3. schôdza

28.4.2016 - 28.4.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

27.4.2016 o 14:08 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:08

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ospravedlňujem sa za tú kartu. Niekedy karty, karty blbnú aj poslancom, nielen zdravotné karty.
Ja nechcem nejako siahodlho diskutovať, ani nechcem spochybňovať potrebu odložiť účinnosť niektorých ustanovení zákona a posunúť celý ten proces. To si asi všetci uvedomujeme a na rozdiel od toho druhého návrhu zákona, ktorý tu prerokovávame v skrátenom legislatívnom konaní, sa vo vzťahu k tomuto zákonu neobjavili pochybnosti o tom, že nejakým spôsobom je potrebné túto problematiku upraviť.
Bol by som ale rád, keby, keby aj tuto na pléne zazneli tie veci, o ktorých sme hovorili v ústavnoprávnom výbore, a myslím si, že majú zmysel aj pre širšiu verejnosť. A teda sú to tri okruhy otázok. Jedna sa týka určenia zodpovednosti za to, kto vlastne spôsobil, že teraz v skrátenom legislatívnom... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Prepáčte, pán poslanec.
Môžem vás poprosiť? Je nás tu asi päť a pol, že keby sme sa utíšili a vytvorili pánovi poslancovi priestor, aby mohol odprezentovať, čo chce povedať. Veľmi pekne ďakujem.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
Čiže vzhľadom na výsledky kontroly NKÚ je potrebné posunúť ten proces a my kvôli tomu musíme v skrátenom legislatívnom konaní meniť zákon a posúvať jeho účinnosť. Tak bolo by dobré, keby sa verejnosť dozvedela aj v čo najväčšej miere o tom, čo to spôsobilo a aj kto to spôsobil, a prípadne, ak je to aktuálne, aj aké dôsledky boli voči nemu alebo ním vyvodené.
A druhý okruh otázok, o ktorých sme hovorili na ústavnoprávnom výbore, sa týkal možného spochybnenia vypovedania tej zmluvy o dodávke informačného systému, ktorá bola uzavretá, bola zverejnená, teda stala sa platnou. Či si dodávateľ nebude uplatňovať zmluvnú pokutu a či nás to teda nevyjde svojím spôsobom ešte drahšie. Aké je tam to riziko, že, že zaplatíme. Napriek tomu, že za to nič nedostaneme. A tretia otázka smerom do budúcnosti, ku ktorej sa už vlastne pán minister aj čiastočne vyjadril vo svojom príhovore, je otázka, ktorá sa týka možnosti využitia elektronických občianskych preukazov aj na účely zdravotného poistenia, teda aby nedochádzalo k duplikácii alebo multiplikácii rôznych kariet, pretože tých systémov je plno, a keď každý rezort bude mať vo vzťahu k vlastným agendám nejaké vlastné karty, tak to bude aj asi zbytočne predražené, ale aj nepraktické z hľadiska občanov. Čiže by som poprosil, ak by sa pán minister mohol vyjadriť aj k týmto témam.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.4.2016 o 14:08 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:11

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som tiež chcel vyjadriť také sklamanie, že sme sa dostali do tejto situácie. V podstate po vláde tej kontinuity tých ôsmich rokov tento systém, keby fungoval, tak ročne ušetrí milióny, milióny eur. A v podstate stále ho tu nemáme, stále to odkladáme. A na jednej strane fandíme súčasnému pánovi ministrovi, držíme mu palce a chceme, aby sa to posunulo. Ďakujem aj za ten navrhnutý poslanecký prieskum, ktorý sme dneska navrhli pánom predsedom nášho výboru. A budeme naozaj sledovať zavádzanie tohto eHealth systému a budeme sa pýtať, prečo tie veci tak meškali a kde sú problémy. Ale tiež chcem vyjadriť veľké sklamanie, že to takto došlo a že takto sa to musí riešiť. Naozaj veľká, veľká škoda, ako to zdravotníctvo vyzerá.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.4.2016 o 14:11 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:11

Tomáš Drucker
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, budem reagovať na tie veci. Ja som informoval aj Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo o tej diskusii, ktorú sme mali v ústavnoprávnom výbore, týkajúcej sa zmluvného nároku z titulu vypovedania zmluvy. Myslím si, že dostatočne som sa snažil v médiách ozrejmiť túto situáciu a po tom, ako som prišiel na ministerstvo, došlo k informovaniu sa, že deň predtým bola zmluva zverejnená a nadobudla účinnosť zmluva na dodávku informačného systému pre podporu preukazov poistenca s elektronickým čipom. Okrem toho sme mali ešte pripravované jedno obstarávanie na dodávku samotných čipových kariet pre 5 miliónov poistencov, teda aj obyvateľov, aj cudzincov. A správa, ktorá vyšla asi týždeň predtým, NKÚ, aj v tejto časti spochybňovala efektivitu vynakladania takýchto finančných prostriedkov, keďže tu máme obdobný systém v prípade čipových kariet, ktoré sú integrované v eID, teda v elektronických občianskych preukazoch.
Ja som si nechal skontrolovať aj postup verejného obstarávania. Ten prebehol skutočne v poriadku. Hľadali sme možnosti, akým spôsobom reagovať na tieto skutočnosti a nepokračovať v takomto zmluvnom plnení, pretože tým pádom by sme skutočne nemohli nijakým spôsobom zjednať nápravu. A tým, že nedošlo de facto k žiadnemu plneniu a samotná zmluva a, hovoril som to aj v médiách, aj keď som sa snažil v médiách úplne nehovoriť tie právne dôvody, ako k tomu pristúpiť, zmluva umožňovala odstúpenie od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou a pre prípad odstúpenia na strane objednávateľa bola viazaná tzv. zmluvná pokuta. Z právneho posúdenia, ktoré som si aj nechal urobiť, zmluvná pokuta pri takýchto ustanoveniach nie je platná podľa mnohých judikátov. Na ústavnoprávnom výbore sme diskutovali s pánom poslancom Baránikom ohľadom toho, ako by sa k tomu mohol postaviť súd, či by to neprekvalifikovával na odstupné a podobne. Myslím si, že to je asi taký právny diškurz, ktorý nie je možné nijakým spôsobom zakladať, či to tak bude, alebo nebude. Nárok na súdne konanie nie je na našej strane. My diskutujeme s dodávateľom, ktorý si myslím, že chápe a vníma danú situáciu. Máme k tomu niekoľko judikátov Najvyššieho súdu, ktorý takéto ustanovenia odmieta. A máme tu, samozrejme, aj princíp moderačného práva ako neprimeranej zmluvnej pokuty. Táto zmluva trvala dva alebo tri dni, to znamená, že prejav vôle zmluvných strán bol daný aj spôsobom jej vypovedania.
Čo sa týka určenia zodpovednosti, zodpovednosť v prvom rade, ja som sa stretol s bývalým pánom riaditeľom Cerváčkom hneď po tom, ako som sa dozvedel o tejto skutočnosti. Snažil som sa požiadať, nech mi vysvetlí tú situáciu. Požiadal som ho, aby skúsil ukončiť túto zmluvu. Povedal mi, že sa to nedá. Prišlo k jeho odvolaniu. Pokiaľ viem, zaujímajú sa aj ex offo orgány činné v trestnom konaní o tento prípad, ktoré prešetrujú, či nastali alebo nenastali skutočnosti, ktoré by mohli by mať kvalifikovanú podstatu nejakého trestného činu.
Čo sa týka tých ostatných skutočností zo správy NKÚ. Projekt eHealth, súhlasím a ja som to aj v tej úvodnej reči povedal, že trvá dlho. Začalo sa s ním ešte v roku 2009, po nejakých koncepčných bodoch v roku 2010 po nástupe vlády pani premiérky Radičovej došlo k prehodnocovaniu všetkých OPIS-ových projektov na strane ministerstva financií. Jeden z takýchto projektov bol aj projekt eHealthu. Bolo tam vznesených 15 pripomienok. Ja som v tom čase pôsobil aj v poradenstve, bol som oslovený aj pri tomto projekte, aby sme nejakým spôsobom eliminovali pôvodný zámer projektu. Dokonca bol nastavený len na pilotnú prevádzku pre Malacky. Nakoniec sa dohodlo, že bude plnohodnotný. Potom došlo k ďalším úpravám tohto projektu, čerpali sa finančné prostriedky z eurofondov. Najťažšia situácia, ktorá vždy bola, akým spôsobom bude zabezpečovaná prevádzka tohto projektu, to znamená, jedna vec je získanie investičných peňazí a druhá prevádzka. To sa podarilo v priebehu času dohodnúť, že časť týchto peňazí bude použitá zo zdravotných poisťovní.
NKÚ sa vysporiadal so skúmaním celého projektu tak, ako sa vysporiadal. Dnes prebieha právna analýza na strane NKÚ, ktorá hovorí, že či je možno pokračovať v týchto zmluvných vzťahoch. A zároveň NKÚ podstúpil aj svoje správy Generálnej prokuratúre. Takže tu si myslím, že je asi naplnené všetko, čo sa k tomu dá povedať. O eID-e som povedal, eID sú občianske preukazy s čipom, ktoré plánujeme čo najefektívnejším spôsobom využiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.4.2016 o 14:11 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:18

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. A kým budem pokračovať tam, kde som skončil, tak by som si ešte rád niečo ujasnil s pánom spravodajcom, ktorý spochybnil, že môžem podať návrh na zmenu uznesenia, čo sa týka termínov prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch a v gestorskom výbore. Ja trvám na pozmeňujúcom návrhu vo vzťahu k uzneseniu, ktoré som predložil. A tak ako je v návrhu, že má byť prerokovaný ten návrh zákona ihneď, tak je v súlade s rokovacím poriadkom a dokonca je v súlade aj so krátenou formou legislatívneho konania, ak sa určí iný termín. Ja konkrétne som navrhol, aby bol vo výboroch, ktorým bude pridelený, prerokovaný do 13. mája a v gestorskom výbore do 16. mája. (Reakcia spravodajcu.) Keď si pozriete harmonogram, keď si pozriete harmonogram, je to možné. Do 13. mája je možné, no... Ale takisto v tom istom návrhu uznesenia sa hovorí o tom, že majú byť prerokované ihneď. Čiže opäť, opäť to riešime v tom uznesení. Tak nehovorte, že sme to už schválili. Neskorším uznesením môžme skoršie uznesenie zmeniť. Teda výbory sa majú konať 10. až 13. mája a 16. mája sa majú konať schôdze gestorských výborov a potom od 17. mája je plánovaná schôdza. Ak 17. mája bude v druhom a treťom čítaní schválený tento návrh zákona, sú ešte dva týždne do 1. júna, kedy má ten zákon nadobudnúť účinnosť. Samozrejme, že majú koaliční poslanci právo odmietnuť ten návrh, ale netvárme sa, že to nie je možné z nejakých procesných dôvodov alebo z nejakých technických dôvodov. Možné to je.
Doobeda som bol prerušený, keď som hovoril o tom vzťahu majstra a jeho učňa, teda pána Vážneho a pána Pellegriniho a o tom, že učeň v tomto prípade prerástol svojho majstra. Ten vzťah bol najprv poslanec – asistent, potom minister – poslanec Národnej rady, ktorý veľmi šikovne presvedčil aj vtedajšiu opozíciu, aby zahlasovala za rozšírenie pôsobnosti zákona, ktorý tá istá opozícia považovala za protiústavný, dokonca ho napadla na Ústavnom súde. Ide o výstavbu diaľnic. Podľa mňa sa tak udialo podvodom, pretože uviedol ich do omylu, ale teda z technického hľadiska to naozaj bolo veľmi šikovné.
No, a teraz dochádza k vyvrcholeniu celého toho. Keď vznikla druhá vláda Roberta Fica, tak pre pána Ľubomíra Vážneho, ktorý odišiel z ministerstva dopravy, pred časom bola špeciálne vytvorená funkcia podpredsedu vlády pre investície, no a pán Pellegrini to teraz ide dotiahnuť ešte ďalej, že to nebude iba funkcia podpredsedu vlády, ale dostane k tomu aj úrad, ktorý bude de facto ministerstvom, a bolo by poctivejšie nazvať to ministerstvom. A ak by sme sa tak strašne neponáhľali, ale prerokovali to v normálnom postupe alebo aspoň v tom, ktorý som ja navrhol, teda na ďalšej schôdzi, tak by bol priestor aj na to, aby sme toto upravili, aby sme si vydiskutovali, že či to má byť iný ústredný orgán štátnej správy, alebo to má byť ministerstvo. Ale prosím, valcovať môžete.
Tiež som už uviedol, že po viac než dvoch rokoch programovacieho obdobia 2014 – 2020 je percento zazmluvňovania a čerpania balíka eurofondov veľmi malé, blízke nule. A plnú zodpovednosť za to nesie vláda Roberta Fica. Teraz sa už nemôže na nikoho vyhovárať, lebo to obdobie nebolo prerušené žiadnou inou vládou. Celý ten čas od začiatku tu vládne vláda, na ktorej čele stojí Robert Fico.
Či navrhovaná zmena zákona povedie k zlepšeniu situácie a k lepšiemu a efektívnejšiemu a transparentnejšiemu čerpaniu eurofondov, tá situácia, ktorá je podľa samotnej vlády alarmujúca, možno pochybovať. Viac než unáhlenej zmene kompetenčného zákona by sa vláda mala podľa môjho názoru venovať efektívnemu a skutočne transparentnému nastaveniu procesov pri prerozdeľovaní peňazí daňovníkov členských krajín Európskej únie. To však týmto zákonom podľa môjho názoru nijako nerobí.
Rovnako je príkladom zlého manažmentu práce vlády aj ďalšie ustanovenie v navrhovanej novele kompetenčného zákona, ktorou sa dá umožniť rozšírenie počtu štátnych tajomníkov na niektorých ministerstvách na troch. A to je odôvodňované tým, že niektorí bývalí štátni tajomníci ministerstiev, ktorí pôsobili v predchádzajúcom období, by mohli využiť svoju odbornosť získanú pri príprave predmetného predsedníctva aj v bezprostredne nadväzujúcom volebnom období. Ak si druhá Ficova vláda natoľko cenila ich odbornosť, mala ich na svojich postoch tretia Ficova vláda ponechať aj počas predsedníctva Slovenska v Európskej únii. Keď tak neurobila, tak je absurdné, aby sme kvôli konkrétnym ľuďom menili zákon. Kvôli konkrétnym ľuďom, ktorí majú dostať konkrétne funkcie, tak tieto funkcie napasujeme do zákona. Nie preto, že to treba, že oni sú na to najlepší, lebo ak by to bolo treba a oni by boli na to najlepší, tak by na tých pozíciách sedeli. A my kvôli nim, kvôli niekoľkým konkrétnym ľuďom ideme meniť zákon, dokonca v skrátenom legislatívnom konaní, aby sme im vytvorili priestor, aby mohli byť štátnymi tajomníkmi.
Tak ako neexistuje dôvod pre skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona, to bolo myslím, že dosť jednoznačne preukázané a odmietnuté iba s tým, že však aj vy ste to robili v minulosti, tak neexistuje ani vecný dôvod samotný tento návrh zákona schváliť. Slovensko nepotrebuje viac ministerstiev, ani viac štátnych tajomníkov, ale potrebuje lepšie a transparentnejšie pravidlá, ktoré budú zužovať korupciu a zužovať priestor pre korupciu tak, ako o tom počas rozpravy o programovom vyhlásení vlády hovorila pani ministerka Žitňanská. To tento zákon nerieši, a preto ho treba odmietnuť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.4.2016 o 14:18 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:26

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Pán kolega, hovoríte o valcovaní. No, musím vám povedať, že mýliť sa je ľudské aj v tomto prípade, lebo treba dodržať legislatívny proces. My sme schválili ešte doobeda, že tento návrh zákona prerokujeme na základe návrhu vlády, a to sme schválili tu v Národnej rade v druhom a treťom čítaní ešte na tejto schôdzi. To znamená, dnes, predpokladám zajtra, tak ako budú vystupovať poslanci, ako budú stíhať výbory. Samozrejme, keď s tým nesúhlasíte, môžte dať námietku a potom sa hlasuje o námietke. Ale hlasovať sa, o tom vašom návrhu sa nedá. Vy musíte tiež dodržať legislatívny proces.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.4.2016 o 14:26 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:27

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dám námietku a teda dúfam, že bude dané o nej hlasovať. Ale súčasťou toho uznesenia, ktoré ideme teraz schvaľovať, je aj určenie termínu pre prerokovanie návrhu zákona vo výboroch. My sme schválili, že bude skrátené legislatívne konanie, ale teraz môžeme upraviť tie termíny tak, ako to bude zodpovedať vôli väčšiny parlamentu. Darmo krútite hlavou, pán podpredseda vlády, neskorším zákonom možno meniť ten predchádzajúci a neskorším uznesením možno meniť to predchádzajúce. Ak by v návrhu uznesenia nebol žiadny termín, kedy majú byť prerokované, áno, tak je to pasé. Ale ten termín tam je a predsa toto nebolo predmetom debaty v tom návrhu o tom, či sa má alebo nemá prerokovať zákon v skrátenom legislatívnom konaní.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.4.2016 o 14:27 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:28

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán podpredseda vlády, tým, že pán podpredseda vlády pri prerokovaní v skrátenom konaní sa vyjadril, že vôbec tento návrh nemá a nebude mať žiadny vplyv na zmenu procesov, považujem za potrebné a nutné vystúpiť pri samotnom bode a dementovať to, čo povedal.
V úvodnej reči pán podpredseda vlády uviedol medzi iným, že má ambíciu, že tento úrad bude schvaľovať projekty nad 50 mil. euro. Je možné si vypočuť. (Reakcia predkladateľa.) Áno, nad 50 miliónov má úrad, ktorý má vzniknúť pod vedením pána Pellegriniho, má schvaľovať a bude zasahovať do týchto projektov. To znamená, že koaličný partner SIEŤ na ministerstve dopravy bude rozhodovať o ničom.
Pán podpredseda vlády, ja by som bol nesmierne rád, keby ste ma neprerušovali svojím vstupovaním do môjho prejavu. Ja som sa tiež zdržal a nevykrikoval som počas vášho vystupovania. Takže bol by som nesmierne rád. Ďakujem veľmi pekne za pochopenie.
V každom prípade projekty, či už vodohospodárske na ministerstve životného prostredia, čo sa týka kanalizácií pre ucelené regióny, tie sú tiež nad 50 miliónov. Keď tento úrad, ktorý pracovne nazvime, že ministerstvo, lebo ono spĺňa všetky kritériá ministerstva, toto ministerstvo keď zriadime a máme dnes uplatniť, tak ono bude musieť byť zapracované do jednotlivých procesov. Akým spôsobom tento úrad bude vstupovať do kompetencií riadiaceho orgánu? To je treba nadefinovať. K tomu sa ešte vyjadrím.
Najskôr ale poďme konkrétne, aby pán podpredseda nehovoril, že rozprávam len všeobecne. Vyjadril som sa politicky pri prerokovaní skráteného konania. Teraz kompetenčný zákon 575/2001, sa vkladá nový § 34a ods. 1: "Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu je ústredným orgánom štátnej správy pre a) riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov." Aj riadi. Pokiaľ samozrejme koordinuje, pokiaľ bude platiť aj v tej súvislosti, čo povedal, že nad 50 mil. aj bude schvaľovať, tak potom jednoznačne je treba povedať, že k tomu je treba prepracovať celý ten proces, ktorý je potrebný na schvaľovanie.
Teraz ale k meritu. Ďalší problém je v čl. III, ktorým sa novelizuje zákon č. 292/2014. Novelizuje sa zákon, ktorý schválila vláda Roberta Fica II v čase, keď nadefinovala, akým spôsobom chce zabezpečiť efektívne čerpanie eurofondov pre obdobie 2014 – 2020. Toto bol ten zákon, ktorý sa na to uspôsobil, že akým spôsobom sa to bude riadiť, akým spôsobom sa to schváli a bude sa čerpať. Ten sa ide meniť a do § 6 ods. 2 sa vkladajú nové písmená. Vyberiem len jedno, aby som nešiel do hlbších. Vkladá sa nové písm. k): "Je oprávnený vykonať krízové riadenie operačného programu v prípade nepredĺženia, nedoplnenia alebo neschválenia plánov podľa § 6 ods. 2 písm. i) na úrovni riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu, ako to rozhodne vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu vlády Slovenskej republiky." Dovoľte, aby som k tomu takú poznámku. Toto považujem za neuralgický bod. Otázka znie, či sa predstavuje pod týmto krízovým riadením aj to, že bude vstupovať do sprostredkovateľského orgánu a robiť zásahy. Akým spôsobom? Pretože to je zmena procedúr. Ako príklad uvediem, bude sa to vzťahovať trebárs aj na Operačný program Rybné hospodárstvo v rámci Pôdohospodárskej platobnej agentúry? Nie je to nikde zadefinované, že či sa to týka, alebo netýka. To je špecifický, ešte špecifickejší prípad, ako bol v prípade ostatných operačných programov. Kto bude potom zodpovedný, či už vo vzťahu k Bruselu, či už vo vzťahu k čerpaniu eurofondov? A chcete riešiť aj celý plán rozvoja vidieka takýmto spôsobom? Ak áno, potom by ste mali byť zodpovedný za všetky operačné programy a potom je zbytočné mať jednotlivé riadiace orgány, pretože ich stiahnite všetky dohromady pod seba a riaďte si a buďte zodpovedný! A nielen aby ste sa vyjadrovali, kritizovali a nastavovali mechanizmy, ale zodpovednosť, zodpovednosť necháte na tých rezortných kolegoch.
A ešte raz si dovolím vás z tohto miesta vyzvať, pán podpredseda vlády, aby ste, keď pri prerokovaní skráteného konania ste sa vyjadrili, že tento návrh a táto zmena je potrebná aj preto, lebo na niektorých rezortoch, teda na niektorých riadiacich orgánoch je alarmujúci stav, aby ste nabrali odvahu a postavili sa sem a pomenovali, na ktorých rezortoch je ten alarmujúci stav? Ktorý riadiaci orgán nezvládol svoju úlohu? Pomenujte to, prosím. Veľmi pekne vás o to prosím. Pomenujte to! Postavte sa sem a pomenujte, na tomto riadiacom orgáne, na tomto ministerstve niekto zlyhal. Sám ste povedali, robíte to preto, lebo je alarmujúci stav na niektorých rezortoch. Tak keď ten alarmujúci stav je, tak ja sa nazdávam, že občania tejto krajiny, ale v prvom rade poslanci v Národnej rade, ktorým zodpovedá vláda, ktorí odsúhlasili dôveru tej budúcej vlády, tak postavte sa sem a povedzte, že ste zdedili alarmujúci stav na rezorte pôdohospodárstva, životného prostredia, hospodárstva, neviem kde. Pomenujte ich. Vyzývam vás. Hovorili ste, tak ja by som bol nesmierne rád, keby ste boli konkrétny.
Ešte jeden dôvod, prečo si myslím, že to bude inštitúcia alebo ústredný orgán, ktorý je nesystémový, a je treba ho schváliť v Bruseli. Uverejnil sa článok na Teraz.sk, cituje vás. "V tomto prípade ide doslovne o centralizáciu. To znamená, že existujúce odbory a pracovníci z jednotlivých rezortov budú sústredení na jedno miesto a riadení novým úradom. Takže zriadenie úradu nebude predstavovať žiadne extrémne nároky na rozpočet." Pokiaľ toto platí a vy pôjdete na ministerstvo pôdohospodárstva, teda na platobnú agentúru a zoberiete si časť ľudí, pôjdete na ministerstvo životného prostredia a zoberiete časť ľudí, tak, a budete zasahovať do toho procesu, citujem to, čo ste povedali, tak potom v tomto prípade je treba povedať, že v tom prípade bude treba vstupovať aj do zmeny jednotlivých manuálov, systémov riadenia a celých operačných programov. Pokiaľ to tak je a ono to z tohto ustanovenia, to, čo ste sem napísali, z týchto zmien to vyplýva, tak potom bude musieť dôjsť aj k zmene jednotlivých operačných programov. Ale keď chce Slovenská republika meniť operačné programy oproti tomu, čo si schválila Ficova vláda v roku 2014, tak potom bude potrebovať súhlas na túto zmenu aj Európskej komisie. Pýtam sa, keď chceme šetriť čas, tak prečo chceme prerušiť proces čerpania eurofondov a zmeniť a nastaviť na nejaký iný systém? Toto sú moje obavy.
A, pán podpredseda vlády, hovorím to preto, lebo niekoľkokrát som mal na starosti čerpanie eurofondov, či už to bolo v roku 2004 – 2006, vtedy, keď to najlepšie čerpala Slovenská republika nielen v oblasti pôdohospodárstva, kde sme mali cez 99-percentné čerpanie, ale rovnaké čerpanie bolo aj v ostatných oblastiach. Počas Radičovej vlády, keď sa pozriete, tak práve pod gesciou ministerstva pôdohospodárstva sa najviac zdynamizovalo čerpanie eurofondov. A tieto odborné skúsenosti, ktoré mám, mi hovoria, že to, čo teraz idete robiť, prakticky neurýchli, ale zbrzdí celý ten systém, ktorým by sme mali ísť, namiesto toho, aby sme zjednodušili ten proces, na čo by ste mali dostatočné kompetencie aj dnes, to, čo určí samotný zákon.
Ja nechcem a nebudem spochybňovať, či vláda má právo vykonať niektoré opatrenia v skrátenom konaní, či sú na to odôvodnené dôvody. Áno, môžeme sa o tom hádať, že aj tá predchádzajúca vláda, aj tá Radičova alebo Dzurindova, alebo neviem aká, prijímala niektoré opatrenia po zmene vlády v skrátenom konaní. Nechcem sa toho ani dotknúť. Ja chcem len poukázať na to, že namiesto zníženia byrokracie a štátnej správy ho rozširujete a prikladáte ďalšie bremená na plecia občanov tejto krajiny.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.4.2016 o 14:28 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:39

Peter Pellegrini
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Musím zareagovať, pretože to je opäť tam pod tým balkónom, kde sedia kolegovia, ktorí krátko po voľbách opustili svoje strany, cez plecia ktorých sa dostali do parlamentu, asi tam, neviem, vládne taká ako nechuť vôbec niečomu porozumieť alebo nechuť dať si vysvetliť veci.
Pán kolega, keď ste citovali moje slová, tak vám ich môžem zopakovať znovu a hovoril som o tom, že CKO ako centrálny koordinačný orgán dnes existuje, má okolo sto ľudí a ten existujúci bude presunutý pod centrálne riadenie. Informatizácia spoločnosti, sekcia informatizácie spoločnosti existuje na ministerstve financií. Bude presunutá pod centrálne riadenie. To je všetko. Nikto nepovedal a nikto nikdy ani netvrdil a v zákone to ani tak napísané nie je, že ľudia budú z platobnej agentúry a, neviem, z akých iných riadiacich orgánov presúvaní pod úrad podpredsedu vlády. To je absolútne klamstvo a vy tu o tom ste schopný desať minút rozprávať a niežeby ste si to radšej naozaj preštudovali, prečítali dopodrobna dôvodovú správu, a nie tu potom fabulovali a vymýšľali, čo sa tu ide všetko diať. To je absolútna nepravda. Dochádza len k presunu týchto ľudí, ktorí sú k dispozícii, a tak isto nebude zasahované ani do právomocí riadiacich orgánov.
Ale uznajte sám, pán kolega, môžme sa na to pozrieť, že v tomto štáte musí mať niekto tú kontrolu nad tým, že ak riadiaci orgán vypíše nejakú výzvu, či tá výzva je v poriadku, či tá výzva neobsahuje nejaké diskriminačné veci, či tá výzva má správnu alokáciu, či je otvorená na dostatočne dlhý čas, aby sa všetci transparentne mohli do nej prihlásiť, alebo je otvorená len na mesiac, aby sa mohli prihlásiť len pripravení, či tá výzva nie je na podporu niečoho, čo tento štát nepotrebuje. Veď predsa sú medializované rôzne výzvy, čo všetko bolo podporené z európskych štrukturálnych fondoch, a myslím si, že je úplne normálne, ak sa chce vláda centrálne v tom schvaľovacom procese pozrieť na to, že výzvy, ktoré sú plne v právomoci riadiacich orgánov, spĺňajú náležitosti a nebudú o 2, 3 roky spochybnené zo strany Európskej komisie, že podporili čosi, čo je neoprávneným nákladom. A ja tiež sa môžem pozrieť na to, aké rôzne výzvy boli aj počas vášho ministrovania vypisované a čo všetko bolo podporované a mohli by sme si niekedy spraviť o tom diskusiu, či to všetko bolo na prospech tejto krajiny alebo len na prospech tých prijímateľov.
Takže, prosím, naozaj chceme to spraviť novým systémom, chceme sa posunúť ďalej. Človek nie je neomylný a predsa by sme mali čerpať z nejakých skúseností. A ak vám to vadí, máte na to právo a ste opozičný poslanec, ani od vás nečakám, že tu budete jasať a tlieskať. Ale prosím, keď sa chcete k tomu vyjadrovať, tak sa vyjadrujte aspoň odborne a exaktne k veciam. Nevymýšľajte si tu veci, ktoré v zákone nie sú a ani tak fungovať nebudú. O to vás chcem poprosiť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.4.2016 o 14:39 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:42

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
V prvom rade, pán podpredseda vlády, ďakujem veľmi pekne, že ste na mňa zareagovali za rečníckym pultom. Musím povedať, že áno, sčasti ste reagovali na to, čo som povedal za rečníckym pultom, ale ste zase opätovne obišli vyjadrenie, na ktorých rezortoch je alarmujúci stav. Pokiaľ chcete riešiť otázku vypísania súťaží a či sú to na dostatočne dlhý čas a podobne, tak potom chcem sa spýtať, chcete zabrániť tomu, aby už tie výzvy neboli tak ako u ministra Richtera na nový rok?
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.4.2016 o 14:42 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:43

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán podpredseda vlády, my by sme si veľmi radi ten návrh zákona a jeho dôvodovú správu dopodrobna preštudovali a nefabulovali tu, ale vy nám to nechcete umožniť. Veď my sme boli proti tomu, aby sa o tom rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní. Keby sme išli normálnym štandardným procesom, tak by bolo dostatok času, aby si aj poslanci, aj médiá, aj verejnosť ten návrh preštudovali, pouvažovali o ňom, dali ho do súvislostí a mohli k nemu s väčšou sumou informácií kvalifikovane debatovať. Ale vy nám to nechcete umožniť. Veď sme tu celý minulý týždeň až do včera rokovali o programovom vyhlásení vlády. Rokovali sme vo zvláštnom režime, tiež v nejakom zrýchlenom, lebo boli skrátené obedňajšie pauzy. V pondelok, ak ma pamäť neklame, schválila vláda tento návrh aj s návrhom na skrátené legislatívne konanie. Dnes sme ho teda dostali, začali sme dnes o ňom rokovať a dnes alebo zajtra ho máme už aj schváliť. Tak nám nevyčítajte, že nemáme niečo podrobne naštudované, keď nám nechcete vytvoriť priestor na to, aby sme si to podrobne naštudovali, aby sme o tom aj mohli dlhšie debatovať. A tie výhrady, ktoré tu zazneli, či už od pána poslanca Simona alebo od ktoréhokoľvek iného z diskutujúcich, nevyplývali z toho, že by to nemal podrobne naštudované, napriek tej krátkosti času.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.4.2016 o 14:43 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video