Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

24.10.2019 o 15:33 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 24.10.2019 15:33 - 15:34 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2007 z 12. septembra pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 1603), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
Ústavnoprávny výbor vládny návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o oboch spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť aj ako celok a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 760 z 15. októbra. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o vládnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2019 15:24 - 15:26 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2006 z 12. septembra 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 183/2011 o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1602), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní. Ústavnoprávny výbor vládny návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť aj ako celok a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu zákona, tlač 1602a bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 759 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o vládnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2019 15:21 - 15:22 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Národná rada uznesením č. 2021 z 13. septembra pridelila vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1518) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Národná rada zároveň určila ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Všetky výbory odporúčali vládny návrh zákona schváliť.
Z uznesení výborov vyplýva deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť ako celok, a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 758 z 15. októbra. Týmto uznesením ma výbor ako spoločnú spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov, aby rokovanie o vládnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2019 14:49 - 14:55 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo. Milé kolegyne, milí kolegovia, v minulom roku sme prišli v rámci podpory rodinnej politiky, naša strana MOST – HÍD, s návrhom mladomanželskej pôžičky, ktorá je, bola teda, má byť poskytovaná zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Chceme tým podporiť hlavne mladé rodiny, aby; a s takým produktom alebo s takou pôžičkou, ktorá ich vie osloviť. Mali sme, vychádzali sme z veľmi pozitívnych skúseností aj susednej Českej republiky, a teda sme pripravili zákon.
Tento zákon a pôžičky môžu mladé rodiny žiadať od 1. júla do 30. októbra v tomto roku, takže už máme skúsenosti aj z praxe. A práve vychádzajúc z tých skúseností, ktoré máme z praxe, sme prišli s úpravou dvoch ustanovení alebo dvoch podmienok poskytnutia mladomanželskej pôžičky.
Do dnešného dňa Štátny fond rozvoja bývania eviduje do 40 žiadostí. Vychádzali sme z toho; alebo prečo takýto počet. Tak začalo sa to v júli. Mohli začať podávať žiadosti mladomanželia a v tých letných mesiacoch vždycky je nižší záujem. Od septembra už je ten záujem väčší a dneska už môžme povedať aj to, že sú schválené mladomanželské pôžičky a mladomanželia už aj čerpajú a môžu si použiť tie prostriedky na ten účel, na ktorý im to najviac vyhovuje.
Takže sa vrátim k nášmu návrhu. Určite si pamätáte, že zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre tých mladomanželov na rôzne účely je možné požiadať o 70-tisíc eur, 50-tisíc eur, 30-tisíc eur na modernizáciu s tým, že prvých 15-tisíc eur je zúročené na 15 rokov s garantovaným úrokom 1 % a pri narodení dieťaťa pri maximálne do počtu troch detí sa odpočítava dvetisíc eur na jedno narodené dieťa. Takže toto je v hlavných črtoch ten náš návrh.
A kde to upravujeme? Upravujeme to v tom, že za mladomanželov na účel získania tejto pôžičky sa považovali tí, ktorí sa zosobášili a mohli požiadať o tú pôžičku rok po uzavretí manželstva. Veľmi veľa mladomanželov alebo mladých ľudí sa na nás obrátilo, že tiež by mali záujem, ale už sú dlhšie ako rok zosobášení, a zohľadnili sme tie požiadavky a postrehy ľudí, lebo robíme to pre nich. Robíme to pre tých mladých ľudí a navrhujeme, aby pre účely získavania pôžičky mladomanžel má byť ten, kto uzavrie manželstvo, od uzavretia manželstva do troch rokov má nárok alebo môže požiadať o tú mladomanželskú pôžičku.
Ďalšia, druhá vec bola tá, že, samozrejme, zo Štátneho fondu rozvoja bývania treba podporiť tých, ktorí nemajú veľa peňazí, ktorí sú mladí, začínajúci a nemajú inú možnosť, ako získavať finančné prostriedky na bývanie. A Štátny fond rozvoja bývania – a my sme to aj prevzali do našej legislatívy – hovoril to, že štvornásobok životného minima má byť tá hranica, pod ktorou hranicou, ak má príjem rodina, bolo to 1 427 eur, tak mohli požiadať o mladomanželskú pôžičku. Tiež musím povedať, že veľmi veľa návrhov, veľmi veľa podnetov zo strany mladých ľudí prišlo, aby sme, že by mali záujem, ale tá hranica – štvornásobok životného minima – je nastavená tak, že málokto spĺňa túto hranicu. A práve preto sme to tak posúdili a práve preto prichádzame s úpravou a hlavne kvôli tomu, aby naozaj túto mladomanželskú pôžičku sme sprístupnili ešte viacerým mladomanželom, teda mladým a mladým rodinám, tak navrhujeme štvornásobok životného minima pri posudzovaní zvýšiť na päťnásobok životného minima.
Takže toto je náš návrh. Je to v prospech mladých rodín, je to v prospech toho, aby mladí ľudia, mladé rodiny si mohli založiť, teda mohli si zaobstarať vlastné bývanie a aby potom mohli plánovať aj deti.
Ďakujem za pozornosť a prosím vás o podporu tejto legislatívy.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2019 14:42 - 14:47 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa predkladá s cieľom spravodlivejšie vypočítavať dôchodky ľuďom, ktorí sú alebo boli sporiteľmi v druhom pilieri. Kvôli nesprávne nastavenému vzorcu sa im totiž priznávajú nižšie dôchodky, ako by im mali patriť.
Sporiteľ, ktorý zarábal počas kariéry priemernú mzdu a odpracoval 42 rokov, je tak pri výpočte dôchodku ukrátený o približne 13 eur mesačne, teda viac ako 150 eur ročne. Napríklad v tomto roku sa dôchodok zo Sociálnej poisťovne pre sporiteľa v druhom pilieri kráti o pomer 4,75/18, teda o 26,39 %. Tento pomer je daný tým, že sadzba do druhého piliera v tomto roku predstavuje 4,75 % a celková sadzba na starobné poistenie je 18 %.
Podľa novely zákona v celkovej sadzbe sa má zohľadniť aj sadzba na poistné do rezervného fondu solidarity vo výške 4,75 % a pomer krátenia by v tomto roku predstavoval 4,75 z 22,75. Dôchodky zo štátneho priebežného piliera by sa pre sporiteľov krátili už len o 20,88 %, namiesto terajších 26,39 %. Znamenalo by to, že penzie sporiteľov v druhom pilieri, ktoré vypláca a bude vyplácať Sociálna poisťovňa, by boli vyššie. Jedným slovom povedané, sporitelia, ktorí sporia v druhom pilieri, tak pri výpočte dôchodku ich príspevok do rezervného fondu sa nepočíta, a preto vzniklo takéto skrátenie.
Príspevková sadzba do druhého dôchodkového piliera podľa nášho návrhu sa od začiatku budúceho roka zvýši zo 4,75 % na 5 % hrubej mzdy z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Každoročný nárast príspevkovej sadzby o 0,25 % percentuálneho bodu, ktorý sa začal už od roku 2017, bude pokračovať až do roku 2024, kedy sadzba dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu sporiteľa. Sadzba poistného na starobné poistenie do prvého, priebežného dôchodkového piliera sa zároveň v tomto období adekvátne znižuje tak, aby v súčte so sadzbou povinných príspevkov do druhého piliera zostala vo výške 18 % vymeriavacieho základu.
Prišli sme s týmto návrhom kvôli tomu, lebo je to nespravodlivé a MOST – HÍD v tomto období už predkladal zákony, ktoré práve mali dôsledok odstránenia skrivodlivosti. Mám tu na mysli nielen federálnych dôchodcov, ale aj prepočítanie dôchodkov pre tzv. starodôchodcov a rovnako sme prispeli aj k tomu, aby tí, ktorí sporia v druhom pilieri, mohli so svojimi úsporami zarábať podľa vlastného uváženia.
Takže, milí kolegovia, kolegyne, prosím vás o podporu nášho návrhu zákona.
Možno ešte na záver patrí, aby som vás informovala aj o vplyvoch na rozpočet verejnej správy. Tieto vplyvy sú negatívne, pretože tie peniaze poputujú dôchodcom. A je to v roku 2020 na úrovni 3 mil. eur, v roku 2021 4,3 mil. eur a v roku 2022 6,5 mil. eur. Ale, samozrejme, očakávame pozitívne sociálne vplyvy, pretože sporiteľ, ktorý zarábal počas kariéry priemernú mzdu a odpracoval 42 rokov, pri navrhnutom spravodlivejšom krátení v roku prilepšil by pri priznaní starobného dôchodku, tak ako som spomínala, o 13 eur mesačne, teda ročne 150 eur. Sporiteľ, ktorý počas kariéry zarábal viac, napríklad 1,5-násobok priemernej mzdy, a získal 42 rokov dôchodkového poistenia, by si prilepšil pri priznaní starobného dôchodku o 18 eur mesačne, to znamená, že ročne viac ako 200 eur.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

22.10.2019 14:19 - 14:20 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbor prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2019 10:40 - 10:55 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, milí kolegovia, v rozprave chcem podať pozmeňujúci návrh. Tento pozmeňujúci návrh hlavne obsahuje legislatívno-technické úpravy.
Navrhuje sa jednotný termín nadobudnutia účinnosti vo vzťahu k čisteniu obchodného registra a to vzhľadom na skutočnosť, že uvedené umožnil posledný vývoj technickej implementácie a potrebných úprav informačných systémov.
Ďalej v tomto pozmeňujúcom návrhu je, chceme teda rozšíriť rozsah osobného oslobodenia od súdneho poplatku, ktoré sa bude vzťahovať na žalobcov v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy spôsobenej porušením povinnosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ale len v prípadoch, ak toto porušenie v rámci svojej zákonnej právomoci skonštatoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Ďalej v tomto pozmeňujúcom návrhu za účelom predchádzania podvodnému konaniu niektorých dlžníkov sa navrhuje sprísnenie podmienok oddlženia konkurzom, a to ustanovením minimálnej dĺžky vedenia exekučného konania alebo obdobného vykonávacieho konania ako podmienky pre oddlženie.
Spresňuje sa tiež kompetencia správcu vykonávať šetrenia na účely zistenia nepoctivého zámeru dlžníka a prípadnej odporovateľnosti jeho právnych úkonov. Tieto opatrenia posilnia presvedčenie, že osobný bankrot je nástroj pre poctivých dlžníkov a odstránia dôkaznú núdzu veriteľov v prípadných súdnych konaniach o zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. Rovnako sa navrhuje, aby aj prípad nedostatku centra hlavných záujmov patril medzi prípady, kedy popri zastavení konania má súd z úradnej povinnosti rozhodnúť o zrušení oddlženia.
A v neposlednom rade sa navrhuje, aby aj rozhodnutiu k zrušeniu oddlženia bola poskytnutá rovnaká publicita ako rozhodnutiu o oddlžení.
Pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som prečítala znenie pozmeňujúceho návrhu poslankyne Národnej rady Irén Sárközy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1605).
1. V čl. V sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:
"1. V § 4 ods. 2 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
"k) žalobca v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 3cc), ak porušenie povinnosti potvrdil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,".
Doterajšie písmená k) až u) sa označujú ako písmená l) až v).
Poznámka pod čiarou k odkazu 3cc znie:
"3cc) § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."."
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Dopĺňaný bod nadobudne účinnosť 1. januára 2020, čo sa zohľadní v ustanovení o účinnosti.
2. V čl. V sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie:
"7. Za § 18j sa vkladá § 18k, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 18k
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2020
Z úkonov a konaní navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2019 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019, i keď sa stanú splatnými po 31. decembri 2019."."
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Dopĺňaný bod nadobudne účinnosť 1. januára 2020, čo sa zohľadní v ustanovení o účinnosti.
3. V čl. XV sa za bod 5 vkladajú nové body 6 až 10, ktoré znejú:
"6. V § 166 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak ide o návrh na vyhlásenie konkurzu, musí od vydania poverenia na vykonanie exekúcie alebo od začatia obdobného vykonávacieho konania uplynúť aspoň jeden rok."
7. V § 166i ods. 2 sa za slová "Iné šetrenia" vkladá čiarka a slová "vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov,".
8. § 167 ods. 2 písm. f) znie:
"f) doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci vedenie exekučného konania alebo obdobného vykonávacieho konania podľa § 166 ods. 3."
9. V § 171c ods. 2 prvá veta sa na konci pripájajú tieto slová: "a ak už rozhodol o oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia".
10. Za § 171c sa vkladá nový § 171d, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 171d
Zverejnenie zrušenia oddlženia
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku."."
Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Dopĺňané body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, čo sa zohľadní v ustanovení o účinnosti.
4. V čl. XX sa slová "júla 2020 okrem čl. I druhého a tretieho bodu § 768t v bode 34, čl. XIII bodov 1, 3 až 5, 7 až 13, § 15g v bode 47" nahrádzajú slovami "januára 2020 okrem čl. I až XIV a čl. XVI až XIX".
Zároveň navrhujem hlasovať samostatne o bode 37 spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
V súvislosti so zmenou účinnosti v čl. XX sa v predkladanom návrhu zákona vykonajú nasledovné zmeny:
– v čl. I bod 34 § 768s vrátane nadpisu sa slová "1. júla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. októbra" v príslušnom tvare,
– v čl. I bod 34 § 768s sa slová "30. júna" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "30. septembra" v príslušnom tvare,
– v čl. I bod 34 § 768s ods. 2 písm. c) sa slová "1. októbra" nahrádzajú slovami "1. decembra",
– v čl. I bod 34 § 768s ods. 8 sa slová "30. októbra" nahrádzajú slovami "31. decembra",
– v čl. II bod 9 § 396a vrátane nadpisu sa slová "1. júla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. októbra" v príslušnom tvare,
– v čl. II bod 9 § 396a sa slová "30. júna" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "30. septembra" v príslušnom tvare,
– v čl. VI bod 5 § 19o vrátane nadpisu sa slová "1. júla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. októbra" v príslušnom tvare,
– v čl. VI bod 5 § 19o sa slová "30. júna" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "30. septembra" v príslušnom tvare,
– v čl. XI bod 5 § 39r vrátane nadpisu sa slová "1. júla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. októbra" v príslušnom tvare,
– v čl. XI bod 5 § 39r sa slová "30. júna" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "30. septembra" v príslušnom tvare,
– v čl. XIII bod 47 § 15f vrátane nadpisu sa slová "1. júla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. októbra" v príslušnom tvare,
– v čl. XIII bod 47 § 15f sa slová "30. júna" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "30. septembra" v príslušnom tvare,
– v čl. XIV bod 7 § 52zz vrátane nadpisu sa slová "1. júla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. októbra" v príslušnom tvare,
– v čl. XIV bod 7 § 52zz sa slová "30. júna" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "30. septembra" v príslušnom tvare,
– v čl. XV bod 8 § 206j vrátane nadpisu sa slová "1. júla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. januára" v príslušnom tvare,
– v čl. XV bod 8 § 206j sa slová "30. júna 2020" nahrádzajú slovami "31. decembra 2019",
– v čl. XVII bod 16 § 56g vrátane nadpisu sa slová "1. júla" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. októbra" v príslušnom tvare.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2019 9:40 - 9:55 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, milí kolegovia, v rozprave vystupujem, aby som predniesla pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Irén Sárkozy, Róberta Madeja a Tibora Bernaťáka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1604).
Rovno idem a rovno prečítam znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, lebo všetky body sú legislatívno-technické, takže prečítam to a prosím vás o podporu tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
1. V čl. I bod 2 § 149 ods. 2 písm. b) sa slová "opakované nezloženie" nahrádzajú slovami "nezloženie opravnej".
2. V čl. I bod 2 § 149 ods. 2 písm. d) znie:
"d) kto ako vyšší súdny úradník neprospel pri ďalšej opravnej odbornej justičnej skúške."
3. V čl. I bod 2 § 149b ods. 3 sa za prvé slovo "čakateľa" vkladá čiarka.
4. V čl. I bod 2 § 149i ods. 2 sa slová "prípravnej praxe" nahrádzajú slovami "odbornej prípravy".
5. V čl. I bod 2 § 149j ods. 2 sa slová "hodnotení podľa odseku 3" nahrádzajú slovami "služobných hodnotení podľa § 149i".
6. V čl. I bod 2 § 149m písm. a) sa slovo "opakovanej" nahrádza slovom "opravnej".
7. V čl. I bod 3 sa slová "§ 151zc" nahrádzajú slovami "§ 151zd" a slová "§ 151zd" sa nahrádzajú slovami "§ 151ze".
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2019 9:56 - 9:58 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Minimálny dôchodok je legitímny inštitút v dôchodkovom systéme. Vychádza z logiky, že ak niekto pracoval dostatočný počet rokov počas svojej kariéry, tak by nemal spadnúť do hmotnej núdze, ale aby mal nárok na priemer..., primeraný dôchodok. To dáva zmysel, súhlasím. Veď ak niekto pracoval celý život aj za nízku sumu, tak by sa k nemu štát nemal otočiť chrbtom.
Ale ak je inštitút minimálneho dôchodku nastavený dobre, tak podporuje v ľuďoch dobré vlastnosti, ako je usilovnosť, pracovitosť či svedomitosť, ale ak sa nastaví zle, tak môže viesť k morálnemu hazardu a namiesto podpory usilovnosti môže ľudí viesť k lenivosti, k obchádzaniu systému a spoliehaniu sa na to, že sa štát postará, aj keď celý..., si to človek svojou snahou nezaslúži. A možnože takéto črty má aj tento návrh, čo máme na stole. Väčšina ľudí dnes ide do dôchodku aspoň so 44 rokmi dôchodkového poistenia, priemerný dôchodok je dnes na úrovni 460 eur a mediánový okolo 433.
Ak sa prijme predložený návrh, tak minimálny dôchodok za 44 kvalifikovaných rokov sa od roku 2021 zvýši približne na 428 eur, čo je takmer to isté, čo je dnešný medián. Budú ľudia potom motivovaní platiť vyššie odvody? Nie. Budú motivovaní platiť odvody čo najnižšie a obchádzať systém? Asi áno.
Argumentuje sa tu, že ak niekto poctivo pracoval aspoň 30 rokov, mal by dostať dôchodok aspoň vo výške tretiny priemernej mzdy. Ale bavíme sa o tom, kto pracoval poctivo? Veď rovnaký minimálny dôchodok vyjde aj tomu, čo pracoval 30 rokov 8 hodín denne za nízku mzdu niekde za pásmom, aj inému, ktorý možno pracoval len dve hodiny denne... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2019 18:52 - 18:56 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem. Budem veľmi krátka, ale dovoľte mi reagovať. Ja veľmi pekne ďakujem za túto diskusiu, ale chcem vyzdvihnúť, že ak naozaj majú niektoré samosprávy problém zabezpečovať svoje kompetencie, naozaj, tak ako aj pán poslanec Mihál hovoril o tom, je to relevantná téma na diskusiu, či už na strane kompetencií alebo spôsobu ich financovania. Ale odzneli veľmi kritické názory zo strany samospráv aj na to, že zrušme VÚC-ky, lebo tam akože tie kompetencie, tie peniaze veľa by sme mohli ušetriť. Niektorí primátori majú názor, že, teda zase VÚC-ky majú názor, že máme na Slovensku veľa obcí, veľa miest, tak áno, je to, je to ďalšia téma na ďalšiu diskusiu.
Ale chcem, ale veľmi chcem zdôrazniť, že ani pre samosprávy, ani pre ich obyvateľov nebude dobré, keď tu vznikne taký fenomén, že primátori alebo predsedovia, predsedkyňa VÚC-ky budú chcieť zabrániť znižovaniu daní zamestnancom. Toto ja si myslím, že ani politicky, ani ľudsky to nie je dobrý marketing. Ako možnože získajú nejaké politické body do ďalších volieb, ale my znižujeme dane pre ľudí a budeme stále znižovať, naša strana, kým, kým budeme mať možnosť.
A teraz občania budú môcť aj podľa vášho hlasovania zistiť, že kto chce znižovať dane a kto nechce znižovať dane ľuďom. Možno pripomínam, že v prvom, pri prvom hlasovaní váš poslanecký klub podporil tento návrh, tak očakávam, že aj v druhom kole tá podpora bude aj z vašej strany.
Ešte by som chcela možno dodať to, že čo, koľko to bolo pre samosprávy, že dochádzalo k tichému zdaňovaniu a za päť rokov z tohto, že sme my neupravili, nezvýšili sme nezdaniteľnú časť, tak profitovali samosprávy a bolo to 700 miliónov eur. A keď hovoríme aj o daňovom mixe, tak treba povedať na rovinu to, že za posledné tri roky, teda od roku 2016 do roka 2017 príjmy samospráv rástli o 27 %. Takže takýmto tempom za tri roky rástli dane z príjmov. Príjmy štátu rástli o 13 %. Takže čo to znamená? Keď vy voláte po tom, aby bol daňový mix, tak znamenalo by to, že aj daňové príjmy samospráv by nepredstavovali za tri roky 27 %, ale boli by na úrovni daňových príjmov štátu, to znamená 13 %. Takže my tu môžme rozprávať ako o tom, ale tí, ktorí si to prepočítali, aj starostovia, tak veľmi nechcú ten daňový mix, musím vám to povedať na rovinu.
Na druhej strane musím povedať aj to, že mesto Komárno, v týchto dňoch akurát sa mi dostalo do ruky hospodársky výsledok za prvý polrok. Mesto Komárno má 3 milióny zisku. Tri milióny zisku. No akého zisku? To, to je z tých výsledkov. A neni tu už pán poslanec Mihál, win-win. Som presvedčená, že kompromis - nárast príjmov samosprávam 130 miliónov, nárast príjmov ľudí 130 miliónov - je to kompromis z našej strany a aj z toho titulu, lebo naozaj ľuďom narástla čistá mzda o 17 % a áno, možno niektorí, aj pán poslanec Mihál hovoril, že odvaha, áno, je to možno odvaha, ale, ale robíme to pre ľudí, a je to, je to naša agenda, tak ako, ako to aj on hovoril a my sme za to, aby sa znižovali dane ľuďom.
Skryt prepis