49. schôdza

10.9.2019 - 25.9.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2019 o 9:18 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:18

Miroslav Ivan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega Marosz, vy hovoríte, že, že štát by mal sa pripraviť a pripravovať infraštruktúru. Veď nech to robí, len nech neprikazuje zo zákona, a Európska únia takú možnosť dáva, nech neprikazuje zo zákona toto dávať podnikateľom za povinnosť. Každý podnikateľ vie, a toto sa týka aj tých bytov, že keď, keď my zo zákona predpíšeme toto, ako sa to asi prejaví? Potom budeme sa pozerať, prečo asi sa tak zvyšujú ceny bytov? No preto, lebo zákon prikázal, že teraz toto musí byť dotiahnuté ku každému garážovému miestu. Čiže dávajme možnosť, v poriadku, ale nedávajme povinnosť. A to som hovoril. Štát nech robí po svojej linke podporu, nech robí infraštruktúru tam, kde to je opodstatnené, tam, kde to posúdi cez hodnotu za peniaze a tak ďalej a tak ďalej, aby sme sa vyvarovali toho, tých, tých rôznych komických obrázkov kreslených kdekade tade, čo vidíme, že z okien panelákov visia káble a tak ďalej, to, to, samozrejme, nikto nechcel. Ale ak štát to chce robiť, nech to robí, ale nech to neprikazuje, keď nemusí. Európska únia to nežiada.
A naopak, tí podnikatelia, ktorí to chcú robiť, tak to už robia dnes. Majú, sú reštaurácie napríklad, ktorí, ktorí to robia preto, lebo chcú prilákať hostí a nemajú ani toľko parkovacích miest, ktoré, ktoré sa dáva ako podmienka, že to majú robiť. Čiže nechajme toto na nich, nech sa odlišujú medzi inými a nech si vzájomne konkurujú práve tým, že oni ponúkajú nabíjacie miesto, ale nedávajme im to za povinnosť. To je to, čo som tu vravel.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2019 o 9:18 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:20

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem aj od pána poslanca Ivana tieto veci. Samozrejme, je to na zváženie. Tu hovoríme o 8a, čo ste povedal, že budovy, ktorých žiadosť o stavebné povolenie alebo žiadosť o povolenie zmeny stavby je podaná do 10. marca 2021. Čiže tam si myslím, že je dosť času, a uvidíme, akým smerom pôjde tá mobilita, elektromobilita, či iné pohonné hmoty. Súhlasím s vami. Je to na zváženie. Samozrejme, tam, kde treba predprípravu, predprípravu, a sú asi tie ochranky, ochranné káble alebo ochranné potrubia, v ktorých sa potom môže natiahnuť elektrický kábel, ale myslím si, že sa to nevzťahuje na jedno garážové miesto, čo máte v súkromí, tam nabíjačka nie je problém, pretože to neni verejné miesto pre, pre aj cudzieho státia, čiže tam si dáte také zariadené, aké chcete. Ak máte také auto, tak ho budete nabíjať. Nebude to nejakým spôsobom obmedzovať vydanie stavebného povolenia.
Otázka fakticky je, či, kto je malý podnikateľ a kto je veľký podnikateľ. No niekedy malí podnikatelia tiež stavajú budovy, ktorá bude obsahovať 50, 80, 100 bytov, kde vytvoria garážové státie a miesta. Myslím si, že ťažko povedať teraz, že sa to vzťahuje na veľkých developerov alebo aj na menších. Čas ukáže, myslím si, a v tomto momente neviem ďalej na to zareagovať. Sa spýtam na to, že dôvody a presné asi ustanovenie zákona potom povie, presne vyšpecifikuje, že čo máme na mysli a jak by sa to malo realizovať v praxi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.9.2019 o 9:20 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:23

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, vážený pán predsedajúci, cieľom predkladaného návrhu zákona je zlepšiť podnikateľské prostredie v oblasti vykonávania vodičských kurzov a ustanovujú sa aj nové podmienky pre udelenie oprávnenia na vykonávanie skúšok na získavanie a predĺženie platnosti preukazu inštruktora autoškoly. Predkladaný návrh zákona tiež reaguje na oprávnené požiadavky prevádzkovateľov autoškôl, ktoré súvisia s podmienkami zriaďovania prevádzky autoškoly, aj s požiadavkami na technickú základňu autoškoly.
V súlade s uznesením vlády č. 228/2018 Z. z. návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia sa predkladaným návrhom zákona zrušuje miestna príslušnosť okresného úradu v sídle kraja pri vydávaní inštruktorského preukazu. Na základe uznesenia vlády 469/2018 sa predkladaným návrhom tiež vykonáva transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej, osobnej dopravy, a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch. Predkladaným návrhom zákona sa preto novelizuje zákon č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii, pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov, ktorú vykonávajú autoškoly.
V nadväznosti na navrhované zmeny o zákone o autoškolách sa mení aj zákon č. 359/2000 o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl, o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Vláda Slovenskej republiky návrh zákona schválila dňa 21. augusta 2019 uznesením č. 362/2019.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.9.2019 o 9:23 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:25

Milan Mojš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému vládnemu návrhu zákona (tlač 1588). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.9.2019 o 9:25 hod.

Ing.

Milan Mojš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:27

Ján Marosz
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážení kolegovia, nechcem byť zlý prorok, ale obávam sa, že aj na základe prijatého zákona pre ľudí ceny autoškôl sa zdvihnú. Dôvodom je to, že napríklad budú si musieť robiť títo inštruktori kurzy častejšie ako raz za 5 rokov. Zaujímalo by ma, keď píšete, že je to tých raz za 5 rokov, je to nepostačujúce, že z čoho vychádzate. Máte na to nejakú analýzu? Alebo je to dopyt samotných prevádzkovateľov autoškôl? Ale obávam sa, že oni vás neoslovovali asi s tým, že chceme sa preškoľovať častejšie. A dokonca ešte aj beriete možnosť okresným úradom a zjednocujete to, že iný orgán bude, bude vydávať tieto povolenia.
Nechcem ísť do nejakých detailov, ale v zásade chcem sa opýtať, že z čoho vychádzate, keď to preškoľovanie chcete určiť pravidelnejšie a zároveň idete aj do prísnejších kontrol. Na jednej strane je mi zrozumiteľné, áno, je potrebné, aby bol štátom garantovaný odborný dohľad nad prevádzkarmi autoškôl. Na druhej strane ale rôzne tieto povinnosti, kurzy, preškoľovania opäť vytvárajú nejaké úzke miesto, kde budú tí, ktorí majú jediní tú pečiatku a môžu rozhodovať o tom, že kto prejde alebo kto neprejde týmito kurzami. Niečo obdobné ako pri tých STK-čkách. Na STK-čkách sa tvoria ohromné rady, pretože nevedia STK-čkári zohnať kvalifikovaných odborných technikov a ja sa naozaj obávam a nechcem byť zlý prorok, aby nám neúmerne nestúpla cena kurzu autoškôl a zároveň aby vôbec prevádzkovatelia autoškôl dokázali nájsť ľudí, ktorí by išli do tohto, do tohto biznisu. Lebo tie nároky sú pomerne vysoké, ktoré vyplývajú z tohto zákona.
Takže chcel by som vás poprosiť, že, o odpoveď na otázku, že z čoho vychádzate, keď chcete dať častejšie preškoľovanie tých inštruktorov. Zavádzajú sa teda nejaké povinnosti, ktorými budú tí inštruktori viazaní tak, že či naozaj ich, že či dokážeme motivovať ľudí, aby vôbec do tohto povolania išli, keď ich budeme pomaly každý rok alebo každé dva roky preškoľovať a, samozrejme, budeme ich prísnejšie kontrolovať aj na základe tohto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.9.2019 o 9:27 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:30

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Ja sa pripájam k tomu, pretože ja taktiež by som možno chcel adresovať aj otázku na pána ministra, a to v podobnom duchu, pretože vidíme, že naozaj v dnešnej dobe je úplne prirodzené, že človek pozerá na nejaký systém a začne ho opravovať a podobne, ale keď sa nezbadá, tak zrazu sa môže stať, že ten systém je úplne obludný a namiesto toho, aby slúžil, tak úplne otravuje. A preto je veľmi dôležité pri akýchkoľvek zmenách mať, brať do úvahy aj tú logiku veci a tú únosnú mieru, ktorá ešte slúži danému účelu, a preto by ma zaujímala tiež teda odpoveď pána ministra.
Ja na jednej strane si úplne uvedomujem, že tá bezpečnosť je dôležitá. Áno, vidíme mnoho áut na cestách a podobne. Tým pádom je dôležité, aby tí vodiči boli aj zaškolení, ale zase povedzme si úprimne, tí, ktorí sme si tým prešli, ktorí jazdíme, tak, tak videli sme, že stále sú tam rezervy a tie sa neodstránia nevyhnutne len nejakými byrokratickými požiadavkami. Čiže je veľmi dôležité, aby sa tie riešenia, ktoré prináša vláda, akákoľvek, aby boli zmysluplné a aby odstraňovali koreň problému a nielen vytvárali možno nejaké alibi. Takže určite by ma zaujímala odpoveď na tú vašu, tvoju otázku.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2019 o 9:30 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:31

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Asi úplne do detailov vám neviem odpovedať na tieto drobné veci, ktoré ste povedali, ale viem objasniť, že v čom je tento návrh zákona priechodnejší a povoľnejší v tom, aby sa dotkol ľudí, čiže, samozrejme, v druhom čítaní budem vedieť na to zareagovať, ak budú konkrétne otázky a budete počuť konkrétne odpovede.
Návrh novely zákona umožňuje inštruktorovi autoškoly vykonávať výcvik aj vo viacerých autoškolách, toto zatiaľ nebolo. Čiže on môže svoj čas využiť, keď má voľný, ísť do ďalšej autoškoly a robiť túto činnosť.
Na rozdiel od doterajšej úpravy inštruktor bude môcť vykonať výcvik v autoškole na základe pracovných možností, aké dáva Zákonník práce, a nemusí to byť len pracovný pomer. Čiže to tiež ideme v ústrety tým, ktorí robia s tými vecami.
Prevádzkovateľ autoškoly si bude môcť zriadiť aj prevádzku na inom mieste, ako má sídlo, ako má sídlo materská autoškola, v rámci príslušného okresného úradu v sídle kraja. Čiže nemusíte mať jedno v jednom meste, môžte mať aj viacej autoškôl v rámci kraja.
Žiadosťou vydané inštruktorské oprávnenia bude môcť zažiadať a podať na ktoromkoľvek okresnom úrade v sídle kraja.
Zjednocujú sa pojmy autocvičisko a náhradná výcviková plocha, čím sa zjednodušuje jedna z podmienok na zriadenie autoškoly.
Inštruktorské oprávnenie už nebude viazané na 25 rokov.
A pri príprave novely nezabudli sme ani na ZŤP získané vodičské oprávnenia, čo sa týka v zmysle zjednodušenia požiadavok na vydanie výcvikového vozidla. Čiže ZŤP môže robiť výcvik aj vo vlastnom prispôsobenom aute tým, že s ním bude inštruktor, to je tiež pozitívum.
A čo sa týka výcviku vlastne skúšok týchto vodičov, bola to požiadavka aj na základe týchto povolení, ktoré sa rozširujú a dávajú možnosti. Bola tam požiadavka aj zriaďovateľov týchto výcvikových, výcvikových autoškôl.
Ale jednoducho mám taký pocit, že tu niečo si pletieme, lebo podľa mojich informácií, a musím to vyhľadať v zákone a teraz práve na to neviem odpovedať, že práve sa predlžuje trvanie, keď spravíte skúšku ako inštruktor na autoškolu, tak nebudete musieť chodiť tak často, ale bude to mať trvanlivejšiu dobu platnosti. Ale toto presne overím, nechcel by som zavádzať, lebo som to nenačítal teraz.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.9.2019 o 9:31 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:35

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené kolegyne, kolegovia, dôvody na vypracovanie tohto návrhu sú nasledovné:
- zabezpečiť implementáciu európskeho nariadenia 2018/858, ktorým sa zároveň zrušuje európska smernica 2007/46,
- zabezpečiť úplnú transpozíciu európskej smernice 96/53, keďže táto bola zmenená jedným európskym rozhodnutím a jedným európskym nariadením,
- zosúladiť niektoré ustanovenia zákona č. 106/2018 s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, najmä rozsudkom Súdneho dvora 4. komora 24. januára 2019 vo veci C/326 týkajúcim sa preregistrácie vozidiel,
- riešiť problematiku podmienok prevádzky vozidiel v cestnej premávke v súlade s požiadavkami novej legislatívy Európskej únie s prihliadnutím na poznatky, skúsenosti nadobudnuté v procese aplikácie súčasného platného zákona o prevádzke vozidiel.
Návrh zákona obsahuje tiež sprievodné novely čl. 2 a 4, a to zákona Národnej rady Slovenskej republiky 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 253/2015 Z. z. a zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona počíta s novelizáciou sedem vykonávajúcich vyhlášok, návrhy tohto, týchto vykonávacích predpisov sú priložené spolu s návrhom zákona.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.9.2019 o 9:35 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:37

Milan Mojš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému vládnemu návrhu zákona (tlač 1589). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.9.2019 o 9:37 hod.

Ing.

Milan Mojš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:39

Miroslav Ivan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Nebudem sa, nebudem sa vyjadrovať k jednotlivým paragrafovým zmenám, ktoré v tomto, v tejto novele máme. Je treba povedať, že zákon 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke je prakticky naším novým zákonom o kontrole vozidiel na staniciach technickej kontroly a emisnej kontroly a prax ukazuje, že je v ňom treba urobiť veľa zmien.
Nedávne, nedávne udalosti, čo, to, čo sa teda deje na staniciach technickej kontroly, ukázali, že je v ňom mnoho nedostatkov predovšetkým práve v tom, ako sa narušila plynulosť kontrol a ako sa natiahli čakacie doby na staniciach technických kontrol z niekoľkých dní, týždňov na niekoľko mesiacov. Určite ste zachytili v médiách, že v niektorých okresoch a mestách sa čaká aj tri aj, aj viac mesiacov na, na, na to, aby ste sa dostali na radu, a toto je spôsobené viacerými faktormi. Môžme sa škriepiť, či to je, či to je robenie videozáznamu, či to je, či to sú zmeny v zákone, čo sa týka napríklad emisnej kontroly zavedenia nových postupov, teda metodiky, ktorú, ktorou sa musia riadiť stanice technickej kontroly, či sú to predpisy ohľadom stojiska, na ktorom v rámci emisnej kontroly musí vozidlo byť a nesmie sa pohnúť až do ukončenia kontroly. Ale aj čo sa týka požiadaviek na technikov v staniciach technických kontrol.
Sme za to, aby kontroly boli vykonávané, aby sme na cestách nemali autá, ktoré nespĺňajú emisné alebo technické podmienky, aby naozaj sa nestalo, že z dôvodu technickej závady na vozidle, ktoré prešlo kontrolou, sa nedajbože stane nejaká havária. Takisto nechceme mať autá, ktoré vypúšťajú do ovzdušia škodlivé látky, ale verím, že existujú opatrenia, ako zlepšiť a zjednodušiť život staniciam technickej kontroly, aby sa mohlo, mohol skrátiť čas, ktorý motorista so svojím autom na stanici technickej kontroly strávi.
V dôvodovej správe ja som videl, a pán minister to nespomenul, že, že jednou z malých zmien, ktoré tam sú, je, že, že na stanici technickej kontroly už nemusia byť dvaja technici, neviem, či ste to spomínali, myslím, že teraz nie, ale viete, že to tam je a stačí jeden, ale zároveň v tejto novele sa opäť niektoré, niektoré podmienky sprísňujú, a, a keďže tento zákon, keď som si to prezeral a naozaj chce to hĺbkovú, hĺbkovú analýzu, obsahuje 174 zmien, ktoré ideme teraz schvaľovať a posudzovať, tak som sa rozhodol, že usporiadam komisiu ako predseda komisie pre dopravu a výstavbu v rámci výboru pre hospodárske záležitosti a budeme a pozvem na ňu aj zástupcov, samozrejme, ministerstva dopravy, zástupcov technických služieb, technických kontrol, emisných kontrol a zástupcov prevádzkovateľov staníc technickej a emisnej kontroly, aby sme bod po bode si vypočuli, s akými problémami sa títo ľudia boria, čo, čo by mohlo byť v zákone zmenené. Pretože naozaj na tých technikov sú kladené také nároky, ktoré možno v praxi ani k nim nepríde. Či to sú napríklad požiadavky na, na vodičské oprávnenie na vozidlá, ktoré v tej stanici technickej kontroly ani nekontrolujú napríklad, je tam toho veľa a nechcem sa teraz podrobne venovať, to by sme museli v rokovacom poriadku mať časový priestor napríklad dve hodiny a práve na toto je tá, tá komisia.
A teda chcem zároveň týmto aj, aj požiadať ministra, aby pripravil sa, že teda pozvánku, samozrejme, pošleme z výboru a 8. alebo 10. októbra by sme chceli takúto komisiu zorganizovať. Ja som už o tomto informoval zástupcov asociácií technických kontrol, žeby sme také niečo chceli zorganizovať, a keď bude tento zákon v druhom čítaní, tak už budeme mať závery z rokovania tejto komisie.
Ukázalo sa aj v minulosti, že takéto technické zákony je dobre prerokovať na takejto pôde, či to bol zákon o liberalizácii taxislužieb napríklad, odkiaľ veľa, veľa podnetov sa prenieslo nakoniec do zákona a dnes sme aj na základe toho, že sme otvorili túto tému, prakticky z krajín V4 jediní, ktorí takéto niečo urobili. A napríklad aj zákon, tu kolega si pamätá, keď sme riešili malé letiská, že naozaj diskusia na tejto odbornej úrovni prináša ovocie, a teším sa, že sa stretneme potom tam so zástupcami ministerstva, teda 8. alebo 10. október.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.9.2019 o 9:39 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video