Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

14.5.2019 o 14:56 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

14.5.2019 14:56 - 14:57 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ja len úplne na záver, ďakujem za každú jednu reakciu a ja by som chcela ukončiť, pretože už poslednýkrát mám možnosť na túto tému vystúpiť, aby som vás poprosila, aby sme začali používať, alebo používali zdravý rozum a posudzujme aj tento zákon zdravým rozumom, lebo keď chodíme po Slovensku, tak vidíme, že mnohí kandidáti majú na svojich bilbordoch a vždy apelujú na zdravý rozum. Ja vás chcem poprosiť a bola by som rada, keby sme o tento zdravý rozum dokázali oprieť aj doma aj pri hlasovaní o tomto zákone. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.5.2019 14:04 - 14:06 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Uvádzam návrh zákona. Zákon v bode č. 1 navrhovaným ustanovením dochádza k precizovaniu právnej úpravy v súvislosti s hraním a spievaním štátnej hymny iného štátu, aby sme odstránili výkladové problémy, ktoré tu vznikajú.
Štátna hymna Slovenskej republiky ohľadom na úctu k štátnym symbolom hrá alebo spieva pri príležitosti štátnych sviatkov, pamätné dni, výročia a pri iných významných príležitostiach celoštátneho alebo miestneho charakteru. Štátna hymne iného štátu sa hrá, ak je prítomná jeho oficiálna delegácia. Tým však nie je dotknuté právo fyzických a právnických osôb hrať alebo spievať štátnu hymnu iného štátu, napríklad počas kultúrnych akcií, svätých omší.
V bode č. 2 prehodnocuje sa rozsah ustanovení, za porušenie, ktorých môže príslušným okresným úradom uložená sankcia vo forme pokuty. A navrhujeme účinnosť zákona dňom jeho vyhlásenia, a to s ohľadom na nevyhnutnosť čo najskoršieho odstránenia výkladových nejasností.
Toľko stručne k uvedeniu návrhu zákona. Keďže zákon v prvom čítaní prešiel s veľkou podporou Národnej rady, tak ja vás chcem poprosiť, aby ste s takou veľkou podporou schválili aj zákon v druhom a treťom čítaní, aby sme mohli dneska tento náš legislatívny zámer schváliť. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2019 10:29 - 10:30 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady. Národná rada pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2018 v platnom znení tlač 1337 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na prerokovanie v druhom čítaní. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť aj ako celok. Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 616 z 9. mája 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Pani predsedajúca prosím vás otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2019 10:18 - 10:19 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona. Vládny návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval vládny návrh zákona v druhom čítaní do 18. júna 2019. Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru, vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Pani podpredsedníčka, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.5.2019 13:36 - 13:37 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem veľmi pekne za slovo. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona. Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby výbory prerokoval vládny návrh zákona v druhom čítaní do 18. júna 2019.
Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážený pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.5.2019 13:04 - 13:05 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za slovo. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona. Vládny návrh zákona spĺňa s formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona v druhom čítaní do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.5.2019 12:54 - 12:55 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom. Vládny návrh spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci, výbor pre zdravotníctvo a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom, vrátane jeho určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2019 12:31 - 12:32 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja rozumiem tomu, že opakovanie je matkou múdrosti, ale pán kolega tu už od včera v každom jednom vystúpení opakuje svoje právne stanovisko s tým, že opiera sa o stanovisko jedného z predkladateľov, konkrétne pána Tittela, ale my tu máme stanovisko aj iných predkladateľov, ktorí zase majú k tomuto bodu iné stanovisko. Aja trvám na tom ako predkladateľka, že áno, ide o precizovanie právnej úpravy, aj keď s tým nesúhlasíte, v súvislosti s hraním a spievaním štátnej hymny iného štátu a práve ide o odstránenie výkladových problémov, ktoré tu môžu vzniknúť. A myslím si, že aj kolegovia, ktorí tu sedia so mnou, i keď málo kolegov v rokovacej sále, rešpektujú práva menšín a uvedomujú si, že spievanie národnej hymny pre maďarskú menšinu znamená symbol spolupatričnosti, zdieľanej kultúry a histórie. Ale možno nie každý z prítomných si uvedomuje, že tieto strofy, ktorých autorom je Kölcsey, zároveň okrem toho, že sú hymnou, sú aj modlitbou, ktorú obsahuje spevník Reformovanej kresťanskej cirkvi. Vzťah nás Maďarov k tomuto textu je symbolický, veľmi dôverný a má niekoľko vrstiev. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2019 18:14 - 18:16 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo. Rovnako ako v športe, aj v živote sa musíme správať férovo, a práve z toho dôvodu treba dosiahnuť, aby zákon žiadnym spôsobom neobmedzoval práva menšín ani v praktickej, ani v teoretickej rovine.
Ako viete, sama som príslušníčkou maďarskej menšiny, som aktívnou členkou našej miestnej komunity a navštevujem aj futbalové zápasy a iné kultúrne podujatia a vnímam, že, áno, je to veľmi citlivá otázka. Ale zvyšovanie napätia medzi majoritou a národnostnými menšinami aj takéto reči tu v parlamente považujem za mimoriadne nebezpečné hlavne v dobe, keď mladí ľudia majú tendencie podporovať extrémistické názory.
Mne je nesmierne ľúto, že aj tu v parlamente aj mimo neho sú politici, ktorí vzniknutú situáciu využívajú na získavanie politických bodov. Sú to veľmi lacné politické body, body, ktoré získavajú vytyčovaním národnostných otázok a vyvolávaním napätia medzi Slovákmi a Maďarmi, podľa môjho názoru vôbec nie sú lacné. Ich cena, pán kolega, môže byť veľmi privysoká.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2019 13:58 - 13:59 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Určite naším cieľom je precizovať právnu úpravu, lebo vieme, že existuje viacero výkladov a naozaj tento zákon musí byť úplne jednoznačný. Práve preto aj máme pripravenú novelu, o ktorej budeme za chvíľočku rokovať.
Ale ešte raz by som chcela zdôrazniť jeden fakt, ktorý pre mňa osobne je veľmi dôležitý, a to je ten fakt, že ja som vychádzala z tej dôvodovej správy, aj, aj predkladatelia vysvetľovali tento paragraf. Mňa trošku prekvapil naozaj Dušan Tittel zo svojím vystupovaním, pretože v mojich očiach Dušan Tittel je tvárou fair play v slovenskom športe a v slovenskom futbale, a fakt som neočakávala, že pre takého človeka, ktorý je tvárou fair play, bude problém hranie hymny na športovom podujatí, ak je to teda problém v Dunajskej Strede v štadióne DAC.
Skryt prepis