Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2019 o 12:46 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2019 12:46 - 12:48 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem kolegyni Verešovej, že zhrnula argumenty do diskusie o tomto návrhu zákona. my sme to už viackrát hovorili, je absolútne neprípustné akým spôsobom to chcú poslanci riešiť. Za prvé pokutovať, pokutovať rodičov, navyšovať byrokraciu. V podstate keď bude chcieť dieťa individuálny plán predškolského vzdelávania, tak to ani v zásade nebude možné. Takú obrovskú byrokraciu do toho zákona dávate. Ešte by som pochopila, keby sa, ak rodičia si chcú nechať doma dieťa, tak jednoducho donesú potvrdenie ja neviem od psychológa alebo od psychologického centra, že spĺňa všetky náležitosti a tým je to vybavené. Ale zaťažovať rodičov, zaťažovať učiteľov, zaťažovať zriaďovateľov. Už teraz sa zriaďovatelia sťažujú na to, že jednoducho tá, tá záťaž, ktorá bude na nich bude vyberať tie pokuty, nové kapacity, zaplatiť učiteľov, jednoducho, že to nezvládajú. A potom toto je typické pre vládnu koalíciu dať do pléna ešte raz poslaneckým návrhom návrh zákona, ktorý začne platiť v septembru 2020. To znamená, že všetky tie problémy už bude riešiť nová vláda. Samozrejme, že veľmi ľahké niečo napísať na papier, kopu nezmyslov, byrokracie a potom to hodiť na ďalšiu vládu, že však vy si teraz to vymáhajte. Je to absolútne nezodpovedné a tento návrh zákona jednoducho by ste mali stiahnuť. Ak ste ho chceli predložiť, tak ste ho mali predložiť na začiatku volebného obdobia a tri roky teda ukázať ako tento zákon viete uplatňovať, či sú na to pripravení zriaďovatelia, či sú na to pripravené škôlky, pedagógovia, aká bude odozva rodičov. Ale nie to dať tak, že to teraz bude celé na krku budúcej vlády v ktorej teda, dúfam, že vy už nebudete. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.5.2019 17:23 - 17:23 hod.

Veronika Remišová
Takže zajtra ste povedali, že budeme rokovať o správach. Rokovanie, prosím, upresnite, kedy má skončiť rokovanie. To je prvá vec. Prosíme upresniť, či sa rokuje v pondelok alebo sa nerokuje a či voľba ústavných sudcov a šéfa NBÚ ostáva tak ako bola termínovaná v utorok. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 16.5.2019 14:26 - 14:27 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem pani ministerka. Neodpovedali ste celkom na moju otázku. Rozumiem, že je to elitný útvar, rozumiem tomu, že majú prísne kritériá na preferovanie fyzickej, psychickej spôsobilosti, ale pýtam sa na konkrétne kroky, vy ste povedali, že zriadite komisiu, ktorá bude dozerať na tieto fyzické previerky, ale pýtam sa na konkrétne kroky, ktoré ste podnikli na prešetrenie medializovaných informácií o tom, ako daní príslušníci tohto útvaru boli šikanovaní a o tom aká je tam atmosféra. Lebo to nehovorí opozícia, ale na toto sa sťažujú aj príslušníci koalície napríklad pán predsedajúci Hrnčiar.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.5.2019 11:06 - 11:07 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem, ja mám dva. Žiadam o presunutie bodov 89 a 90 programu, parlamentné tlače číslo 1477 a 1478 na nasledujúcu schôdzu. Ide o tlače návrh skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 101/2010 Z. z. a návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o preukazovaní pôvodu príjmov a majetku, tlač 1478. Ďakujem veľmi pekne.
Ešte druhé upozornenie je, že včera celý čas veľmi zle išlo, streamovacia služba. Kontaktovali nás občania, ktorí hovorili, že ten prenos nešiel, bol trhaný a nedal sa pozerať. Tak by som len chcela poprosiť o nápravu. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2019 18:08 - 18:08 hod.

Veronika Remišová
Ďakujem kolegom za podnetné faktické, faktické pripomienky. Je to tak, nadávame na Brusel, ale keď sa máme ozvať, tak tú príležitosť nevyužijeme.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.5.2019 17:57 - 18:05 hod.

Veronika Remišová
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.5.2019 17:55 - 17:55 hod.

Veronika Remišová
Predkladáme návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku a podrobnosti tohto zákona predstavím v rozprave. Zároveň sa týmto hlásim do rozpravy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2019 17:54 - 17:54 hod.

Veronika Remišová
Ďakujem kolegom za faktické poznámky.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.5.2019 17:45 - 17:51 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, toto je nový návrh zákona, ústavného zákona, ktorým reagujeme na eurovoľby a na slabú koordináciu medzi vládou a medzi Národnou radou v európskych záležitostiach.
Cieľom návrhu, ešte doplním, že veľmi často sa poslanci Európskeho parlamentu, ale aj členovia európskeho výboru sťažujú na mnohé veci a na, celkovo máme slabú štatistiku predkladania odôvodnených stanovísk smerom k Európskej komisii. A cieľom tohto návrhu zákona je túto situáciu zlepšiť. Ústavný zákon by teda mal zlepšiť spoluprácu Národnej rady s vládou Slovenskej republiky pri vypracovávaní stanovísk Slovenskej republiky k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov Európskej únie vládou a ich schvaľovaní Národnej rady predtým ako o nich budú rokovať zástupcovia vlád členských štátov Európskej únie a to tak, že sa optimalizujú doterajšie lehoty na vypracovanie týchto stanovísk v prospech vlády, avšak zároveň ich nevypracovanie alebo nepredloženie na schválenie Národnej rade bude sankcionované v podobe povinnosti člena vlády vyjadriť na rokovaní zástupcov vlád členských štátov EÚ k týmto návrhom aktov EÚ negatívne stanovisko, čím sa posilňuje postavenie Národnej rady v tomto procese.
Platné znenie ústavného zákona v čl. II ods. 4 nepriamo ustanovuje povinnosť člena vlády zasielať Národnej rade odôvodnené stanoviská, ktorá si na tento účel zriadila Výbor Národnej rady pre európske záležitosti a člen vlády teda musí zasielať návrhy stanovísk Slovenskej republiky v lehote do dvoch týždňov pred samotným rokovaním v Rade Európskej únie. Prax je však taká, že táto lehota sa dodržiava len v ojedinelých prípadoch a neraz sa stáva, že člen vlády vôbec nezašle návrh stanoviska Slovenskej republiky, hoci ho vyjadrí následne na rokovaní Rady. Súčasný systém spolupráce medzi Národnou radou a vládou vôbec nie je nastavený dobre, pretože ani objektívne nie je možné dodržať stanovené lehoty na vypracovanie stanovísk Slovenskej republiky vládou a ich predloženie Národnej rade a to najmä z toho dôvodu, že program rokovaní jednotlivých formácií rady sa definitívne upresňuje až v čase jedného týždňa pred samotným zasadnutím, kedy sú dostupné aj všetky materiály, ktoré môžu byť Národnej rade zaslané na podklade, na podklade ktorých je možné zaujať aj stanovisko Národnej rady. Preto sa v návrhu ústavného zákona mení pôvodná lehota dvoch týždňov na päť pracovných dní.
Platné znenie ústavného zákona tiež neupravuje situáciu, ak vláda alebo jej poverený člen si nesplní povinnosť zaslať výboru návrh stanoviska Slovenskej republiky v ústavnej lehote, prípadne čo sa stane, ak nedôjde vôbec k zaslaniu takéhoto stanoviska, čo možno vo vzťahu k Národnej rade považovať za nevyvážené, najmä z dôvodu, že nečinnosť Národnej rady v tomto smere ústavný zákon takisto neupravuje. Preto sa zavádza už spomenutá sankcia v podobe vyjadrenia negatívneho stanoviska Slovenskej republiky na rokovaní Rady k návrhu aktu Európskej únie. Súčasne sa zavádza poistka pre prípad nečinnosti Národnej rady v podobe viazanosti člena vlády tým návrhom stanoviska, ktoré vláda vypracovala, ale Národná rada sa k nemu v stanovenej lehote nevyjadrila.
Poviem aj detaily návrhu zákona. Takže v bode 3 sa skracuje doterajšia dvojtýždňová lehota, ktorá sa nedodržiavala, skracuje sa na päť dní, pretože bolo potrebné nájsť objektívne také riešenie, ktoré zabezpečí dostatočný časový priestor na informovanie Národnej rady o návrhoch stanovísk Slovenskej republiky a súčasne prihliadne na skutočnosť, že program zasadnutia Rady sa definitívne spresňuje týždeň pred samotným zasadnutím, pričom v tomto čase sú dostupné všetky dokumenty. Zavádza sa teda sankcia. V platnom znení ústavného zákona existuje výlučne sankcia pre Národnú radu v prípade, pokiaľ k návrhom stanovísk Slovenskej republiky predloženým vládou nezaujme žiadne stanovisko. Z hľadiska vyváženosti spolupráce medzi Národnou radou a vládou v Európskych záležitostiach však chýba sankcia pre prípad, pokiaľ by vláda, alebo poverený člen vlády nepredložil návrh takéhoto stanoviska k návrhu právne záväzného aktu alebo iného aktu Európskej únie v lehote stanovenej ústavným zákonom.
Tento návrh zákona posilňuje právomoci parlamentu a dáva väčšie slovo práve poslancom Národnej rady v rozhodovacom procese Európskej únie. Prosím preto pred eurovoľby, čakajú nás eurovoľby, neustále sa sťažujeme na absenciu alebo na demokratický deficit v Európskej únii, tak práve týmto zákonom volení zástupcovia, národní volení zástupcovia budú mať väčšie slovo v rozhodovacom procese Európskej únie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.5.2019 17:43 - 17:43 hod.

Veronika Remišová
Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi uviesť návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie a zároveň sa hlásim do rozpravy.
Skryt prepis