65. schôdza

26.4.2022 - 25.5.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.5.2022 o 17:22 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:22

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, po hlasovaní poprosím. Ďakujem.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, pán Karahuta.

Karahuta, Jaroslav, poslanec NR SR
Vážený pán predseda, v rozprave k uvedenému návrhu zákona vystúpili štyria poslanci, pričom pán poslanec Fecko a pani poslankyňa Halgašová podali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Keďže boli dnes v rozprave podané pozmeňujúce návrhy v zmysle § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku, dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. Skracujeme lehotu.
(Hlasovanie.) Prítomných 128 poslancov, za 85, proti 10, zdržalo 33.
Uvedený návrh sme schválili.

Karahuta, Jaroslav, poslanec NR SR
Dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy spoločne o bodoch 1 až 4 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 83, proti 5, zdržalo sa 41, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Karahuta, Jaroslav, poslanec NR SR
Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pána poslanca Fecka. Dajte, prosím, hlasovať o tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 128 poslancov, za 86, proti 33, zdržalo sa 9.
Uvedený návrh sme schválili.

Karahuta, Jaroslav, poslanec NR SR
Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pani poslankyne Halgašovej. Dajte, prosím, hlasovať o tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 82, proti 38, zdržalo sa 9, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Karahuta, Jaroslav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, keďže sme odhlasovali body zo spoločnej správy, hlasovali sme aj o podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, dajte hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 128 poslancov, za 84, proti 9, zdržalo sa 35.
Uvedený návrh sme schválili.

Karahuta, Jaroslav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, sme v treťom čítaní, otvorte, prosím, rozpravu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku. Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Karahuta, Jaroslav poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 85, proti 9, zdržalo sa 37.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 152/95 Z. z. o potravinách.

Pevne verím, že ma ešte vzadu traja páni počujú. Bol som upozornený a plne sa s tým stotožňujem, musím povedať. Chcel by som poprosiť pána podpredsedu Holého, v budúcnosti, keď príde do Národnej rady, aby došiel slušne ustrojený, nie v teniskách a roztrhaných texaskách. Prosím, ja som tu nikdy nesedel bez kravaty. Za šesť alebo sedem rokov, čo som v parlamente, som neprišiel do tohto pléna bez kravaty. (Potlesk.) Je mi to veľmi ľúto, ale budem to hovoriť vždy, keď niekto sem dojde v rifliach. Ďakujem, pán predseda, že ste ma na to upozornili, ja som si to nevšimol, nevidel som to odtiaľto, musím povedať, že nepáči sa to ani mne a poprosil by som všetkých kolegov naprieč celým spektrom, aby sme dodržiavali nejaké slušné ustrojenie, lebo, a nejakú úctu k tejto inštitúcii. Ďakujem velice pekne za porozumenie a pána podpredsedu Holého, ktorý je z našeho klubu, osobne ešte upozorním, ale myslím si, že ma počul.
Ďakujem pekne, budem pokračovať hlasovaním o bode 71 schváleného programu, ktorým je druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu, tlač 897. Spoločným spravodajcom je člen výboru pre financie a rozpočet poslanec Milan Kuriak, prosím ho, aby uvádzal hlasovanie.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 897.)

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Vážený pán predseda, v rozprave vystúpili dvaja poslanci – pán Viskupič, pán Gyimesi, pričom boli podané štyri pozmeňujúce návrhy. Pán predseda, keďže pozmeňujúce návrhy boli podané v rámci dnešnej rozpravy, dajte, prosím, hlasovať najprv o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 83, proti 11, zdržalo sa 36.
Uvedený návrh sme schválili.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Pán predseda, teraz budeme hlasovať o bodoch spoločnej správy 1 až 5 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 126 poslancov, za 81, proti 9, zdržalo sa 35, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Teraz budeme hlasovať o prvom podanom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pána Viskupiča, úprava režimu vyplácania podielových listov.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 83, proti 9, zdržalo sa 38, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Teraz budeme hlasovať o druhom podanom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pána poslanca Viskupiča, zaokrúhľovanie úhrady platby.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 85, proti 5, zdržalo sa 41.
Uvedený návrh sme schválili.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Pán predseda, teraz budeme hlasovať o treťom podanom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pána poslanca Viskupiča, alternatívne investičné fondy.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 85, proti 5, zdržalo sa 41.
Uvedený návrh sme schválili.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Pán predseda, teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pána Gyimesiho, vyprecizovanie ustanovení k plánu obnovy.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 84, proti 9, zdržalo sa 36, nehlasoval 1.
Uvedený návrh sme schválili.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Pán predseda, keďže sme odhlasovali body zo spoločnej správy a hlasovali sme aj o podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, dajte hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 82, proti 10, zdržalo sa 37, nehlasoval 1.

Uvedený návrh sme schválili.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Pán predseda, sme v treťom čítaní, otvorte, prosím, rozpravu.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako celku. Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s prijatými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 84, proti 9, zdržalo sa 37.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízovej situácii na finančnom trhu.

Pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k verejnému hlasovaniu o

návrhu na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, tlač 958,
o návrhu na voľbu komisára pre deti – nová voľba II, tlač 1003,
o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa, tlač 1002,
o návrhu Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu, tlač 954, opakovaná voľba,

ktoré vykonáme spolu s tajným hlasovaním o návrhu poslanca Miroslava Kollára na odvolanie poslanca Mariána Kéryho z funkcie predsedu zahraničného výboru (tlač 999).

(Tajné hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kollára na odvolanie poslanca Mariána Kéryho z funkcie predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 999.)

Svoju voľbu vyjadríte tak, že na každom hlasovacom lístku pri každom mene a pri priezvisku kandidáta označíte tú alternatívu, za ktorú hlasujete „za" alebo „proti", alebo „zdržiavam sa".
Platný je len ten hlasovací lístok, na ktorom je označená alternatíva „za" najviac u jedného kandidáta. Hlasovací lístok je neplatný, ak pri niektorom mene nie je voľba označená alebo ak je hlasovací lístok menený alebo doplňovaný. Ak sa náhodou pomýlite, prosím, vyžiadajte si nový hlasovací lístok.
Na hlasovacom lístku k odvolaniu predsedu výboru označte tú alternatívu, za ktorú hlasujete „za", „proti", „zdržiavam sa".
Prosím všetkých overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie, súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví. Pristúpime k vykonaniu hlasovania.

(Akt verejného a tajného hlasovania.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.5.2022 o 17:22 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:55

Monika Kavecká

Vystúpenie v rozprave 19:10

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 25. mája 2022.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prezvali 130 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 130 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky zo 130 odovzdaných hlasovacích lístkov boli tri neplatné a 127 platných, teda všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– za Jaroslav Ivančo za hlasovalo 68 poslancov, proti 12 poslancov a 47 poslancov sa zdržalo hlasovania,
– za Ivan Kuhn hlasovalo za 16 poslancov, proti 15 poslancov a 96 sa zdržalo hlasovania,
– za Martin Vojtašovič hlasovalo za 10 poslancov, 15 proti a zdržalo sa hlasovania 102 poslancov.
Na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní bol za podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky zvolený Jaroslav Ivančo.
Overovatelia poverujú svojho člena Zitu Pleštinskú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predseda.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.5.2022 o 19:10 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 19:10

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu komisára pre deti, ktoré sa konalo 25. mája 2022, nová voľba II.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu komisára pre deti bolo v novej voľbe II vydaných a poslanci si osobne prevzali 130 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 130 poslancov.
Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu komisára pre deti všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 130 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 8 neplatných a 122 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– za Natáliu Blahovú hlasovalo za 4 poslanci, hlasovalo proti 22, zdržalo sa hlasovania 96 poslancov,
– za Júliu Lindtnerovú hlasovalo 0 poslancov, proti 20 poslancov, zdržalo sa hlasovania 102 poslancov,
– za Jozefa Mikloška hlasovalo za 79 poslancov, hlasovalo proti 13, zdržalo sa hlasovania 30,
– za Janette Motlovú hlasovalo za 30, hlasovalo proti 12, zdržalo sa hlasovania 80 poslancov.
Na voľbu komisára pre deti je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní v novej voľbe II bol za komisára pre deti zvolený Jozef Mikloško.
Overovatelia poverujú svoju členku Luciu Drábikovú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Gratulujem.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.5.2022 o 19:10 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 19:10

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem pekne za slovo.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa, ktoré sa konalo dňa 25. mája 2022.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 130 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 130 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 130 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné a 127 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– za pána Patrika Dubovského hlasovalo za 6, proti 8, zdržalo sa 113,
– za pána Miroslava Lehkého hlasovalo za 13, proti 7, zdržalo sa 107,
– za pána Jerguša Sivoša hlasovalo za 67, proti 11, zdržalo sa 49 poslancov.
Na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní bol za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa zvolený pán Jerguš Sivoš.
Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.5.2022 o 19:10 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 19:10

Peter Dobeš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem za slovo.
Vážené pani kolegyne, kolegovia, zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktoré sa konalo 25. mája 2022. Išlo o opakovanú voľbu.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 130 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 130 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v opakovanej voľbe všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 130 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné a 126 platných.
Za Martina Lukačoviča za hlasovalo 30, proti 20, zdržalo sa 76.
Za Michaelu Rakovickú za hlasovalo 7, proti 21, zdržalo sa 98.
Na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní v opakovanej voľbe za člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie nebol zvolený žiaden z navrhnutých kandidátov.
Keďže nebol zvolený člen Rady Slovenského pozemkového fondu vykoná sa nová voľba.
Overovatelia poverujú svojho člena Petra Dobeša oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.5.2022 o 19:10 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 19:10

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na odvolanie predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo dňa 25. mája 2022.
Na tajné hlasovanie o návrhu na odvolanie predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 129 hlasovacích lístkov, teda na odvolaní bolo prítomných 129 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na odvolanie predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 129 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.
Zo 128 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na odvolanie Mariána Kéryho z funkcie predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 19 poslancov, proti 54 poslancov, zdržalo sa 55 poslancov.
Na odvolanie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol Marián Kéry odvolaný z funkcie predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.5.2022 o 19:10 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video