Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

17.9.2020 o 19:12 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

17.9.2020 19:12 - 19:24 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 17. septembra 2020.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 141 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 141 poslancov. Po vykonaní hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 141 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 9 neplatných a 132 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
za pána Miroslava Babjáka hlasovalo za 113, proti 5, zdržalo sa 14 poslancov,
za pána Stanislava Irsáka hlasovalo za 5, proti 34, zdržalo sa 93,
za pána Ladislava Juszkóa hlasovalo za 0, proti 29, zdržalo sa 103 poslancov,
za pána Daniela Krošláka hlasovalo za 0, proti 28, zdržalo sa 104,
za pána Štefana Kseňáka hlasovalo za 0, proti 28, zdržalo sa 104,
za pána Michala Matulníka hlasovalo za 22, proti 16 zdržalo sa 94,
za pani Andreu Olšovskú hlasovalo za 0, proti 29, zdržalo sa 103,
za pána Roberta Šorla hlasovalo za 105 poslancov, proti 15, zdržalo sa 12.
Na voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní boli za kandidátov na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky zvolení: pán Miroslav Babják a pán Robert Šorl.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

17.9.2020 19:12 - 19:24 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré sa konalo 17. septembra 2020.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 141 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 141 poslancov. Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 141 hlasovacích lístkov bolo 14 neplatných a 127 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
za pána Ivana Dlhopolca hlasovalo za 1 poslanec, proti 24, zdržalo sa 102,
za pani Milotu Likovú hlasovalo za 4, proti 22, zdržalo sa 101,
za pána Jozefa Vozára hlasovalo za 95, proti 4, zdržalo sa 28 poslancov.
Na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní bol za člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska zvolený pán Jozef Vozár.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

17.9.2020 19:12 - 19:24 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu, ktoré sa konalo 17. septembra 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 141 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 141 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 141 odovzdaných hlasovacích lístkov boli dva neplatné.
Zo 139 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu pána poslanca Martina Nemkyho za predsedu Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu hlasovalo za 113 poslancov, proti 13 poslancov, zdržalo sa 13 poslancov.
Na voľbu predsedu výboru NR SR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu zvolený pán poslanec Martin Nemky.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

17.9.2020 19:12 - 19:24 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktoré sa konalo 17. septembra 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 141 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 141 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 141 odovzdaných hlasovacích lístkov bol jeden neplatný.
Zo 140 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu pána poslanca Mariana Kotlebu na, za predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva hlasovalo za 49 poslancov, proti 68 poslancov (potlesk), zdržalo sa 23 poslancov.
Na voľbu predsedu výboru NR SR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva zvolený Marian Kotleba.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

17.9.2020 19:12 - 19:24 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, ktoré sa konalo 17. septembra 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 141 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 141 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 141 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Zo 141 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu pána poslanca Mariána Saloňa na predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby hlasovalo za 117 poslancov, proti 12, zdržalo sa 12.
Na voľbu predsedu výboru NR SR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby zvolený Marián Saloň.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.9.2020 19:12 - 19:24 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, dovoľte mi oznámiť výsledky.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na odvolanie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, ktoré sa konalo 17. septembra 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na odvolanie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 141 hlasovacích lístkov, teda na tajnom hlasovaní bolo prítomných 141 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na odvolanie predsedu Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 141 odovzdaných hlasovacích lístkov bol jeden neplatný.
Zo 140 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na odvolanie Richarda Rašiho z funkcie predsedu Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií hlasovalo za 89 poslancov (potlesk), proti 37 poslancov, zdržalo sa 14 poslancov. Na odvolanie predsedu výboru NR SR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní pán poslanec Richard Raši bol odvolaný z funkcie predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade.
Skončil som, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.9.2020 15:42 - 15:42 hod.

Marián Viskupič
Len technicky, hlasovať budeme zajtra o 17.00.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.9.2020 15:40 - 15:41 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
...Slovenskej republiky č. 493/2019 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov. Po b) Súhlasí s návrhom vlády Slovenskej republiky na voľbu predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Po c) Odporúča Národnej rade Slovenskej republiky po prvé, zvoliť na návrh vlády Slovenskej republiky Magistra Jána Tótha MA za predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a po druhé, hlasovať o uvedenom návrhu formou verejného hlasovania použitím technického zariadenia v rokovacej sále. Výbor ma zároveň uznesením určil ako spoločného spravodajcu. Ďakujem pekne, skončil som, vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.9.2020 15:38 - 15:40 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem za slovo. Vážení páni podpredsedovia vlády, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov pristúpil k návrhu vlády Slovenskej republiky na voľbu predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ako spravodajca Výboru NR SR pre financie a rozpočet. Predmetný návrh bol doručený poslancom Národnej rady ako tlač 235. Vláda Slovenskej republiky v súlade s čl. 3 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov predložila tento návrh a zároveň požiadala o jeho prerokovanie na schôdzi Národnej rady.
Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa zákona o rokovacom poriadku a svojím rozhodnutím č. 236 z 14. septembra 2020 pridelil tento návrh Výboru NR SR pre financie a rozpočet na prerokovanie s termínom do 16. septembra 2020. Gestorský výbor prerokoval návrh vlády Slovenskej republiky na voľbu predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a prijal k nemu uznesenie č. 63 zo 16. septembra 2020, v ktorom
a) konštatuje, že návrh spĺňa náležitosti podľa čl. 3 ods. 2 tretej vety a čl. 3 ods. 4 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,
b) súhlasí s návrhom vlády Slovenskej republiky na voľbu predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,
c) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
1. zvoliť na návrh vlády...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.9.2020 15:28 - 15:29 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, tak mám len pár slov, tak som to chcel pomaly aj vybaviť z miesta. Samozrejme, nedá sa. Chcel by som veľmi pekne poďakovať pánovi Šramkovi, teda za jedno, za predloženie aktuálnej správy o rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti za minulý rok. Ďakujem mu za to, že teda nastavuje a nastavoval zrkadlo, ako, ako teda my ako verejná správa hospodárime. Už je jedno, kto je, kto je teda aktuálne vo vláde, ale teda hlavne chcem mu poďakovať za celých sedem rokov a vlastne už skoro za osem rokov jeho práce, a že vlastne tú inštitúciu postavil z ničoho a postavil ju do toho stavu alebo tvaru, že dneska je to, myslím, jedna z naj, najrešpektovanejších inštitúcií vôbec v tejto oblasti a verím, že teda takto to bude pokračovať aj ďalej.
Pán Šramko, ešte raz veľmi pekne ďakujeme a veľa šťastia v ďalších profesionálnych vízvach.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis