49. schôdza

10.9.2019 - 25.9.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.9.2019 o 14:44 hod.

Ing.

Martin Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:44

Martin Kotleba
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Pani Antošová, ja podporujem teda váš návrh zákona, len sa chcem spýtať, či sa teda mienite venovať aj tým obyčajným zvieratkám, ako sú kravy a ovce, kozy a podobné zvieratká, alebo teda zostávate iba pri týchto kožušinových chovoch.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.9.2019 o 14:44 hod.

Ing.

Martin Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:45

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem. Ja by som sa chcela pani poslankyne Antošovej opýtať, keď jej tak veľmi záleží na tých zvieratkách, chcem sa vás spýtať a odpovedzte mi, prosím, prečo ste 13. júna - pred rokom - 2018 hlasovali za procedurálny návrh pána Blanára, aby sa nehlasovalo o našom potratovom zákone, kde sme chceli zachraňovať ľudské životy, ľudské deti, nenarodené deti, a prečo ste nepodporili ani dnes náš návrh zákona o potratoch, o znížení potratovosti.
Ďakujem. Keď vidím, že vám veľmi na tých zvieratkách záleží, takže prosila by som odpoveď na obidve otázky, prečo pred rokom a prečo nie dnes.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.9.2019 o 14:45 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:46

Ján Kvorka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.9.2019 o 14:46 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:47

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Pán podpredseda, ďakujem pekne za slovo.
Strana Sloboda a Solidarita podporí tento návrh zákona v prvom čítaní, pretože súhlasíme s tým, že aby sa nemohlo chovať zvieratá na kožušinu.
Samozrejme, návrh zákona, ako bol predložený a ako sme aj rozprávali s pani navrhovateľkou, sme konzultovali tento návrh zákona a v druhom čítaní, do druhého čítania by som bola rada, aby naozaj sme si sadli ešte spolu aj s právnikmi a jednoznačne zadefinovali práve ten zákaz chovu.
Poviem aj, aký problém vidím v tej definícii, ako je teraz, že vlastne sa hovorí o tom, že sa má zakázať chov kožušinových zvierat na kožušiny, kde sa, odvolávka je na prílohu č. 3 vyhlášky 178/2012, pritom táto príloha obsahuje presne menovite vypočítané zvieratá, ktoré by sa nemali chovať na kožušinu, ako zajac, líška hrdzavá, nutria, činčila, norok a fretka. Čiže keď im zakážeme ten chov týchto zvierat, tak príloha, ktorá ustanovuje podmienky chovu, vlastne zostane bezpredmetná a bude sa musieť vyhláška zosúladiť so zákonom, to znamená, táto časť vyhlášky bude zrušená, čiže vidí sa mi ako správnejšie, aby to bolo aj jednoznačné, aby sme tieto zvieratá explicitne v zákone, v návrhu zákona vymenovali a aby tam aj pribudol zákaz chovu, hospodárskeho chovu králika za účelom len získavania kožušín.
Pri analýze tohto zákona som si študovala aj súvisiace predpisy a normy a zistila som, že chov králika nám trochu z legislatívy aj z normostránok vypadol a že v našich predpisoch sa neustanovujú podmienky pre chov králika. Možno je to teraz aj príležitosť, aby sme zákon tiež doplnili o požiadavku, aby ministerstvo pôdohospodárstva vo vykonávacom predpise doplnilo podmienky chovu králika, to znamená, aby aj králik mal ten zodpovedajúci welfare pre chov, aj teda pre chov hospodársky na mäso, kde môže byť vedľajším produktom kožušina, ktorá sa môže následne, samozrejme, spracovávať, aj mala by sa, pretože každý produkt aj pri spracovávaní v živočíšnych, v živočíšnej výrobe by mal byť spracovaný a využitý, aby nevznikali z neho zbytočné odpady, a kožušina je vedľajším živočíšnym produktom.
Taktiež používame v návrhu zákona pojem drobnochovateľ, ktorý v zákone nie je explicitne zadefinovaný, a možno tiež by stálo za úvahu, aby sme, keďže sa používa teraz v návrhu zákona, aby bolo jasne povedané, kto je drobnochovateľ. V nejakom Slovníku slovenského pravopisa, pravopisu sa uvádza, že je každý, je to každý, kto chová aspoň jedno zviera. No ale kde končí ten počet, teda jedno alebo koľko najviac? Aby nedošlo náhodou v aplikačnej praxi k zneužívaniu, že niekto sa teda bude tváriť, že som drobnochovateľom, a bude mať v podstate už farmu, ktorá, ktorá keďže nie je zadefinovaná, tak ten horný strop nie je povedaný.
Takže toto sú také okruhy, ktoré by som veľmi rada, aby sme sa nad nimi stretli, pretože ja si myslím, že tiež je dôležitý signál vyslať našej spoločnosti, že sa chceme priradiť k európskym, k kultúrnym vyspelým spoločnostiam, a jasne povedať stop kožušinovému chovu. Dnes ozaj nie sme v tej situácii, že musíme sa chrániť, nemáme iné odevy ako nejaké kožušinové kabáty alebo iné doplnky a je tu čas, aby naša spoločnosť dala jednoznačnú takúto stopku, ale treba teda mať jasno, aby v prípade toho králika mohli zostať chovy na to mäso, lebo mäso je, naozaj králičie mäso je zdravé, aby teda aj vedľajší produkt bol využiteľný a nebol spochybňovaný, aby boli stanovené aj životné podmienky, welfare podmienky pre tento chov králika, a teda čo považujem za dôležité, je aj nastaviť tú definíciu drobnochovateľa, a aby nedošlo v aplikačnej praxi k nejakým zlým alebo účelovým výkladom.
Takže ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.9.2019 o 14:47 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:53

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa pripájam ku kolegyni Zemanovej v podpore tohto zákona. Som presvedčený o tom, že v momente, keď ako ľudská civilizácia nájdeme lepšie spôsoby, ako sa ochrániť pred zimou, než to, že nosíme kožu iných zvierat, tak by sme to mali využiť. Netýka sa to, samozrejme, koží kravských, lebo neviem o tom, že by boli kravy nejaké chované len pre kožu, tam je koža len vedľajší produkt toho, že sú chované pre mäso, ale pri chove čisto kožušinovom, to sú činčily a všetky ostatné zvieratá, z ktorých mäso nemáme ako spotrebovať, to považujem za jednak už aj nehumánne, a jednak aj zbytočné.
Preto som, som rád, že pani predkladateľka s týmto návrhom do pléna prišla, verím, že sa pre podporu tohto zákona nájde v pléne väčšina, a v prípade, že by boli ešte nejaké technické nezrovnalosti, ktoré by vedeli niektoré veci lepšie precizovať, alebo by vedeli prísť s definíciami, ktoré napríklad pri tých králikoch by vedeli vyčistiť ten zákon, tak bude priestor na toto v druhom čítaní a na konci, že plénum schváli zákon, ktorým sa priznáme k 21. storočiu, a povieme si, že nie sme odkázaní na to, aby sme chránili svoje telesné schránky kožušinami cudzích divoko žijúcich zvierat.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.9.2019 o 14:53 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:55

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, Martin, za pripomienku, čo sa týka využitia vedľajšieho produktu koží z hospodárskych zvierat. Samozrejme, je správne, aby sa pri využití hospodárskych zvierat zužitkovalo všetko, všetko, čo sa dá, od kopýt, kostí, kože, či už na odevy, alebo topánky, alebo doplnky, alebo na iné, iné využitie, avšak treba pripomenúť, že králik z nejakého záhadného spôsobu vypadol zo zoznamu hospodárskych zvierat, a preto som o tom hovorila, keďže sa vypadol zo zoznamu hospodársky využiteľných zvierat, tak nemá ani vo vyhláške nastavené tie normy na, minimálne normy na jeho spôsob chovu, či už aj prístup ku žrádlu, alebo k vode, ale teda aj výmery týchto klietok, tak vidím tu nateraz príležitosť napraviť aj túto situáciu, čo sa týka tohto jediného zvieraťa, kde vlastne umožňujeme pre tých menších chovateľov aj chov na prípadnú kožušinu, respekt..., áno, ale v prvom rade aj to hospodárske podnikanie pri chove králikov na mäso, aby bolo jednoznačne upravené v zákone, resp. v súvisiacej vyhláške.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.9.2019 o 14:55 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:57

Eva Antošová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja to zhrniem, teda by som odpovedala aj na tie otázky, alebo áno, na tie otázky, ktoré vo faktických vzišli.
Pán kolega Sloboda, myslím, alebo kto mi dal tú prvú otázku ohľadom kravičiek, budem odpovedať. Áno. Prosím vás pekne, to, že riešime životné podmienky zvierat, svedčí aj teda ten zákon, ktorý sme schválili asi pred dvomi rokmi alebo rokom a bol pod tým názvom, ako som aj začínala v úvode moje slovo, Zviera nie je vec, a teraz postupujeme ďalej, pretože znova otvárame tento zákon o veterinárnej starostlivosti a riešime zákaz kožušinových chovov.
Čo sa týka tých domácich zvierat, ako sú kravičky alebo ovečky, a bola teda tu na to daná otázka, tak chcem len povedať, že toto sú domestifikované, domáce zvieratá, ktoré majú, teda ktoré majú svoju produkciu, ktoré sú chované na mäso, na mlieko, na vlnu, to je úplne v poriadku. Dnes sa zaoberáme naozaj zvieratami, ktoré majú žiť vo voľnej prírode, ktoré lezú, plávajú, naháňajú sa, majú žiť si svojím voľným životom, ale my ich dávame do tých maličkých klietok, kde sa im zabárajú labky, kde sú zranené, kde vlastne zahynú tou smrťou krutou, ako som povedala, buď plynom sú otrávené, alebo buchnutím po hlave. Je to hrozné, nechcem to ani rozprávať, lebo si to nechcem ani predstavovať. Takže toto je priorita a téma dnešného zákona.
Teraz by som chcela, alebo teda myslím si, že je potrebné zareagovať na Natálku Grausovú. No, pani kolegyňa, ja sa nedivím, že ste nahnevaná, že teda znova vám tento zákon alebo že vám ďalší z tých návrhov neprešiel. Ja to úplne chápem a chápem, teda jako vyznelo to tak, že ste nahnevaná, ale ja by som tiež mohla byť nahnevaná a tiež by som vám mohla takým tónom odpovedať, ale nebudem to robiť, pretože zneužívať pár mesiacov pred voľbami tak citlivú tému, akou je interrupčný zákon, ja si myslím, že každý slušný človek alebo každý volič si urobí o tom svoj názor, a ďalšia vec, spájať zákon o veterinárnej starostlivosti a interrupčný zákon, prosím vás, toto môže urobiť len nekompletný človek. Ja by som toto, mňa by to ani nenapadlo spájať, pretože to sú úplne dve odlišné veci, a keď toto podsúvate ľuďom, že ako ideme chrániť zvieratá, áno na, na úroveň ľudí. Veď ja som to povedala úplne na začiatku, že v prvom rade je pre nás životná úroveň, ľudský život, to najdôležitejšie, ale že my ľudia nežijeme na tejto planéte len vy, ja a on, ale na tejto planéte sa dejú také, sa dejú veci v prirodzenom a v prírodnom rytme a chcela som vyzvať túto spoločnosť, aby sme neboli zaslepení, aby sme boli humánni, etickí a aby sme videli aj to okolo seba. Nielen seba, biznis, seba, biznis a peniaze. O tom je ten život. To by som bola rada, keby ste si to uvedomili.
A keď už poviete, že potratový zákon, prepáčte, ako žena, ani..., mne až taká husacia, husia koža behá po chrbte. Ja to volám interrupčný zákon a ja som presvedčená, viete, aj to o tom niečo svedčí, čo ste za ľudia - potratový zákon. Už to svedčí o tom, že už to celé zle znie. A chcela by som povedať troška takého, takej jemnosti by som a takej ženskosti by som do tejto témy zaviedla a myslím si, že tak citlivá téma, akú ste, teda aká tu dnes odznela, si zaslúži naozaj celospoločenskú diskusiu na úrovni odborníkov, lekárov, samotných žien, a nemyslím si, že v tomto parlamente teraz pred voľbami si nejakým spôsobom vytĺkať politický kapitál, že nie je v poriadku.
Na záver by som chcela veľmi pekne poďakovať kolegom, a to pani, teda ktorí vystúpili, pani kolegyni Zemanovej a pánovi kolegovi Poliačikovi. Ďakujem, že teda ste takto pochopili tento môj návrh, ďakujem vám vopred teda za podporu, a, samozrejme, že ako som povedala, sme v prvom čítaní, a verím tomu, že ho spoločnými silami vylepšíme. O tom sú zákony, o tom sú tie návrhy. Ja vždy pristupujem pozitívne k veciam, a pokiaľ má niekto múdrejší nápad, lepší nápad, sem s ním. Dáme ho tam, lebo naozaj všetky tieto zákony nerobíme pre seba, robíme ich pre celú našu spoločnosť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.9.2019 o 14:57 hod.

Ing.

Eva Antošová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:02

Ján Kvorka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja, pokiaľ dovolíte (rečník si odkašlal), pardon, v krátkosti by som zhrnul tieto záležitos..., tento návrh tohto zákona z toho dôvodu, že v podstate o tom, o čom hovoríme, tak máme na Slovensku na ten druh, pokiaľ sa nemýlim, norky, jedinú farmu, ktorá na Slovensku existuje, kde viem, že je to rodinná farma, že je to minimálne 30 rokov funkčné, bolo to vybudované na zelenej lúke a treba sa tuná pozerať na tieto veci aj z toho ľudského pohľadu. Pretože sme v prvom čítaní a neprichádzajú do úvahy pozmeňujúce návrhy, privítam ozaj to, čo povedala aj pani navrhovateľka, že by bolo dobré vytvoriť ešte voľáke stretnutie s odborníkmi, pretože mne pri tomto návrhu zákona vadí alebo sa mi nepozdáva doba účinnosti.
Doba nadobudnutia účinnosti je krátka a dovolil by som si to potom vysvetliť aj prečo. Hlavne sa to týka reprodukcie samotnej norky, ktorá tam je, a tak ďalej a tak ďalej a mnoho iných vecí. Tak chcel by som z tohto miesta, takisto aj pani poslankyňa Zemanová tuná hovorila o voľajakom diskusnom spolku, ktorý by sa dal dokopy a o tomto porozprával, kde by bolo potrebné povedať priamo z praxe. Som ochotný doniesť aj priamo toho chovateľa, pretože táto farma je 5 km od môjho bydliska. Čiže viem, o čom hovorím, ix razy som ju navštívil a nie všetko je to tak, ako to bolo dané na verejnosť rôznymi spôsobmi. Tým pádom nechcem povedať, že takýto zákon je potrebné prijať. Áno, je ho potrebné prijať, aj ja budem zaň hlasovať, ale myslím si, že pokiaľ nadobudne podobu takú, aby sme za to zahlasovali, ešte by sme mali niektoré veci, v prvom rade tú dobu účinnosti upraviť a predĺžiť minimálne o jeden rok. V zákone sa hovorí o troch rokoch, ja by som navrhol aj štyri, ale to si povieme.
A nakoniec chcem poprosiť, pán podpredseda, aby sme hlasovali o tomto zákone o 17.00 hod.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.9.2019 o 15:02 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:04

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som pôvodne ani nechcela ísť do rozpravy. Ja som pôvodne chcela dať jednu otázku pánu Matovičovi, pretože si myslím, že k tomuto zákonu má čo povedať on a že to je už, úplne to bude dostatočné, to, čo k tomu zákonu, teda je on ako navrhovateľ.
Ale chcela som sa ho spýtať jednu otázku, že čo si myslí o tom, že Michal Kováč ml. bol vymenovaný za veľvyslanca. Tu prítomný pán Budaj rozprával o tom, sa vyjadril, že súd uznal Kováča Michala, Michala Kováča ml., že súd rozhodol, že je Michal Kováč ml. nevinný. Ja mám informácie, že 26. februára 2000, roku 2000 Štvrtá trestná komora Krajinského súdu Mníchov pod vedením Hansa Schmidta rozhodnutím z 23. februára 2000 s konečnou platnosťou zastavila šesť rokov trvajúce konanie voči Michalovi Kováčovi ml. Dôvodom bola skutočnosť, že súd dospel k názoru, že sa nedá očakávať Kováčovo odsúdenie. Totižto on už mal vtedy aj diplomatickú imunitu, dostal amnestiu a zaplatil kauciu. Tak teda ako je to vlastne s tou jeho nevinou, keďže tuná pán Budaj tvrdil, aký je to nevinný, nevinná obeť? A potom by som sa ešte chcela spýtať, či náhodou máte vedomosť, že kedy dostal previerku NBÚ, pretože sa stal veľvyslancom, a to je dosť citlivá vec, pretože človek, ktorý bol do niečoho, hoci aj nevinne, zamočený, namočený, je z pohľadu záujmov štátu a jeho bezpečnosti potenciálnym ohrozením, pretože by mohol byť vydierateľný. Len toľko.
Ináč k vášmu návrhu si myslím, že ja váš návrh, ja váš návrh podporím. A je dobrý, ktorý ste dali.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.9.2019 o 15:04 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:06

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Natália, dovolím si pripomenúť a rozšíriť tvoju reč. Určite si si to aj ty všimla u svojho predrečníka. Ja normálne žasnem, svoj úžas môžem vyjadriť len odľahčene a s úsmevom, úplne slušne.
Tvoj predrečník povedal, pán Budaj povedal, že sa stačí pozrieť na tých dvoch, myslel na 99 % Kočnera a Kováča ml., stačí sa pozrieť na tých dvoch a je zrejmé, že kto si vybral prezidentovho syna a zatiahol ho do nekalých vecí. No ozaj vskutku grandiózne detektívne vlastnosti poslanca Budaja. On pohľadom určil a detekoval vinníka a toho hlavného páchateľa, toho návodcu. Pán Budaj vie svojím prenikavým pohľadom odhaliť páchateľa, toho zlosyna. To nedokázal ani Hercule Poirot, ani Sherlock Holmes a toto by nedokázal dať do knižky ani Alfred Hitchcock.
A teraz vážne. Podvod bol podvodom, len osud aktérov podvodu na Technopole je odlišný. Jeden sedí vo väzení a druhý je veľvyslanec.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.9.2019 o 15:06 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video