenú tendenciu. A rovnako je príznačné, že v priebehu tohto volebného obdobia, čo sme zažili pokusy zo strany vládnej koalície rozpočtovú brzdu uvoľniť, zmeniť, zmäkčiť zákon o rozpočtovej zodpovednosti, inak povedané, správať sa nezodpovedne.
Dovolím si poukázať na pár vecí, ktoré sa udiali počas prerokovania návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 a ktoré s ňou súvisia. Prvá, keď sme v parlamente rokovali o návrhu zákona o štátnom rozpočte, tak sa na verejnosť dostala nahrávka rozhovoru bývalého ministra financií za SMER - sociálnu demokraciu, jedného z vašich predchodcov, pán minister, pána Jána Počiatka s Dobroslavom Trnkom, kde sa nepokryte a vulgárne bavili o kšeftoch, o tom, že Generálna prokuratúra má žehliť a zakrývať kradnutie, kauza Lemikon, Tipos, dobre sa bavili na tom, ako koaličný partner, terajší predseda SNS, predchodca Andreja Danka Ján Slota oholil Roberta Fica v kauze emisie a nedal mu ani tú polovicu, ako to bolo obvyklé. To, že nie je dosť peňazí, súvisí práve s takýmto nezodpovedným spôsobom vládnutia, ktoré tu predvádza SMER a jeho koaliční partneri, so systémom rozkrádania verejných financií. Tu sa kradne na všetkom, čo si len dokážete predstaviť. Už to nie je to primitívne mečiarovské - privatizácia našim ľuďom, tu naši ľudia dostávajú peniaze všetkými možnými kanálmi, na emisiách, na mýte, na verejných obstarávaniach, na agrodotáciách, na eurofondoch, na auditoch, na poradenstve, na právnych službách, na všetkom.
Vlády SMER-u kradnú a umožňujú kradnutie a kryjú kradnutie a to nie je zodpovedné. Aby ste mohli kradnúť, musíte si kupovať voličov, preto sa správate populisticky, preto rozhadzujete nie vaše peniaze, ale peniaze daňových poplatníkov, preto robíte rôzne sociálne balíčky, aby ste ľuďom zalepili oči, aby ste mohli ďalej kradnúť. Ale tie balíčky nie sú zadarmo. Tie balíčky musí niekto zaplatiť. Kto to môže zaplatiť? Zasa to môžu zaplatiť len ľudia. Kupujete si priazeň ľudí za 5,50 a druhou rukou im z druhého vrecka zoberiete násobne viac. Aj sme to nakoniec, ten príklad aj pri schvaľovaní tohto zákona o štátnom rozpočte, lebo vládna koalícia sa tak rozbehla v rozdávaní, balíčkoch, populizme, že jednoducho zrazu nebolo možné normálne zostaviť rozpočet, nieže vyrovnaný rozpočet. No tak musela prísť úvaha o tom, že sa, že sa zvýši daň z cigariet, ale to sa pánovi predsedovi Dankovi nepáčilo, lebo predsa ceny cigariet nemôžeme zvyšovať, hlavne to by si všetci všimli. To by si všetci všimli, keby narástli ceny cigariet, lebo to by zjavne, zjavne, zjavne, zjavne bolo viditeľné. No tak sa vymyslel kreatívny účtovnícky ťah s bankovým odvodom. Zvýšime zaťaženie zlých bánk, však to nikomu nevadí. Ale, samozrejme, že to zaplatia klienti bánk. Samozrejme, že sa to prejaví na ich poplatkoch, ako to bolo s Dankovou daňou z potravín.
Vláda SMER-u a jeho koaličných partnerov sa už dvanásť rokov správa nezodpovedne. Zadlžuje krajinu, zvyšuje dane, rozhadzuje na populistické opatrenia a kradne. A takým symbolickým zavŕšením celého tohto nezodpovedného vládnutia je to, čo tu spravil minulý týždeň alebo pred týždňom Robert Fico. Robert Fico musel odísť z postu premiéra po protestoch verejnosti, ktoré nasledovali po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Robert Fico je už rok a pol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Robert Fico za ten rok a pol nepovedal v parlamente, v pléne ani jedno jediné slovo, chodí sem iba na hlasovania, nechodí na výbor, ktorého je členom, Robert Fico prvýkrát po roku a pol vystúpil v parlamente s návrhom, s procedurálnym návrhom, ktorým odsunul na neurčito a zrejme a zrejme definitívne 60 opozičných návrhov zákonov, zdôvodnil to tým, že je potrebné vytvoriť dostatočný priestor pre rokovanie o zákone roka, pre rokovanie o návrhu zákona o štátnom rozpočte.
A kde je Robert Fico? Robert Fico sem ani nepáchol. Kde sú naši? Naši vám nezrušili, naši vám nezrušili vaše zákony z programu tejto schôdze, ako ste to urobili vy nám. Vy ste tvrdili, že treba vytvoriť dostatočný priestor pre rokovanie o štátnom rozpočte. My sme vaše návrhy zákonov nestiahli zo schôdze, ako ste to spravili vy s našimi návrhmi, ako to spravil menovite Robert Fico, ktorý nesie hlavnú zodpovednosť za tých dvanásť rokov vlády SMER-u, a potom sem ani nepáchol. Nepáchol sem v piatok, nie je tu ani dnes. Pýtate sa, že kde sú naši? Z tých desať alebo pätnásť, alebo koľko opozičných poslancov, ktorí sú prihlásení alebo vystúpili v rozprave, sú všetci s výnimkou dvoch, opoziční. Dvaja koaliční na desať alebo dvanásť opozičných. To je vysvedčenie vašej vlády.
No a dozvedeli sme sa, že Robert Fico nemohol prísť na rokovanie o zákone o štátnom rozpočte v piatok, lebo bol na nejakom lekárskom vyšetrení. A zhodou okolností v čase, keď začala rokovať Národná rada, bol videný, ako absolvuje nejakú rýchlochôdzu s činkami na brehu Dunaja. Klamal. Obyčajná lož.
Kradnete, klamete, zadlžujete, zvyšujete daňové zaťaženie, správate sa nezodpovedne. (Reakcia z pléna.) Pán minister Vážny, bývalý, nevykrikujte tu! (Ruch v sále a zaznievanie gongu.) Nevykrikujte tu. Radšej ste si mali svojho prísediaceho Roberta Fica sem zavolať. (Reakcia z pléna.) To sa veľmi teším! To sa veľmi teším... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Klus, Martin, podpredseda NR SR
Prosím o pokoj v sále, páni.
Nech sa páči, pán poslanec Dostál, pokračujte vo svojom vystúpení, máte tri sekundy.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
Žiadam pridať pol minúty, lebo pán poslanec Vážny mi skákal do reči. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Klus, Martin, podpredseda NR SR
Pokiaľ, pokiaľ je všeobecný súhlas, poprosím ešte tridsať sekúnd. Nechajte pána poslanca dorozprávať.
Nech sa páči.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
Dobre. Veľmi sa teším, že sem konečne príde pán poslanec Fico a povie nám niečo k rozpočtu. Vláda SMER-u je vláda nezodpovednosti, tak, prosím, aspoň nehovorte o nejakej zodpovednej zmene, lebo vy neviete, čo je to zodpovednosť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2019 13:56 - 13:58 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Červeňáková, no s tým zdravotníctvom je to podobne ako s viacerými inými sektormi, nielen teda že problém je v tom, že koľko je peňazí, ale to, akým spôsobom sa vynakladajú. Je dosť dobre možné, že tak, ako sme si dnes mohli vypočuť rozhovor Dobroslava Trnku s Jánom Počiatkom, tak čoskoro si vypočujeme nejaký podobný rozhovor nejakého iného predstaviteľa SMER-u alebo SNS s Dobroslavom Trnkom, tam toho ešte zrejme je nahraté dosť, ktorý sa bude týkať zdravotníctva, ktorý sa bude týkať niektorej z tých zdravotníckych káuz, kde tiež tých peňazí bokom utieklo teda požehnane.
Ale druhá vec, ktorú by som chcel teda poznamenať alebo vyzdvihnúť, je, že o zdravotníctve tu už hovorila moja kolegyňa z poslaneckého klubu SaS, teda ste sa vy vyjadrili k, a opäť je to, opäť je to hlas z opozície.
Mne teda chýba, že tu, že tento dostatočný priestor, ktorý sme vytvorili na diskusiu o štátnom rozpočte, teda ktorý si vytvorili kolegovia z vládnej koalície, nikto z kolegov z vládnej koalície nevyužíva, lebo teda pani poslankyňa Sárközy tiež nehovorila o zdravotníctve, no neviem, či pán poslanec Baláž, ktorý je jediný ďalší prihlásený z koaličných poslancov, teda druhý je. Robert Fico to nestihol, lebo bol na nejakej prechádzke, tak, tak sa nestihol prihlásiť, možno aspoň s faktickou v utorok sa prihlási.
Nerozumiem tomu, prečo iba opoziční poslanci diskutujú o rozpočte a koaliční nie, no. Tak možno je to taký spomienkový optimizmus, že aspoň pán minister Kažimír sa zapájal do rozpravy, keď bol, kým bol ministrom.
Skryt prepis