Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.10.2021 o 16:09 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 16:09 - 16:10 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ja by som to zhrnul takto. Bez ohľadu na to čo sa nachádza v dôvodovej správe v tejto novele zákona, bez ohľadu na to, aký je deklarovaný cieľ tejto novely zákona, fakt je taký, že keď si prečítame paragrafové znenie, keď si pozrieme, kam toto paragrafové znenie smeruje, akú budú jeho účinky čo bude znamenať v praxi, tak to znamená toľko, že minister vnútra doteraz, z doteraz nevykonateľnej fiktívnej prekážky práva voliť pre osoby, ktoré sa nachádzajú v karanténe, ktorá sa prakticky nedala aplikovať, ani sa v minulosti nikdy neaplikovala, urobí reálnu a vykonateľnú prekážku práva voliť. Reálnu a vykonateľnú. To je jediná zmena, ktorá
===== ..., že minister vnútra doteraz, z doteraz nevykonateľnej, fiktívnej prekážky práva voliť pre osoby, ktoré sa nachádzajú v karanténe, ktorá sa prakticky nedala aplikovať, ani sa v minulosti nikdy neaplikovala, urobí reálnu a vykonateľnú prekážku práva voliť. Reálnu a vykonateľnú. To je jediná zmena, ktorá tam nastala, a to čo by tam naopak malo byť a to teda to, že právo voliť by sa malo zobrať osobám, ktoré sú vo výkone trestu, ktorí sú právoplatne odsúdení minimálne za nejaké úmyselné trestné činy, minimálne za tie najzávažnejšie trestné činy trebárs na doživotie, tak to samozrejme táto novela absolútne žiadnym spôsobom nerieši, ale naopak rieši to, ako zaviesť do praxe obmedzovania alebo teda odobratie volebného práva osobám, ktoré sú v karanténe.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 16:09 - 16:10 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ja by som to zhrnul takto. Bez ohľadu na to čo sa nachádza v dôvodovej správe v tejto novele zákona, bez ohľadu na to, aký je deklarovaný cieľ tejto novely zákona, fakt je taký, že keď si prečítame paragrafové znenie, keď si pozrieme, kam toto paragrafové znenie smeruje, akú budú jeho účinky čo bude znamenať v praxi, tak to znamená toľko, že minister vnútra doteraz, z doteraz nevykonateľnej fiktívnej prekážky práva voliť pre osoby, ktoré sa nachádzajú v karanténe, ktorá sa prakticky nedala aplikovať, ani sa v minulosti nikdy neaplikovala, urobí reálnu a vykonateľnú prekážku práva voliť. Reálnu a vykonateľnú. To je jediná zmena, ktorá
===== ..., že minister vnútra doteraz, z doteraz nevykonateľnej, fiktívnej prekážky práva voliť pre osoby, ktoré sa nachádzajú v karanténe, ktorá sa prakticky nedala aplikovať, ani sa v minulosti nikdy neaplikovala, urobí reálnu a vykonateľnú prekážku práva voliť. Reálnu a vykonateľnú. To je jediná zmena, ktorá tam nastala, a to čo by tam naopak malo byť a to teda to, že právo voliť by sa malo zobrať osobám, ktoré sú vo výkone trestu, ktorí sú právoplatne odsúdení minimálne za nejaké úmyselné trestné činy, minimálne za tie najzávažnejšie trestné činy trebárs na doživotie, tak to samozrejme táto novela absolútne žiadnym spôsobom nerieši, ale naopak rieši to, ako zaviesť do praxe obmedzovania alebo teda odobratie volebného práva osobám, ktoré sú v karanténe.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 15:56 - 15:58 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Pán poslanec Lehotský, ak je naozaj cieľom to, cieľom tejto novely zákona umožniť osobám, ktoré sú v karanténe kvôli COVID-u, aby mali možnosť voliť, tak ako je to napísané v dôvodovej správe, tak potom nerozumiem naozaj tomu, prečo celá tá prekážka volebného práva z tohto dôvodu odtiaľ zo zákona jednoducho nevypadla. Prečo toto nechcete zmeniť? A prečo neuvádzate aj tie konkrétne podmienky. Ja som to už hovoril, hej. Čiže toto je zatiaľ len v rovine nejakého deklarovaného cieľa, ale tak ako je ten zákon postavený teraz a ako ho plánujete vy rozšíriť, tak aby sa vlastne tá prekážka volebného práva stala realizovateľnou, tak momentálne naozaj umožňuje to čo som hovoril, umožňuje tie riziká, umožňuje zneužitie. Ak chcete zabrániť tomu zneužitiu, tak by ste mali zmeniť samotné paragrafové znenie a nie robiť nejaké deklarácie do dôvodovej správe, ktoré v podstate o ničom nevypovedajú.
A pán poslanec Benčík, tí vojaci na zahraničné misie nechodia len do nejakých exotických krajín niekde do Ázie, do Afrike, kde sú kadejaké choroby typu žltá zimnica a týfus a podobné choroby, ale chodia aj do krajín ako je napríklad Cyprus, alebo jednoducho kedysi boli na zahraničných misiách a tak sa to nazýva, aj keď to sú častokrát nie zahraničné misie, ale okupačné misie. Chodili napríklad aj do bývalej Juhoslávie, čo je relatívne krajina, ktorá je nielen teda európska, ale aj nie až tak vzdialená Slovensku. Čiže tu naozaj niet dôvod na to, aby sme teraz nútili vojakov očkovať sa z toho dôvodu, že idú na nejakú misiu, lebo kdekoľvek pôjdu, všade sa bude vyžadovať to, aby boli zaočkovaní práve proti COVID-u, nie proti nejakej exotickej chorobe.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2021 15:38 - 15:52 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, hneď na úvod si musíme povedať, že akákoľvek zmena volebného zákona, akákoľvek zmena volebných pravidiel je mimoriadne citlivá vec, pretože všetci dobre vieme, že volebné právo je základným politickým právom občanov v každej demokratickej republike, alebo v demokratickom štáte a teda mali by sme veľmi citlivo a kriticky pozerať na tieto zmeny, či sa tam nenachádzajú v týchto zmenách veci, ktoré by mohli nejakým spôsobom toto demokratické volebné právo narušiť, ktoré by mohli nejakým spôsobom obmedzovať občanom pri jeho realizácii a zvlášť v prípade ak máme takú vládu akú máme v súčasnosti, ktorá bohužiaľ, musím to povedať, častokrát mení zákony tak, aby zo Slovenska doslova budovala akúsi novodobú totalitu, nemá problém dokonca porušovať zákon v týchto veciach, o tom by sme sa mohli rozprávať celé hodiny. Videl to nakoniec aj sám generálny prokurátor, ktorý v týchto veciach sa obracal na Ústavný súd. Niektoré veci boli rozhodnuté, niektoré ešte neboli rozhodnuté, čiže naozaj treba tieto veci vnímať veľmi citlivo.
Ak sa pozrieme na tento návrh zákona, túto zmenu volebného zákona, tak ja vidím taký možno kľúčový problém to, čo je uvedené priamo v čl. 1 bod 1 tohto návrhu, kde sa nanovo upravuje prekážka práva voliť, a to tá prekážka práva voliť, ktorá sa síce nachádzala aj v minulosti vo volebných zákonoch, nachádzala sa tam prakticky už od vzniku republiky a možno, že ešte aj predtým, ale ktorá sa nejakým spôsobom bližšie špecifikuje a upravuje práve v tejto novele.
Tá prekážka znela doteraz, alebo teda stále znie v tomto súčasnom platnom a účinnom zákone takto: "Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia
===== Ale ktorá sa nejakým spôsobom bližšie špecifikuje a upravuje práve v tejto novele. Tá prekážka znela doteraz, alebo teda stále znie v tomto súčasnom platnom a účinnom zákone takto: "prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia". No a teraz tam má pribudnúť taká vetička alebo teda ďalšie slová, "ak osobný zákon v čase pandémie neustanoví inak". Navrhovateľ, teda pán minister tvrdí, že budem citovať z tej dôvodovej správy, že tie slová: "ak osobný zákon v čase pandémie neustanoví inak", tam dali kvôli tomu, ako tu teda budem citovať: "Zároveň sa dopĺňa možnosť ustanoviť v čase pandémie a v príčinnej súvislosti s ňou osobitným zákonom podmienky, za ktorých sa prekážka práva voliť na voličov, ktorým bolo zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, nebude vzťahovať a títo budú môcť uplatniť svoje aktívne volebné právo. Cieľom úpravy je umožniť hlasovať aj voličom, ktorí by sa za iných okolností z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemohli zúčastniť volieb.". Teda zdôvodňuje sa to celé tým, že v podstate to má umožniť ľuďom, ktorí by sa dostali do karantény kvôli COVID-u, aby mohli voliť.
Ale ak by bolo toto naozaj cieľom prečo sa mení tento zákon, tak potom je otázka, celkom legitímna otázka, prečo sa vôbec táto, toto ustanovenie, táto prekážka volieb nezruší celkom. Prečo to tam stále ponechávame v tomto zákona a prečo to nenahradíme tým, že by sme napríklad v zákone upravili nejaký osobitným spôsob ako by mohli hlasovať aj tie osoby, ktoré naozaj sa musia nachádzať v karanténe z akéhokoľvek dôvodu, napríklad tým, že by mohli voliť ja na neviem poštou, alebo by mohli voliť v nejakom osobitnom volebnom okrsku, alebo v nejakej osobitnej. Samozrejme tých možností je veľa a mohli by sme sa o tom tak isto baviť. Ale prečo teda nechceme priamo vypustiť toto ustanovenie, túto prekážku práva volič, ale stále ju tam ponechávame.
Alebo potom, druhá legitímna otázka je, prečo ten osobitný zákon, na ktorý sa teda navrhovateľ odvoláva v dôvodovej správe, ktorý má ustanoviť bližšie tie podmienky kedy sa teda tá prekážka volieb nebude, prekážka práva voliť nebude aplikovať na osoby v karanténe. Prečo ten osobitný zákon nepredložili súčasne s týmto návrhom zákona.
Načo sa teda čaká, prečo, prečo sa tam síce spomína, že nejaký osobitný zákon tie podmienky upraví, ale nepredkladá sa to súčasne s týmto návrhom zákona. Ono to naozaj vyzerá tak pán minister, že túto vetu ste tam v podstate vsunuli len preto, aby vás nemohol nikto obviňovať, že sa chystáte na obmedzovanie volebného práva občanov, ktorí budú v karanténe a to nielen tí, ktorí tam budú v karanténe z takých dôvodov, ako sa tam dostávajú teraz, že sa vracajú zo zahraničia, alebo sú naozaj nakazení, alebo boli v nejakom úzkom kontakte s nakazenými, ale že to budete aplikovať aj na osoby očkované, teda neočkované osoby, ktoré sa nebudú chcieť očkovať testovať neustále. Že toto je v podstate len taká, taká zásterka toho, aby vás z toho nemohol nikto obviňovať.
Ja samozrejme viem, a tu už som to hovoril na začiatku, že tá prekážka práva voliť tú ste z tohto dôvodu ste tam nezaviedli vy, že tá tam bolo od začiatku. Ale čo ste zaviedli vy je to, že sa to snažíte zaviesť v podstate do praxe, snažíte sa z toho urobiť vykonateľným, čo nakoniec aj sami priznávate, pretože vlastne doteraz tie jednotlivé okrskové volebné komisie nemohli vedieť kto má tú karanténnu povinnosť, kto ju má nariadené, kto ju nemá nariadenú. Ale teraz chcete, aby Úrad verejného zdravotníctva obciam oznamoval údaje, dával im zoznam, menovitý zoznam ľudí na ktorých sa tá povinnosť vzťahuje. Čiže teraz keď by sme schválili túto vašu novelu tak tá prekážka práva voliť z tohto dôvodu by sa stala reálnou, už by to nebola len nejaká teória, ktorá sa doteraz prakticky ani nikdy neaplikovala, ale stala by sa, stala by sa skutočnou. V podstate by ste, by sa týmto sfunkčnilo, dovŕšili by ste to a bolo by to možné realizovať aj v praxi.
Samozrejme pri každom zákone sa treba pozerať nie na to čo oficiálne deklarujete, ale na to čo ten zákon reálne v živote umožňuje, ak by bol schválený hoci len teoreticky, hoci len v budúcnosti, možno nie dnes, možno nie zajtra, ale čo ten konkrétny zákon umožňuje. Dnes je situácia taká, že by ľudia, ktorí majú nariadenú povinnú karanténu, teda tí čo sa vracajú v prípade COVID-u zo zahraničia, alebo ktorí teda boli nakazení, alebo ktorí mali tie úzke kontakty, tak by v prípade, že by boli voľby parlamentné, komunálne akékoľvek, že by nemohli, nemohli voliť, že sa to vťahuje v podstate len na nich. Len zajtra to môže byť celkom inak. Zajtra stačí, že si to upravíte tak, že tá karanténa sa bude vzťahovať na osoby, ktoré sa nedajú zaočkovať, na osoby, ktoré sa nedajú otestovať a tým pádom v podstate zoberiete, zoberiete aktívne volebné právo takejto skupine osôb. A keď to možno aj na prvý pohľad vyzerá, že to sa nemôže stať, že na to by ste potrebovali nejakú zmenu zákona, tak ani to nebudete potrebovať, budete, bude vám stačiť v podstate obyčajná vyhláška. Stačí keď vyhlásite, že neočkovaní alebo netestovaní musia ísť do karantény, pretože ide o osoby podozrivé s nákazy, alebo vyhlásite, že takáto karanténa pre tých neočkovaných a netestovaných je len nejakým ďalším nevyhnutným opatrením na ochranu verejného zdravia. Ak by ste to urobili takýmto spôsobom, tak v oboch prípadoch by tá vyhláška bola v podstate v súlade už so súčasným existujúcim zákonom o ochrane, podpore verejného zdravia. Čiže vy vlastne nebudete potrebovať meniť zákon, vám bude stačiť len obyčajná vyhláška.
Ak by toto všetko prešlo, tak v podstate vy už máte pripravené, alebo teda máte všetky legislatívne nástroje pripravené na to, aby ste v prípade, ak to uznáte za vhodné, odoberali volebné právo neočkovaným alebo netestovaným. A v postate vysvetlím aj prečo by vám takýto stav mohol vyhovovať. Na jednej strane by ste v podstate zasa prinútili, prinútili ľudí na to aby sa dali zaočkovať, teda pokiaľ chcú aplikovať svoje aktívne volebné právo. Skúšali ste to aj tou metódou cukru, všelijakými očkovacími lotériami a sprostredkovateľským bonusom. Skúšali ste to tým, že ste zaviedli systém, ktorý svojim spôsobom diskriminuje v mnohých oblastiach neočkovaných. No a teraz by ste mali aj ďalší nástroj, ďalší bič na túto skupinu ľudí, ktorá tieto vaše opatrenia odmieta a to to, že by prišli o volebné právo.
A potom by ste zabili druhú, zabili by ste muchu aj druhou ranou a to síce tým, že by ste, že by ste zaviedli, alebo že by sa vám podarilo presadiť to, že osoby, ktoré by sa tomuto nepodriadili a ktoré by napriek tomu trvali, že na tom, že sa nedajú zaočkovať ani že sa nedajú testovať, že by nemohli voliť. No a samozrejme takto by ste mohli udrieť predovšetkým na voličov opozičných strán, pretože dobre vieme podľa rôznych prieskumov, štatistík, že tí čo odmietajú očkovanie, tí čo odmietajú to pravidelné testovanie tak sa predovšetkým títo ľudia zgrupujú alebo teda podporujú opozičné politické strany. Takto by ste im svojim spôsobom mohli uškodiť, čo samozrejme vieme, že by vám určite vyhovovalo. Čiže celý tento váš návrh zákona je veľmi ľahko, veľmi ľahko zneužiteľný a ja by som sa naozaj nedivil tomu, že keby by aj v praxi reálne zneužil, pretože v minulosti sme to videli. Vy ste nemali problém s tým, že ste umožnili úradu verejného zdravotníctva vydávať opatrenia, ktoré neskôr samotná Generálna prokuratúra napadla a označovali ich za nezákonné právne akty, za pseudoprávo. Toto tu mohlo fungovať praktiky počas celého minulého roka, v roku 2020. A teraz keď v podstate by vám ešte aj umožnil zákon, tak by som sa nedivil tomu, keby ste to pri možno príležitosti zneužili. Obzvlášť keď vidím, že už teraz ste schopní osoby, ktoré sú neočkované, hrubo diskriminovať či už v zamestnaní, váš kolega minister obrany Naď, ten to vyhlasuje za akúsi doktrínu v armáde pri zahraničných vojenských misiách, kde chce posielať len tých, ktorí sa dajú zaočkovať a tých ostatných nazýva nejakými nezodpovednými lenivými. Aplikuje sa to, ako som už hovoril v minulosti vo väzenskom systéme, kde sú väzni diskriminovaní. Tí, ktorí sú teda odkázaní čisto na to, nejakých nadradených alebo na štáb. Aplikuje sa to prakticky všade, umožňujete prevádzkam aby diskriminovali neočkovaní, aby tam v niektorých tých čiernych okresoch púšťali len tých, ktoré, do svojich prevádzok tých, ktorí sú zaočkovaní. Už teraz to v praxi robíte, čiže naozaj sa nám nemôžete diviť, keď vás podozrievame z toho, že aj týmto návrhom zákona si len pripravujete pôdu na to, aby ste pristúpili ešte k ďalšej diskriminácii a to diskriminácii v prípade volebného práva.
No a možno na záver je tu ešte jeden problém, ktorý je v podstate problém s osobnými údajmi mimoriadne citlivými zdravotnými informáciami . Pretože tento váš návrh zákona, tak ako ho rozširujete vlastne, umožní obciam a samozrejme tie obce tu budú chcieť potom posunúť tie údaje do jednotlivých okrskových volebných komisií, aby sa tí členovia okrskových volebných komisií dozvedeli presne menovitý zoznam ľudí, vrátane teda ich adries trvalého pobytu, vrátane ich dátumu narodenia, na ktorý sa vzťahuje tá karanténna povinnosť a teda, ktorí majú tú prekážku volebného práva. Čiže budú mať presný zoznam ľudí, ktorí, a teda nielen ich zoznam, ale vlastne budú mať aj informácie o ich, zdravotné informácie. Pretože to budú teda osoby, ktoré dajme tomu keby sme aj neriešili to očkovanie, budú to osoby, ktoré, ktoré sa momentálne nachádzajú v karanténe kvôli COVID-u a tak ďalej. Čiže budete mať presný zoznam, alebo teda tie okrsky budú mať presný zoznam takýchto osôb. Čiže budú sa im poskytovať osobné údaje, mimoriadne citlivé osobné údaje zdravotné informácie, čo je tak isto závažný problém tohto zákona.
Ja som jednoducho presvedčený, že celý tento váš návrh zákona musí byť zmenený, musí byť upravený tak, aby práve naopak upravil, upravil možnosť voliť každému jednému občanovi Slovenskej republiky, ktorý chce voliť, bez ohľadu na to, či sa nachádza v karanténe alebo sa nenachádza v karanténe. Ak keby mal byť v karanténe oprávnene, aj keby mal byť naozaj chorí na nejakú smrteľne nákazlivú nebezpečnú ľudskú chorobu, aj takýto človek, pokiaľ má chuť a má teda chce voliť, toto právo by sme mu nemali brať a mali by sme tento zákon upraviť tak, aby toto právo mohol realizovať. Preto navrhujem, aby v zmysle § 73 ods. 3 písm. a) rokovacieho poriadku dávam procedurálny návrh, aby sme vrátili tento váš návrh zákona na dopracovanie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2021 15:38 - 15:52 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, hneď na úvod si musíme povedať, že akákoľvek zmena volebného zákona, akákoľvek zmena volebných pravidiel je mimoriadne citlivá vec, pretože všetci dobre vieme, že volebné právo je základným politickým právom občanov v každej demokratickej republike, alebo v demokratickom štáte a teda mali by sme veľmi citlivo a kriticky pozerať na tieto zmeny, či sa tam nenachádzajú v týchto zmenách veci, ktoré by mohli nejakým spôsobom toto demokratické volebné právo narušiť, ktoré by mohli nejakým spôsobom obmedzovať občanom pri jeho realizácii a zvlášť v prípade ak máme takú vládu akú máme v súčasnosti, ktorá bohužiaľ, musím to povedať, častokrát mení zákony tak, aby zo Slovenska doslova budovala akúsi novodobú totalitu, nemá problém dokonca porušovať zákon v týchto veciach, o tom by sme sa mohli rozprávať celé hodiny. Videl to nakoniec aj sám generálny prokurátor, ktorý v týchto veciach sa obracal na Ústavný súd. Niektoré veci boli rozhodnuté, niektoré ešte neboli rozhodnuté, čiže naozaj treba tieto veci vnímať veľmi citlivo.
Ak sa pozrieme na tento návrh zákona, túto zmenu volebného zákona, tak ja vidím taký možno kľúčový problém to, čo je uvedené priamo v čl. 1 bod 1 tohto návrhu, kde sa nanovo upravuje prekážka práva voliť, a to tá prekážka práva voliť, ktorá sa síce nachádzala aj v minulosti vo volebných zákonoch, nachádzala sa tam prakticky už od vzniku republiky a možno, že ešte aj predtým, ale ktorá sa nejakým spôsobom bližšie špecifikuje a upravuje práve v tejto novele.
Tá prekážka znela doteraz, alebo teda stále znie v tomto súčasnom platnom a účinnom zákone takto: "Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia
===== Ale ktorá sa nejakým spôsobom bližšie špecifikuje a upravuje práve v tejto novele. Tá prekážka znela doteraz, alebo teda stále znie v tomto súčasnom platnom a účinnom zákone takto: "prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia". No a teraz tam má pribudnúť taká vetička alebo teda ďalšie slová, "ak osobný zákon v čase pandémie neustanoví inak". Navrhovateľ, teda pán minister tvrdí, že budem citovať z tej dôvodovej správy, že tie slová: "ak osobný zákon v čase pandémie neustanoví inak", tam dali kvôli tomu, ako tu teda budem citovať: "Zároveň sa dopĺňa možnosť ustanoviť v čase pandémie a v príčinnej súvislosti s ňou osobitným zákonom podmienky, za ktorých sa prekážka práva voliť na voličov, ktorým bolo zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, nebude vzťahovať a títo budú môcť uplatniť svoje aktívne volebné právo. Cieľom úpravy je umožniť hlasovať aj voličom, ktorí by sa za iných okolností z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemohli zúčastniť volieb.". Teda zdôvodňuje sa to celé tým, že v podstate to má umožniť ľuďom, ktorí by sa dostali do karantény kvôli COVID-u, aby mohli voliť.
Ale ak by bolo toto naozaj cieľom prečo sa mení tento zákon, tak potom je otázka, celkom legitímna otázka, prečo sa vôbec táto, toto ustanovenie, táto prekážka volieb nezruší celkom. Prečo to tam stále ponechávame v tomto zákona a prečo to nenahradíme tým, že by sme napríklad v zákone upravili nejaký osobitným spôsob ako by mohli hlasovať aj tie osoby, ktoré naozaj sa musia nachádzať v karanténe z akéhokoľvek dôvodu, napríklad tým, že by mohli voliť ja na neviem poštou, alebo by mohli voliť v nejakom osobitnom volebnom okrsku, alebo v nejakej osobitnej. Samozrejme tých možností je veľa a mohli by sme sa o tom tak isto baviť. Ale prečo teda nechceme priamo vypustiť toto ustanovenie, túto prekážku práva volič, ale stále ju tam ponechávame.
Alebo potom, druhá legitímna otázka je, prečo ten osobitný zákon, na ktorý sa teda navrhovateľ odvoláva v dôvodovej správe, ktorý má ustanoviť bližšie tie podmienky kedy sa teda tá prekážka volieb nebude, prekážka práva voliť nebude aplikovať na osoby v karanténe. Prečo ten osobitný zákon nepredložili súčasne s týmto návrhom zákona.
Načo sa teda čaká, prečo, prečo sa tam síce spomína, že nejaký osobitný zákon tie podmienky upraví, ale nepredkladá sa to súčasne s týmto návrhom zákona. Ono to naozaj vyzerá tak pán minister, že túto vetu ste tam v podstate vsunuli len preto, aby vás nemohol nikto obviňovať, že sa chystáte na obmedzovanie volebného práva občanov, ktorí budú v karanténe a to nielen tí, ktorí tam budú v karanténe z takých dôvodov, ako sa tam dostávajú teraz, že sa vracajú zo zahraničia, alebo sú naozaj nakazení, alebo boli v nejakom úzkom kontakte s nakazenými, ale že to budete aplikovať aj na osoby očkované, teda neočkované osoby, ktoré sa nebudú chcieť očkovať testovať neustále. Že toto je v podstate len taká, taká zásterka toho, aby vás z toho nemohol nikto obviňovať.
Ja samozrejme viem, a tu už som to hovoril na začiatku, že tá prekážka práva voliť tú ste z tohto dôvodu ste tam nezaviedli vy, že tá tam bolo od začiatku. Ale čo ste zaviedli vy je to, že sa to snažíte zaviesť v podstate do praxe, snažíte sa z toho urobiť vykonateľným, čo nakoniec aj sami priznávate, pretože vlastne doteraz tie jednotlivé okrskové volebné komisie nemohli vedieť kto má tú karanténnu povinnosť, kto ju má nariadené, kto ju nemá nariadenú. Ale teraz chcete, aby Úrad verejného zdravotníctva obciam oznamoval údaje, dával im zoznam, menovitý zoznam ľudí na ktorých sa tá povinnosť vzťahuje. Čiže teraz keď by sme schválili túto vašu novelu tak tá prekážka práva voliť z tohto dôvodu by sa stala reálnou, už by to nebola len nejaká teória, ktorá sa doteraz prakticky ani nikdy neaplikovala, ale stala by sa, stala by sa skutočnou. V podstate by ste, by sa týmto sfunkčnilo, dovŕšili by ste to a bolo by to možné realizovať aj v praxi.
Samozrejme pri každom zákone sa treba pozerať nie na to čo oficiálne deklarujete, ale na to čo ten zákon reálne v živote umožňuje, ak by bol schválený hoci len teoreticky, hoci len v budúcnosti, možno nie dnes, možno nie zajtra, ale čo ten konkrétny zákon umožňuje. Dnes je situácia taká, že by ľudia, ktorí majú nariadenú povinnú karanténu, teda tí čo sa vracajú v prípade COVID-u zo zahraničia, alebo ktorí teda boli nakazení, alebo ktorí mali tie úzke kontakty, tak by v prípade, že by boli voľby parlamentné, komunálne akékoľvek, že by nemohli, nemohli voliť, že sa to vťahuje v podstate len na nich. Len zajtra to môže byť celkom inak. Zajtra stačí, že si to upravíte tak, že tá karanténa sa bude vzťahovať na osoby, ktoré sa nedajú zaočkovať, na osoby, ktoré sa nedajú otestovať a tým pádom v podstate zoberiete, zoberiete aktívne volebné právo takejto skupine osôb. A keď to možno aj na prvý pohľad vyzerá, že to sa nemôže stať, že na to by ste potrebovali nejakú zmenu zákona, tak ani to nebudete potrebovať, budete, bude vám stačiť v podstate obyčajná vyhláška. Stačí keď vyhlásite, že neočkovaní alebo netestovaní musia ísť do karantény, pretože ide o osoby podozrivé s nákazy, alebo vyhlásite, že takáto karanténa pre tých neočkovaných a netestovaných je len nejakým ďalším nevyhnutným opatrením na ochranu verejného zdravia. Ak by ste to urobili takýmto spôsobom, tak v oboch prípadoch by tá vyhláška bola v podstate v súlade už so súčasným existujúcim zákonom o ochrane, podpore verejného zdravia. Čiže vy vlastne nebudete potrebovať meniť zákon, vám bude stačiť len obyčajná vyhláška.
Ak by toto všetko prešlo, tak v podstate vy už máte pripravené, alebo teda máte všetky legislatívne nástroje pripravené na to, aby ste v prípade, ak to uznáte za vhodné, odoberali volebné právo neočkovaným alebo netestovaným. A v postate vysvetlím aj prečo by vám takýto stav mohol vyhovovať. Na jednej strane by ste v podstate zasa prinútili, prinútili ľudí na to aby sa dali zaočkovať, teda pokiaľ chcú aplikovať svoje aktívne volebné právo. Skúšali ste to aj tou metódou cukru, všelijakými očkovacími lotériami a sprostredkovateľským bonusom. Skúšali ste to tým, že ste zaviedli systém, ktorý svojim spôsobom diskriminuje v mnohých oblastiach neočkovaných. No a teraz by ste mali aj ďalší nástroj, ďalší bič na túto skupinu ľudí, ktorá tieto vaše opatrenia odmieta a to to, že by prišli o volebné právo.
A potom by ste zabili druhú, zabili by ste muchu aj druhou ranou a to síce tým, že by ste, že by ste zaviedli, alebo že by sa vám podarilo presadiť to, že osoby, ktoré by sa tomuto nepodriadili a ktoré by napriek tomu trvali, že na tom, že sa nedajú zaočkovať ani že sa nedajú testovať, že by nemohli voliť. No a samozrejme takto by ste mohli udrieť predovšetkým na voličov opozičných strán, pretože dobre vieme podľa rôznych prieskumov, štatistík, že tí čo odmietajú očkovanie, tí čo odmietajú to pravidelné testovanie tak sa predovšetkým títo ľudia zgrupujú alebo teda podporujú opozičné politické strany. Takto by ste im svojim spôsobom mohli uškodiť, čo samozrejme vieme, že by vám určite vyhovovalo. Čiže celý tento váš návrh zákona je veľmi ľahko, veľmi ľahko zneužiteľný a ja by som sa naozaj nedivil tomu, že keby by aj v praxi reálne zneužil, pretože v minulosti sme to videli. Vy ste nemali problém s tým, že ste umožnili úradu verejného zdravotníctva vydávať opatrenia, ktoré neskôr samotná Generálna prokuratúra napadla a označovali ich za nezákonné právne akty, za pseudoprávo. Toto tu mohlo fungovať praktiky počas celého minulého roka, v roku 2020. A teraz keď v podstate by vám ešte aj umožnil zákon, tak by som sa nedivil tomu, keby ste to pri možno príležitosti zneužili. Obzvlášť keď vidím, že už teraz ste schopní osoby, ktoré sú neočkované, hrubo diskriminovať či už v zamestnaní, váš kolega minister obrany Naď, ten to vyhlasuje za akúsi doktrínu v armáde pri zahraničných vojenských misiách, kde chce posielať len tých, ktorí sa dajú zaočkovať a tých ostatných nazýva nejakými nezodpovednými lenivými. Aplikuje sa to, ako som už hovoril v minulosti vo väzenskom systéme, kde sú väzni diskriminovaní. Tí, ktorí sú teda odkázaní čisto na to, nejakých nadradených alebo na štáb. Aplikuje sa to prakticky všade, umožňujete prevádzkam aby diskriminovali neočkovaní, aby tam v niektorých tých čiernych okresoch púšťali len tých, ktoré, do svojich prevádzok tých, ktorí sú zaočkovaní. Už teraz to v praxi robíte, čiže naozaj sa nám nemôžete diviť, keď vás podozrievame z toho, že aj týmto návrhom zákona si len pripravujete pôdu na to, aby ste pristúpili ešte k ďalšej diskriminácii a to diskriminácii v prípade volebného práva.
No a možno na záver je tu ešte jeden problém, ktorý je v podstate problém s osobnými údajmi mimoriadne citlivými zdravotnými informáciami . Pretože tento váš návrh zákona, tak ako ho rozširujete vlastne, umožní obciam a samozrejme tie obce tu budú chcieť potom posunúť tie údaje do jednotlivých okrskových volebných komisií, aby sa tí členovia okrskových volebných komisií dozvedeli presne menovitý zoznam ľudí, vrátane teda ich adries trvalého pobytu, vrátane ich dátumu narodenia, na ktorý sa vzťahuje tá karanténna povinnosť a teda, ktorí majú tú prekážku volebného práva. Čiže budú mať presný zoznam ľudí, ktorí, a teda nielen ich zoznam, ale vlastne budú mať aj informácie o ich, zdravotné informácie. Pretože to budú teda osoby, ktoré dajme tomu keby sme aj neriešili to očkovanie, budú to osoby, ktoré, ktoré sa momentálne nachádzajú v karanténe kvôli COVID-u a tak ďalej. Čiže budete mať presný zoznam, alebo teda tie okrsky budú mať presný zoznam takýchto osôb. Čiže budú sa im poskytovať osobné údaje, mimoriadne citlivé osobné údaje zdravotné informácie, čo je tak isto závažný problém tohto zákona.
Ja som jednoducho presvedčený, že celý tento váš návrh zákona musí byť zmenený, musí byť upravený tak, aby práve naopak upravil, upravil možnosť voliť každému jednému občanovi Slovenskej republiky, ktorý chce voliť, bez ohľadu na to, či sa nachádza v karanténe alebo sa nenachádza v karanténe. Ak keby mal byť v karanténe oprávnene, aj keby mal byť naozaj chorí na nejakú smrteľne nákazlivú nebezpečnú ľudskú chorobu, aj takýto človek, pokiaľ má chuť a má teda chce voliť, toto právo by sme mu nemali brať a mali by sme tento zákon upraviť tak, aby toto právo mohol realizovať. Preto navrhujem, aby v zmysle § 73 ods. 3 písm. a) rokovacieho poriadku dávam procedurálny návrh, aby sme vrátili tento váš návrh zákona na dopracovanie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2021 13:34 - 13:35 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ja som veľmi rád, že je tu kolega Kotleba otvoril tú tému Moviru aj keď sa to mnohým vládnym poslancom ani samotnému ministrovi nepočúva ľahko ale naozaj ak tu nejde o nejaký nejakú prípravu na vytváranie novodobých koncentračných táborov pre tých neočkovaných tak potom nerozumiem tej panike, nerozumiem, nerozumiem tomu prečo tu pán minister Naď sa obáva toho, že že tu niekto šíri poplašné správa, prečo sa tu vyhráža trestnými oznámeniami prečo sa tu vyhráža súdmi keď tu o nič nejde tak nech sa tu postaví nech to dopodrobna vysvetlí. Pretože každý kto to čítal z tej stránky tej Technickej univerzity tak tam je to napísané tak jednoznačne, že človek by musel byť úplný hlupák, aby si, aby si, sa nedovtípil, že o čo v tomto projekte ide alebo načo sa tu chystá pôda. A ja by som sa naozaj nedivil tomu keby, keby tu išlo naozaj koncentračné tábory pretože už teraz vláda rozdeľuje ľudí na občanov druhej kategórie na tých očkovaných neočkovaných. Už teraz ich diskriminuje, čiže to, že by potom pokročila aj do takéhoto systému a využila by nato technické možnosti, to by bolo pre ňu úplne typické.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 11:58 - 12:00 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Kolegyňa Sulanová správne vystihla aj to, že dnes, keď budeme uznávať tieto homosexuálne partnerstvá, budeme ich dávať na roveň tým heterosexuálnym, tak otázka je, čo bude nasledovať potom. Aké ďalšie sexuálne deviácie začneme uznávať? Akým ďalším sexuálnym deviantom budeme priznávať práva, ktoré jak majú iba heterosexuáli. Pretože ja som to už hovoril aj v rozprave, nemusím teraz chodiť nejako ďaleko do Holandska, to že je to skazená krajina je jedna vec. Druhá vec je, druhá vec je, že aj na Slovensku sú tendencie od niektorých ultraliberálov používať rovnakú argumentáciu, akú používajú teraz na obhajobu homosexuálov aj životných partnerstiev alebo registrovaných, tak to isté pomaly začínajú používať aj na obhajobu pedofilov. Nie tak dávno, bolo to myslím v júli 2019 vyšiel v denníku SME priamo na titulnej stránke veľký článok s názvom: "Pedofili nie sú zločinci!". A potom aj veľký rozhovor s nejakým pedofilným učiteľom. No a tu ten denník vykresľoval pedofíliu ako sexuálnu nie ako sexuálnu úchylku, ale ako niečo, čo by mala spoločnosť akceptovať, podobne ako homosexualitu. Dokonca a to budem citovať, tam uviedli, že náklonnosť k malým deťom a človek má pri nej rovnaké pocity zamilovanosti ako heterosexuáli k opačnému alebo homosexuáli k rovnakému pohlaviu. Čiže máme to už aj tu na Slovensku a tá istá argumentácia to, čo teraz hovoria všetci, všetci tu prítomní kolegovia o láske atď., to za chvíľu budeme mať aj pri iných, iných deviáciách a potom naozaj si neviem predstaviť, že či budeme aj toto všetko obhajovať. A pokiaľ ide o to, že či hrozí nejaké väčšie alebo menšie riziko zneužívania detí v tých homosexuálnych takzvaných rodinách, tak už to som tiež hovoril. Je štatistika, ktorá hovorí o tom, že sa dopúšťajú homosexuáli viac než 33 % všetkých ohlásených zneužití detí. Hoci reálne ich je možno v spoločnosti neviem 4-5 %. A dopúšťajú sa 33 % ohlásený, len ohlásených zneužití detí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 11:40 - 11:42 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Pán poslanec Mičovský, rozčuľovali ste sa nad tým, že sme tu viacerí pomenovali homosexualitu za úchylku, za zvrhlosť, za deviáciu, lebo podľa vás to tak nie je. Podľa vás je to niečo normálne, ale zároveň ste viackrát zopakovali, že ste, že ste luterán. Luteráni sú známi tým, že veľmi dôsledne dbajú na to, aby sa išlo striktne podľa písma svätého, podľa Biblie. Ja len teda odcitujem len dva výroky. Jeden je zo Starého zákona, jeden je z Nového zákona, ktoré hovoria o homosexualite. Ten prvý: Nesmieš obcovať s mužom ako sa obcuje so ženou. To je ohavnosť. A druhý to z Listu Rimanom: A tak hanobili svoje vlastné telá tí, čo božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen. Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za proti prirodzený a podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému. Muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe uniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. Čiže vidíte, že samotná Biblia, ktorú by ste ako Luterán či vlažný alebo neviem aký, mali uznávať, pretože sú tam výroky ako poblúdenie, nehanebnosť, ohavnosť, atď. Čiže nemyslím si, že by sme boli my nejakí príliš tvrdí oproti tomu, ako vystupuje proti homosexualite a proti homosexuálom samotná, samotná Biblia, v ktorom je písmo sväté. A keď sa tu už hovorí o nejakej láske. Áno, je to o láske. Je to o láske k pravde, je o to láske k spravodlivosti a láske k Bohu a k božím zákonom, ktoré by sme mali všetci dodržiavať. Aj tí, ktorí možno neveríme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 10:31 - 10:32 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ďakujem. Kolega Kotleba to dobre vystihol, že celý tento zákon o takzvaných životných partnerstvách je len o homosexuálnych deviantoch, nie je to rozhodne o normálnych pároch, pretože tie normálne páry pokiaľ chcú mať nejakú právnu ochranu pre svoje partnerstvo, pokiaľ chcú mať nejaké výhody z tohto svojho partnerstva, pokiaľ to chcú mať niekde na papieri, predsa stáročia tu existuje možnosť uzavrieť manželstvo, dokonca nemusia uzatvárať ani pred bohom v kostoloch, stačí keď pôjdu na úrad. Čiže toto naozaj nie je o tých normálnych pároch, toto je len o tých sexuálnych deviantoch. A tak isto dobre vystihol aj to, že celý tento zákon, aj keď sa teda tvári, že rieši teda tie registrované partnerstvá a tak ďalej, tak už teraz zachádza omnoho ďalej, pretože ak si ho preštudujete, tak tam nájdete mnohé veci, ktoré sú doslova ako keby okopírované zo zákona o rodine a z tých práv, ktoré vlastne zákon o rodine dneska priznáva ľuďom, ktorí uzavrú manželstvo. Čiže keď si to porovnáme, tak v podstate ten zákon dáva tým životným partnerstvám homosexuálov prakticky skoro také isté práva ako majú dnes manželia a vrátane, vrátane adopcie detí. Lebo tak ako dnes si môže, môže manžel adoptovať dieťa druhého manžela hoci nie je jeho, tak tak isto to môže podľa tohto zákona urobiť aj ten takzvaný životný partner, to znamená nejaký homosexuál si môže adoptovať dieťa druhého homosexuála, hoci nie je jeho. Čiže ono je to, ono je skoro to isté, skoro to isté.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 10:02 - 10:04 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým kolegom, ktorí ešte nestratili zdravý rozum a majú asi tú, stále majú normálnu sexuálnu orientáciu, za faktické poznámky. A k týmto ostatným, ktorí všetky tieto zvrhlosti obhajujú menovite pán Dostál, pán Žiak, pán Gazda, pán Benčík všetci ste ta v podstate zhodli na tom, že homosexualita je niečo normálne, tí ľudia sú v podstate úplne rovnakí ako my slušní. Je to niečo, ako keď sa človek narodí ako ľavák, nie je medzi tým žiadny rozdiel. No tak ja vám teda poviem zopár vecí k takej štatistiky z rôznych štúdií. Čo sú to teda tí vaši normálni homosexuáli zač. 78 % homosexuálov je nakazených pohlavnou chorobou, 74 mužských homosexuálov povedalo, že malo v priebehu svojho života viac ako 100 partnerov z ktorých celá polovica boli úplne neznámi ľudia. 41 % malo viac ako 500 partnerov, 28 % dokonca viac ako 1000 partnerov. 37 % homosexuálov praktikuje sadomasochizmus, čo má za následok mnoho nezavinených úmrtí. AIDS na Slovensku šíria hlavne homosexuáli. Homosexuáli sa napríklad v Spojených štátoch dopúšťajú viac než 33 % ohlásených zneužití detí. Napokon homosexuálni muži užívajú v San Franciscu marihuanu a barbituráty trikrát, alkohol sedemkrát, kokaín osemkrát, LSD šestnásťkrát častejšie ako kontrolná skupina heterosexuálov. Takže to len toľko, že čo je to tá normálna skupina, alebo teda tí normálni homosexuáli.
Pokiaľ ide o tom, že to už nie považované za duševnú poruchu, že to bolo vyradené Svetovou zdravotníckou organizáciou zo zoznamu chorôb, áno je to pravda ja som o tom hovoril, bolo to pod vplyvom homosexuálnej lobby. Len treba povedať aj to, že tomuto rozhodnutiu predchádzalo rozhodnutie inej vplyvnej organizácie Americkej psychiatrickej asociácie, ktorá to isté urobila ešte v 70. rokoch a ktorá medzičasom už vyradila aj pedofíliu zo zoznamu duševných chorôb. To znamená, že ja, by len zaujímalo, či to budete tak isto obhajovať aj za chvíľu aj pedofíliu keď to isté urobí Svetová zdravotnícka organizácia aj s ňou. Či aj potom budete tvrdiť, že aj táto pedofília, že to je to isté ako keď sa niekto narodí ako ľavák. Či aj toto bude pre vás normálne.
Skryt prepis