17. schôdza

9.5.2017 - 19.5.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.5.2017 o 13:58 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:58

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem kolegyni za naozaj skvelý odborný príspevok k tejto, k tomuto návrhu zákona. Ďakujem aj ti, kolegyňa, za to, že si vyzvala, aby sme nehovorili, a teda týka sa to všetkých – aj predkladateľov, aj nás –, kto, kedy a prečo pochybil, a tak verím, že sa toho bude držať aj pán minister a že naozaj neskĺzne do útokov proti svojim predchodcom, ale že bude odborne argumentovať a odpovedať na všetky tvoje otázky a pripomienky. Naozaj si treba uvedomiť, že vláda konečne po 13 rokoch, z ktorých SMER vládne alebo riadi rezort práce, sociálnych vecí a rodiny už viac ako 9 rokov, chce konečne napraviť tú obrovskú skrivodlivosť a nespravodlivosť, diskrimináciu starodôchodcov. Veď nám naozaj aj teraz, aj v minulosti píšu, mailujú, esemeskujú dôchodci. Aj dnes som dostala opäť esemesku k tomu, že aby naozaj bol, konečne bola odstránená táto diskriminácia.
Takže všetkým na tom záleží, a preto chcem veriť, že pán minister bude rokovať naozaj aj s opozičnou poslankyňou, aby konečne bolo spravodlivosti učinené zadosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.5.2017 o 13:58 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:59

Silvia Shahzad
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Toto bol od kolegyne naozaj vyčerpávajúci príspevok s množstvom faktov, ktoré, ktoré je naozaj ťažké pochopiť, keď to len tak počúvate a nemáte to podložené možno aj nejakými grafmi. Už len pochopiť základný rozdiel možno medzi priemerným mesačným zárobkom, ktorý sa spomínal, a hrubým zárobkom môže byť pre niekoho problém. Čiže, čiže v tomto prípade nám veľmi chýbajú grafické znázornenia. Možnože by stálo za úvahu, aj kolegyňa tu hovorila, že tie hranice určené v zákone sú neprehľadné, a síce, a síce hovoria o rastúcom charaktere, ale skutočnosť o tom nevypovedá. Možno by stálo za úvahu aj do dôvodovej správy uviesť aspoň jeden graf, z ktorého sa dá jednoduchým spôsobom vyčítať podľa roku narodenia, podľa výšky mzdy, kam ten dôchodca spadne, a či mu dôchodok bude zvýšený, alebo nie, aby si to vedel skontrolovať jednoduchým spôsobom každý. Ale to možnože nie je cieľom tejto novely.
Chcem ešte raz pripomenúť to, čo kolegyňa hovorila na konci, že naozaj podľa všetkého priznané, teda táto novela sa týka priznaných dôchodkov, a nie dôchodkov, ktoré boli prekvalifikované z invalidných dôchodkov. Možnože nám na to pán minister odpovie a budem rada, keď myslím si, že bolo veľmi ťažké zachytiť všetky tie informácie, tak verím tomu, že pán minister sa bude aj v priebehu pýtať ešte pred, pred ukončením rozpravy.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.5.2017 o 13:59 hod.

Mgr.

Silvia Shahzad

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:01

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tak ja v prvom rade chcem poďakovať kolegyni za odbornú a vecnú rozpravu, o ktorú nám ide aj v rámci hnutia.
Pána ministra chcem vyzvať, aby teda naozaj spustil pomedzi čítania vecnú diskusiu o prepočte dôchodkov, aby sme sa nenaťahovali o tom, komu ublížime, komu neublížime, lebo teda prvýkrát sme v histórii k tejto danej problematike práve vystupovali ako hnutie, ktoré chce zmeniť veci, a preto bolo by dobré, aby sme boli zaradení do diskusie v ohľade vyrovnávania starodôchodcov. Myslím si, že si to zaslúžime, lebo prvýkrát tento návrh padol už teda 17. decembra v roku 2013. Takže ak nám ide naozaj o odborné a vecné stanoviská, mali by sme si sadnúť a vydiskutovať si tieto veci, na ktoré kolegyňa poukázala.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.5.2017 o 14:01 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:02

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne aj kolegyniam. Ja teda verím, že pán minister na mnohé tie otázky, ktoré som predostrela vo svojej reči, bude vedieť vysvetliť. Ak to nebude vedieť vysvetliť sám, tak verím, že teda to stretnutie s ľuďmi z ministerstva prebehne.
A mňa naozaj veľmi zaujalo, keď sme prechádzali tie všetky tabuľky a proste tých tabuliek je tisíc, ktoré boli vypracované len kvôli tomu, aby, aby sme prišli na koreň veci, prečo ste postupovali tak, ako ste postupovali, a priznám sa, že neprišli sme úplne na to zdôvodnenie, že prečo ste išli takýmto spôsobom.
Všetci sme presvedčení, ktorí sme na tom robili, sme presvedčení o tom, že vec sa dala možno predniesť alebo urobiť, tá novela mohla byť jasnejšia a prehľadnejšia. A je mi úplne jasné, že tiež by sa asi našla skupina, ktorá by sa cítila nespravodlivo, ale toto naozaj, tak ako ste ten návrh pripravili, vyzerá, ako keby bola pripravená špeciálne pre niektoré ročníky. A toto je veľmi poburujúce pre mnohých ľudí.
Podľa mňa zákon má byť nastavený tak, aby viedol k spravodlivosti, nie k nespravodlivosti. Aj to a tie nastavenia pásiem, to je, jak keby ste si z brucha cucali v niektorých prípadoch. Alebo nastavenie tých percent hraníc. Takisto som presvedčená o tom, že, že to skôr slúži na nejaké, na odpútavanie alebo zavádzanie proste ľudí, ktorí sa by tomu radi porozumeli, ale nevedia tomu porozumieť, lebo je to strašne zložito nastavené.
Tiež pri vypracovávaní tých tabuliek sme sa, samozrejme, potýkali s problémami, že veľmi ťažko sa niektoré informácie dohľadávali. Samozrejme, ja neviem, hrubá mzda alebo priemerná mzda, to nebol problém, ale my máme čísla, koľkých ľudí sa tie-ktoré hranice týkajú. Vy to máte, ale napriek tomu, že takéto informácie máte, ste to nedali do dôvodovej správy, aby sme možnože lepšie a ľahšie a zrozumiteľnejšie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.5.2017 o 14:02 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:04

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, takže kto je starodôchodca?
Vo všeobecnosti starodôchodcovia teda sú poberatelia starobných dôchodkov, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, t. j. ten zákon č. 100/1988 Z. z. o sociálnom zabezpečení, a ich približný počet je 451-tisíc. Na účely tejto novely sú to poberatelia uvedených starobných dôchodkov, ktorých suma by bola vyššia, ak by bola vypočítaná podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý je účinný od 1. januára 2004. Ich počet je približne 101-tisíc. Je to časť seniorov, ktorí teda odišli do dôchodku pred rokom 2004 a dlhodobo, presnejšie povedané, už 13 rokov majú pocit krivdy. Dôvod tohto pocitu skrivodlivosti je jednoduchý. Ak by totiž títo ľudia odišli do dôchodku podľa predpisov platných od roku 2004, tak by im bol v mnohých prípadoch priznaný, priznaný citeľne vyšší starobný dôchodok.
Za stranu MOST - HÍD môžem povedať, že sme dlhodobo na tento problém poukazovali aj v minulosti a volali sme po systémovej právnej zmene, ktorá by aspoň čiastočne pomohla týmto našim seniorom. Sme radi, že konečne sa našla politická vôľa a zhoda medzi vládnymi stranami a vládnymi politikmi riešiť tento mimoriadne citlivý problém.
Milé kolegyne, milí kolegovia, je pravdou, že teraz po 13 rokoch už asi ťažko môžeme hovoriť o spravodlivosti, alebo ak chceme, o spravodlivom riešení. Skôr tu po toľkých rokoch ide o napravenie pocitu skrivodlivosti. Napriek tomu aj tu platí, že je lepšie napraviť akúkoľvek krivdu teraz ako nikdy. Rada by som zdôraznila, že v tomto prípade nejde o vyrovnávanie nízkopríjmových a vysokopríjmových dôchodcov. Tu ide o napravenie pocitu skrivodlivosti vo výpočte dôchodkov, kedy lepšie zarábajúci ľudia dostali oveľa nižšie penzie v prípade, že do dôchodku odišli ešte pred rokom 2004. V praxi sa totiž neraz stali také prípady, keď napríklad riaditeľ firmy dostal nižší dôchodok ako jeho sekretárka, a to len preto, lebo do penzie odišiel o niečo skôr.
Výpočet dôchodku podľa starého zákona, teda do roku 2004, bol výhodnejší pre nízkopríjmové osoby z dôvodu vysokej solidarity a nevýhodný pre osoby s nadpriemernými zárobkami. Pre osoby s príjmom okolo priemernej mzdy a priemernou dobou poistenia by výpočet dôchodku vyšiel približne rovnako. Na druhej strane výpočet dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení, teda od roku 2004, bol výhodnejší pre osoby s nadpriemernými zárobkami a nevýhodný pre ľudí s podpriemernými zárobkami. Práve preto časť starodôchodcov, ktorí by mali vyšší dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení, požadovali a dodnes požadujú dorovnanie svojich dôchodkov.
Milé kolegyne, milí kolegovia, napriek tomu, že už v minulosti, konkrétne v rokoch 2006 - ’8 sa dvoma novelami čiastočne zvyšovali starobné dôchodky starodôchodcom, táto súčasná novela je, možno povedať, z pohľadu dotknutých seniorov najkomplexnejšia. Vzťahuje sa totiž na širší okruh poberateľov starobných dôchodkov, keďže aj medzi dôchodcami, ktorých starobné dôchodky neboli v rokoch 2006 až 2008 zvyšované, existujú takí, ktorí by mali podľa zákona o sociálnom poistení vypočítanú vyššiu sumu dôchodku. Aktuálne predkladané, predkladaná novela sa dotkne, ako som spomínala, viac ako 100-tisíc dôchodcov, ktorým sa, po prepočte môže rásť penzia od 1 až po 500 eur mesačne. Konkrétna suma bude vypočítaná podľa individuálneho kľúča a závisí od toho, koľko dotknutý zarábal predtým, ako dosiahol dôchodkový vek.
Treba na tomto mieste férovo pripomenúť, že toto opatrenie sa skutočne netýka všetkých starodôchodcov, ale len ich časti. Zároveň je nutné uviesť, že dôchodky chce táto vláda zvýšiť aj časti tých starodôchodcov, ktorí išli do dôchodku do 30. septembra 1988, a to paušálnou sumou 25 eur 50 centov, keďže v archívoch Sociálnej poisťovne už nie je možné dohľadať potrebné dokumenty od bývalých zamestnávateľov týchto seniorov. Tiež treba povedať, že nové prepočty nikomu penziu neznížia a konkrétne zvýšenie pocíti dotknutá časť dôchodcov v penziách vyplatených až od 1. januára 2018. Žiaľ, podľa správ rýchlejšie sa to spraviť nedá. Ide o technicky veľmi zložitú operáciu.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, na záver už poviem snáď len toľko, že pre stranu MOST - HÍD sú starodôchodcovia srdcovou záležitosťou a že sme veľmi radi, že sme po rokoch pristúpili k napraveniu tejto skrivodlivosti. Bol už najvyšší čas urobiť niečo pre týchto seniorov, aj keď z ich pohľadu ide skôr už len o symbolické gesto ako dosiahnutie spravodlivosti. Napriek tomu verím, že tento návrh získa širokú podporu tohto pléna, čo bude dôkazom toho, že bez rozdielu na to, na ktorej strane politického brehu stojíme, si našich seniorov ctíme, vážime a chceme sa vždy úprimne usilovať o to, aby kvalita ich životov stále rástla, minimálne podľa toho, ako stúpa životná úroveň pracujúcich občanov.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.5.2017 o 14:04 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:13

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pani kolegyni Sárközy. So všetkým, čo ste povedali, pani kolegyňa, súhlasím, môžem to podčiarknuť.
Presne preto som vymenovala tých päť takých veľkých problémov, ktoré v tejto novele vidím, aby sa naozaj dostalo naozajstnej spravodlivosti alebo aspoň tej čiastkovej, alebo, alebo, počkajte, vy ste to tak dobre nazvali, pocitu, aby sa napravil pocit, odstránil pocit skrivodlivosti. Presne v tomto duchu som aj ja hovorila o tých problémoch, ktoré vidím ako nášľapné míny v pripravenej novele. Takže poďme, spoločne sa pozrime na tie argumenty, ktoré viedli ministerstvo vytvoriť novelu takým spôsobom, akým vytvorili, a odstráňme to, čo naozaj bije do očí. Ja nerozumiem, naozaj nepochopila som – a to som nad tým sedela s viacerými ľuďmi niekoľko hodín, veľa hodín –, že prečo práve pri tých hraniciach, ja neviem, v roku ’92, ’95 dôjde k takému extrémnemu nárastu aj oproti Kaníkovej novele, že to sú špeciálne ročníky, ktoré dostanú viac ako, ako, nechcem povedať, by si zaslúžili. Samozrejme, každý si zaslúži čo najviac. Ale potom mi je ľúto, že prečo sú odtiaľ vypustení niektorí ľudia, ktorí by si to naozaj zaslúžili, lebo ich životná úroveň po štyridsiatich rokoch práce je mizerná. Takže odstráňme tie skrivodlivosti, ktoré sú tu trinásť rokov. A poviem opäť, že ja vítam, že prichádza ministerstvo práce s návrhom, ktorý chce odstrániť tú nespravodlivosť medzi starodôchodcami a novodôchodcami.
Takže poďme spoločne na to.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.5.2017 o 14:13 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:15

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Chcem poďakovať pani kolegyni za podporu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.5.2017 o 14:15 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:15

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Rád by som reagoval hlavne na vystúpenie pani poslankyni Jurinovej. No rád by som začal tým, že som nepredpokladal, že tu bude, bude v hre v kontexte takéhoto zákona nejaká ideológia. Vy ste ma v podstate všetky tri, ak ste aj vystupovali, požiadali, aby som sa zdržal akýchkoľvek politických hodnotení. Áno, zdržím sa. Ale chcem o to isté požiadať aj vás, pokiaľ sa nestretneme na odbornej úrovni a nebudeme o probléme hovoriť. Lebo potom to vyznie veľmi kontraproduktívne.
A prvé, čo chcem povedať, rok beží príprava tohto zákona. Uskutočnilo sa viacero odborných stretnutí. Áno, aj konferencií, seminárov. Dovolím si povedať, že ako Kristovo ľavo oko sme vstúpili do problematiky, ktorá sa týka toho postupného legislatívneho procesu. Žiadne zásadné pripomienky neboli ani od sociálnych partnerov, a preto si stojím za týmto zákonom a odmietam akékoľvek zvýhodňovania nejakých ročníkov a vôbec nám nešlo teraz o to, či predtým bol nejaký dôchodca v komunistickej strane alebo v akejkoľvek strane, ale podľa toho, koľko zarábal. To znamená, priemerný zárobok je rozhodujúce kritérium a akékoľvek iné vymýšľanie je, prosím vás, zavádzanie problému niekde úplne inde.
Nie na výbore, požiadam vás, ak máte záujem, už tento týždeň, môžte sa zastaviť na ministerstve práce, ale nielen vy sama, pani poslankyňa, ale aj tí výpočtári, tí odborníci, ktorí k tomu dospeli, k takýmto nejakým číslam a som pripravený, aby odborníci, ktorí pripravovali ten zákon a vedeli veci vysvetliť aj, aj v tom pripomienkovom konaní, aby s vami jednoducho hovorili a komunikovali. Vôbec sa neskrývame pred týmito vecami, pretože si myslíme, aj napriek zložitosti, keby sme boli bývali mali dať do dôvodovej správy všetko to, čo ste požadovala, no dôvodová správa je väčšia ako celý zákon. Áno, je to komplex vecí, ale máme aj nejaké grafy, máme ďalšie prepočty, ktoré nebolo možné dať do tohto zákona, a sme pripravení s každýmkoľvek vrátane opozičných poslancov hovoriť, aby sme mali vzájomnú istotu, že skutočne naprávame skrivodlivosť, keď aj po trinástich rokoch, takže to, táto pripravenosť tu je.
Invalidní dôchodcovia, to bol trošku taký problém mimo rámec. Podľa teraz platných zákonov invalidný dôchodca môže kedykoľvek požiadať o prepočítanie dôchodku. To znamená, vôbec sa nevzťahuje táto problematika invalidných dôchodcov k tejto novele zákona. Ale opakujem, kedykoľvek požiada, vždy musí byť prerátané. Samozrejme, požiada si v čase, keď si myslí, že má nejaké výhodnejšie parametre, čísla, ktoré mu pomôžu pomôcť, čo sa týka, týka invalidného dôchodku. Toľko tá najzásadnejšia pripomienka. Aby sme to nerozťahovali v tomto prípade ďalej podľa takýchto myšlienok, lebo ja odmietam, opakujem to ešte raz, hneď v úvode akékoľvek záujmy pre nejaké ročníky alebo niečo podobné. Je otázka sadnúť, vysvetliť. Som presvedčený, že dospejeme k nejakým tým najzákladnejším spoločným kritériám, z čoho sme my jednoducho pristupovali. Jednoduchšie je riešiť alebo opravovať tie dôchodky, kategórie dôchodcom od ’88 do decembra 2004. No ideme prerátať a zobrať do ruky tú dôchodkovú kartu každého jedného a prejde sa od A do Z individuálne. Tam niet pochybností. Áno, ďaleko zložitejší problém sú tí najstarší. Ale my sme to hneď v úvode, v úvode pomenovali, a preto sme mali záujem prejsť nejakou paušálnou čiastkou, ktorá sa možno nie všetkým páči.
Konkrétne Jednota dôchodcov Slovenska navrhovala raz toľké zvýšenie. Ale zas to sú isté možnosti, ktoré tu máme, a ja som veľmi rád, že tejto vládnej koalícii sa podarilo nájsť aj tieto prostriedky, ktoré dnes máme záujem riešiť, a to aj napriek tomu, že v programovom vyhlásení vlády sme sa zaviazali, že to budeme riešiť jednorazove navýšením tzv. vianočného príspevku. Bol som však presvedčený, že by to bola len ďalšia skrivodlivosť, pretože takýto problém sa jednorazovým riešením vyrovnať nedá. A preto som rád a skôr by som býval očakával, že oceníte aj vy, že sa nám podarilo systémove prispieť a že viacerí z tých dôchodcov v podstate celú svoju dobu toho dôchodku budú pravidelne každý mesiac poberať isté vyrovnanie za skrivodlivosť. Áno, neriešime 13 rokov, ktoré odvtedy prebehli. To nie je možné z hľadiska zákona. Ale som presvedčený, že pre viacerých to bude satisfakcia.
Viete, v čom bol problém, pani poslankyňa? Vy ste predtým povedala, že tam bolo nejaké prechodné obdobie. Keby tam v tom 2004. ten Kaník to prechodné obdobie bol dal, nie je problém. Boli by sa postupne niektoré tie veci vyrovnávali. Práveže ho nedal. Preto ten problém tu je a, samozrejme, my musíme dneska riešiť už nie to, čo pán minister Kaník v 2003. dal alebo nedal, ale aká je realita a ako objektívne tieto veci poriešiť. Ako výberové kritérium slúži hodnota priemerného mesačného zárobku. Opakujem ešte raz, priemerný mesačný zárobok. Áno, je to tá výška 2 333 korún, z ktorého bol vypočítaný ten starobný dôchodok pri jeho priznaní. A tam sa aj uvádzajú z toho, aké nám vyšli čísla alebo počty, 12,9 tisíca tých najstarších starodôchodcov, ak môžem použiť tento termín. To znamená nastavenie novej právnej úpravy priemerného mesačného zárobku je vypočítané tak, aby miera náhrady novopriznaného dôchodku vypočítaného podľa zákona o sociálnom zabezpečení voči mzde poistenca z predchádzajúceho kalendárneho roka bola približne rovnaká. V tom je to kritérium. Opakujem, približne rovnaká ako miera náhrady novopriznaného dôchodku k 1. januáru 2004 voči mzde poistenca z roku 2003. V tom je tá komplikovanosť pochopenia tých vecí. No a pri tomto rovnakom období dôchodkového poistenia, samozrejmá vec, rovnakej úrovni dosiahnutých, dosiahnutých aj zárobkov. Ak by sme pre jednotlivé kalendárne roky nepoužili osobitne stanovené diferencované parametre na úpravu priemerného mesačného zárobku, no nedosiahol by sa ten očakávaný alebo sledovaný cieľ, ktorý novela toho zákona má, a to je akási náprava skrivodlivosti z toho obdobia aj vrátane pred rokom 1988.
Prečo sa starobný dôchodok starodôchodcov, ktorý sa, ktorého sa novela, ktorú predkladám, týka, prepočíta podľa stovky, to znamená toho, nazvem to, najstaršieho zákona z roku ’88 o sociálnom zabezpečení, a nie podľa zákona o sociálnom poistení, inak povedané, Kaníkovho? Starobný dôchodok starodôchodcov, na ktorý vznikol nárok podľa zákona č. 100 o sociálnom zabezpečení, sa opätovne vypočíta podľa tohto zákona, ale z inak upraveného priemerného mesačného zárobku. Uvedený postup je v súlade so zásadou, ktorá sa dlhodobo uplatňuje v práve sociálneho zabezpečenia, že nároky na dôchodkové dávky sa posudzujú podľa predpisov v čase účinnosti, v ktorých boli splnené podmienky nároku na dôchodkovú dávku. Táto zásada je konkrétnym uplatnením princípu právnej istoty a legitímneho očakávania poistenca, že o jeho dôchodkových nárokoch bude rozhodnuté podľa tých právnych predpisov, počas platnosti ktorých nadobudol svoje dôchodkové nároky a splnil podmienky stanovené na nárok na dôchodkovú dávku. Iný postup by znamenal zásadný precedens do budúcnosti. Toto si je potrebné uvedomiť. Pri každej zmene právnych predpisov sociálneho zabezpečenia by mohli poistenci, prípadne poberatelia dôchodkov legitímne očakávať, že sa všetky vyplácané dôchodky prehodnotia podľa novej právnej úpravy.
Okrem uvedeného by prepočítanie starobných dôchodkov, na ktoré vznikol nárok podľa právnych predpisov pred 1. januárom 2004 podľa zákona o sociálnom poistení, bola samozrejmá vec, že aj technicky, a to som sa už snažil viackrát vyjadriť, a administratívne extrémne náročné kvôli nedostatku podkladov, materiálov z toho, z toho obdobia. Je tu ďalšie objektívne kritérium a to je, to je, koho sa vlastne celá táto problematika dotýka, akých dôchodcov z hľadiska akého príjmu, a čo je najdôležitejšie, pohybujú sa okolo terajšieho priemerného dôchodku. To znamená, že to nie sú tí, v úvodzovkách, ak sa to dá povedať, najbohatší dôchodcovia, to znamená s najvyšším príjmom, ale aj sčasti len tí s najmenším príjmom. Nejakých 6,5 tisíca je tam do 350 eur príjmu, ale od 351 do 500, 550 je 95 % všetkých, to znamená, je to celkom prirodzené aj umiestnenie práve do tejto kategórie dôchodcov a len samotná skutočnosť, že to znamená, to rozmedzie v 50 eurách medzi, čo ja viem, 370 do nejakých 420, kde je to úplný priemer, to je až 70-tisíc dôchodcov. Aj toto sú isté čísla, ale, opakujem, tých kritérií je tu veľa, je tu veľa grafov, analýz.
Áno, ešte raz, pozývam vás na ministerstvo a budeme mať záujem s vami hovoriť a som presvedčený, že akékoľvek nezrovnalosti, ktoré teraz zazneli, nijako inak ich nehodnotím, spolu, spoločne odstránime a budeme môcť povedať na výbore aj pri druhom čítaní, že predkladáme materiál, ktorý je vyvážený.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.5.2017 o 14:15 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:26

Jana Laššáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, chcem oceniť, pán minister, že ste vystúpili v rámci rozpravy a reagovali ste aj na výhrady pani poslankyne, a ďalej čo chcem oceniť, je tá skutočnosť, že naozaj vláda aj do programového vyhlásenia si, si napísala ako úlohu, aby sa rozdiely starodôchodcov a tí, ktorí išli do dôchodku pred rokom 2003, aby im dôchodky boli vyrovnané. Skutočne je tu aj čas, aj priestor, aby sa aj medzi prvým a druhým čítaním, aby sa o týchto veciach diskutovalo a o tomto naozaj aj pred prípravou návrhu zákona, keď prišiel do Národnej rady, diskusia bola, diskusia bola so sociálnymi partnermi, takže skutočne treba oceniť, že sa našli aj peniaze, aj odvaha na to, aby sa vyrovnali tie rozdiely, ktoré vzišli z tých rozdielnych úprav, ktoré tu boli.
Takže ja som presvedčená, že dôchodcovia ocenia tieto zmeny, ktoré, pán minister, prinášate, a určite som presvedčená, že aj nejaké drobnosti, ktoré bude treba ešte v zákone vylepšiť, sa v legislatívnom procese vylepšia.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.5.2017 o 14:26 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:28

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pánovi ministrovi za reakciu. Neviem, prečo ste sa, pán minister, tak strašne nahnevali, ste kričali na mňa, jako keby som vám hovorila niečo zlé. No teda mi je ľúto, ak som sa dotkla tými svojimi pripomienkami práce vášho ministerstva, ale povedala som proste pripomienky, ktoré vidím ako veľmi dôležité, pokiaľ sa chceme naozaj baviť o tom, že chceme odstrániť nespravodlivosti starého systému.
Spomínali ste tu, že práve to, že to prechodné obdobie pri zavádzaní reformnej novely neexistovalo, spôsobilo tieto problémy. Áno. A práve preto, rovnako to vnímam ako vy, a práve preto upozorňujem, aby sa nestalo niečo podobné aj teraz, lebo podľa všetkého tá diskriminácia na základe toho, že jeden je posudzovaný, alebo jeden sa narodí do októbra, druhý do decembra, môže stať, môže nastať. Proste je opäť predel pri zákone č. 100/1988 Z. z. v tom, akým spôsobom budú posudzovaní ľudia, do toho obdobia a po tom období. Takže upozorňujem naozaj na problémy, ktoré vidím ako možné a reálne. A nedá mi spomenúť, keď o tých grafoch, však naozaj nemôžme tu ukazovať grafy, ale proste mám pred očami takú tabuľku, peknú farebnú, taký farebný raster, kde je, ľudia ako sa narodili, aké závislé od toho, aké mali, aké mali mzdy a neviem ešte čo všetko proste (povedané so smiechom), ale ide o prepočet podľa novej Kaníkovej novely alebo oproti tomu, čo navrhujete. Tak tam bolo krásne vidno, ako tí, ktorým sa neoplatí zvyšovať, to bolo taký úhľadný útvar, potom bol útvar, ktorým, ktorým to vychádza narovnako, a červenou farbou boli tí, ktorým sa oplatí vlastne podľa nového, podľa novej, podľa novely opravovať... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.5.2017 o 14:28 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video