49. schôdza

10.9.2019 - 25.9.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.9.2019 o 17:16 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:16

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Áno, áno, ďakujem pekne za slovo. Ja chcem poprosiť o zápis opravy, pri hlasovaní (tlač 1655) som hlasoval proti, hlasovacie zariadenie ma vykázalo za. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.9.2019 o 17:16 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:05

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, dovoľte, aby som prečítal zápisnicu o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorá sa konala 25. septembra 2019.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 133 hlasovacích lístkoch, lístkov, teda na na voľbe bolo prítomných 133 poslancov. Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 133 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné a 129 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Ladislava Duditša hlasovalo za 90, proti 14, zdržalo sa 25,
- za Antona Dulaka hlasoval 1, proti 58, zdržalo sa 70,
- Libor Duľa - 78, 16, 35,
- Michal Ďuriš - 7, 52, 70,
- Boris Gerbery - 0, 57, 72,
- Martina Jánošíková - 37, 44, 48,
- Ladislav Juszkó - 45, 38, 46,
- Peter Kohút - 3, 53, 73,
- Štefan Kseňák - 2, 53, 74,
- Michal Matulník - 16, 50, 63,
- Peter Melicher - 69, 18, 42,
- Zuzana Pitoňáková - 3, 52, 74,
- Peter Straka - 113, 7, 9,
- Róbert Šorl - 43, 42, 44,
- Róbert Štefánik - 0, 56, 73,
- Slavomír Trnkócy - 1, 57, 71.
Na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní boli za kandidátov na sudcov Ústavného súdu zvolení: Peter Straka, Ladislav Duditš, Libor Duľa a Peter Melicher.
Overovatelia poverujú svojho člena Petra Pčolinského oznámiť výsledok hlasovania v Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie

25.9.2019 o 18:05 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:07

Stanislav Kmec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady, ktoré sa konalo 25. septembra 2019.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 133 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 133 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 133 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 6 neplatných a 127 platných.
Podľa platných overovatelia zistili, že za:
- Sylvia Beňová - hlasovalo za 49, proti 47, zdržalo sa 31,
- Eduard Hulík - za 1, proti 61, zdržalo sa 65,
- Zsolt Lukáč - za 4, proti 61 zdržalo sa 62.
Na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní na člena Regulačnej rady nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov.

Keďže nebol zvolený požadovaný počet kandidátov, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci nezvolení kandidáti.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

25.9.2019 o 18:07 hod.

Stanislav Kmec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 19:06

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Prečítam zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady, ktorá sa konala 25. septembra 2019 - opakovaná voľba.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 92 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 92 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady v opakovanej voľbe všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Z 92 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné a 88 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za:
- Sylviu Beňovú hlasovalo za 38, hlasovalo proti 35, zdržalo sa hlasovania 15,
- Eduarda Hulíka hlasovalo za 0, hlasovalo proti 48, zdržalo sa hlasovania 40,
- za Zsolta Lukáča hlasovalo za 1, hlasovalo proti 47, zdržalo sa hlasovania 40.
Na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe za člena Regulačnej rady nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov. Keďže nebol zvolený požadovaný počet kandidátov, vykoná sa nová voľba.
Overovatelia poverujú svojho člena Miroslava Sopka oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis

Vystúpenie

25.9.2019 o 19:06 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video