Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 16:39 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 16:39 - 16:41 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán poslanec Ferenčák, ďakujem pekne za slovo, pán poslanec Ferenčák ďakujem za vaše vystúpenie. Áno pôvodný návrh mal veľa z nedostatkov, ktoré ste spomenuli, úplne súhlasím. Aj preto bol vlastne pani poslankyňou Kozelovou podaný pozmeňujúci návrh, ktorý teda odstránil väčšinu alebo nedostatky pôvodného návrhu, bolo teda samozrejme aj výsledkom teda rokovania aj s ministerstvom financií ako gestorom tohto zákona. A teda samozrejme cieľom je, aby bol teda vykonateľný a reálne pomohol. Aj váš pozmeňovací návrh rieši, rieši teda tieto nedostatky a mám zato, že dovolím si súhlasiť aj
===== ... pozmeňujúci návrh, ktorý teda odstránil väčšinu alebo nedostatky pôvodného návrhu bol teda samozrejme aj výsledkom teda rokovania aj s ministerstvom financií ako gestorom tohto zákona a teda samozrejme cieľom je, aby teda bol vykonateľný a reálne pomohol. Aj váš pozmeňovací návrh rieši, rieši teda tieto nedostatky a mám za to, že dovolím si súhlasiť aj s pánom kolegom Suskom, že je právne čistejšie to vlastne tak ako ste to vy umiestnili a otázka uvidíme ešte, že či teda nenájdeme nejak spôsob, lebo pravda je aj to, že vylučujú sa a dá sa prijať len jeden. Takže myslím si, že minimálne sa ešte zamyslíme, že ako to, ako to vyriešiť a potom ešte posledná vec samozrejme k tej, k tej podstate. Áno, toto je drobná zmena, ktorá má za cieľ vyriešiť tie aktuálne problémy a mám za to, že nájdeme spôsob, že ich aj vyrieši, ale tá podstata, k tej sa treba určite vrátiť a takisto súhlasím tak ako ste povedali, bude to musieť byť súčasťou nejakého väčšieho a hlbšieho návrhu. Ďakujem pekne zatiaľ.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 16:39 - 16:41 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán poslanec Ferenčák, ďakujem pekne za slovo, pán poslanec Ferenčák ďakujem za vaše vystúpenie. Áno pôvodný návrh mal veľa z nedostatkov, ktoré ste spomenuli, úplne súhlasím. Aj preto bol vlastne pani poslankyňou Kozelovou podaný pozmeňujúci návrh, ktorý teda odstránil väčšinu alebo nedostatky pôvodného návrhu, bolo teda samozrejme aj výsledkom teda rokovania aj s ministerstvom financií ako gestorom tohto zákona. A teda samozrejme cieľom je, aby bol teda vykonateľný a reálne pomohol. Aj váš pozmeňovací návrh rieši, rieši teda tieto nedostatky a mám zato, že dovolím si súhlasiť aj
===== ... pozmeňujúci návrh, ktorý teda odstránil väčšinu alebo nedostatky pôvodného návrhu bol teda samozrejme aj výsledkom teda rokovania aj s ministerstvom financií ako gestorom tohto zákona a teda samozrejme cieľom je, aby teda bol vykonateľný a reálne pomohol. Aj váš pozmeňovací návrh rieši, rieši teda tieto nedostatky a mám za to, že dovolím si súhlasiť aj s pánom kolegom Suskom, že je právne čistejšie to vlastne tak ako ste to vy umiestnili a otázka uvidíme ešte, že či teda nenájdeme nejak spôsob, lebo pravda je aj to, že vylučujú sa a dá sa prijať len jeden. Takže myslím si, že minimálne sa ešte zamyslíme, že ako to, ako to vyriešiť a potom ešte posledná vec samozrejme k tej, k tej podstate. Áno, toto je drobná zmena, ktorá má za cieľ vyriešiť tie aktuálne problémy a mám za to, že nájdeme spôsob, že ich aj vyrieši, ale tá podstata, k tej sa treba určite vrátiť a takisto súhlasím tak ako ste povedali, bude to musieť byť súčasťou nejakého väčšieho a hlbšieho návrhu. Ďakujem pekne zatiaľ.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2021 16:53 - 16:54 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Pán kolega Blanár, z posledných pätnásť rokov ste boli dvanásť rokov vo vláde. A súhlasím s vami, bolo by úžasné mať v každom okresnom meste kvalitný a dokonale fungujúci súd, rovnako by boli ideálne v každom okresnom meste mať dokonale vybavenú fungujúcu nemocnicu s najlepšími lekármi na každom oddelení. Ale prečo potom všetci, keď máme nejaký vážny zdravotný problém hľadáme najlepšieho slovenského špecialistu a sme ochotní za ním precestovať aj pol Slovenska. Ja si myslím, že práve väčšia špecializácia je cesta k lepším výsledkom v zdravotníctve aj v súdnictve. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2021 14:30 - 14:31 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pani ministerka, ďakujem pekne, že ste vystúpili a dali veci na pravú mieru. Snahou strany SMER a pána Fica je len odstaviť vás, aby sa im ľahšie prepustili alebo boli prepustení ich kumpáni. Odvolávanie teda skôr ocenenie vašej práce a vašej odvahy. Žiadna reforma nie je ľahká, pardon, žiadna reforma nie je bez odporcov, ale žiadny, žiadny rezort nepotrebuje reformu tak nevyhnutne ako rezort spravodlivosti. Málokto to vníma, ale jedným z pilierov funkčnosti a sily nemeckej ekonomiky je práve silná a rýchla vymožiteľnosť práva. Pani ministerka, vedzte, že strana SaS stojí za vami a nie za týmto konšpirátormi. Úroveň celého obvinenia najlepšie ilustruje prípad vašej nevlastnej sestry. Nie je čo vyčítať priamo vám, tak máte byť zodpovedná za sestru. Vyriešenie prípadu trestným rozkazom a aj zaplatenie škody dokazuje to, že spravodlivosti bolo učinené za dosť. A vaša sestra teda musela čeliť dôsledkom svojho konania. Analogická situácia v podaní činovníkov zo strany SMER by dopadla úplne inak. Skutok by sa nestal a spravodlivosť by ťahala za kratší koniec. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.5.2021 11:29 - 11:29 hod.

Marián Viskupič
Chcem poprosiť kolegyňku a kolegov z finančného výboru a pozvať ich na rokovanie nášho výboru o 13.00 v našej štandardnej miestnosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.5.2021 16:04 - 16:04 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem Peťo za podrobnejšie vysvetlenie, fakt k tomu niet čo dodať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2021 15:57 - 16:02 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, odo mňa dneska posledný krát úvodom pár slov ku odôvodneniu pozmeňujúceho návrhu a následne ho prečítam jeho úplné znenie.
Pozmeňujúce návrhy k predmetnému návrhu zákona vyplynuli z časti A stanoviska Odboru legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky k tlači 437, ktorými sa zabezpečuje úplná transpozícia smernice EÚ 2019/1160 a tiež sa navrhuje úprava z dôvodu riešenia legislatívno-technických nedostatkov a podnetov z praxe. V bode 1 sa rieši úprava podnetu z aplikačnej praxe k nepovolenej propagácii kolektívneho investovania osobami, ktoré síce priamo nezhromažďujú peňažné prostriedky, ale vykonávajú nepovolené činnosti v mene subjektu, ktorý nemá povolenie na zhromažďovanie peňažných prostriedkov k verejnosti.
V bodoch 2 a 3 ide o jasnejšiu úpravu v dotknutých ustanoveniach a vypustenie duplicitnej vety z § 136 ods. 5, ktorý nepúšťa aj nepeňažné plnenie ako úhradu predajnej ceny z cenného papiera špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov. Body 4 a 5 vyplynuli z časti A stanoviska odboru legislatívy a aproximácie práva k tlači 437, ktoré sa týkajú transpozície Smernice EÚ z roku 2019 č. 1160.
Teraz by som si dovolil prečítať úplné znenie pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky MARIÁNA VISKUPIČA, PETRA CMOREJA, JOZEFA HLINKU, TOMÁŠA LEHOTSKÉHO a MILANA KURIAKA k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (tlač 437)
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (tlač 437):
1. K čl. 1 bod 2
V čl. 1bod 2 znie:
„2. § 2 sa dopÍňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Zakazuje sa umožniť alebo uľahčiť inému vykonávať kolektívne investovanie v rozpore s týmto zákonom propagáciou takejto činnosti alebo zabezpečením takejto činnosti iným spôsobom.".".
2. K čl. 1 bod 16
V čl. I bod 16 znie:
„16. V § 13 odsek 6 znie:
„(6) Predajná cena podielového listu sa nesmie uhrádzať inak ako peňažným plnením na bežný účet vedený pre otvorený podielový fond, ak § 136 neustanovuje inak. Správcovská spoločnosť je povinná ustanoviť vo vnútorných aktoch riadenia postupy, ak nedokáže identifikovať platbu, ktorá je uhradením aktuálnej ceny podielového listu. V čase od uhradenia aktuálnej ceny podielového listu do vydania podielového listu je správcovská spoločnosť oprávnená držať platbu na účte podľa prvej vety, alebo na osobitnom účte nepriradených platieb (ďalej len „zberný účet").".".
3. K čl. 1 bod 62
V čl. 1 bode 62 v § 136 ods. 5 sa vypúšťa prvá veta.
4. K čl. 1 bod 68
V čl. 1 bode 68 v § 141 ods. 6 písmeno b) znie:
„b) samostatne, alebo prostredníctvom tretej osoby, na ktorú sa vzťahuje dohľad a právne predpisy, ktoré upravujú činnosti, ktoré sa majú vykonávať, alebo obidvoma spôsobmi.".
5. K čl. 1 bod 84
V čl. 1 bode 84 v § 150c ods. 10 poslednej vete sa slovo „zaslaní" nahrádza slovom
„odoslaní".
Pán predsedajúci, ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2021 15:54 - 15:57 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 614 zo 16. marca 2021 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Výboru NR SR pre financie a rozpočet a tiež Ústavnoprávnemu výboru NR SR. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady...
===== pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Výboru NR SR pre financie a rozpočet a tiež Ústavnoprávnemu výboru NR SR. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko:
1. Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi: Výbor pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 173 zo dňa 27. apríla 2021 a tiež ústavnoprávny výbor svojím uznesením č. 264 zo dňa 28. apríla 2021.
Z uznesení výborov uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV. spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:
o bodoch spoločnej správy č. 1 až 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 181 zo dňa 4. mája 2021.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2021 15:54 - 15:57 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 614 zo 16. marca 2021 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Výboru NR SR pre financie a rozpočet a tiež Ústavnoprávnemu výboru NR SR. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady...
===== pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Výboru NR SR pre financie a rozpočet a tiež Ústavnoprávnemu výboru NR SR. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko:
1. Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi: Výbor pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 173 zo dňa 27. apríla 2021 a tiež ústavnoprávny výbor svojím uznesením č. 264 zo dňa 28. apríla 2021.
Z uznesení výborov uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV. spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:
o bodoch spoločnej správy č. 1 až 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 181 zo dňa 4. mája 2021.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2021 15:29 - 15:51 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, zasa mi dovoľte pár slov ku pozmeňovaciemu návrhu, ktorý teda na záver môjho vystúpenia prečítam.
Samozrejme vážené kolegynky, vážení kolegovia, dovoľte mi na dnešnom rokovaní Národnej rady predstaviť obsah pozmeňujúceho návrhu do prerokovávaného Colného zákona, ktorý sa týka spotrebných daní: minerálny olej, tabakové výrobky a alkoholické nápoje. Takisto DPH. Návrhy, zákon o spotrebných daniach predstavujú nápravu legislatívnych nedostatkov z posledných noviel týchto zákonov minerálnych olejoch je navrhovaná úprava týkajúca sa statusu daňovej spoľahlivosti subjektov, daňových skladov, ktoré žiadajú o upustenie od zloženia zábezpeky na daň ako jedného z benefitov v oblasti spotrebných daní. Úprava s zabezpečí, že využívanie tohto benefitu bude prístupné iba pre subjekty, ktoré budú spĺňať všetky zákonom definované podmienky a žiaden subjekt nebude pri ich posudzovaní zvýhodnený alebo znevýhodnený.
Ďalšou úpravou v tomto segmente sa subjektom, ktorý podnikajú s minerálnym olejom oslobodením od dane, takzvané užívateľské podniky, umožní požiadať o vrátenie dane, ak použili zdanený minerálny olej na oslobodené účely. Tieto subjekty aktuálne nemôžu požiadať o vrátenie dane z dôvodu posunutej účinnosti novelizovanej úpravy pre užívateľské podniky.
V ďalšej oblasti, nárok oblasti tabakových výrobkov prináša okrem legislatívnotechnickej úpravy nesprávne uvedeného roku v prechodnom ustanovení, ktoré sa týka zmeny sadzby dane k 1. 2. 2022 aj predĺženie lehôt do predaja cigár, cigariet z 31. 5. 2021 do alebo na 31. 1. 2022. Takisto tabaku z 31. 7. 2021 na 31. 1. 2022. Toto teda riešime v dôsledku negatívnych dopadov pandémie.
Na základe pozmeňujúceho návrhu, ktorým sa v závere roku 2020 ponechala v zákone o spotrebnej dani z alkoholických nápojov súkromná výroba destilátu, vypadlo ustanovenie o výške sankcií za priestupky už ustanovené zákonom. Návrhom sa toto ustanovenie opätovne dopĺňa.
V zákone o DPH sa navrhujú korekcie, ktoré majú prispieť k efektívnejšiemu aplikovaniu novej úpravy na priznávanie a platbu dane pri dovoze tovaru z tretích štátov pre kuriérov a poštu. Ustanovuje sa lehota pre podanie mesačného hlásenia do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po kalendárnom mesiaci v ktorom bola daň od príjemcu vybratá. Napríklad ak pošta vyberie daň od príjemcu tovaru, ktorý bol dovezený 31. 8. dňa 9. 10. túto daň uvedie v hlásení, ktoré teda podá až v termíne do 15. 10..
Nadvezne sa ustanovuje lehota v splatnosti dane vybratej od príjemcu tovaru, a to do 16. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po kalendárnom mesiaci v ktorom bola daň od príjemcu vybratá. Zasa príklad: ak bol tovar dovezený 31. 8. a pošta doručí príjemcovi tovar a vyberie od neho daň 10. 9. pošta ju odvedie Colnému úradu v termíne do 16. 10..
Zároveň sa ustanovuje možnosť vykonať dodatočnú úpravu skôr podaných mesačných hlásení čo najmenej zaťažujúcim spôsobom, a to v mesačnom hlásení, ktoré sa podáva za mesiac v ktorom sa potreba opravy zistila. Napríklad ak pošta, ktorá podala hlásenie 15. 10. zistí dňa 6. 11., že v ňom uviedla nesprávne údaje, opravu údajov vykoná v hlásení, ktoré bude podávať za mesiac november. To je do 16. 12..
Teraz si dovolím prečítať úplné znenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Viskupiča, Petra Kremského, Petra Pčolinského, Tomáša Lehotského a Milana Kuriaka
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony (tlač 436).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony (tlač 436).
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. Za doterajší čl. I sa vkladajú nové články II až IV, ktoré znejú:
„Čl. II
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 353/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 362/2019 Z. z. a zákona č. 387/2020 Z. z. sa mení a dopÍňa takto:
1. V § 22 ods. 14 písm. d) úvodnej vete sa za slová „až k)," vkladajú slová „§ 46t ods. 4 písm. a), b), e), g), h) až k) alebo podľa § 46u ods. 15 písm. a), b), e), g), h) až k)".
2. V § 46u ods. 10 sa vypúšťajú slová „písm. c)".
3. § 46u sa dopÍňa odsekom 20, ktorý znie:
„(20) Daň z minerálneho oleja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť užívateľskému podniku podľa § 11 zákona v znení účinnom do 30. júna 2021, ak použil tento minerálny olej do 30. júna 2021 na účely oslobodené od dane uvedené v odbernom poukaze platnom do 30. júna 2021.".
,,Čl. III
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z, zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 350/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. dvesto...
===== č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 381/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 241/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z., zákona č. 269/2017 Z. z., zákona č. 92/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 390/2020 Z. z. sa mení takto:

1. V § 44v ods. 6 v prvej vete a v tretej vete sa slová „31. mája 2021" nahrádzajú slovami „31. januára 2022" a slová „15. júna 2021" sa nahrádzajú slovami „15. februára 2022".
2. V § 44ab ods. 9 v prvej vete a v druhej vete sa slová „31. júla 2021" nahrádzajú slovami
„31. januára 2022" a slová „15. augusta 2021" sa nahrádzajú slovami „15. februára
2022".
3. V § 44ab ods. 15 sa slová „1. februára 2021" nahrádzajú slovami „1. februára 2022".".
Čl. IV
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 297/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 323/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 369/2018 Z. z., zákona č. 317/2019 Z. z., zákona č. 318/2019 Z. z., zákona č. 368/2019 Z. z. a zákona č. 344/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 68cb ods. 1 až 3 sa slová „ až 8" nahrádzajú slovami „ až 9".
2. V § 68cb ods. 3 v prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a určí podmienky uplatňovania tejto osobitnej úpravy".
3. V § 68cb odseky 6 a 7 znejú:
„(6) Osoba, ktorá má povolenie podľa odseku 3, je povinná daň vybranú od osoby podľa odseku 5, vzťahujúcu sa na tovar, za ktorý sa podáva hlásenie podľa odseku 7, zaplatiť colnému úradu súhrnne do 16. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola daň vybraná podľa odseku 4.
(7) Osoba, ktorá má povolenie podľa odseku 3, je povinná mesačne podať elektronickými prostriedkami hlásenie do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, v ktorom bola daň vybraná podľa odseku 4. Táto osoba je povinná v hlásení uviesť celkovú vybranú daň od osoby podľa odseku 5 a referenčné čísla colných vyhlásení, ku ktorým sa príslušná daň vzťahuje. Hlásenie sa podáva na tlačive, ktorého vzor zverejní finančné riaditeľstvo na webovom sídle finančného riaditeľstva.".
4. V § 68cb sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Ak osoba, ktorá má povolenie podľa odseku 3, uvedie v hlásení nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, je povinná uviesť doplnené alebo opravené údaje v hlásení podanom za kalendárny mesiac, v ktorom tieto skutočnosti zistila.".
Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 13.
5. V § 68cb ods. 12 písm. a) sa slová „odseku 10" nahrádzajú slovami „odseku 11".
6. V § 68cb ods. 13 v prvej vete sa slová „odseku 11" nahrádzajú slovami „odseku 12"."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Článok II (novela zákona č. 98/2004 Z. z.) a článok III (novela zákona č. 106/2004 Z. z.) nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia a čl. IV (novela zákona č. 222/2004 Z. z.) nadobúda účinnosť 1. júla 2021, čo sa premietne v ustanovení o účinnosti návrhu zákona.
2. Za čl. II sa vkladá nový článok III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 240/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 290/2018 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 396/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 71 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) od 100 eur do 3 000 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. h) až s).".
Doterajší čl. IV sa primerane prečísluje.
Tento článok (novela zákona č. 530/2011 Z. z.) nadobúda účinnosť 1. júla 2021, čo sa premietne v ustanovení o účinnosti návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončil som.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis