Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

5.2.2021 o 18:58 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

5.2.2021 18:58 - 19:07 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktoré sa konalo dňa 5. februára 2021.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 117 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 117 poslancov. Po vykonaní hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo117 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Petra Kysela hlasovalo za 3 poslanci, proti 10, zdržalo sa 104,
- za pána Daniela Lipšica za 79, proti 12, zdržalo sa 26,
- za pána Jána Šantu hlasovalo za 0, proti 9, zdržalo sa 108 a
- za pána Vasiľa Špirka za 0, proti 10, zdržalo sa 107 poslancov.
Na schválenie návrhu na voľbu do funkcie generálneho, pardon, do funkcie špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní bol za špeciálneho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky zvolený pán Daniel Lipšic. Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

5.2.2021 18:58 - 19:07 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem. Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktoré sa konalo dňa 5. februára 2021.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 117 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 117 poslancov. Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo117 odovzdaných hlasovacích lístkov boli dva neplatné a 115 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za pani Zuzanu Dlugošovú hlasovalo za 80 poslancov, proti 2 a zdržalo sa 33 poslancov,
- za pána Martina Rajniaka hlasovalo za 8, proti 7 a zdržalo sa hlasovania 100 poslancov.
Na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní bola za predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti zvolená pani Zuzana Dlugošová. Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

5.2.2021 18:58 - 19:07 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Takže zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktoré sa konalo dňa 5. 2. 2021.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 117 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 117 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo117 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Zo 117 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Mariana Kotlebu za predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva hlasovalo za 22 poslancov, proti 67 poslancov, zdržalo sa 28 poslancov.
Na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva zvolený Marian Kotleba. Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 14:13 - 14:28 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, ďakujem pekne fakt za super vystúpenie, ja len pár slov. Hovorí sa, že kapor si svoj rybník nevypustí a úradník si nikdy nezruší sám svoj zákon. Kontrolór si svoju kontrolnú právomoc tiež nezruší sám. Niekedy to najviac čo môžme my tu v Národnej rade urobiť, je neprijať ďalšiu reguláciu. Tých regulácií a skutočne kontrolných mechanizmov a štátom garantovaných biznisov máme fakt na Slovensku veľmi veľa. A myslím si, že ak máme možnosť zrušiť nejaký predpis, ktorý je nadbytočný a proste preregulovaný, ja si myslím, že to je na oslavu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 13:43 - 13:58 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Za prevádzku každého ihriska zodpovedá prevádzkovateľ. To platilo doteraz a to bude platiť aj po zrušení tohto zákona.
Čiže zrušením tohto zákona nepadáme do nejakého vákua. Koniec koncov aj z Karolovho vystúpenia bolo jasné, veď SOI to kontrolovala v minulosti, našla nejaké pochybenia, verím, že boli odstránené, to znamená, aj z toho je vidieť, že tá kontrola tam je. A pravdepodobne dostatočná, pretože myslím si, že tá, tá kvalita ihrísk sa zlepšuje.
Najväčším problémom Slovenska je fakt priveľa regulácii. Nedá sa regulovať všetko. Život určite prináša nejaké riziká, v podstate je aj so svojej povahy nebezpečný, ale nie je možné regulovať úplne všetko a úplne všetky riziká vylúčiť.
A pozrime sa na to ešte iným pohľadom, ak sú a zostanú dve firmy, ktoré teda budú spĺňať pravidlá a budú robiť všetky ihriská na Slovensku, práve to nám zastaví vývoj, to zastaví tú skutočnú konkurenciu a zastaví aj ďalšie zlepšovanie kvality a bezpečnosti. Pretože si myslím aj v tomto ten trh si poradí. Práve tá konkurencia, keď veľa firiem bude ponúkať svoje hracie prvky a budú teda mať možnosť ich predávať, toto prinesie tú skutočnú kvalitu.
Ja mám deti a teda na tých ihriskách nejak relatívne hodne času trávim, a ešte dva postrehy.
Ja si myslím, že tá kvalita sa skutočne zlepšuje. na Slovensku ideme, ideme dobrým smerom. Tie ihriská sú stále lepšie, ale zároveň je tu ešte jedna vec, a to je rodič. Všetci máme tie deti to najcennejšie čo máme a my sme tí prví, ktorí vnímame a pozeráme či je to v poriadku, aj s tým, že ak teda som na ihrisku napríklad v našej obci a našiel by som tam niečo, prvý volám pani starostke a poviem, tuto je nejaký problém.
Čiže ja sa prihováram za zrušenie tohto zákona jednoznačne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.2.2021 18:43 - 18:43 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Poprosím, kolegynku a kolegov z finančného výboru, zajtra sa stretávame 8.45 hod. v našej klasickej miestnosti č. 31. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.2.2021 17:33 - 17:34 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Vážený pán podpredseda vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona. Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona NR SR o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 23. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa záležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a tak isto Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď. Pán predsedajúci, prosím otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.2.2021 16:31 - 16:32 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 416 z 3. februára 2021 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID - 19 v znení neskorších predpisov (tlač 424) na prerokovanie Výboru NR SR pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky. Výbor pre financie a rozpočet prerokoval tento návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 42. schôdzi dňa 3. februára 2021 a prijal k nemu uznesenie č. 148, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. v skrátenom legislatívnom konaní na jej 23. schôdzi.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2021 11:41 - 11:42 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ondro Dostál, ďakujem pekne za tvoje vystúpenie. Som veľmi rád, že to tu odznelo, že si sa povenoval presne teda tým komplikovaným a ťažko pochopiteľným odsekom 6 a 7 teda hovorí to pán minister, hovoríš to ty, hovorím to aj ja, proste je to dobrovoľnosť a verme, že to bude fungovať. Zároveň ak by sa nejaká aplikačná prax proste objavila, ktorá kde by niečo nefungovalo, sme pripravení proste to upraviť. Ale zdieľam tvoj názor, že je to upravené správne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2021 10:50 - 10:51 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci za slovo. Kolegovia, veľmi pekne ďakujem za všetky pripomienky a začnem pre pána kolegu Suju, to je možnosť, čiže tá, toto ustanovenie tých 65 rokov alebo teda dôchodkový vek dáva možnosť zamestnávateľovi vlastne ukončiť z tohto dôvodu vlastne pracovný pomer. Ak vlastne stále ho potrebuje toho zamestnanca a robí robotu, ktorú teda proste je potrebná, tak môže zostať to je jedna vec. Ale zároveň to nie je nútenie ani v tom opačnom. Človek dneska je dôchodkový vek necelých 62, človek môže samozrejme odísť skôr. Toto nie je vôbec ustanovenie, ktoré by ho nútilo byť v práci. Tak to, aby to bolo jasné možno to ešte pán minister presnejšie vysvetlí. Čo také v podstate pánovi kolegovi Richterovi z veľkej časti odpovedal už Peťo Cmorej, tie kolektívne zmluvy tam je asi, asi ten iný pohľad, ktorý proste nejak možno prirodzený a verím, že sa budú hľadať vždy najlepšie riešenia. Skutočne ešte možno spomeniem jednu vec, ak mám ešte pár sekúnd, ono sa to možno zdá kolegovia to spomenuli, to umožnenie vlastne dohôd okamžite niesť vlastne tým jednodňovým predstihom je veľmi, veľmi dôležité, to skutočne v tom poľnohospodárstve takáto malilinká zmena veľmi veľmi pomôže, takže ďakujem pekne ešte raz.
Skryt prepis