Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.2.2020 o 13:47 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.2.2020 13:47 - 13:49 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým, ktorí sa, ktorí mi dali spätnú väzbu. Chcem sa vyjadriť ku kolegyniam Petrík aj Zimenovej.
Tento dokument je kontroverzný práve preto, že má nielen ideologický, ale aj politický charakter. Hovorila som vám o štátnych úradníkoch a o ich arogancii moci, ako sa správali k ostatným odborníkom, ktorí mali čo len iný trošku postoj alebo názor, a odmietali takéto diskusie.
Neviem, či si ma Zuzana dosť dobre rozumela, ja som ti hovorila, že štátne orgány rozdeľovali poskytovateľov na tých, ktorí mali výhrady proti Istanbulskému dohovoru a nemali výhrady proti Istanbulskému dohovoru. To nie je spravodlivosť.
A čo sa týka, tebe, Simona, chcem ti povedať, ešte raz, si nerozumela asi tiež dobre, možno som to zle vysvetlila. My sme boli prví vyhodnotení v grantovej schéme, prví a prišiel list z Bruselu, že takáto organizácia nemôže byť podporená. A práve tam vidíme ten politický charakter, o ktorom som hovorila, a, samozrejme, zároveň aj ideologický, aj politický charakter. Stalo sa niečo takéto pri iných medzinárodných zmluvách?
A pani Grausovej by som chcela povedať, že áno, my pomáhame ženám bez ohľadu na ich národnosť alebo rasu, alebo jednoducho v žiadnom prípade nič nediskriminujeme, ale chcem jej to skôr vrátiť. Ja som sa pozerala na váš volebný program, pretože som si myslela, že keď vy máte najväčší problém s rómskou komunitou, že vy budete mať najväčší program a najlepšie opatrenia, ako odstrániť extrémnu chudobu v týchto osadách.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.2.2020 13:25 - 13:34 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, už som tu viackrát stála pri tomto pulte v rozprave ohľadne Istanbulského dohovoru. Viete, čo si želám už od roku 2002? To znamená od roku, kedy ja sa angažujem v rôznych, na rôznych fórach a pracovných rokovaniach práve v tejto téme. Ja si už konečne želám, aby sme začali hovoriť na našom Slovensku, na rezortoch a všade, že ako ideme odstrániť násilie v rodinách, to znamená násilie na ženách, na deťoch, na starých a chorých, lebo to sú naozaj tí najzraniteľnejší, lebo ja mám pocit, že my sa tu už osem rokov bavíme o dohovore, ale nie o tomto vážnom probléme Slovenska. Vážnom probléme!
Čo mám povedať zase? Množstvo tých dôvodov? Ja mám totižto aj už skoro historickú pamäť. Od roku 2002 som bola ako zástupkyňa organizácie, ktorá pomáha obetiam násilia, pozývaná na rôzne pracovné rokovania práve k tomuto dohovoru. Chodili sme tam ako experti a vyjadrovali sme svoje postoje. Zopár rokov, možno až do roku 2015 som vždy počúvala z tej druhej strany od vysokých štátnych úradníkov, lebo sa to jednalo o štátnych úradníkov, zosmiešňovanie, vylučovanie a znemožňovanie. Napriek tomu, že sme prichádzali ako experti. Stále som vyzývala k spolupráci, že my sa nemáme pozerať, kto pomáha, ale aby sme naprieč rôznymi postojmi a názormi spolu pracovali na odstraňovaní násilia. Viete, aká bola asi odozva od štátnych úradníkov, ktorí to mali na starosti? Vypočuli sme si vás, urobíme si po svojom. Spolupráca žiadna a môžem to dokázať.
V roku 2005 bolo nejaké rokovanie pod hlavičkou úradu vlády. Boli tam množstvo mimovládnych organizácií aj zo štátnych úradov zástupcovia. Môj vstup bol o tom, že odstraňovať násilie môžeme iba všetci spolu a je jedno, či to robí mimovládna organizácia, či to robí štát, či to robí samospráva, či to robí cirkevná organizácia, ale poďme to robiť spolu. Je o tom aj zápis. Následne, keď už sme boli ako aktivisti aj profesionáli zúfalí, áno, spísalo sa pripomienky, stanoviská a bola nejaká petícia, pod ktorú sme sa podpísali, ja ako štatutárna zástupkyňa neziskovej organizácie Áno pre život.
Čo sa stalo následne? A toto je ten dopad toho, že nejde len o odborný charakter tejto zmluvy, ale že je ideologicky podfarbená, pretože dve organizácie - a medzi nimi aj tá naša nezisková organizácia Áno pre život - sme boli vylúčení z možnosti čerpať granty z nórskych fondov, hoci, hoci nezávislí hodnotitelia, ktorí nevedeli, koho hodnotia, vyhodnotili tieto projekty ako prvé. Boli sme na prvých miestach a na to prišlo, nevieme odkiaľ, jednoducho list, že neexistuje, aby organizácia Áno pre život, ktorá síce už, čo, čo tam po tom, že nejakých pätnásť rokov pomáha obetiam násilia, bola z tohto, z tejto grantovej schémy vylúčená a bola ešte ďalšia jedna organizácia k tomu vylúčená. Takže prepáčte, ale my sme, ja som, teda môžem povedať, nerada to tak používam, ja so svojimi kolegyniami, kolegami a so všetkými tými ženami a s deťmi v domove sme boli finančne ohrození na nejakých pár rokov, že či vôbec budeme prevádzkovať bezpečné ubytovanie, azylový dom pre obete násilia. Takže my sme to priamo odniesli. A v tom vidím, že má ideologický kontext táto zmluva. A práve preto je kontroverzná.
Chcela by som povedať, že žiadali sme uplatniť si výhrady my tu na Slovensku, ale nielen my, 333 organizácií z deviatich členských štátov Rady Európy žiadalo Radu Európy, aby si mohli uplatniť výhrady voči ideologickým častiam Istanbulského dohovoru. Nemohli si uplatniť, hoci vtedy bolo, vtedy sme my počuli, že si nemôžeme, teraz vraj už naposledy môžeme, jednoducho vidíme tu obrovský zmätok.
Ale problém nemáme napríklad iba my. Česká advokátska komora, ktorá, v Česku sa teraz debatuje o dohovore, vyjadrila obavy, že prijatie Dohovoru by viedlo k prelomeniu mlčanlivosti, ktorou sú advokáti viazaní ku klientom, a mohla by som vám tu povedať ix prípadov, ix prípadov. Absolútne žiadnej takej, takého partnerského prístupu k tým, ktorí mali iný postoj alebo názor. Celých tých osem rokov. Preto sa nečudujte, že ja, ktorá som pomáhala s mojimi kolegami, priateľmi 20 rokov obetiam násilia, že ja som proti tomuto dohovoru a budú proti aj moje kolegyne a môj kolega. Budeme proti prijatiu Istanbulského dohovoru, pretože máme priamo aj všelijaké skúsenosti, a ktoré som vymenovala. Nemôžem ale ešte zabudnúť, aby ste si nemysleli, že sme boli nejakí diletanti, preto nás vylúčili z tohto zoznamu grantového. Predtým rok naša organizácia dostala od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny taký štatút, že patríme medzi 16 organizácií, ktoré spĺňajú štandardy Rady Európy pri práci s obeťami násilia. Sme spĺňali štandardy Rady Európy pri práci so ženami - obeťami násilia. A takáto organizácia bola vylúčená preto, že sme si dovolili mať nejaké výhrady voči Istanbulskému dohovoru. A práve preto teda opakujem, prosím vás pekne, téma a Istanbulský dohovor je tak kontroverzný dokument, asi Slovensko ešte takúto medzinárodnú zmluvu, asi nikdy v živote na stole nemalo ani tento parlament.
A ešte, čo ma veľmi mrzí, je, s čím prichádza všetkým vláda. Vy ste teda teraz len ten, ktorý pre..., nie, že predkladali ste, ale nemôžem sa na vás obrátiť s nejakými otázkami. Samý zmätok. Súhlas, nesúhlas, vyslovenie súhlasu, nevyslovenie súhlasu, vyslovenie nesúhlasu. O čom my budeme vlastne hlasovať? Ja by som prosila pána spravodajcu, aby potom skutočne pred hlasovaním, alebo ešte teda v rozprave a pred hlasovaním jasne povedal, o čom bude toto plénum hlasovať, lebo prepáčte mi, som na pochybách, či vláda naozaj chce vysloviť nesúhlas Istanbulskému dohovoru.
Vyzývam preto, ja som povedala, že my budeme štyria hlasovať proti prijatiu, a vyzývam preto zvlášť vládnych poslancov, aby hlasovali proti prijatiu Istanbulského dohovoru. Zatiaľ to z tých rôznych dokumentov, ktoré tu máme, nevyplýva mini..., alebo môže prísť pri hlasovaní ku zmätku. Takže prosím pána spravodajcu, aby nás potom ešte v rozprave jasne o tom informoval.
Končím so slovami, prosím vás pekne, je najvyšší čas, aby sme sa prestali zaoberať Istanbulským dohovorom, aby sme ho odmietli, mali na to osem rokov času, aby nám vysvetlili, že je to vynikajúca medzinárodná zmluva, nepodarilo sa im to, pretože to tak nie je, nemá len odborný charakter, má aj ideologický charakter, politický charakter a takto sa zmluvy na odstraňovanie násilia na ženách a, a všetkých v rodinách nerobia.
Končím tým, že budem rada, keď sa nastávajúca vláda, nová vláda, verím, že bude nová vláda, veľmi významne od samého začiatku začne zaoberať odstraňovaním násilia v rodinách, zvlášť na tých najzraniteľnejších a to sú deti, ženy a naši starí a chorí a zdravotne znevýhodnení.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.2.2020 10:43 - 10:44 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Kolegyňa Soňa Gaborčáková ako vždy odborne a vecne. Ako som už povedala vo svojom príspevku, my vieme, ako pomôžeme rodinám, ako pomôžeme deťom, ako pomôžeme mladým rodinám a ich starým rodičom. Naozaj táto vláda za celé tie roky, dlhé roky pôsobenia strana SMER vo vládach, dvanásť rokov nevytvorila systém podpory a pomoci rodinám, ktoré by dnes už cítili, dnes už cítili, nás nezastrašíte tým, alebo nemusíte vydierať tým, že týždeň pred voľbami, my pomôžeme rodinám, len už je najvyšší čas, aby ste to prestali robiť vy, lebo vy to neviete odborne robiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.2.2020 10:22 - 10:30 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, vážené kolegyne a kolegovia, máme tu skrátené legislatívne konanie na zvýšenie rodinných prídavkov. Máme tu teda výnimočný proces, ktorý v Národnej rade sa má používať za mimoriadnych okolností. Pán minister, aké sú to tie mimoriadne okolnosti? Pán spravodajca? (Povedané so smiechom.) Aké sú mimoriadne okolnosti, aby ste po dvanástich rokoch zvýšili rodinné prídavky prvýkrát? (Reakcia z pléna.) Že hrozia štátu vážne hospodárske škody. Vy ste tu boli dvanásť rokov. Viete, aké sú mimoriadne okolnosti? Vy máte strach, že už nebudete vládnuť. Vy máte obrovský strach, že odtiaľto po dvanástich rokoch vašej vlády pôjdete preč. A je naozaj najvyšší čas.
Prepáčte, ale zvyšovať prídavky týždeň pred voľbami s účinnosťou od 1. januára 2021? Prosím vás, nechajte to na nás. Naozaj nechajte to na nás. My vieme, čo máme robiť s rodinou, my vieme, ako pomáhať rodine. Keď som tu prvýkrát, prvýkrát v svojom živote pred štyrmi rokmi stála a prvýkrát som hovorila ku vášmu programovému vyhláseniu vlády, tak som vás upozornila, pán minister, že v tomto programovom vyhlásení sa rodina vyskytuje - ako slovo rodina - zopárkrát a aj to iba v súvislosti so sociálnou politikou. Štyri roky vám tu hovorím, vždy, keď som vystúpila s akýmkoľvek návrhom zákona, že, prosím vás, uvedomte si, že treba upriamiť pozornosť na rodinu. Lenže vy máte rodinu iba ako sociálny prípad. Pre vás je rodina sociálnym prípadom! Ale rodinu je potrebné podporovať systémovo, tú, ktorá je ešte funkčná, ale, samozrejme, keď rodina, do ktorej prídu deti, rodina je ohrozená, do ktorej prídu deti, jedno, druhé, tretie, však sa tam zníži veľmi tá finančná situácia rodiny. Takže rodina je síce autonómna, štát sa do nej nemá starať, má rešpektovať rodičov, ale, samozrejme, že potrebuje podporu, lebo aj štát, spoločnosť potrebuje, aby mladí ľudia, muž a žena, mali deti. Rodinná politika má síce rovnakých, rovnakú cieľovú skupinu ako sociálna politika, ale je to iný systém podpory, ale to vy neviete! To vy neviete, lebo vy ju chápete iba ako sociálny prípad, a preto ste vždy rozdávali iba sociálne darčeky, iba sociálne darčeky. Tam bác, jeden darček, tam bác, druhý darček, od buka do buka, bez akéhokoľvek systému, aby tá rodina to pocítila. Ja nehovorím, že ste nič nezdvihli, žiadny príspevok a prí..., prídavky nejaké rodinám, ale robíte to od buka do buka. A choďte sa opýtať rodinám, rodín, že či to cítia, či sa majú lepšie, či sa majú lepšie mladé rodiny. Opýtajte sa ich, či majú dostupné bývanie, či sú daňovo nejako zvýhodnení rodičia, ktorí prijímajú deti. Opýtajte sa ich, mladých žien, či majú možnosť, či ste nejako zvýhodnili alebo nejako podporili zamestnávateľov, aby im dali skrátené úväzky. Opýtajte sa ich, či majú služby tí napríklad, ktorí rodičia majú zdravotné postihnuté dieťa. Či majú v každom meste okresnom, či majú vytvorenú sieť napríklad, sieť poradenstva centier včasnej intervencie. Odstránili ste chudobu detí vo viacdetných a jednorodičovských rodinách? Alebo aspoň to máte v pláne, že viete, že v roku tom a tom sa, sa, budeme mať takéto výsledky? Toto všetko trápi rodiny. A nie, že ich, na nich pomyslíte iba týždeň pred voľbami. Ale celý systém ste mali tvoriť, pán minister. Vy ste tu, dvanásť rokov je strana SMER a vy ste osem rokov na ministerskej stoličke. Osem rokov a nevytvoriť systém?! A hádzať len darčeky rodinám, aby vás potom zvolili pred komunálnymi voľbami, pred samosprávnymi, regionálnymi voľbami, pred národnými voľbami?
Navrhla som tu množstvo viacerých prorodinných zákonov. Ani jeden ste nepodporili, ale niektorými ste sa inšpirovali, napríklad daňovým bonusom. Hovorila som aj o rastúcom daňovom bonuse, tak ako to má Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, pretože tí už dávno vedia, že obrovskou výzvou pre každú spoločnosť je demografická kríza. Ja som vás to tu nepočula povedať, že aha, my vieme, že toto nám hrozí. Veď ste tu 12 rokov, pred 12 rokmi ste mali prísť s výzvou, s vaším, s vašou víziou, ako idete riešiť, akými nástrojmi a opatreniami demografický krízu. Inšpirovali ste sa aj zvýšením materskej, príplatkov rodinám počas práce a podobne. Ale nevidím v tom žiaden systém. A minister, ktorý je dve obdobia za sebou vo vláde, tak za ním by malo niečo vidieť, niečo iné, ako tu bolo pred 8 rokmi, pred 12 rokmi. A to nevidím, pán minister, systém podpory rodín.
Vy nás nemusíte týždeň pred voľbami skúšať, či pomôžeme rodinám. Vy nás nemusíte skúšať, či pomôžeme deťom, vy nás nemusíte skúšať, či pomôžeme dôchodcom, teda starým rodičom. Či tu nevystúpila ixkrát Elena Červeňáková, moja kolegyňa, Soňa Gaborčáková, ktoré vedia, čo potrebujú naši starí rodičia, aby naozaj aj mladí mohli chodiť do práce, ale zároveň aby si mohli ponechať svojich starých rodičov doma. My vieme, čo potrebujú mladí rodičia, my vieme, čo potrebujú ich deti. My vieme, čo potrebujú ich starí rodičia. Máme riešenia, stokrát stom tu vystúpila, stokrát sme povedali, aké návrhy, stokrát som vám tu povedala, že, že je dôležité mať koncepciu rodinnej politiky, koncepciu rodinnej politiky. A som rada, že som ju našla v programoch, teraz v programoch volebných, skoro vo všetkých stranách opozície demokratickej.
Myslím si, že sa presne budeme vedieť zhodnúť na tom po voľbách, ako budeme robiť rodinnú politiku. Myslím, že tam nájdeme obrovské prieniky. My to vieme robiť, my pomôžeme deťom, pomôžeme rodičom a pomôžeme aj ich starým rodičom. Už nie vy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.1.2020 13:37 - 13:38 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Sťahujem z programu schôdze môj návrh zákona, bod č. 55, číslo parlamentnej tlače 1778.
Odôvodnenie: Predseda Národnej rady Andrej Danko a poslanec Robert Fico nám v novembri 2019 nedovolili rokovať o tomto a iných návrhoch, vtedy, keď to malo zmysel, a prešli by návrhy naozaj prvým a druhým čítaním. Robíte si srandu z parlamentu a teda aj zo všetkých občanov Slovenskej republiky. Je naozaj najvyšší čas, aby ste prestali riadiť tento parlament aj Slovensko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 19:16 - 19:17 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Kolegyne a kolegovia, tento návrh zákona aj s pozmeňovacím návrhom je fakt iba o zlepšení informácií, o ničom inom. Sme v 21. storočí a ja som teda, nejak tak vnímam, že keď sme tu aj rozprávali o potrate, tak ak sa to, ak sa také slovo tu zjavilo, ak sme hovorili o ňom, tak v podstate mám taký, myslím aj, aj, aj s kolegyňou Simonou, že, že sa zhodneme v tom, veď to potvrdila aj pani prezidentka, že fakt, potrat je tragickým činom a naozaj je to zlým riešením. A ja som presvedčená, že v tomto sa zhodujeme. No a žijeme v 21. storočí. Ja som presvedčená, že vieme nájsť lepšie riešenia pre ženu aj pre dieťa.
Ja vás tak prosím možno aj do budúcna, aby sme, aby sme uvažovali nad tým, aby sme našli dobré riešenia naraz a aj pre ženu, aj pre, aj pre jej plod. O to vás tak prosím, keby sme možno aj na základe tejto debaty o tom do budúcna uvažovali.
Ďakujem vám pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 19:01 - 19:02 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Skončíme to, dobre. Tak ja veľmi len krátko. Ja ďakujem vám všetkým. Ja si myslím, že my sme rovnako hovorili v tých, že ste rovnako hovorili a že rovnako hovoríme, čo sa týka informovania a právo na informácie.
Alanovi len toľko, však vieš, že politika je fakt o tom, na čom sa dohodneme, že môžeme mať aj odborné názory a môžu sa dokonca aj, aj zhodnúť odborníci, ale nakoniec ak sa my tu nezhodneme, tak sa niečo dá preč, aby to naozaj prešlo. Fakt je, že žena má takisto právo na všetky tieto informácie.
A ja vám ešte len jednu vec chcem povedať. Ja som presvedčená, že keby sme sa začali hlbšie nad tým zamýšľať, že ne; ja neverím, že tieto práva na súkromie ženy, za ktoré budem vždy stáť, že môže byť v kolízii s právom na život počatého dieťaťa. Ja som presvedčená, nájdime ten spôsob, ako by sme dokázali obidve ošetriť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2019 18:38 - 18:45 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení priatelia slobody a dodržiavania ľudských práv. Ja tu žasnem, čo tu počúvam. Však toto sú demagógie, strašenia, a dokonca až konšpirácie. Prosím vás pekne, kto tu hovorí o zákazoch umelých potratov? Prosím vás, kde ste to videli a kde to čítate? To je prvá vec, sa pýtam.
V diskusii už aj, teším sa tomu, aj v televízii, aj v rozhlase konečne vystupovali lekári aj k dopplerovmu vyšetrovaniu, aj k ostatným veciam. Prosím vás pekne, vy viete, že tá diskusia má svojich oponentov dopplerovho vyšetrovania, mala a svojich sympatizantov. Ja som v žiadnom prípade nikdy, ale ani raz nespochybnila lekára, že by nevedel vykonávať ultrazvuk. Oni nevedia vykonávať ultrazvuk 40 rokov? Oni to nevedia? My sme spochybňovali lekárov, že oni ho neurobia dobre?
Prvá vec, doppler sa vyhodil. Vyhodili sa ďalšie veci, predkladatelia vyhodili všetko, čo by nejakým spôsobom tomuto plénu, by sa ho príliš dotklo. Zvlášť teda ochrancov základných ľudských práv a slobôd.
Viete, čo chce tento návrh, ktorý som podpísala, aj ten pozmeňujúci? Viac informácií pre ženy. Však to je základné ľudské právo. Totižto základné ľudské právo na prejav a presvedčenie zahŕňa práve právo na informácie.
Ako to je možné, že vám to môže vadiť, vám, čo ste tu hovorili o tom, že zviera nie je vec a že potrebujeme vyššiu ochranu zvierat a vyššiu starostlivosť? A ja som za to zahlasovala. Však mňa rodičia a starí rodičia, prosím vás, to nikdy v živote nespochybnili, že zviera nie je živá bytosť, že jej treba dať najesť, že sa treba o ňu starať. Zahlasovala som, pretože zviera nie je vec. A vtedy som tam sedela a som si pomyslela, kedy toto plénum, ochrancovia slobôd a práv si povedia, že bože môj, asi ani ľudský plod nie je vec. Lebo to je ľudský plod, nech je v akomkoľvek vývojovom štádiu. Opýtajte sa tých, ktorí idú na asistovanú reprodukciu, či si myslia, že päťdňové dieťa je päťdňový ľudský plod, že nebude človekom. Tam sa tých ľudí vtedy pýtajte.
Teším sa, že tu vôbec rozprávame o tom, že nejakú vyššiu ochranu ľudskému plodu. Ja som pracovala so ženami a viem, že potrebujú sprevádzanie, viem, že potrebujú viac času, viem, že potrebujú viac informácií – a majú na to právo. A ja som presvedčená po tých dvadsiatich rokoch, že na našom Slovensku dokážeme dať právo žene na jej súkromie a na informácie a na všetko, čo má ako základné ľudské právo a že to vôbec nie je možné, nie je v žiadnom protiklade v práve na život nenarodeného dieťaťa, počatého dieťaťa.
Prosím vás, čo tu staviame takto v protiklade proti sebe tieto dve práva? Je to cynické, keď rozprávate o dieťatku, a pritom ho pošlete na vysatie – raz, dva, tri, päť – na potrat, ale aby sme mu nepoškodili srdiečko. Cynické, dokonca konšpiračné a hovorím, že za veci, ktoré ste tu hovorili, by ste mňa ešte nedávno poslali do stredoveku. Gynekológ renomovaný sa vyjadril v rozhovore, že neexistuje prerušenie tehotenstva, iba jeho ukončenie. Ja, keby som sem prišla s návrhom, aby sme už nevolali náš zákon o prerušení tehotenstva, ale zákon o umelom ukončení tehotenstva, vy ma tu zničíte, ale gynekológ to potvrdil, že existuje iba jeho ukončenie. Priznal existenciu popotratových depresií. Veď to povedal on v rozhovore pre SME a sem-tam mu ukĺzol jazyk, keď chcel povedať zárodok, ale povedal dieťa. Aj tebe to ukĺzlo, kolegyňa Cigániková, keď si povedala o dieťatku. Jednoducho, jednoducho za takéto veci o ukončení alebo o popotratových depresiách by som ja bola poslaná do stredoveku, ešte dneska ma tam posielate.
Takže tá diskusia, ja som za ňu vďačná, aj medzi odborníkmi. Chvalabohu, že konečne začali gynekológovia rozprávať, lebo oni naozaj, oni musia rozprávať. Takže vždy budem hájiť práva žien a medzi ne platí právo na informácie.
Neodpustím si ešte, hoci ste to vyhodili z pozmeňováku, neodpustím si o tabletkách, ktoré som interpelovala, tabletkách, o ktorých som interpelovala aj ministerku zdravotníctva dvakrát. Každý rok sa u nás predá cirka 50-tisíc. A prosím vás pekne, však to gynekológovia tvrdia, gynekológovia tvrdia, ako škodia tieto tabletky, že nemali by si absolútne to brať mladé dievčatá, že nie viac ako dva razy do roka. Gynekológ, ktorý 25 rokov radil o antikoncepcii, že sme na chvoste v EÚ, pretože sa príliš veľa ich predáva, že toľkoto ich by tu nemalo byť, že tabletka "po" bola určená ženám, ktoré boli znásilnené alebo došlo k zlyhaniu bariérovej antikoncepcie. Nikto nehovorí, že ju máme zrušiť, čo to hovoríte? Však bol návrh len, aby bola na lekársky predpis, tak isto ako hormonálna antikoncepcia, úplne rovnako. Nič iné. Lebo tá je takisto na lekársky predpis.
Takže, prosím vás pekne, ak ste priatelia slobody a ľudských práv, v živote vám nemôže vadiť takýto návrh zákona o zlepšení informácie a ľudský plod nie je vec, ľudský plod nie je vec. Veľmi vás prosím, odhoďme tieto vášne, odhoďme takéto debaty vo vášniach a v emóciách. Odhoďme konšpirácie, demagógiu, však sme dospelí ľudia, chceme chrániť práva.
Prosím vás, ľudský plod nie je vec, a chráňme aj ženy, aj plody, ich plody, úplne naraz, to sa dá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 18:31 - 18:32 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
No, kolega Alan, tak ako to, že kolegyňa Cigániková tu totálne straší a ty si trošku konšpiroval, lebo už aj hovorím; a ešte jednu, ešte predtým čo poviem, že v čom konšpiroval a čo aj nesprávne si hovoril. Alan, prosím ťa, už ma počúvaš, tak najprv poviem, že keby som ja povedala to, čo si povedal ty o potratoch, krvavých potratoch, tu v pléne za, za, v Národnej rade, tak vy ma všetci pošlete do stredoveku. Akože fundamentalistka v stredoveku.
Takže opísal si to, čo sa deje doteraz, ale ja ti poviem, v čom si sa mýlil. Ako tá tabletka potratová u nás nie je registrovaná a neviem, či o tom vieš, ale Kuciak, Janko Kuciak písal o tom, o obchodníčke s potratmi, ktorá v minulom roku skončila vo väzení. Dva týždne pred svojou smrťou písal Janko Kuciak s kolegyňou o nelegálnom biznise s potratovými tabletkami a tú ženu a tú ženu na šesť rokov poslali do väzenia. Bol to jeden z posledných článkov a písal o nezákonnom biznise s potratovými tabletkami, takže... (Reakcia z pléna.) No tak ale vyjadrujte sa teda presne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 17:28 - 17:30 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Kolegyňa, ako od teba by som najmenej čakala, že budeš v parlamente strašiť, strašiť a strašiť, aj takú demagógiu, ktorú si, aj na tlačovke si hovorila o tom, že tu niekto ide zakázať interrupcie. Ja, ja to nechápem. Taký, taký radikalizmus cítim z tohto všetkého až hrôza, a pritom vy hovoríte, že len tá druhá skupina je radikálna.
K náboženským a cirkevným organizáciám, ktoré sa spomínajú v tomto návrhu, prosím ťa pekne, neboj sa toho, veď prepána, však to sú ECAV, to je Slovenská katolícka charita, veď to sú organizácie, ktoré tu sto rokov pomáhajú našim rodičom, starkým, umierajúcim, však toto sú tie cirkevné organizácie. Nemaj z toho takú strašnú obavu, máš úplne fóbiu. Jednoducho sú cirkevné organizácie, ktoré, áno, sú normálne zaregistrované, akreditované ako poskytovatelia sociálnych služieb, poradenstva špecializovaného a podobne.
No a čo sa týka núdzovej antikoncepcie, tak to je demagógia najhrubšieho zrna. Ja by som to od teba naozaj nečakala, pretože keď si predstavíme, že je normálna antikoncepcia možná ju získať iba na predpis, hej, a tabletky "po" sa kupujú bez predpisu, tak mi, prosím ťa, povedz, aký je v tom nejaká, nejaký, nejaký, nejakú, že ako je to možné, že núdzová antikoncepcia je bez lekárskeho predpisu a táto na lekársky predpis.
Pozri si, prosím ťa, do, na účinky a do príbalového letáku. Neodporúča sa používať mladým ženám do šestnásť rokov, nie viac pre ostatných ako dva razy do roka. Z hľadiska zloženia sa jedná o veľmi silný druh prípravku. Naozaj len výnimočne sa môže používať, takže toto, ty máš ostať vo vecnej rovine, v odbornej a nie v takejto demagogickej... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis