Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.5.2021 o 9:45 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 13.5.2021 9:45 - 9:50 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v mojom vystúpení sa krátko povenujem teda takisto tejto téme ako už spomínal aj náš pán predseda, máme, máme výhrady voči forme a spôsobu prípravy prekladanej úpravy rozpočtu na rok 2021. Aj teda k samotnému aj voči samotnému návrhu, aj a obsahu teda dokumentu a tabuliek, ktoré sme dostali do programu rokovania. Ako občan, ale aj ako predseda finančného výboru a aj ako koaličný partner ako SaS-ka sa teda ohradzujeme voči opakovanej praxi zrýchlených konaní, a teda s týmto súvisiacou situáciou, kedy nie je priestor sa dostatočne povenovať, povenovať jednotlivým položkám.
V tomto prípade okrem teda zrýchleného konania je pre mňa trošku neakceptovateľný aj spôsob prípravy ohľadom prerokovávania návrhu úpravy rozpočtu vo vláde, nedostatok času na jeho prerokovanie vo výboroch. Trochu mi chýba aj, aj oponentúra z odborných kruhov, NBS-ky, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ale aj samozrejme v kruhu koaličných partnerov a prípadne teda aj odbornú verejnosť. Už to bolo spomínané, ale nerád aj ja musím konštatovať, že teda je nešťastným, že tu sedíme, nešťastným je teda prerokovávanie návrhu v čase neprítomnosti pána ministra financií. Trvám na tom, aby sme teda mali možnosť počuť jeho osobné zdôvodnenie návrhu, položku po položke, jeho argumentáciu základných, veľkých položkách a ja teda osobne potrebujem, aby, aby počul vlastne v sále výhrady, výhrady poslancov, a teda, aby sme sa vyhli, vyhli postupne. Ja verím, že toto sa nám podarí zabezpečiť, že pán minister teda na prerokovávaní samotného, samotného návrhu bude, keďže sa teraz teda sa bavíme o skrátenom a možno by som k tomuto spomenul ešte, že teda predložený návrh, o ktorom sa budeme baviť je zakomponovaný v programe stability, ktorý je síce výborným materiálom popisujúcim súčasnú situáciu a plány vlády na najbližší rok. Je to teda rozsiahly, podrobný, ale, ale smutný materiál. Bol schválený na vláde, a teda už sme ho poslali do Bruselu a neviem teda, či z toho Bruselu bude aplauz, skôr budú pripomienky, a teda asi skôr kritické hodnotenie. K samotnému aspoň, aspoň toľko.
K úprave rozpočtu navrhované navýšenie tých 3,4 mld. eur nie je dobrým nápadom. Financovanie navýšených výdavkov z dlhu nie je dobrou variantou v pokračovaní vo vysoko deficitnom hospodárení štátu aj teda v roku 2021 a keď pozreme tie plány na rok 22, je cestou no nie dobrou. Veľmi otvorene chcem pomenovať to, že sa potrebujeme, či ako krajina, či ako naša vláda, držať, držať našich záväzkov opatrného míňania financií, konsolidácie rozpočtového hospodárenia, investovania do reforiem a nielen sanovania dier deficitov a strát. To by sme sa fakt veľmi rýchlo ocitli vo vlaku smer Grécko. Túto skúsenosť sme videli na inej krajine, musíme si dať veľký pozor, aby, aby sme teda sa na ňu neposlali aj my.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, musím vás v dobrom upozorniť, že teraz naozaj rokujeme o bode návrh na skrátené legislatívne konanie, nie o úprave rozpočtu.

Viskupič, Marián, poslanec NR SR
Dobre, každopádne tak ako bolo povedané, nepodporíme schválenie skráteného legislatívneho konania, zároveň jednoznačne vnímame potrebu v určitých položkách, teda, že sa môže upraviť rozpočet aj teda čiastočne zvýšiť deficit, takže sme pripravení na rokovania. Máme nejaký priestor a sme pripravení rokovať. Ďakujem pekne, zatiaľ takto.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 16:39 - 16:41 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán poslanec Ferenčák... Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Ferenčák, ďakujem za vaše vystúpenie. Áno, pôvodný návrh mal veľa nedostatkov, ktoré ste spomenuli, úplne súhlasím. Aj preto bol vlastne pani poslankyňou Kozelovou podaný pozmeňujúci návrh, ktorý teda odstránil väčšinu alebo nedostatky pôvodného návrhu, bol teda, samozrejme, aj výsledkom teda rokovania aj s ministerstvom financií ako gestorom tohto zákona, a teda, samozrejme, cieľom je, aby bol teda vykonateľný a reálne pomohol.
Aj váš pozmeňovací návrh rieši, rieši teda tieto nedostatky a mám zato, že, dovolím si súhlasiť aj s pánom kolegom Suskom, že je právne čistejšie to, to vlastne, tak ako ste to vy umiestnili, a otázka, uvidíme ešte, že či teda nenájdeme nejak spôsob, lebo pravda je aj to, že vylučujú sa a dá sa prijať len jeden. Takže myslím si, že minimálne sa ešte zamyslíme, že ako to, ako to vyriešiť.
A potom ešte posledná vec, samozrejme, k tej, k tej podstate. Áno, toto je drobná zmena, ktorá má za cieľ vyriešiť tie aktuálne problémy, a mám za to, že nájdeme spôsob, že ich aj vyrieši, ale tá podstata, k tej sa treba určite vrátiť, a takisto súhlasím, tak ako ste povedali, bude to musieť byť súčasťou nejakého väčšieho a hlbšieho návrhu.
Ďakujem pekne zatiaľ.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2021 16:53 - 16:54 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Pán kolega Blanár, z posledných pätnásť rokov ste boli dvanásť rokov vo vláde. A súhlasím s vami, bolo by úžasné mať v každom okresnom meste kvalitný a dokonale fungujúci súd, rovnako ako by bolo ideálne v každom okresnom meste mať dokonale vybavenú fungujúcu nemocnicu s najlepšími lekármi na každom oddelení.
Ale prečo potom všetci, keď máme nejaký vážny zdravotný problém, hľadáme najlepšieho slovenského špecialistu a sme ochotní za ním precestovať aj pol Slovenska? Ja si myslím, že práve väčšia špecializácia je cesta k lepším výsledkom v zdravotníctve aj v súdnictve.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2021 14:30 - 14:31 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pani ministerka, ďakujem pekne, že ste vystúpili a dali veci na pravú mieru. Snahou strany SMER a pána Fica je len odstaviť vás, aby sa im ľahšie prepustili alebo boli prepustení ich kumpáni.
Odvolávanie je teda skôr ocenenie vašej práce a vašej odvahy. Žiadna reforma nie je ľahká, pardon, žiadna reforma nie je bez odporcov, ale žiadny, žiadny rezort nepotrebuje reformu tak nevyhnutne ako rezort spravodlivosti. Málokto to vníma, ale jedným z pilierov funkčnosti a sily nemeckej ekonomiky je práve silná a rýchla vymožiteľnosť práva.
Pani ministerka, vedzte, že strana SaS stojí za vami a nie za týmito konšpirátormi. Úroveň celého obvinenia najlepšie ilustruje prípad vašej nevlastnej sestry. Nie je čo vyčítať priamo vám, tak máte byť zodpovedná za sestru. Vyriešenie prípadu trestným rozkazom a aj zaplatenie škody dokazuje práve to, že spravodlivosti bolo učinené zadosť. A vaša sestra teda musela čeliť dôsledkom svojho konania. Analogická situácia v podaní činovníkov zo strany SMER by dopadla úplne inak. Skutok by sa nestal a spravodlivosť by ťahala za kratší koniec.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.5.2021 11:29 - 11:29 hod.

Marián Viskupič
Chcem poprosiť kolegyňku a kolegov z finančného výboru a pozvať ich na rokovanie nášho výboru o 13.00 hod. v našej štandardnej miestnosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.5.2021 16:04 - 16:04 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem, Peťo, za podrobnejšie vysvetlenie, fakt k tomu nie je čo dodať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2021 15:57 - 16:02 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, odo mňa dneska poslednýkrát úvodom pár slov ku odôvodneniu pozmeňujúceho návrhu a následne ho prečítam, jeho úplné znenie.
Pozmeňujúce návrhy k predmetnému návrhu zákona vyplynuli z časti A stanoviska Odboru legislatívy a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky k tlači 437, ktorými sa zabezpečuje úplná transpozícia smernice EÚ 2019/1160 a tiež sa navrhuje úprava z dôvodu riešenia legislatívno-technických nedostatkov a podnetov z praxe.
V bode 1 sa rieši úprava podnetu z aplikačnej praxe k nepovolenej propagácii kolektívneho investovania osobami, ktoré síce priamo nezhromažďujú peňažné prostriedky, ale vykonávajú nepovolené činnosti v mene subjektu, ktorý nemá povolenie na zhromažďovanie peňažných prostriedkov verejnosti.
V bodoch 2 a 3 ide o jasnejšiu úpravu v dotknutých ustanoveniach a vypustenie duplicitnej vety z § 136 ods. 5, ktorý pripúšťa aj nepeňažné plnenie ako úhradu predajnej ceny z cenného papiera špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov. Body 4 a 5 vyplynuli z časti A stanoviska odboru legislatívy a aproximácie práva k tlači 437, ktoré sa týkajú transpozície Smernice EÚ z roku 2019 č. 1160.
Teraz by som si dovolil prečítať úplné znenie pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Viskupiča, Petra Cmoreja, Jozefa Hlinku, Tomáša Lehotského a Milana Kuriaka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, tlač 437.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, tlač 437.
1. K čl. I - bod 2
V čl. I bod 2 znie:
„2. § 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Zakazuje sa umožniť alebo uľahčiť inému vykonávať kolektívne investovanie v rozpore s týmto zákonom propagáciou takejto činnosti alebo zabezpečením takejto činnosti iným spôsobom.“.“.
2. K čl. 1 - bod 16
V čl. I bod 16 znie:
„16. V § 13 odsek 6 znie:
„(6) Predajná cena podielového listu sa nesmie uhrádzať inak ako peňažným plnením na bežný účet vedený pre otvorený podielový fond, ak § 136 neustanovuje inak. Správcovská spoločnosť je povinná ustanoviť vo vnútorných aktoch riadenia postupy, ak nedokáže identifikovať platbu, ktorá je uhradením aktuálnej ceny podielového listu. V čase od uhradenia aktuálnej ceny podielového listu do vydania podielového listu je správcovská spoločnosť oprávnená držať platbu na účte podľa prvej vety, alebo na osobitnom účte nepriradených platieb (ďalej len "zberný účet").“.“.
3. K čl. I - bod 62
V čl. I bode 62 v § 136 ods. 5 sa vypúšťa prvá veta.
4. K čl. I - bod 68
V čl. 1 bode 68 v § 141 ods. 6 písmeno b) znie:
„b) samostatne, alebo prostredníctvom tretej osoby, na ktorú sa vzťahuje dohľad a právne predpisy, ktoré upravujú činnosti, ktoré sa majú vykonávať, alebo obidvoma spôsobmi.“.
5. K čl. I - bod 84
V čl. I bode 84 v § 150c ods. 10 poslednej vete sa slovo „zaslaní“ nahrádza slovom „odoslaní“.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2021 15:54 - 15:57 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 614 zo 16. marca 2021 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Výboru NR SR pre financie a rozpočet a tiež Ústavnoprávnemu výboru NR SR. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko:
1. Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi: výbor pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 173 zo dňa 27. apríla 2021 a tiež ústavnoprávny výbor svojím uznesením č. 264 zo dňa 28. apríla 2021. Z uznesení výborov uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV. spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 181 zo dňa 4. mája 2021.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2021 15:29 - 15:51 hod.

Marián Viskupič
 

4.5.2021 15:21 - 15:24 hod.

Marián Viskupič
Pán predsedajúci, hlasovať budeme dnes 17.00 h.
Skryt prepis