65. schôdza

26.4.2022 - 25.5.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

26.4.2022 o 13:10 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

13:10

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Pán predseda, podávam procedurálny návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky prerokovala tlač 916, bod 49, pred tlačou 734, bod 41. Ďakujem.
Skryt prepis

26.4.2022 o 13:10 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:10

Anna Andrejuvová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Na základe dohody troch koaličných poslaneckých klubov - OĽANO, SaS a SME RODINA - navrhujem vypustiť z návrhu programu parlamenté tlače 781, zahraniční Slováci, 927, novela zákona o obecnom zriadení, a zaradiť ich do programu najbližšej riadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 14. júna. Tiež navrhujem zaradiť hlasovanie o tlačiach 868 a 874 na neskôr v priebehu schôdze. Termín hlasovania bude oznámený. Zároveň navrhujem presunúť za bod 76 programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky nasledovné parlamentné tlače: 897, 840, 857 a 931.
Skryt prepis

26.4.2022 o 13:10 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:10

Ondrej Ďurica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, dávam návrh na doplnenie bodu programu tejto schôdze, ktorým je návrh na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vykonanie finančnej kontroly Najvyšším kontrolným úradom vo veci darovacej zmluvy, ktorej predmetom bolo darovanie protilietadlového raketového systému S-300 Ukrajine.
Zdôvodnenie: nakladanie s majetkom štátu je jasne a pomerne prísne obmedzené zákonom o správe majetku štátu. Z vyššie uvedeného zákona o správe majetku štátu vyplýva, že darovať možno len prebytočný majetok, ktorý už neplní, ani v budúcnosti nebude plniť úlohy štátu, na ktorý bol určený, a podľa zákona o správe štátneho majetku je dôvodný predpoklad, že interným postupom ministerstva obrany v tejto veci bol opomenutý zákonný postup.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

26.4.2022 o 13:10 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:10

Anna Andrejuvová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 26. apríla 2022 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o neuplatňovaní a zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníkov.
Vláda Slovenskej republiky vymenovala poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála dňom 4. apríla 2022 za štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála sa uvedeným dňom vymenovania neuplatňuje.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1041 z 19. apríla 2022 zobral na vedomie vyhlásenie náhradníkov za stranu Sloboda a Solidarita, a o ich vzdaní sa práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v poradí podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v zápisnici štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020.
1. Ivana Husára, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita, pretože vykonáva funkciu štátneho tajomníka na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.
2. Jána Rudolfa, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita, pretože vykonáva funkciu predsedu Štátnych hmotných rezerv.
3. Moniky Kurian, rodenej Filipovej, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradníčka za stranu Sloboda a Solidarita, pretože prijala pracovnú ponuku v medzinárodnej organizácii v zahraničí.
Predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky bolo dňa 19. apríla 2022 doručené oznámenie o právoplatnosti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za úmyselný trestný čin, spisová značka 4TO/1/2021 z 5. apríla 2022, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho vyhlásenia v trestnej veci poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu.
Podľa čl. 81 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1042 a 1045 z 19. apríla 2022 vyhlásil podľa príslušných ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dňom 19. apríla 2022 nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 nasledovne:
Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála za stranu Sloboda a Solidarita nastupuje dňom 19. apríla 2022 náhradník Jozef Kanuščák.
Na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko nastupuje dňom 19. apríla 2022 náhradníčka Slavěna Vorobelová.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa oboznámil s rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasťou predloženej informácie je aj návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý prečítam.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 26. apríla 2022 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o neuplatňovaní a zániku poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníkov. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. že vláda Slovenskej republiky vymenovala poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála dňom 4. apríla 2022 za štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála sa podľa čl. 5 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 TZ. z. uvedeným dňom vymenovania neuplatňuje,
2. že dňa 19. apríla 2022 bolo predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky doručené oznámenie o právoplatnosti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za úmyselný trestný čin, spisová značka 4TO/1/2021 z 5. apríla 2022, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho vyhlásenia v trestnej veci poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu. Podľa § 81 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestná čin, a teda mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu zaniká dňom 5. apríla 2022,
3. že podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 10 ods. 1, 2 písm. b) a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1042 z 19. apríla 2022 vyhlásil nastúpenie náhradníka podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb Národnej rady Slovenskej republiky dňa 29. februára 2020. Za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála nastupuje dňom 19. apríla 2022 náhradník Jozef Kanuščák, narodený 18. februára 1974, bytom Lipany,
4. že podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 10 ods. 1, 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1045 z 19. apríla 2022 vyhlásil nastúpenie náhradníka podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, a o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020 za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko na uprázdnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, nastupuje dňom 19. apríla 2022 náhradníčka Slavěna Vorobelová, narodená 18. novembra 1981, bytom Humenné,
5. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o neuplatňovaní a zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníkov.
Ďakujem. Pán predseda, skončila som.
Skryt prepis

26.4.2022 o 13:10 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:25

Rastislav Schlosár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, aj keď takto nezvykle, lebo vyzerá to, že to je iba taká technická záležitosť, že tu ideme zobrať na vedomie informáciu mandátového a imunitného výboru k niečomu, čo je možno podľa väčšiny z vás už hotová vec, čo je niečo samozrejmé, že zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána poslanca Mariana Kotlebu, tak ja vám musím povedať, že nie je to taká samozrejmá vec a to z toho dôvodu, že si položme v prvom rade otázku, kto, kto je ten, čo rozhodol o tom, že mandát pána poslanca Kotlebu zanikol. Môžte povedať, že zanikol priamo na základe ústavy. Áno, mandát poslanca v prípade, ak spácha trestný čin a splnia sa ústavné podmienky, tak naozaj zaniká na základe, alebo teda priamo na základe ústavy.
Lenže kto je ten, čo posudzuje, či boli v tomto prípade splnené ústavné podmienky na zánik mandátu pána poslanca Kotlebu? Nie je to ani mandátový a imunitný výbor, nie sme to ani my poslanci Národnej rady, aby sme tu na základe nášho hlasovania sa vyjadrili, že mandát poslanca Národnej rady zanikol, aby sme ako keby zobrali mandát niekomu, kto tento mandát získal v riadnych demokratických voľbách, v ktorom ho volilo alebo krúžkovalo viac ako 170-tisíc ľudí a ktorého mandát bol riadne osvedčený Štátnou volebnou komisiou. A hoci máme v rukách právoplatný rozsudok Najvyššieho súdu, ten rozsudok, ten odsudzujúci rozsudok pána poslanca Kotlebu, ten rozsudok nie je o tom, že stráca mandát, to nekonštatoval Najvyšší súd, ale konštatoval iba to, že sa dopustil úmyselného trestného činu. Čiže, čiže v tomto prípade tu nie je žiadne rozhodnutie kompetentného orgánu, lebo jediný, kto môže vykladať ústavu, či boli splnené, alebo neboli splnené podmienky na zánik jeho mandátu je Ústavný súd. A vy veľmi dobre viete, že toto je v histórii samostatnej Slovenskej republiky prvý prípad, ktorý v takomto prípade riešime, kde bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin, ktorý bol ale podmienečne odložený, teda trest, výkon trestu odňatia slobody bol podmienečne odložený.
Neexistuje teda žiaden judikát, žiaden judikát, žiadne rozhodnutie Ústavného súdu, kedy by vykladal ten sporný článok 81a písm. f) ústavy.
Ja vám teda poviem iný názor na vec, ako máte možno vy ostatní, a teda ako je možné vykladať ten paragraf, alebo teda článok 81a písm. f) ústavy. Neviem, kto z vás ho čítal, kto z vás ho nečítal, ale keď ste ho nečítali, dobre si ho prečítajte, ja ho budem citovať: "Mandát poslanca zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým bol poslanec odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody." Nikto nespochybňuje, že tu máme právoplatný rozsudok Najvyššieho súdu, podľa ktorého bol pán poslanec Kotleba odsúdený za úmyselný trestný čin, ale to je len prvá ústavná podmienka na zánik mandátu poslanca. Na to, aby mohol v konečnom dôsledku mandát poslanca z ústavy zaniknúť, musí byť splnená aj druhá podmienka, a to skutočnosť, že súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody. Teda inými slovami zjednodušene povedané, ak je poslanec právoplatne odsúdený, či už za úmyselný trestný čin, alebo aj za trestný čin z nedbanlivosti, tak na to, aby mu mandát poslanca zanikol, musí byť zároveň odsúdený nepodmienečne na trest odňatia slobody, teda ľudovo povedané, namiesto podmienky by musel ísť priamo do väzenia. A to, a práve toto sa v prípade pána poslanca Kotlebu nestalo, keďže v jeho prípade súd, a vyplýva to aj z toho rozsudku, ktorý tu bol do Národnej rady doručený, v tomto prípade súd rozhodol o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody.
Kolegyne, kolegovia, na tomto mieste musím povedať, že je absolútne jedno, čo si myslíte o našej strane alebo čo si myslíte o pánovi poslancovi Kotlebovi, čo si myslíte o tom rozsudku Najvyššieho súdu, či bol zákonný, či bol spravodlivý, to jednoducho je vec vášho názoru, nikto vám ho neberie. Ale dôležité je to, ako je doslovne napísaná ústava z hľadiska gramatických pravidiel slovenského jazyka, a len na základe tohto môžme zaujať k tomu nejaké stanovisko. Ja viem, že mnohí z vás už by boli najradšej, keby sa pána Kotlebu nadobro zbavili, keby ste sa zbavili možno aj nás, všetkých ostatných poslancov, čo tu zostali za Ľudovú stranu Naše Slovensko, evidentne je to zrejme z tejto strany, ale keď to tak chcete urobiť, tak hovorím otvorene, urobte to tak, aby to bolo v súlade s ústavou, a najlepšie urobte to tak, aby ste nás porazili v riadnych demokratických voľbách, pretože len ľudia majú právo rozhodnúť o tom, že či tu má byť pán Kotleba v tomto pléne, v tomto parlamente, alebo či tu nemá byť, ale nie vy, ktorí máte naňho, samozrejme, veľakrát úplne skreslené názory.
Preto, páni poslanci, ešte raz, prečítajte si, prečítajte si ten článok 81a, písm. f) a vykladajte ho výlučne podľa toho, ako je gramaticky napísaný, pretože v mnohých prípadoch zákonov vieme, že je rozhodujúce, či tam máme "a" alebo máme "alebo", a v tomto prípade je rozhodujúce, či máme čiarku, či máme čiarku pred tým písmenom alebo teda pred tou spojkou a, alebo ju tam nemáme, pretože to ustanovenie znie a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody.
Ak by tam pred tou spojkou "a" čiarka nebola, tak potom naozaj podľa gramatických pravidiel slovenského jazyka by sa táto podmienka vzťahovala len na tie predchádzajúce slová, ktorými bol poslanec odsúdený za trestný čin, a teda nie na slová za úmyselný trestný čin. Lenže v tomto prípade, keď si to prečítate, tak tam pred tou spojkou "a" tá čiarka skutočne je, a preto sa táto podmienka vzťahuje aj na slová "za úmyselný trestný čin". A ja musím povedať, že je absolútne jedno, ako si to vykladá zákonodarca, a je absolútne jedno, čo tým sledoval, aký bol jeho úmysel, alebo či sa len pomýlil, že tam tú čiarku dal, namiesto toho, aby ju odtiaľ vyhodil, ak to myslel inak. Ale dôležité je to, ako je to napísané a ako to bolo v Národnej rade schválené.
Preto ešte raz, panie poslankyne, páni poslanci, my tu dneska neriešime nejakú technickú otázku, my tu riešime len to, či zoberieme na vedomie skutočnosť, ktorá je v zásade nepravdivá, a teda, že zanikol mandát poslanca, a či sa teda postavíme za to, aby stratil mandát poslanec Národnej rady, ktorého, ešte raz zdôrazňujem, volilo v demokratických voľbách do Národnej rady viac ako 170-tisíc občanov Slovenskej republiky, tak aby zastupoval ich názory a záujmy. Preto, panie poslankyne, páni poslanci, ak zoberieme informáciu mandátového a imunitného výboru o zániku mandátu pána poslanca Kotlebu na vedomie, znamená to fakticky, že zoberieme na vedomie skutočnosť, ktorá nenastala, že zoberieme na vedomie nepravdivú skutočnosť, a tým fakticky sa postavíme v rozpore s ústavou na stranu tých, ktorí tvrdia, že mandát poslanca zanikol, hoci tento bol, ešte raz zdôrazňujem, zvolený v demokratických voľbách občanmi Slovenskej republiky.
No a ja verím len v to, že ak aspoň trochu máte v úcte Ústavu Slovenskej republiky, ak máte v úcte nejaké základné demokratické princípy, tak nedopustíte, aby sa takáto vyslovene do očí bijúca nespravodlivosť, nezákonnosť a v podstate aj nebezpečný precedens a ignorovanie vôle státisícov občanov Slovenskej republiky tu, na pôde Národnej republiky, stal.
Skryt prepis

26.4.2022 o 13:25 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:25

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Schlosár, chcem vás ubezpečiť, že teda z mojej, za seba osobne hovorím, z mojej strany nejde o žiadny úmysel, o žiadnu osobnú pomstu, ani nemám nejaký vážny problém ja osobne s tým, že, že občania tejto republiky si kohokoľvek do parlamentu zvolia. Tak to má byť, žijeme v demokratickej krajine, ľudia sa rozhodujú a potom žijú následky svojich rozhodnutí a také máme, také máme potom životnú úroveň v krajine. To, čo si myslím o tom, o vašej politike a o týchto veciach, je úplne iná vec, ale tak to má byť, že demokraticky zvolené strany tu majú byť.
Druhá a úplne iná vec je, že ľudia si nemôžu zvoliť hocijakého vagabunda, aj keď sa im akokoľvek páči, aj Al Capone bol veľmi obľúbený medzi ľuďmi, ale ja teraz neporovnávam pána Kotlebu, to nechcem tým povedať, ale že teda nie je to úplne neobmedzené a je to tak správne, a asi sa nechceme baviť o tom, že keď niekto úmyselne spácha nejaký trestný čin, že by tu mal sedieť, lebo môže ísť aj o iné skutočnosti. Ja rozumiem, že vám to, čo spravil váš predseda, nepripadá vážne, ale náš Trestný poriadok toto vníma ako porušenie zákona, ako trestný čin, a bol za to právoplatne odsúdený orgánmi na to určenými. Najprv sa obhajoval tým, že v jeho prípade nebol dokázaný úmysel. Keď teda nakoniec súd napísal, že jasne úmysel dokázaný bol, teraz sa obhajuje nejakou čiarkou, a teda tým, že keď, keď ide o neúmyselný trestný čin a ide o podmienku, tak nemá prísť o mandát, ale predsa tí, ktorí ten zákon písali, tak jednoznačne povedali, ten úmysel je taký, že pokiaľ je akýkoľvek úmyselný trestný čin spáchaný, vtedy o mandát akýkoľvek poslanec prichádza, či pôjde o kohokoľvek z vašej strany alebo aj z našej, keby takéto niečo bolo, tam to nie je na diskusiu. V prípade, ako bol napr. pán poslanec Lipšic, kde sa stala dopravná nehoda, kde neúmyselne prišlo k takémuto skutku, on tu mohol zostať, ale mal toľko chochmesu, že sa vzdal vtedy mandátu a už v žiadnom prípade by určite nepredvádzal niečo takéto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

26.4.2022 o 13:25 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:25

Miroslav Žiak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Schlosár, ja som sa úplne snažil úprimne pomôcť vášmu predsedovi, aby sa dostal ako návšteva na moje meno do Národnej rady, aby si nemusel urobiť hanbu, aby mohol v kľude prísť, ale ukázalo sa, že on nieže len je mizerný nácek, to dokázal súd, ale ešte je aj mizerný právnik, ktorý nerozumie úplne základným veciam, ktoré sú jasne napísané v tej ústave. A vy sa tu snažíte obracať zhora nadol, z hlavy na hlavu a dole a hore, nepochopím vás, nechápem vás. Mohol z toho krásne vycúvať, ale nie, vy musíte robiť ešte aj z tohto divadlo.
Skryt prepis

26.4.2022 o 13:25 hod.

Ing.

Miroslav Žiak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:25

Rastislav Schlosár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Cigániková, tu vôbec nie je dôležité to, čo si myslíte, že či by tu mali, či je morálne, aby tu sedeli ľudia, ktorí boli odsúdení za úmyselné trestné činy, my z hľadiska zákona aj z hľadiska ústavy môžme riešiť iba to, či ústava v takomto prípade, ak teda nebol podmienečne, ak nebol podmienečne odložený, alebo bol podmienečne odložený výkon trestu odňatia slobody, či bola splnená tá podmienka na to, aby zanikol mandát, alebo nezanikol mandát. Nie, že či si vy myslíte to, že by tu mal byť, alebo nemal byť zato, že dostal nejaký trest, čiže to je jedna vec.
A druhá vec, už keď ste spomenuli toho pána Lipšica, toho v súčasnosti špeciálneho prokurátora, tak dobre, že ste to spomenuli, pretože neviem, kto z vás si myslí, že je spravodlivé, aby poslanec, riadne zvolený občanmi, stratil mandát za to, že rozdáva šeky so sociálnou pomocou, kde sú nejaké čísla, kde niekto vidí nejaký extrémizmus. V porovnaní s Danielom Lipšicom, ktorý mal na svedomí človeka, aj keď teda neúmyselne, ale mal na svedomí človeka tým, že porušil dopravné predpisy, a za odmenu, za odmenu, síce áno, sám sa vzdal mandátu, ale za odmenu v konečnom dôsledku dnes, dnes Daniel Lipšic je špeciálnym prokurátorom. To znamená, povýšil sa. V podstate jednu funkciu stratil, jednu funkciu stratil, druhú získal. Ak v tomto vidíte spravodlivosť, aby jeden človek za nejaké čísla stratil mandát a druhý človek aby bol v takejto vysokej funkcii za to, že usmrtil, alebo teda napriek tomu, že, napriek tomu, že usmrtil človeka, tak ja v tom jednoznačne spravodlivosť žiadnu nevidím.
Skryt prepis

26.4.2022 o 13:25 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:10

Štefan Holý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vám predložiť
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (číslo tlače 966).

Hlavným dôvodom vypracovania návrhu zákona je v nadväznosti na podnet streleckej verejnosti a poľovníckych organizácií úprava niektorých ustanovení zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v nadväznosti na zariadenie iba toho tlmiča, o zaradenie iba toho tlmiča hluku výstrelu medzi zakázané doplnky zbrane, ktorý nespĺňa požiadavky podľa zákona č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu.
Zmeny sa týkajú úpravy použitej terminológie, požiadaviek na tlmič, posudzovania zhody, označovania a výstupných dokumentov posudzovania zhody tlmiča a úprav vyplývajúcich z aplikačnej praxe.
Návrhom zákona sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive vo vzťahu k zariadeniu neodnímateľného tlmiča a odnímateľného tlmiča do príslušných kategórií strelných zbraní.
Návrhom zákona sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zo zakázaných spôsobov lovu a iných zákazov sa vypúšťajú zbrane s tlmičmi hluku výstrelu. Tlmič hluku výstrelu sa stáva dovoleným doplnkom zbraní na poľovnícke účely.
Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Vládny návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá sociálny vplyv, nemá žiadny vplyv na životné prostredie, nemá vplyv na služby verejnej správy pre občana, nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti a ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Vládny návrh zákona má pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.4.2022 o 14:10 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:10

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k

vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. (tlač 966).

V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor, Výbor pre hospodárske záležitosti a Výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna 2022. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.4.2022 o 14:10 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video