Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

5.12.2019 o 10:55 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

5.12.2019 10:55 - 10:55 hod.

Irén Sárközy
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúcim. Navrhujem hlasovanie o tomto bode dneska o piatej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2019 10:40 - 10:40 hod.

Irén Sárközy
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.12.2019 9:09 - 9:10 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Národná rada uznesením č. 2287 zo 4. decembra pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
Ústavnoprávny výbor vládny návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru nevyplývajú žiadne pozmeňujúce, ani doplňujúce návrhy. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výboru odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť ako celok.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením č. 808 zo 4. decembra 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania
===== rokovania a pri rokovaní o vládnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.12.2019 9:09 - 9:10 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Národná rada uznesením č. 2287 zo 4. decembra pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
Ústavnoprávny výbor vládny návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru nevyplývajú žiadne pozmeňujúce, ani doplňujúce návrhy. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výboru odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť ako celok.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením č. 808 zo 4. decembra 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania
===== rokovania a pri rokovaní o vládnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2019 14:53 - 14:54 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Stojím za tým, že máme na súdoch dobrých sudcov a stojím za tým, že tých, ktorí tam nepatria, treba vyzliecť z talára. Je to jednoznačne povedané. Vyvažovanie znamená, že na tejto pôde a keď ľudia budú pozerať aj v televízii túto rozpravu, aby zase nemali dojem, že my na súdoch máme len takých ľudí, ktorí sú skorumpovaní a sú mafiáni a ja som preto myslela, že musíme povedať aj to, že sú sudcovia, ktorí naozaj vykonávajú svoju prácu čestne. Zopakujem, podčiarkujem to, že my sme za to, že aby na súdoch boli len takí ľudia a práve oni majú byť príkladom, akí majú byť sudcovia. Každý jeden, ktorý tam nepatrí, robíme všetko preto spolu aj s pánom ministrom, aby zo súdov boli preč a aby na súdoch mohli byť len tí, na ktorých môžme byť hrdí aj my ako poslanci Národnej rady, aj ako občania. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 14:41 - 14:42 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dneska v tejto sále ja počúvam len príspevky o skorumpovaných a mafiánskych sudcoch a keďže som aj žena, keďže to vnímam a chcela by som to vyvážiť a chcela by som aj v Národnej rade spomenúť aj tých sudcov, ktorí sú sudcami, ktorí naozaj rozhodujú zložité prípady, rozhodujú obchodné prípady, rozhodujú osudy bývalých manželov, osudy detí a vykonávajú svoju prácu dennodenne statočne a pomáhajú tejto spoločnosti. Takže chcem to vyvážiť, chcem povedať to, že nezovšeobecňujme a chcem, aby tu odznelo, že na Slovensku máme veľmi dobrých sudcov a netreba to hádzať všetko do jedného vrecia. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.12.2019 11:44 - 11:45 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol ako gestorský.
Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajkyňa odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a navrhujem, aby v zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady výbor prerokoval vládny návrh zákona v druhom čítaní v lehote do 5. decembra 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.12.2019 9:13 - 9:15 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1936 z 29. novembra pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1822), na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu.
Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 118. schôdzi dňa 3. decembra 2019. Uznesením č. 800 z 3. decembra 2019 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2019 13:42 - 13:44 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za všetky reakcie. Začnem odzadu.
Pán poslanec Grendel, našťastie máme úspechy a môžme o tých úspechoch rozprávať a tie úspechy sú nemalé, čo sa týka aj finančných prostriedkov. Takže ja som naozaj rada. Ale chcem ešte raz zdôrazniť, že tie návrhy, ktoré sme podávali a teraz už sú zahrnuté do rozpočtu, a budú peniaze pribúdať rodinám, tak tá podpora bola nielen zo strany koalície, aj zo strany opozície.
A, áno, vyzdvihla som to, pretože je to pohľad MOST-u – HÍD na rozpočet.
Čo sa týka reakcie, ďakujem veľmi pekne za, za, za pripomienku pánovi poslancovi Dostálovi.
A, pán poslanec Heger, áno, aj staršie deti by si to zaslúžili. My to máme v programe, vrátim sa k nášmu programu (povedané s úsmevom) a možnože bude to také, také programové. Ale, samozrejme, treba na to mať prostriedky v tom zmysle, že treba vyrokovať a sa pozrieť na rozpočty obcí, miest a na ich kompetencie, tak ako ste vraveli.
A čo sa týka, my sme mali pripravené, ale už sme to nepodali, chceli sme prísť s automatom na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane. Máme to vypracované, ale zistili sme, že keby sme na rok 2021 len prepočítali to, čo máme teraz, teda 21-násobok, tak bolo by to ďalších 128 mil. na rok 2021 mínus z rozpočtu obcí a miest, a práve preto sme neprišli s touto iniciatívou, pretože si uvedomujeme, že treba sa pozrieť na kompetencie, ak chceme prijať ďalšie takéto návrhy.
Takže ďakujem každému za príspevok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2019 13:25 - 13:37 hod.

Irén Sárközy
Veľmi pekne ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, =====
Skryt prepis