26. schôdza

30.1.2018 - 15.2.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

1.2.2018 o 14:38 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Zodpovedanie otázky 14:38

Tomáš Drucker
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ospravedlňujem sa. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Ďakujem. Pani poslankyňa Vaľová, poprosím vás, kľud v sále.

Drucker, Tomáš, minister zdravotníctva SR
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán poslanec Jurzyca, tím Inštitútu zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky spolupracoval aj s tímom docentky Gavurovej z Technickej univerzity Košice na prepočtoch odvrátiteľnej úmrtnosti na dátach za posledných desať rokov a prepočítal viaceré metodiky, ktoré potvrdili zlepšujúci sa, ale stále nepriaznivý trend.
Existuje viacero metodík počítania odvrátiteľnej úmrtnosti s tým, že jednotlivé metodiky sa pravidelne jemne revidujú... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Jakab, poprosím vás. Pán poslanec Jakab!

Drucker, Tomáš, minister zdravotníctva SR
Mení sa tam zaradenie diagnóz, ktorú sú už určené ako odvrátiteľné príčiny úmrtia, kde sa písala najčastejšia príčina srdcových zlyhaní, ktoré sú súčasťou každej metodiky odvrátiteľnej úmrtnosti a toto je najznámejšia príčina pre Slovensko. Ja netvrdím, že sú tam neni ostatné dôvody, o ktorých hovoríme v oblasti prevencie, ale máme veľký problém v oblasti prehliadok mŕtvych, kde za každým v zásade úmrtím je kardiovaskulárne zlyhanie, ale pokiaľ sa nedopíšu k prehliadkam mŕtveho tela ostatné diagnózy, čo sa častokrát stávalo tým, že prehliadky mŕtveho sa zapísali za tri-štyri minúty, hoci pacient bol v paliatívnom stave alebo teda v ochorení onkologickom a nedopísali sa ostatné sprievodné diagnózy, tak automaticky ho to vykázalo do odvrátiteľných úmrtí.
V kontexte tohto my očakávame v oblasti výkazníctva, na ktoré sa pýtate, lebo sú potom opatrenia aktívne, akými zabrániť odvrátiteľným úmrtiam, v oblasti výkazníctva práve projektom a schválenou legislatívou v oblasti prehliadky tiel, kde sa profesionalizujú prehliadky, prehliadači mŕtvych tiel, zavádzajú sa štandardy a takisto aj sankcie, kde očakávame, že sa oveľa významnejšie skvalitní výkazníctvo, ak ostávame teda v debate vo výkazníctve alebo v metodike zberu údajov.
Toľko k vašej otázke. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

1.2.2018 o 14:38 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:41

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Čiže predpokladám, pán minister, že potom sa zverejnia trendy, ako by vyzerali bez tej metodickej zmeny (reakcia ministra: "aj spätne.") aj spätne. (Reakcia ministra: "Áno, áno.")
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

1.2.2018 o 14:41 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:42

Robert Kaliňák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani poslankyňa, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, možno by som začal takou prvou protiotázkou, že kedy, pani poslankyňa, ste naposledy boli preveriť situáciu v tejto téme v trebišovskej rómskej osade? To je prvá otázka, na ktorú mi nemusíte, samozrejme, odpovedať, lebo je rečnícka. Pretože začínate konštatovaním, ktoré, tú otázku, dokonca v dôsledku, ktorá nezodpovedá skutočnosti. Predpokladám, že tá otázka môže vychádzať z toho, čo napísali médiá, a to vlastne je ten hlavný problém, že médiá nielen častokrát hyperbolizujú, ale radi si robia svoj vlastný výklad reality.
Situácia v zásade v najväčšej rómskej osade na Slovensku, hoci nie úplne oficiálne, lebo oficiálne žije v trebišovskej rómskej osade okolo 3,5-tisíc Rómov, ale neoficiálne ich je tam asi 6-tisíc, nie je taká, ako ju popísali niektoré médiá. Vyjadrenie okresnej hygieničky môžme brať takisto s veľkou rezervou, lebo ich podiel a ich identifikácia niektorých znakov tohto typu ochorenia tam nie vždy sa stretla s takou aktivitou, akú by sme my sami potrebovali. Ale poďme teda k niektorým faktom.
Ak máte takú informáciu, že teda tam prostituujú 10- až 14-ročné dievčatá, je potrebné ju oznámiť Policajnému zboru, pretože od začiatku roku 2017 na základe iniciatívy práve Policajného zboru bolo vykonaných, aby som povedal presné čísla, hneď vám ich udám (minister hľadal údaje vo svojich podkladoch), bolo zistených šesť prípadov ohrozovania pohlavnou chorobou, 20 prípadov sexuálneho zneužívania a 17 prípadov ohrozovania mravnej výchovy mládeže. A všetky tieto prípady boli zistené práve na základe činnosti Policajného zboru, nie z oznámenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Doposiaľ Policajný zbor neobdržal ani jednu informáciu o šírení pohlavnej choroby od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
Čo je veľmi dôležité povedať, že iniciatívnou prácou pracovníkov odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove boli vykonané odhaľovanie aj preverovanie jednotlivých prípadov. Zo zoznamu 45 infikovaných osôb pohlavnou chorobou syfilis bolo 17 dospelých, 17 mladistvých a 11 osôb maloletých. Čiže by sme sa nemohli baviť o tom, že tu máme v prípade 6-tisíc obyvateľov nejakú nepretržitú prostitúciu maloletých alebo dokonca osemročných, alebo nejaké podobné dáta, kde bolo preukázané spáchanie trestného činu ohrozovania pohlavnou chorobou celkom šiestim osobám, z ktorých boli tri dospelé, dve mladistvé a jedna maloletá. Z predmetného zoznamu bolo zistených ako poškodených celkovo deväť osôb, z ktorých tri boli dospelé, päť mladistvých a jedna maloletá. U ďalších tridsiatich osôb takáto činnosť preukázaná nebola.
Keďže sa Policajný zbor zaoberá podrobne prostitúciou ako možnou príčinou šírenia choroby, tak k tejto veci je potrebné uviesť, zo 45 osôb bolo 11 osôb mladších ako 15 rokov, pričom najmladší chlapci boli vo veku 12 rokov a najmladšie dievča vo veku 13. Žiadne osemročné, ako to bolo v médiách uvádzané ako stopercentný fakt. Ani u jednej z tých osôb vo veku 12 – 13 rokov prostitúcia ako zdroj nákazy preukázaná nebola. U piatich chlapcov vo veku 12 rokov dokonca nebol ani zistený spôsob nákazy, nakoľko popreli akýkoľvek pohlavný styk, čiže nakazenie chorobou nastalo inak ako sexuálnym stykom.
Na predloženom zozname nakazených figurujú dve maloleté dievčatá, ktoré boli vyšetrované Policajným zborom ako poškodené v trestnom čine sexuálneho zneužívania, čiže páchateľa, páchateľ bol Policajným zborom odstíhaný pre trestný čin sexuálneho zneužívania. Páchatelia v čase sexuálneho styku nemali vedomosť o tom, že sú nakazení pohlavnou chorobou.
Poznatky Policajného zboru k vykonávaniu prostitúcie v meste Trebišov sú priebežne preverované a niektoré sa aj potvrdili. Osoby vykonávajúce prostitúciu, o ktorých máme vedomosť, že sa živia týmto spôsobom, sú však dospelé a nemáme vedomosť o tom, že by boli nakazené... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

1.2.2018 o 14:42 hod.

JUDr.

Robert Kaliňák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:48

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem vám za odpoveď, presne toto som chcela. My sme v podstate interpelovali aj pána ministra zdravotníctva. Na túto otázku nieže nezvýši čas, nebola vylosovaná, takže chceme vedieť odpovede, jednak sme chceli od vás aj od pána ministra aj práce, sociálnych vecí a rodiny, aj od ministra zdravotníctva. Pozrite sa, dostali sme podnet, nejde o to, či to bolo v médiách. Dostali sme podnet aj z Trebišova, aj sa tam chystám stretnúť sa s tými, ktorí nám k tomuto budú vedieť povedať asi najlepšie informácie. Vždy, keď sa jedná o maloletých, vždy, o jednu jedinú maloletú, maloleté dievča alebo jedného jediného maloletého chlapca, tak sa budem dopytovať u vás na odpovede. Takže chcela som získať odpoveď, dali ste mi ju.
Ďakujem, budem ďalej pokračovať v tejto, v tomto podnete aj u druhých.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

1.2.2018 o 14:48 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:49

Robert Kaliňák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja si predsa len ešte dovolím pokračovať, pani poslankyňa, s dvomi poznámkami k tomu. My sme vychádzali z tej otázky, ktorú ste položili, lebo tá je, tá je konštatovaná ako fakt. "V dôsledku prostitúcie aj maloletých dievčat" – čiže to je fakt, ktorý sa mal stať, o ňom nevieme v takejto podobe – "sa stalo Trebišov mestom syfilisu". Chorobnosť v prepočte na 100-tisíc obyvateľov je šesťkrát vyššia pravdepodobne hlavne preto, lebo inde nie je.
A z môjho pohľadu pri tých najmladších sa ešte dopodrobna a práve si myslím, že je veľmi obtiažne, keď je po zodpovednosti volaný, že policajti urobili nejakú chybu alebo niečo neurobili tak, ako mali, pretože v skutočnosti nevieme byť zodpovední už úplne za všetko. A v tomto prípade možno častokrát vám to osvetlia aj poslanci, ktorí tu sedia v tomto parlamente, ktorí pochádzajú z Trebišova, kde dochádzalo k obmedzovaniu či už infekčného oddelenia, alebo kožného oddelenia v Trebišove a hádky medzi hygienikmi a tými ďalšími, kde sa každý snaží dokázať svoju dôležitosť a opodstatnenosť svojho oddelenia, ktorá je rušená. Za mnohými takýmito prípadmi a zverejňovaním takýchto informácií môžte hľadať vždy aj nejaký ďalší záujem, ktorý nie vždy súvisí iba s tým úprimným záujmom o samotné zdravie dieťaťa. Myslím, že všetky orgány, ktoré konať majú, sa snažia, aby tú situáciu vyriešili, pre nikoho to nie je vizitka, s ktorou by bol spokojný.
Počas preverovania, ešte to dopoviem, počas preverovania boli zistené aj prípady, kedy v rodine na jednej posteli spalo viacero detí bez spodnej bielizne, jedno z detí nainfikovalo infekčnou chorobou syfilis súrodenca biologickým materiálom. Na plachte je cez rameno, na ruke súrodenca. A to sú vlastne tie lekársky dokázané asi zrejme pravidlá, akým spôsobom sa to šíri. Čiže tých prípadov sa snaží polícia dopodrobna zistiť presne, aký bol mechanizmus, spôsob toho, ako bolo získané a šírenie tejto choroby, najmä medzi maloletými. Takže myslím, že sa snažia najmä rómski špecialisti, ktorí sú v týchto osadách, tú svoju prácu robiť veľmi dôsledne a určite ju budeme aj podrobne monitorovať.
A ešte raz sa poďakujem za otázku, pani poslankyňa.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

1.2.2018 o 14:49 hod.

JUDr.

Robert Kaliňák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:52

Tomáš Drucker
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v mene ministra životného prostredia, ktorého dnes zastupujem, vám ďakujem za položenú otázku. Dovoľte mi prečítať odpoveď pána ministra Lászlóa Sólymosa:
Cieľom distribúcie verejných investícií do životného prostredia je zvyšovanie jeho kvality. Slovensko vykazuje v medzinárodnom porovnaní nadpriemerné výsledky pri znižovaní skleníkových plynov, no veľkou výzvou je odpadové hospodárstvo alebo kvalita ovzdušia. Výdavky, ktoré Slovensko vynakladá na ochranu životného prostredia, sú porovnateľné s Českou republikou, Maďarskom, Poľskom a ďalšími členskými štátmi Európskej únie. Pravdou je, že zdroje Európskej únie sa v značnej miere podieľajú na budovaní environmentálnej infraštruktúry a bez nich by realizácia projektov v oblasti životného prostredia v takej miere, ako ju poznáme, nebola možná.
V tejto súvislosti je však potrebné vziať do úvahy aj skutočnosť, že budovanie environmentálnej infraštruktúry, napríklad v oblasti vodného hospodárstva, by bez využitia verejných zdrojov viedlo k zdraženiu verejnoprospešných služieb poskytovaných verejnou infraštruktúrou pre občanov, napríklad v prípade financovania budovania kanalizácie alebo vodovodu zo súkromných zdrojov, teda bez dotácií by došlo v súlade s pravidlami cenovej regulácie k nárastu cien vodného a stočného.
Rovnako netreba zabúdať ani na to, že existuje vzájomná súvislosť medzi požiadavkami vyplývajúcimi z legislatívy Európskej únie v oblasti životného prostredia na jednej strane a podporou z fondov Európskej únie poskytovanej v rámci kohéznej politiky na strane druhej. Cieľom kohéznej politiky je totiž okrem iného zabezpečiť plnenie požiadaviek environmentálnej legislatívy Európskej únie za účelom ochrany životného prostredia, ale aj zdravia občanov a zlepšenia ich kvality života. To je zrejmé aj na úrovni stratégie a politiky Európskej únie a jej cieľov v oblasti využívania fondov Európskej únie. Aj z tohto dôvodu Európska únia v rámci kohéznej politiky vytvára osobitný priestor a poskytuje vysoké sumy zdrojov práve na oblasť životného prostredia. Dôkazom toho je skutočnosť, že oblasť životného prostredia je jednou z oblastí, ktorá je v súlade s legislatívou Európskej únie oprávnená na podporu Kohézneho fondu. A práve z Kohézneho fondu je financovaný rozhodujúci podiel environmentálnej infraštruktúry.
V roku 2017 prebehla na ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s ministerstvom financií Slovenskej republiky revízia výdavkov s cieľom navrhnúť výdavkové a štrukturálne opatrenia na zefektívnenie investičného balíka a zvýšenie účinnosti jednotlivých programov na ochranu životného prostredia. Jedným z jej záverov bolo posilniť princíp hodnoty za peniaze v procese prípravy a hodnotenia investícií. Všetky veľké investičné projekty by mali mať na začiatku investičného procesu vypracovanú analýzu nákladov a prínosov.
V roku 2018 by sa mala aktualizovať rezortná metodika na hodnotenie nákladov a prínosov investičných projektov v životnom prostredí s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Tak isto je vhodné uplatniť nové finančné mechanizmy pri udržateľnom financovaní životného prostredia. Jednou z možností, ktorá bola definovaná aj v spomínanej revízii výdavkov, bolo využiť potenciál Environmentálneho fondu a zvýšiť využívanie úverov, ktoré sú v súčasnosti nezaujímavým produktom, a to napríklad zavedením úverovo-dotačnej schémy.
Z pohľadu udržateľnosti verejných financií je potrebné rozšíriť a uplatňovať aj princíp "znečisťovateľ platí", teda náklady majú byť prenesené na znečisťovateľov. Tento princíp bol zavedený napríklad novelou zákona o odpadoch, kedy sa právnická osoba musí finančne postarať o výrobok v čase, keď sa stane odpadom.
Čo sa týka budúceho programového obdobia, čísla v objeme zdrojov z Európskej únie pre jednotlivé členské štáty zatiaľ nie sú známe. Rovnako nie sú známe jednotlivé oblasti podpory. Kohézna politika Európskej únie bude pokračovať aj naďalej a v záujme ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky bude presadzovať v rámci nej možnosť podpory investícií do zlepšenia kvality a ochrany životného prostredia.
Ďakujem.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

1.2.2018 o 14:52 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:57

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. No, úplne jasnú odpoveď, pán minister, sa mi z prečítania odpovede pána ministra Sólymosa nepodarilo dekódovať, ale ďakujem pekne, viem viac, než som vedel pred touto odpoveďou.
Skryt prepis

1.2.2018 o 14:57 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:57

Martina Lubyová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ďakujem za slovo, vážený pán poslanec, ďakujem za otázku. Je to veľmi zaujímavá otázka. Rozhodne súhlasíme so závermi školskej inšpekcie o tom, že na niektorých druhoch škôl dochádza k nedovolenému správaniu žiakov a zrejme niekedy aj u pedagógov v rámci hodnotenia týchto maturitných skúšok. Tieto nálezy pozorne skúmame a myslím, že nálezy školskej inšpektorky sa; alebo sú podporované aj konštatovaniami NÚCEM-u, nášho, našej priamo riadenej organizácie, ktorá niektoré tieto testy organizuje. Takže venujeme tomu veľkú pozornosť a chceme tento stav odstrániť. Musíme rozlišovať ale to, čo vieme urobiť v krátkodobom horizonte, to, čo vieme urobiť v stredno- a dlhodobejšom horizonte.
Pokiaľ ide o ten krátkodobý horizont, tak pripravujeme zmeny v školskom zákone, čiže zákon 245/2008, a to tak, že chceme ustanoviť, aby sa na maturity komplet vzťahoval podobný režim, ako je to pri Testovaní 9. To znamená, že kompletne by tie maturity boli strážené a organizované pedagógmi externými, to znamená, že by bola rotácia pedagógov z iných škôl. Pri Testovaní 9 sa to už osvedčilo, vidno to naozaj aj v homogenite tých výsledkov, zatiaľ čo maturita je zatiaľ v takom zmiešanom režime, že niekde sa zúčastňujú externí pedagógovia a niektoré časti si hodnotia sami interní pedagógovia. Čiže toto je to, čo vieme urobiť a chceme urobiť v krátkodobom horizonte a sľubujeme si od toho, že naozaj tá objektivita sa zvýši, lebo máme dobré skúsenosti s Testovaním 9.
Pokiaľ ide o tie testovacie centrá, ja to osobne pokladám za progresívne riešenie, treba ale, samozrejme, brať do úvahy rozpočtové a kapacitné obmedzenia tej siete. Ale máme národný projekt, ktorý sa skončil v roku 2015, implementoval ho ten NÚCEM, Národný ústav certifikovaných meraní, ten projekt sa nazýval Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, a v rámci tohto projektu boli už odpilotované tzv. testovacie centrá na školách, v ktorých v elektronickom externom prostredí mohli prebiehať tieto testy. To znamená, že už v minulom školskom roku sa táto elektronická forma akoby pilotne testovala na školách, ktoré prejavili záujem, a bolo to 110 škôl a spolu sa zúčastnilo na tejto forme 2 151 žiakov.
To znamená, v budúcnosti by sme chceli stavať v tom strednodobom horizonte na týchto skúsenostiach a rozširovať ďalej tieto testovacie centrá, ktoré pokladám za dobrý nápad, samozrejme, teda nejak to naprojektovať aj v rámci národného programu reforiem. Teraz pracujeme na tom, aby sa toto elektronické testovanie rozšírilo aj na ďalšie predmety, a to cudzie jazyky. Čiže systematicky sa to snažíme takto rozšíriť na celý diapazón tých predmetov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

1.2.2018 o 14:57 hod.

JUDr. Mgr. PhD

Martina Lubyová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:01

Tomáš Drucker
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, k odpovedi pre pána poslanca Jurzycu stručne skúsim odpovedať. OECD dáta sa vypĺňajú na základe daných možností informačných systémov jednotlivých členských krajín. Okrem kľúčových indikátorov sú mnohé, kde napríklad aj Slovensko vypĺňa a niektoré iné členské krajiny nie.
Na Slovensku v súčasnosti Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky disponuje údajmi o úmrtnosti pacientov do 30 dní po hospitalizácii a prezistí, prečo tieto údaje nie sú zasielané do OECD. K dnešnému dátumu nemáme systém merania času konzultácií u lekárov, čo je dôvod, prečo sa táto informácia nezasiela. Je možné, že niektoré členské krajiny túto hodnotu ručne dopočítavajú na základe počtu pacientskych návštev, ordinačného času lekárov, na základe elektronického zdravotníctva alebo iným spôsobom. Tento údaj vieme poskytnúť aj my, ale nevieme ho v súčasnosti presne merať a predpokladáme, že práve vďaka elektronickému zdravotníctvu budeme lepšie vedieť aproximovať tento údaj.
Skryt prepis

1.2.2018 o 15:01 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:03

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, v mene pána ministra financií vám budem sprostredkovávať jeho odpoveď: Ministerstvo financií má predpoklady o náraste cudzincov implicitne zahrnuté v makroekonomických prognózach v raste zamestnanosti a spotrebe domácností. Tieto dva údaje podľa ESA konceptu počítajú okrem rezidentov aj s nerezidentami na Slovensku. Výsledná makroekonomická prognóza následne vstupuje ako predpoklad do prognóz daňových príjmov, z ktorých vychádza rozpočet verejných financií.
Toľko odpoveď pána ministra. Ďakujem.
Skryt prepis

1.2.2018 o 15:03 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video