Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

4.12.2019 o 14:53 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

5.12.2019 10:55 - 10:55 hod.

Irén Sárközy
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Navrhujem hlasovanie o tomto bode dneska o piatej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.12.2019 9:09 - 9:10 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Národná rada uznesením č. 2287 zo 4. decembra pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
Ústavnoprávny výbor vládny návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výboru odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť ako celok.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením č. 808 zo 4. decembra 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania a pri rokovaní o vládnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2019 14:53 - 14:54 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Stojím za tým, že máme na súdoch dobrých sudcov, a stojím za tým, že tých, ktorí tam nepatria, treba vyzliecť z talára. Je to jednoznačne povedané. Vyvažovanie znamená, že na tejto pôde – a keď ľudia budú pozerať aj v televízii túto rozpravu, aby zase nemali dojem, že my na súdoch máme len takých ľudí, ktorí sú skorumpovaní a sú mafiáni. A ja som preto myslela, že musíme povedať aj to, že sú sudcovia, ktorí naozaj vykonávajú svoju prácu čestne.
Zopakujem, podčiarkujem to, že my sme za to, že aby na súdoch boli len takí ľudia a práve oni majú byť príkladom, akí majú byť sudcovia. Každý jeden, ktorý tam nepatrí, robíme všetko pre to spolu aj s pánom ministrom, aby zo súdov boli preč a aby na súdoch mohli byť len tí, na ktorých môžme byť hrdí aj my ako poslanci Národnej rady, aj ako občania.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 14:41 - 14:42 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dneska v tejto sále ja počúvam len príspevky o skorumpovaných a mafiánskych sudcoch a keďže som aj žena, keďže to vnímam a chcela by som to vyvážiť a chcela by som aj v Národnej rade spomenúť aj tých sudcov, ktorí sú sudcami, ktorí naozaj rozhodujú zložité prípady, rozhodujú obchodné prípady, rozhodujú osudy bývalých manželov, osudy detí a vykonávajú svoju prácu dennodenne statočne a pomáhajú tejto spoločnosti. Takže chcem to vyvážiť, chcem povedať to, že nezovšeobecňujme, a chcem, aby tu odznelo, že na Slovensku máme veľmi dobrých sudcov a netreba to hádzať všetko do jedného vrecia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.12.2019 11:44 - 11:45 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol ako gestorský.
Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajkyňa odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a navrhujem, aby v zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady výbor prerokoval vládny návrh zákona v druhom čítaní v lehote do 5. decembra 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.12.2019 9:13 - 9:15 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1936 z 29. novembra pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1822), na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu.
Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 118. schôdzi dňa 3. decembra 2019. Uznesením č. 800 z 3. decembra 2019 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2019 13:42 - 13:44 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za všetky reakcie. Začnem odzadu.
Pán poslanec Grendel, našťastie máme úspechy a môžme o tých úspechoch rozprávať a tie úspechy sú nemalé, čo sa týka aj finančných prostriedkov. Takže ja som naozaj rada. Ale chcem ešte raz zdôrazniť, že tie návrhy, ktoré sme podávali a teraz už sú zahrnuté do rozpočtu, a budú peniaze pribúdať rodinám, tak tá podpora bola nielen zo strany koalície, aj zo strany opozície.
A, áno, vyzdvihla som to, pretože je to pohľad MOST-u – HÍD na rozpočet.
Čo sa týka reakcie, ďakujem veľmi pekne za, za, za pripomienku pánovi poslancovi Dostálovi.
A, pán poslanec Heger, áno, aj staršie deti by si to zaslúžili. My to máme v programe, vrátim sa k nášmu programu (povedané s úsmevom) a možnože bude to také, také programové. Ale, samozrejme, treba na to mať prostriedky v tom zmysle, že treba vyrokovať a sa pozrieť na rozpočty obcí, miest a na ich kompetencie, tak ako ste vraveli.
A čo sa týka, my sme mali pripravené, ale už sme to nepodali, chceli sme prísť s automatom na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane. Máme to vypracované, ale zistili sme, že keby sme na rok 2021 len prepočítali to, čo máme teraz, teda 21-násobok, tak bolo by to ďalších 128 mil. na rok 2021 mínus z rozpočtu obcí a miest, a práve preto sme neprišli s touto iniciatívou, pretože si uvedomujeme, že treba sa pozrieť na kompetencie, ak chceme prijať ďalšie takéto návrhy.
Takže ďakujem každému za príspevok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2019 13:25 - 13:37 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v prvom rade chcela by som vyzdvihnúť to, že tvoria sa hodnoty a že dneska tu môžme rozprávať o rozpočte a hodnotíme rozpočet v zmysle, že máme hospodársky rast. Za to vďaka pracujúcim, podnikateľom, fyzickým, právnickým osobám. A som rada, že aj na budúci rok máme naplánovaný rozpočet, ktorý hovorí o hospodárskom raste. Takže vďaka pracujúcim.
Vnímam tú diskusiu ohľadne rozpočtu a aj upozornenia analytikov na jeho riziká. Tiež sa môžu, ale ani nemusia naplniť, ako tomu pravidelne býva. Som však rada, že tento rozpočet potvrdzuje zníženie daní a zvýšenie čistých príjmov pracujúcich.
Dovoľte mi, aby som citovala z rozpočtu: „S platnosťou od 1. 1. 2020 sa zvyšuje výška nezdaniteľnej časti základu dane pre daňovníka zvýšením koeficientu 19,2-násobku životného minima na 21-násobok životného minima. Zmena sa týka zamestnancov aj živnostníkov. Okrem uvedeného sa mení aj úroveň, odkedy začína klesať nezdaniteľná časť základu dane zo 100-násobku životného minima na 92,8-násobok životného minima. Novela má pozitívny vplyv na disponibilné príjmy zamestnancov.
Ak si dobre pamätáte, tak zvýšenie, dostali sme za to ale kritiku, ako prepieralo sa aj v novinách a nás, ako aj stranu MOST – HÍD, pána predsedu, nás ako predkladateľov stále kritizovali. Ale ak si dobre pamätáte, tak zvýšenie nezdaniteľnej časti bolo jedným z opatrení vlády proti dôsledkom finančnej a hospodárskej krízy v rokoch 2009 aj 2010. Vtedy bola dočasne zvýšená z 19,2 % na 22,5-násobok životného minima.
Je prirodzené, že ekonomika sa vyvíja cyklicky, a teda po rokoch oživenia prichádza útlm. Z daňovej prognózy aj z rozpočtu, aj z vyjadrení pána ministra ale cítiť, že si prichádzajúce spomalenie plne uvedomujú a reaguje na to aj rozpočet.
Naše opatrenia v rámci balíčka, ktoré znamená zníženie daní zamestnancom a živnostníkom, teda pomôže v kontexte aj očakávaného ekonomického spomalenia. Väčšina pracujúcich a živnostníkov si prilepší o 90 eur ročne. V prípade, že v rámci domácnosti pracujú dvaja, tak je to už 180 eur, čo už nie je zanedbateľné. Tieto peniaze môžu zmierniť očakávané zníženie spotreby domácností, na ktoré upozorňujú analytici v aktuálnych prognózach.
Na ďalšom mieste rozpočet uvádza, teda že táto zmena bude znamenať 136 mil. eur pre zamestnancov a pre živnostníkov navyše. O tieto peniaze si prilepšia oni a ich rodiny. A som rada, že táto dobrá správa je vďaka politickej iniciatíve strany MOST – HÍD a vďaka poslancom, teda vám, naprieč politickým spektrom, ktorí za to hlasovali.
Viacerí primátori a župani nás neprávom obviňovali, že kvôli zníženiu daní pracujúcim im klesnú príjmy do rozpočtu. Návrh rozpočtu však dokazuje, že to tak nemá byť a že im majú financie z dane z príjmu fyzických osôb naďalej rásť. Príjmy obcí majú byť v roku 2019 na úrovni 2 212 mil. eur, v roku 2020 sú rozpočtované na 2 265 mil. eur, čo je teda plus 53 mil. eur. V roku 2021 sú rozpočtované na 2 370 mil. eur, čo je ďalší nárast o 105 mil. eur. Ak sa niektorí z primátorov rozhodnú zvyšovať zdanenie bytov, domov či pozemkov, je to v ich kompetencii. Ale nemôžu sa vyhovárať na to, že je to kvôli poklesu daňových príjmov poukazovaných od štátu.
Rovnako majú rásť aj príjmy vyšších územných celkov. V roku 2019 majú byť 948 mil. eur. V roku 2020 971 mil. eur a v roku 2021 už to bude 1 015 mil. eur.
Ďalším opatrením a ďalším zákonom, ktorý sme priniesli my ako strana MOST – HÍD, je opatrenie, ktoré pomôže zmierniť ekonomické spomalenie, a je to zvýšenie daňového bonusu na deti, ktoré sa nám podarilo presadiť ešte v minulom roku. Ale aj z tohto rozpočtu vyplýva, že bude to mať vplyv na rozpočet. Je to na úrovni 79 mil. eur. Pri deťoch do 6 rokov veku sa nám podarilo od apríla tohto roku zdvojnásobiť. Čo znamená, že je to na jedno dieťa 266 eur navyše. Budúci rok to už bude 272,76 eur navyše. Pracujúcich rodičia si tak prilepšia. Mladé rodiny s deťmi pritom patria medzi sociálne najzraniteľnejšie skupiny, a preto sme veľmi radi, že im takto pomôžeme lepšie zvládnuť ekonomické spomalenie. Zvýšenie daňového bonusu sa týka viac ako 153-tisíc poberateľov a približne 250-tisíc detí na Slovensku.
A to ešte chcem vyzdvihnúť aj to, keď som už hovorila, že aj to opatrenie zníženie daní, aj opatrenie zdvojnásobenie daňového bonusu pre deti, prečo je nástrojom na očakávané zníženie, teda pomôže zmierniť očakávané zníženie spotreby domácností. Ľudia budú mať v peňaženke viac prostriedkov. Ešte raz zopakujem, v prípade rodiny dvoch pracujúcich 180 eur, keď obidvaja pracujú kvôli zníženiu daní. Ak majú dajme tomu dve deti do veku 6 rokov, ďalších 533 eur. Ale navyše toto opatrenie nebude kriviť trh, lebo o použití týchto 150 mil. eur a ďalších 76 mil., á, 6 mil. eur nebude rozhodovať jeden človek, ale vyše 2 mil. pracujúcich ľudí po všetkých regiónoch Slovenska. A v konečnom dôsledku tieto peniaze pomôžu miestnym obchodom, poľnohospodárom, pekárom a ďalším, u ktorých ľudia vo svojom meste či obci nakupujú.
Ešte by som sa chcela venovať v mojom príspevku súdnictvu. Pretože ministerstvo spravodlivosti patrí, je to naším rezortom, a tu by som chcela vyzdvihnúť v rozpočte v rámci súdnictva výrazný rast osobných výdavkov, čo sa podarilo pánovi ministrovi presadiť. V roku 2020 sú zabezpečené výdavky na investičné akcie aj menšieho rozsahu, ako stavebné a investičné akcie, nadstavby, prístavby, rekonštrukcie na okresných súdoch, ako napríklad Levice, Lučenec, Brezno atď.
Ale to, čo ja vnímam ako veľmi podstatné, je to, že sú zabezpečené výdavky na dotácie subjektom poskytujúcim pomoc obetiam trestných činov a výdavky na činnosť Centra právnej pomoci, ktoré poskytuje pomoc osobám v materiálnej núdzi. Osobný bankrot a pomoc ľuďom inštitútom osobného bankrotu bolo presadené naším pánom ministrom. A tu by som vás chcela informovať, že koľko žiadostí, koľko ľuďom sa nám podarilo pomôcť a, samozrejme, kvôli tomu došlo aj k zvýšeniu finančných prostriedkov.
V tomto roku dokonca októbra na centrum sa obrátilo a dopytovalo viac ako 98 537 ľudí, ktorých sa týka osobný bankrot. Centrum právnej pomoci podalo 14 263 podaní, teda rozhodnutí, a na základe ktorých priznalo nárok na právnu pomoc vo veci osobného bankrotu v 14-tisíc prípadoch a v 13 413 prípadoch podali návrh aj na súd. To znamená, že na súde je 13 413 prípadov. To je toľko ľudí, ktorým cez tento inštitút vieme pomôcť.
Chcem ešte povedať za našu stranu, vnímate to za tri a pol roka pôsobenia v parlamente, že pre nás národnostné menšiny, podpora kultúry národnostných menšín vždycky bolo prioritou. A v minulom roku sa nám podarilo veľmi podstatne navýšiť Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Čerpajú sa odtiaľ finančné prostriedky. Pomáhame nielen maďarským národnostiam, ale aj ostatným národnostiam, Rusínom a Rómom atď., pretože my podporujeme všetky národnosti.
Okrem tohto ešte vláda má v jednom balíku finančné prostriedky na rôzne stratégie a na tvorbu stratégií. A tiež je tam možné čerpať finančné prostriedky aj na podporu kultúry národnostných menšín.
Určite, keď sa ktokoľvek pozrie a na akýkoľvek rozpočet sa pozrie, tak nájde, čo by sa dalo urobiť inak. Jedni hovoria, že by mali byť výdavky nižšie, iní zase že vyššie. Je to otázkou uhla pohľadu aj osobných preferencií. S väčšinou sa však dá zhodnúť na tom, že mať rozpočet je lepšie, ako rozpočet nemať.
Preto za stranu MOST – HÍD rozpočet podporíme.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

28.11.2019 16:13 - 16:14 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ešte raz na to reagujem. § 371 hovorí to, že všetky iné sexuálne patologické praktiky. Čo znamenajú iné sexuálne patologické praktiky? Netreba to definovať, nemusíme my do zákona napísať každý jeden druh, pretože podľa tohto zákona sem patrí nielen zoofília, ako ste vy uviedli, ale aj sodómia, pohlavný styk so zvieraťom. A súčasne platné a účinné znenie tohto paragrafu je abstraktnejším spôsobom upravené a reagujem aj na pani poslankyňu, upravuje všetky sexuálne praktiky. Môže byť parafília, pedofília, nekrofília, masochizmus, sadizmus, exhibicionizmus, frotérizmus, tušérstvo, fetišizmus. Takže na Slovensku dneska podľa § 371 všetky sexuálne patologické praktiky sú trestné a aj pedofília je trestná.
Takže toto je právne stanovisko, ale ešte raz k tomu. Je to stanovisko aj ministerstva, aj ostatných ministerstiev a Legislatívna rada vlády tiež súhlasila s týmto stanoviskom. Je to teda, si myslím, že tá otázka (zaznievanie gongu) nie je na mieste.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.11.2019 16:02 - 16:04 hod.

Irén Sárközy Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Neviem, či ste tu boli, pán kolega, keď som ja vystupovala, lebo presne na to som reagovala, že obsah tohto trestného činu, ktorý vy navrhujete, je obsahom trestného činu § 371 ohrozovanie mravnosti. Aj som to prečítala. To znamená a ešte je to širšie definované, nielen tie tri sexuálne praktiky, ale všetky sexuálne praktiky sú trestným činom ohrozovania mravnosti. Vy ste ale doplnili, že nielen to, keď sa to deje, ale aj to, keď sa to zľahčuje alebo keď sa to, alebo keď je, keď sa to propaguje. Ale aj tá propagácia je trestným činom podľa terajšieho Trestného zákona. Ale nielen pri tomto jednom trestnom čine, ale pri každom jednom trestnom čine, to znamená, že netreba to doplniť, pretože podnecovanie trestného činu podľa § 337 Trestného zákona je trestným činom. Schvaľovanie trestného činu podľa § 338 je trestným činom. To znamená, že nemusíme, potom by sme pri každom trestnom čine museli napísať aj to, čo je tu všeobecne tu napísané, že nielen keď to vykonám, ale aj vtedy keď podnecujem alebo keď schvaľujem trestný čin.
Ale ešte raz, vďaka za to, že aj touto témou sa zaoberáte, a je to téma, ktorá patrí samozrejme na pôdu Národnej rady, ale si myslím, že v tomto prípade tu máme návrh, ktorý je duplicitný, ktorý je širšie obsiahnutý v Trestnom zákone, a práve preto si myslím, že to, čo som povedala v mojom vystúpení, teda trvám na tom.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis