Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.5.2019 o 13:44 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.5.2019 13:44 - 13:45 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážená pani predkladateľka, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená pani, jedna, poslankyňa a páni, dvaja, poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019. Zo znenia zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, skúste, prosím, otvoriť všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 12:44 - 12:46 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Verešová, povedala si, že nemáme brať slobodu rodinám a štát nesmie zasahovať do výchovy tým rodinám, ktoré sú funkčné, ja som tiež v úvode svojho vystúpenia hovoril o slobode a o tom, že zbystrím pozornosť, keď sa hovorí o nejakej novej povinnosti, ale zároveň som povedal aj to, že počúvam odborné argumenty a myslím si, že k tejto téme je potrebné pristupovať vecne a na základe vecnej diskusie a nie, nezobrať to ako prestrelku rôznych ideologických stanovísk.
A naozaj toto by som až tak ostro nevidel, že ak posunieme hranicu povinnej školskej dochádzky zo šesť na päť rokov, že tým likvidujeme slobodu rodín alebo niečo posvätné. To je vec nejakej spoločenskej, spoločenskej dohody. Lebo týmto prístupom vlastne akákoľvek povinná školská dochádzka je zásahom do slobody rodín, čokoľvek, čo je zhora nadiktované školám, že musia mať vo svojich vzdelávacích programoch, je zásahom do slobody škôl. Jasné, bavme sa o tej forme, bavme, bavme sa, či to má byť univerzálne alebo pre niektoré skupiny, ako to má byť nastavené, ako to zabezpečovať. Ale samotné, myslím, že neprospeje tej diskusii, keď sa k nej budeme stavať iba ideologicky, že sloboda, nesloboda, lebo nie je to iba o tom podľa môjho názoru.
Druhá vec. Zopakovala si to, čo už sme viacerí povedali, že predkladatelia miesto ministerstva a bolo by to poctivé si priznať, lebo doteraz sme tu jasne nepočuli, že, áno, ministerstvo pripravilo, napísalo to a my sme to iba preložili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 12:33 - 12:35 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým trom kolegom za reakcie.
A pánovi poslancovi Petrákovi aj za odpoveď, aj keď neodpovedal na to, čo som sa ja explicitne pýtal, teda že či je to návrh ministerstva, ktorý pripravilo ministerstvo, a vy to iba predkladáte, alebo ste si to sami pripravili a predložili na základe toho, že ministerstvo chcelo, no tak ste si napísali návrh zákona. To som sa pýtal.
Nie je celkom porovnateľná situácia s tým zákonom o pedagogických zamestnancoch, keďže tam prišlo k takej zásadnej zmene po pripomienkovom konaní, že sa kritici toho návrhu dožadovali, aby to išlo znova do medzirezortného pripomienkového konania, pretože legislatívne pravidlá predpokladajú, že keď sa zásadným spôsobom zmení návrh zákona, tak by mal ísť znova do medzirezortného pripomienkového konania, aby, aby sa všetci mali možnosť vyjadriť aj k tej, aj k tej zmenenej forme. A to bola, to bola jedna z hlavných výhrad.
A nerozumiem teda celkom ani tomu argumentu, že, že niektorí pripomienkujúci mali potom pocit, že, že v pôvodnej podobe bol ten návrh lepší. No tak z tejto jednej anekdotickej skúsenosti odvodíme, že pripomienkovanie je vlastne zlé a lepšie by ho bolo vypustiť, lebo sa pripomienkovaním viac pokazí, ako, ako dá do poriadku? No tak to je veľmi zvláštny prístup.
Ten argument s nedostatkom času po troch rokoch koaličnej vlády a po tom, čo je SMER pri moci od roku 2006 s krátkou prestávkou, prepáčte, pán poslanec, ale to naozaj sa nedá brať. Ak je nedostatok času, tak ste si ho spôsobili iba sami.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.5.2019 12:19 - 12:28 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážená pani predkladateľka, vážený pán striedajúci spolupredkladateľ a všetci ostatní v sále prítomní, nemal som pôvodne v pláne vystúpiť k tomuto návrhu zákona, ale včera som na chodbe stretol práve pani poslankyňu Smolíkovú a vyzvala ma, aby som vystúpil. Aspoň tak som to pochopil. Tak plním, plním jej želanie, a teda rozhodol som sa, že teda nesklamem dôveru, ktorú vo mne vložila, a poviem aj pár slov k tomuto návrhu zákona. Lebo nie som expert na školstvo, ale, ale myslím si, že pár slov k tomu povedať dokážem.
Moje základné ideové nastavenie je také, že keď počujem o nejakej novej povinnosti, tak obvykle zbystrím a som taký skeptický a zdržanlivý, lebo si myslím, že mali by sme dávať čo najväčší priestor slobodnému konaniu jednotlivcov nielen v ekonomike, ale aj v spoločnosti a v ich osobných životoch. Čiže keď som sa prvýkrát dozvedel o zámere zaviesť povinnú škôlku, môže to mať rôzne podoby, podľa veku dieťa či univerzálne, alebo iba na niektoré skupiny, či povinná dochádzka, alebo povinné vzdelávanie, o všetkom sa dá, alebo v akej forme inštitucionálnej, alebo inej, o tom všetkom sa dá hovoriť. Ale, ale moje prvotné zastavenie je aké, že, že skôr o takomto zámere pochybujem.
Ale, áno, počúvam, počúvam odborné argumenty, počúvam argumenty ľudí z praxe a uznávam, že tá idea môže mať reálny pozitívny dopad na, na deti a na ich, na ich prípravu a zlepšiť perspektívne ich školské výsledky. A špeciálne na skupiny, ktoré, ktoré dnes škôlku neabsolvujú a začínajú až v škole.
Takže som otvorený počúvať tomu a uznávam, že toto je vec, ku ktorej treba pristupovať odborne a vecne a nie, nie primárne ideologicky, aby sme tu zvádzali súboj pravice s ľavicou a liberálov s konzervatívcami alebo podobne.
K obsahu toho návrhu, k jeho nedostatkom, problémom sa tu už viackrát vyjadrili moji predrečníci, a teda nemám, nemám potrebu, potrebu opakovať ich v tej vecnej stránke. Ale to, čo by som rád nielen zopakoval, alebo prípadne počul na to aj nejakú takú vážnu odpoveď, je, že, že prečo zasa v takejto veci ideme obchádzať riadny, normálny legislatívny proces. Tú debatu sme absolvovali na pôde tohto parlamentu už nespočetnekrát, keď opozícia vytkne koaličným poslancom, že nejaký návrh zákona by mal byť predložený ako vládny návrh zákona, lebo ide o dôležitú vec, a mali by k nej mať možnosť sa vyjadriť nielen poslanci, ktorí tu možnosť majú, samozrejme, môžme si tu povedať, čo chceme, spoza tohto pultíku, môžme predkladať pozmeňujúce návrhy v druhom čítaní, môžme to prebrať vo výboroch, ale aj verejnosť. A samozrejme, že verejnosť teraz môže napísať predkladateľom, môže, môže v médiách diskutovať o tom, čo si o tom myslím, čo by sa tam prípadne malo upraviť a možno sa aj upraví v priebehu druhého čítania. Ale takou normálnou, zákonom vytvorenou možnosťou, ako sa verejnosť môže zapojiť do prípravy, prípravy návrhov zákona, je predsa medzirezortné pripomienkové konanie.
Nikto nemôže poslancom, ani tým koaličným, vziať právo predkladať návrhy zákonov. O tom nie je spor. Ten spor sa vedie o to a tá kritika smeruje k tomu, že sú návrhy, ktoré sú tak dôležité, systémové a ďalekosiahle z medzirezortného pripomienkového konania, aby sa aj iné štátne orgány, ministerstvá, záujmové združenia a verejnosť mohli k tomu vyjadriť, mohli si vydiskutovať svoje pripomienky a pozmeňujúce návrhy. Toto v poslaneckom návrhu nie je možné.
A keby to bolo tak, že, dobre, je to téma, ktorá vás zaujíma, tak ste sa do toho pustili, poctivo ste na tom dlho pracovali, napísali ste aj, aj komplexný veľký návrh zákona. Však ako boli prípady, že, ja neviem, Ján Longoš predložil zákon o slobodnom prístupe k informáciám, čo je tiež veľká vec, ale toto nie je ten prípad. Toto je prípad, že ten návrh predložilo ministerstvo iba vaším prostredníctvom. Alebo chcete tvrdiť, že, že to bolo tak, že ste sa stretli s pani Smolíkovou a s pánom Vörösom a teraz na opakovaných stretnutiach ste spoločne ten návrh písali a dolaďovali jeho jednotlivé detaily? Alebo ste si rozdelili, že vy napíšete, pán poslanec Petrák, článok I, pani poslankyňa Smolíková článok II a pán poslanec Vörös článok III a ten článok IV, ktorý hovorí o účinnosti, ste spoločne napísali? Keď je to návrh ministerstva, tak má byť predložený ako vládny návrh, nie ako návrh poslanecký. A možno sú výnimočné situácie, keď to nejde inak, keď, keď proste hrozí katastrofa, ale toto, toto nie je ten prípad. Aj z hľadiska samotného zákona by mohol byť lepší, keby prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. Veci, na ktoré tu kolegovia upozornili, by sa mohli vydiskutovať v rámci toho pripomienkového konania. A jasné, jasné, 100-percentná zhoda by sa nenašla, lebo, lebo, lebo rozdielne predstavy existujú a sú a sú legitímne. Ale eliminovať iné predstavy nielen tým, že, dobre, no tak rozhodne väčšina, ale tým, že obídeme riadny legislatívny proces, nie je podľa môjho názoru korektné.
A nie je, nie je v poriadku ani to, keď, keď de facto ministerskí úradníci pracujú na vládnych poslancoch. Ja keď si chcem, ja keď si chcem napísať nejaký návrh zákona, tak to môžem urobiť tak, že si ho napíšem sám alebo, alebo máme právnika v klube, alebo iní poslanci majú, majú právnikov ako asistentov, tak spoločnými silami alebo, alebo to niekomu zadajú. Pani poslankyni Šimkovičovej napíše, napíše advokátska kancelária, ktorá chce cez ňu prelobovať nejakú novelu Civilného mimosporového poriadku - a už je na pováženie. Ale, ale dobre.
Ale vám to v podstate napísali ministerskí úradníci. To tiež nie je v poriadku, že ministerskí úradníci, ktorí by mali pracovať pre ministerstvo, pracujú pre vládnych poslancov.
No, pán Petrák krúti hlavou, tak ja budem veľmi netrpezlivo čakať na jeho odpoveď, že ako to, ako to teda vzniklo. Lebo ak to vzniklo tak, že to pripravili na ministerstve a miesto toho, aby to išlo medzirezortným pripomienkovým konaním, ide to ako návrh troch vládnych poslancov, tak to v poriadku nie je.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2019 16:54 - 16:55 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Číž, no niežeby ma to prekvapilo, ale predsa len váš tón trochu zaskočil. Ja som pokojným tónom tiež kritizoval ten návrh, lebo v ňom vidím nejaké problematické úskalia. Ale kritizovať ho z tej pozície, z akej ste ho kritizovali vy, ma núti sa drobne toho návrhu zastať, pretože v tom návrhu je aspoň dobrý úmysel na rozdiel od návrhu, ktorým ste sa prezentovali vy. Zakotviť do zákona povinnosť verejných funkcionárov odpovedať všetkým médiám úplne, presne, pravdivo je možno naivné, ale určite je to vedené dobrým úmyslom. Zakotviť alebo vrátiť do zákona právo politikov na odpoveď žiadnym dobrým úmyslom vedené nie je. Naopak, je to vedené snahou politikov, ktorí, ktorí nedokážu normálnym spôsobom prezentovať svoje názory a chcú zasahovať do slobody médií.
Povinnosť politikov odpovedať zakotvená do zákona je možno naivná, právo politikov na odpoveď a koho navrhujete vy, je nebezpečné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 16:46 - 16:51 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ja svojím vystúpením dám priestor môjmu obľúbenú poslancovi za SMER - sociálnej demokracie, aby pokiaľ chcel faktickou zareagovať, keďže sa nestihol prihlásiť do rozpravy, aby mohol, mohol reagovať. Dúfam, že to, k čomu sa vyjadrím, bude nejako súvisieť s tým, k čomu sa chcel vyjadriť aj on.
Vážená pani predkladateľka, ja síce rozumiem dobrému úmyslu predkladateľov tohto návrhu, len si nie som celkom istý, že či ide o úpravu, ktorá je reálne vykonateľná a ktorá je, je primeraná. Samozrejme, že môžme vnímať ako problém, ak sa, ak sa premiér na tlačovej besede odmieta vyjadriť, odpovedať na otázky konkrétneho média. Môžeme ho za to kritizovať, ale teda je otázka, či mu uložiť povinnosť odpovedať na otázky priamo zákonom. Dnes tá povinnosť existuje vo vzťahu k orgánom verejnej moci a k ďalším organizáciám, ktoré majú, majú verejnú povahu. Rovnako takáto povinnosť existuje nielen voči médiám na základe tlačového zákona, ale aj voči, voči občanom na základe, na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Ale nie som si istý, že je to možné zadefinovať ako povinnosť pre všetkých verejných funkcionárov. Odvolávajú sa tam predkladatelia na ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorý zahŕňa verejných funkcionárov od prezidenta cez poslancov Národnej rady, členov vlády, vedúcich ústredných orgánov, sudcov Ústavného súdu, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu, členov Súdnej rady, generálneho prokurátora, verejného ochrancu práv, členov Bankovej rady, starostov obcí, poslancov mestských zastupiteľstiev, poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a Košiciach a poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov. Nie je mi celkom jasné, ako si, ako si predstavujete, že títo verejní funkcionári by mali informačnú povinnosť aj vo vzťahu aj ako fyzické osoby, lebo sú fyzické osoby, to nie sú orgány. Orgánu uložíte, uložíte povinnosť odpovedať, tak mal by v primeranej lehote odpovedať na otázku, ktorá príde od novinára. Rovnako by mal ten orgán odpovedať v primeranej alebo v zákonom stanovenej lehote na, na žiadosť o informácie, ktorá príde od občana. Ale akým spôsobom, akým spôsobom chcete túto povinnosť zakotviť voči, voči verejným funkcionárom, najmä keď tí verejní funkcionári sú tak značne široko zadefinovaní tým ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
No a ďalší aspekt toho, že vy tam navrhujete sankcie podobne ako, ako pri zákone o slobodnom prístupe k informáciám, kde sa možno dopustiť priestupku na úseku práve k informáciám. Tak môže sa verejný funkcionár, napríklad poslanec mestského zastupiteľstva v Snine dopustiť priestupku tým, že poruší takúto, takúto povinnosť? Tak čo, čo teraz proste, bude, bude nejaké miestne médium sa sťažovať, že neposkytoval im včasné, pravdivé a všestranné informácie? Lebo áno, akože všeobecne môžem povedať, že je to, že je to správny princíp, že, že volení funkcionári a napokon aj dnes majú poslanci obecných zastupiteľstiev zo zákona povinnosť informovať svojich voličov. Ale zadefinovať to takto natvrdo a stanoviť to ako priestupok, tak neviem si celkom dobre prestaviť, akým spôsobom by sa, by sa toto právo malo realizovať a najmä akým spôsobom to potom štátne orgány budú kontrolovať a postihovať tých verejných funkcionárov, ktorí sa toho dopustia.
Sú veci, ktoré sú, že dobré a správne a oprávnené, len nie všetky veci, ktoré sú dobré a správne a oprávnené, je potrebné napísať do zákona ako povinnosť, lebo môže vyplývať, vyplývať z niečoho iného, ako to, že to napíšeme do zákona. A keď to aj napíšeme do zákona, tak nie za všetko musí byť hneď stanovená, stanovená sankcia. Aj keď, samozrejme, že je problém, ak je zadefinovaná nejaká povinnosť a nie, nie sú sankcie. Však poznáme zo zákona o obecnom zriadení, že je tam kopu povinností, ktoré nie sú rešpektované.
Ale obávam sa, že práve toto je ten prípad, keď, keď by sme nešli, nemali ísť do toho, aby sme, aby sme toto očakávanie, ktoré celkom legitímne má verejnosť voči verejným funkcionárom, dávali ako povinnosť stanovenú pod hrozbou sankcie priamo do zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

16.5.2019 16:32 - 16:33 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážená pani predkladateľka, vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor, s tým, aby prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.5.2019 16:14 - 16:15 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážená pani predkladateľka, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v zákone rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.5.2019 16:03 - 16:04 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Dovoľte, aby som vystúpil ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s lehotou na prerokovanie v druhom čítaní do 18. júna 2019.
Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.5.2019 15:41 - 15:42 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Dovoľte, aby som ako spravodajca vystúpil k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor, s tým, aby prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 18. júna 2019.
Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť Ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis