Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2019 o 18:11 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 18:11 - 18:13 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Smolíková, no, nezávidím vám, že to tu musíte takto čítať, ale tak sama ste si strojcom svojho osudu.
Ja by som rád pripomenul, že bol v parlamente návrh, ktorý predložilo OĽANO a ktorý bol o veľmi podobných veciach, ako je váš návrh a ako váš návrh ešte len bude, keď bude schválený tento pozmeňujúci návrh. Slovenská národná strana prišla s vlastným návrhom a od začiatku boli pochybnosti, že či uplynula šesťmesačná lehota, či to nie je zákon v tej istej veci. Ústavnoprávny výbor rozhodol, že to nie je v tej istej veci, rozhodol hlasovaním tak, ako dokáže ústavnoprávny výbor rozhodnúť, že tri a pol roka právnej praxe je pätnásť rokov; v poriadku. Na predchádzajúcej schôdzi bol ten návrh posunutý do druhého čítania a od začiatku bolo jasné, že príde pozmeňovák, ktorým sa ten návrh úplne prekope. Prišiel, neprišiel vopred, neprišiel na výbore, neprišiel ani v predstihu na tejto schôdzi. Na poslednú chvíľu ste predložili včera rozsiahly pozmeňujúci návrh, niekoľkonásobne rozsiahlejší ako celý pôvodný návrh zákona. Pracovali ste na ňom celé týždne, predložili ste ho až včera, aj ste ho zverejnili včera. Ostatní poslanci aj verejnosť mali možnosť až včera sa s ním oboznámiť. A na druhý deň ho meníte a prichádzate s iným návrhom, z ktorého vypúšťate tie najkritizovanejšie ustanovenia, povinnosť informovať otca a tabletky "po" iba na predpis, tak ako ste z toho pôvodného návrhu vypustili dopplera. Ani to ste nemali pripravené, ani ten pozmeňovák ste nemali pripravený. A presne takto sa to nemá robiť. Ak by včera bola kratšia rozprava, ak by sa menej kolegov zapojilo do rozpravy, tak ste to možno už o piatej odhlasovali aj s tým pozmeňovákom, s ktorým dnes ani vy nie ste stotožnení, lebo ste ho stiahli a úplne ho meníte. Takto sa to robiť nemá! (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 14:30 - 14:32 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem obom kolegom za reakcie. No, je, hovorili sme o tom už v tej predchádzajúcej rozprave. Ja si naozaj teda nemyslím, že si chce pán minister pripraviť pôdu na nejaké šikanovanie sudcov, ako to bolo za Harabina, teraz sme, sme už niekde inde. Tu akože nechcem spochybňovať dobrý úmysel, aby som, aby som to takto povedal. Len je legitímne sa baviť o tých rizikách, lebo zákony majú byť písané aj do zlého počasia, nielen, nielen do dobrého počasia a mali by počítať aj so situáciou, že sa tu vrátia časy, keď bol, keď bol Harabin predsedom Súdnej rady a mal väčšinu v Súdnej rade. A v tej situácii sa mi zdá napríklad to ustanovenie zneužiteľné, aj keď, aj keď to možno nie je že akútna hrozba teraz, že teraz by sa to možno použilo proti tým nehodným sudcom a nehodným, nehodným prokurátorom, ale zasa keby takouto právomocou disponoval napríklad Dobroslav Trnka ako generálny prokurátor, tak by to bol, by to bol problém.
Ale to, o čom som ja hovoril a na čo by som teda rád poznal odpoveď, lebo zatiaľ mi stále nie je jasná odpoveď, že aký to bude mať význam, to dočasné pozastavenie – ja teda predpokladám, že pán minister odpovie na to – v situácii, keď, keď sa nevedie alebo ani sa nepredpokladá, že by sa dalo niečo preukázať a že by mohlo byť vedené trestné stíhanie alebo disciplinárne, disciplinárne stíhanie, lebo inak je to potom naozaj niečo také, ako hovorila pani poslankyňa Zemanová, že nejaká ročná karanténa, bude poberať 80 % platu, nebude musieť nič robiť. Potom mu bude doplatených aj tých ďalších 20 %, vráti sa a čo bude s jeho, čo bude s jeho prípadmi, no to tiež je otázka, ktorá by ma zaujímala.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2019 14:17 - 14:27 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán minister, dámy a páni vrátane odchádzajúcich pánov poslancov, sme v prvom čítaní k návrhu novely zákona o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čo-to sme si už povedali v rozprave o skrátenom legislatívnom konaní a návrh, ktorý máme na stole, má, dá sa povedať, dva základné body.
Jeden sa týka verejnosti hlasovania, rozhodovania Súdnej rady a tam, myslím, že nie je žiadny spor, s tým sme všetci uzrozumení, podporujeme to a vidíme to ako pozitívny krok k zvýšeniu transparentnosti rozhodovania tohto dôležitého, najdôležitejšieho orgánu súdnictva.
Druhá, druhý bod, ktorý sa týka ako sudcov, tak prokurátorov, rieši možnosť dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu... (zaznievanie gongu), ako aj výkon funkcie prokurátora nad rámec tých dôvodov, ktoré... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Klus, Martin, podpredseda NR SR
Poprosím vás o strpenie, pán poslanec.
Páni poslanci, dámy poslankyne, ak vás môžem poprosiť, naozaj upokojte sa, aby pán poslanec mohol predniesť svoj príspevok. Ďakujem pekne.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
Ďakujem. Teda návrh umožňuje, aby bolo možné pozastaviť výkon funkcie sudcu alebo výkon funkcie prokurátora aj nad rámec tých súčasných dôvodov, ktoré v zásade sú, že buď bolo vznesené obvinenie voči, voči sudcovi alebo prokurátorovi, teda vedie sa trestné konanie a je už v takom štádiu, že je vznesené obvinenie, alebo je vedené disciplinárne konanie a ide tam o závažný disciplinárny delikt.
Návrh zákona predpokladá, že sudcovi bude môcť pozastaviť, pozastaviť výkon funkcie sudcu Súdna rada, prokurátorovi generálny prokurátor, u sudcu to môže navrhnúť minister spravodlivosti, predseda Súdnej rady alebo predseda, predseda Najvyššieho súdu. A konkrétne to ustanovenie v navrhovanom § 22a ods. 1 hovorí o tom, že dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu možno aj sudcovi, u ktorého existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva. Môžu byť, môžu byť, samozrejme, že situácie, že takéto rozhodnutie by predchádzalo trestnému konaniu alebo disciplinárnemu stíhaniu, a vtedy áno, možno sa baviť o tom, že či takýto inštitút má zmysel a treba ho, treba ho zaviesť, aby mohla Súdna rada vo vzťahu k sudcom alebo generálny prokurátor vo vzťahu, vo vzťahu k prokurátorom reagovať promptnejšie aj pred tým, ako začne samotné disciplinárne stíhanie alebo, alebo bude teda vznesené obvinenie v rámci trestného konania.
Ale ako vyplynulo aj z rozpravy k skrátenému legislatívnemu konaniu, aj k tomu, ako v prvom čítaní pán minister uvádzal návrh zákona, tak sa počíta aj s tým, že by sa tento inštitút využíval v situáciách, keď nie je možné dokázať to zavinenie alebo to konanie, ktoré je dôvodom na buď trestné stíhanie, alebo disciplinárne stíhanie. A tu sa priznám, že kým v tej prvej situácii naozaj mám pochybnosti o tom, že môže to byť potenciálne zneužiteľné, lebo je to voľne naformulované, v situácii, keď dočasné pozastavenie by malo predchádzať či už trestnému konaniu, alebo disciplinárnemu stíhaniu, v situácii, ak by sa to malo udiať mimo rámec týchto dvoch inštitútov, tak mi nie je vôbec jasný zmysel toho, načo by sa to urobilo. Lebo dobre, sú dôvodné pochybnosti, hovorili sme o konkrétnych prípadoch alebo teda nie o konkrétnych prípadoch, ale hovorili sme o sudcoch, ktorí sú spomínaní v Threeme, padá na nich vážny tieň podozrenia, nie je to možné v súčasnej situácii, v súčasnej situácii preukázať, ale je možné, že to nebude, nebude možné, možné vôbec preukázať. Tak aký má zmysel dočasné pozastavenie, ktoré môže byť pol roka, môže byť predĺžené o ďalších, ďalších šesť mesiacov, ak potom nebude nasledovať trestné stíhanie alebo disciplinárne stíhanie? Tak bez ohľadu na to, že tie pochybnosti budú, budú pretrvávať, tak sudca opäť nastúpi do, nastúpi do výkonu, výkonu funkcie.
Nie je mi teda jasný účel takéhoto opatrenia. Lebo hovorím, že vo vzťahu k situáciám, že predpokladáme, že sa bude viesť trestné konanie alebo že nastane disciplinárne stíhanie, tak toto je nejaký rýchlejší nástroj, ako pozastaviť výkon funkcie sudcu aj bez toho, aby už sme boli v štádiu, že je vznesené obvinenie. To má zmysel, aj keď, aj keď teda tam tie dôvody sa mi zdajú, zdajú veľmi všeobecné, ale vo vzťahu k situáciám, o ktorých hovoril pán minister, že by, že by nenasledovalo trestné stíhanie, nenasledovalo disciplinárne konanie, čo dosiahneme tým, že pozastavíme výkon funkcie sudcu alebo prokurátora na šesť mesiacov alebo, alebo na 12 mesiacov? Lebo to je, to je, keď potom sa on vráti, tak tie pochybnosti môžu ostať, samozrejme, že môžu byť rozptýlené, vyvrátené. A teda používať to ako prirovnanie k tomu, že jasné, že aj ak sa voči sudcovi vedie napríklad trestné konanie, je obvinený, ale potom sa zistí, že sa skutok nestal, alebo je dokonca súdený a nie je mu preukázaná vina, tak tam máme nejaký jasný moment, že niekto, orgán činný v trestnom konaní alebo súd rozhodne, že nie je dôvod trestne stíhať alebo, alebo nie je dôvod odsúdiť dotyčného. Máme nejaké autoritatívne rozhodnutie. Takisto v prípade disciplinárnych stíhaní, máme, máme nejaké rozhodnutie disciplinárneho senátu, či teda došlo k disciplinárnemu previneniu alebo nie, a samozrejme, že keď sa to nepreukáže, tak nejaký tieň pochybností ostane, ale, ale s tým sa teda vlastne nedá nič robiť, lebo máme tam autoritatívne rozhodnutie. Ale čo bude, čo bude tým rozhodnutím v prípade sudcov alebo prokurátorov, pri ktorých tie pochybnosti existujú, ale nebude prijaté žiadne rozhodnutie, lebo ak súd odmietne, odmietne žalobu, no tak aspoň si, môžme s tým nesúhlasiť, byť s tým nespokojní, ale máme tu rozhodnutie súdu. Čo bude podkladom pre, pre to, aby sa zrušilo takéto dočasné pozastavenie výkonu funkcie či už sudcu, alebo, alebo prokurátora? Len uplynutie tej lehoty a on sa potom vráti, ako keby sa vlastne nič nestalo? Lebo ja, ja v tom vidím teda dosť, dosť veľký rozdiel, či sme v situácii, že nejaký orgán rozhoduje a rozhodne, či už tak alebo onak, teda rozhodne tak, že nedošlo k tomu deliktu, a medzi tým, keď iba uplynie, uplynie doba.
Čiže na obdobie toho jedného roka to môže byť, to môže byť pozitívne, ale či to bude mať nejaký pozitívny efekt na, na celkové zvýšenie alebo dôveryhodnosti súdnictva, alebo očistu súdnictva, tak o tom v prípade, v prípade dočasných pozastavení výkonu funkcie sudcov aj prokurátorov pochybujem. A najmä keď, ako bolo už konštatované, ako je napríklad aj konštatované v dôvodovej správe, tie nástroje existujú, iba sa nedostatočne využívajú. Čiže ten hlavný problém nie je v tom, že neexistujú nástroje na postihnutie nehodných sudcov a nehodných prokurátorov, ale v tom, že sa nedostatočne využívajú, tak treba hľadať spôsoby, ako ich začať aktívnejšie a dôslednejšie využívať, a nepridávať k nim nejaký ďalší nástroj, ktorý systémovo nič nerieši.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 11:08 - 11:10 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Beblavý, no ja som teda šokovaný, ty si naozaj myslíš, že by nám tu vláda predkladala niečo také, čomu sama neverí a že by nás vedome zavádzala? Že, že skutočným dôvodom je, že to dávajú kvôli chaosu, ktorý vyrobili s minimálnymi dôchodkami na predchádzajúcej schôdzi a tvrdili by nám, že tým riešia problém ošetrovného? To teda, tak ja som síce opozičný poslanec, nedôverujem vláde a neverím im ani nos medzi očami, ale zasa že by, že by takto klamali, no to sa mi nechce veriť. A ja teda dúfam, že, že pán minister sa bude ešte v rozprave, čo by som uvítal, aby bola možnosť reagovať, alebo, alebo aspoň teda v záverečnom slove k tomu vyjadrí, a teda vyvráti tie pochybnosti, ktoré ty máš, že by vláda mohla takto vedome zavádzať parlament.
Druhá vec, ktorú by som chcel povedať v reakcii na, na tvoje vystúpenie, je, že tak ja som možno naivný, ale ty sa mi zdáš taký prehnaný optimista, keď hovoríš o nejakých dvadsiatich štyroch alebo štyridsiatich ôsmich hodinách. Podľa mňa ten zámer je, aby sme to mali do večera sfúknuté a odhlasované vo všetkých troch čítaniach.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 10:54 - 10:56 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem za reakciu, pán poslanec Beblavý. No, samozrejme, že ja predpokladám, že pán minister a vláda myslia vážne to, čo nám, to, čo nám tu predkladajú, a keď, keď tvrdia, že dôvodom na skrátené legislatívne konanie je potreba riešenia problémov ošetrovania osôb v prirodzenom prostredí, tak asi, asi to myslia vážne alebo sa tak aspoň, aspoň tvária. No ak by, ak by to odôvodňovali tým, že treba riešiť chaos v súvislosti so zavádzaním minimálnych dôchodkov, ktorý si sami vyrobili na predchádzajúcej schôdzi, tak to by možno bolo také autentickejšie zdôvodnenie a možnože, možnože ten pocit naliehavosti by tam, by tam bol, bol silnejší, lebo teda ak nejaký chaos vyrobili a teraz môžu s tým vzniknúť nejaké reálne problémy, tak to by aspoň znelo vierohodnejšie.
Len opakujem, sme v bode návrh na skrátené legislatívne, legislatívne konanie a hroziaci chaos vyznieva vierohodnejší dôvod pre, pre skrátenie legislatívneho konania, ako to, čo máme napísané v tom návrhu a to, čo nám tu pán minister odprezentoval. Tak ja som sa snažil dopátrať, že čo je skutočný, skutočný dôvod a v rámci, v rámci toho, čo, čo vláda schválila a čo tu pán minister, minister odprezentoval, lebo teda očakávam, že vláda bude uvádzať skutočné, nie fiktívne dôvody, pre ktoré by mali byť nejaké návrhy prerokované v skrátenom legislatívnom konaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2019 10:46 - 10:52 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážená pani spravodajkyňa, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, máme na stole tretí a dúfam, že už dnes posledný návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona. Domnievam sa, že podobne ako u tých predchádzajúcich dvoch návrhov, ani v tomto prípade nie sú dané dôvody, ktoré predpokladá zákon o rokovacom poriadku, pre to, aby sa legislatívne konanie skracovalo.
V tých predchádzajúcich dvoch, dvoch návrhoch bol istý moment naliehavosti. V jednom prípade sú to informácie, ktoré sa dozvedáme, ktoré potvrdzujú tie najhoršie obavy, ktoré o stave súdnictva a orgánov činných v trestnom konaní, konkrétne prokuratúry, už dlhodobo máme a teraz sa tie obavy dajú doložiť nejakými konkrétnymi nahrávkami. V prípade návrhu na skrátené legislatívne konanie o podpore z európskych štrukturálnych a investičných fondov zase je tam hroziace prepadnutie desiatok miliónov eur alebo až stoviek, ak nedôjde k zlúčeniu operačných programov. A síce aj o jednom, aj o druhom sme vedeli, vedeli sme dlhodobo, ale dobre. Keď sa to nezrealizuje, tak v tom druhom prípade naozaj nastanú nejaké hospodárske škody a ten prvý prípad je, je naozaj aspoň aktualizovaný tými zverejnenými informáciami.
Čo je však dôvodom alebo podnetom, prečo sa máme skráteným legislatívnym konaním vysporiadať s novelou zákona o sociálnom poistení? V odôvodnení sa píše, že predmetná právna úprava vychádza z analýz predchádzajúcich príprave novely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v tejto súvislosti bola osobitne analyzovaná potreba koncepcie dlhodobej starostlivosti, v rámci ktorej bola v súvislosti s identifikovanými nedostatkami zdravotnej starostlivosti parciálne identifikovaná akútna potreba vytvorenia podmienok výkonu osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí ošetrovateľských osôb, zabezpečovaného rodinnými príslušníkmi a podporeného domácou ambulantnou starostlivosťou a s tým súvisiaca potreba zabezpečenia náhrady príjmu rodinných príslušníkov vykonávajúcich osobnú starostlivosť v prirodzenom prostredí.
Samotná téma vecne je úplne, úplne legitímna. Tiež sme o nej asi vedeli už dlhodobejšie, ale dobre, tak, tak teraz nám to potvrdili nejaké, nejaké analýzy. Len nerozumiem celkom, v čom je ten moment naliehavosti, že to má byť prerokované teraz, keďže jednak to vyplynulo z analýz predchádzajúcich príprave novely zákona o zdravotnej starostlivosti; stratifikácia nemocníc, no tak ale to sme tu už mali v prvom čítaní, v druhom čítaní, odsúvali sme ju na ďalšiu schôdzu. Hlasovanie v druhom a v treťom čítaní a teraz, teraz opäť aj v rámci, v rámci schôdze, čiže tam ten čas ak, ak boli nejaké analýzy, ktoré predchádzali, predchádzali príprave novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ak z tých analýz vyplynula potreba upraviť aj výkon osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí ošetrovaných osôb, zabezpečovaných rodinnými príslušníkmi a domácej ambulantnej starostlivosti, no tak ten čas tu bol a ten návrh mohol prísť, mohol prísť aj skôr. A v prípade, že neprišiel, tak opäť je tu otázka, že čo také sa stane, ako naliehavo sú ohrozené základné ľudské práva, keď to je stav, ktorý tu máme už roky. Desiatky, desiatky rokov a teraz, keby, keby vláda, vláda schválila návrh, máme ho v parlamente, keby teraz ten návrh šiel normálnym legislatívnym procesom, tak ešte máme v tomto volebnom období čas ho schváliť a môže, môže nadobudnúť účinnosť. Opäť je to otázka rozdielu, rozdielu pár týždňov a budeme mať, budeme mať zákon schválený normálnym, štandardným legislatívnym procesom, akurát že sa budeme musieť nechať trochu vyrušiť, vyrušiť vo vedení volebnej kampane tým, že bude nejaká schôdza, na ktorej by sme to prejednali a schválili v druhom čítaní.
Čiže ak mi niečo ušlo, nezachytil som to ani, ani vo vystúpení pána ministra úvodnom a nezachytil som to ani v tom písomnom odôvodnení, že v čom je problém, že prečo toto musí byť riešené v skrátenom legislatívnom konaní, keď ide o návrh, ktorý vychádza z analýz predchádzajúcich príprave novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá je už dávno, dávno v parlamente, dávno bola, dávno bola v pripomienkovom konaní, ktoré hovorí o potrebe koncepcie dlhodobej starostlivosti, a my to tu ideme riešiť skracovaním legislatívneho konania.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 10:33 - 10:34 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Beblavý, no, ja by som neočakával, že niekto z tejto vlády prijme zodpovednosť inak, ako keď musí. Tú zodpovednosť budú musieť vyvodiť až voliči 29. februára budúceho roku vo voľbách, a teda dúfam, že ju vyvodia a bude, bude to vyvodenie zodpovednosti aj za to, čo sa dialo s eurofondami na výskum a vývoj.
Ja som tu len začal hovoriť o tom, že sa tie prostriedky musia zlúčiť alebo teda tie operačné programy musia zlúčiť, lebo nestíhame ich minúť na výskum, a ešte som ani nedokončil a pán podpredseda vlády mi skákal do reči, že klamem. Ty si to povedal úplne napriamo, že tam ide o presunutie tých prostriedkov, tak som veľmi zvedavý, čo teraz v reakcii – predpokladám, že pán podpredseda vlády zareaguje ešte v rámci rozpravy – povie tebe.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 10:20 - 10:22 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem, pani poslankyňa Zemanová. No, možno to Európska únia nepredvídala, ale prinajmenšom slovenská vláda to predvídať mohla a mala, pretože nie je to prvýkrát, čo sa mešká s čerpaním, keď sa dostávame do situácie, že sa nedarí zazmluvňovať, nedarí sa čerpať a potom ku koncu, keď už, keď už to treba naháňať, tak, tak sa dávajú, dávajú prostriedky na hocičo, len aby sa to, aby sa to vyčerpalo. Samozrejme, že ak nie sme, nie sme schopní povedzme že v tomto roku z tej tranže, ktorá musí byť zazmluvnená, zazmluvnená do konca tohto roka, vyčerpať tie prostriedky na vedu a výskum, no tak sa môže spraviť takáto operácia, že sa to, že sa to spojí, teda sa vyčerpajú tie prostriedky na iný účel, na infraštruktúru, kde zrejme, zrejme nie je ten problém. Dobre, už sa veľmi teším na reakciu, reakciu pána ministra, kde mi, kde mi vysvetlí, ako klamem; a potom, potom následne časovo sa tie prostriedky poukážu, poukážu na vedu a výskum.
Ale keď hovoríme o skrátenom legislatívnom konaní, lebo teraz nehovoríme ešte o samotnom návrhu zákona, ale o skrátenom legislatívnom konaní, tak zásadná otázka je, že kedy vláda zistila, že má problém s čerpaním prostriedkov z Operačného programu Výskum a inovácie. Či to zistila teraz náhle; áno, potom je dôvod na skrátené legislatívne konanie, alebo o tom už vedela dávno. Mohla to riešiť celé mesiace dozadu a nemusela kvôli tomu skracovať legislatívne konanie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2019 10:11 - 10:18 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda vlády, nebývale zastúpení kolegovia z poslaneckého klubu SMER – sociálna demokracia aj ostatní poslanci, naozaj sa nebude ešte hneď hlasovať, takže ak vás debata o skrátenom legislatívnom konaní nezaujíma, tak ešte chvíľku máte.
Máme tu druhý z troch návrhov na skrátené legislatívne konanie. Tentokrát ide o novelu zákona o poskytovaní príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Dôvodom pre skrátené legislatívne konanie, ktorý vláda navrhuje, sú hroziace hospodárske, značné hospodárske škody, ktoré by mohli byť, byť alebo nastať, ak sa do konca roka nepodarí zazmluvniť všetky prostriedky, ktoré ešte nám zostávajú v rámci operačného programu veda; či Výskum a inovácie, a teda sa navrhuje, aby bol zlúčený s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra. Čiže peniaze na vedu alebo peniaze na výskum dáme do jedného balíka s peniazmi na dopravu a tam to, tam to zazmluvníme.
Predkladateľ argumentuje, že to nebude mať za následok znižovanie finančnej alokácie pre vedu a výskum. Je to, je to deklarácia, pretože keď sa to dá, dá do jedného, jedného, jedného balíka, jedného, jedného balíka, tak, tak ich nebudete môcť... (Reakcie z pléna.)
Ja naozaj, pán predsedajúci, by som poprosil pána podpredsedu vlády (zaznievanie gongu), keď chce na mňa reagovať, nech sa normálne prihlási do rozpravy alebo, alebo s faktickou poznámkou, keď klamem.
Ja som tu hovoril, čo vy hovoríte, ja som čítal z dôvodovej správy, že tvrdíte, že to nebude mať za následok znižovanie finančnej alokácie pre vedu a výskum, ale zároveň to dávate do jedného balíka, aby ste to mohli zazmluvniť do konca roku 2019. Ešte raz, ak chcete reagovať, prihláste sa s faktickou, prihláste sa do rozpravy, môžte sa kedykoľvek prihlásiť, prihlásiť do rozpravy.
Otázka teda je, že či sú dôvody na skrátené, skrátené legislatívne konanie. Kedy sa začali tie problémy, pre ktoré dnes navrhujete spojiť Operačný program Výskum a inovácie s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra? Zistili ste to teraz v decembri alebo, alebo, alebo ste to, ste to zistili, zistili v novembri? Však problémy s čerpaním eurofondov na výskum a vývoj sú tu opäť dlhodobo. Pripomínam slávny eurofondový škandál, ktorý stál stoličku ministra školstva Plavčana, pokus teda prihrať zvláštnym spôsobom rôznym, častokrát veľmi zvláštnym firmám peniaze na výskum a vývoj z eurofondov za ministra Plavčana.
Koncom minulého roka bolo ohrozených v rámci tohto operačného programu 230 mil. eur, teraz ešte stále je ohrozených 175 mil. eur. Čiže ak, ak tam je, ak tam bol, ak tam bol problém, tak, tak to mala vláda riešiť v priebehu minulého roka, spraviť k tomu normálne pripomienkové konanie. Pripomienkové konanie, do ktorého by sa mohli zapojiť aj zástupcovia dotknutých inštitúcií z oblasti vedy, výskumu a vývoja. Mohli by, mohli by vzniesť, mohli by vzniesť pripomienky.
Toto, čo nám dnes leží, leží na stole, je len pokus obísť normálne pripomienkové konanie, ktoré, áno, teraz ak to potrebujete zazmluvniť do konca roka, už by ste nestihli. Ale teraz je december a už dávno v priebehu tohto roka ste mohli prísť s návrhom takejto zmeny, s návrhom na zlúčenie týchto dvoch operačných programov. Prebehlo by k nemu, prebehlo by k nemu pripomienkové konanie a bol by ten zákon účinný napriek tomu, že by bolo riadne legislatívne konanie ako v rámci medzirezortného pripomienkového konania, tak v rámci parlamentu. Už mohol byť účinný.
Toto je, toto je pohodlnejšia cesta, tváriť sa, že hroziaci problém neexistuje alebo nie je taký vážny, aby ste prijali opatrenie typu zlúčenia dvoch operačných programov. A potom, potom prídete, potom prídete s návrhom na skrátené legislatívne konanie, kde sa vyhnete ako medzirezortnému pripomienkovému konaniu, kde by sa verejnosť mohla zapojiť priamo, tak sa vyhnete, tak sa vyhnete aj tomu času, ktorý by mohla byť aspoň verejná diskusia o tomto návrhu, keby medzi prvým a druhým čítaním bola tá obvyklá 30-dňová, 30-dňová lehota.
Takže myslím si, že áno, existujú tu isté, isté dôvody, pre ktoré by sme sa mohli zamyslieť, či, či nepristúpiť k skrátenému legislatívnemu konaniu. Áno, zrejme tu hrozia hospodárske škody, ale nehrozia z dôvodu, že by nastali nejaké nepredvídateľné okolnosti, že by vláda nemala možnosť tento problém už dávno riešiť, že by vláda o tomto probléme už dávno nevedela. Nastali z dôvodu, že vláda si povedala, že ho nebude riešiť štandardnou cestou, neriešila ho vtedy, kedy ho mala riešiť, a teraz prichádza s tým návrhom a chce to mať za dva dni zo stola.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 9:53 - 9:55 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán minister, ďakujem, že ste zareagovali v rozprave, a teda môžme, môžeme my na vás reagovať. Zároveň ale chcem povedať, že trochu teraz aj žasnem, lebo ja som si pôvodne myslel, že toto opatrenie, nejaké dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu alebo prokurátora bez toho, aby bolo vznesené obvinenie v trestnom konaní alebo vedené disciplinárne stíhanie, je myslené na situácie typu, že čaká sa na vznesenie obvinenia. Ale vy ste povedali, že ale je tu aj iná kategória sudcov, u ktorých sú závažné pochybnosti, lebo sú napríklad v tých nahrávkach, ale nie sú dôkazy, nebude vedené trestné stíhanie, nebude, nebude vedené disciplinárne stíhanie, tak im pozastavíme.
Ale teda tomu nerozumiem, aký to má potom význam, že im pozastavíme na šesť mesiacov a potom to predĺžime o šesť mesiacov a rok oni nebudú vykonávať funkciu sudcu, budú poberať 80 % platu, tie dôvody nepominú, lebo tie pochybnosti sa asi nerozptýlia, a oni sa potom normálne vrátia do taláru, spätne im bude zrejme doplatené, doplatené to, čo im nebolo, nebolo zaplatené. A aká je to očista súdnictva? Veď tým sa predsa nič nezmení. Či si myslíte, že za ten rok si ten sudca, ktorý má pozastavený výkon funkcie, lebo sú vážne pochybnosti, povie, no asi by som nemal byť sudca, lebo Súdna rada mi nedôveruje, nemajú síce na mňa žiadne dôkazy, nemôžem byť trestne stíhaný, nebudem disciplinárne stíhaný, a tak ja radšej sám odídem z talára. Lebo ja tomu, ja tomu nerozumiem.
Ak ste povedali, že by bol alibizmus rozbiehať disciplinárne, disciplinárne konania, ktoré asi nebudú mať koncovku, no tak toto je tiež alibizmus, pozastaviť výkon funkcie a o rok sa ten človek vráti, lebo nemôže byť ani trestne stíhaný, ani disciplinárne stíhaný.
Skryt prepis