18. schôdza

24.11.2020 - 17.12.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

10.12.2020 o 14:02 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Zodpovedanie otázky 14:02

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem, dámy a páni. Vážený pán predsedajúci, ctení poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia predsedu vlády a podľa § 131 ods. 7 rokovacieho poriadku Národnej rady ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády. Neprítomní sú: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský, minister obrany Jaroslav Naď, ktorý je na pracovnej ceste, minister životného prostredia Ján Budaj, minister vnútra Roman Mikulec, ktorý má pracovné povinnosti, a ministerka kultúry Natália Milanová, ktorá má tiež pracovné povinnosti, a všetkých týchto piatich ospravedlnených ministrov spája to, že nie sú na nich položené žiadne otázky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

10.12.2020 o 14:02 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:04

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa, som si nevšimol, ale ďakujem veľmi pekne za slovo.
Vážený pán poslanec, ako prvé vakcíny budú v Európskej únii registrované vakcíny spoločnosti BioNTech a Pfizer, ktoré sa, kde sa registrácia očakáva 29. decembra a Moderna, kde sa registrácia očakáva 12. januára. Dátumy sa však môžu aj mierne posunúť. Všetko závisí od schvaľovacieho procesu Európskou liekovou agentúrou. Vakcína konzorcia AstraZeneca Oxfordská univerzita je práve v štádiu posudzovania Európskou liekovou agentúrou. Presný dátum autorizácie nie je zatiaľ známy. Predpokladáme, že prvé vakcíny by mohli byť na Slovensku použité najskôr úvodom roka, teda v januári. Cieľom štúdií bolo porovnať účinnosť vakcín ku zabráneniu vzniku klinickej formy ochorenia, ktoré spôsobujú koronavírusy SARS-CoV-2. Klinická účinnosť MMR vakcín bola 90, respektíve 94,5 %, čo v laickej reči znamená, že menej ako jeden z desiatich pacientov, ktorí v štúdii ochoreli na COVID-19, dostávalo vakcínu a deväť z desiatich pacientov, ktorí v klinickej štúdii ochoreli na COVID-19, dostávali placebo, teda neúčinnú látku. U adenovírusovej vakcíny konzorcia AstraZeneca Oxfordská univerzita je celková účinnosť vakcíny 70 %. Vami udávaná účinnosť vakcín 90 % bola dosiahnutá iba v jednom dávkovacom režime.
Priamym cieľom štúdií nemohla pochopiteľne byť analýza vplyvu vakcín na ďalšie šírenie infekcie. V súčasnosti však takéto štúdie prebiehajú. V najprestížnejšom časopise Nature bola zároveň zverejnená informácia ohľadom štúdií, ktoré predbežne poukazujú na to, že používanie vakcín môže viesť k zníženiu prenosu infekcie SARS-CoV-2 a tuná mám aj doslovný citát tejto štúdie: "Early indications are that the vaccine might have reduced the frequency of such infections, which would suggest that transmission might also be reduced." Až do zverejnenia ďalších odporúčaní je potrebné, aby neočkovaní, podobne ako aj očkovaní, nosili v súlade s odporúčaniami rúška a dodržiavali základné pravidlá ROR, teda nosiť rúško, dodržiavať odstup a hygienu rúk.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

10.12.2020 o 14:04 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:07

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán minister, aj že ste merali cestu do parlamentu. Takže ak to správne chápem, laicky povedané, ten, kto sa dá zaočkovať, má väčšiu pravdepodobnosť, že nezíska koronavírus, ale nie je zatiaľ garantované, že nebude šíriteľom koronovírusu, hej, tak to chápem. A v tejto súvislosti sa chcem spýtať, že či môžete vylúčiť, že očkovanie zdravotníckeho personálu bude na Slovensku tiež dobrovoľné, že by ste to povedali, lebo veľa, veľa pracovníkov v zdravotníckom sektore sa nás to pýta, zrejme aj vás. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

10.12.2020 o 14:07 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:07

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za doplňujúce otázky. Očkovanie bude dobrovoľné, rovnako aj u zdravotníckeho personálu, to môžem garantovať. A osobne sa dokonca nazdávam, že každý občan by sa mal aj rozhodnúť, ktorou vakcínou chce byť zaočkovaný. Samozrejme, budeme postupne informovať, ako tie vakcíny budú prichádzať aj, aj na náš trh.
Ako som čítal v tej odpovedi, tak zatiaľ je, s veľkou pravdepodobnosťou sa predpokladá teda, že zaočkovaní nebudú roznášači, ale nie je to ešte dokázané. Prebiehajú tie štúdie. V momente, jak tie štúdie budú známe, tak potom by sme to definitívne oznámili. Dokým tieto štúdie nebudú ukončené a teda nebudeme mať presnú a spoľahlivú informáciu, tak, ako som povedal, bude potrebné naďalej nosiť rúška. A teda v podstate tí, čo budú zaočkovaní, aj tí, čo budú nezaočkovaní, budú dodržiavať tie isté opatrenia.
Skryt prepis

10.12.2020 o 14:07 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:07

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za otázku. Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Lekári prvého kontaktu, všeobecní lekári pre dospelých a všeobecní lekári pre deti a dorast sú pravidelne informovaní o nových terapeutických postupoch a ich zmenách v liečbe ochorenia COVID-19. Informovaní sú prostredníctvom webovej stránky ministerstva zdravotníctva cestou odboru štandardných terapeutických postupov, ale hlavne prostredníctvom webinárov organizovaných odbornými spoločnosťami.
Vzhľadom na veľmi intenzívne sa meniace aktualizované informácie o účinnej liečbe často preberajú a modifikujú aj postupy iných krajín WHO, európskych odborných spoločností, ktorých slovenské odborné spoločnosti sú aktívnymi členmi. Odporúčania jednotlivých spoločností sú vo svojej podstate identické a líšia sa len minimálne. Terapeutické odporúčania sa líšia v závislosti od veku pacienta, ktorému sú určené, a od priebehu ochorenia u toho ktorého jednotlivca. Liečba v pred hospitalizačnej starostlivosti je vždy imunomodulačná a volená podľa zdravotného stavu a komorbidít pacienta. Zostáva vždy na aktuálnom posúdení lekára. V štandardnej iniciálnej fáze liečby sa používa: betaglukány, bioflavonoidy najmä kvercetín a resveratrol, zinok, vitamín B, C, vitamín D, antipyretiká, analgetiká, antitoxiká. Dávkovanie závisí od veku a zdravotného stavu pacienta a v prípade, že by ste mali záujem, tak mám tu aj priložených niekoľko protokolov, podľa ktorých postupujú lekári prvého kontaktu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

10.12.2020 o 14:07 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:10

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážená pani poslankyňa, ja by som najprv povedala, že ako to, čo je vlastne predmetom žaloby a potom, aký bol presne postup a aké sú vlastne možnosti Slovenskej republiky.
Predmetom žaloby je návrh na priznanie náhrady škody na základe mimosúdnej zodpovednosti spôsobenej žalobcovi z dôvodu dvoch škodných udalostí. Prvá má spočívať v tom, že došlo k spracovaniu osobných údajov bez súhlasu súdu alebo nezávislého správneho orgánu akvizíciou a extrakciou dát mobilných telefónov, ako aj únikom údajov z prostredia žalovaného. Druhá škodná udalosť má spočívať v tom, že žalovaný vypracoval oficiálnu správu, v ktorej uviedol, že žalobca je uvedený v tzv. mafiánskych zoznamoch. Žalobné dôvody podľa žalobcu boli, sú založené na tom, že tu malo dôjsť k úniku osobných údajov žalobcu z dispozície žalovaného protiprávnym konaním a ďalej samozrejme tým, že teda bol zaradený do tzv. mafiánskych zoznamov. Až toto zaradenie žalobcu je zásahom, nezákonným spracovaním osobných údajov.
K tomu možnému vstupu by som povedala takto. Slovenská republika, samozrejme, môže vstúpiť vlastne do všetkých konaní, ktoré prebiehajú pred Európskym súdnym dvorom a vždy treba zvážiť, samozrejme, či je to v záujme Slovenskej republiky. Vždy v rámci týchto konaní zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdnym dvorom identifikuje subjekty, ktorých sa môže dotkýňať samotný spor. Tak to urobila aj v tomto prípade. Robila to ona osobne. To znamená, kontaktovala dotknuté subjekty, z ktorých vymenujem Generálnu prokuratúru, ministerstvo vnútra, Úrad vlády, Úrad na ochranu osobných údajov. Samozrejme, istým spôsobom sa cítilo dotknuté aj ministerstvo spravodlivosti s ohľadom na povahu veci. Žiadny z týchto dotknutých orgánov nemal záujem o to, aby Slovenská republika vstúpila do tohto konania ako vedľajší účastník.
To znamená, že následne aj ja som komunikovala so zástupkyňou a riešili sme otázku, keďže žiadny nemá záujem, dokonca keďže ani v danom čase, ktorý bol, dokedy sa mali dotknuté orgány vyjadriť, dokonca od niektorých neprišla odpoveď, osobitne Generálna prokuratúra aj ministerstvo vnútra bolo dotazované, aby sme mali od nich jednoznačnú odpoveď, či majú alebo nemajú záujem vstúpiť do konania, vlastne tým výsledkom bola negatívna odpoveď. S ohľadom na to sme vyhodnocovali, že keďže je tu nezáujem priamo dotknutých vstúpiť do konania, ako by vlastne vyzerala intervencia Slovenskej republiky, keďže vlastne samotná intervencia spočíva práve v informáciách osobitne z Generálnej prokuratúry, ministerstva vnútra. Bez takejto vzájomnej súčinnosti sme si to ani veľmi nevedeli predstaviť.
Súčasne treba povedať, že ak Slovenská republika vstúpi do konaní ako vedľajší účastník, dostáva otázky, ktoré nevieme vopred predvídať. To znamená, s ohľadom na celú túto situáciu aj ja som vyhodnotila, keďže je jednoznačne zrejmé, že to súvisí s dôkazom, ktorý je kľúčový v predmetnom trestnom konaní, že je namieste v tomto momente to ponechať, jednak posúdenie tohto dôkazu nezávislým, nestranným súdom v Slovenskej republike, ako aj posúdenie celého toho sporu a toho predmetu sporu na Európskom súdnom dvore, pričom ale treba povedať, je, že z mojej strany určite budem intervenovať aj na ministerstve vnútra, aj u nového generálneho prokurátora, aby EUROPOL, ktorý je v tomto prípade žalovaný, aby dostal všetky informácie, aby bol riadne zistený skutkový stav od nás. A čo sa týka rozhodnutia v danej veci, tak potom voči tomu má Slovenská republika možnosť podať odvolanie. To znamená, bez ohľadu na to, či sme do toho vstúpili ako vedľajší účastník alebo nie, Slovenská republika môže po doručení rozhodnutia v danej veci, ak bude mať za to, že je na mieste podať odvolanie, z právnych dôvodov podať odvolanie. Môže do toho vlastne tým pádom v plnosti vstúpiť ako plný účastník. Ak by došlo k rozhodnutiu, voči ktorému by podal odvolanie ktorýkoľvek účastník, môžeme sa asi baviť osobitne o EUROPOL, rovnako Slovenská republika môže v odvolacom konaní vstúpiť ako vedľajší účastník. Takže keďže som mala a vnímala som toto portfólio v celosti, tak som mala za to, že v tomto momente je na mieste a v záujme Slovenskej republiky, aby do toho nevstupovala, ale samozrejme, že budeme sledovať celý vývoj a určite máme záujem na tom, aby skutkový stav bol riadne vyšetrený v rámci tohto sporu a ja sa budem sama usilovať o to, aby či už zo strany ministerstva vnútra aj z Generálnej prokuratúry, aby všetky informácie, ktoré potrebuje EUROPOL, aby boli doručené.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.12.2020 o 14:10 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:10

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci, aj pánovi poslancovi za otázku. V súčasnosti sa v liečbe používajú antivirotiká, liekom s registráciou v Európskej liekovej agentúry je Remdesivir. Jeho klinická účinnosť je najvyššia u pacientov, ktorí potrebujú oxygenoterapiu a sú v začiatočných štádiách ochorenia. Skúšajú sa aj iné antivirotiká. Tie však v súčasnosti registráciu v Európskej únii zatiaľ nemajú. Ďalej sa v praxi používajú kortikoidy, podávanie dexametazónu redukuje úmrtnosť a závažnosť ochorenia u neventilovaných, ako aj u ventilovaných pacientov a zdravotníci, samozrejme, pracujú aj s podpornou imunomodulačnou liečbou. Používajú sa viaceré preparáty, ako napríklad azoximer, bromit, inosine pranobex, transfer faktor a iné. V procese registrácie v Európskej liekovej agentúre sú tiež niektoré liečivá, ktoré boli používané v iných indikáciách. Napríklad baricitinib, ktorý je inhibítor JAK kinázy - preparát olumiant bol v kombinácii s Remdesivirom výrazne účinnejší ako samotný Remdesivir. Skúšajú sa aj monoklonálne protilátky a niektoré ďalšie liečivá. Faktom zároveň je, že je potrebná aj komplexná podporná liečba, ktorá zahŕňa podávanie nízkomolekulových heparínov, antibiotík a ďalších liečiv.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.12.2020 o 14:10 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:10

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za otázku. Vážený pán poslanec, je pravdou, že vo viacerých štúdiách bol dokumentovaný závažnejší priebeh infekcie COVID-19 u pacientov so zníženou hladinou vitamínu D3, teda hladinou nižšou ako 20 nanogramov na mililiter. Faktom zároveň je, že podobné výsledky boli zistené u viacerých ďalších metabolických parametrov, ktoré ovplyvňujú predovšetkým bunkovú imunitu. Vo všeobecnosti sa odporúča podávanie vitamínu D u starších ľudí predovšetkým vo forme Alpha1 D3 kvôli oveľa lepšej vstrebateľnosti. Cena jedného balenia, ktoré vystačí na mesiac, je niečo viac ako 10 euro. Pri vašej kalkulácii by do apríla 2021 cena za vitamín Alpha 1 D3 bola teda zhruba 40 euro, čo sú však vyššie náklady, ako uvádzate. Dostupný je aj samotný vitamín D3 od rôznych výrobcov v rôznych dávkach od 1 000 medzinárodných jednotiek do 5 600 medzinárodných jednotiek. Ceny sú, samozrejme, rôzne a dávkovanie individuálne, pričom by ako cieľová mala byť dosiahnutá hladina minimálne 20 nanogramov na mililiter, čo sa najmä u starších ľudí pomocou týchto prípravkov aj často nepodarí. Žiadna krajina v Európskej únii podľa našich vedomostí plošne nehradí náklady na výživové doplnky a vitamíny vrátane vitamínu D3.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.12.2020 o 14:10 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:10

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážená pani poslankyňa, áno, v pôsobnosti ministerstva dopravy a výstavby je okrem iného i podpora nájomného bývania na účely sociálneho bývania, ktorá je v rozhodujúcej miere v súčasnosti zabezpečovaná a realizovaná samosprávami, to znamená mestami a obcami. Na realizáciu tohto nájomného bývania sú vytvorené finančné modely, ktorými sú jednak dotačná schéma v rámci ministerstva dopravy a výstavby, a úverová, realizovaná prostredníctvom zvýhodnených úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania. V rámci tohto modelu je vytvorené 100-percentné financovanie nájomných bytov a je možné financovať aj infraštruktúru.
V programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 - 2024 bola stanovená úloha pokračovať v podpore tohto segmentu nájomného bývania. Naším zámerom však je zvýšiť aj atraktivitu nájomného bývania ako takého. V nadväznosti na uvedené bola spracovaná novela zákona o dotáciách i novela zákona o úveroch ŠFRB. Obe tieto novely boli prerokované a schválené Národnou radou Slovenskej republiky ešte 25. novembra.
Ministerstvo dopravy a výstavby sa snaží motivovať samosprávy, ale aj právnické osoby k obstarávaniu nájomných bytov a preto aj do návrhov boli zapracované požiadavky, ktoré vzniesli zástupcovia miest a obcí, aj podnikateľských subjektov. To znamená, týmito dvoma novelami sme sa snažili zatraktívniť súčasnú schému výstavby a podpory nájomného bývania najmä prostredníctvom samospráv a podnikateľských subjektov. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov ´20 až ´24 stanovuje úlohy aj pre oblasť tzv. štátnych nájomných bytov. Tejto úlohe sa však venuje podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie, ktorý pripravuje a rozpracováva túto tému. Otázky k téme tzv. štátnych nájomných bytov je preto potrebné smerovať na pána podpredsedu vlády.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.12.2020 o 14:10 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:25

Richard Sulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem, pani poslankyňa, dobrý deň, ctení kolegovia, prečítam najprv odpoveď, ako ju mám napísanú, a potom ešte k tomu niečo poviem.
Ministerstvo hospodárstva poskytuje ako rýchlu pomoc pre podnikateľské subjekty vrátane prevádzok, reštaurácií a hotelov dotáciu na úhradu ich nájomného. Výzva na predkladanie žiadosti za obdobie prvej vlny pre tieto typy subjektov bola od 23. júna do konca novembra a išlo o okamžitú veľmi efektívnu pomoc, ktorá pomohla postihnutým prevádzkam tieto nájmy riešiť. Národná banka vyhodnotila túto formu pomoc ako najefektívnejšiu.
A teraz pre vašu informáciu. K 6. decembru bolo prijatých a teda vysporiadaných, prepáčte, bolo prijatých 27-tisíc žiadostí, z nich bolo 19 300 vyplatených v celkovej sume 39 700-tisíc eur. No a keď si pamätáte, bol som tu v Národnej rade asi týždeň-dva dozadu, kde sme v skrátenom konaní schválili predĺženie, čiže táto pomoc bude pokračovať ďalej až do 31. marca a očakávam, že tá suma nebude už možno taká vysoká, lebo obchody boli doteraz otvorené, i keď asi budú znovu zatvorené, ale každopádne tá pomoc bude pokračovať, celkom dobre to nabehlo. Vieme už rýchlo sa vysporiadať s tými žiadosťami a preto si myslím, že toto problém nie je.
No a teraz to, čo chcem k tomu dodať. Samozrejme, nestačí to, to oni nemajú náklady len nájomné, majú pracovné sily, to je ako tak pokryté ministerstvom sociálnych vecí v rámci či už kurzarbeit alebo tej prvej pomoci. No ale potom ešte ostáva množstvo iných nákladov a zatiaľ čo Rakúsko prepláca, ale za všetko dokopy, 80 % obratu, čo považujem za, za zbytočne veľa, tak ale my budeme preplácať 10 percent. Tak pokiaľ by tá iná pomoc bola dostatočná, tak tých 10 % obratu samozrejme, že pomôže. Teraz je otázka, čo je iná pomoc, a tu chcem poukázať na to, že 15. októbra bolo rozhodnuté o zavretí reštaurácií alebo tie, ktoré mali terasu, že boli výrazne obmedzené v tom, že mohli fungovať na terase. Ja som toto už vtedy kritizoval, že sme zásadne proti tomuto. Odvtedy vlastne sa aj vlečie môj spor s premiérom. Počas tých dvoch mesiacov, čo reštaurácie boli zavreté, ani sa nepodarilo výrazne pandémiu utlmiť, ani nemáme žiadne nové zistenia o tom, že by reštaurácie predstavovali nejaké ohniská nákazy. Ja tvrdím dnes, sú zavreté pomaly zbytočne a toto, a pokiaľ ich zavreme úplne, že im nedovolíme ani tie terasy prevádzkovať, tak toto bude prakticky likvidačné pre ne.
Posledná vec, ktorú chcem uviesť, že vtedy, ak boli tie reštaurácie zavreté, tak premiér opakovane avizoval, že on osobne bude riešiť pomoc reštauráciám. Toto neviem, ako dopadlo, je to, samozrejme, jeho dobré právo akúkoľvek agendu si prisvojiť ako premiérsku. Toto som ani nejak nespochybnil, len teda myslím si, že tá pomoc, ako je momentálne nastavená, je, je pomalá, je nízka. Reštaurácie máme zatvorené takmer vo všetkých okresoch viac-menej zbytočne. Nerozumiem, prečo na vleky má stačiť, na lyžiarske vleky má stačiť trojdňový test negatívny, ale do reštaurácií nesmie taký byť, tie musia byť natvrdo zavreté a my si tu likvidujeme náš gastrobiznis. Ak ich zavrieme teraz úplne cez Vianoce, tak, tak tie škody budú v mnohých prípadoch nenávratné, resp. nenapraviteľné preto, lebo mnoho reštaurácií pôjde jednoducho do krachu. Toto je veľmi smutná časť príbehu koronavírusu, ale ja v tom, v tom momente neviem s týmto nič urobiť.
Ďakujem veľmi pekne za vašu otázku.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.12.2020 o 14:25 hod.

Ing.

Richard Sulík

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video