Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2016 o 10:33 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2016 10:33 - 10:35 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pred chvíľkou ste so mnou súhlasili, pán poslanec Mihál, tak si myslím, že aj teraz budete so mnou súhlasiť v tom, že Slovensko má relatívne vysoký podiel výdavkov na hotovostné dávky pre rodiny. A je to percentuálne 1,5 % HDP. Ale súčasne máme veľmi nízke výdavky na služby starostlivosti o deti. A je to približne len 0,5 % HDP. 
Podpora rodín výlučne hotovostnými dávkami nevedie k vyššej pôrodnosti. Kým krajiny s týmto modelom podpory majú nízku fertilitu, 1,3 až 1,4 narodených detí na jednu ženu, krajiny s dostupnými službami majú oveľa vyššiu pôrodnosť, je to 1,8 až 2 deti na jednu ženu. 
Ak by sme chceli dosiahnuť úroveň týchto krajín, tak by sme museli práve zvýšiť výdavky na služby starostlivosti o deti. Dnes sa nám podľa odhadov do materských škôl nedostane okolo 10-tisíc detí ročne. Na Slovensku chodí do materskej školy 70 % detí, v západnej Európe viac ako 90 % detí, čiže takmer všetky deti. Táto politika pritom nie je samoúčelná. Z analýz OECD jasne vyplýva, že predškolská výchova zlepšuje študijné výsledky detí v neskoršom štúdiu a pomáha integrovať deti aj zo sociálne znevýhodnených rodín. A práve preto, keď tu hovoríme o prioritách, tak práve preto prioritou v programovom vyhlásení vlády je rozširovať starostlivosť v predškolských zariadeniach.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2016 10:05 - 10:06 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že sociálne slabším rodinám by skôr pomohlo zvýšenie dostupnosti jasieľ, aby obaja rodičia mohli mať príjem z práce. Hlavným sociálnym problémom mladých matiek je podľa mňa nedostatok možností zamestnať sa. Dámy a páni, tento problém nie je možné vyriešiť rodičovským príspevkom, lebo jeho výška je na tento účel aj tak nedostatočná. Toto je aj odporúčaná politika medzinárodnými inštitúciami ako OECD a Európska komisia.
Slovensko by malo okrem jasieľ investovať aj do predškolských zariadení pre deti vo veku od troch do piatich rokov. Programové vyhlásenie vlády hovorí o rozširovaní starostlivosti v predškolských zariadeniach. Každému z nás je jasné, že finančné zdroje štátu sú obmedzené a musíme preto určiť priority a nefinancovať dva protichodné ciele. V európskych krajinách, rovnako ako tu u nás dneska v parlamente, prebiehajú diskusie o tom, ako vieme najvhodnejším spôsobom podporovať rodiny s cieľom zvýšiť pôrodnosť a zlepšiť postavenie žien na trhu práce. Mnohé krajiny sa snažia prejsť od konzervatívneho modelu, ktorý dáva peniaze matkám za to, aby zostávali dlho s deťmi doma, smerom k tomu, čo aj ja považujem za modernejší model, to jest model, ktorý pomáha matkám vrátiť sa skôr do práce a podporuje rodiny v starostlivosti o deti. Takže riešenie tohto problému vnímam ako riešenie, ktoré má byť racionálne a určite nie ideologické.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15.6.2016 14:50 - 14:52 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom o zmene a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej Štatútu.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 127 z 27. mája pridelil návrh na prerokovanie týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uvedeným návrhom v stanovenom termíne.
K predmetnému návrhu zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 27 z 13. júna a ústavnoprávny výbor uznesením č. 20 z 8. júna 2016.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Protokolom o zmene a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej Štatútu a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 34 z 13. júna 2016. Výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov. Zároveň ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.6.2016 14:45 - 14:47 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Protokolom o zmene Dohody o zriadení a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 126 z 27. mája 2016 pridelil návrh na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu s uvedeným návrhom v stanovenom termíne. K predmetnému návrhu zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 26 z 13. júna 2016 a ústavnoprávny výbor uznesením č. 19 z 8. júna 2016.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Protokolom o zmene Dohody o zriadení a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 33 z 13. júna.
Výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov. Zároveň ma poverili predniesť správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2016 16:14 - 16:15 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Ja by som chcela, nakoľko pani poslankyňa párkrát zopakovala, že sa tu jedná o duplicitu, tak chcem len upresniť rozsah výkonov pracovnej zdravotnej služby a rozsah výkonov preventívnych prehliadok, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Nie je to duplicita, to sú, v niektorých prípadoch sú to výkony rovnaké, ale nie sú to úplne rovnaké výkony a nie je to duplicita v tých výkonoch. Takže toto by som chcela upresniť pri tých argumentoch, nie je to to isté, nie je to duplicita.
Ďakujem.
Skryt prepis