Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.3.2020 o 17:05 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.3.2020 17:05 - 17:05 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem za slovo, chcem informovať a poprosiť členov výboru pre financie a rozpočet, že sa stretneme v miestnosti číslo 31, 17.10. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2020 16:32 - 16:33 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Ja len drobné upresnenie si dovolím pánovi kolegovi Kuffovi len, aby sme presne vnímali čísla tak štátny rozpočet Slovenska plus mínus nejakých 16 miliárd euro keby sme sa bavili o celom rozpočte verejnej správy tak to je nejakých 39 miliárd euro a tých 100 miliárd euro to je hrubý domáci produkt celého Slovenska. Len, aby sme tie čísla správne vnímali. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.3.2020 12:37 - 12:37 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem, pán predseda, za slovo. Takisto chcem poprosiť členov výboru pre financie a rozpočet, aby sme sa stretli na úvodnom zasadnutí, miestnosť č. 31, čas 13.15 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.3.2020 12:31 - 12:33 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo dňa 24. marca 2020. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 7 neplatných. Zo 128 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Milana Laurenčíka hlasovalo za 85 poslancov, proti 41 poslancov, zdržalo sa 12 poslancov, za Petra Pellegriniho hlasovalo za 95 poslancov, proti 28 poslancov, zdržalo sa 15 poslancov, za Štefana Kuffu hlasovalo za 31 poslancov, proti 89 poslancov, zdržalo sa 18 poslancov.
Podľa čl. 90 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 2 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky zvolení páni Milan Laurenčík a pán Peter Pellegrini. (Potlesk.) Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.3.2020 11:28 - 11:35 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Vážený pán predseda dovoľte mi informovať vás o výsledku hlasovania. Takže zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, ktoré sa konalo 24. marca 2020. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 144 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné. Zo 144 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Richarda Rašiho za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií hlasovalo „za“ 117 poslancov, „proti“ 22 poslancov, „zdržalo sa“ 5 poslancov. Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií zvolený Richard Raši. (Potlesk.) Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Ďalšia
zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu, ktoré sa konalo 24. marca 2020. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 144 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný. Zo 143 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Petra Žigu za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu hlasovalo „za“ 110 poslancov, „proti“ 25 poslancov a „zdržalo sa“ 8 poslancov. Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu zvolený Peter Žiga. (Potlesk.) Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktoré sa konalo 24. marca 2020. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 144 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné. Zo 141 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Ľuboša Blahu za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny hlasovalo „za“ 52 poslancov, „proti“ 85 poslancov a „zdržali sa“ 4 poslanci. Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny zvolený Ľuboš Blaha. (Potlesk.) Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktoré sa konalo 24. marca 2020. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 144 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 144 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 144 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné. Zo 142 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Mariana Kotlebu za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva hlasovalo „za“ 42 poslancov, „proti“ 77 poslancov a „zdržalo sa“ 23 poslanci. Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva zvolený Marian Kotleba. Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.3.2020 18:23 - 18:23 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné. Zo 135 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Martina Beluského za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu hlasovalo "za" 75 poslancov, "proti" 35 poslancov, "zdržalo sa" 25 poslancov.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu zvolený Martin Beluský. (Potlesk.)
Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďalšia zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktoré sa konalo 20. marca 2020. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva boli vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 hlasovacích lístkov bolo 5 neplatných. Zo 133 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Mariana Kotlebu za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva hlasovalo "za" 47 poslancov, "proti" 60 poslancov, "zdržalo sa" 26 poslancov.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva zvolený Marian Kotleba. Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem, skončil som. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 20.3.2020 18:20 - 18:26 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, ktoré sa konalo 20. marca 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Zo 138 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Erika Tomáša za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby hlasovalo za 109 poslancov, proti 21 poslancov, zdržalo sa 8 poslancov.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby zvolený Erik Tomáš. (Potlesk.)
Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďalšia zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, ktoré sa konalo 20. marca 2020 na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov boli tri neplatné.
Zo 135 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Martina Beluského za predsedu Osobitného kontrolného
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie 20.3.2020 18:20 - 18:26 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, ktoré sa konalo 20. marca 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Zo 138 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Erika Tomáša za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby hlasovalo za 109 poslancov, proti 21 poslancov, zdržalo sa 8 poslancov.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby zvolený Erik Tomáš. (Potlesk.)
Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďalšia zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, ktoré sa konalo 20. marca 2020 na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 138 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 138 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných hlasovacích lístkov boli tri neplatné.
Zo 135 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Martina Beluského za predsedu Osobitného kontrolného
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.3.2020 17:05 - 17:12 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ctené kolegyne, kolegovia, budem pokračovať v čítaní zápisníc. Takže zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, ktoré sa konalo 20. marca 2020. Na tajné hlasovanie o návrh na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný. Zo 144 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Kristiána Čekovského za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá hlasovalo "za" 120 poslancov, "proti" 17 poslancov a "zdržalo sa" 7 poslancov.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá zvolený Kristián Čekovský. (Potlesk.) Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ktoré sa konalo 20. marca 2020. Na tajné hlasovanie o návrh na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné. Zo 143 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Juraja Krúpu za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť hlasovalo "za" 120 poslancov, "proti" 17 poslancov, "zdržalo sa" 6 poslancov.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť zvolený Juraj Krúpa. (Potlesk.) Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej
==== ... potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasoví bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť zvolený Juraj Krúpa. (Potlesk.) Overovatelia poverujú svojho člena Mariana Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktoré sa konalo 20. marca 2020, na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania, overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov, boli 3 neplatné, zo 142 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Richarda Vašečku, za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport hlasovalo za 118 poslancov, proti 20 poslancov, zdržali sa 4 poslanci. Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky, č. 350/1996 Z z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, na zvolenie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie vedu, mládež a šport zvolený Richard Vašečka. (Potlesk.) Overovatelia poverujú svojho člena Mariana Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Ďalšia zápisnica, o výsledku tajného hlasovania na o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky, pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktoré sa konalo 20. marca 2020. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania, overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov, bol 1 neplatný, zo 144 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Jozefa Lukáča, za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj hlasovalo za 125 poslancov, proti 13 poslancov, zdržali sa 6 poslanci. Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, na zvolenie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj zvolený Jozef Lukáč. (Potlesk.) Overovatelia poverujú svojho člena Mariana Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.3.2020 17:05 - 17:12 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ctené kolegyne, kolegovia, budem pokračovať v čítaní zápisníc. Takže zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, ktoré sa konalo 20. marca 2020. Na tajné hlasovanie o návrh na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný. Zo 144 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Kristiána Čekovského za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá hlasovalo "za" 120 poslancov, "proti" 17 poslancov a "zdržalo sa" 7 poslancov.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá zvolený Kristián Čekovský. (Potlesk.) Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ktoré sa konalo 20. marca 2020. Na tajné hlasovanie o návrh na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné. Zo 143 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Juraja Krúpu za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť hlasovalo "za" 120 poslancov, "proti" 17 poslancov, "zdržalo sa" 6 poslancov.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť zvolený Juraj Krúpa. (Potlesk.) Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej
==== ... potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasoví bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť zvolený Juraj Krúpa. (Potlesk.) Overovatelia poverujú svojho člena Mariana Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktoré sa konalo 20. marca 2020, na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania, overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov, boli 3 neplatné, zo 142 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Richarda Vašečku, za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport hlasovalo za 118 poslancov, proti 20 poslancov, zdržali sa 4 poslanci. Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky, č. 350/1996 Z z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, na zvolenie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie vedu, mládež a šport zvolený Richard Vašečka. (Potlesk.) Overovatelia poverujú svojho člena Mariana Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Ďalšia zápisnica, o výsledku tajného hlasovania na o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky, pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktoré sa konalo 20. marca 2020. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania, overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov, bol 1 neplatný, zo 144 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Jozefa Lukáča, za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj hlasovalo za 125 poslancov, proti 13 poslancov, zdržali sa 6 poslanci. Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, na zvolenie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj zvolený Jozef Lukáč. (Potlesk.) Overovatelia poverujú svojho člena Mariana Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis