Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2019 o 12:53 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 12:53 - 12:55 hod.

Anna Verešová
 

Vystúpenie v rozprave 17.5.2019 12:35 - 12:44 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, vážená predkladateľka, pani predkladateľka, v prvom rade chcem povedať, že predškolské vzdelávanie je veľmi potrebná vec, veľmi potrebné. Veď vidíme, že množstvo rodičov túto možnosť predprimárneho vzdelávania od päť rokov využíva množstvo rodičov. Ale využíva to slobodne. A to je celý problém.
Viete okamžite, ak začnete zasahovať do autonómie rodiny, tak ja veľmi silne spozorniem. Ako kolega tiež hovoril niečo o slobode, predrečník. A predškolské vzdelávanie je veľmi potrebná vec, je veľmi potrebná činnosť pre každé dieťa, pre ktorékoľvek dieťa jednoducho či už má nejaké špeciálne výchovno-vzdelávanie potreby alebo ich nemá. Ale rodičia, ktorí zabezpečujú všetky funkcie, ktoré rodina zabezpečovať má a ktorí sú funkčnou rodinou a starajú sa o deti, nezanedbávajú ich, títo rodičia majú právo sa slobodne rozhodnúť, či túto dobrú činnosť predškolského vzdelávania využijú.
Takže my vás, páni predkladatelia, pani predkladateľka, nekritizujeme ani tak za to, že by sme s vami polemizovali a kritizovali predškolské vzdelávanie. Ale takto sa to nerobí. Taký dôležitý zákon, ktorý sa dotýka rodín a v tomto prípade všetkých rodín, lebo to nariaďujete, tak takto sa do parlamentu nepredkladá. A ak som správne teraz počúvala, nie od začiatku vašu odpoveď na faktické, na vystúpenie pána kolegu Dostála, pochopila som, pán Petrák, dobre, že bola taká rozsiahla diskusia v medzirezortnom alebo by bola, ja som si niečo ešte pripravovala, že sa to nedalo obsiahnuť? Nie? Pretože presne, tak prepáčte, ale presne na to by malo byť medzirezortné pripomienkovacie konanie. A vy musíte počúvať všetkých tých, ktorí majú do toho čo povedať. A do tohto návrhu zákona má čo povedať, odborníci majú čo povedať a majú čo povedať rodičia. Neberte prosím vás, slobodu rodinám a nezasahujte do jej súkromia.
Je pravdou, že ho predkladáte namiesto ministerky školstva, a to práve preto, aby sa vyhlo mnohým takýmto pripomienkam. A potom sa nečudujte, že máte toľko kritiky. Právo na vzdelanie je základné ľudské právo. Ale právo na vzdelanie znamená, že povinnosť má štát, to je právo na vzdelanie, že povinnosť má štát vytvoriť a poskytnúť vzdelávanie, predškolské vzdelávanie každému kto oň prejaví záujem. To je právo na vzdelanie. A tu chýba desaťtisíc, či aj vyše desaťtisíc miest v škôlkach. Tak najprv asi treba vytvoriť tú infraštruktúru a potom dávať nejaké povinnosti.
Štát nesmie zasahovať do rodiny, ktorá je funkčná. Nadmerné zasahovanie štátu je porušením práv rodiny. Ale samozrejme, kde sa rodina, kde si neplní tieto funkcie nie vždy len naschvál, často rodina nemôže alebo nevie čo robiť, a teda neplní tieto funkcie. Vtedy zase má štát povinnosť zasiahnuť, nie právo. Má povinnosť zasiahnuť tam, kde sa nestarajú dostatočne dobre o deti, kde sú niekedy dokonca deti ohrozené na živote, na zdraví. Tam máte povinnosť, ale či sa
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.5.2019 12:35 - 12:44 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, vážená predkladateľka, pani predkladateľka, v prvom rade chcem povedať, že predškolské vzdelávanie je veľmi potrebná vec, veľmi potrebné. Veď vidíme, že množstvo rodičov túto možnosť predprimárneho vzdelávania od päť rokov využíva množstvo rodičov. Ale využíva to slobodne. A to je celý problém.
Viete okamžite, ak začnete zasahovať do autonómie rodiny, tak ja veľmi silne spozorniem. Ako kolega tiež hovoril niečo o slobode, predrečník. A predškolské vzdelávanie je veľmi potrebná vec, je veľmi potrebná činnosť pre každé dieťa, pre ktorékoľvek dieťa jednoducho či už má nejaké špeciálne výchovno-vzdelávanie potreby alebo ich nemá. Ale rodičia, ktorí zabezpečujú všetky funkcie, ktoré rodina zabezpečovať má a ktorí sú funkčnou rodinou a starajú sa o deti, nezanedbávajú ich, títo rodičia majú právo sa slobodne rozhodnúť, či túto dobrú činnosť predškolského vzdelávania využijú.
Takže my vás, páni predkladatelia, pani predkladateľka, nekritizujeme ani tak za to, že by sme s vami polemizovali a kritizovali predškolské vzdelávanie. Ale takto sa to nerobí. Taký dôležitý zákon, ktorý sa dotýka rodín a v tomto prípade všetkých rodín, lebo to nariaďujete, tak takto sa do parlamentu nepredkladá. A ak som správne teraz počúvala, nie od začiatku vašu odpoveď na faktické, na vystúpenie pána kolegu Dostála, pochopila som, pán Petrák, dobre, že bola taká rozsiahla diskusia v medzirezortnom alebo by bola, ja som si niečo ešte pripravovala, že sa to nedalo obsiahnuť? Nie? Pretože presne, tak prepáčte, ale presne na to by malo byť medzirezortné pripomienkovacie konanie. A vy musíte počúvať všetkých tých, ktorí majú do toho čo povedať. A do tohto návrhu zákona má čo povedať, odborníci majú čo povedať a majú čo povedať rodičia. Neberte prosím vás, slobodu rodinám a nezasahujte do jej súkromia.
Je pravdou, že ho predkladáte namiesto ministerky školstva, a to práve preto, aby sa vyhlo mnohým takýmto pripomienkam. A potom sa nečudujte, že máte toľko kritiky. Právo na vzdelanie je základné ľudské právo. Ale právo na vzdelanie znamená, že povinnosť má štát, to je právo na vzdelanie, že povinnosť má štát vytvoriť a poskytnúť vzdelávanie, predškolské vzdelávanie každému kto oň prejaví záujem. To je právo na vzdelanie. A tu chýba desaťtisíc, či aj vyše desaťtisíc miest v škôlkach. Tak najprv asi treba vytvoriť tú infraštruktúru a potom dávať nejaké povinnosti.
Štát nesmie zasahovať do rodiny, ktorá je funkčná. Nadmerné zasahovanie štátu je porušením práv rodiny. Ale samozrejme, kde sa rodina, kde si neplní tieto funkcie nie vždy len naschvál, často rodina nemôže alebo nevie čo robiť, a teda neplní tieto funkcie. Vtedy zase má štát povinnosť zasiahnuť, nie právo. Má povinnosť zasiahnuť tam, kde sa nestarajú dostatočne dobre o deti, kde sú niekedy dokonca deti ohrozené na živote, na zdraví. Tam máte povinnosť, ale či sa
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 11:20 - 11:22 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Pán poslanec Petrák. Áno, máte pravdu, že treba zasiahnuť a pripraviť nejaké podmienky pre vzdelávanie, pre primárne vzdelávanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. To je pravda. Štát však nesmie absolútne zasahovať do rodiny, ktorá je funkčná. Tá, ktorá je nefunkčná, tam má štát povinnosť zasiahnuť a áno, aj takýmto nástrojom predprimárneho vzdelávania, povinného predprimárneho vzdelávania. My sme v hnutí OĽaNO opakovane navrhovali zákon, aby deti zo sociálne znevýhodneného prostredia mali povinnú škôlku od troch rokov. Odborníci totiž vravia, že zaostávania detí z takýchto skupín, z takéhoto prostredia málo podnetného a či už je to jazykové, kultúrne bariéry alebo bytové, alebo chudoba, tak neodstráni ten jediný rok prípravy, že je potreba viacej, dlhšia takáto príprava. Takže určite áno, veď s tým každý súhlasí, ale sa pýtame, že prečo sa takto pani ministerka školstva vyhla serióznemu medzirezortnému pripomienkovaciemu konaniu, keď sami hovoríte, že tu existuje diskusia desať rokov. A zároveň sa pýtam, že ste desať rokov vládli. Však vy sa na nič, vy ste nič nepripravili pre to, aby sme naozaj mohli hovoriť aj o povinnej škôlke pre deti, ktoré to veľmi, veľmi, veľmi potrebujú. Takže v rukách ste to mali celé tie roky, tak sa čudujem, prečo sa teraz pýtate, že čo, čo kritizujeme, čo kritizujú odborníci, čo kritizujú mimovládky, ale zvlášť, čo kritizujú rodičia. Ešte raz chcem povedať, štát sa nesmie zasahovať do rodiny, ktorá je funkčná, ale tam kde je rodina nefunkčná, má povinnosť zasiahnuť rôznymi nástrojmi, medzi ktoré považujem aj predprimárne vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného alebo sociálne málo podnetného prostredia. Školský zákon takúto definíciu poznám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 14:33 - 14:35 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem vám pekne pani ministerka. Som si vedomá, že toto sú veľmi náročné úkony a je potrebné sa tomu naozaj veľmi vážne venovať, ale ja som najmä chcela aj poukázať a je to zo správy verejnej ochrankyne práv, kde hovorí o tom, že od dvoch podávateľov dostala pani ombudsmenka informácie, že cudzinecká polícia vybaví ich vec konkrétne žiadosť o udelenie pobytu na území Slovenskej republiky až potom ako stiahnu svoj podnet na preskúmanie ich konania u nej samej u ombudsmenky. Tak to je také dosť celkom závažné. Samozrejme, že je to v činnosti pani verejnej ochrankyne práv, ale keďže práve teraz máme túto správu v pléne v parlamente, tak som chcela na to poukázať.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.5.2019 16:51 - 16:53 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Vidím tu väčší počet kolegov tak ešte si dovolím znova povedať, v posledných správach sme zachytili, že v roku 2018 Slovensko malo prvýkrát iba väčší počet seniorov na počet detí. 100 detí na 102 seniorov to znamená, 100 detí do 14 rokov na 102 seniorov nad 65 rokov. Stalo sa to prvýkrát v histórii Slovenska. Samozrejme, že, že sú tu opatrenia musíme sa pripraviť na toto takéto rýchle obrovské rýchle stárnutie obyvateľstva a môžeme to robiť rôznymi nástrojmi len musíme vedieť čo chceme dosiahnuť. Prorodinné a pronatalitné opatrenia sú spolu tvoria taký súbor, aby sa nám nielen neznižoval počet obyvateľov ale, aby sme aj mali rozličné vekové rozloženie. Migračnou politikou sa to toto všetko neobsiahne. My dokážeme zvýšiť počet obyvateľov prijatím cudzincov ale nedokážeme možno nedokážeme ak nebudú mať tu založené rodiny lebo budú mať rodiny vo svojich krajinách, tak nedokážeme mať rovnomerné vekové rozloženie obyvateľstva. Takže prosím ctených kolegov a ctené kolegyne, aby ste tento zákon, ktorý je pronatalitný a pomôže Slovenskej republike ale hlavne pomôže tým rodičom, ktorí sa takto chcú rozhodovať odstrániť im prekážky v tomto rozhodovaní, aby ste ho podporili. A zároveň úplne nakoniec vám všetkým zaželať také príjemné prežitie dnešného sviatku Medzinárodného dňa rodiny vo svojich rodinách. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2019 16:37 - 16:39 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem vám pekne kolegovia, kolegyne, chcem povedať, že všetky tieto opatrenia vychádzajú od ľudí. Ja často používam také slovíčko, že načúvajme ľuďom, občanom a rodinám, pretože teda z toho sociálneho poradenstva viem, že načúvať je viac ako počúvať. Načúvanie znamená takú pozornosť tomu, kto vám niečo hovorí. A ja som skutočne tak poctivo načúvala tým mamám a priznám sa, že vo väčšine prípadov to boli študentky medicíny, ktoré sa viaceré v mojom okolí rozhodli mať deti počas, to prvé dieťa počas štúdia medicíny. Náročného štúdia a aby teda už potom sa mohli venovať obdobie dlhšie roky takejto náročnej práci ako práca lekárky je. No a oni naozaj nemali možnosť získať materské a dostávali pri týchto deťoch počas štúdia rodičovské. Takže to je opatrenie, ktoré som dostala zo života ľudí a áno je pravdou, že prešlo veľmi takým aj kritickými oponentskými posudkami a som veľmi rada, že takáto diskusia prebehla, že ja som si mohla sama na sebe vyskúšať, že je dobrý a chcem povedať, že, že rodičia potrebujú a tak nám to vychádza v našej koncepcii rodinnej politiky daňové zvýhodnenia. To znamená viac peňazí v peňaženke. Podporiť ich bývanie, keď si zakladajú rodiny a všetky možné služby, ktoré potrebujú pri harmonizácii starostlivosti o deti s prácou, ale aj pri opatrovaní ošetrovaní starého, chorého člena rodiny alebo zdravotne znevýhodneného dieťatka. Takže je to komplex, je to balík prorodinných a pronatalitných opatrení, ktoré ponúkame.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.5.2019 16:16 - 16:30 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, dnes je medzinárodný deň rodiny a tak som rada, že práve dnes môžem predstaviť tento návrh zákona. Áno, priznám sa, že už som ho raz predkladala a som presvedčená, že tento návrh zákona môže tak veľmi pomôcť pronatalitne, teda prodemograficky našej krajine, že je potrebné ho takto opakovať a teda úfať sa, že aj koaliční poslanci sa s týmto návrhom stotožnia, veď hovoria o prorodinných opatreniach a že ho zahlasujú za tento návrh zákona.
S expertnými skupinami, s expertami sa stretávam stále a hovoríme o tom, že podporu rodiny musíme rozdeliť na prorodinné opatrenia a pronatalitné opatrenia. To je práve, to je práve súbor opatrení, ide o súbor riešení a súbor nástrojov. Nemôžu to byť ad hocové strely, ktoré vystrelíme niekedy v čase sem tam-tam, keď sa nám to hodí. Ak chceme hovoriť o naozajstnej podpore rodiny, tak musíme vedieť čo chceme dosiahnuť, kde sa chceme dostať.
Stojím tu už niekoľkýkrát práve s takýmito opatreniami, prorodinnými a pronatalitnými. Toto opatrenie je propopulačné. Viete, že stav so slovenskou natalitou, pôrodnosťou je katastrofálny. Samotní demografi a sociológovia nabádajú pristúpiť k takýmto pronatalitným opatreniam. Áno, sú drahé. To nemôžeme inak hovoriť, len sú drahé. Ale a dokonca ani nie je isté či budú úspešné. Ale čo teda vlastne chce naša krajina robiť? Čo chce Slovensko robiť? Čo chce naša vláda robiť s tým, že sami viete, že v posledných dňoch sme začuli vo všetkých správach, že Slovensko má prvýkrát v histórii viac dôchodcov ako detí. Sto detí na stodva seniorov, sto detí na stodva seniorov, prvýkrát. To nie je žiadne dobré ráno, milá vláda. Dvadsať rokov na toto upozorňujú na túto demografickú zimu demografi, dvadsať rokov o tom hovoria a ekonómovia už hovoria viac o demografickej zlej krivke ako o HDP. Čo s tým teda robiť? Viem, že aj súčasná vláda, aj minulé vlády sa viac si mysleli, zamerali sa, že budú toto počet obyvateľov a trh práce riešiť v budúcnosti s migrantmi, na migračnú politiku sa viac zamerali. Vsadili na to, že na trhu práce nám pomôžu cudzinci. A vidíte čo sa stalo? Však teraz sú tu úplne iné postoje a tie sa evidentne menia. Čo je isté a dôležité je, že sme nemali opustiť podporu rodín a pôrodnosť. Nemalo, malo sa naďalej pokračovať v rôznych nástrojoch pronatalitných a prorodinných, pretože niektorí spochybňujú, že to, že to nedôjdeme k tým výsledkom, ktoré chceme. Ale nie je to celkom pravda. Sami odborníci, sociológovia hovoria, že nič nedonúti rodičov, keď si to takto zoberieme, aby mali deti. Ani financie, ani neviem aké všetko možné nástroje. Ale nikdy nemôžeme povedať, že takto to bude naozaj a naveky. Demografi hovoria, že nevieme ako sa bude správať ďalšia generácia, nie degenerácia, ďalšia generácia ľudí, ktorí nájdu nástroje riešenia, opatrenia na stole. Napríklad len minulý rok myslím bolo viac sobášov, pretože boli veľmi dobré úvery. Takže kto by to bol čakal, kto by to bol povedal? Takže nevieme ako sa bude správať ďalšia generácia. Štát nesmie rezignovať, štát musí robiť. A vidíme, že vláda nerobí ani migračnú politiku, ani podporu natality.
Možnosti na ovplyvňovanie repredukčného správania sú síce obmedzené, ako som povedala, ale nie sú zanedbateľné. A o tom svedčia skúsenosti z iných krajín, z Francúzska a zo škandinávskych krajín. Je mimoriadne teda dôležité, aby sa v tejto súvislosti hľadali nové nástroje pre podporu zvyšovania pôrodnosti. Neexistujú univerzálne propopulačné opatrenia, ktoré by účinne pokryli celé obyvateľstvo Slovenskej republiky. Pre zárobkovo činné osoby sú iné opatrenia ako pre študentov alebo nezamestnané osoby. To je jasné. Treba konkrétne zamieriť na cieľové skupiny. Pri hľadaní podpory treba si určiť cieľovú skupinu a nástroje ktorými chceme dosiahnuť tento cieľ. My sme v tomto návrhu zákona zvolili dve cieľové skupiny. Zvolili sme študujúce ženy a ženy, ktoré stratili zamestnanie. Čo sa týka študentiek. V štúdii s názvom Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia sa uvádza. Citujem: Analýza výsledkov sčítaní 1980 až 2011 jednoznačne potvrdila predlžovanie obdobia štúdia a zvyšovanie podielu žien participujúcich na inštitucionálnom vzdelávaní na Slovensku. Teda zameranie návrhu na študentky je jeden z kľúčových aspektov reprodukčného správania obyvateľstva, je zameranie na jeden z kľúčových aspektov reprodukčného správania obyvateľstva. Na Slovensku študuje na vysokých školách cirka 87 tisíc žien a od roku 2011 sa obdobie ich vzdelávania určite neskracovalo, skôr predlžovalo a to je dobre. Ale musíme si uvedomiť, že tento obrovský počet žien naozaj odkladá štart materstva počas štúdia, ale aj z neistoty finančného príjmu po narodení dieťaťa. My nielen musíme prijímať nástroje prorodinné, ale my musíme aj odstraňovať prekážky. A toto je vlastne odstránenie prekážky, aby sa mohli ženy študujúce dobrovoľne poistiť pre prípad materského. Dá sa očakávať totiž, že zmiernením finančných prekážok pri voľbe mať či nemať dieťa sa podarí u časti študentiek otočiť paradigmu, ktorá znie najprv kariéra, potom dieťa do opačného poradia najprv dieťa a potom kariéra. Je to možné. Takže odstránením finančných prekážok, odstránením vôbec prekážok pri takejto voľbe by sa mohlo naozaj stať, že ženy sa nebudú báť mať deti aj počas štúdia práve v najlepšom veku ktorý majú.
Návrh náš vychádza zo zavedenia, ak je teda voľba nástrojov, my sme našli takýto nástroj zaviesť špeciálne, dobrovoľné nemocenské poistenie pre študentky z ktorého sa bude poskytovať výlučne materské, zdôrazňujem, iba materské. To znamená, že musí vzniknúť tehotenstvo, aby bol nárok na takúto, na takýto príspevok. A sadzbu poistného sme navrhli na dve percentá zo zvoleného vymeriavacieho základu. Ja si pamätám, keď som prvýkrát predkladala tento zákon aj pána kolegu Mihála, aj ďalších, ale aj na blogoch sa rozvírila diskusia, ktorá najprv bola veľmi kritická k tomuto...
===== ... keď som prvýkrát predkladala tento zákon aj pána kolegu Mihála, aj ďalších, ale aj na blogoch sa rozvírila diskusia, ktorá najprv bola veľmi kritická k tomuto návrhu, ale nakoniec tu vlastne v rozprave aj kolega Mihál povedal, že dokonca, keď si to všetko teda nejak tak prečítal a rozmýšľal nad tým sám povedal, že dokonca si myslí, že štát by ani nemal vyžadovať vôbec nejaké poistné pre tieto študentky, ale mal by im to platiť sám. Takže aj kritické nakoniec kritické postrehy, postoje sa pretransformovali na podporu tohto návrhu zákona. Ďalšou skupinou žien, u ktorých je možné podporiť alebo prísť s takýmto pronalitným opatrením, na ktoré sme zacielili sú ženy, ktorým zanikne nemocenské poistenie, teda stratia zamestnanie a nezískajú 8 mesačnú ochrannú lehotu. Nie je ojedinelým javom, že žena, ktorá bola dlhé obdobie nemocensky poistená stratí zamestnanie a až potom po nejakej krátke dobe otehotnie. Ona vtedy nebude mať nárok na materské, lebo v čase, v ktorom vznikne dôvod na poskytnutie materského už nie je nemocensky poistená. Ak by ale otehotnela tesne pred skončením pracovného pomeru nárok na materské by jej vznikol. Pritom môže ísť naozaj o niekoľko dní, kedy nárok vznikne a kedy nevznikne. Z hľadiska motivácie využiť obdobie nezamestnanosti na založenie alebo zväčšenie rodiny by bolo vhodné, aby ženám, ktoré otehotnejú do určenej doby od straty zamestnania vznikol tento nárok na materské. Pritom podmienka získania 270 dní nemocenského poistenia pred pôrodom je neopomenuteľná. To je jasné. Zvyčajne je strata zamestnania spojená s nárokom na dávky v nezamestnanosti to rieši po dobu 6 mesiacov príjem týchto žien a cca od 7,5 mesiaca by už bol zabezpečený príjem z materského. Voľba nástroja, ktorý sme zvolili pri týchto ženách, ktoré stratili zamestnanie je teda predĺženie ochrannej doby u žien, ktorým zaniklo nemocenské poistenie navrhujeme vznik ochrannej lehoty do 14 mesiacov od zániku nemocenského poistenia, ak v uvedenej lehote porodia dieťa. To sa týka tak osôb, ktorým zaniklo nemocenské poistenie zánikom pracovného pomeru, zánikom nemocenského poistenia SZČO a zánikom dobrovoľného nemocenského poistenia. Z tejto ochrannej lehoty vznikne nárok výlučne opäť výlučne na materské. Návrh teda nediskriminuje ani zárobkovo činné osoby. Tie predstavujú, návrh nediskriminuje zárobkovo činné osoby, tie predstavujú cieľovú skupinu, pre ktoré treba hľadať ešte aj ďalšie propopulačné nástroje. Ako som povedala je potrebné balík nástrojov a balík opatrení prorodinných a pronatalitných, aby sme získali nejaké alebo dosiahli nejaký výsledok. Som presvedčená, že aj toto je jeden z týchto nástrojov prorodinnej spoločnosti, kde sa rodiny nebudú báť mať deti. Ešte by som to rada zhrnula do takých krátkych záverov. Predkladáme teda návrh o sociálnom poistení. Zavádzame nové prvky nemocenského poistenia, ide o propopulačné opatrenie. Je najvyšší čas, aby sme sa tomuto fenoménu intenzívne venovali. Tu by som ešte dopovedala, že aj keď sa vlády spoliehali na migráciu a na cudzincov, ktorí by zastúpili nás na trhu práce, musíme si uvedomiť, že keby nás aj mal kto zastúpiť na trhu práce a keby aj mali sme dostatok takýchto ľudí s iných krajín, tak oni stále len zvyšujú počet obyvateľov, ale nemenia vekové zloženie obyvateľstva. Takže je isté, že treba robiť všetko preto, aby sme raz sa vedeli postarať o všetkých starých našich členov rodín o všetkých seniorov. O tom by vedela iste veľa rozprávať kolegyňa Gaborčáková. Zamerali sme sa na študentky a na ženy, ktoré stratili zamestnanie. Chceme zmierniť finančné prekážky pri dobrovoľnom nemocenskom poistení a to novou sadzbou poistenia vo výške 2 % zo zvoleného vymeriavacieho základu pre študentky, z ktorého sa bude poskytovať výlučne materské a chceme zaviesť novú ochrannú lehotu, z ktorej vznikne nárok výlučne na materské v trvaní 15 mesiacov od zániku nemocenského poistenia. Budem vám vďačná kolegyne a kolegovia z koalície aj z opozície, keď tento návrh podporíte. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.5.2019 16:16 - 16:30 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, dnes je medzinárodný deň rodiny a tak som rada, že práve dnes môžem predstaviť tento návrh zákona. Áno, priznám sa, že už som ho raz predkladala a som presvedčená, že tento návrh zákona môže tak veľmi pomôcť pronatalitne, teda prodemograficky našej krajine, že je potrebné ho takto opakovať a teda úfať sa, že aj koaliční poslanci sa s týmto návrhom stotožnia, veď hovoria o prorodinných opatreniach a že ho zahlasujú za tento návrh zákona.
S expertnými skupinami, s expertami sa stretávam stále a hovoríme o tom, že podporu rodiny musíme rozdeliť na prorodinné opatrenia a pronatalitné opatrenia. To je práve, to je práve súbor opatrení, ide o súbor riešení a súbor nástrojov. Nemôžu to byť ad hocové strely, ktoré vystrelíme niekedy v čase sem tam-tam, keď sa nám to hodí. Ak chceme hovoriť o naozajstnej podpore rodiny, tak musíme vedieť čo chceme dosiahnuť, kde sa chceme dostať.
Stojím tu už niekoľkýkrát práve s takýmito opatreniami, prorodinnými a pronatalitnými. Toto opatrenie je propopulačné. Viete, že stav so slovenskou natalitou, pôrodnosťou je katastrofálny. Samotní demografi a sociológovia nabádajú pristúpiť k takýmto pronatalitným opatreniam. Áno, sú drahé. To nemôžeme inak hovoriť, len sú drahé. Ale a dokonca ani nie je isté či budú úspešné. Ale čo teda vlastne chce naša krajina robiť? Čo chce Slovensko robiť? Čo chce naša vláda robiť s tým, že sami viete, že v posledných dňoch sme začuli vo všetkých správach, že Slovensko má prvýkrát v histórii viac dôchodcov ako detí. Sto detí na stodva seniorov, sto detí na stodva seniorov, prvýkrát. To nie je žiadne dobré ráno, milá vláda. Dvadsať rokov na toto upozorňujú na túto demografickú zimu demografi, dvadsať rokov o tom hovoria a ekonómovia už hovoria viac o demografickej zlej krivke ako o HDP. Čo s tým teda robiť? Viem, že aj súčasná vláda, aj minulé vlády sa viac si mysleli, zamerali sa, že budú toto počet obyvateľov a trh práce riešiť v budúcnosti s migrantmi, na migračnú politiku sa viac zamerali. Vsadili na to, že na trhu práce nám pomôžu cudzinci. A vidíte čo sa stalo? Však teraz sú tu úplne iné postoje a tie sa evidentne menia. Čo je isté a dôležité je, že sme nemali opustiť podporu rodín a pôrodnosť. Nemalo, malo sa naďalej pokračovať v rôznych nástrojoch pronatalitných a prorodinných, pretože niektorí spochybňujú, že to, že to nedôjdeme k tým výsledkom, ktoré chceme. Ale nie je to celkom pravda. Sami odborníci, sociológovia hovoria, že nič nedonúti rodičov, keď si to takto zoberieme, aby mali deti. Ani financie, ani neviem aké všetko možné nástroje. Ale nikdy nemôžeme povedať, že takto to bude naozaj a naveky. Demografi hovoria, že nevieme ako sa bude správať ďalšia generácia, nie degenerácia, ďalšia generácia ľudí, ktorí nájdu nástroje riešenia, opatrenia na stole. Napríklad len minulý rok myslím bolo viac sobášov, pretože boli veľmi dobré úvery. Takže kto by to bol čakal, kto by to bol povedal? Takže nevieme ako sa bude správať ďalšia generácia. Štát nesmie rezignovať, štát musí robiť. A vidíme, že vláda nerobí ani migračnú politiku, ani podporu natality.
Možnosti na ovplyvňovanie repredukčného správania sú síce obmedzené, ako som povedala, ale nie sú zanedbateľné. A o tom svedčia skúsenosti z iných krajín, z Francúzska a zo škandinávskych krajín. Je mimoriadne teda dôležité, aby sa v tejto súvislosti hľadali nové nástroje pre podporu zvyšovania pôrodnosti. Neexistujú univerzálne propopulačné opatrenia, ktoré by účinne pokryli celé obyvateľstvo Slovenskej republiky. Pre zárobkovo činné osoby sú iné opatrenia ako pre študentov alebo nezamestnané osoby. To je jasné. Treba konkrétne zamieriť na cieľové skupiny. Pri hľadaní podpory treba si určiť cieľovú skupinu a nástroje ktorými chceme dosiahnuť tento cieľ. My sme v tomto návrhu zákona zvolili dve cieľové skupiny. Zvolili sme študujúce ženy a ženy, ktoré stratili zamestnanie. Čo sa týka študentiek. V štúdii s názvom Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia sa uvádza. Citujem: Analýza výsledkov sčítaní 1980 až 2011 jednoznačne potvrdila predlžovanie obdobia štúdia a zvyšovanie podielu žien participujúcich na inštitucionálnom vzdelávaní na Slovensku. Teda zameranie návrhu na študentky je jeden z kľúčových aspektov reprodukčného správania obyvateľstva, je zameranie na jeden z kľúčových aspektov reprodukčného správania obyvateľstva. Na Slovensku študuje na vysokých školách cirka 87 tisíc žien a od roku 2011 sa obdobie ich vzdelávania určite neskracovalo, skôr predlžovalo a to je dobre. Ale musíme si uvedomiť, že tento obrovský počet žien naozaj odkladá štart materstva počas štúdia, ale aj z neistoty finančného príjmu po narodení dieťaťa. My nielen musíme prijímať nástroje prorodinné, ale my musíme aj odstraňovať prekážky. A toto je vlastne odstránenie prekážky, aby sa mohli ženy študujúce dobrovoľne poistiť pre prípad materského. Dá sa očakávať totiž, že zmiernením finančných prekážok pri voľbe mať či nemať dieťa sa podarí u časti študentiek otočiť paradigmu, ktorá znie najprv kariéra, potom dieťa do opačného poradia najprv dieťa a potom kariéra. Je to možné. Takže odstránením finančných prekážok, odstránením vôbec prekážok pri takejto voľbe by sa mohlo naozaj stať, že ženy sa nebudú báť mať deti aj počas štúdia práve v najlepšom veku ktorý majú.
Návrh náš vychádza zo zavedenia, ak je teda voľba nástrojov, my sme našli takýto nástroj zaviesť špeciálne, dobrovoľné nemocenské poistenie pre študentky z ktorého sa bude poskytovať výlučne materské, zdôrazňujem, iba materské. To znamená, že musí vzniknúť tehotenstvo, aby bol nárok na takúto, na takýto príspevok. A sadzbu poistného sme navrhli na dve percentá zo zvoleného vymeriavacieho základu. Ja si pamätám, keď som prvýkrát predkladala tento zákon aj pána kolegu Mihála, aj ďalších, ale aj na blogoch sa rozvírila diskusia, ktorá najprv bola veľmi kritická k tomuto...
===== ... keď som prvýkrát predkladala tento zákon aj pána kolegu Mihála, aj ďalších, ale aj na blogoch sa rozvírila diskusia, ktorá najprv bola veľmi kritická k tomuto návrhu, ale nakoniec tu vlastne v rozprave aj kolega Mihál povedal, že dokonca, keď si to všetko teda nejak tak prečítal a rozmýšľal nad tým sám povedal, že dokonca si myslí, že štát by ani nemal vyžadovať vôbec nejaké poistné pre tieto študentky, ale mal by im to platiť sám. Takže aj kritické nakoniec kritické postrehy, postoje sa pretransformovali na podporu tohto návrhu zákona. Ďalšou skupinou žien, u ktorých je možné podporiť alebo prísť s takýmto pronalitným opatrením, na ktoré sme zacielili sú ženy, ktorým zanikne nemocenské poistenie, teda stratia zamestnanie a nezískajú 8 mesačnú ochrannú lehotu. Nie je ojedinelým javom, že žena, ktorá bola dlhé obdobie nemocensky poistená stratí zamestnanie a až potom po nejakej krátke dobe otehotnie. Ona vtedy nebude mať nárok na materské, lebo v čase, v ktorom vznikne dôvod na poskytnutie materského už nie je nemocensky poistená. Ak by ale otehotnela tesne pred skončením pracovného pomeru nárok na materské by jej vznikol. Pritom môže ísť naozaj o niekoľko dní, kedy nárok vznikne a kedy nevznikne. Z hľadiska motivácie využiť obdobie nezamestnanosti na založenie alebo zväčšenie rodiny by bolo vhodné, aby ženám, ktoré otehotnejú do určenej doby od straty zamestnania vznikol tento nárok na materské. Pritom podmienka získania 270 dní nemocenského poistenia pred pôrodom je neopomenuteľná. To je jasné. Zvyčajne je strata zamestnania spojená s nárokom na dávky v nezamestnanosti to rieši po dobu 6 mesiacov príjem týchto žien a cca od 7,5 mesiaca by už bol zabezpečený príjem z materského. Voľba nástroja, ktorý sme zvolili pri týchto ženách, ktoré stratili zamestnanie je teda predĺženie ochrannej doby u žien, ktorým zaniklo nemocenské poistenie navrhujeme vznik ochrannej lehoty do 14 mesiacov od zániku nemocenského poistenia, ak v uvedenej lehote porodia dieťa. To sa týka tak osôb, ktorým zaniklo nemocenské poistenie zánikom pracovného pomeru, zánikom nemocenského poistenia SZČO a zánikom dobrovoľného nemocenského poistenia. Z tejto ochrannej lehoty vznikne nárok výlučne opäť výlučne na materské. Návrh teda nediskriminuje ani zárobkovo činné osoby. Tie predstavujú, návrh nediskriminuje zárobkovo činné osoby, tie predstavujú cieľovú skupinu, pre ktoré treba hľadať ešte aj ďalšie propopulačné nástroje. Ako som povedala je potrebné balík nástrojov a balík opatrení prorodinných a pronatalitných, aby sme získali nejaké alebo dosiahli nejaký výsledok. Som presvedčená, že aj toto je jeden z týchto nástrojov prorodinnej spoločnosti, kde sa rodiny nebudú báť mať deti. Ešte by som to rada zhrnula do takých krátkych záverov. Predkladáme teda návrh o sociálnom poistení. Zavádzame nové prvky nemocenského poistenia, ide o propopulačné opatrenie. Je najvyšší čas, aby sme sa tomuto fenoménu intenzívne venovali. Tu by som ešte dopovedala, že aj keď sa vlády spoliehali na migráciu a na cudzincov, ktorí by zastúpili nás na trhu práce, musíme si uvedomiť, že keby nás aj mal kto zastúpiť na trhu práce a keby aj mali sme dostatok takýchto ľudí s iných krajín, tak oni stále len zvyšujú počet obyvateľov, ale nemenia vekové zloženie obyvateľstva. Takže je isté, že treba robiť všetko preto, aby sme raz sa vedeli postarať o všetkých starých našich členov rodín o všetkých seniorov. O tom by vedela iste veľa rozprávať kolegyňa Gaborčáková. Zamerali sme sa na študentky a na ženy, ktoré stratili zamestnanie. Chceme zmierniť finančné prekážky pri dobrovoľnom nemocenskom poistení a to novou sadzbou poistenia vo výške 2 % zo zvoleného vymeriavacieho základu pre študentky, z ktorého sa bude poskytovať výlučne materské a chceme zaviesť novú ochrannú lehotu, z ktorej vznikne nárok výlučne na materské v trvaní 15 mesiacov od zániku nemocenského poistenia. Budem vám vďačná kolegyne a kolegovia z koalície aj z opozície, keď tento návrh podporíte. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15.5.2019 16:14 - 16:15 hod.

Anna Verešová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne a kolegovia, predkladám spolu so svojimi kolegami a kolegyňami návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení. Návrh zákona prestavuje opatrenie na zvýšenie pôrodnosti zavedením nových prvkov v sociálnom, presnejšie v nemocenskom poistení. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Zatiaľ toľko a hlásim sa prvá do rozpravy.
Skryt prepis