16. schôdza

20.10.2020 - 5.11.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.11.2020 o 10:10 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

9:55

Radovan Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, cieľom tejto zmeny úpravy zákona je predovšetkým rozšírenie okruhu podpory žiadateľov a ide predovšetkým o možnosť čerpania prostriedkov z fondu na podporu športu na športovú infraštruktúru.
Tu by som sa trošku chcel pozastaviť u tohto bodu a trošku vám objasniť, že aký je dôvod tejto zmeny. Na Slovensku máme investičný dlh na športovej infraštruktúre zhruba 500 mil. eur. Toto je dosť značná suma, ktorú nám tu zanechala minulosť. Vo fonde na podporu športu sú alokované prostriedky vo výške asi 20 mil. eur a pôvodný zámer tvorcov tohto zákona bol taký, že tieto prostriedky sa budú čerpať asi na päť rôznych účelov od podpory mládeže, cez podporu seniorského športu a ešte sú tam ďalšie tri možnosti. Vzhľadom k tomu, že fond má celkom málo peňazí, je to tých spomenutých 20 mil. eur, tak sme takého názoru, že tieto peniaze by sa mali čerpať na predovšetkým na rozvoj tejto športovej infraštruktúry.
Druhá vec, ktorá sa mení v zákone pozmeňovacím návrhom, a to je veľmi dôležitá zmena, tak ide o zmenu, aby peniaze z fondu na podporu športu mohli byť použité aj na sanáciu škôd vzniknutých z pandémie COVID.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

3.11.2020 o 9:55 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:55

Karol Kučera
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z
22. septembra 2020 č. 292 sa uzniesla prerokovať návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/219 Z. z. (zákon č.310/2019 Z.z., pozn. red.) o fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 223), v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. K návrhu na vydanie zákona zaujali výbory tieto stanoviská.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 121 zo 14. októbra 2020, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 43 z 20. októbra 2020 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 5 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport – gestorský výbor z 20. októbra 2020 č. 45. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. Skončil som a hlásim sa do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis

3.11.2020 o 9:55 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:55

Karol Kučera
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, nemôžem sa ubrániť tomu, že pandémia COVID-19 je jediný opozičný nástroj, s ktorým vie opozícia ako-tak narábať, aby zavádzala verejnosť a využívala takto neľahkú situáciu vo svoj prospech. Žiaľ, šport nevynímajúc.
Zákon o fonde na podporu športu bol prijatý na základe poslaneckého návrhu poslancov SNS v druhej polovici roku 2019. Tento zákon neprešiel riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním, vykazuje mnoho nedostatkov najmä pri bežnej prevádzke fondu. Sociálna politika SMER-u, resp. teraz už aj HLAS-u nám tu zanechala na športovej infraštruktúre, ako môj kolega povedal, obrovský investičný dlh až 500 mil. eur. Len napríklad na školách na základe štatistiky z mája 2017 nemá svoju telocvičňu až 40 % škôl na Slovensku, a to sme v 21. storočí.
Preto považujem za dôležité, aby financie alokované vo fonde boli použité najmä na účel športovej infraštruktúry. Spomeniem niekoľko technických zmien – mení sa postavenie Správnej rady ako kolektívneho štatutárneho orgánu, upravujú sa aj pracovnoprávne vzťahy k fondu, možnosť odvolania členov Dozornej a Správnej rady navrhovateľom, doplnenie VÚC celkov medzi žiadateľov, čiastočné obmedzenie rozhodovania komisiami, ak budú vo výzve stanovené kritériá pre výpočet a už spomínané doplnenie účelu použitia prostriedkov – na infraštruktúru písmeno f) a na sanácie pod písmenom g). Ako som práve povedal, dopĺňame týmto pozmeňujúcim návrhom aj písmeno g), ktorý hovorí o možnom využití fondu na sanácie športu, a to najmä v mimoriadnej situácii, v núdzovom stave alebo vo výnimočnom stave.
Súhlasím aj s prezentovanou zmenou koncepcie fondu, aby boli peniaze použité na základe jasných a konečne aj systémových pravidiel na financovanie športových infraštruktúry. Žiaľ, pán Raši aj pán Pellegrini a spol zavádzajú na svojich tlačovkách aj športovú obec a zneužívajú športovcov pre svoje politické body. Nie je pravdou, že peniaze alokované vo fonde, hovoríme o 20 mil., v roku 2020 prepadnú. Fond nemá termín na to, aby musel použiť finančné prostriedky do konca roku 2020. A pamätajme si aj slová pána Pellegriniho, ktorý ako bývalý premiér sa v marci spolu s pani Sakovou vyjadril, zrejme na margo prichádzajúcej pandémie, že im je to jedno, nech si na to hľadajú peniaze sami.
A títo páni šafárili aj s financiami určenými na športovú infraštruktúru, ako sa im zachcelo. Nemusím pripomínať krytie niekoľko desiatok miliónového kšeftu a oligarchu Kmotríka na predražený futbalový štadión.
Navyše vyhádzali zo štátneho rozpočtu aj na športovú infraštruktúru nesystémovo 160 mil., a teda aj všetko zo športovej špajze. Opäť známy ťah tesne pred voľbami. Ešte to budú ťažké mesiace, ktoré budú likvidovať šport na Slovensku kvôli pandémii COVID-19. Športu treba jednoznačne pomôcť.
Chcel by som upresniť aj pár ďalších faktov, ktoré verejnosť až tak dopodrobna nepozná a zrejme na nich zabudli aj pán Raši a pán Pellegrini. Podľa príspevku uznanému športu, dostávajú športové zväzy od ministerstva školstva podľa spravodlivého kľúča ročne 57 mil, táto suma nebola v tomto roku krátená ani o jedno euro na rozdiel od iných rezortov. Zväzy potom majú povinnosť tieto peniaze rozdeliť napríklad na talentovaných športovcov 20 % alebo na športovú reprezentáciu 25 %, do klubov 15 % a tak ďalej.
Navyše novelou lex korona z 1. 6. tohto roka sa upravil zákon pre zväzy tak, aby sa nemuseli držať týchto percentuálnych delení. Takže dobrá správa pre šport je, že športové zväzy majú dnes na účtoch oveľa viac finančných prostriedkov, ako je to bežné.
Uvediem ešte príklad, tí, možno čo sa najviac ozývajú, sú aj hokejisti, hokejové kluby, ale hokej, lepšie povedané Slovenský zväz ľadového hokeja, je za prvé – vymanený zo spravodlivej súťaže už o spomínaný príspevok uznanému športu a dostáva spolu s futbalom fixnú sumu bez ohľadu na svoje výsledky práce. To tiež mimochodom odklepla minulá vláda.
Za druhé – z príspevku uznanému športu dostáva Zväz ľadového hokeja 9,2 mil. eur ročne. Takže vlastne do 31.10. už dostal, a to bolo pár dní dozadu, dostal 2,2 mil., do 31.12. dostane príspevok z nadvýťažkov z TIPOSU 700-tisíc. Do 31. 01. dostane ďalších 2,2 mil.
Za tretie – zväz má za sebou majstrovstvá sveta v hokeji 2019, kde zisk bol 6,9 mil. a je momentálne na účte jeho dcérskej spoločnosti Hockey event.
Po štvrté – v tomto roku uzatvorili so štátnou lotériovou spoločnosťou TIPOS na najvyššiu hokejovú súťaž exkluzívnu zmluvu na 6,5 mil. eur, a to na najbližšie tri roky.
Po piate – dostali aj výnimku na priebeh extra ligy v čase pandémie, žiaľ, ukazuje sa, že opatrenia epidemiológov sú absolútne oprávnené, lebo vidíme, že pomaly všetky družstvá majú problémy s COVID-om.
Na margo niektorých ďalších zväzov dostávame stále podnety za neefektívne narábanie s finančnými prostriedkami. My sa ich na to budeme pýtať, ako s nimi v tomto roku narábali, lebo kontrolórka športu pani Fisterová zrejme nekoná tak, ako by mala.
Vláda aj koaličný poslanci, moji kolegovia, určite robíme všetko pre to, aby športovým subjektom sme pomohli, čoho dôkazom je aj tento pozmeňujúci návrh. Konkrétne ďalšie formy pomoci pre šport pripravuje ministerstvo školstva v spolupráci s ministerstvom hospodárstva a ministerstvom informatizácie, regionálneho rozvoja a investícií. Tam treba hľadať kompetencie pomoci a ďalšie milióny eur pre šport, ako aj vo zväzoch jednotlivých športov.
Som rád, že týmto pozmeňujúcim návrhom sa bude môcť aj fond na podporu športu, ktorý inak bude mať k dispozícií v priebehu tohto a nasledujúceho roka sumu až 40 mil. a ešte ďalších 26,5 mil. na športovú infraštruktúru, zaoberať aj sanáciami dopadu pandémie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.11.2020 o 9:55 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:10

Radovan Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Karol, ďakujem, veľmi pekne si to zhrnul. Povedal si asi všetko, čo bolo treba povedať. Ja len doplním a toto je špeciálne odkaz pre opozíciu, ktorá vytĺka na tejto situácii, a viem, dovolím si povedať, z neznalosti športovej problematiky sa snaží vytĺkať kapitál.
Tak v prvom rade, športu nebola krátená štátna pomoc. Súčasne z titulu COVID-u boli zastavené športové podujatia na jar skoro na dva mesiace a v podstate aj teraz. To znamená, že športové kluby vo veľkej väčšine nemali kde míňať peniaze, ktoré od štátu dostali, to znamená, že veľkej väčšiny športových klubov sa paradoxne situácia taká, že majú problém s vyúčtovaním prostriedkov.
Toto sa netýka profesionálnych klubov, tie problém majú, ale už bola poskytnutá prvá časť štátnej pomoci z ministerstva školstva a ďalšia časť štátnej pomoci bude poskytnutá na základe tejto zmeny zákona, ktorá pôjde buď cez zákon o fonde na podporu športu, alebo cez zákon o športe.
Takže prosím vás pekne, opoziční poslanci a politici, nevytĺkajte politický kapitál z niečoho, kde problém viac-menej nie je.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.11.2020 o 10:10 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:10

Ľubica Laššáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Keby tam problém nebol, tak by tí športovci pred Úradom vlády nestáli. To znamená, že je diskutabilné, kto vytĺka politický kapitál.
Strana HLAS – sociálna demokracia, ako ste si iste všetci všimli, ponúkla riešenie. Ponúkla to riešenie, ktoré ste vy, pán kolega, nemali. Nedali ste športovcom ani euro, preto išli pred ten Úrad vlády protestovať. Iste ste zaregistrovali, že olympionici nemajú kde trénovať. Musia chodiť do Maďarska, takže toto je vaša pomoc. Nechali ste športovcov doslova ľahnúť popolom, pretože ste ignorovali ich prosby.
Ja len opakujem, že strana HLAS – sociálna demokracia sa s nimi seriózne stretla a ešte raz opakujem, ponúkla riešenia.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.11.2020 o 10:10 hod.

PhDr.

Ľubica Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:10

Richard Nemec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. (Zaznievanie gongu.) Karol, zhodnotil si to úplne detailne. Je smutné, že tu za SMER a HLAS sedí jedna osoba, ktorá mala faktickú poznámku, ktorá pochádza síce z kultúry a máme toho veľa podobného, ale... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Reagujte, prosím, na rečníka, pán poslanec.

Nemec, Richard, poslanec NR SR
Áno, chcem. Chcem reagovať nato, že aj toto plénum je na to, aby sme to tu vysvetlili, koľko šport mal peňazí. Ja netvrdím, že mu netreba pomáhať, treba mu pomáhať, lebo tá sociálna politika tu bola taká, že COVID nám ukázal len zrkadlo slovenského športu.
To, že máme 14 olympionikov na olympiáde, ktorí budúci rok, a potom ich klesne na 6 až 8, tak to je smutné. No, takže ďakujem, pekne si to zhodnotil.
A ešte taká krátka poznámka, tie zväzy mali rozviazané ruky a už dnes máme podklady na to, ktoré zväzy nerozdeľujú ani tých 15 % na tie deti, takže treba si na to dávať pozor na zväzoch.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.11.2020 o 10:10 hod.

Richard Nemec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:10

Peter Vons

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:10

Karol Kučera
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja nebudem už veľa rozprávať. Ja len v podstate k tomu poviem toľko, že keby to bola naozaj tak horúca téma, ako páni, pán Raši a pán Pellegrini, na tlačovkách uvádzajú a bijú sa do sŕdc a postavia si tam svojich nejakých športovcov, tak asi zrejme by boli aj v tomto pléne teraz a nejak by reagovali a snažili by sa možno svojimi nejakými návrhmi pomôcť tomu. Ale naozaj to vnímam tak, že len vytĺkajú si svoje nejaké body a nič vlastne pre to nespravia.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.11.2020 o 10:10 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:25

Radovan Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja by som ešte teda na margo tuto vystúpenia pani kolegyne Laššákovej, aby skutočne ste si, prosím vás, uvedomili, že kde je problém v športe. Ten neni vo veľkej väčšine športových klubov z titulu situácie COVID. Tá, ten problém je skôr opačný. Problém kto má, sú profesionálne športové kluby. To je naozaj tak.
A všeobecný problém Slovenska je ten dlh, ktorý tu ostal. Ja sa nebudem obracať na vás, že ste to spôsobili vy, aj keď ste tu 12 rokov skoro vládli, ale jednoducho tu je 500 mil. eur dlh na športovej infraštruktúre. Toto je všeobecný problém, ktorý treba riešiť, ktorý treba začať riešiť, a bude fajn, ak sa podarí riešiť aj, aj z nasledujúcich európskych peňazí, ktoré by mali na Slovensko prísť.
A tu môžete, tu môžete sa realizovať, tu môžete podať pomocnú ruku k dielu. Ale kritizovať niečo, čo sa, čo nie je kritizovateľné, tak to je, bohužiaľ, iba vizitka toho, že tomu nerozumiete.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

3.11.2020 o 10:25 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:25

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi teda pripomenúť a nadviazať na prvé čítanie návrhu zákona z dielne Janky Žitňanskej a mňa. Len na pripomenutie, navrhujeme zmenu zákona 162/2014 o verejných zbierkach.
Podľa súčasne platnej legislatívy musia organizácie, ktoré realizujú verejné zbierky, minúť peniaze z verejných zbierok do 12 mesiacov od ukončenia verejnej zbierky. To platí pre tie organizácie, ktoré verejné zbierky uskutočňujú a použijú tieto peniaze z verejných zbierok v rámci Slovenska. Ak ide o peniaze, ktoré budú použité v rámci zahraničia, tak je to 24 mesiacov. Týchto 12 mesiacov dokedy je potrebné alebo teda dokedy musia tieto organizácie minúť tieto peniaze, sa ukázalo najmä v čase koronakrízy ako nedostatočné.
Stalo sa napríklad to teda, že Liga proti rakovine, ktorá uskutočňuje svoju pravidelnú zbierku v apríli v rámci Dňa narcisov, potom čo v marci bolo vyhlásené, že nie je možné uskutočňovať verejné zbierky, tak túto svoju zbierku uskutočniť nemohla. Samozrejme, za tie roky, kedy vyzbiera v tejto zbierke cca 1 mil. eur, bola zvyknutá na to, že tieto peniaze buď má k dispozícii na projekty, ktoré realizuje každý rok, vzhľadom na to, že tie peniaze musela minúť do roku, do apríla 2019, pardon, do apríla roku 2020 a v roku 2020 tú zbierku uskutočniť nemohla. Zrazu stála pred situáciou, kedy nemala peniaze na uskutočnenie svojich projektov, svojich plánov. Samozrejme, Liga proti rakovine nebola v tomto sama. Existuje množstvo ďalších zbierok, ktoré buď boli realizované len nejakým spôsobom provizórne a tie výťažky z tých verejných zbierok boli o dosť nižšie alebo teda nemohli byť realizované vôbec.
V rámci našej úpravy posúvame túto lehotu dokedy je nutné a dokedy musia organizácie, ktoré uskutočňujú verejné zbierky, minúť tieto peniaze z 12 na 24 mesiacov, a to práve z dôvodu toho, aby tieto organizácie mohli lepšie finančne plánovať svoje výdavky v rámci projektov. A v konečnom dôsledku, aby teda mohli aj predchádzať tak v kritických situáciách, ako je napríklad COVID, k tomu, že tie peniaze nebudú mať vôbec.
Čiže toto je, toto je vlastne predmetom tejto našej úpravy. V rámci toho legislatívneho procesu, keď sme boli obhajovať tento, túto, tento zákon na vláde, tak ešte došlo ku návrhu z pozície vlády, aby sme upravili lehotu, do ktorej je nutné, aby organizácie tieto peniaze minuli, na 24 mesiacov, a to aj pre organizácie, ktoré menia, ktoré mienia využiť tieto prostriedky vyzbierané z verejných zbierok v zahraničí, lebo v tom pôvodnom návrhu sme mali posunutie na 24 mesiacov pre domáce zbierky a 36 mesiacov pre zahraničné zbierky.
Takže my vlastne s kolegynkou Žitňanskou sme pripravili aj pozmeňovací návrh na základe tejto pripomienky z vlády, ktorý teda potom prečítam v rámci rozpravy.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

3.11.2020 o 10:25 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video