14. schôdza

7.10.2020 - 7.10.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

7.10.2020 o 12:55 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vstup predsedajúceho 12:55

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
S p r á v a
o 14. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky
konanej 7. októbra 2020 o 13.00 hodine(Zaznievanie gongu.) Pani poslankyne, páni poslanci, prosím, ukľudnime sa.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá bola zvolaná podľa čl. 83 ods. 2 ústavy a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na žiadosť skupiny 36 poslancov Národnej rady.
Prosím, aby sme sa prezentovali a zistili, či sme schopní sa uznášať.
(Prezentácia.) Prítomných 127 poslancov.
Konštatujem, že Národná rada je uznášaniaschopná.
Na 14. schôdzi budú overovateľmi poslanci Miloš Svrček, Jozef Habánik, náhradníkmi budú poslanci Monika Kavecká a Richard Takáč.
O ospravedlnenie svojej neúčasti požiadali na dnešnom rokovaní 14. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky pán Gábor, poslanec Gábor Grendel a poslanci Miroslav Kollár, Anna Letanovská, Vladimíra Marcinková, Miroslav Urban. A o ospravedlnenie neúčasti z dôvodu práceneschopnosti požiadal poslanec Jozef Hlinka.
Poslanci v žiadosti o zvolanie schôdze navrhujú na tejto schôdzi prerokovať jeden bod, ktorý je uvedený v pozvánke, je to tlač 285, návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k okamžitým opatreniam odstraňujúcim negatívne dopady druhej vlny pandémie COVID-19.

(Bod programu: Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k okamžitým opatreniam odstraňujúcim negatívne dopady druhej vlny pandémie COVID-19, tlač 285.)

Podaný návrh bol podľa § 17 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku rozhodnutím č. 274 pridelený na prerokovanie príslušným výborom s tým, že ako gestorský výbor bol určený výbor pre financie a rozpočet. Taktiež bol zaslaný vláde na zaujatie stanoviska.
Teraz dávam hlasovať o

návrhu programu 14. schôdze Národnej rady.

Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 52, proti 5, zdržalo sa 79.

Konštatujem, že sme program 14. schôdze Národnej rady neschválili.

Týmto vyhlasujem 14. schôdzu za skončenú.

(Rokovanie 14. schôdze NR SR sa skončilo o 13.05 hodine.)


Poznámka:
V súvislosti s celosvetovou pandémiou nového koronavírusu COVID-19 počas rokovania NR SR všetci poslanci NR SR mali povinnosť mať na tvári rúška, resp. aj ochranné rukavice na rukách. Po vstupe do rokovacej sály boli povinní ošetriť si ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri dverách. (Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 zo dňa 09. 03. 2020, ktorým sa verejnou vyhláškou oznámilo vydanie rozhodnutia, a rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2680/2020 zo dňa 17. 03. 2020, ktorým Národnej rade Slovenskej republiky udelil výnimku.)
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

7.10.2020 o 12:55 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 12:55

Gábor Grendel
 

Vstup predsedajúceho

7.10.2020 o 12:55 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
  • << First
  • 1
  • Last >>