Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.7.2021 o 11:13 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 11:13 - 11:15 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Kolega Kotleba, pán postrehov k tvojmu vystúpeniu. Hovoril si o tom, že ten výskum a to testovanie, že rozhodne nebolo štandardné v porovnaní s tým, ako sa testujú možno iné vakcíny, iné lieky. Ja poviem pár faktov, o ktorých budem hovoriť aj vo svojom vystúpení, ale poviem to už aj teraz. Štandardne aj podľa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv trvajú tie, klinické skúšanie trvá aj viac ako sedem rokov, aj viac ako sedem rokov. To je bežný postup pri iných vakcínach, pri iných liekoch. V tomto prípade to trvalo menej ako sedem mesiacov. Menej ako sedem mesiacov pri tej prvej vakcíne, pri tých ostatných vakcínach to bolo možno o niečo dlhšie, ale aj ten výskum začal neskôr. Čiže sedem mesiacov oproti siedmim rokom. Čiže kto ešte, kto ešte môže veriť a byť taký naivný a veriť tomu, že vlastne všetko prebehlo tak, ako by malo, že tomu môžeme dôverovať, obzvlášť keď vieme, že aj akákoľvek vakcína prakticky až na zopár výnimiek či v Amerike, či v Európskej únii sú schválené len na núdzové alebo potom na podmienečné použitie. To znamená, že tie vakcíny alebo teda výrobcovia tých vakcín ani nedodali všetky potrebné materiály, tak ako ich dodávajú pri iných liekoch na to, aby mohli, mohlo byť to použitie schválené na štandardné použitie, je to stále len na núdzové alebo podmienečné použitie, čo samo osebe hovorí, hovorí za všetko.
No a možno druhý taký postreh, Naozaj tí, ktorí sa dajú zaočkovať, nemyslime si, nebuďme naivní, nemyslime si, že títo ľudia neprenášajú ten vírus alebo že nemôžu prenášať. Ak by ste si to vy sami mysleli, tí, ktorí, ktorí tomu veríte a ktorí obhajujete, že to očkovanie je naozaj také efektívne, účinné, tak potom prečo tí, ktorí sú zaočkovaní, musia naďalej nosiť v interiéroch rúška? Prečo ich musia nosiť, keď nemôžu nakaziť druhých? Alebo keď ne... alebo môžu sa nakaziť, ale ten priebeh bude nejaký jemný, nič im vážne nehrozí. Zrušme tie rúška pre tých očkovaných, keď teda tomu očkovaniu veríme!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 10:38 - 10:39 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Dostál, ja musím s vami súhlasiť v tom, že naozaj môže dôjsť, môže dôjsť k ohrozeniu ľudských práv a nielenže môže dôjsť k ohrozeniu ľudských práv, ale aj dochádza reálne k ohrozeniu ľudských práv a tie ľudské práva ohrozujete vy, vaša strana, vaši vládni poslanci, ktorí tu podporujú takéto návrhy zákonov. A ja vám poviem, ktoré ľudské práva vy týmto spôsobom ohrozujete. Napríklad čl. 12 odstavec... alebo tie práva, ktoré sú uvedené v čl. 12 ods. 1 a 2 ústavy. Ja vám ich prečítam: "Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné." A ďalej. "Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie." A ďalej: "Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať."
A presne to vy robíte. Zvýhodňujete očkovaných, znevýhodňujete tých, ktorí nie sú očkovaní. Diskriminácia toho najhrubšieho zrna! Toto vy robíte, toto je to ohrozenie ľudských práv a toto je presne to pre vás typické, pre vás liberálov, ktorí máte plné ústa rečí o ľudských právach, o demokracii, o slobode, ale v skutočnosti tu budujete tú najtvrdšiu totalitu. To ste vy, pán Dostál a vaši liberáli!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 10:14 - 10:16 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Kolega Beluský tu naozaj správne povedal o tom, že ten pozmeňujúci návrh vôbec nie je o nejakej pozitívnej motivácii, že je to len pozitívna diskriminácia a ja teda dodám, že je to v podstate len taká štátna, otvorená štátna korupcia, ktorú chcú dať ešte aj do zákona, ktorú chcú uzákoniť. Jedinou motiváciou, jedinou oprávnenou motiváciou , ktorá by mohla byť pre ľudí, aby sa dali zaočkovať, by bolo to, ak by to očkovanie fungovalo. Ak by bolo účinné, čo vidíme, že nie je, ani nemôž byť, už len z princípu toho ako je celý ten Covid nastavený, jednoducho tí ľudia, ktorí sa dajú aj teraz zaočkovať, tak sa budú musieť zasa dávať preočkovať budúci rok, ďalší rok a tak ďalej, čiže očkovanie ako také nie je účinné a bolo by samozrejmé a bolo by samozrejme aj vtedy, išlo by o motiváciu ak by to očkovanie bolo bezpečné. Ale nie je ani bezpečné, keďže vidíme ako sa množia tie jednotlivé prípady nežiaducich účinkoch, ktoré končia poškodeným zdravím alebo smrťou. A ja by som možno ešte tak dodal, že tí ľudia, ktorí v minulosti sa za peniaze brali nejaké lieky alebo podstupovali nejaké lekárske zákroky, tak to boli ľudia, ktorí podstupovali tieto lekárske zákroky a brali tie lieky preto, lebo boli, sa zúčastňovali nejakých skúšok, nejakých experimentov. A presne toto sa deje aj teraz pri tom očkovaní. Tiež ľudia v podstate sa zúčastňujú dobrovoľne za peniaze ako to vy nazývate, že to je teda motivácia, sa zúčastňujú experimentov a taký odkaz na záver pre ľudí, ktorí za peniaze, len za peniaze sa dajú zaočkovať alebo za peniaze budú iných presviedčať, aby sa dali zaočkovať, tak títo ľudia sú úplne stratení, pretože za tie peniaze, za materiálne výhody sú schopní ohroziť svoj život, svoje zdravie a ešte aj život a zdravie iných. Títo ľudia sú jednoducho úplne stratení.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.6.2021 10:42 - 10:45 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som ako spravodajca zaujal stanovisko k rozprave k tomuto návrhu zákona. Ja zopakujem niektoré myšlienky z toho, čo som povedal vo faktických na tých, ktorí tu vystupovali.
Náš poslanecký klub Ľudovej strany Naše Slovensko je jednoznačne za dobrovoľnosť v očkovaní a to nielen proti ochoreniu COVID-19, ale proti akémukoľvek ochoreniu a v podstate z tých istýchdôvodov, ktoré tu už zazneli, pretože si myslíme, že v demokratickej spoločnosti nemôže byť nikto nútený do toho, aby bol, musel podstupovať nejaký lekársky zákrok akýkoľvek, teda vrátane očkovania. Čiže tento návrh zákona podporíme bez debaty, o tom sa tu nemusíme nejakým spôsobom rozprávať.
Chcel by som však ale zareagovať na nejaké výčitky, ktoré tu boli povedané k mojej osobe. V prvom rade z mojej strany nešlo o nejaký útok na predkladateľov, pretože naozaj tento návrh zákona podporujem a každý človek so zdravým rozumom by ho mal podporovať. Išlo skôr o kritiku vo vzťahu k jednému konkrétnemu poslancovi, pánovi poslancovi Urbanovi, ktorý síce nie je predkladateľ návrhu zákona, ale predpokladám, že keďže patrí do tej skupiny nezaradených poslancov, že za ten návrh zákona bude hlasovať. A moja výčitka nesmerovala k nemu z toho dôvodu, že by som ho považoval za človeka, ktorý by nebol za dobrovoľné očkovanie, lebo povedal, že je teda za dobrovoľné očkovanie proti COVID-u-19, ale smerovala k tomu, že ako lekár dáva jednoducho príklad, svojimi vystúpeniami dáva príklad celej slovenskej spoločnosti, že očkovanie, aj keď teda on je za dobrovoľné očkovanie, ale že to očkovanie samo osebe ako také je správne, a teda že ľudia by si mali brať z toho príklad a mali by sa nechať sami zaočkovať rovnako ako on.
No a k tej výčitke, že aj my máme v našom poslaneckom klube poslanca, ktorý propaguje očkovanie, ide teda, bolo povedané, že ide o pána poslanca Šimka. Ja som sa pánom poslancom Šimkom na túto tému nikdy nerozprával, čiže neviem potvrdiť ani vyvrátiť, či takéto niečo robí, či ho podporuje, očkovanie, alebo nie, či sám je zaočkovaný alebo nie. Každopádne musím povedať, že jeden jediný poslanec, ktorý tu za týmto pultíkom vystúpil a povedal, že sa dal zaočkovať, teda poukázal na svoj príklad alebo teda na to, čo on osobne urobil, ktorý tu v podstate obhajoval očkovanie ako také, teraz nehovorím o tom, že obhajoval očkovanie povinné, ale obhajoval očkovanie ako také, jediný poslanec, ktorý dával príklad a v podstate tu šíril tú vakcinačnú propagandu, aj keď si to možno neuvedomuje, tak je práve pán poslanec Urban. To jednoducho treba povedať, žiadny iný poslanec, ani pán poslanec Šimko tu nevystupoval, nikto sa tu nechválil tým, že bol zaočkovaný, jedine pán poslanec Urban, takže toľko možno k rozprave.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2021 10:12 - 10:14 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Pán poslanec Urban, tvoji kolegovia predkladatelia tu opakovane v rámci rozpravy k tomuto návrhu zákona hovorili, že to očkovanie proti COVID-u-19 je len experimentálnymi vakcínami, ktoré prinášajú so sebou mnohé riziká. Preto sa chcem spýtať, či ti ako skúsenému lekárovi nevadí, že si v podstate tým, že si sa dal zaočkovať, čím sa teda netajíš, že si sa stal v podstate sám takým pokusným králikom týchto experimentálnych vakcín, či ti nevadí, že vlastne týmto svojím rozhodnutím aj tým svojím postojom, ktorý si tu prezentoval, že v podstate si síce za dobrovoľnosť očkovania, ale na druhej strane považuješ to očkovanie za správne, preto si sa nakoniec dal aj ty sám zaočkovať, či týmto svojím príkladom v podstate len nevedieš ľudí k tomu, že sami musia teda, alebo teda podstupujú riziká ohrozenia svojich životov a zdraví tým, že sa dajú zaočkovať, možno aj tým, že si zoberú z tvojho rozhodnutia príklad, či týmto svojím rozhodnutím vlastne neprispievaš len k tomu, že tie mnohé nadnárodné farmaceutické giganty, ktoré vyrábajú tie experimentálne vakcíny, prichádzajú k tým ohromným ziskom, lebo aj to tvoji kolegovia kritizovali.
A chcem sa spýtať aj to, že či keď prídu tie ďalšie vlny, tretia, štvrtá, piata, tie ďalšie mutácie, či sa dáš opäť zaočkovať trebárs, keď to bude nutné preočkovávať sa každý rok, či to budeš robiť teda každý rok, opäť sa ťa pýtam teda ako skúseného lekára, či to teda budeš robiť.
No a potom ešte posledná moja otázka, hovoril si o tom, že ani Svetová zdravotnícka organizácia neodporúča očkovať deti nad 12 rokov. Naozaj ako neodporúča, je to pravda, čo, ako by si sa k tomu staval v prípade, že by odporúčala, v prípade, že by napríklad odporúčala dokonca očkovať deti už dajme tomu v pôrodniciach, od narodenia proti COVID-u-19. Zmenil by si v tom prípade ako lekár svoj názor kvôli tomu, že teda Svetová zdravotnícka organizácia povie, že teraz poďme očkovať deti od narodenia, tak či by si sa teda priklonil len na základe tohto rozhodnutia k názoru Svetovej zdravotníckej organizácie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.6.2021 9:52 - 9:54 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Ďakujem. Z toho, čo tu bolo povedané, mi je už celkom jasné teda, že predkladatelia tohto návrhu zákona, a teda osobitne pán poslanec Kočiš sú za dobrovoľnosť očkovania proti COVID-u-19. Tu musím povedať, že rovnako v tomto sa zhodneme a takisto aj poslanecký klub Ľudovej strany Naše Slovensko je za dobrovoľnosť očkovania proti COVID-u-19, na druhej strane ale náš poslanecký klub je aj za dobrovoľnosť očkovania proti iným chorobám, možno vakcínami, ktoré si prešli tými rôznymi skúškami, a teda sú teda časťou odbornej verejnosti pokladané za bezpečné, ale aj v tomto prípade teda, ak ide o, ja neviem, záškrt, osýpky a mnohé iné choroby, aj tu sme za dobrovoľnosť očkovania, o čom svedčia aj naše návrhy zákonov z minulého volebného obdobia, kde sme navrhovali zrušiť pokuty a sankcie za nepodstúpenie očkovania proti týmto chorobám. Preto ma zaujíma aj, aký majú postoj k tejto otázke, teda nielen k dobrovoľnosti očkovania proti COVID-u, ale aj k dobrovoľnosti očkovania proti týmto ostatným chorobám. A teda osobitne sa chcem spýtať pána poslanca Kočiša, či on napríklad, ako sa teda on osobne stavia k tejto otázke, či má zaočkované svoje vlastné deti. A pýtam sa aj preto, lebo viem, že do tejto skupinky nezaradených poslancov patrí aj pán doktor Urban, ktorý sa teda netajil tým, že je stúpenec očkovania a to nielen teda proti tým ostatným chorobám, ale aj proti COVID-u-19.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.6.2021 13:08 - 13:15 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, čo ste tu zostali, dovoľte teda, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Tento návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku, ako aj v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 14. septembra 2021. Zo znenia tohto návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Preto ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.6.2021 11:10 - 11:11 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výbor k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku, ako aj v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh ústavného zákona do 14. septembra 2021.
Zo znenia tohto návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru, vrátane jeho určenia ako gestorského výboru, a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.6.2021 10:39 - 10:45 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Pani poslankyne, páni poslanci, pán predsedajúci, ja by som v tomto svojom záverečnom slove po tom, čo už bola ukončená rozprava, chcel povedať len niekoľko slov k istému argumentu, ktorý tu padol, ale na ktorý nezaznel nejaký proti argument, a to je ten, že ak by sme aj obmedzili vykonávanie umelých potratov legislatívou, by sme teda zakázali tie potraty na požiadanie, tak by to v podstate nemalo nijaký vplyv na počet umelých potratov, ale naopak, viedlo by to iba k tomu, že by ženy vyhľadávali tie interrupcie niekde inde, alebo by chodili na ilegálne interrupcie, čo by spôsobilo to, že by mohli zomrieť alebo mať poškodené zdravie. K tomu musím povedať, najskôr čo sa týka tých žien, že v ich prípade, pokiaľ by u nás na Slovensku boli tie umelé potraty na požiadanie ilegálne, a napriek tomu by sa nejaká žena rozhodla ísť na tento potrat, tak je to v prvom rade jej vlastné rozhodnutie. To, že chce riskovať svoj život a zdravie kvôli tomu, že potrebuje usmrtiť svoje vlastné dieťa a že za tú cenu, teda alebo chce to urobiť dokonca za cenu porušenia, porušenia zákona, tak je to jej vlastné rozhodnutie, opakujem. Čiže nie je to to isté, ako v prípade nenarodeného dieťaťa, ktoré sa nemôže rozhodnúť, ale za ktorého rozhodujú jeho rodičia, teda matka, ktorá ide na tú umelú, umelý potrat. A tu treba povedať aj toľko, že pokiaľ nám ide o ochranu života, tak aj keď by sme pripustili, že niektoré ženy, ktoré by išli na tie ilegálne interrupcie, by mohli prísť o život, tak keď si pozrieme štatistiku napríklad Svetovej zdravotníckej organizácie, tak pri tých ilegálnych potratoch v krajinách, kde sú reštriktívne zákony, kde sú tie potraty zakázané, zahynie ročne alebo zomrie ročne 47-tisíc žien, čo je, sa môže javiť ako veľmi vysoké číslo. Treba ale povedať, že z 98 % sú to ženy, ktoré postupujú tieto ilegálne potraty v krajinách tretieho sveta, napríklad v Afrike, teda nejde o Poľsko alebo nejaké tie malé európske štáty, ktoré, ako napríklad Malta, ktoré majú tiež ilegálne potraty. Čiže nie je to niečo, čo sa dá porovnávať s nami.
Ale na druhej strane v krajinách, kde sú liberálne zákony, ako je to aj tu na Slovensku, pokiaľ ide o umelé potraty, tak zahynie alebo zomrie ročne vo svete 26 miliónov nenarodených detí. Čiže 26 miliónov oproti 47- tisíc. Každý jeden ľudský život má hodnotu, každý jeden ľudský život, no napriek tomu len takto čisto matematicky, ak sa máme postaviť na stranu života, ak máme ochrániť čo najviac ľudských život, tak lepšou cestou je ísť cestou práve tých obmedzení, reštrikcií umelých potratov, pretože vtedy zachránime viacej ľudských životov, ako keď, keď umožníme, aby naďalej u nás platili tieto liberálne zákony.
No a musím povedať aj toľko, že nie je pravda, nie je pravda, že je úplne jedno, akú máme legislatívu na Slovensku, že ten počet interrupcií nebude nejakým spôsobom klesať. Pretože keď sa pozrieme do histórie, tak výraznou mierou sa liberalizovali, liberalizovala legislatíva práve v roku 1986. Vtedy bol prijatý ten zákon, ktorý tu platí aj doteraz. Predtým tiež bolo možné vykonávať umelé potraty, ale tie podmienky boli omnoho prísnejšie. Boli tu tie interrupčné komisie atď. No a akonáhle bol prijatý ten zákon ešte v bývalom Československu, tak medziročne, medzi tým rokom 1986 - 1987 narástol počet umelých potratov o viac ako 20 %, čiže o jednu pätinu. To je dosť výrazný nárast, ktorý svedčí práve o tom, že keď niečo liberalizujeme v prípade interrupcií, tak ten počet interrupcií stúpne. Ale zase naopak, ak budeme reštriktívnejší, ak to obmedzíme, áno, nezachránime všetky, všetky nenarodené deti, ale výrazným spôsobom to obmedzíme.
A podobný príklad by som mohol uviesť aj v prípade Spojených štátov amerických, kde tým známym súdnym rozhodnutím amerického Najvyššieho súdu boli legalizované interrupcie v roku 1973. To bol rok, keď v tom čase sa vykonávalo približne 100-tisíc v celých Spojených štátoch amerických, 100-tisíc ilegálnych interrupcií. Ale po tom, čo boli legalizované, tak v priebehu desiatich rokov sa ten počet interrupcií vyšplhá na 1,3 milióna. Zo 100-tisíc na 1,3 milióna, čo je aj v prípade teda, že zoberieme, že ten počet populácie v Amerike za tých 10 rokov narástol, stále je to 12-násobný nárast počtu interrupcií len kvôli tomu, že bola tá legislatíva uvoľnená.
Na záver, panie poslankyne, páni poslanci, len toľko, že každý z nás, každý z nás má právo aj povinnosť sa rozhodnúť, zaujať nejaké stanovisko v tejto otázke a má sa teda, môže sa teda rozhodnúť, či sa postaví na stranu života, alebo sa postaví na stranu smrti. V konečnom dôsledku, ja tomu verím, že každý z nás si za toto svoje rozhodnutie, ktoré tu v Národnej rade Slovenskej republiky vykoná, bude raz zodpovedať aj pred Pánom Bohom, aj pred národom. Ale ja musím povedať za seba a za svojich kolegov z Ľudovej strany Naše Slovensko, že my budeme vždy stáť na strane života. A ja by som bol veľmi rád, keby sme v tejto otázke neboli sami. Viem, že sú tu poslanci, ktorí napriek tomu, že sú z koalície, sa na túto stranu života postavili a verím tomu, že rovnako sa postavia aj ďalší poslanci na túto správnu stranu, na stranu, na stranu pravdy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 18:57 - 18:58 hod.

Rastislav Schlosár Zobrazit prepis
Kolega Kotleba veľmi správne poukázal na to, že určovať okamih vzniku ľudského života od toho, kedy cíti bolesť, kedy cíti to utrpenie je čistý, holý nezmysel, lebo ak by sme to uznali, tak potom by sme mohli uznať aj to, že by mohlo byť legálne vraždiť napr. ľudí, ktorí sú, ležia napr. v hlbokej kóme, ľudia, ktorí nevnímajú tiež necítia bolesť a mohli by sme ich takto jednoducho len tak odpájať od prístrojov, celkom legálne tak týchto ľudí vraždiť. No a práve takéto vnímanie ľudského života je typické práve aj pre ten tzv. vyspelý, vyspelý západ, pre tzv. tie moderné demokracie západné, kde už dneska je legálna aj eutanázia, a tá eutanázia sa vykonáva práve takýmto ľuďom, teda nielen tým, ktorí sú dajme tomu v bolestiach, sami o to žiadajú, ale sú vykonávané aj ľuďom, ktorí sú napojení na prístroje, nevedia sa brániť, necítia bolesť, ale jednoducho na základe nejakých súdnych rozhodnutí sa rozhodne, že týchto ľudí treba zlikvidovať, treba ich odpojiť od prístrojov, vykonať im tú eutanáziu. Čiže aj k tomuto vedie, aj k tomuto vedie to vnímanie, nesprávne vnímanie vzniku ľudského života, teda od interrupcií sa môže dostať v konečnom dôsledku napokon aj k eutanázii.
Skryt prepis