Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

21.1.2020 o 14:03 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.1.2020 14:03 - 14:03 hod.

Veronika Remišová
Žiadam opraviť hlasovanie č. 10. Hlasovala som proti, chcela som hlasovať za. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.1.2020 13:34 - 13:34 hod.

Veronika Remišová
Čo je hlavná náplň NBS a zároveň je potrebné overiť medializované informácie o prepojeniach na Antonína Vadalu. Až do overenia týchto informácií by rokovanie o tomto bode malo byť pozastavené. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.1.2020 13:33 - 13:34 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem. Žiadam, aby bol zaradený do programu nový bod a aby v rámci tejto schôdze sa zverejnili všetky dokumenty týkajúce sa elektronického mýta, predovšetkým informácia, koľko musí štát zaplatiť za odkúpenie systému. Pripomínam, že za systém už štát raz zaplatil viac ako 250 miliónov eur. Takisto žiadame, aby minister dopravy zverejnil, v akom štádiu sú rokovania o mýte, aké kroky urobil a aké kroky plánuje urobiť tak, aby 50 % z mýta nešlo schránkovej firme na Cyprus.
A druhý procedurálny návrh je, uvidíme teda, či prejde váš návrh, ale žiadam, aby Národná rada stiahla z programu bod 3, návrh na vymenovanie viceguvernéra NBS. Nominantka Slovenskej národnej strany Dana Meager nespĺňa zákonné požiadavky, skúsenosti v oblasti menovej politiky a dohľadu nad finančným trhom, čo je hlavná náplň en... (Prerušenie vystúpenie časomerom).
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 11:58 - 12:00 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem kolegovi Baránikovi. Áno, aj my si myslíme, že toto je bezzubý návrh zákona, s ktorým vlastne vládna koalícia prichádza na poslednú chvíľu a je nepripravený a reálne tej situácii a problémom, ktoré v súdnictve a na prokuratúre máme, nepomôže.
Videli sme napríklad, že veľkým problémom je dvojitý meter. Napríklad pri prokurátorovi Špirkovi, tam nebol problém konať, hej? Tam, tam prokuratúra konala, v podstate v priebehu niekoľkých dní ho obvinila, zhabala mu mobil, počítač, musel vypratať kanceláriu a bolo. Pri Trnkovi nekonala sedem rokov, jedna kauza trvá 960 dní, Trnka nie je ani obvinený, stále behá po slobode. Čiže nie je problémom to, čo riešime v tomto návrhu zákona, pretože tie nástroje máme, ale problémom je, že sa uplatňuje dvojaký meter hlavne v prípade, keď sa vyšetrujú politicky citlivé kauzy alebo kauzy, ktoré v tomto prípade pri prokurátorovi Špirkovi siahali ku Kaliňákovi a Počiatkovi. Takže pokiaľ nebudeme schopní vyriešiť tieto problémy, tak takéto kozmetické zmeny nám nepomôžu.
Druhý problém na príklad, ústavné previerky sudcov. Teda ústavný zákon, ktorým boli zavedené previerky sudcov, ktorý nakoniec Ústavný súd zrušil. Previerky sudcov pravdepodobne by boli tým nástrojom na zlepšenie, na zlepšenie pomerov v justícii, ale vládna koalícia s tým nič nerobila. A ja si myslím, že toto je otázka, s ktorou je potrebné sa nejakým spôsobom vysporiadať.
Takže ešte raz, tieto zmeny nepodporíme, hoci oceňujem, že je tam jedna dobrá vec, a tou je verejné hlasovanie v Súdnej rade, čo skutočne oceňujem. Keby sa o tom bode hlasovalo samostatne, tak to podporíme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2019 15:08 - 15:16 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, vážený pán predsedajúci, v tejto rozprave by som chcela predložiť pozmeňujúci návrh zákona. Dovoľte mi ho najskôr odôvodniť.
Určite si všetci pamätáte prípad pána Eugena. Pán Eugen bol pripútaný na invalidný vozík a kvôli chorým cievam mu amputovali obidve nohy. Žil na prvom poschodí v panelákovom byte v Senci. V bytovom dome nebol výťah a od vonkajšieho sveta pána Eugena delilo 15 schodov. Celé dni pán Eugen trávil pri okne, pozoroval vonkajší svet. Požiadal si o zdvíhaciu plošinu od ministerstva práce, sociálnych vecí. Príspevok aj dostal, ale jeho susedia mu zabránili túto zdvíhaciu plošinu v dome nainštalovať. Príspevok musel následne vrátiť a plošina podľa jeho susedov by zasiahla do statiky paneláku a nemali by únikovú cestu. Treba povedať, že táto plošina, zložená plošina na schodisku zaberie menej ako 30 cm. Odvtedy jediná možnosť pre pána Eugena bola taká, že jeho traja synovia ho zobrali vždy na ruky, von vyniesli a mohol sa tak dostať na čerstvý vzduch. Niekedy sa stalo, že tri týždne kvôli susedom sa nedostal von.
Tento prípad intenzívne riešili médiá, riešila ho aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím pani Stavrovská, dokonca keď bola správa o činnosti pre poslancov za rok 2017, tak tento prípad spomínala a žiadala, žiadala riešenia. Ako ona sama informuje, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vykonal 79 rôznych úkonov, bol vybavený advokát pro bono. Aj napriek uloženým opatreniam, napriek námahe úradu komisárky sa tento prípad nepodarilo vyriešiť.
Teraz prichádza do parlamentu návrh kolegu pána poslanca Pamulu a pani komisárka Stavrovská oslovila poslancov, či by si neosvojili, ona ich oslovila s novelou zákona, ktorá by zabezpečovala to, že susedia, jednoducho že súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa nevyžaduje pri montáži zdvíhacieho zariadenia podľa osobitného zákona. No a keďže bola, keďže je otvorený zákon o bytových a nebytových priestoroch kolegu Pamulu, tak spoločne s pani komisárkou sme pripravili pozmeňujúci a doplňujúci návrh tak, kde je len jeden bod, ktorý rieši túto situáciu. A ten bod znie, že súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa nevyžaduje pri montáži zdvíhacieho zariadenia.
Touto zmenou právnej úpravy sa uľahčí veľmi ťažká situácia osôb so zdravotným postihnutím, ale takisto aj situácia osôb, ktorí sú starší, ktorí majú obmedzenú schopnosť pohybu, orientácie alebo aj rodičov s detským kočíkom. A takúto právnu úpravu my navrhujeme za účelom naplnenia čl. 9 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, kde sme sa zaviazali aj my Slovenská republika prijať príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím na rovnakom základe prístup k fyzickému prostrediu, k doprave, informáciám, komunikácii.
Tu by som chcela povedať to, že na záver, a potom prečítam pozmeňujúci návrh, že pán Eugen sa už toho nedožil, pretože predminulý, myslím, že minulý týždeň mal pohreb a svoj boj s ťažkou chorobou prehral. Nie je to však jediná osoba, takýmito problémami trpí mnoho ľudí so zdravotným znevýhodnením a tento jednoduchý pozmeňovací návrh, ktorý spočíva v jednej vete, by týmto ľuďom veľmi pomohol a ostatným by neuškodil. Pripomínam, že zdvíhacie zariadenie si postihnutí, zdravotne postihnutí platia sami, buď dostanú príspevok, alebo ho platia z vlastných zdrojov, čiže nevyžaduje sa žiadna záťaž na ostatných vlastníkov bytov. A bola by som vám veľmi všetkým vďačná, ďakujem tým, čo podpísali tento pozmeňujúci návrh, a špeciálne sa teda obraciam aj na poslancov vládnej koalície, lebo bez ich podpory ten návrh neprejde, tak ich prosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem veľmi pekne a teraz prečítam pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky Remišovej a Anny Verešovej k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Zb. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 1640):
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa doterajší bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
3. V § 14b sa za odsek 4 dopĺňa nový odsek 5, ktorý znie:
„5. Súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa nevyžaduje pri montáži zdvíhacieho zariadenia podľa osobitného zákona v spoločných častiach bytového domu.“
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
A poznámka pod čiarou znie:
„§ 33 odsek 2 zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažko zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
To je všetko, ešte raz vás prosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2019 13:24 - 13:25 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne kolegom, aj Edovi, aj Ondrejovi Dostálovi.
Áno, božechráň, ja by som nechcela takto krivdiť SMER-u (povedané s úsmevom). Kauza emisie bola kauzou tuto kolegov zo SNS, ktorú kolegovia zo SMER-u aktívne kryli. Kauza mýtny tender, kauza Lemikon sú zas kauzy SMER-u. Každý má, samozrejme, svoj diel a hovorím, táto nahrávka je škandalózna a my by sme konečne už mali urobiť, skončiť s politikou hrubých čiar.
Pretože darmo nám tu bude pán minister Kamenický vykladať o tom, že čo všetko sa snažia, ako rozpočet a čo, keď nám zároveň budú unikať obrovské stámilióny eur na takýchto nevýhodných zmluvách.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2019 13:05 - 13:20 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, vláda s veľkou slávou hovorila, že budeme mať vyrovnaný rozpočet, ale v skutočnosti vytvorila tento rok nový dlh vo výške okolo troch miliárd eur. Na budúci rok vláda hovorí o nižšom deficite, okolo pol, pol percenta HDP. Väčšina ekonomických odborníkov však upozorňuje, že rozpočet je jednoducho postavený na vode. Sú tam umelo navýšené príjmy a umelo znížené výdavky. A tak ako aj tento rok, aj budúci rok si bude museť vláda požičiať (musieť vláda požičať, pozn. red.) miliardy eur na finančných trhoch.
Ja rozumiem, keby si vláda požičavala (požičiavala, pozn. red.) na rozumné investície, na rozvoj krajiny, na rozvoj ľudského kapitálu, ale tak to nie je, pretože vláda si požičiava peniaze na základnú prevádzku štátu. A vidíme to v rozpočte na budúci rok. Výstavba a obnova nemocníc – pokles, výstavba a obnova ciest a železníc – pokles, podpora bývania – pokles. Toto je rozpočet sociálnej vlády SMER.
Slovensko sa stále viac zadlžuje a na úroky investorom do nášho dlhu platíme každý rok viac ako miliardu eur, čo sú obrovské peniaze. Miliarda eur len na to, aby sme splácali to, čo sme si napožičiavali.
Minulá kríza zvýšila dlh z 28 % na 50 % HDP, dnes je menší, ale ak by sa niekedy v budúcnosti ešte podobná kríza opakovala, potrebujeme sa postarať o ľudí. Potrebujeme, aby naše financie boli v dobrom stave, a počas krízy potrebujeme podporiť ekonomiku. Počas krízy sa jednoducho šetriť nedá. Šetriť sa dá vtedy, keď máme dobré časy.
Posledné roky v celej Európe hospodárstvo veľmi rýchlo rástlo, šlo o najlepšie obdobie za dlhé roky. Táto vláda však príležitosť premárnila a my nie sme za to, aby sme sa bezhlavo zadlžovali a Slovensko aby bolo v rukách zahraničných bánk, ktoré náš dlh nakupujú.
Teraz sa vyjadrím k tomu, prečo nemáme peniaze. Prečo v rozpočte nie sú peniaze, prečo máme taký obrovský schodok, prečo neustále dlh stúpa, prečo si neustále musíme požičiavať na základnú prevádzku štátu miliardu eur.
Pred pár dňami Najvyšší kontrolný úrad zverejnil záverečnú správu z kontroly elektronického výberu mýta. Tento tender bol realizovaný v roku, okolo roku 2008 za vlády Roberta Fica, dnes tu sedí v sále, teda mal by sedieť v sále, minister, ktorý je za toto zodpovedný, a ja si dovolím povedať, že tento tender bol jednou z najväčších zlodejín tohto storočia, minimálne jednou z najväčších zlodejín za existenciu Slovensk..., á, samostatného Slovenska.
Ja som sa mýtnemu tendru venovala už v roku 2014, keď som porovnávala prevádzku a efektívnosť mýta s Nemeckom a vtedy mi vyšlo, keď som robila prepočty, že v Nemecku je podobný výber mýta. Takisto to vyberá súkromná firma ako na Slovensku. Súkromná firma, ktorá spravuje mýto v Nemecku, tak si necháva, ako poplatok za prevádzku mýta si necháva, z toho objemu vybratého mýta si necháva 10-11 %; 10-11 %. Slovensko, kde takisto spravuje výber mýta súkromná firma, mimochodom so sídlom na Cypre, tak si necháva z výberu mýta momentálne polovicu z vybratých peňazí a boli roky, kedy si nechávali až 70 % z celkového vybratého mýta. Sedemdesiat percent išlo súkromnej spoločnosti so sídlom na Cypre. To znamená okolo 700 mil. eur, takmer miliarda eur.
A potom sa pýtame a hovoríme tu pánu ministrovi, že mal by zvýšiť trochu tam, mal by zvýšiť onam, prečo nám chýbajú peniaze na cesty, prečo nám chýbajú peniaze na nemocnice. Preto nám chýbajú, pretože táto vláda a vláda SMER-u a SNS realizuje takéto obrovské zlodejiny.
Keď novinári žiadali, aby bola zverejnená zmluva mýtneho tendra, pretože tam sú veľmi dôležité údaje, ktoré zverejnené nie sú, tak ministerstvo odmietlo. O čo sa jedná? Slovenská republika totiž už raz zaplatila celý systém mýta, zaplatila ho prvýkrát pri tej prevádzke, a keď si ho chce odkúpiť a za čo si ho bude môcť odkúpiť, tak tú sumu ministerstvo a táto vládna koalícia taja. A je dôvodné podozrenie, že ak by sme chceli realizovať výber mýta opätovne v réžii štátu, a ja tvrdím, že to by sme mali, tak buď zaplatíme tejto cyperskej firme opäť obrovské množstvo peňazí, sumu, ktorú sa nám boja ukázať, vládna koalícia, alebo všetko budeme museť (musieť, pozn. red.) postaviť nanovo. Takže ak sa pýtame, prečo peniaze chýbajú v rozpočte, pre toto.
Dneska zhodou okolností bola zverejnená ďalšia nahrávka, nahrávka Dobroslava Trnku s Počiatkom, s bývalým ministrom financií. A na tejto, na tejto nahrávke opätovne vidíme, ako táto zlodejská partia funguje. Minister Počiatek sa rozpráva o tom, ako sa mu podarilo, hľadala som také slušné slovo, alebo okradnúť štát, a teda všetkých občanov Slovenska, ako sa to podarilo Jánovi Slotovi, ktorý dodnes si svoje obrovské majetky užíva pri obrovskej emisnej kauze. A Dobroslav Trnka, ktorý by mal byť pilierom ochrany zákona a starať sa o dodržiavanie zákona, sa stará o to, ako tieto podvody zakryť a ako občanov oklamať a rozprávať im báchorky.
No. A teraz ešte jeden údaj na porovnanie, aká je táto sociálna vláda SMER-u sociálna, to znamená, na mýtny tender súkromnej firme - nehovorím to ja, hovorí to Najvyšší kontrolný úrad - ide o 706, okolo 700, viac ako 700 mil. eur. A pozrime sa teraz na rodinné prídavky, ja vám prečítam, ako sa zvyšovali rodinné prídavky za tejto sociálnej vlády SMER-u. V roku 2016 rodinné prídavky boli 23,52 eur, v roku 2017 23,52 eur, v roku 2018 23,68 eur, v roku 2019 24,34 eur a v roku 2020 24,95 eur. Čiže rodinné prídavky pre rodičov detí sa zvýšili za vládu tejto sociálnej, tejto sociálnej vlády strany SMER, sa zvýšili o závratných 143 centov; 1,43 za 4 roky sa zvýšili rodinné prídavky. Toto je sociálna vláda, ktorá sa stará o rodiny, o rodičov, ale, samozrejme, to nebráni tomu, aby sa rozkrádali verejné financie na obrovských tendroch a kauzách ako Lemikon.
Vyjadrím sa teraz k jednotlivým problémom v rozpočte. Keď sme dostali prvýkrát do rúk tento rozpočet, bolo jasné, že sú to zámerne prikrášlené čísla, ako som už hovorila. Dôvod, prečo sa vláda uchyľuje k týmto praktikám, je zrejmý, fiškálne pravidlá jej nedovolia predložiť rozpočet s vyšším deficitom ako 0,5 % HDP, hoci reálne hospodárenie štátu je od tohto cieľa na míle, na míle vzdialené.
Očakávali sme, že deficit rozpočtu aj na budúci rok prekoná miliardu eur, ale hodnotenie návrhu rozpočtu, ktoré predstavila nezávislá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, štátna inštitúcia, prekonáva aj naše najhoršie očakávania. Podľa analýz Rozpočtovej rady obsahuje rozpočet veľké riziká, vďaka ktorým by hospodárenie štátu bez prijatia dodatočných opatrení na budúci rok skončilo s deficitom až 1,8 mld. eur. A zároveň v ďalších rokoch by sa hospodárenie štátu malo ešte viac zhoršiť, v roku 2021 by mal deficit dosiahnuť viac než 2 mld. eur, v roku 2022 dokonca viac než 2,6 mld. eur. To znamená, že vláda zadlžuje naše deti, deti našich detí a vedie nás s politikou, akú robí predovšetkým Slovenská národná strana, ale aj strana SMER, vedie nás gréckou cestou. To znamená, že tak ako v Grécku, ak pôjdeme takýmto tempom a takýmto spôsobom prijímania opatrení, o tých dôchodkoch ešte budem hovoriť, ak pôjdeme takýmto spôsobom, skončíme ako v Grécku, kde sa museli drastickým spôsobom znižovať dôchodky, znižovať platy zamestnancov a bol problém s liekmi.
Rozpočtová rada zároveň skonštatovala, že hlavným dôvodom pre zhoršujúce hospodárenie vlády nie je spomaľujúca ekonomika, ale vládne opatrenie, to znamená, že vláda je priamo zodpovedná za to, ako rozpočet vyzerá. V rozpočte je evidentné nadhodnotenie príjmov, podhodnotenie výdavkov, ide napríklad o dividendy štátnych podnikov, hospodárenie Sociálnej poisťovne, envirofondu, samospráv, zdravotníckych zariadení. Inými slovami, sú to sfalšované čísla.
Vláda pred voľbami rozhadzuje, zadlžuje štát, zadlžuje naše deti a deti ich detí a tam, kde predpokladá šetrenie, sama šetrí tým najhorším možným spôsobom, teda na investíciách. Na investíciách, ktoré sú potrebné pre, preto, aby sme boli úspešná a prosperujúca krajina.
Takisto kriticky vnímame aj bankový odvod. Vláda sa na poslednú chvíľu snažila sanovať rozpočet tým, že zvýši bankový odvod, zdvojnásobila bankový odvod. Jednak je to mimoriadne nesystémové meniť, meniť to poslaneckými návrhmi, bez riadneho pripomienkového. A bankový odvod nie je určený predsa na to, aby financoval kampaň, politickú kampaň vládnych strán. Ak vláde vadí ziskovosť bankového sektora, mala by sa snažiť posilniť konkurenciu v sektore finančných služieb, pretože tam je vysoký stupeň koncentrácie. Vláda však napríklad robí pravý opak. Tento rok stopla prípravu novely zákona o cenných papieroch a investičných službách a znížiť zisk bánk v prospech zamestnancov by mohli silnejšie odbory v bankách, z čoho by profitovala štátna kasa. A, samozrejme, každé takéto nezmyselné opatrenie na konci dňa zaplatia ľudia. To znamená, že samozrejme, že banky sa budú správať trhovo a jednoducho prvé, čo urobia, budú, že zvýšia poplatky za vedenie bankových účtov všetkým občanom Slovenska, ktorí majú účty v bankách.
Ako to chcel vyriešiť Robert Fico, počuli sme jeho tlačovú konferenciu, kde povedal, že však ľudia nemusia si ukladať peniaze na účty. No neviem teda, či Robert Fico žije ešte v dobe kešu, ale jednoducho takéto, takýmto spôsobom sanovať rozpočet nie je možné.
Mimochodom vláda sa k vyrovnanému rozpočtu zaviazala vo svojom programovom opatrení a svoje vlast..., v programovom vyhlásení a svoje vlastné programové vyhlásenie vláda dlhodobo neplní.
Vládna koalícia nefunguje, ako to môžeme vidieť, predsedovia koaličných strán sabotujú prácu ministrov, občania Slovenska sú na dennej báze, ako je tomu aj dnes, oboznamovaní s neuveriteľnými kauzami, cez ktoré sú zo štátneho rozpočtu odlievané stámilióny eur, ako som už povedala, prostredníctvom mýtneho systému spoločnosti SkyToll.
Problémom je okrem korupcie aj nekompetentnosť a neriešenie problémov krajiny. A opakujem, táto vládna koalícia SMER, SNS nie je schopná riadne spravovať štát a za ich vlád boli tie najväčšie zlodejiny, kde sa okrádali občania.
My budeme, ja budem hlasovať proti tomuto rozpočtu. Ale chcem povedať, že každá normálna vláda by v prvom rade šetrila sama na sebe, na prevádzke štátu a snažila sa dávať peniaze občanom. Táto vláda, naopak, okráda občanov a peniaze úplne zbytočne rozhadzuje na nepotrebné veci.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 14:58 - 15:00 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. My sme sa stretli aj s občanmi. Napríklad sťažnosti boli, že napríklad strela skončila v obytnom dome, čo ohrozuje bezpečnosť obyvateľov. Otázka na pani ministerku vnútra je, občania tvrdia, že strelnica nemá stavebné ani kolaudačné rozhodnutie, teda otázka je, že či má strelnica riadne stavebné a kolaudačné rozhodnutie.
A vy ešte ako štátna tajomníčka ste sľubovali, že keď bude dokončená strelnica v Stupave, policajti sa presunú tam. Zatiaľ sa to tak nestane, nestalo. Dokedy to plánujete urobiť, tak ako ste to sľubovali obyvateľom?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 28.11.2019 14:46 - 14:47 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem pani ministerke kultúry, ale pokladám za nezodpovedné, že pán minister dopravy tu nie je hlavne po takej škandalóznej správe, ktorú, a zisteniach, ktoré vydal Najvyšší kontrolný úrad. Ja som ešte v roku 2015 upozorňovala na nevýhodnosť mýtneho výberu mýta, kedy v porovnaní s Nemeckom prevádzkovateľ mýta v Nemecku si z tej vybranej sumy nechal 11 % a u nás v jednom z rokov si prevádzkovateľ mýta nechával až 75 percent. To znamená, že len 25 % išlo štátu a na obnovu ciest. A tie peniaze, ako vieme, idú na Cyprus. A predpokladala by som, že pán Érsek pri takýchto závažných zisteniach bude v parlamente a bude odpovedať na otázky poslancov pri tak vážnej téme.
Tak isto by som očakávala, že povie konkrétne kroky. Štyri roky je v rezorte. Samozrejme, všetci vieme, že to je maslo SMER-u a ministra Počiatka, ale štyri roky v rezorte sú dosť na to, aby nejaké kroky, nejaké kroky spravil. Jeho kolega Sólymos pri kauze kompa sa snažil túto zmluvu vypovedať, čo sa mu aj podarilo a dodatkom, upraviť dodatok tak, aby bolo menej nevýhodná pre štát. A toto by sa očakávalo aj od pána ministra dopravy Érseka. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 28.11.2019 14:27 - 14:29 hod.

Veronika Remišová Zobrazit prepis
Ďakujem, pani ministerka, za odpoveď. Zároveň vo svojej odpovedi zavádzate, pretože podľa Najvyššieho kontrolného úradu, citujem, "všetky predaje služobných bytov boli v rozpore so zákonom". Váš rezort si neoprávnene menil charakter služobných bytov a následne ich predával nájomcom. Pri nakladaní s majetkom štátu nie je prípustná svojvôľa štátnej organizácie v rozhodovaní, hovorí NKÚ.
Otázka je, či teda vy tvrdíte, že Najvyšší kontrolný úrad, naša najvyššia kontrolná inštitúcia, nepozná zákon a nepozná výklad zákona. To je prvá otázka.
Druhá otázka, vy ste predávali byty výrazne pod cenu. V bratislavskom Starom Meste byt s rozlohou 91 metrov štvorcových za trhovú cenu 200-tisíc eur ste predali za 17-tisíc eur. Byt v Martine, trojizbový byt v Martine ste predali za 339 eur. Nie je pravda, že to bolo výhodnejšie predať, pretože v tom istom čase zároveň, keď ste služobné byty predávali, v tom istom období ste získali 57 iných služobných bytov v hodnote 4 milióny eur. To znamená, že tie byty, ktoré vy ste pod cenu predávali a zväčša funkcionárom, reálne policajtom chýbali.
Čiže, druhá otázka, žiadam zverejnenie, kto teda tie byty dostal, aká bola ich funkcia, aké bolo ich zaradenie. Podľa mojich informácií to neboli radoví policajti, boli to zväčša funkcionári.
A ďalej sa pýtam, ako toto chcete vysvetliť mladým policajtom. Vy sama hovoríte, že je problém získať do zboru mladých policajtov. A nájomné byty v prvom rade majú slúžiť ako benefit pre mladé rodiny policajtov, pre ich rodinných príslušníkov, a nie preto, aby sa rozdávali funkcionárom, alebo sa prenajímali vysokým policajným funkcionárom, ktorí majú mesačný príjem viac ako 3-tisíc eur.
Ďakujem.
Skryt prepis