Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

20.6.2019 o 16:53 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 20.6.2019 16:53 - 16:53 hod.

Irén Sárközy
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán podpredseda. Navrhujem hlasovanie v utorok o piatej hodine o tomto bode. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2019 16:32 - 16:34 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1779 z 13. mája 2019 pridelila vládny návrh zákona o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1445) na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní. Ústavnoprávny výbor vládny návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť, zákona nie ústavného.
Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva osem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť aj ako celok a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 18. júna 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spoločnú spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania a pri rokovaní o návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predseda, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

14.5.2019 14:56 - 14:57 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ja len úplne na záver ďakujem za každú jednu reakciu. A ja by som chcela ukončiť, pretože už poslednýkrát mám možnosť na túto tému vystúpiť, aby som vás poprosila, aby sme začali používať alebo používali zdravý rozum. A posudzujme aj tento zákon zdravým rozumom, lebo keď chodíme po Slovensku, tak vidíme, že mnohí kandidáti majú na svojich bilbordoch a vždy apelujú na zdravý rozum. Ja vás chcem poprosiť a bola by som rada, keby sme o tento zdravý rozum dokázali oprieť aj doma, aj pri hlasovaní o tomto zákone. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.5.2019 14:35 - 14:40 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, veľmi pekne za slovo. Musíme konštatovať, že Slovensko je krajina, ktorá vstupom do Európskej únie potvrdila rešpekt voči právam a toleranciu k národnostným a iným menšinám, a patria, tento, táto tolerancia a rešpekt patrí medzi priority.
Naša strana od vstupu a od vzniku aj od vstupu do vládnej koalície usiluje o to, aby vzťahy medzi slovenskou väčšinou a národnostnými menšinami boli lepšie a aby nevznikli nejaké spory. Toto je naše poslanie a snažíme sa o to, odkedy sme strana a odkedy sme vo vládnej koalícii.
Ja môžem súhlasiť, aj musím súhlasiť s pánom poslancom Dostálom, s tým, že sledujeme rovnaký cieľ, a to ma veľmi teší, že dneska už pri tejto diskusii hovoríme o tom, že chceme dosiahnuť rovnaký cieľ, ale náš návrh a návrh pána poslanca ako dosiahnuť ten cieľ nie je úplne rovnaký. Dneska vo výbore pán... Aká je dneska situácia? Dneska máme na stole tri výklady a dneska to uznal aj pán poslanec Dostál v ústavnoprávnom výbore, že výklad, podľa ktorého je to, je spievanie a hranie hymny iného štátu zakázané, nemusí byť správny výklad. Je to výklad pána poslanca, je to výklad niektorých právnikov. Zase tu máme výklad iných právnikov, ktorí hovoria, že nie, vôbec nie je dotknuté toto právo spievať a hrať hymnu iného štátu. A musíme naozaj ako ten výklad ministerstva vnútra brať veľmi vážne, pretože ministerstvo vnútra ako orgán, ktorý vykonáva tento zákon, tak výklad tohto orgánu má právnu silu a výklad ministerstva vnútra naozaj je jednoznačný a jednoznačný v tom, že tento zákon, i keď je, priznávam, nejednoznačná formulácia tohto bodu, nezakazuje ani dneska.
Prečo sa prikláňame k tomu, aby náš návrh bol prijatý? Odznelo to tu aj z úst pána poslanca Osuského, aby to bolo napísané úplne jednoznačne, úplne explicitne, aby nikdy v živote nikto nemohol spochybňovať, či tým, že sa odstránila tá veta, náhodou nie je niekde inde zakomponovaný zákaz, a zase sme ustúpili a zase je to zakázané. Dneska ľudia naozaj nevedia, či môžu alebo nemôžu spievať, pretože od jedného politika počujú takýto názor, druhý politik povie ďalší názor, a ľudia nie sú právnici. Oni fakt tie právne formulácie, niekedy, vidíte, aj nám robia problém, aj ústavným právnikom robia problém a výklady sú rôzne. Musí to byť jednoznačne povedané, musí to byť jednoznačne napísané, že môžu. Aj každá jedna národnosť aj občania maďarskej národnosti hocikedy hocikde môžu hrať a spievať maďarskú hymnu. A keď to tak bude napísané úplne jednoznačne, úplne polopatisticky, tak môžme dosiahnuť to, že tá dôvera, ktorá tu je teraz, musíme vrátiť tú dôveru, že naozaj vieme písať tak zákony, možno nie tak elegantne (vyslovené s pobavením), ako navrhol pán poslanec Dostál, ale tak, aby každý jeden pochopil, že toto právo patrí každému jednému občanovi tohto štátu.
Takže my preto by sme, my trváme teda na našom zákone. A chápem úmysel pána poslanca Dostála. Je to úmysel riešiť takisto a dosiahnuť ten istý cieľ, ako, s akým sme my prišli, ale treba to naozaj takto podľa nášho názoru úplne jednoznačne napísať do tohto zákona, aby každému bolo jasné, že o čo nám tu ide. O čo nám tu ide, poslancom MOST-u – HÍD.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.5.2019 14:04 - 14:06 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Uvádzam návrh zákona. Zákon v bode č. 1, navrhovaným ustanovením dochádza k precizovaniu právnej úpravy v súvislosti s hraním a spievaním štátnej hymny iného štátu, aby sme odstránili výkladové problémy, ktoré tu vznikajú.
Štátna hymna Slovenskej republiky ohľadom na úctu k štátnym symbolom hrá alebo spieva pri príležitosti štátnych sviatkov, pamätných dní, výročí a pri iných významných príležitostiach celoštátneho alebo miestneho charakteru. Štátna hymna iného štátu sa hrá, ak je prítomná jeho oficiálna delegácia. Tým však nie je dotknuté právo fyzických osôb a právnických osôb hrať alebo spievať štátnu hymnu iného štátu, napríklad počas kultúrnych akcií, svätých omší.
V bode č. 2 prehodnocuje sa rozsah ustanovení, za porušenie ktorých môže byť príslušným okresným úradom uložená sankcia vo forme pokuty.
A navrhujeme účinnosť zákona dňom jeho vyhlásenia, a to s ohľadom na nevyhnutnosť čo najskoršieho odstránenia výkladových nejasností.
Toľko stručne k uvedeniu návrhu zákona.
Keďže zákon v prvom čítaní prešiel s veľkou podporou Národnej rady, tak ja vás chcem poprosiť, aby ste s takou veľkou podporou schválili aj zákon v druhom a treťom čítaní, aby sme mohli dneska tento náš legislatívny zámer schváliť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2019 10:29 - 10:30 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2018 v platnom znení (tlač 1337), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na prerokovanie v druhom čítaní.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť aj ako celok. Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 616 z 9. mája. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pani predsedajúca, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2019 10:18 - 10:19 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval vládny návrh zákona v druhom čítaní do 18. júna 2019.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani podpredsedníčka, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.5.2019 13:36 - 13:37 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem veľmi pekne za slovo. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona. Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby výbory prerokoval vládny návrh zákona v druhom čítaní do 18. júna 2019.
Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážený pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.5.2019 13:04 - 13:05 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za slovo. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona. Vládny návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona v druhom čítaní do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.5.2019 12:54 - 12:55 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom. Vládny návrh spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci, výbor pre zdravotníctvo a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom, vrátane jeho určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis