17. schôdza

9.5.2017 - 19.5.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

9.5.2017 o 16:08 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 16:08

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Možnože na úvod veci, ktoré už tu boli viackrát spomínané, ako povedal aj pán minister, aj na inej pôde. Ale je dobré si ich pripomenúť. Dôvodom na zmenu tohto zákona bola kauza vysokých cien energií, ktorá v plnej miere prepukla začiatkom tohto roka. Z môjho pohľadu dodnes nie je dostatočne vyriešená a s niektorými následkami sa budeme musieť ešte vyrovnať, resp. budú sa musieť s nimi vyrovnať samotní spotrebitelia. Rekonštrukcia úradu, pritom nie je novou témou. My sme ju navrhoval už minulý rok v máji. Navrhovali sme ju aj na poslednej schôdzi. Ako som povedal, takisto o tomto už bolo hovorené viackrát. Ale je jedno príslovie, že práve keď tí prví začínajú zvracať, tak tí poslední ešte len začínajú chápať. Tento návrh zákona teda tým, že iba reaguje na nejakú situáciu, ktorá tu nastala, tak tú situáciu nerieši, ale ju iba hasí, a ako to vidno z návrhu tohto zákona, je to veľmi svojské riešenie.
Vrátim sa ešte možno k tomu skrátenému legislatívnemu konaniu. Ako aj keď sme sa zhodli s pánom ministrom, nie je to to pravé skrátené legislatívne konanie, pretože je prerokované, prerokovávané v rámci dvoch schôdzí, ale napriek tomu si dovolím pripomenúť, že akékoľvek skrátené legislatívne konanie sa môže udiať iba za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, ak hrozia štátu značné hospodárske škody alebo ak si rozhodnutie Rady bezpečnosti Organizácie spojených národov vyžaduje neodkladné prijatie takéhoto zákona. Toto, tvrdím, že ani v jednom prípade nebolo splnené. Napokon prečo aj. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví funguje, možnože naďalej netransparentne, možnože naďalej nesystémovo, ale stále tá legislatíva je platná, je aplikovateľná, dokonca aj samotný predseda, ktorý by mohol byť dneska vymenovaný, by mohol byť vymenovaný práve na základe platnej legislatívy. Samotný návrh zákona navyše hrubo zasahuje do nezávislosti ÚRSO v niekoľkých bodoch.
No a čo sa týka toho predsedu, tak pokiaľ vláda si sama vyberie svojho nominanta a sama aj si ho aj schváli, z môjho pohľadu to nie je nič iné ako poskok, ktorého si tam dosadia, niečo ako Holjenčík dva. Dovolím si z tohto pohľadu pripomenúť paralelu s jednou situáciou, ktorá tu už bola, a napadlo ma to práve, keď som si posledne pozrel film Únos. Možno si ešte spomeniete, akým spôsobom bol vymenovaný vtedajší riaditeľ tajnej služby do svojho úradu. Takisto tá právomoc minulého tohto riaditeľa bola v rukách prezidenta. Keďže prezident to odmietol urobiť, Vladimír Mečiar sa rozhodol, že zmení zákon a zmení zákon tak, aby práve toho riaditeľa vymenovala vláda. Čiže nastáva identická situácia, je to možnože prehnané dneska takýmto spôsobom prirovnávať post riaditeľa SIS, ale je to, je to v podstate tá istá situácia. Prirovnávať SIS k ÚRSU, no ale ako sme videli aj začiatkom toho roka, naozaj aj z tohto postu, pokiaľ je politicky ovplyvňovaný a pokiaľ je tam nejaký politický nominant, tak sa dá veľmi výrazne poškodiť ľuďom, spotrebiteľom veľmi, práve tých energií.
Kritika, ktorá zaznela už v rámci prvého čítania, tak dovolím si pripomenúť, že naďalej zotrváva. Jednak je to, ako som už spomenul, ten predseda menovaný vládou, kedy sa odoberá táto právomoc prezidentovi, no a potom z môjho pohľadu veľmi taká zásadná vec a to, keď ministerstvo hospodárstva a ministerstvo životného prostredia budú mať právomoc vstúpiť do cenových konaní. Ako som spomínal aj posledne, toto sme tu už mali. Mali sme to práve v tom zákone o regulácii, ktorý tu bol až do roku 2012, a v dôvodovej správe, kto si následne pozrie dnes platný zákon o regulácii, sa uvádza, že ministerstvá nemajú čo vstupovať do takéhoto konania a dôvodom je zosúladenie našej legislatívy s tretím liberalizačným balíčkom, smernicami, ktoré na to boli naviazané.
Keď sme tu posledne diskutovali aj na tejto pôde, koniec-koncov nastúpil, navštívil som aj ministerstvo, čakal som, že práve, práve táto časť alebo táto výtka bude odstránená, alebo vtedy mi tam pán minister sľúbil, že niektorý z tých návrhov si vie osvojiť. Následne boli, boli prijaté na Úrade vlády, teraz si presne nespomeniem, ako sa to volalo, ale bol to dokument, ktorý rieši tých štátnych nominantov, kde sa presne rozkategorizovali ich povinnosti.
Tak som si myslel, že práve takáto úzka špecifická špecifikácia tých štátnych nominantov, ktorí sú v tých pološtátnych alebo štátnych podnikoch, by mohli, mohla byť nejakým tým riešením, nejakou tou náplasťou na to, aby práve to vstupovanie ministerstva do cenového konania mohlo byť z toho zákona vylúčené, bohužiaľ, nestalo sa tak. Keď som sedel pred dvoma týždňami na ministerstve hospodárstva, snažil som sa predniesť päť pozmeňovákov, ktoré sme nakoniec v rámci výboru skrátili, alebo teda zosekali na štyri. Bohužiaľ, ani jeden z nich neprešiel. Na výbore som sa ich snažil obhajovať možnože 20 minút, pán štátny tajomník veľmi sucho skonštatoval, že s návrhmi pána poslanca sa ministerstvo žiadnym spôsobom nestotožnilo. Respektíve potom bol aj predložený iný pozmeňujúci návrh pána Puciho. Predo mnou, pardon, samozrejme. Teda ja som predložil ako prvý, ale vy ste ho prednášali na výbore ako prvý. Ale v zásade nič to na tej situácii nemení, kedy pán Puci prezentoval, že niektoré z nich, alebo teda ministerstvo mu tlmočilo, že niektoré z nich boli inšpirované aj tými návrhmi, s ktorými som prišiel práve na ministerstvo hospodárstva. Ale, bohužiaľ, ja som to tam nenašiel. Jednoducho to, čo som tam našiel, bolo skorej také nejaké ďalšie prehlbovanie tej závislosti. Áno, možnože sa nejak užšie vyšpecifikovalo pre ministerstvo jedno, teda hlavne iba do hospodárstva, do ktorých cenových konaní môže vstupovať, ale ja si opäť dovoľujem pripomenúť, že podľa smernice do cenového konania nikto nesmie vstupovať žiadna tretia strana.
Snažil som sa teda nejakým spôsobom navodiť aj nejakú diskusiu následne o tých mojich pozmeňovacích návrhoch. Upozornil som na nedostatky tohto, ministerských, resp. pozmeňovacieho návrhu pána Puciho, kedy mi tam pán Kondrót následne tlmočil, že na výbore nie je priestor na rokovanie o pozmeňujúcich návrhoch, čo mi prišlo veľmi čudné, pretože kde inde máme diskutovať o zákone a s ním súvisiacich zmenách, ak nie na výbore. (Reakcia z pléna.) Opravte ma kľudne alebo... (Reakcia z pléna.) No, bola, bola ukončená debata, ale ja som hovoril o..., dopĺňal som o moju otázku. To znamená tak, ako bol vedený ten výbor, ale tak to sem nepatrí, ja si nemyslím, že to bolo veľmi korektné.
Takže pozmeňujúce návrhy pána Puciho, resp. tie ministerské, nakoniec prešli, či sú dobré, či nie sú dobré, tak to už bude dneska na schválení, ja si myslím, že vás všetkých. Myslím si totižto, že ak je predseda úradu menovaný vládou na návrh vlády či podpredsedovia vyberaní vládou, menovaní predsedom, tak toto naozaj s odpolitizovaním tohto úradu nijako nesúvisí. Spolieham sa preto, že dneska tu bude nejaký ten priestor na diskusiu. Budem rád, keď si ich vypočujete, naše dnešné pozmeňovacie návrhy, ktoré sme rozšírili o celkove na šesť. Pozmenili sme ich tak, aby nekolidovali so spoločnou správou, resp. návrhmi zo spoločnej správy niektoré body vypustiť, aby o nich bolo možné rokovať.
Ale teraz si dovolím ešte taký malý, možnože z tohto pohľadu alebo z tohto miesta emotívny apel. Keď sa rokovalo práve alebo hovorilo o Úrade pre reguláciu sieťových odvetví, tento úrad je veľmi úzko spájaný, vždy bol práve s osobou Jozefa Holjeníčka. Táto bola tŕňom v oku mnohým nielen opozičným, ale mnohým aj koaličným, koaličným poslancom. Hovorí sa, že práve ten posledný klinček do rakvy, kedy musel pán Holjenčík sám odstúpiť, tak tento klinček zatĺkol pán Hrnčiar. Preto by som chcel apelovať aj na stranu SNS touto cestou, aby si naozaj veľmi dobre rozmysleli, za aký zákon dneska zahlasujú, a či niektorý z tých pozmeňovacích návrhov, ktoré predložíme dnes my, alebo viem, že je tu jeden pozmeňovací návrh aj z hnutia OĽANO, ktorý je v jednom bode identický s naším, či toto naozaj nebude lepším riešením.
Takisto pán Danko, pán Danko podmieňoval zotrvanie vo vláde práve odstúpením tejto osoby. Dneska naozaj pán Holjenčík je samoodstúpený, aj keď sa hovorí, že stále tento úrad riadi, či už priamo z priestorov tohto úradu, alebo z hotela Holiday Inn. Niektorí zamestnanci dokonca hovoria, že oni si teda žiadnu zmenu nevšimli. Čiže otázka je, že či tu naozaj chceme mať nejakého Holjenčíka dva. Pán Bugár takisto žiadal o hlavu pána Holjenčíka. Viem, že ani so samotným návrhom nebol celkom uzrozumený, hlavne keď sme sa bavili o tom skrátenom legislatívnom konaní.
Rád by som možnože k tomu ešte doplnil, čo je tým princípom tej regulácie, tak ako to od nás požaduje Európska komisia, tak ako je to zakotvené v tej smernici, a prečo si myslí, že tento vládny návrh je nesprávny. Jednoducho regulácia má byť naozaj nezávislá. Má byť nezávislá ako od regulovaných subjektov, tak má byť závislá, nezávislá od štátu, tak má byť nezávislá od verejnej správy. A jednoducho to, že vláda sa rozhodla nejakým spôsobom prebrať zodpovednosť, toto je naozaj nad rámec toho, čo by si tá vláda mala brať na plecia. Pochopiteľne, v tomto sa dostávame do takého základného konfliktu medzi tým liberálnym a socialistickým alebo sociálnym pohľadom na riadenie štátu. Avšak ak chceme prekročiť alebo ak prekračujeme v rámci takejto nejakej kategorizácie ešte aj to, čo po nás požaduje Európska komisia a čo je v iných krajinách štandardné, tak to považujem naozaj za škodu.
Možnože teraz by som prešiel k tým samotným návrhom, aj keď teda času mám ešte dosť, ale rád by som iba krátko skonštatoval, že pokiaľ prejde tento vládny návrh zákona a na túto pozíciu sa dostane vládny nominant, ktorý bude mať nejaké to politické prepojenie, niektoré tie mená už v médiách aj zazneli, niektoré už aj odpadli. Tak ja si myslím, že v tomto, z tohto pohľadu Jozef Holjenčík sám odstupovať z postu ani nemusel, pretože budeme mať vlastne Holjenčíka číslo dva.
Takže ako som spomenul, mám tu šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov číslo jedna. A pán Bugár, ako to funguje s tým zastavením časomiery alebo...? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Funguje to takým spôsobom, že dokončíte svoje vystúpenie a na záver, potom vám už nejde čas. To znamená, že ešte šestnásť a pol minúty môžte kľudne vystupovať, potom sa zastaví čas a vy, keď predĺžite váš návrh, potom už nemáte inú možnosť, teda ešte raz vystúpiť alebo pokračovať vo vystúpení. Takže preto na záver to dajte a do tej doby môžete pokračovať.

Galek, Karol, poslanec NR SR
Priznám sa, myslel som si, že to budem mať na dlhšie, ale ako povedal pán minister, v podstate všetko už bolo povedané, takže nebudem zbytočne niektoré veci opakovať. To, čo som chcel povedať, som, myslím, že odprezentoval, tie návrhy pozmeňujúce sú rozsiahlejšie. Čo sa týka odôvodnenia?

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, samozrejme, musíte aj odôvodnenie prečítať.

Galek, Karol, poslanec NR SR
Dobre. Teraz alebo v rámci?

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nie v rámci, tak.

Galek, Karol, poslanec NR SR
Dobre. Takže končím moje vystúpenie v rozprave a rád by som predniesol pozmeňujúce návrhy, ktoré sme pripravili.
Dobre, takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh číslo jedna poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Galeka a Jany Kiššovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 493).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 493) sa mení a dopĺňa takto:
Článok I bod 2 znie:
„V § 2 ods. 1 znie:
(1) Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Úrad má dvoch podpredsedov, ktorých vymenúva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Návrhy na predsedu úradu a podpredsedov úradu predkladá vláda Slovenskej republiky na základe výsledkov výberového konania. Členov trojčlennej výberovej komisie vymenúva minister hospodárstva Slovenskej republiky, jedného člena na návrh zástupcov zamestnávateľov, 8a) jedného člena na návrh zástupcov zamestnancov 8b) a jedného na návrh vecne príslušného Výboru Národnej rady Slovenskej republiky.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a) a 8b) znejú:
„8a) § 3 ods. 2 zákon č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite) v znení neskorších predpisov.“
8b) § 3 ods. 3 zákona č. 103/2007 Z. z.“
Tu je mierna úprava oproti tomu, čo zaznelo na výbore, kedy vlastne prezident vymenúva nie na návrh ministerstva, ale na návrh vlády.
Odôvodnenie: Navrhuje sa ponechať nominačné oprávnenie osoby predsedu a dvoch podpredsedov úradu prezidentovi Slovenskej republiky, a to na návrh vlády Slovenskej republiky. Súčasne sa navrhuje precizovať nominačný proces pre predsedu a podpredsedov úradu tak, aby všetkých troch navrhovala vláda na základe výsledkov výberového konania. Tým sa zabezpečí rovnocenné postavenie podpredsedov úradu z hľadiska ich nezávislosti na predsedovi. Nominačný proces založený na nezávislom výberovom konaní pred komisiou zloženou zo zástupcov zamestnávateľov, zamestnancov a vecne príslušného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bude predstavovať osobitný dodatočný nástroj na zabezpečenie nezávislosti vedenia úradu od politických záujmov.
Potom tu máme ďalší článok.
V čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
4. V § 5 odsek 3 znie:
„(3) Funkčné obdobie predsedu a podpredsedov úradu je šesť rokov. Tá istá osoba môže byt' vymenovaná za predsedu alebo podpredsedu úradu najviac na dve funkčné obdobia.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Vzhľadom na navrhované posilnenie postavenia podpredsedov úradu sa navrhuje ustanoviť aj pre nich šesťročné funkčné obdobie.
Tretia zmena. V čl. I sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
6. V § 5 ods. 7 v úvodnej vete sa za slová „predseda úradu“ vkladajú slová „spoločne s jedným podpredsedom“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhuje sa ustanoviť, aby sa kontrasignácia predsedu s aspoň jedným podpredsedom vyžadovala pri všetkých rozhodnutiach úradu.
Bod 4 tohto pozmeňujúceho návrhu. V čl. I sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie:
7. V § 5 ods. 8 sa za slová „predseda úradu“ vkladajú slová „a podpredsedovia úradu“ a slovo „koná“ sa nahrádza slovom „konajú“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Zmena súvisí so zmenou spôsobu menovania a odvolávania podpredsedov úradu.
V čl. I sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
8. V § 8 ods. 9 sa za slová „predsedu úradu“ vkladajú slová „a predsedov úradu“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Zmena súvisí so zmenou spôsobu menovania a odvolávania predsedov úradu.
Zmena č. 6. V čl. I bod 9 znie:
9. V § 5 odsek 10 znie:
„(10) Predseda úradu a podpredseda úradu sa môžu vzdať funkcie písomným oznámením prezidentovi Slovenskej republiky. Výkon funkcie sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia predsedu úradu alebo podpredsedov úradu o vzdaní sa funkcie prezidentovi Slovenskej republiky, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie.“
Odôvodnenie: Zmena súvisí so zmenou spôsobu menovania a odvolávania podpredsedov úradu.
Zmena č. 7. V čl. I bod 10 znie:
„10. V § 5 ods. 11 a 12 sa za slová „predsedu úradu“ vkladajú slová „a podpredsedu úradu“.
Odôvodnenie: Zmena súvisí opäť so zmenou spôsobu menovania a odvolávania podpredsedov úradu.
Aby sa o tomto pozmeňovacom návrhu č. 1 mohlo hlasovať, zároveň navrhujem vyňať bod 1 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Čiže návrh na vyňatie bodu 1 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 2 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Galeka a Jany Kiššovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 493).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 493), sa mení a dopĺňa takto:
Zmena č. 1. V čl. I bod 3 znie:
3. V § 5 odsek 3 znie:
„(3) Návrh na predsedu úradu predkladá vláde minister hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister”) na základe výsledkov výberového konania. Členov trojčlennej výberovej komisie vymenúva minister, jedného člena na návrh zástupcov zamestnávateľov, 8a) jedného člena na návrh zástupcov zamestnancov 8b) a jedného na návrh vecne príslušného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:
„8a) § 3 ods. 2 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite) v znení neskorších predpisov.
8b) § 3 ods. 3 zákona č. 103/2007 Z. z.“
Aby ste neboli zbytočne zmätení, tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh má význam iba vtedy, pokiaľ prejde pozmeňujúci aj doplňujúci, pokiaľ neprejde pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 1, pretože tuná sa reflektuje práve na ten spôsob výberu a menovanie zo strany ministerstva. To znamená, keď neprejde prezident, tak aby to ostalo na tej vláde, ale s tým, aby jedného, aby tam bola tá výberová komisia a aby tie návrhy predkladal minister vláde na odporúčanie komisie.
Čiže toto je v prípade, ak neprejde jednotka, tak potom, ak prejde, tak dvojka nemá, nemá význam.
Odôvodnenie: Za účelom získania návrhu najvhodnejšieho kandidáta na funkciu predsedu úradu sa navrhuje ustanoviť výberové konanie pred trojčlennou výberovou komisiou, ktorej členov navrhnú zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia zamestnancov a príslušný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Osobu, ktorá vzíde z výberového konania, navrhne minister hospodárstva vláde na vymenovanie za predsedu úradu.
Koniec koncov toto pán minister vravel, že bude zriaďovať takúto komisiu, ale bolo by dobré, keby to bolo aj v samotnom zákone.
Zmena č. 2, podľa pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 2. V čl. I sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie:
„7. V § 5 ods. 7 sa vypúšťajú písmená d) a e). Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená d) až g).“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhuje sa preniesť oprávnenie rozhodovať v odvolacom konaní o uložení pokuty, ako aj v konaní o námietkach podľa zákona o podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby z úradu na Regulačnú radu. Tá bude tak jediným orgánom oprávneným rozhodovať o odvolaniach voči rozhodnutiam v sieťových odvetviach, čím sa zabezpečí nezávislosť od organizačnej štruktúry a vzťahov nadradenosti, nadriadenosti a podriadenosti medzi vedením úradu a ostatnými štátnymi zamestnancami úradu.
Zmena č. 3. V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
13. V § 6 ods. 6, 3, pardon, v § 6 ods. 3 písm. f) a g) znejú:
„f) rozhoduje v odvolacom konaní a o námietkach v konaní o vydanie potvrdenia podľa osobitného predpisu,10)
g) vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov vydávaných úradom; všeobecne záväzný právny predpis podľa 40 ods. 1 môže úrad vydať len na základe stanoviska rady o jeho súlade s regulačnou politikou.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhuje sa preniesť oprávnenie rozhodovať v odvolacom konaní o uložení pokuty, ako aj v konaní o námietkach podľa zákona o podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby z úradu na Regulačnú radu. Tá bude tak jediným orgánom oprávneným rozhodovať o odvolaniach voči rozhodnutiam v sieťových odvetviach, čím sa zabezpečí nezávislosť od organizačnej štruktúry a vzťahov nadriadenosti a podriadenosti medzi vedením úradu a ostatnými štátnymi zamestnancami úradu. Súčasne sa navrhuje, aby regulačná rada odsúhlasovala návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa cenovej regulácie pred ich vydaním zo strany úradu, a to z dôvodu zabezpečenia ich súladu s regulačnou politikou, ktorú ako koncepčný dokument schvaľuje rada.
Zmena č. 4. V čl. I sa za bod 30 vkladá nový bod 31, ktorý znie:
31. V § 15 ods. 4 sa za slová „predseda úradu“ vkladajú slová „spoločne s jedným podpredsedom úradu“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: V kontexte navrhovanej kontrasignácie rozhodnutí úradu v cenovom konaní (predseda spoločne s jedným podpredsedom) sa rovnaká úprava navrhuje aj pre rozhodnutia úradu v rámci vecnej regulácie, pri ktorých v súčasnosti nerozhoduje vecne príslušný odbor úradu, ale predseda úradu.
To bol pozmeňujúci návrh č. 2, ktorý, o ktorom môžme hlasovať alebo by sme mali hlasovať, iba pokiaľ neprejde jednotka.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 3 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Galeka a Jany Kiššovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 493).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 493) sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie:
7. V § 5 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Rozhodnutia podľa odseku 6 písm. c), d) a e) podpisuje predseda úradu a podpredseda úradu.“
Doterajšie odseky 7 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 13.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: V kontexte navrhovanej kontrasignácie rozhodnutí úradu v cenovom konaní (predseda spoločne s jedným podpredsedom) sa rovnaká úprava navrhuje aj pre rozhodnutia úradu v rámci vecnej regulácie, rozhodnutia o odvolaní voči uložení pokuty a o námietkach proti nevydaniu potvrdenia o pôvode v zmysle zákona o podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla.
To znamená, toto je nový bod, ktorý sa má vložiť za bod 6.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 4 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Galeka a Jany Kiššovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 493).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 493), sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I sa za bod 29 vkladá nový bod 30, ktorý znie:
30. V 14 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12) Cenové rozhodnutie zverejní úrad na svojom webovom sídle. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie informácie týkajúcej sa ekonomicky oprávnených nákladov, ekonomickej efektívnosti a primeraného zisku vrátane rozsahu investícií započítaných do určenej alebo schválenej ceny pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b) až e) a g) až i) a § 11 ods. 2 písm. a) až d).“
Doterajšie odseky 12 až 17 sa označujú ako odseky 13 až 18.
Toto je teda definícia, čo má byť obchodným tajomstvom a čo nie, čo sme aj síce mali aj ako návrh v rámci výboru, avšak teraz to vkladáme ako nový bod.
Odôvodnenie: Navrhuje sa explicitne ustanoviť povinnosť úradu zverejniť všetky cenové rozhodnutia vydané pre regulované subjekty na webovom sídle úradu. Zároveň sa navrhuje pri regulovaných činnostiach, ktoré majú monopolný charakter, obmedziť možnosť zužovania rozsahu zverejnených informácií s poukazom na obchodné tajomstvo regulovaných subjektov. Čiže jedná sa o naozaj iba o prirodzené monopoly.
Pozmeňujúci návrh č. 5, tuná opäť to isté, o tomto pozmeňovacom návrhu sa môže hlasovať iba vtedy, ak sa vyjme bod č. 3 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie. Čiže navrhujem, aby sa tento bod č. 3 spoločnej správy na osobitné hlasovanie pred hlasovaním o pozmeňujúcom návrhu č. 5 vyňal.
Pozmeňujúci návrh č. 5 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Galeka a Jany Kiššovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
(tlač 493).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 493), sa mení takto:
„V čl. I sa vypúšťa bod 27.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Vládnym návrhom sa navrhuje opätovne posilniť postavenie ministerstva hospodárstva a ministerstva životného prostredia v cenových konaniach vedených úradom, a to cestou rozšírenia okruhu účastníkov cenového konania. V zmysle dôvodovej správy k návrhu súčasného zákona o regulácii práve prostredníctvom vypustenia obdobnej právnej úpravy z minulosti došlo k transpozícii požiadavky európskej smernice týkajúcej sa nezávislosti regulačného úradu od politickej moci. Tuto som spomínal, že tu bolo v tom období do 2012. Schválenie takto navrhnutého rozšírenia právomoci exekutívy voči úradu by preto viedlo k ohrozeniu transpozície tejto zásady do slovenského právneho poriadku.
Ako som spomenul, prečítaním tohto bodu navrhujem vyňať bod č. 3 spoločnej správy na osobitné hlasovanie, aby sa o ňom vôbec mohlo hlasovať.
No a máme tu posledný pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 6 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Galeka a Jany Kiššovej k vládnemu návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 493). Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 493) sa mení a dopĺňa takto... To som už čítal. Už som unavený, prepáčte. (Ruch v sále.)
Takže zmena č. 1. V čl. 1 sa za bod 26 vkladajú nové body 27 a 28, ktoré znejú:
27. V § 9 ods. 1 písm. b) prvý bod znie:
„1. cenovú reguláciu podľa § 11, § 12 a § 14 a reguláciou ceny domáceho uhlia podľa § 39a.“
28. § 12 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Pri cenovej regulácii regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b) sa o cene určenej alebo schválenej úradom započítavajú ekonomicky oprávnené náklady na nákup domáceho uhlia najviac vo výške úradne určenej ceny domáceho uhlia podľa osobitného predpisu. 22a)“
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Zmena č. 2. V čl. č. I sa za bod 32 vkladajú nové body 33 a 34, ktoré znejú:
33. Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 39a Regulácia ceny domáceho uhlia.
Bod 1. Ods. 1:
„(1) Úrad vykonáva reguláciu ceny domáceho uhlia, ktoré nakupuje regulovaný subjekt na účel výroby elektriny z domáceho uhlia na základe rozhodnutia ministerstva o uložení povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme. Pri výkone regulácie ceny domáceho uhlia má úrad postavenie cenového orgánu podľa osobitného predpisu. 57a)
(2) Reguláciu ceny domáceho uhlia podľa odseku 1 vykoná úrad spôsobom úradného určenia ceny podľa osobitného predpisu. 57b)
(3) Pri regulácii ceny domáceho uhlia podľa ods. 1 a 2 sa postupuje podľa osobitného predpisu. 22a)“
Poznámky pod čiarou k odkazom 57a a 57b znejú:
„57a) § 20 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.
57b) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.“
34. V § 40 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Úrad vydá všeobecne záväzný predpis, ktorý ustanoví podmienky regulácie ceny domáceho uhlia podľa § 39a a rozsah ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku, z ktorých sa vychádza pri regulácii ceny domáceho uhlia podľa § 39a.“
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
Potom tu máme zmenu č. 3, v čl. 1 bod 33 sa § 40b dopĺňa odsekmi 4, 5 a 6, ktoré znejú:
„(4) Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis podľa § 40 ods. 7 najneskôr do 30. septembra 2017.
(5) Úrad prvýkrát úradne určí cenu domáceho uhlia podľa osobitného prepisu 22a) najneskôr do 31. decembra 2017.“
(6)... Pardon, tu som zabudol, že podľa..., prečítam ešte raz:
(5) Úrad prvýkrát úradne určí cenu domáceho uhlia podľa osobitného prepisu, tam je poznámka pod čiarou 22a, najneskôr do 31. decembra 2017.
„(6) Ak bude cenovým orgánom podľa osobitného predpisu 22a) po 1. januári 2018 úradne určená cena domáceho uhlia vo výške nižšia ako cena domáceho uhlia, ktorá bola započítaná do ceny regulovanej činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b), úrad začne konanie o zmene cenového rozhodnutia najneskôr do 30 dní od účinnosti úradne určenej ceny domáceho uhlia.“
Odôvodnenie k bodom 1 a ž 3:
Navrhuje sa ustanoviť právomoc úradu pre reguláciu sieťových odvetví vykonávať reguláciu cien domáceho uhlia spôsobom úradného určovania ceny (maximálnej ceny na tonu alebo pevnej ceny na tonu), a to štandardným postupom podľa zákona o cenách (úrad bude mať postavenie cenového orgánu s právomocami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona o cenách). S poukazom na oprávnenie cenového orgánu vydať vykonávací predpis určujúci bližšie podmienky regulácie ceny domáceho uhlia a rozsah ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku vstupujúcich do ceny uhlia sa navrhuje ustanoviť rovnaké oprávnenie aj v zákone o regulácii v sieťových odvetviach, pričom vykonávací predpis by mal vydávať úrad. Za účelom skorej implementácie regulácie ceny domáceho uhlia do praxe sa navrhuje ustanoviť povinnosť úradu vydávať príslušný vykonávací predpis do 30. septembra 2017 a povinnosť úradu prvýkrát úradne určiť cenu domáceho uhlia do konca roku 2017. V nadväznosti na to sa navrhuje určiť oprávnenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zmeniť cenu za výrobu elektriny z domáceho uhlia do 30 dní od účinnosti úradne určenej ceny domáceho uhlia.
Toto bol posledný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý som však ale v rámci rozpravy zabudol zmieniť. Mal som toho tu troška viacej, možno ho ešte zmienim v rámci tej ústnej, lebo je to dôležitý návrh, ktorý ale napríklad vládny návrh nijako nerieši. Ja si myslím, že minimálne tento by mohol byť prechodný.
Takže ďakujem veľmi pekne, dúfam, že pozmeňovacie návrhy boli jasné, ak by boli nejaké otázky, rád ich odpoviem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.5.2017 o 16:08 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:46

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, pán minister, ja by som chcela predložiť pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a zákon č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Ako už predo mnou povedal kolega Galek, novela, ktorú, vládny návrh zákona, ktorý predložilo ministerstvo, v zásade nič nemení, ale situáciu ešte viac zhoršuje. A takisto použil aj veľmi priliehavú paralelu, keď kedysi za Mečiara vláda videla, že prezident nevymenuje šéfa tajnej služby, ktorého chceli oni, no tak jednoducho zmenili, zmenili menovanie, menili...., menovanie riaditeľa štátnej služby. To sa deje aj teraz, pravdepodobne sa vláda bojí, že nominanta, politického nominanta, ktorého by navrhli na tak dôležitú a kľúčovú pozíciu, ako je šéf regulačného úradu, by prezident mohol aj nevymenovať, tak čo urobí, jednoducho zmení, zmení zákon tak, aby, aby šéfa ÚRSO menovala vláda. Čiže tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa týka najmä tohto bodu.
Teraz prečítam pozmeňujúci návrh, na úvod žiadame vyňať bod č. 1 zo spoločnej správy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky Remišovej a Eduarda Hegera k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a zákon č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a zákon č. 250/2012 o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 1 doterajší bod 2 znie:
2. V § 5 ods. 1 znie:
(1) Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Úrad má dvoch podpredsedov.
2. V čl. 1 sa vypúšťajú doterajšie body 7 a 8.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie:
Navrhuje sa ponechať doterajší spôsob kreovania predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorého podstata spočíva v tom, že vláda Slovenskej republiky síce navrhuje predsedu úradu, ale vymenúva a odvoláva ho prezident Slovenskej republiky, tak ako to bolo doteraz, a to na rozdiel od vládneho návrhu, ktorý presúva právomoc vymenovať predsedu úradu z prezidenta výlučne na vládu SR.
Odôvodnenie, ktoré ponúkla vláda, neobstojí a neobstojí najmä z týchto dôvodov:
1. Kreačná právomoc prezidenta je jednou zo základných právomocí prezidenta v parlamentnej forme vlády a je tomu tak aj v zmysle č. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky.
2. Vládny návrh zákona nemení ustanovenia zákona, ktoré upravujú právomoc predsedu úradu alebo právomoc Regulačnej rady, nie je preto dôvod ani na zmenu nominačnej právomoci vo vzťahu k niektorej z dotknutých funkcií či už voči predsedovi úradu alebo voči predsedovi regulačnej rady.
3. V odôvodnení vládneho návrhu sa zmiešava zodpovednosť za reguláciu v sieťových odvetviach so zodpovednosťou za energetickú politiku štátu. Zatiaľ čo energetická politika štátu je v gescii ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 zákona č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, regulácia sieťových odvetví je v kompetencii úradu, resp. regulačnej rady úradu. A boli sme, žiaľ, svedkami toho počas kauzy s energiami, ako sa či už vláda, premiér alebo predseda parlamentu predbiehali kto "ovplyvní" nezávislý regulačný úrad.
4. Vynechanie prezidenta z aktu menovania a odvolávania predsedu úradu a prenesenie tohto úkonu na vládu vzbudzuje obavu, že pôjde hlavne o „politickú nomináciu“ a dosadenie „svojho človeka“ za predsedu úradu. Tu sme podotýkali a netýka sa to len predsedu úradu, ale týka sa to všetkých nominantov v dozorných radách a v predstavenstvách energetických podnikov, že majú byť stanovené presné pravidlá a presné kvalifikačné kritériá, ktoré v podstate aj boli za uznesením za Radičovej vlády stanovené, pokiaľ ide o dozornú radu a pokiaľ ide o predstavenstvá, aké podmienky majú spĺňať, majú spĺňať nominanti na tieto pozície. A skutočne existuje obava, že na kľúčovú osobu, ktorá má na starosti reguláciu cien, bude menovaný politický nominant bez zodpovedajúcich odborných, odborných požiadaviek... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, prepáčte, ja som si chvíľku nedával pozor, ak prečítali ste alebo prečítate pozmeňovák, potom už nemáte čo vysvetľovať. To je rokovací poriadok.

Remišová, Veronika, poslankyňa NR SR
Ale ja čítam odôvodnenie.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
No to potom môžete prečítať. Pozmeňujúci návrh, dôvodovú správu a nič viac.

Remišová, Veronika, poslankyňa NR SR
A to odôvodnenie?

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
No O. K., dobre, len aby som, lebo som nedával chvíľku pozor, takže stáva sa to aj v lepšej rodine. (Povedané so smiechom.) Nech sa páči.

Remišová, Veronika, poslankyňa NR SR
Podobne navrhované odmeňovanie predsedu úradu a podpredsedov úradu je neprimerané, keďže sa navrhuje, aby poberali odmeny v rovnakej výške ako predseda, resp. podpredseda Regulačnej rady. Po oddelení funkcie predsedu úradu od predsedu Regulačnej rady sa totiž predseda úradu stane v podstate obyčajným štátnym úradníkom, ktorého náplň bude o 50 % menšia ako doteraz, keď vykonával súčasne obe funkcie. Primeraným sa tak javí skôr tabuľkový plat štátneho úradníka pre predsedu úradu a zníženie odmeny predsedu a podpredsedov Regulačnej rady z niekoľko tisíc eur mesačne na polovicu.
Na druhej strane pozmeňujúci návrh ponecháva zvýšenie podpredsedov úradu z jedného na dvoch, tak ako aj kreovanie predsedu regulačnej rady úradu, a to tak, ako je navrhnuté vo vládnom návrhu zákona.
Ďakujem. Končím s čítaním pozmeňujúceho návrhu a ešte doplním, keďže ešte som neprekročila časový limit... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nie. Ešte raz, ak prečítate pozmeňujúci návrh, potom už nemôžte vystupovať. To je rokovací poriadok. (Reakcie z pléna.) To som sa snažil ako vám vysvetliť.

Remišová, Veronika, poslankyňa NR SR
To bolo v rámci ako odôvodnenia.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nie, nie, nie. (Reakcie z pléna.) Ešte raz, odôvodnenie, to, čo máte napísané, len to môžte prečítať. (Reakcie z pléna.) Páni kolegovia, rokovací poriadok je jednoznačný, prepáčte. A nie prvýkrát to aplikujeme.
Ústne hocikedy, samozrejme, môže sa prihlásiť pani poslankyňa aj do ústnej.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.5.2017 o 16:46 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:46

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Týmto vás žiadam o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu, ktorý výrazným spôsobom, alebo o podporu pozmeňujúcich návrhov kolegu Galeka, ktorým výrazným spôsobom vylepšujú tento vládny návrh zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

9.5.2017 o 16:46 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:55

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vec je veľmi jednoduchá a jasná, preto verím, že to stihnem aj za päť minút.
Pripomeniem kolegom tú zasadnú, a to je taká naozaj zákonná súvislosť, ktorá s dnešnou diskusiou bezprostredne súvisí, aj politickú. SMER si kedysi adoptoval bývalého predsedu ÚRSO a mnohí sme sa obávali, keďže naozaj išlo o politickú adopciu, že či to nebolo vykúpené stratou nezávislosti pána Holjenčíka, či sa nestal, či sa nestal vlastne straníckym nominantom SMER-u. Ale nikdy sme nepredpokladali, že, aj keď sme sa toho obávali, že by jeho závislosť na SMER-e a na, na politických stranách bola až tak bezodná, ako potom predviedol pán Holjenčík v priamom prenose, kde sme mohli všetci sledovať úbohý obraz vystrašeného úradníka, ktorý zráža podpätky, hoci je na čele orgánu, ktorý je veľmi významný a ktorý je v zákone definovaný jednoznačne ako nezávislý orgán. Bola to teda veľká, veľmi veľká hanba. Musím povedať, že strana SMER, resp. súčasná koalícia nedokázala ustrážiť nezávislosť ÚRSO, nezávislosť orgánu ani férovosť jeho práce, a podľa mňa v pochabej snahe občanov presvedčiť, že sú priam darcami lacnej energie, predviedla niečo celkom iné. Predviedla v priamom prenose porušovanie zákona, ktoré definuje ÚRSO ako nezávislú inštitúciu.
Pán Holjenčík pod politickým tlakom ukázal, že je úbohou figúrkou, a nie predsedom nezávislého orgánu. Napokon, keď mu prikázali, tak odstúpil. A teraz má vládna koalícia problém, čo s touto trápnosťou urobiť. Rieši to však tým najnevhodnejším spôsobom. Chce, aby z trápnosti sa stala norma. Aby sa ešte menej garantovala nezávislosť a viac líšila možnosť vytvoriť z budúceho predsedu ÚRSO, teda nájsť budúceho predsedu ÚRSO, len metódou ako politického nominanta vládnej koalície.
Dámy a páni, ten balans medzi prezidentom a vládou nebol vymyslený celkom márne, ten naznačuje, že predsa len prinajmenej dve inštitúcie, jedno je parlamentná väčšina, ktorá vytvorila vládu, a druhé je priamo volený prezident, vytvárajú nejaký mocenský balans, ktorý by mohol dávať, nevravím, že sa to musí, že sa to vždy podarí. V prípade pána Holjenčíka to naozaj bola paródia, ale inštitúcie nevznikajú pre konkrétnych ľudí a nerušia sa kvôli konkrétnym ľuďom. Ak pán Holjenčík zlyhal, a podľa mňa veľmi veľkú chybu urobil pán premiér, keď pri tom jeho zlyhaní, morálnom aj odbornom, asistoval svojím zlyhaním, pretože verejne ukázal, že on nerešpektuje zákon, a to je nešťastie, ak premiér krajiny nerešpektuje zákon. Nie je to, nie je to nič pekné.
Ale teraz by ste chceli, aby sa stranícka nominácia už natrvalo stala súčasťou legislatívy, aby sme rezignovali na to, že ÚRSO by predsa len bolo vyváženým, teda jeho voľba, nového predsedu, predsa len nebola iba vecou mocenskej prevahy vládnej väčšiny. Odrádzam od toho a ako poslanec budem podporovať opačný postup, aby sme nevylievali s vaničkou aj dieťa, aby za to, že pán Holjenčík bol iba sluhom, sme si nezakázali pre budúcnosť zvoliť čestného a odvážneho predsedu ÚRSO, ktorý bude stáť na strane, ako veríme, zákona a verejnosti a nebude straníckym nominantom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.5.2017 o 16:55 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:16

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, pán minister, kolegyne, kolegovia, ja budem veľmi stručný, pretože bolo toho povedaného dosť mojimi predrečníkmi. Ja by som taktiež sa chcel vyjadriť, lebo nedá mi teda sa nevyjadriť po tom, čo som sa vyjadril k tomuto návrhu zákona aj v prvom čítaní.
Tak jako skonštatoval aj kolega Galek, vlastne tento návrh len situáciu hasí a zasahuje do nezávislosti ÚRSO. Veľmi pekne to pomenoval kolega, keď hovoril, že vlastne z predsedu ÚRSA sa týmto pádom stáva poskok. Ja som to minule nazval možno tak trošku jemnejšie, že to bude zamestnanec vlády. A naozaj, ak teda by to takto prešlo, tak jeho nezávislosť je stratená. Práve preto sme s kolegyňou Verešovou pripravili pozmeňujúci návrh. Som rád, že aj kolegovia so SaS pripravili pozmeňujúci návrh k tomuto, i keď na druhej strane neočakávam, že by ho vládna koalícia schválila, čo mi je veľmi ľúto.
Pán minister, my však, jako ste hovorili, sme mali na to veľkú debatu a ja teda môžem len povedať, že si nemyslím, že táto stratégia je dobrá. Naozaj si nemyslím, že to, ktorým smerom ste sa vybrali pri tomto úrade, je dobrý smer, pretože naozaj túto dôležitú inštitúciu, na ktorej sme mohli práve ukázať, aké dobré a prospešné je, keď je nezávislá, tak vlastne toto zavrhujeme a stáva sa vlastne vazalom vlády.
Hoci pán Holjenčík a jeho konanie minulý rok hlavne ukázalo, ako sa dá tento úrad zneužiť. Ale práve preto je dôležité, aby na tomto mieste sedel zodpovedný a čestný človek. Pretože zase v januári sme videli ten zásah vlády, dva kontrasty. Minulý rok zneužitie úradu, v januári vyslovene vlastne to, čo sa tým zákonom teraz ide zaviesť, tak to bude, to budeme, to sme mohli vidieť v januári, kedy jednoznačne vláda ovládala tento, tento úrad. Takže ja len, keby sme si chceli predstaviť, že by naozaj na tomto úrade sedel poctivý, čestný, zodpovedný odborník, tak by aj v oblasti energetiky, veľa vecí by sa pohlo dopredu v prospech ľudí na Slovensku.
Takže ja len toto som chcel vyjadriť, pán minister, na vašu adresu alebo teda na adresu vlády. Sú to dve verzie, jedna rozsiahlejšia z dielne SaS, druhá jednoduchšia z našej dielne, už len si počkať na verdikt.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.5.2017 o 17:16 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:19

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, áno, máte pravdu, treba počkať na to, aký bude výsledok. Ja by som chcel len pripomenúť, prečo musíme čakať. Tento návrh je reakciou na zlyhanie nominantov SMER-u na poste, kde mali kontrolovať a hájiť záujmy občanov, čo sa neudialo. Ja som presvedčený, alebo by som skôr povedal, skeptický, či vôbec táto zmena donesie niečo lepšie pre občanov. Pretože vláda pri riešení tohto problému na samom začiatku nesledovala záujem občanov, ale len marketingový ťah. A to, či tento návrh zákon odstráni alebo neodstráni, to je otázne. A budú to furt len nominanti SMER-u a vládnej koalície, ktorí nemajú záujem sledovať záujem občanov.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.5.2017 o 17:19 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:20

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega, ďakujem pekne. Ja len asi potvrdím tú vašu skeptickosť. Ja dokonca, ak ste vyjadrili, že ako to môže dopadnúť. Ja si myslím, že to dopadne naozaj zle, že táto zmena neprinesie nič dobré, práve naopak, oddiali nás od toho, aby sme tento úrad mohli vrátiť do podoby, alebo teda dať ho do podoby, aby slúžil naozaj transparentne a nezávisle v prospech občanov. Toto, si myslím, bude, ak sa to schváli tak, ako je to navrhnuté, bude pochované a na dlhšiu dobu a potom nás to bude len čakať, aby sme to opravili, keď na to dostaneme príležitosť. 
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.5.2017 o 17:20 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:21

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predseda Národnej rady, vážené dámy a páni, keď som tu počúval túto rozpravu, tak sa mi zdalo, ako keby niektorí kolegovia boli naozaj presvedčení, že problém s vysokými cenami energií na Slovensku máme preto, lebo vláda príliš zasahovala do regulačného úradu. V skutočnosti je problém úplne opačný. Vláda sa vôbec nestarala o to, čo regulačný úrad robí. Preto tu máme také vysoké ceny energií.
Pán poslanec Budaj povedal v rozprave, že pán Holjenčík bol sluhom vlády. A to bol ten problém. A to sa veľmi mýlite, pán kolega Budaj, pán Holjenčík bol sluhom oligarchov a energetických monopolov, ktorým dokonca radil, ako majú zvyšovať ceny energií na úkor občanov. V tom bol problém. Nie v tom, že by slúžil príliš vláde. Pán poslanec Galek povedal, že tuto vidíme ten rozdielny prístup liberálny alebo socialistický k riešeniu problémov. No skúsme si ich pomenovať.
Ten vládny prístup bol taký, že počkáme si, kým je problém, a potom rýchlo začneme niečo urobiť. Kam tento, nazvime ho, vy ste ho nazvali socialistický, v poriadku, prístup viedol? Máme jedny z najvyšších cien energií v Európe. Pre domácnosti je to katastrofa v porovnaní s okolitými krajinami. Pozrime sa, aký je zisk energetických monopolov. Dámy a páni, energetické monopoly inkasujú 48 % zisku v priemysle, ale zamestnávajú iba 3 % ľudí! Ako sa vláda príliš starala o ceny energií? Vláda sa vôbec nestarala, kašlala na to. Toto je pre nás neprijateľný, neakceptovateľný stav.
No ale pozrime, poďte teraz, pán Galek, k tomu druhému riešeniu, k tomu liberálnemu prístupu, keď nás má spasiť nejaký nezávislý odborník. Toho nezávislého odborníka tam nominuje kto? A komu bude zodpovedný tento nezávislý odborník? To je ilúzia. Predstavme si, že nejaký takýto človek zdvihne ceny energií na Slovensku alebo povolí ich zdvíhanie ešte horšie ako pán Holjenčík. Čo potom budeme robiť my, ktorí sme zvolení ľuďmi? Budeme sa vyhovárať, že prepáčte, vážení občania, ale tuto nezávislý odborník XY, on si to zvážil takto a my nemáme do toho ako zasiahnuť. Realistický prístup by mal byť taký, že vláda by mala strážiť ceny energií! Mala by dohliadať na to, aby monopoly nemohli zneužívať svoje postavenie na trhu, ktoré majú. Čo iné by malo byť úlohou vlády, ak nie starať sa o to, aby ceny energií pre domácich ľudí aj podnikateľov neboli prehnane vyššie ako v okolitých štátoch a prehnane vyššie, než aké sú oprávnené náklady. Veď dnes dobre vieme, že keď sa vláda nestarala, tak ceny energií pre domácnosti sú o 30 % vyššie, než by mali byť. Iba kvôli tomu, že vláda sa nestarala. A keď sa nebude vláda starať už vôbec, potom kam tie ceny porastú?
Pán poslanec Heger povedal, že nanovo nominovaný šéf ÚRSA bude vazalom vlády. No v tomto prípade musím povedať, že lepšie vazal vlády ako vazal oligarchov. Pretože tú vládu aspoň môžete odvolať, tá vláda sa zodpovedá občanom vo voľbách. Ale keď raz bude na šesť rokov zvolený nejaký tzv. nezávislý odborník, komu sa bude zodpovedať on? Komu sa bude zodpovedať? Lebo my sa zodpovedáme našim voličom. Komu sa ten tzv. nezávislý odborník bude zodpovedať, ak sa bude správať rovnako ako pán Holjenčík doteraz? Veď my máme vážny problém v cenách energií na Slovensku, máme vážny problém v tom, že energetické monopoly inkasujú zo Slovenska násobne vyšší zisk, ako si dovolia inkasovať energetické monopoly v krajinách západnej Európy. Akonáhle k tomu pristúpime spôsobom, že sa o to nebudeme starať, tak tento úplne neprijateľný stav bude pokračovať.
Ja si nerobím ilúzie o tom, že vláda nominuje na šéfa regulačného úradu nejakého génia, ktorý všetko vyrieši. Ale myslieť si, že riešením je dať od toho ruky preč a ono sa to vyrieši samo, to je takisto ilúzia. My tu máme vážny problém, ktorý spočinul alebo vyplynul z toho, že sme nezasahovali, že sme na to kašlali, nieže sme príliš zasahovali. Nad tým rozmýšľajme, ako zasiahnuť do tvorby cien energií na Slovensku, aby sa dostali na úroveň, ktorá je v rámci Európy prijateľná a ktorá je vzhľadom na oprávnené náklady prijateľná aj pre slovenských ľudí a pre slovenské domácnosti.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.5.2017 o 17:21 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:27

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Krajniak, dovolím si ale s niektorými tými konštatovaniami, žiaľ, nesúhlasiť, hlavne čo sa týka tej jej závislosti, resp. nezávislosti, resp. toho, že či by mal byť úrad nejakým spôsobom politicky ovplyvňovaný. Prečítam vám, čo má byť úlohou úradu.
Úrad ako štátna autorita v sieťových odvetviach, v ktorých neexistuje – to je dôležité –, v ktorých neexistuje hospodárska súťaž, zabezpečuje rovnováhu medzi záujmami investorov a spotrebiteľov. Musí pritom dbať na ochranu záujmov spotrebiteľov, rovnako ako aj na záujmy investorov. Je prirodzené, že investor by nepodnikal v tejto oblasti, keby nemal zisk. Úrad preto musí vytvárať také prostredie, aby sa podnikateľovi oplatilo investovať, ale tak, aby na to spotrebiteľ nedoplácal alebo, inak povedané, aby boli ceny spravodlivé pre obe strany. Toto je zo stránky ÚRSO.
V zásade ide o to, že regulácia v normálnej krajine, kde naozaj regulácia funguje, je o matematike. To znamená vstupy – dostanem, posúdim – a regulujú sa naozaj, ako je to tu napísané, iba také oblasti, kde neexistuje hospodárska súťaž. Toto platí vtedy, keď je tá regulácia správne, systémovo a transparentne nastavená. To znamená, my sme tu nie na to, aby sme ovplyvňovali úrad, ale aby sme nastavovali to, aby tá regulácia bola systémová, transparentná, aby aj ten výber toho predsedu bol apolitický, aby to bol naozaj odborník, ktorý sa v tejto oblasti vyzná.
A potom ste hovorili o tom, že máme na Slovensku veľmi vysoké ceny energií. Ale opäť, tieto vysoké ceny energií máme kvôli tomu, že sme preniesli obrovské množstvo politických opatrení do tých cien. Keby sme toto odtiaľ vyňali, tak to je napríklad tá TPS-ka, tak dneska sme naozaj, dovolím si povedať, na veľmi slušnej úrovni. Týka sa to hlavne tých distribučných poplatkov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.5.2017 o 17:27 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:29

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Galek, vypomôžem si s obľúbeným citátom pána premiéra Fica, ktorý povedal, že nie je podstatné, či je mačka čierna alebo biela, podstatné je, či chytá myši. To je slávny citát bývalého vodcu čínskej komunistickej strany Teng Siao-pchinga.
Viete, ľudí nezaujímajú naše spôsoby, ako to urobíme. Ľudí zaujímajú, či tie ceny energií sú oprávnené, alebo nie. Chcel som len upozorniť na to, že ani prístup dať od toho ruky preč za súčasných okolností nespôsobí to, čo ste aj vy povedali. Pretože dobre vidíme, že ten zákon, tak ako je nastavený, sa nedodržiava. A potrebujeme urobiť zmenu k lepšiemu a bez toho, aby sme do toho nejakým spôsobom zaingerovali, to neurobíme. Samo sa to neurobí.
To je všetko, čo som chcel povedať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.5.2017 o 17:29 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video