Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.12.2019 o 17:28 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2019 17:28 - 17:29 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Heger, ja na rozdiel od pána poslanca Muňka zdieľam tvoje pochybnosti a tvoje obavy, že čo tu s tým zlatom budeme robiť, pretože ja som si na rozdiel od neho prečítal aj ten návrh uznesenia, hoci som proti nemu hlasoval. A v tom návrhu uznesenia sa hovorí, že žiada národnú banku, aby prijala všetky nevyhnutné opatrenia, ktoré budú v čo najkratšom čase viesť k návratu investičného, banka, z Bank of England na územie Slovenskej republiky. Ja teda sa veľmi teším, že Európska centrálna banka sa čoskoro chystá premiestniť na územie Slovenskej republiky a z Bratislavy bude finančné, finančné centrum a bankové centrum a budeme konkurovať Londýnu a ďalším.
No a len ma teda trocha zaráža tvoj pesimizmus, ako by si štyri roky nebol poslancom, lebo toto je úplne bežné, že koalícia s niečím príde a veľmi stručne to tu prednesú, no a potom sa pôjdu pochváliť na tlačovku, ale v parlamente diskutovať nebudú, hoci ja ešte stále nestrácam nádej a ešte tak ako tajne dúfam, že pán poslanec Nemky by možno v záverečnom slove nám mohol nejako vysvetliť, že ako to vlastne myslia, trochu bližšie by k tomu niečo mohol povedať. Záverečné slovo to podľa mňa istí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.12.2019 16:39 - 16:39 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Navrhujem pozvať na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra a požiadať ho o stanovisko k návrhu uznesenia a prerušiť schôdzu Národnej rady do jeho príchodu.
Odôvodňujem to tým, že ideme rokovať o závažnej veci, ku ktorej nemáme dostatočné podklady, tie podklady by nám mohol dať pán guvernér Národnej banky, ktorému by ste mohli dôverovať, lebo je to váš bývalý minister financií, v prípade poslancov SMER-u dokonca váš bývalý podpredseda. Takže myslím si, že ak chceme rokovať o tejto veci odborne a ak to nemá byť iba predvolebné divadlo, tak by sme mali počkať, kým sem príde pán guvernér Národnej banky Slovenska.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 5.12.2019 14:29 - 14:37 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, vážení členovia vlády, myslím, že nie je tu potrebný počet členov vlády, ale dobre. Mal by som dve interpelácie, jednu na pani ministerku kultúry a jednu potom druhú na pána premiéra.
Moja interpelácia na pani ministerku kultúry nadväzuje na moju otázku z minulotýždňovej hodiny otázok, ktorú som adresoval na pani ministerku školstva, ktorá sa týkala vysielania filmu Kto je ďalší?. Pýtal som sa, aká je reakcia ministerstva školstva na výzvu psychológov a psychiatrov a na petíciu, ktorí sa obrátili na ministerku školstva a žiadajú ju prehodnotiť vhodnosť filmu Kto je ďalší? pre maloletého diváka, lebo sú presvedčení, že filmové dielo svojím obsahom a charakterom ohrozuje jeho vývin. Pani ministerka školstva nemohla prísť. Pani ministerka kultúry mi zreprodukovala jej odpoveď, za čo, za čo ďakujem.
A ja som v rámci doplňujúcej otázky na pani ministerku uviedol, že film Kto je ďalší? bol podporený Audiovizuálnym fondom. Vychádzal som pritom z informácií, ktoré boli a ešte doteraz sú uvedené na promujúcom webe tohto filmu na adrese ktojedalsi.sk, kde sa uvádza logo Audiovizuálneho fondu spoločne s vyjadrením, že distribúciu tohto filmu podporil Audiovizuálny fond. Následne ma kontaktoval riaditeľ Audiovizuálneho fondu pán Šmatlák, ktorý namietal, že toto moje vyjadrenie nie je pravdivé a upozornil ma, že hoci autori tohto filmového diela sa opakovane snažili svojimi žiadosťami o podporu z Audiovizuálneho fondu, ani v jednom zo štyroch pokusov nezískali finančnú podporu, lebo nepresvedčili odbornú komisiu.
Jedna z hodnotiteliek projektu vtedy ešte len pripravovaného filmu dokonca uviedla, že, citujem: "Vzhľadom na plán distribuovať poviedky prostredníctvom projekcií v školách spolu s didaktickou príručkou pre pedagógov v ňom celkom chýba predstava o kontexte, v ktorom budú jednotlivé poviedky cieľovému publiku prezentované, ako aj o štruktúre tohto didaktického materiálu."
Chcel by som preto využiť túto príležitosť pre to, aby som sa, na to, aby som sa ospravedlnil Audiovizálnemu fondu, že som na základe informácií zverejnených na webe, ktorý promuje film Kto je ďalší? uviedol, že tento film podporil Audiovizuálny fond, a teda aj pani ministerke, že som ju, že som ju zavádzal, keď som tvrdil, že to tak je, lebo to tak nie je. A zároveň by som rád upriamil pozornosť aj na zodpovedných v Audiovizuálnom fonde, aby vyvinuli patričné úsilie s cieľom odstrániť verejne dostupnú informáciu na webstránke, ktorá aj mňa uviedla do omylu.
V súvislosti s verejnou výzvou psychológov a psychiatrov by som si v tejto súvislosti dovolil obrátiť sa tento raz aj na pani ministerku kultúry s otázkou, či prebieha aktuálne preskúmavanie vhodnosti diela pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov a do 18 rokov. A prípadne, že v akom je to štádiu, kedy bude ukončené a ak už ukončené bolo, tak s akým výsledkom.
Interpeláciu, samozrejme, odovzdám aj v písomnej forme, ale teda, ak by pani ministerka chcela prípadne reagovať, tak môže aj teraz, samozrejme, v zmysle rokovacieho poriadku.
Moja druhá interpelácia je na pána predsedu vlády Petra Pellegriniho a tiež nadväzuje na hodinu otázok, tentokrát nie minulotýždňovú, ale tohtotýždňovú. Ja som sa už viackrát pokúšal upozorniť na to, že hodina otázok prebieha v slovenskom parlamente veľmi zvláštnym spôsobom. Že hodina otázok v britskom parlamente alebo v parlamentoch iných demokratických krajín je nástroj kontroly parlamentu voči vláde, kde poslanci, zväčša opoziční poslanci majú možnosť klásť aj kritické otázky premiérovi a členov vlády.
Na Slovensku hodiny otázok, a toto bola zrejme posledná hodina otázok v tomto volebnom období, prebiehajú úplne inak, teda prinajmenšom pokiaľ ide o kladenie otázok premiérovi. Na ministrov sa dostanú aj opozičné otázky, ale na pána premiéra, či už to bol predtým súčasný pán poslanec Fico alebo je to súčasný pán premiér Pellegrini, sa veľmi zriedka dostane nejaká opozičná otázka a povinnosť odpovedať na ňu, a to z toho dôvodu, že poslanci SMER-u kladú otázky, ktoré nie sú nijako kritické, ktoré by som označil za servilné, ktoré sú doslova nahrávky na smeč, že keby chcel premiér v tej chvíli vystúpiť s niečím na tlačovej konferencii a pochváliť sa niečím, čo urobil, tak to spraví. A položia ich také množstvo obvykle, že na tie opozičné otázky vôbec nepríde. My sme navrhovali aj zmenu rokovacieho poriadku, aby sa to aspoň striedalo, opozičné, koaličné, samozrejme, že to nebolo,nebolo schválené. A takýmto spôsobom potom blokujú opozičných poslancov od toho, aby mohli vôbec položiť otázky.
Tak ja som spravil teraz to isté. Vybral som šesť tých otázok, ktoré v tomto volebnom období položili poslanci SMER-u svojmu premiérovi a podal som ich ako svoje vlastné, takže tým dávam na pravú mieru, že to neboli moje otázky. Pán premiér, to boli otázky, ktoré položili poslanci SMER-u. Konkrétne tú prvú vylosovanú "Pán premiér, ako vidíte budúcnosť EÚ?" položil v máji 2019 pán poslanec Igor Choma. Tú, na ktorú ste reálne odpovedali, teda pán predseda vlády, "Môžete nám zanalyzovať stav verejných vodovodov a verejných kanalizácií v SR? Aké opatrenia prijme vláda SR?" položila pani poslankyňa Mária Janíková v júni 2019. Je mi ľúto, že neprišlo na tú otázku, ktorú som považoval za favorita. "Môžu sa komáre na Slovensku už konečne cítiť ohrozené? Ako pomôžete pri kalamite komárov?" To položil Erik Tomáš v júni 2019. No možno, snáď niekedy nabudúce.
A keď sa predsa len stane, že je vylosovaná otázka opozičného poslanca a pánovi premiérovi hrozí, že by na ňu musel odpovedať, tak sa tomu vyhne tak, že si vymyslí nejaký iný program. Ako napríklad dnes – 11.50 Nitra, Jaguar Land Rover, stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti a prehliadka závodu. Pán premiér nemôže ísť na prehliadku závodu v Nitre nikdy inokedy ako v deň, keď sa koná hodina otázok, čo vie rok dopredu, že sa bude konať hodina otázok, a keď sú interpelácie a keď zo zákona o rokovacom poriadku by mal byť prítomný. Je to zbabelé, je to hanba a dúfam, že voľbami táto hanebná prax skončí.
A chcem sa preto spýtať pána premiéra Pellegriniho, ako túto prax vníma on a či sa spätne aj on nehanbí za spôsob, akým jeho vlastná politická strana nezodpovedne pristupovala k tomuto nástroju politickej kontroly parlamentu voči vláde v priebehu celého volebného obdobia a rovnako aj v priebehu predchádzajúcich volebných období.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 5.12.2019 14:19 - 14:20 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán vicepremiér, iste chápete, že som tú otázku nechal prepadnúť, pretože som položili šesť otázok a z tých, ktoré kladú vaši smerácki poslanci, aby sa opoziční poslanci nedostali k slovu, a nechcel som to isté urobiť pani poslankyni Cséfalvayovej, ktorá položila zmysluplnú otázku. Tak len sa chcem doplňujúco spýtať pána premiéra, že či sa nehanbí za to, akým spôsobom sa jeho poslanci, poslanci jeho poslaneckého klubu, stavajú k hodine otázok, ktorá má byť nástrojom parlamentnej kontroly. Nie miestom kladenia servilných otázok a nahrávok na smeč, ako to tu predvádzate celé volebné obdobie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2019 10:37 - 10:39 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Heger, v jednej veci úplne súhlasím, v druhej veci čiastočne nesúhlasím. Úplne súhlasím v tom, že bol tu priestor na normálne legislatívne konanie. My by sme pokojne prišli v januári na jednodňovú alebo dvojdňovú schôdzu, na ktorej by sme to dokončili, a dovtedy by bol naozaj aspoň aký-taký priestor, aj keď nie ten, nie ten štandardný priestor s medzirezortným pripomienkovým konaním, ale bol by priestor na to, aby boli prediskutované aj možné pozmeňujúce návrhy, aby boli, aby boli doladené. Myslím, že aj keby v tejto chvíli pán minister povedal, že počká, tak určite by sme my prišli na tú schôdzu a verím, že 76 poslancov by sa našlo, čo by v januári prišlo a hlasovalo o tom.
A druhá vec, v ktorej ale čiastočne nesúhlasím, že ja si nemyslím, že podstata problému je, že koľko dostanú tí sudcovia a prokurátorovi v karanténe vyplatené, či to má byť 70, 80, 30, či to majú vracať alebo sa im bude doplácať. Pozastavenie výkonu funkcie je primárne opatrenie, ktoré má slúžiť k tomu, aby sudca alebo prokurátor, u ktorého je podozrenie, že sa dopustil konania, ktoré bude mať za následok, že už nebude sudcom alebo prokurátorom, ale zatiaľ to nie je preukázané, nemohol vykonávať funkciu sudcu alebo prokurátora, nemohol byť ako Dobroslav Trnka prokurátorom Generálnej prokuratúry alebo ako mnohí sudcovia ešte stále súdiť a rozhodovať o, o veciach. To je, to je na tom to dôležité. Samozrejme, že áno, no tak môžme sa baviť, že aká má byť výška náhrady, keď je, keď má pozastavený výkon funkcie, ale, ale to určite nie je podstata problému. Podstata problému je dostať týchto ľudí mimo systém.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2019 10:25 - 10:35 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, sme v druhom čítaní k novele zákona o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení ďalších zákonov. Budem sa teda venovať pozmeňujúcim návrhom, ktoré zazneli, konkrétne dvom z tých troch, pod ktorými som podpísaný aj ja.
Pokiaľ ide o návrh zrušiť zákaz zverejňovania tváre sudcov, ktorý predkladáme spolu s kolegami Alojzom Baránikom a Zsoltom Simonom, zdá sa mi, že je to, že je to krok správnym smerom. Samozrejme, že nie je to opatrenie, ktoré systémovo vyrieši všetky problémy justície, ale to napokon nie je, nie je ani to, čo je vo vládnom návrhu zákona, ktorý bol predložený parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní. Sú to opatrenia, ktoré môžu v lepšom prípade napomôcť tomu, že bude súdnictvo fungovať lepšie.
Nezdá sa mi, nezdá sa mi celkom dostačujúca tá výhrada, že keď sudcovia, tak potom aj prokurátori. Jednak preto, čo hovoril kolega Baránik, teda, že predsa len postavenie prokurátora je trochu, trochu iné ako postavenie, postavenie sudcu, ktorý vykonáva štátnu moc a autoritatívne, autoritatívne rozhoduje vo verejných procesoch, ale má právo na, na utajenie, utajenie svojej tváre. Zvážil by som to, že ak existujú nejaké, nejaké mimoriadne dôvody z hľadiska, z hľadiska potreby ochrany sudcu, ale zasa, aká je, aká je, aká je realita, aký je tam reálny problém. Ak, ak toto ustanovenie má chrániť sudcov pred zločincami, tak je to smiešne. Zločinci nemajú problém zaobstarať si údaje o sudcovi, jeho tvár, tvár jeho rodinných príslušníkov, jeho, jeho, jeho bydlisko, jeho ďalšie údaje. Však dozvedeli sme sa, že Kočner si nechal lustrovať novinárov, nechal si lustrovať prokurátorov priamo v informačných systémoch orgánov činných v trestnom konaní. Tak komu chceme nahovoriť, že reálne chránime sudcov pred zločincami tým, že zakážeme zverejňovať ich tváre?
A pokiaľ ide o to, že áno, keď budú tváre sudcov známe, tak budú musieť strpieť, a teraz nehovorím o zločincoch, ktorí by sa im chceli pomstiť, ale možno o bežných ľuďoch, ktorí budú pobúrene reagovať, tak také skúsenosti asi máme všetci, že okrem ľudí, ktorí k vám prídu a potľapkajú vás po pleci a povedia, ako dobre to robíte, tak prídu, stretnete aj ľudí, ktorí sa na vás krivo pozerajú, alebo vám povedia niečo, niečo škaredé, alebo dokonca vulgárne, ale to už, to už je súčasťou toho, že sme súčasťou verejnej moci a teda musíme zniesť viacej kritiky, aj tej oprávnenej, aj tej neoprávnenej.
Chcem ale povedať a v tomto úplne súhlasím s tým, čo povedala pani poslankyňa Žitňanská, že áno, je problém, že takúto vec riešime v skrátenom legislatívnom konaní, lebo keby sme boli v normálnom, normálnom legislatívnom konaní, tak je dostatok času na to, aby sme to prediskutovali, aby sme pri príprave toho pozmeňujúceho návrhu sa navzájom koordinovali, diskutovali s ministerstvom a prípadne aj predniesli ten návrh na výbore. Keďže toto bol výbor hneď po skončení schôdze, na ktorej bolo schválené prvé jej čítanie, tak, tak na to nebol veľmi veľký priestor. Ak by sme na výbore došli k tomu, že ten návrh nie je dobrý, treba ho doplniť, treba ho upraviť, tak, tak sa to ešte dalo do pléna všetko, všetko vyriešiť. V skrátenom legislatívnom konaní, toto, žiaľ, nejde.
A rád by som sa teda ešte dotkol aj toho druhého pozmeňujúceho návrhu, pod ktorým som iba podpísaný, ale nie som, nie som predkladateľom, predkladá ho pani poslankyňa Žitňanská. Aj tento návrh podporím, ak sa o ňom bude hlasovať. A ten návrh... (Reakcie z pléna.) Čože? No, ja by som si tipol, že, že bude príležitosť hlasovať aj o tom druhom, ale tak možno som len prehnane pesimistický na základe skúseností, ktoré mám s týmto parlamentom. A ten návrh spočíva vo vypustení tých ustanovení, ktoré, o ktorých sme hovorili aj včera, teda o možnosti pozastaviť výkon funkcie sudcu a výkon funkcie prokurátora aj bez toho, aby prebiehalo trestné stíhanie, respektíve bolo vznesené obvinenie, alebo aby prebiehalo disciplinárne, disciplinárne stíhanie. Nechcem opakovať všetko, čo som, čo som hovoril včera, ale takisto ako pani poslankyňa Žitňanská, aj ja súhlasím s tým, že, že je rozdiel medzi tým, keď, keď prebieha konanie trestné alebo disciplinárne, a to má nejaký výsledok, že niekto autoritatívne povie, previnil sa, dostáva takýto trest, neprevinil sa, nedostáva trest, a medzitým, keď je to vznesené v situácii, keď nie sú dôkazy ani na trestné, ani na disciplinárne konanie. To, čo, to, čo by som ešte akceptoval, ak by išlo o prostriedok v situácii, keď, keď sa predpokladá, že dôkazná situácia je taká, že začne v blízkej dobe trestné stíhanie a bude vznesené obvinenie, alebo začne v blízkej dobe disciplinárne, disciplinárne stíhanie, a to sa potom rozhodne a na základe toho sa, toho potom, potom dospejeme k tomu výsledku. Ale, ale ak to má byť nástroj aj na riešenie situácií, kde nedôjde ani k trestnému stíhaniu, ani k disciplinárnemu stíhaniu, tak, tak sa mi to zdá nedostatočné až zbytočné. Zbytočné v tom lepšom prípade, lebo zbytočné znamená, že ničomu to nepomôže, ničomu to neuškodí. A je to potenciálne aj zneužiteľné a nebezpečné po skúsenostiach, ktoré tu máme aj so zneužívaním disciplinárnych konaní za Harabina voči, voči sudcom, čím ale opakujem, nemyslím si, že toto je úmysel predkladateľa návrhu zákona. Ani si nemyslím, že by tá hrozba dnes, v tejto chvíli bola, bola akútna, že v tejto spoločenskej atmosfére by, by, by sa mohlo hneď teraz v krátkej dobe niečo také opakovať, ale môže to byť práve ten nezamýšľaný, nezamýšľaný dôsledok. Nezamýšľaný dôsledok toho, že, že teda schválime takúto legislatívnu úpravu a niekedy v budúcnosti ju niekto zneužije na úplne opačný účel, ako, ako my predpokladáme pri jeho schvaľovaní.
No, a ešte a to, to na základe, aj na základe toho, čo hovorila pani poslankyňa Žitňanská, by som, by som poznamenal, že ono je to taký nástroj, ktorý je bezprostredne teraz využiteľný politickým spôsobom, lebo aj ako pán minister hovoril, že objavujú sa informácie o rôznych sudcoch a rôznych prokurátoroch a ešte sa aj nejaké objavia. A zrejme to tiež bude v polohe, že bude to dostatočne silné na to, aby sa verejnosť rozhorčila a mala pocit, že s týmto treba niečo robiť, a zároveň tá dôkazná situácia nebude dosť silná na to, aby, aby bolo začaté trestné stíhanie, vznesené obvinenie a na základe toho pozastavený výkon funkcie, alebo aby sa to dalo riešiť cez disciplinárne stíhanie. A vtedy bude mať minister spravodlivosti, predseda Najvyššieho súdu a predseda Súdnej rady alebo, alebo generálny prokurátor prostriedok, ako tú situáciu nie vyriešiť, ale teda dočasne povedať, že toto sú tí, tí nehodní sudcovia a prokurátori, voči ktorým ešte nemáme dosť dôkazov, aby sme ich obvinili, aby sme ich začali disciplinárne stíhať, ale môžme im pozastaviť výkon funkcie na šesť mesiacov a potom sa to ešte predĺži. Čiže nevyriešime ten problém, iba, iba teda vytvoríme dojem, že ho riešime tým, že, že ich na šesť mesiacov pozastavíme. Samozrejme, že v situácii, ak bude nasledovať trestné stíhanie, obvinenie, obžaloba, odsúdenie, tak je to, tak je to dobré, že ešte pred tým, ako k tomuto dôjde, budú môcť byť nie vyzlečení, ale teda čiastočne vyzlečení z talára nehodní sudcovia, ale môže sa stať aj to, že to bude, bude len niečo také, čo sa urobí teraz pred voľbami. Povieme, že sme postavili, teda vyzliekli z talára nehodných sudcov a tí nehodní sudcovia si tie taláre po voľbách znovu oblečú, lebo nebudú trestne stíhaní, nebude dosť dôkazov a vrátia sa tam. To je dilema, ktorú budeme musieť riešiť pri hlasovaní o tomto návrhu zákona, zrejme už o 25 minút.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2019 9:35 - 9:37 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem, pán poslanec Baránik. Ako si povedal, aj symboly sú dôležité. Asi nikto nesľubuje od tohto návrhu zákona, či už prejde v takej podobe, ako s ním prišlo ministerstvo, alebo, alebo v upravenej podobe, doplnenej v zmysle pozmeňovákov, alebo, naopak, zostručnenej. A asi nikto nesľubuje, že takýto zákon môže vyriešiť všetky problémy súdnictva, alebo, že môže nejako zásadne očistiť, očistiť súdnictvo. A to, čo môže, naozaj je skôr v rovine, v rovine symbolickej alebo v rovine nejakého vytvorenia podmienok, či už ide o stransparentnenie rozhodovania Súdnej rady v personálnych otázkach, alebo, alebo o teda vytvorenie priestoru pre, pre pozastavenie výkonu funkcie sudcom, ktorí sú očividne nehodní, aj keď zatiaľ na to neexistujú, neexistujú dôkazy.
A myslím si, že práve z tohto dôvodu, že nejde o zásadnú systémovú zmenu, ale ide o veci, ktoré majú skôr ten, ten symbolický rozmer, ktorý, ako si povedal, je dôležitý a môže mať aj praktický význam, tak aj ten pozmeňujúci návrh, ktorý si predniesol a ktorý predkladáme spolu aj s pánom poslancom Zsoltom Simonom, ide presne tým istým smerom. Samotná skutočnosť, že bude možné zverejňovať tvár sudcu, nebude automaticky znamenať, že, že sudcovia sa začnú správať zodpovednejšie a žiadny zo sudcov už sa nenechá skorumpovať a bude rozhodovať len zákonne, ale áno, je to nejaké symbolické vytváranie tlaku a je dôležité a myslím si, že je to v súlade... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 19:11 - 19:13 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Petrík, no asi ťa trochu sklamem, ale bude zbytočné, aby si dávala procedurálny návrh, aby to posudzoval ústavnoprávny výbor, pretože nie je to v rozpore s rokovacím poriadkom. (Reakcia z pléna.) Rokovací poriadok rieši akurát predkladanie, nevykrikujte tu, prosím, rokovací poriadok rieši predkladanie nových návrhov zákonov... (reakcia z pléna); poprosím nejaký, pridať nejaký čas; ... predkladanie nových návrhov zákonov v lehote šiestich mesiacov, nerieši predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Už sme tu mali prípad, keď SaS navrhla zrušiť daň zo straty, ktorú zaviedla druhá Ficova vláda, neprešlo to, potom na nejakej ďalšej schôdzi to navrhla SNS, upozornil som na to, tak SNS svoj návrh stiahla, lebo teda zjavne bol podaný v tej istej veci a nebola dodržaná šesťmesačná lehota, ale na tej istej schôdzi to SNS presadila cez nejaký pozmeňujúci návrh. Čiže nie je to v poriadku, ale, ale nie je to ani v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku. Takže to by bola, to by bola zbytočná cesta.
Ale to čo, to, čo chcem povedať, že keby SNS predložila svoj návrh v takej verzii, ako bude tá výsledná, do ktorej sa dostane po, po schválení tohto pozmeňujúceho návrhu, ktorý teraz predniesla pani poslankyňa Smolíková, no tak to by som bol veľmi zvedavý, ako by ten ústavnoprávny výbor rozhodol, lebo, lebo to už by asi konštatoval, že to je v tej istej veci, a niektorí kolegovia poslanci už vtedy, keď sme o tom rokovali, upozorňovali na to, že v druhom čítaní sa tam pozmeňujúcimi návrhmi dostanú tie isté veci, ktoré boli v zákone, o ktorom sa rokovalo a ktorý, ktorý nebol schválený.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 18:11 - 18:13 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Smolíková, no, nezávidím vám, že to tu musíte takto čítať, ale tak sama ste si strojcom svojho osudu.
Ja by som rád pripomenul, že bol v parlamente návrh, ktorý predložilo OĽANO a ktorý bol o veľmi podobných veciach, ako je váš návrh a ako váš návrh ešte len bude, keď bude schválený tento pozmeňujúci návrh. Slovenská národná strana prišla s vlastným návrhom a od začiatku boli pochybnosti, že či uplynula šesťmesačná lehota, či to nie je zákon v tej istej veci. Ústavnoprávny výbor rozhodol, že to nie je v tej istej veci, rozhodol hlasovaním tak, ako dokáže ústavnoprávny výbor rozhodnúť, že tri a pol roka právnej praxe je pätnásť rokov; v poriadku. Na predchádzajúcej schôdzi bol ten návrh posunutý do druhého čítania a od začiatku bolo jasné, že príde pozmeňovák, ktorým sa ten návrh úplne prekope. Prišiel, neprišiel vopred, neprišiel na výbore, neprišiel ani v predstihu na tejto schôdzi. Na poslednú chvíľu ste predložili včera rozsiahly pozmeňujúci návrh, niekoľkonásobne rozsiahlejší ako celý pôvodný návrh zákona. Pracovali ste na ňom celé týždne, predložili ste ho až včera, aj ste ho zverejnili včera. Ostatní poslanci aj verejnosť mali možnosť až včera sa s ním oboznámiť. A na druhý deň ho meníte a prichádzate s iným návrhom, z ktorého vypúšťate tie najkritizovanejšie ustanovenia, povinnosť informovať otca a tabletky "po" iba na predpis, tak ako ste z toho pôvodného návrhu vypustili dopplera. Ani to ste nemali pripravené, ani ten pozmeňovák ste nemali pripravený. A presne takto sa to nemá robiť. Ak by včera bola kratšia rozprava, ak by sa menej kolegov zapojilo do rozpravy, tak ste to možno už o piatej odhlasovali aj s tým pozmeňovákom, s ktorým dnes ani vy nie ste stotožnení, lebo ste ho stiahli a úplne ho meníte. Takto sa to robiť nemá! (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 14:30 - 14:32 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem obom kolegom za reakcie. No, je, hovorili sme o tom už v tej predchádzajúcej rozprave. Ja si naozaj teda nemyslím, že si chce pán minister pripraviť pôdu na nejaké šikanovanie sudcov, ako to bolo za Harabina, teraz sme, sme už niekde inde. Tu akože nechcem spochybňovať dobrý úmysel, aby som, aby som to takto povedal. Len je legitímne sa baviť o tých rizikách, lebo zákony majú byť písané aj do zlého počasia, nielen, nielen do dobrého počasia a mali by počítať aj so situáciou, že sa tu vrátia časy, keď bol, keď bol Harabin predsedom Súdnej rady a mal väčšinu v Súdnej rade. A v tej situácii sa mi zdá napríklad to ustanovenie zneužiteľné, aj keď, aj keď to možno nie je že akútna hrozba teraz, že teraz by sa to možno použilo proti tým nehodným sudcom a nehodným, nehodným prokurátorom, ale zasa keby takouto právomocou disponoval napríklad Dobroslav Trnka ako generálny prokurátor, tak by to bol, by to bol problém.
Ale to, o čom som ja hovoril a na čo by som teda rád poznal odpoveď, lebo zatiaľ mi stále nie je jasná odpoveď, že aký to bude mať význam, to dočasné pozastavenie – ja teda predpokladám, že pán minister odpovie na to – v situácii, keď, keď sa nevedie alebo ani sa nepredpokladá, že by sa dalo niečo preukázať a že by mohlo byť vedené trestné stíhanie alebo disciplinárne, disciplinárne stíhanie, lebo inak je to potom naozaj niečo také, ako hovorila pani poslankyňa Zemanová, že nejaká ročná karanténa, bude poberať 80 % platu, nebude musieť nič robiť. Potom mu bude doplatených aj tých ďalších 20 %, vráti sa a čo bude s jeho, čo bude s jeho prípadmi, no to tiež je otázka, ktorá by ma zaujímala.
Skryt prepis