Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

6.12.2018 o 9:35 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 6.12.2018 9:35 - 9:47 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, síce nevidím, milí kolegovia, skupina poslancov predkladá na rokovanie Národnej rady návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania.
Štátny fond rozvoja bývania patrí k významným nástrojom podpory rozvoja bývania. Prostredníctvom tohto Štátneho fondu rozvoja bývania štát dlhodobo podporuje financovanie priorít, ktoré sú potom premietnuté v štátnej bytovej politike pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.
V súčasnosti jeho podpora smeruje predovšetkým do oblasti podpory obstarávania nájomných bytov a do obnovy bytových budov. Záujem o tento nástroj je dôkazom toho, že aj pri existujúcich nastavených podmienkach patrí k významným prvkom zvyšovania kvality a dostupnosti bývania pre široký okruh žiadateľov.
Cieľom nášho návrhu zákona je zaviesť oveľa výraznejšiu podporu pre mladé začínajúce rodiny, ktoré nie sú natoľko solventné, že si môžu obstarávať nové bývanie. Ide o mladých manželov do 35. roku veku, ktorí uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory určenej na obstaranie aj staršieho bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome.
Obstaranie staršieho bytu môže znamenať zámer cenová dostupnosť bývania pre začínajúcich manželov a súčasne môže podporiť rozvoj aj vo vidieckych lokalitách. Tento úver bude poskytnutý za štandardných podmienok, ako je v prípade mladomanželov, s odchýlkou, že časť úveru do 15-tisíc eur bude poskytnutá s výhodnejšou úrokovou sadzbou; úroková sadzba je 1 %.
Pre mladomanželov sa ďalej navrhuje zavedenie nového účelu podpory bývania, a to možnosť poskytnúť zvýhodnený úver aj na stavebnú úpravu staršieho bytu v bytovom dome alebo aj v rodinnom dome, čím zase sledujeme zámer zlepšiť kvalitu ich bývania. Na takýto účel bude možné poskytnúť tiež zvýhodnený úver, pričom časť úveru do 15-tisíc eur by bola poskytnutá tiež s výhodnejšou úrokovou sadzbou; úroková sadzba predstavuje 1 %.
Najnovšie údaje Štatistického úradu, podľa ktorých v minulom roku vzájomné áno povedalo viac ako 30-tisíc párov, čo je najviac za posledných 24 rokov. S počtom uzavretých manželstiev stúpa aj vek, keď vstupujeme do manželstva. Hranica 30-tisíc sobášov bola naposledy prekročená v roku 1993 a podľa štatistík, ako som hovorila, sa v minulom roku zosobášilo presne 31 309 párov. Pokračuje aj trend odkladu manželstva na neskorší vek. V porovnaní s rokom 1990 sa priemerný vek ženícha zvýšil o 8 rokov a u nevesty skoro o 7 rokov. V minulom roku tak priemerný vek muža pri sobáši bol 34 rokov a ženy 31 rokov.
Chcela by som kolegom ešte priblížiť, ako o tomto našom návrhu, aký majú názor odborníci. Podľa Martina Halása z Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív zvýšený počet sobášov súvisí aj so stabilitou v ekonomickej oblasti a ide najmä o stabilne nižšiu úroveň úrokov z hypotekárnych úrokov, ktoré už teda boli na trhu a kde my ešte chceme tento účel podporiť, pretože práve vlastné bývanie patrí k základným ekonomických požiadavkám pri zakladaní rodiny. Takže z toho sme vychádzali.
Prorodinná politika štátu nie je podľa analytika existujúca, dostatočne vysoká do tej miery, aby motivovala mladých zakladať rodinu v mladšom veku. Reagujeme aj na tento názor.
Ešte doplním názor odborníka, ktorý hovorí, že Slovensko v oblasti podporovaného bývania zo strany štátu dlhodobo zlyháva.
Ešte by som sa vrátila a ešte by som teda veľmi rada vám ozrejmila, lebo to s tým súvisí, koľko detí sa rodí na Slovensku a v minulom roku, teda v roku 2017, sa narodilo 57 969 detí. Je to o 412 detí viac ako v predchádzajúcom roku. A napriek tomu v Slovenskej republike pokračuje starnutie populácie. Vlani tvoril podiel detí vo veku do 14 rokov 15,6 %. Podiel 65-ročných a starších je ešte nižší ako podiel detí, ale len o 0,1 bodu. Priemerný vek obyvateľstva sa medziročne zvýšil a aktuálne je 40,6 roka. Čo to znamená? Na Slovensku polovica populácie je staršia ako 40 rokov.
K nášmu návrhu už, samozrejme, informácie boli, boli aj v médiách, tak sa vyjadrovali aj ďalší odborníci. Maroš Ovčarik z portálu Finančný kompas hodnotí náš návrh nasledovne: "Tento produkt má šancu, pokiaľ bude ľuďom šetriť náklady alebo poskytovať iné výhody, ktoré uľahčia mladým získať úver, prípadne výhodnejšie splácať, tak vidím tu veľkú šancu na úspech."
Ešte dovoľte mi, aby som vám prečítala názor analytičky Poštovej banky. Jana Glasová o tomto produkte, o tomto zákone má názor: "Mladomanželské pôžičky by isto potešili mladých ľudí, keďže mnohí z nich riešia svoje vlastné bývanie a zakladajú si rodinu. Na druhej strane mladí ľudia, hlavne tí krátko po škole, ešte zväčša nemajú príjem až taký vysoký a ani nasporenú vyššiu sumu peňazí. Odpustenie časti istiny pri narodení dieťaťa je veľmi zaujímavý benefit pre mladých ľudí." Názor teda analytičky Poštovej banky pani Jany Glasovej.
Na záver, na záver. My dneska tu predkladáme návrh zákona. K tomuto návrhu ešte, samozrejme, bude vydaná vyhláška ministerstva dopravy a tá vyhláška bude upravovať a detailnejšie ešte obsahovať pravidlá. Návrh vyhlášky mám pred sebou, takže budem, keď dneska predkladám ten zákon, tak budem vychádzať aj z tej vyhlášky.
Ale na záver dovoľte mi krátke zhrnutie:
- Mladomanželia budú môcť získať úver 15-tisíc eur na 15 rokov s úrokom na 1 %. V prípade kúpy nového bytu maximálna výška 75-tisíc. V prípade kúpy staršieho, maximálna výška, samozrejme, do 15-tisíc garantujeme tieto zvýhodnené úroky a podmienky 50-tisíc. A na rekonštrukciu môžu žiadať maximálne do výšky 30-tisíc eur.
- Výška úrokovej sadzby bude fixovaná na celú dobu platnosti, teda na 15 rokov. Bude produkt, ktorý nebude mať konkurenciu na trhu, lebo vidíme a vieme, že dneska hypotekárne úvery sa pohybujú okolo 1,5 %, ktoré sú najnižšie a, samozrejme, tam nie je garancia taká, ktorá je pri tomto návrhu, že teda tá výška bude fixovaná na celú dobu splatnosti, to znamená na 15 rokov.
- Nárok na zvýhodnenú pôžičku budú mať ľudia do 35 rokov, pričom manželstvo musia uzatvoriť maximálne 12 mesiacov pred podaním žiadosti o úver. Pri narodení dieťaťa im bude možné odpustiť 2 000 eur z výšky istiny úveru, najviac teda okrem nákupu nového bytu, kde je maximálna výška úveru 75-tisíc eur, tam nie je žiadna hranica. Pri ďalších účeloch, teda nových účeloch, ktorý dopĺňame do zákona, bude najviac možné odpustiť 6 000 eur.
- Pôžičky pôjdu, ako som spomínala, cez Štátny fond rozvoja bývania. Zvýhodnený úver bude možné dostať aj na starší byt. Tento účel doteraz v zákone nebol a ten starší byt nebude musieť spĺňať podmienky na energetickú efektívnosť, ktoré vyžadujú iné úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
- Úver bude možné dostať aj na stavebné úpravy staršieho bytu.
- Podporu na stavebné úpravy bytu v rodinnom dome nie je možné poskytnúť, ak už žiadateľ dostal inú podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Podporu na úpravu bytu, alebo teda na iné účely je možné poskytnúť iba raz.
Novela má platiť od 1. júla 2019.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.12.2018 17:01 - 17:02 hod.

Irén Sárközy
Ďakujem pekne. Navrhujem, aby bod č. 55, návrh poslancov Irén Sárközy, Bélu Bugára a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 (tlač 1236), bol prerokovaný po prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa, č. 56/2012 o cestnej doprave, ktorý je termínovaný zajtra 4. decembra od deviatej hodiny. Ďakujem. 6. decembra, vo štvrtok, pardon.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2018 12:50 - 12:50 hod.

Irén Sárközy
Ďakujem. Len hlasovanie navrhujem dneska o 17.00 hod. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2018 11:21 - 11:37 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, veľmi pekne ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vystupujem v mene nášho klubu, v mene klubu MOST - HÍD.
Hneď na úvod chcem vyzdvihnúť, že prvýkrát v histórii Slovenska rokujeme o vyrovnanom štátnom rozpočte, čo ja označujem a označujeme to ako celý klub za veľký moment pre Slovenskú republiku. Vyrovnané hospodárenie znamená, že deficit na budúci rok bude nula a Slovensko nebude míňať viac, ako máme.
Myslím si, že by sme nemali zabudnúť, že na takú dobrú správu, akou je rozpočet vyrovnaný, sme čakali 25 rokov. Slovensko od samého začiatku, od vzniku, od roku 1993 hospodári s deficitným rozpočtom. Slovensku sa v posledných rokoch z pohľadu ekonomiky darí. Výrazne sa zvyšuje počet pracujúcich a rastú aj ich príjmy, z ktorých ľudia platia dane a odvody. Ako to vyplýva z aktuálnych čísiel, miera nezamestnanosti prekonáva nové minimá pre tento rok, dosiahne 6,9 %, v roku 2019 klesne na úroveň 6,4 %. Do roku 2021 klesne pod 6 %.
Ďalej vidíme, že v roku 2018 sa očakáva vytvorenie ďalších 47-tisíc nových pracovných miest a v roku 2019 ďalších 28-tisíc. Priemerná nominálna mzda sa v roku 2019 zvýši o 6,3 % a bude mať hodnotu 1 077 eur. Reálne mzdy tiež budú rásť a budú rásť o 3,7 % v roku 2019, pričom dynamiku nad 3 % si udrží až do roku 2020. Navýšenie platov vo verejnej správe je vo výške 700 miliónov eur.
Tieto čísla vnímame ako dôležité a vnímame aj z pohľadu, že vďaka tomuto hospodáreniu počas posledných troch rokov nielen si plníme záväzky voči EÚ, ale dobiehame aj životnú úroveň v EÚ a naša krajina sa približuje k priemernej úrovni. Slovenská ekonomika v budúcom roku má rásť tempom 4,5 %, hospodársky rast a znamená to, že sa staneme lídrom v regióne V4. Podľa môjho názoru fakt, že okrem nás dosiahnu, alebo teda plánujú 4-percentný rast v roku iba dve ďalšie krajiny EÚ, Rumunsko a Malta, je potešujúcou správou pre našu krajinu.
Návrh rozpočtu obsahuje isté rezervy, ale na druhej strane jeho súčasťou sú aj reakcie na potrebné reformy. Bez reforiem sa nedá posunúť ďalej a zlepšiť kvalitu a život našich občanov. Z pohľadu nášho klubu, z pohľadu klubu MOST - HÍD môžem konštatovať, že naše rezorty ako ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo životného prostredia a ministerstvo dopravy v roku 2019 budú mať k dispozícii finančné prostriedky na krytie najdôležitejších výdavkov.
V kapitole ministerstva životného prostredia budú finančné prostriedky na rok 2019 v celkovej výške 541 miliónov eur. Celkové výdavky kapitoly v porovnaní so schváleným rozpočtom v roku 2018, teda v aktuálnom roku rastú o 347 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 180 %. Najviac peňazí pôjde z rozpočtu ministerstva životného prostredia na vodné hospodárstvo. Plánované výdavky sú vyššie vďaka výraznému nárastu prostriedkov aj z EÚ. To znamená, že prostriedky vyčlenené napríklad na podporu zníženia znečistenia odpadových vôd, zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z obecných vodovodov a zlepšenie kvality ovzdušia môžu reálne prispieť k tomu, aby sme zlepšili súčasný stav. Prioritami sú aj napríklad dopracovanie stratégie na ochranu ovzdušia, sanácie environmentálnych záťaží, vypracovanie zonácie národných parkov alebo výkup pozemkov v chránených územiach.
Teší ma, že vďaka rozpočtu ministerstvo životného prostredia môže postupovať podľa akčného plánu na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody. Tieto úlohy vyplývajú z dokumentu Hodnota je voda. Na zonáciu národných parkov TANAP, Muránska planina bude vyčlenená suma vo výške 800-tisíc eur. Naplnenie záväzkov z Parížskej dohody ako napríklad príspevky do organizácie Zelený klimatický fond a Medzivládny panel pre klimatické zmeny, strategické posudzovanie nízko uhlíkovej stratégie, Národný inventarizačný systém a vybudovanie Slovenskej národnej akreditačnej služby SNAS Korzia v oblasti leteckej dopravy pôjde 1 954 000 eur. Dôležitým ďalším bodom je aj výkup pozemkov v chránených územiach na základe predkupného práva štátu. Na tento účel ministerstvo životného prostredia má k dispozícii 600-tisíc eur.
Veľmi rada by som poukázala aj na fakt, že suma vo výške 735-tisíc eur bude vypracovaná do, bude použitá na vypracovanie analýz v oblasti politiky zmeny klímy a ochrany ovzdušia, vrátane informačných systémov. Je to teda druhá etapa akčného plánu k národnej adaptačnej stratégii a druhá etapa informačného systému pre palivá, biopalivá a analýza zloženia prachových častíc v oblasti riadenia kvality ovzdušia.
Návrh rozpočtu počíta aj s výdavkami na realizáciu programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku. Ani v prípade tohto rezortu by sme nemali zanedbávať a zabudnúť na ľudský faktor. Práve preto si myslím, že zvýšenie osobných výdavkov na systémovú úpravu platov v ochrane prírody je tým správnym krokom.
Všetci vieme a určite súhlasíte so mnou, že základným pilierom právneho štátu je efektívny systém súdnictva. Práve z toho dôvodu sme radi, že pán minister financií našiel spôsob, ako zvýšiť rozpočet pre túto oblasť. Podľa návrhu celkové výdavky kapitoly ministerstva spravodlivosti v roku 2019 sa rozpočtujú vo výške 439 miliónov eur. Nárast výdavkov oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 predstavuje 39,5 miliónov eur. Je to 9,87 %. Najväčšia časť - 301 miliónov eur - pôjde na osobné výdavky v roku 2019, čo oproti schválenému rozpočtu v roku 2018 predstavuje nárast 28,2 miliónov eur. Keďže rozpočet ráta s rastom miezd v celom verejnom sektore, rásť platy majú aj justičným úradníkom. Verím, že aj týmto krokom prispejeme k lepšiemu fungovaniu danej oblasti.
V prípade ministerstva dopravy a výstavby zvýšenie rozpočtu kapitoly sa očakáva z realokácií výdavkov zo zdrojov EÚ. V prípade nižšej realokácie nákladov sú v návrhu rozpočtu verejnej správy vytvorené podmienky pre zabezpečenie nevyhnutných finančných prostriedkov na investičné potreby rezortu. Vítame tiež snahu pána ministra financií lepšie využiť realokáciu výdavkov a zdrojov EÚ. Práve takýto postup môže viesť k vyrovnanému rozpočtu a k správnemu hospodáreniu našej krajiny.
Návrh rozpočtu počíta aj s nárastom platov pedagogických zamestnancov. Navýšené prostriedky sú aj v oblasti vzdelávania. Potešujúca je skutočnosť, že sa zvyšujú platy pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a tiež platy učiteľov vysokých škôl a vedecko-výskumných zamestnancov o 10 %.
V návrhu rozpočtu je zapracovaná aj 4,8-percentná valorizácia platov zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií, platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva a platov nepedagogických zamestnancov vysokých škôl, vrátane štipendií doktorandov v celkovej sume 11,9 miliónov eur.
Veľmi ma teší aj fakt, že predpokladaný, predkladaný rozpočet ministerstva školstva obsahuje okrem iných pozitív aj zvýšenie normatívnych výdavkov pre regionálne školstvo v sume 1 110 000 eur. Na základe novely nariadenia vlády č. 630/2018 v platnom znení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, čím sa zabezpečuje financovanie zvýšeného normatívu na žiaka základnej školy vzdelávajúceho sa v jazyku národnostnej menšiny, o 5 % pre školy s vyučovacím jazykom teda národnostných menšín a o 4 % na žiaka základnej školy učiaceho sa jazyk národnostnej menšiny. Je to presne škola s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, čo sa pozitívne dotýka aj rusínskej, nemeckej, či rómskej národnostnej menšiny.
Za pozitívne v rozpočte školstva tiež považujeme sumu 8 miliónov eur vyčlenenú na nákup a distribúciu učebníc. Sumu 826 750 eur určenú na zriadenie Slovenskej akreditačnej agentúry, čím sa zabezpečí vyššia kvalita ponúkaného vysokoškolského vzdelávania a tiež sumu vo výške 6 396-tisíc alokovanú na príspevok zamestnávateľovi, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania a zrušenie krátenia normatívu na žiaka na základe novelizácie zákona č. 61/2015 Z. z. v platnom znení o odbornom vzdelávaní, či stabilizačný príspevok pre študentov bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstva v študijnom odbore ošetrovateľstvo dennej formy štúdia vo výške 2 758-tisíc eur, čím motivujeme budúce zdravotné sestry, aby po ukončení svojho štúdia zostali na Slovensku, pretože nám zdravotné sestry chýbajú.
Čo sa týka zdravotníctva, tam tiež očakávame rast platu aj sestier stredného zdravotníckeho personálu o 15 %. Čo sa týka zdravotníctva, tak očakávam aj od tohto opatrenia, ale aj od ostatných opatrení, aby sa zlepšila starostlivosť pre občana, aby občania mohli naozaj vnímať zlepšenú zdravotnú starostlivosť, ktorú prináša aj vyšší finančný objem peňazí pre tento rezort.
Súhlasím aj s pánom Tomášom Malatinským, ktorý z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR uvádzal: "Návrh rozpočtu vnímame pozitívne, lebo bol vyrokovaný so všetkými rezortmi, kde v zásade dochádza k pozitívnym navýšeniam. Takže sa môžu realizovať plány, ktoré rezorty majú. Vzhľadom na to, že rozpočet je obmedzený, žiadny návrh rozpočtu nemôže byť úplne výhodný pre všetky oblasti. Aj keď sa hovorí, že sa z pohľadu Slovenska, z pohľadu ekonomiky darí, aj tak musíme nájsť kompromis a určiť hlavné priority v záujme našich občanov. Myslím si, že tento návrh rozpočtu je v prospech Slovenska a v rámci daných možností má snahu ponúknuť najlepší rozpočet z tohto hľadiska.".
Ja som rada, že finančné prostriedky budú slúžiť občanom a ich využitie bude mať pozitívny dopad na spoločnosť ako takú. Začala som s pochvalou pána ministra, ale na záver asi to najdôležitejšie musím povedať. Za týmto, za týmito ekonomickými úspechmi stoja naši občania. Stoja ľudia, ktorí dennodenne svedomite pracujú a vytvárajú hodnoty a vytvárajú príjmy do štátneho rozpočtu. Dennodenne vytvárajú hodnoty pre svoje rodiny, pre svoje deti a pre starších ľudí. Takže vyrovnaný rozpočet nevnímam len ako úspech pána ministra, ale vnímam to ako úspech každého jedného pracujúceho v našej krajine.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 29.11.2018 19:39 - 19:41 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Chcem veľmi poďakovať za všetky vystúpenia a za konštruktívnu debatu. Možno ešte raz by som zdôraznila: Pri stanovovaní šesť rokov veku my sme nevychádzali z toho, že kedy aký má náklad ten rodič na svoje dieťa. Samozrejme, že tie náklady môžu rásť. Zopakujem ešte raz, my sme vychádzali z toho, že práve ak dieťa má do šesť rokov veku, tak z tých dvoch rodičov jeden rodič je buď na materskej dovolenke, alebo na rodičovskej dovolenke. Rodina žije z jedného príjmu. U detí, ktoré majú šesť a viac rokov, je veľký predpoklad, väčší predpoklad, že obidvaja rodičia majú príjem, sú zamestnaní alebo podnikajú, ale my sme vychádzali, a zdôrazňujem fakt, že sú to rodiny, ktoré de facto žijú z jedného príjmu, a práve preto sme to takto nastavili.
Ako tu bolo povedané, áno, samozrejme, ak; každé jedno dieťa si to zaslúži, ale je to 300 mil. eur a v konečnom dôsledku týchto 300 mil. eur bude chýbať nielen v rozpočte, ale dane z príjmov sú príjmami obcí, miest a VÚC. Takže tie peniaze, tých 300 mil., by veľmi chýbali mestám, ktoré, samozrejme, potom zabezpečujú starostlivosť, škôlky, školy a tak ďalej. Takže nemôžme zase na druhej strane zabudnúť aj na to, že o deti sa takto starajú.
A, ale ešte jeden fakt by som chcela zdôrazniť a vyzdvihnúť. My sme boli práve tí, ktorí prišli s návrhom pri poukazoch, aby aj tam sa zohľadnilo a aby aj tam mohli zamestnanci poukazy si uplatňovať na letné tábory, na denné pobyty pre svoje deti, lebo naozaj pre nás podpora mladých rodín a detí je prioritou.
Veľmi pekne ďakujem za konštruktívnu rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 29.11.2018 19:05 - 19:09 hod.

Irén Sárközy
 

Vystúpenie 29.11.2018 15:41 - 15:41 hod.

Irén Sárközy
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja budem veľmi stručná v mojom vystúpení. Ja navrhujem zo spoločnej správy gestorského výboru vyňať bod 20 na osobitné hlasovanie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.11.2018 11:03 - 11:04 hod.

Irén Sárközy
Ďakujem pekne, pán predseda. Na základe dohody troch poslaneckých klubov vás poprosím preložiť bod č. 57, zákon o sociálnom poistení, tlač 1238, na nasledujúcu schôdzu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.11.2018 10:50 - 10:52 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1428 z 23. októbra 2018 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi; výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 15 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 359 z 26. novembra. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločnú spravodajkyňu, aby na schôdzi Národnej rady pri prerokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona som predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predseda, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.10.2018 11:03 - 11:04 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Chcela by som oznámiť v mene predkladateľov, že sťahujeme tlač č 1159, návrh o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti z rokovania. Ďakujem pekne.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Ktorý bod? Číslo?

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Bod 53, tlač č. 1159.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
To sú tie divadlá?

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Áno.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
No to sme už včera stiahli na váš návrh. Bol všeobecný súhlas (povedané s pobavením).

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Áno.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Ďakujem.

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Áno, lenže mi povedali, že ešte aby som aj osobne, ústne povedala.
Skryt prepis