Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2019 o 15:06 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2019 15:06 - 15:08 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Kéry, aký je môj názor na zneužívanie kolónky zamestnanie, som vám predsa už viackrát povedal na diskusiách na, v prvom čítaní, v druhom čítaní a ja som navrhoval iné riešenie, lebo evidentne je tu v rozpore právna úprava, aktuálna právna úprava s realitou. Vy chcete nezmyselne zväzovať realitu a obmedzovať združovanie občanov na miestnej úrovni inak ako v celoštátnych politických stranách? Ja som hovoril, dobre, dobre, ukončime túto zlú prax, ale nie tým, že zakážeme používať v kolónke zamestnanie vlastné názvy, ale vytvorme priestor na to, aby aj miestne politické združenia, politické strany mohli kandidovať ako nejaké volebné formácie, nielen celoštátne politické strany, ako je to teraz možné.
Čiže ja som vám odpovedal. Viackrát som vám odpovedal. Vy ste mi neodpovedali, že aký máte názor na argumenty uvedené v rozhodnutí pani prezidentky o tom, že 50-dňové moratórium je protiústavné. Neodpovedali ste mi na to vy, neodpovedal mi na to nikto. Z tých troch slávnych predkladateľov pozmeňujúceho návrhu vo výbore pre verejnú správu neodpovedal na to nikto.
A to, pán poslanec Nedoba, to, že aký je zámer, by predsa malo byť jasné už aj z toho písomného zdôvodnenia. Ale opakujem, to písomné zdôvodnenie je smiešne. Je rovnako smiešne, ako odvolávať sa na vyjadrenie jedného človeka, ktorému sa nepáčil jeden konkrétny prieskum.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.11.2019 14:42 - 15:02 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená kolegyňa, vážení kolegovia a vážené kolegyne; pardon, dve sú tu; rokujeme o zákone, ktorým sa pôvodne mal zmeniť iba zákon o podmienkach výkonu volebného práva a nakoniec sa s ním zmení aj zákon o volebnej kampani. A nakoniec práve to ustanovenie, ten prílepok, ktorým sa zmenil zákon o volebnej kampani, sa stali dôvodom, prečo pani prezidentka zákon vetovala a vrátila ho na opätovné prerokovanie s tým, že nám navrhuje vypustiť práve to ustanovenie, ktorým sa zmenil zákon o volebnej kampani a zmenil sa tak, že sa štrnásťdňové moratórium na volebné prieskumy predĺžilo na 50 dní.
Som rád, že z predkladateľov – či už toho pôvodného návrhu, alebo tých doplnení – je tu aspoň pán poslanec Kéry, ktorý cíti nejakú zodpovednosť snáď za osud svojho, svojho zákona.
Ja som ten zákon kritizoval v prvom čítaní aj v druhom čítaní, kritizoval som nielen ten doplňujúci návrh, teda predĺženie moratória zo 14 na 50 dní, ale ten jeho pôvodný návrh alebo ich pôvodný návrh, ktorý riešil to, že v zamestnaní na kandidátnej listine sa nemajú uvádzať vlastné mená, čo bola taká dosť značne účelová reakcia na, na ostatné komunálne voľby a na to, že niektorí kandidáti sa začali združovať do akýchsi miestnych kandidačných združení a keďže nemajú možnosť uviesť si to na kandidátnej listine, tak to obchádzali cez to, že si to uvádzali do zamestnania.
Pani prezidentka tieto pôvodné ustanovenia, s ktorými prišiel pán poslanec Kéry, nenamietala a on to vo svojej faktickej poznámke povedal, že je rád. Ale to predsa neznamená nič, to neznamená, že tie ustanovenia sú v poriadku, rovnako ako neznamená, že je v poriadku to nezmyselné nahradenie doterajšieho označenia nezávislý kandidát kandidátom na, bez politickej príslušnosti, čo je úplne mätúce, lebo mnohí z tých kandidátov, ktorí kandidujú ako nezávislí kandidáti, teda formou, že si vyzberajú podpisy, sú členmi politickej strany, teda nie sú bez politickej príslušnosti, alebo, naopak, kandidáti na kandidátkach politických strán alebo koalícií sú často nečlenovia politickej strany, teda sú bez politickej príslušnosti. Budeme tu mať úplný zmätok.
Ja by som len upozornil, že keď pani prezidentka vráti zákon, nie je to niečo také bežné, ako keď opoziční poslanci hlasujú proti nejakému návrhu alebo pozmeňujúcemu návrhu. Je to opatrenie skôr výnimočné, ku ktorému sa hlava štátu uchyľuje v situácii, keď považuje schválený zákon za protiústavný alebo keď, keď v ňom vidí nejaké veľmi vážne problémy. Tak to, že je niečo zlé a nesprávne, chybné alebo hlúpe, ako si to môžme prečítať vo zvyšku toho zákona, ktorý nenamietala pani prezidentka, neznamená, že je to dobré. Znamená to iba to, že to pani prezidentke nestálo za to, aby to vetovala.
Čiže ja budem hlasovať za pozmeňujúci návrh alebo pripomienku pani prezidentky, samozrejme, lebo si myslím, že, že je veľmi zlé, ak sa má predĺžiť už to dnešné štrnásťdňové moratórium na 50 dní, ale nebudem hlasovať, samozrejme, ani za zákon ako celok a ani v prípade, že by pripomienka pani prezidentky prešla, lebo celý ten zákon, tak ako bol schválený, aj bez toho 50-dňového moratória, považujem za zlý a pomýlený.
Zasa si pomôžem tým, čo povedal vo faktickej poznámke pán poslanec Kéry, ktorý sa tu veľmi čudoval, že ako to, že nikto doteraz nenamietal tých 14 dní, že nikto nehovoril o tom, že tých 14 dní je protiústavných. No, ale to nie je pravda. Viacerí na to upozorňovali, že aj tých 14 dní je zrejme protiústavných. Upozorňoval na to bývalý sudca Ústavného súdu pán Orosz, vyčítali to viacerí kritici zákona o volebnej kampani už v čase, keď sa schvaľoval, a je to aj môj názor, ktorý som tu povedal aj pri rokovaní o tejto novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva v súvislosti s návrhom predĺžiť moratórium zo štrnástich dní na 50 dní. Ale teda vyjadril som ten názor mnohokrát.
Áno, ja si myslím, že aj tých, aj tých 14 dní je protiústavných, že tam neexistuje, neexistuje závažný, závažný dôvod. Ale samozrejme, samozrejme, že obvykle, keď sa obmedzujú práva alebo keď sa zasahuje do ústavou garantovaných práv, do ktorých možno zasiahnuť, lebo do niektorých zasiahnuť možno, tak treba prihliadať aj na tú mieru. Čiže zákaz moratória či zákaz zverejňovania volebných prieskumov v deň volieb alebo možno deň-dva pred voľbami by bol menej vážnym zásahom do slobody šírenia informácií, vyhľadávania informácií ako zásah 14-dňový a ten je menším zásahom ako, ako zásah v podobe 50-dňového zákazu zverejňovania, zverejňovania prieskumov. Ale len chcem teda povedať, že nie je pravda, že by neupozorňoval nikto na to, že už tých 14 dní je problematických, lebo je. Je a pravdepodobne; a moje presvedčenie je také, že aj tých 14 dní je v rozpore s ústavou.
Príde mi trochu bizarné, že tu nesedí a nie je prihlásený do rozpravy nikto z tých poslancov, ktorí prišli s pôvodným návrhom alebo ktorí prišli s tým 50-dňovým moratóriom. Lebo my sme svoj názor povedali. Povedali sme ho v rozprave, v druhom čítaní, verejne sme ho prezentovali.
To zdôvodnenie, s ktorým prišli kolegovia z výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, z výboru; pardon; pre verejnú správu, prišli s ním iba na tom výbore, už potom sa nepovažovali za potrebné sa podeliť, podeliť so svojimi dôvodmi s nami, ktorí nie sme členmi toho výboru. To zdôvodnenie bolo značne infantilné a nedostatočné. A nedočkali sme sa výmeny názorov na túto tému v druhom čítaní, tak ja by som čakal, že aspoň teraz, keď pani prezidentka zákon vrátila a na pätnástich stranách podrobne argumentovala, v čom vidí problém s 50-dňovým moratóriom, prečo 50-dňové moratórium považuje za protiústavné, s ktorými konkrétne ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky alebo Dohovoru o ľudských právach sú namietané ustanovenia alebo to 50-dňové, 50-dňové moratórium v rozpore, tak by som čakal, že aspoň niekto z koaličných poslancov, a nie opäť iba opoziční poslanci medzi sebou tu budú o tom diskutovať, ale že tu niekto z koaličných poslancov vystúpi a povie: Áno, je to v poriadku, trváme na tom preto a preto a pani prezidentka sa vo svojej argumentácii mýli preto a preto. Alebo priznal, že áno, spravili sme chybu, na toto sme nemysleli, argumentácia pani prezidentky sa nám zdá dostatočne presvedčivá a meníme svoje rozhodnutie. Lebo však spraviť chybu je zlé, ale zotrvať v nej, keď vás na ňu niekto upozorní a keď vám podrobne zargumentuje, v čom sa mýlite, je ešte horšie.
Pani prezidentka, podobne ako my opoziční poslanci, ktorí sme kritizovali už samotný ten pozmeňujúci návrh, mu vyčíta jednak nesúlad s ústavou a jednak ten proces, ako k tomu došlo. Procedurálne pochybenie, o ktorom tu hovoril už aj kolega Martin Klus, teda že sa to udialo formou prílepku. Viackrát v predvolebnom období – a to sa nemá robiť – bol otvorený či už zákon o volebnej kampani, alebo zákon o podmienkach výkonu volebného práva, čím sa menili pravidlá hry, pravidlá volieb krátko pred voľbami. A teraz, úplne tesne pred voľbami prišla koalícia s ďalšou zmenou pravidiel, so zatajovaním informácií pre verejnosť, pre občanov, informácií o tom, ako sa vyvíjajú nálady voličov, a prišla s touto iniciatívou formou tzv. prílepku.
Koaliční poslanci, konkrétne poslanci SMER-u Kéry a Nemky, predložili návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva a poslanci zo všetkých troch koaličných strán na výbore k tomuto návrhu prilepili novelu iného zákona. Novelu zákona, ktorý; samozrejme, že zákon o volebnej kampani súvisí so zákonom o podmienkach výkonu volebného práva, ale tá novela, ten pozmeňujúci návrh alebo doplňujúci návrh nesúvisí s tým, čo bolo obsahom návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Sú to dva rôzne zákony, aj keď obsahujú v sebe slovo volebný. Sú to, sú to zákony, ktoré riešia iné veci a aj tie novely ich sú o inom.
Ten pôvodný návrh, s ktorým prišli poslanci Kéry a Nemky, v zákone o podmienkach výkonu volebného práva upravoval veci ako vlastné mená na kandidátnych listinách. A ako s vlastnými menami na kandidátnych listinách súvisí, či je moratórium na volebné prieskumy 14-dňové alebo 50-dňové? Nijako. Alebo teda, ak toto súvisí, tak potom nájdeme zdôvodnenie, že súvisí všetko so všetkým, lebo naozaj všetko so všetkým súvisí a trošku za vlasy pritiahnutá argumentácia dokáže zdôvodniť, že aj dĺžka moratória na volebné prieskumy súvisí s používaním vlastných mien a skratiek vlastných mien na kandidátnych listinách.
Je to, opäť to tu už zaznelo a je to obsiahnuté aj v argumentácii pani prezidentky, v Českej republike boli prílepky označené za protiústavné tamojším ústavným súdom. U nás sa to zatiaľ neudialo, ale aj náš rokovací poriadok hovorí pomerne jednoznačne, "pri prerokovaní návrhu zákona nemožno podať návrh, ktorým sa mení alebo dopĺňa iný zákon, ktorý obsahovo nesúvisí s prerokúvaným návrhom zákona". To sa udialo. Predkladatelia pôvodného návrhu nenamietali, hoci mohli, a parlamentná väčšina vládnej koalície, teda strán SMER, Slovenská národná strana, poslanec MOST – HÍD Elemér Jakab a fašistickí poslanci odhlasovali, že moratórium nemá byť 14-dňové, ale 50-dňové.
A teraz si zoberme, že máme 15 strán presvedčivej argumentácie, právnej argumentácie, konkrétne články Ústavy Slovenskej republiky, s ktorými je schválené 50-dňové moratórium, v ústave; v rozpore, a na druhej strane máme čo? Máme tvrdenie, že niektoré prieskumy sú manipulované? Politici, politické strany si aj naďalej budú robiť prieskumy, budú ich mať k dispozícii, ale občania ich nebudú mať. Občania tie informácie nebudú mať. Politici tým z občanov, ktorí nie sú členmi politických strán alebo možno len vedení politických strán, vytvárajú občanov druhej kategórie, lebo v dôležitom období pred voľbami, práve v tom dôležitom období, 50 dní im majú byť upreté informácie, ktoré nie sú upreté, nie sú upreté politikom. Čiže politici vo vlastnej veci rozhodli a chcú sa zvýhodniť oproti bežným občanom.
Že niektoré prieskumy sú zrejme zmanipulované? Áno, niektoré prieskumy zrejme sú zmanipulované, ale máme pomerne spoľahlivý spôsob, ako rozlíšiť, či tá agentúra je seriózna, robí prieskumy pravidelne, zverejňuje svoju metodiku, je ju možné skontrolovať, je členom Slovenskej asociácie výskumných agentúr, alebo ide o, iba o agentúru, ktorá občas kde-tu niečo zverejní, o ktorej financovaní nie je nič známe alebo vykazuje také financovanie, že ťažko si predstaviť, ako z toho dokáže zaplatiť anketársku sieť. Ale to je zodpovednosť politikov, to je zodpovednosť médií, akým agentúram dávajú priestor, na aké, na aké výsledky sa odvolávajú, či uverejnia informáciu, že ide o agentúru, ktorá je seriózna a pravidelne uverejňuje prieskumy a výsledky, alebo ide o agentúru, ktorá seriózna nie je, a takej, takej priestor nedajú. A môže sa nám nepáčiť, ak to médiá nerobia takto, ak dávajú priestor aj neserióznym agentúram alebo ak ani neupozornia na to, že ide o agentúru, ktorá uplynulé dva roky nezverejnila žiadny výsledok, ale v žiadnom prípade to nie je legitímny dôvod na tak závažný zásah do ústavných práv, ako je právo na informácie, právo slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie, právo na rovnaké zaobchádzanie, zákaz cenzúry, slobodná súťaž politických síl aj princíp právnej istoty a ochrany legitímnych očakávaní, na ktoré upozorňuje pani prezidentka.
A je mi to až smiešne, ale znovu tu pán poslanec Kéry vo faktickej poznámke argumentoval tým, že aj Adam Znášik, ktorý robil kampaň pánovi Mistríkovi, sa sťažoval na to, že progresívci si dali spraviť nejaký prieskum, ktorý považuje za neseriózny. Dali si spraviť nejaký prieskum, kde vynechali, vynechali iných kandidátov. Áno, bolo to zvláštne, bolo to divné, ale bolo známe, akým spôsobom to urobili. Všetci vedeli ten spôsob, mohli povedať, že nebudeme tomu prikladať žiadnu, žiadny význam, ale toto, preboha, toto má byť dôvod na zásah do ústavou garantovaných práv a slobôd?
Ja neviem, či sa niekto z kolegov poslancov z vládnej koalície plánuje prihlásiť aspoň ústne do rozpravy, ale mňa by naozaj úprimne zaujímalo, aké sú vaše dôvody a čo hovoríte na argumenty, ktoré sú obsiahnuté v rozhodnutí pani prezidentky, lebo tie argumenty, ktoré ste doteraz používali v prospech toho, že treba moratórium na prieskumy predĺžiť zo 14 na 50 dní, sú úplne, ale úplne smiešne.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.11.2019 13:50 - 13:51 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, mám procedurálny návrh, aby ste zabezpečili dodržiavanie § 36 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku, ktorý hovorí o tom, že poslanci hlasujú spravidla z miest, ktoré im boli určené zasadacím poriadkom Národnej rady. Poslanec Fico spravidla hlasuje zo zasadacieho miesta predsedníčky zahraničného výboru pani Cséfalvayovej. Takže vás poprosím, aby ste zabezpečili, aby sa rešpektoval v tejto rokovacej sále zákon o rokovacom poriadku. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.10.2019 16:05 - 16:07 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým kolegom za reakcie, ďakujem pánovi poslancovi Sopkovi, že mi objasnil rozdiel medzi tými dvoma návrhmi, ktoré predložili dvaja poslanci Slovenskej národnej strany. Už teda tomu začínam rozumieť. No škoda, že som to nepochopil z tých návrhov samotných, lebo to sa celkom nedalo, alebo z ich uvedenia. Ale teda je to taká zaujímavá situácia, že sú to také dvojičkové, dvojičkové návrhy a teda podľa toho, či prejde ten prvý smerácky pozmeňovák, tak prejde druhý alebo tretí snsácky pozmeňovák a podľa toho, či prejde alebo neprejde niektorý z tých snsáckych pozmeňovákov, tak ešte prejde aj ten štvrtý smerácky. Tak veľmi, veľmi kvalitná tvorba zákonov v tomto parlamente, teda nemyslím to nejako osobne, aby sa to náhodou niekoho nedotklo.
Pán poslanec Budaj, no keby ste to predložili ako pozmeňujúci návrh, tak mohlo by sa o tom hlasovať, len obávam sa, že kolónku "bez politickej príčetnosti" už pri tejto novele nestihneme, lebo; jedine teda, že by bol, bol akceptovaný môj návrh procedurálny na vrátenie predkladateľovi na dopracovanie, tak tam by snáď bol na to, na to priestor.
A, pán poslanec Poliačik, ja tiež tomu teda úprimne, úprimne nerozumiem, ale naozaj sa veľmi divným spôsobom a je mi teda ľúto, že nikto neprišiel vystriedať pána predsedu Národnej rady, aby sa aj on mohol prihlásiť a vysvetliť nám, ako to, ako to vlastne myslel s tým moratóriom. Ale áno, máš pravdu. Správne si poukázal na to, že ak prejde tých 50 dní, tak budeme 10-krát dlhší ako v Lukašenkovom Bielorusku, 10-krát dlhšie obdobie ticha a zákaz a moratórium a nezverejňo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.10.2019 15:51 - 16:01 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, ja sa teším, že túto schôdzu práve v tejto chvíli vedie pán predseda Národnej rady Danko, lebo on je pôvodca toho nápadu predlžovať volebné moratórium zo súčasných 15 dní na, on hovoril pôvodne 30 dní, ale potom sa to nejako v koalícii utriaslo na 50 dní. A teda myslím, že keď využijem tých desať minút, ktoré mám, a ak tu bude nejakých pár faktických, tak akurát prejde vedenie schôdze na niekoho iného a teda pevne verím, že nám k tomu niečo povie aj pán predseda Danko. Lebo my sa tu vlastne bavíme o jeho nápade ako pomerne často a on sa iba tak usmieva, ako sa usmieval, keď pán poslanec Poliačik hovoril, že pán Danko má záľubu, rád sa inšpiruje v rôznych totalitných režimoch. Čo teda neviem, čo malo znamenať, že sa usmieval, aby som nedával tomu nejakú interpretáciu, iba registrujem, že sa, že sa vtedy usmial.
Naozaj tu máme zmätok. Máme tu absolútny zmätok v pozmeňujúcich návrhoch, s ktorými prichádzajú, prichádzajú koaliční poslanci. Máme tu spoločnú správu, ktorá má štyri body. Ja som navrhol vyňať na osobitné hlasovanie bod 4. Pán poslanec Baláž navrhol vyňať na osobitné hlasovanie body 1 až 3. Teda predpokladám, že spolu. Takže, takže tiež tomu nerozumiem, načo to robil, keď ja som navrhol vyňať ten bod 4.
Máme tu dva návrhy týkajúce sa nahradeniu termínu nezávislý kandidát pojmom kandidát bez politickej príslušnosti. Nemáme dostatočne vysvetlené, že v čom sa líšia, prečo boli predložené ako dva. Ale to sú aspoň dva odlišné návrhy zákonov. A potom tu máme dva návrhy od poslancov SNS, od pani poslankyne Kuciaňovej a od pána poslanca Baláža, ktoré teda naozaj pri najlepšej vôli nedokážem rozlíšiť takto narýchlo, že v čom sa vlastne líšia. Ony sa asi v niečom líšia, ale nám poslancom je táto informácia upretá, lebo sú zdôvodnené rovnako a sú teda aj textovo skoro, skoro zhodné.
Takže najprv by som, by som sa venoval a viackrát som sa k tomu vyjadril vo faktickej poznámke, nedostal som na to odpoveď, takže ešte raz skúsim zopakovať. Teraz kandidát, ktorý nekandiduje na kandidátnej listine politickej strany v komunálnych alebo v krajských voľbách, ale zberá si podpisy, je označovaný za nezávislého kandidáta. Nie je to úplne presné, lebo on môže byť závislý od všeličoho a nezávisle sa môže správať po svojom zvolení aj kandidát, ktorý je zvolený za politickú stranu alebo koalíciu politických strán, ale vystihuje to to, že kandiduje ako nezávislý, že nekandiduje na kandidátnej listine politickej strany. Vy navrhujete nahradiť tento termín termínom bez politickej príslušnosti, pritom bez politickej príslušnosti môže byť aj kandidát, ktorý je na kandidátnej listine politickej strany alebo koalície politických strán, ale nie je členom žiadnej politickej strany. Tak síce je kandidátom strany alebo koalície, ale je bez politickej príslušnosti. A nezávislý kandidát, ako ste správne povedali, môže byť aj členom politickej strany. A je to také zahmlené, ale bude to jasnejšie, keď povieme "bez politickej príslušnosti"?
Martin Poliačik v jednej faktickej poznámke vám povedal, že čo keď sa napríklad váš pán predseda Robert Fico rozhodne, že bude v Starom Meste kandidovať do miestneho zastupiteľstva a chce si vyzberať podpisy, tak si tam napíše "bez politickej príslušnosti". Predseda politickej strany si napíše "bez politickej príslušnosti"? Lebo keď zmeníme termín nezávislý kandidát na bez politickej príslušnosti, tak budeme tvrdiť, že predseda politickej strany SMER – sociálna demokracia Robert Fico je bez politickej príslušnosti. (Reakcia z pléna.)
No nie, to nie je rovnako. Nezávislý kandidát je forma kandidatúry. Politická príslušnosť je stav. Som členom politickej strany, tak nie som bez politickej príslušnosti, aj keď kandidujem ako nezávislý kandidát. Nie som členom politickej strany, tak som bez politickej príslušnosti aj v prípade, keď kandidujem na kandidátke politickej strany. Veď tuto máme celý klub poslancov OĽANO, ktorí nie sú členmi politickej strany, teda až na pár výnimiek. Sú bez politickej príslušnosti, ale, ale kandidovali na kandidátnej listine politickej strany.
A aby sme nehovorili iba nejaké hypotetické príklady z kandidatúry Roberta Fica, tak ja vám poviem, v jednej obci na východnom Slovensku, myslím, že to bol okres Svidník, boli sme počas výjazdu Združenia občanov miest a Slovenska (ZOMOS) s Vladimírom Špánikom a stretli sme sa tam s jedným človekom, ktorý nám popisoval jednu situáciu, obec v okrese Svidník. Boli tam voľby, kde kandidoval člen strany SMER – sociálna demokracia, ktorého ale SMER nenavrhol za svojho kandidáta a navrhol iného kandidáta, ktorý bol, ktorý bol, ktorý nebol členom SMER-u – sociálnej demokracie, ale SMER si ho osvojil. Čiže nečlen SMER-u, ktorý bol bez politickej príslušnosti, kandidoval ako kandidát strany SMER a ten člen SMER-u kandidoval ako nezávislý. Vyhral ten kandidát navrhnutý SMER-om, ktorý nebol členom SMER-u. Potom spáchal nejaký trestný čin, sprenevera alebo niečo podobné. Bol odsúdený, právoplatne odsúdený, no a potom, potom už ten člen SMER-u konečne kandidoval ako kandidát strany SMER a musí to teraz po ňom dávať do poriadku. To len, aby ste si, aby ste si potom predstavili ten zmätok. A to je reálna situácia. Ten kandidát, ktorý je členom SMER-u a kandidoval ako nezávislý, nebol bez politickej príslušnosti. Mal politickú príslušnosť strany SMER – sociálna demokracia.
Takže možno nie je najšťastnejší termín nezávislý kandidát, keď umožňuje kandidovať aj členom politických strán, ale to nemôžeme im zabrániť, to im môžu zabrániť stanovami nejaké strany, ale nemôže zákon brániť členom politických strán, aby kandidovali aj na základe vyzberaného počtu podpisov, ale je to oveľa menej zavádzajúci termín, ako keď ho nahradíte termínom bez politickej príslušnosti, lebo to v niektorých prípadoch je evidentná alebo bude evidentná nepravda. Čiže chcete to vyjasniť a v skutočnosti, naopak, vytvoríte, vytvoríte situáciu, keď niektorí budú zavádzať voličov.
Teraz ten návrh poslancov SNS na úplné vypustenie zamestnania. Ja som opakovane kládol otázku, že prečo. Prečo navrhujete, navrhujete vypustiť, vypustiť to zamestnanie, prečo nie aj vek? Vek je dôležitejší ako zamestnanie pre identifikovanie tej osoby? Alebo bydlisko. Prečo to navrhujete? Nie. Nedostal som žiadnu otázku, že prečo zrovna, prečo zrovna zamestnanie. A opäť ide to v tej línii ako s tým moratóriom na prieskumy, že navrhujete, navrhujete obmedziť ľuďom informácie, na základe ktorých sa budú rozhodovať. Však nechajte to na ľudí, nechajte na ľudí, aby sa rozhodli, či zoberú, či zoberú do úvahy vek, povolanie, program, kampaň, možno niekomu sú sympatické videjká pána predsedu. No tak bude voliť SNS kvôli tomu, že vidí videjká pána predsedu. Nie na základe toho, aký má program Slovenská národná strana alebo koľko má, koľko má Slovenská národná strana preferencií.
Bolo to tu už viackrát spomenuté, dostávame sa niekde mimo Európu a teraz myslím ten návrh, návrh na 50-dňové moratórium. Ešte rád by som predložil procedurálny návrh, aby sme vrátili návrh zákona na dopracovanie predkladateľom, lebo sa mi zdá, sa mi zdá, sa mi zdá naozaj, že ešte ho treba dopracovať. A ESOMAR, združenie, združenie, ktoré sa venuje, venuje prieskumom, informácie citujem podľa informácií od Jakuba Homolu. Zo štúdie ESOMAR-u vyplýva, že v roku 2017 európske krajiny aké dlhé mali moratórium na prieskumy: Andorra jeden deň, Rakúsko bez, Bielorusko 5 dní, Belgicko nula, Bosna a Hercegovina dva dni, Bulharsko jeden deň, Chorvátsko jeden deň, Cyprus sedem dní, Česká republika tri dni, Dánsko bez, Estónsko bez, Fínsko bez, Francúzsko dva dni, Nemecko nula, Grécko jeden, Maďarsko dva, Island nezistený, Írsko nula, Taliansko 14, to je zhruba tam, kde sme my, Kosovo jeden, Lotyšsko jeden, Litva nula, Luxembursko sedem, Macedónsko jeden, Malta jeden, Moldavsko sedem, Čierna Hora 15, Holandsko bez, Nórsko jeden, Poľsko jeden, Portugalsko jeden, Rumunsko dva, Rusko šesť.
A Slovensko 50 bude?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.10.2019 15:48 - 15:50 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Gaborčáková, naozaj majú kolegovia pravdu, že pán poslanec Baláž tým svojím pozmeňujúcim návrhom neriešil minimálne dôchodky. Ale na druhej strane, ja sa ti vôbec nečudujem, že sa v tom strácaš, lebo to, čo tu dnes predvádza vládna koalícia, je naozaj strašná legislatívna divočina. Cez prílepok k zákonu o cestnej premávke chce meniť zákon o sociálnom poistení a minimálne dôchodky, ktoré s tým, s tou novelou zákona o cestnej premávke nijako nesúvisia. Cez zákon alebo novelu zákona o podmienkach výkonu verejného volebného práva ide meniť zákon o volebnej kampani, ktorý nebol týmto zákonom otvorený a ktorý je úplne iný predmet a úplne iná vec, ako je ten pôvodný poslanecký návrh, s ktorým prišli poslanci zo SMER-u.
Máme tu teraz prečítané štyri pozmeňujúce návrhy. Jeden – poslanec Kéry, druhý – poslanec Kéry, Nemky, Blanár, Kmec a Jakab, ktoré sú, ktoré riešia to isté, teda nahradenie termínu nezávislý kandidát termínom kandidát bez politickej príslušnosti. A potom tu máme dva takmer identické návrhy od poslancov SNS, jeden od pani poslankyne Kuciaňovej a druhý od pána poslanca Baláža, ktorí zase riešia to isté, vypustenie, vypustenie zamestnania z informácií, ktoré sa uvádzajú na volebnom lístku. A nikto sa nám ani neunúval vysvetliť, že prečo tie veci, ktoré sú v podstate zhodné alebo podobné, sa predkladajú vo forme dvoch návrhov.
Pán poslanec Kéry niečo povedal, že to je ústretovosť voči kolegom zo SMER-u, že keď prejde hento, tak aby sa to, z SNS, pardon, ospravedlňujem sa. Len teda takto budeme hlasovať o tom? Ja sa vôbec nečudujem, že si myslela, že rieši to dôchodky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.10.2019 15:37 - 15:39 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Poliačik, len teda aby som si to ujasnil. Navrhol si procedurálnym návrhom nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona, áno? Aby to nejak úplne jasne zaznelo, tak som to aspoň ja pochopil tvoje vystúpenie.
Veľmi správne si hovoril, že celý tento návrh je o tom, ako obmedziť ľuďom prístup k informáciám. O tom bol nakoniec do istej miery už ten pôvodný návrh, ktorý miesto toho, aby umožnil kandidovanie nejakých miestnych združení, tak sa snaží zakazovať uvádzať v zamestnaní vlastné názvy. O tom je predovšetkým ten pozmeňujúci návrh zo spoločnej správy, ktorý zakazuje zverejňovať prieskumy verejnej mienky 50 dní pred voľbami. O tom je aj, aj dva, neviem, nie jeden, dva pozmeňujúce návrhy, ktoré úplne navrhujú vypustiť, vypustiť zamestnanie ako informáciu, ktorá je obsiahnutá na volebnom lístku. A teda keď vypustíme zamestnanie, prečo nie aj vek? To niekoľkokrát som položil tú otázku, nedostal som na ňu odpoveď.
No a teda veľmi ma zaujalo, čo si hovoril ako reakciu na pána poslanca Farkašovského, že prečo my máme ľuďom určovať, podľa čoho sa oni majú rozhodovať, prečo to nenecháme na nich. Lebo teda keď nechceme, aby sa rozhodovali podľa prieskumu, tak prečo niekto nepríde s nejakým nápadom, že nechceme, aby sa rozhodovali podľa kampane, nech sa rozhodujú len podľa programu. A zakážme politickým stranám viesť kampaň okrem toho, že zverejnia svoj program, a nech si voliči prečítajú ich program a podľa toho sa dohodnú. Prečo to nikoho nenapadne? Prečo vás trápia prieskumy?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.10.2019 15:24 - 15:26 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ja dúfam, že to skončí dnes. Pán poslanec Sopko, ja veľmi oceňujem, že si sa vyjadril k návrhu zákona mimo tvojej hlavnej témy, lebo teda, ako si povedal, nezvykneš to robiť. Venuješ sa školstvu a vyjadruješ sa k témam, ktoré so školstvom súvisia. A je to taký signál, že naozaj ide o niečo veľmi dôležité, že ide o pravidlá hry, ako to bolo pomenované vo vašom príspevku. Ide o to, že sa pravidlá hry navrhujú – a opäť už niekoľkýkrát – meniť tesne pred voľbami, meniť cez nejaké podivuhodne predkladané, nie normálnym legislatívnym procesom, ale podivuhodne predkladané návrhy, pozmeňovacie návrhy, skrátené legislatívne konanie a bez toho, aby na tom existovala dohoda, bez toho, aby tam bol vecne nejaký reálny problém, iba si proste niekto vykonštruoval, že prieskumy sú zlé, tak ich zakážeme.
A ja oceňujem a aj podporím ten procedurálny návrh nehlasovať alebo teda nepokračovať, nepokračovať v rokovaní, lebo teda myslím si, že návrhy treba posudzovať podľa obsahu a návrh nehlasovať o návrhu vôbec znamená nepokračovať v rokovaní o ňom. A myslím si, že je to absolútne zrozumiteľné bez toho, aby sme, aby sme tu nejako, nejako slovičkárili, tak ja za tento procedurálny návrh určite zahlasujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.10.2019 15:08 - 15:10 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Baláž, ja by som mal na vás dve otázky. Jedna otázka je, že by som sa chcel spýtať, v čom sa váš návrh líši od návrhu pani poslankyne Kuciaňovej, keďže oba boli predložené dnes a sú takmer identické. Viem, že nie sú identické, ale teda odôvodnenie je identické. Upravujú sa tie isté ustanovenia, zámer je, zámer je ten istý, tak sme v takejto zvláštnej situácii, že koaliční poslanci dnes predkladajú dva pozmeňováky, ktoré sa týkajú nahradenia "nezávislého kandidáta" termínom kandidát bez politickej príslušnosti, a dvaja koaliční poslanci, resp. poslanci za SNS zase navrhujú úplne vypustiť kolónku zamestnanie z, z, z, teda z volebných lístkov. Tak bolo by fajn, keby ste nám to aspoň vysvetlili, teda niežeby niečo z toho mi bolo potom sympatickejšie ako to druhé, ale teda nech aspoň vieme, o čom hlasujeme, lebo teraz z toho, ako ste to predniesli, ani z toho odôvodnenia sa to nedá rozlíšiť. Ak to niekto rozlíšil a je to len vec mojej nechápavosti, tak sa ospravedlňujem, ale, ale teda poprosil by som vás, aby ste to vyriešili.
Druhá otázka sa týka toho, že prečo navrhujete vyhodiť zamestnanie, prečo potom nenavrhujete vyhodiť aj vek, lebo aký je medzi tým rozdiel, alebo prečo nenavrhujete vyhodiť tituly, prečo tam jeden typ informácií o kandidátovi má byť a druhý typ informácií o kandidátovi nemá byť. Zamestnanie je menej dôležité ako vek? Alebo teda viac, áno, lebo to navrhujete vyhodiť. Alebo tituly; však nech sa iba podľa mena tí voliči rozhodujú. Skúste mi nejako tú logiku toho, že prečo zrovna zamestnanie chcete vyhodiť a nie vek napríklad.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.10.2019 14:54 - 14:56 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Osuský, no ja som rád, že si si pripomenul vo svojom vystúpení aj dnešné 101. výročie vzniku Česko-Slovenska, aby som nehovoril Československej republiky a nedotkol sa jemnocitu pána poslanca Hrnka, keďže áno, bol to iba československý štát vtedy vyhlásený, nie Československá republika, tá forma zriadenia sa určila až neskôr. Ale je to absolútne irelevantné k tej debate, ktorú vedieme. A mne, samozrejme, nevadí, že tebe neprekážajú fakty, ako to vadí, vadí pánu poslancovi Hrnkovi, naopak, si myslím, že je dobré, keď človek sa riadi, riadi faktami.
No ale k tej téme. My tu naozaj diskutujeme o návrhu zákona, ktorý zasahuje do ústavou garantovanej slobody. Do slobody prejavu a slobody šírenia informácií. A to nie je len tak, že si niekto zmyslí, že si zavedie rekreačné poukazy a zavedie rekreačné poukazy, lebo sa mu zdá, že je to dobrý nápad, alebo že si vytvorí ministerstvo cestovného ruchu a odhlasuje si to a zavedie si, vytvorí sa teda ministerstvo cestovného ruchu. Toto je vážna vec. Sloboda šírenia informácií a sloboda prejavu sú zakotvené v ústave a áno, možno do nich zasahovať, ja nie som zástancom toho, že nemožno, možno, ale iba za ústavou vymedzených podmienok. A vy sa vo svojom návrhu, ktorý sa chystáte tu schváliť, koaliční poslanci, vôbec nezaoberáte tým, že či ten zásah do slobody prejavu a slobody šírenia informácií bude spĺňať tie ústavou dané podmienky. Prečo 50 dní? Prečo, preboha, 50 dní, ako ste na to prišli? A ako odôvodňujete, že je to v súlade s ústavou?
Skryt prepis