Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.10.2019 o 18:37 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 18:37 - 18:39 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým kolegom za reakcie. Opätovne vyzývam pána Glváča, aby odovzdal vedenie schôdze niekomu inému a odstúpil z funkcie podpredsedu Národnej rady. Nie som si istý, či by mal odísť aj z funkcie poslanca Národnej rady, to je na ňom.
A v zásade je to situácia, môj kolega z OKS Juraj Petrovič dnes požiadal výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, aby nadväzne na zverejnenú komunikáciu medzi ním a Marianom Kočnerom zahájil konanie vo veci ochrany verejného záujmu, pretože podľa zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov platí, že verejný funkcionár pri výkone svojej funkcie nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom a zároveň nesmie využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech, v prospech jemu blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb. Zo zverejnenej komunikácie medzi poslancom Glváčom a obžalovaným Kočnerom vyplýva, že pán Glváč zabezpečil pre obžalovaného Kočnera stretnutie s kandidátom na pozíciu Daňového úradu Bratislava 1 Dušanom Pátekom, ktorý rozhodoval vo veci daňových podvodov Ladislava Baštrnáka. Ďalej z tej komunikácie je zjavné, že pán Glváč jednal s obžalovaným Kočnerom o obchodoch s pozemkami v Čiernej vode napriek tomu, že mu oficiálne nepatria, ako keby bol ich vlastníkom. Udeľuje pokyny, s kým má obžalovaný Kočner rokovať a radí mu, ako celý obchod zrealizovať. A či mohlo prísť k porušeniu zákona o ochrane verejného záujmu, ak by sa pán Kočner, Glváč vzdal funkcie poslanca, tak by sa to konanie zastavilo. Čiže aj keď ostane, tak aspoň budeme mať o čom konať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.10.2019 18:27 - 18:30 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, vážený pán spravodajca, vážené kolegyne, kolegovia. Vážený pán predsedajúci nepoviem. Rokujeme o dôležitom návrhu, o vládnom návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. A tiež som mal v úmysle, že budem diskutovať k niektorým veciam. Napríklad k tej téme očkovania, ku ktorej tu vystúpil tak plamenne, respektíve prečítal nejaké vystúpenie pán poslanec Marček. To vystúpenie, to by som preháňal zase, ale teda prečítal a zabudol prečítať pozmeňujúci návrh, takže o ňom nebudeme hlasovať, lebo ho nepredniesol. No ale tak stane sa.
Rád by som, teda mal som v úmysle vystúpiť a povedať niečo, pár podporných slov, lebo podporil som tento návrh zákona aj v prvom čítaní, podporím aj v druhom čítaní nielen pre to očkovanie, ale aj vzhľadom na tú problematiku, ktorú my sme sa snažili riešiť naším poslaneckým návrhom, teda možnosť reštaurácií určiť si, že domáce zvieratá tam budú mať prístup, alebo nebudú mať prístup. Ale, žiaľ, v tejto situácii nemôžem o tom hovoriť, pretože kým je Martin Glváč podpredsedom parlamentu, je nevhodné, aby sme tu o čomkoľvek vecne ďalej diskutovali. Lebo ak schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky predsedá človek podozrivý zo spojenia s organizovaným zločinom a kým je vo funkcii podpredsedu Národnej rady, tak tým znevažuje všetko to, o čom sa tu vecne pokúšame rokovať.
Takže opakujem svoju výzvu. Pán podpredseda Národnej rady Glváč, odíďte! Však máme tu predsedu Národnej rady, máme tu ďalších podpredsedov Národnej rady, ktorí to za vás môžu zobrať. Odíďte, aby sme normálne, vecne mohli ďalej pokračovať v rokovaní o dôležitých zdravotníckych zákonoch. Nie my sme prekážkou toho rokovania. Vy ste prekážkou toho rokovania. Tým, že zotrvávate vo funkcii podpredsedu Národnej rady, ale to si poriešte doma v SMER-e, ale najmä tým, že predsedáte tejto schôdzi. Prosím, odíďte!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 18:20 - 18:22 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ja súhlasím s pani poslankyňou Zemanovou, so všetkým, čo povedala. Je naozaj neprípustné, aby človek podozrivý zo spojenia s organizovaným zločinom predsedal schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. A podobne, ako sme to mali za ministrovania pána Kaliňáka, keď sme toto opakovali, tak to budeme opakovať aj teraz, kým je Martin Glváč vo funkcii a predsedá zasadnutiu Národnej rady Slovenskej republiky, znevažuje tým všetko to, čo je prerokúvané v tomto parlamente. A nemôžme sa normálne vecne baviť o očkovaní, o Žitnom ostrove, o čomkoľvek inom, kým človek, ktorý oslovuje Mariana Kočnera Majko... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec, mohli by ste sa venovať svojej predrečníčke?

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
... a Ladislava Bašternáka Lacko... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec, mohli by ste sa venovať svojej predrečníčke? Ďalšia v rozprave...

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
Ja reagujem na to, čo hovorila. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Nie, nehovoríte.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
Ona hovorila o tom, že vy nemáte predsedať tejto schôdzi. Majko a Lacko... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Prejednávame, prejednávame zákon. Pán poslanec, poprosím vás, ukľudnite sa.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
Vy ste, vy ste nepočúvali, čo hovorila, čo hovorila pani Zemanová?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.10.2019 18:13 - 18:14 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ja nemám faktickú poznámku, mám procedurálny návrh. Navrhujem, zabezpečiť, aby schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky viedol niekto, kto neoslovuje mafiána Kočnera Majko a podvodníka Bašternáka Lacko.
Martin Glváč, odôvodnenie, Martin Glváč musí opustiť funkciu podpredsedu parlamentu, keďže nie je prípustné, aby človek podozrivý zo spojenia s organizovaným zločinom predsedal schôdzi zákonodarného orgánu, a kým je vo funkcii, znevažuje tým všetko to, čo je prerokúvané v tejto snemovni. Procedurálny návrh odovzdám aj písomne a žiadam, aby bol schválený všeobecným súhlasom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 16:03 - 16:05 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Petrík, možno stihnem všetky tri poznámky, ktoré chcem k tomu povedať. Jednak chcem pripomenúť, že pred rokom a pol v apríli 2018 sme spolu boli medzi predkladateľmi návrhu, s ktorým prišla pani poslankyňa Zimenová a ktorý sa týkal tiež prijímania detí do materských škôl, a kde sme navrhovali, aby ten proces prijímania podliehal zákonu o správnom poriadku, teda aby bol v nejakých pravidlách. Lebo paradoxne dnes môžu riaditeľky škôl postupovať svojvoľnejšie ako riaditeľky, teda materských škôl, svojvoľnejšie ako riaditeľky súkromných alebo cirkevných škôl, ktoré musia nejako odôvodniť to rozhodnutie. Tu nemusia. Čiže v tomto ohľade súhlasím, že treba do toho vniesť nejaký poriadok. A aj tie rozhodnutia by nejaké mali byť. Na, na vyšších stupňoch škôl je to samozrejmosťou.
Druhá poznámka sa týka otázky, že či je vhodné dávať to do zákona. Možno by bolo jednoduchšie, keby, keby, povedzme, zákon stanovil obciam povinnosť, aby takéto všeobecne záväzné nariadenia si schválili a teda bolo by na zodpovednosti zastupiteľstiev obecných, mestských, miestnych a aby tie kritériá určili, určili a zdôvodnili, lebo je to predovšetkým ich zodpovednosť. Oni majú zodpovednosť za prevádzku tých škôl. Takže zdá sa mi, že možno by bolo dobre, aby mohli zohľadniť aj nejaké vlastné špecifiká a premietnuť nejaké vlastné priority a preferencie do toho.
Tretia, posledná poznámka sa týka systému financovania, pretože aj keď, aj keď tie financie zohľadňuje aj počet detí, ktoré chodia do materských škôl, nepokrýva to všetky náklady a samozrejme, že potom samosprávy majú tendenciu preferovať deti z vlastnej obce alebo mestskej časti, ale je to asi, asi prirodzené. A keď chceme s tým niečo robiť, tak musíme sa pozrieť aj na tento finančný aspekt.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 24.10.2019 14:59 - 15:01 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem za odpoveď, pán minister. No nemyslím si, že by bolo nejakým závažným narušením trojdeľby moci, keby sa minister spravodlivosti aktívne zaujímal o to, koho chce nominovať do Súdnej rady parlament. Vaša predchodkyňa pani Žitňanská to urobila a myslím, že je veľmi dobré, že vtedy zasiahla. A zatiahli ste ručnú brzdu, však nielen ona, ale aj celý poslanecký klub MOST – HÍD, čo, čo oceňujem, aby ste nemali pocit, že vás stále iba kritizujem, a zabránili ste zvoleniu Moniky Jankovskej do Súdnej rady. Ale nemyslím si, že to je dostatočné kritérium, aby bol niekto zvolený hlasmi vládnej koalície do Súdnej rady, že neviem o ňom, nepočul som o ňom nič zlého. Teda tak to sa dá vygúgliť za tri sekundy, že, že ho navrhol Mečiar, ale, dobre, ak to nie je pre vás diskvalifikačné, tak aspoň by sme mali aktívne zaujímať o to, kto v tej Súdnej rade bude. Lebo však to je zodpovednosť vládnej koalície, vašimi hlasmi bol, bol zvolený.
Poslanec z klubu vašej strany pán Kresák navrhol ako jediný kandidáta, ktorý nebol sudcom, a teda zákon predpokladá, že by to spravidla za parlament mali byť nesudcovia, ostatné koaličné strany navrhovali, navrhovali sudcov. Ja som navrhol, aby boli verejné vypočutia, bolo to odmietnuté, nebolo pre to pochopenie vo výbore, nebolo pre to pochopenie, pochopenie v pléne. A je to mimoriadne dôležitá inštitúcia, čo sa týka, čo sa týka fungovania súdnictva asi najdôležitejšia, a parlament tam zvolil človeka, o ktorom skoro nikto skoro nič nevie. A ani sme nemali možnosť ho konfrontovať, konfrontovať s nejakými, s nejakými otázkami. Tak neviem, či by toto nebolo riešenie, keby sa aj v takýchto prípadoch konali verejné vypočutia. Tu by ma zaujímal váš názor na to.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 24.10.2019 14:48 - 14:50 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán minister, však pokojne, nemusíme tu ako hrať sa na naháňanie politických bodov. Toto hovorí vláda vždycky pri každej príležitosti, že opozícii nejde o vec, ide jej iba o naháňanie politických bodov. To je úplný nezmysel. Však poďme sa baviť vecne.
Kde sme vás vyzvali? Opozícia mala minulý týždeň vo štvrtok tlačovku, kde sme vyzvali premiéra Pellegriniho, aby sme si spolu sadli, koaličné aj opozičné strany, a zaoberali sa situáciou v justícii a opatreniami, ktoré je možné spraviť bezodkladne, po zhode demokratickej opozície aj koalície. Reakciou premiéra Pellegriniho bolo, že tú výzvu ignoroval, označil nás ako Kočnerovo stádo alebo taký nezmysel so svojím, so svojím podpredsedom parlamentu Glváčom, ktorý oslovuje Kočnera Majko. Je to nehorázna drzosť. A miesto toho zvolal vaše pracovné stretnutie, kde ste boli iba vy bez zástupcov opozície, a teraz budete, ani neviem, akou formou tie, tie návrhy meniť, miesto toho, aby ste, aby ste reagovali na našu výzvu. Však to nebola politická výzva, to bola výzva stretnime sa vládna koalícia s opozíciou a rokujme o tom, čo môžeme spoločne robiť, aby sme riešili situáciu v súdnictve. Odpoveďou bolo ignorovanie tej výzvy. Odpoveďou bolo stretnutie iba vládnej koalície a teda generálny prokurátor tam bol, predpokladám. To nie je ignorovanie, to nie je ignorovanie tej výzvy?
A teda samozrejme, že bolo možné podať návrh na začatie disciplinárneho konania. A nikto nehovoril, že sa má konať disciplinárne o trestných činoch korupcie alebo zneužívaní právomoci verejného činiteľa. Ale veď, preboha, tam v tej komunikácii pani Jankovskej s Kočnerom bolo kopu vecí, ktoré majú charakter disciplinárneho previnenia, lebo vzbudzujú oprávnené pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti sudcu.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 24.10.2019 14:40 - 14:42 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem. Len teda naozaj aj tá zápletka, že ministerstvo najprv odmietlo, čo vy ste potom, potom napravili, zverejniť tie informácie, je taká zvláštna, keďže podľa mojich informácií, nieže podľa mojich informácií, ministerstvo spravodlivosti je to, ktoré má na starosti v podstate zákon o slobodnom prístupe k informácii. Tak to bolo také trochu prekvapivé, že... (Reakcia z pléna.) No mám problém s tým, ak ministerstvo odmieta zverejniť, zverejniť informácie a musí to potom dodatočne riešiť, riešiť minister. No a tam asi, asi tie, odstupné, odstupné, dobre, keď to nie je možné s tým robiť nič a je to, je to len na základe zákona. Možno by ma zaujímal váš názor, keďže bola to štátna tajomníčka na vašom ministerstve a teda tie odmeny boli primerané, vtedy boli nárokovateľné alebo teda z akého dôvodu, z akého dôvodu ich dostala? Lebo teda v tom čase už existovali vážne pochybnosti o pôsobení pani Jankovskej. Nie, nebola zverejnená komunikácia s Kočnerom v júli, ak to bolo vyplatené v júli, ale teda, neviem teda, či to bolo primerané ohodnotenie. A nepochopil som celkom z tej odpovede, že či to bolo nárokovateľné, tá odmena. Lebo tak odmena sa dáva za niečo, keď niekto spraví, nejak si veľmi dobre plní svoje, svoje pracovné povinnosti, a či ste takto vnímali pôsobenie vašej štátnej tajomníčky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.10.2019 11:15 - 11:15 hod.

Ondrej Dostál
Keďže v záverečnom slove sa má zaujímať stanovisko iba k rozprave, nie k záverečnému slovu predkladateľky, tak oznámim iba to, že sa o tomto návrhu zákona bude hlasovať v pondelok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2019 11:07 - 11:09 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým štyrom kolegom za reakcie. Na niektoré poznámky skúsim zareagovať.
Pán poslanec Sopko uznáva, že nebezpečenstvo ku skĺznutiu k formalizmu tu je, ale teda je podľa neho iba hypotetické. No nemyslím si, že je hypotetické, lebo toto nie je prvá doložka, ktorú ideme posudzovať. My tých doložiek tam máme a dokonca sme viac-menej z čisto ideologických dôvodov doplnili ďalšiu doložku posudzovanie vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Pričom nikto nespochybňuje, že manželstvo, rodičovstvo a rodina sú dôležité veci, ale to, že sa to doplnilo medzi doložky, nebolo motivované tým, že strašný záujem máme a strašný problém máme, ale bolo to tam doplnené ako ideologická agenda.
A aj tie doložky, ktoré nemajú ideologický charakter, napríklad, napríklad vplyvy na rozpočet verejnej správy, to sú také veci, ktoré sa dajú úplne exaktne vyčísliť v niektorých prípadoch, niekedy nie, ale dá sa to aspoň odhadnúť. Napriek tomu sa tu prekladajú návrhy zákonov, ktoré majú dopady v desiatkach miliónov eur, a predkladatelia bez začervenania tvrdia, že nemajú, alebo povedia, že majú, ale neunúvajú sa ani v najmenšom, aby ich vyčíslili. A to nie sú, že pár tisíc eur, lebo aj také zákony sú, že zrušíte nejakú pokutu a klesne to o pár tisíc eur. Tuto sú desiatky miliónov eur a nikto to nevyčísluje.
A pán poslanec Sopko hovoril o tom, že teda pristúpiť ku konkrétnym krokom. Moja skepsa je len to, že či toto je ten konkrétny krok, ktorý niečomu pomôže a ktorý niečo reálne vyčísli, teda vyrieši.
Ďakujem.
Skryt prepis