Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

3.12.2020 o 18:02 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

3.12.2020 18:02 - 18:05 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktoré sa konalo dňa 3. 12. 2020. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 147 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 147 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 147 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné. Zo 147 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Eduarda Kočiša za predsedu Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny hlasovalo za 43 poslancov, proti 66 poslancov, zdržalo sa 38 poslancov. Na voľbu predsedu výboru NR SR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za predsedu Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny zvolený pán Eduard Kočiš. Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.12.2020 18:02 - 18:05 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktoré sa konalo 3. 12. 2020. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 147 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 147 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 147 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné. Zo 147 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Mariána Kotlebu za predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva hlasovalo za 48 poslancov, proti 70 poslancov, zdržalo sa 29 poslancov. Na voľbu predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva zvolený pán poslanec Marián Kotleba. Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.12.2020 18:38 - 18:43 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 2. decembra 2020.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 130 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 130 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 130 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 10 neplatných a 120 platných. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
– za Jozefa Bednára hlasovalo za 11, proti 70, zdržalo sa 39;
– za Ivana Bindasa: za 1, proti 69, zdržalo sa 50;
– za Tomáša Cabana: za 0, proti 70, zdržalo sa 50;
– za Andreu Cocherovú: za 79, proti 14, zdržalo sa 27;
– za Karola Farkašovského: za 21, proti 68, zdržalo sa 31;
– za Jána Füleho: za 0, proti 71, zdržalo sa 49;
– za Henrietu Hrubú: za 4, proti 68. zdržalo sa 48;
– za Petra Chmelu: za 22, proti 64, zdržalo sa 34;
– za Pavla Izraela: za 81, proti 13, zdržalo sa 26;
– za Lenku Jakubčovú: za 77, proti 15, zdržalo sa 28;
– za Petra Kováča: za 29, proti 61, zdržalo sa 30;
– za Ivana Kubiňáka: za 0, proti 72, zdržalo sa 48;
– za Dušana Marušáka: za 1, proti 71, zdržalo sa 48;
– za Pavla Prikryla: za 41, proti 56, zdržalo sa 23;
– za Natašu Slavíkovú: za 2, proti 73, zdržalo sa 45;
– za Moniku Suchaničovú Janigovú: za 30, proti 60, zdržalo sa 30;
– za Mariána Šinkoviča: za 0, proti 72, zdržalo sa 48;
– za Norberta Vrabca: za 0, proti 72, zdržalo sa 48;
– za Katarínu Začkovú: za 80, proti 13, zdržalo sa 27 a
– za Andreja Zmečeka: za 1, proti 70, zdržalo sa 49.
Na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní boli za členov Rady pre vysielanie a retransmisiu zvolení – a teraz to prečítam priamo z uznesenia – podľa § 6 ods. 1 a § 8 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov:
– dvoch členov Rady pre vysielanie a retransmisiu na šesťročné funkčné obdobie, ktoré začne plynúť dňom 17. decembra 2020, pán Pavel Izrael a pani Katarína Začková;
– jeden člen rany, jeden člen Rady pre vysielanie a retransmisiu na šesťročné funkčné obdobie, ktoré začne plynúť dňom 14. januára 2021, pani Andrea Kocherová (reakcia z pléna), Cocherová pardon, Cocherová, okej, po slovensky;
– a jeden člen Rady pre vysielanie a retransmisiu na funkčné obdobie do 26. 1. 2025, ktoré začne plynúť dňom jeho zvolenia Národnou radou Slovenskej republiky, pani Lenka Jakubčová.
Týmto ma zároveň... kde sme. (Rečník listoval v podkladoch.) Overovatelia poverujú svojho člena Mariána Viskupiča oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2020 15:28 - 15:30 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, skúsim, koľko stihnem.
Pán kolega Taraba, ja som to aj povedal vo vystúpení, jasne, šesť, sedem miliárd deficitu ročného je, je, je veľa. To je jasné, hej? Niečo, samozrejme, pochádza ešte z minulosti, ale tu je iný fakt. Treba si uvedomiť, že dlhy vznikajú v kríze. To, to, to tak je, keď je kríza, to sa pozrite na všetky krajiny sveta. Tam všetky deficity všetkých krajín, všetky rozpočty všetkých krajín sú deficitné. To, to je fakt. Čo je rozdiel, je, v kríze neurobíte zázrak. Zázraky sa robia v dobrých časoch. Zázraky sa robia, to, čo dokázalo Česko v dobrých časoch, vylepšiť, skvalitniť svoje verejné financie a teraz to v kríze zvládne. A nie zázrak je to, čo sa nepodarilo Slovensku. Že fakt, dlh klesol iba, iba teda v percentuálnom čís... v percentuálnej hodnote, ale, ale, a málo. Čiže toto, toto si treba vždy uvedomovať. Je dôležité, čo vláda dokáže robiť v dobrých časoch. Dlhu sa v zlých časoch veľmi ťažko bráni.
Pán poslanec Kotleba, v podstate toto bola odpoveď aj teda na vašu, na vašu pripomienku. Možno k tomu vzdelávaniu, poviem len jednu vetu. Aj ja si myslím, že deti patria do škôl a musíme spraviť všetko pre to, aby sme ich tam čím skôr dostali. Úplný súhlas.
Pán Petrák, pán kolega Petrák, no ja som práve v tom mojom vystúpení skôr ešte akoby hovoril o takom tom zreálňovaní, že situácia je neistá. Toto si treba uvedomovať. V dnešnej dobe proste tejto koronakrízy sú tie predikcie akékoľvek veľmi ťažké a veľmi náročné. A ja som práve to moje vystúpenie, práve bolo v tom o, bolo o tom, že tie východiská sa menia a tá situácia vo finále môže byť lepšia, čo nám dáva priestor na optimizmus a čo nám dáva šance.
Pán Kolega Blcháč... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.12.2020 15:06 - 15:19 hod.

Marián Viskupič
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2020 14:56 - 14:57 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Beluský, veľmi pekne ďakujem za opozičné, ale veľmi korektné vystúpenie k rozpočtu. Presne takto by to malo byť. Mali by sme tu viesť tvrdú, ale teda odbornú debatu o tom, čo preberáme. Veľmi oceňujem, že ste dokázali teda aj pochváliť to, čo sa vám zdá v rozpočte dobré. Áno, samozrejme, je sväté právo opozičného politika povedať, toto by som robil inak, páčia sa mi aj návrhy, teda že, aj že ako by ste to robili, toto všetko kvitujem.
Možno v tom kontexte ešte jednu vec, že už teda keď sa takto, takto bavíme, tak potom na upresnenie: No, platy ústavných činiteľov klesnú. Nieže sa zamrazia, klesnú. Máme roky platný zákon, ktorý v určitých parametroch deficitu zabezpečí to, že nám klesnú, všetkým ústavným činiteľom, platy pre budúci rok. A ešte aj tu bolo spomenuté, že tam je na základe, samozrejme, priemernej mzdy, ani ten rast nie je. Čiže sú dva parametre, ktoré zabezpečia, že aj ústavní činitelia budú mať v budúcom roku nižšie mzdy. To len na upresnenie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.12.2020 11:55 - 12:00 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážený pán predseda NKÚ, dámy, páni, dovoľte, aby som ako spoločný spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 a návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 (tlač 307). Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 a návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 306 z 19. októbra 2020 pridelil vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na prerokovanie všetkým výborom okrem určených špecifických výborov. Zároveň predseda Národnej rady určil ako gestorský výbor Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Konštatujem, že všetky určené výbory Národnej rady podali gestorskému výboru stanovisko o prerokovaní predmetného návrhu zákona, a pripomínam, že návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 prerokúva Národná rada Slovenskej republiky ako informáciu a berie ju na vedomie.
Gestorský výbor zobral na vedomie rovnako stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2021, je to tlač 317.
Pokiaľ ide o samotný návrh zákona, konštatujem, že:
A. Súhlas a odporúčanie schváliť návrh zákona o štátnom rozpočte bez pripomienok vyjadrilo celkovo desať výborov.
B. Platné uznesenie nebolo prijaté vo Výbore NR SR pre zdravotníctvo, nakoľko nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
C. Platné uznesenie neprijali dva výbory, zahraničný výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, nakoľko tieto výbory o uznesení nehlasovali, pretože neboli uznášaniaschopné.
Pokiaľ ide o návrhy jednotlivých rozpočtových kapitol a výsledky ich prerokovania vo výboroch, tieto sú uvedené v časti II v bode 2 písm. a) a písm. b) spoločnej správy.
Iné odporúčania a požiadavky výborov. Spoločná správa obsahuje aj nasledovné odporúčania a požiadavky výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
Celkovo desať výborov odporúča, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky o dôsledné zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo schváleného štátneho rozpočtu na rok 2021. Gestorský výbor odporúča tento bod schváliť.
Po druhé, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky žiada ministerstvo financií preveriť možnosť navýšenia prostriedkov rozpočtu kapitoly Kancelárie prezidentky Slovenskej republiky. Gestorský výbor neodporúča tento výbor, tento bod schváliť.
Dovoľte mi teda konštatovať, že výbor pre financie a rozpočet ako gestorský odporúča Národnej rade o týchto bodoch hlasovať nasledovne: samostatne k bodu 1 z časti IV spoločnej správy s návrhom gestorského výboru predmetný návrh schváliť a samostatne k bodu 2 z časti IV spoločnej správy s návrhom gestorského výboru predmetný návrh neschváliť.
Gestorský výbor zároveň odporúča prípadne schválené pozmeňujúce návrhy prednesené počas rozpravy a schválené hlasovaním Národnej rady Slovenskej republiky zapracovať do uznesenia č. 2.
Na záver konštatujem, že spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru pre financie a rozpočet č. 139 dňa 1. decembra tohto roku.
Výbor určil poslancov Mariána Viskupiča, Juraja Gyimesiho, Petra Kremského, Milana Kuriaka, Annu Miernu, Erika Ňarjaša, Jozefa Hlinku a Tomáša Lehotského za spoločných spravodajcov výboru.
Ďalej navrhol Národnej rade vysloviť súhlas, aby predseda Najvyššieho kontrolného úradu pán Karol Mitrík mohol uviesť na schôdzi Národnej rady stanovisko NKÚ k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2021.
Výbor taktiež poveril spoločného spravodajcu, mňa, predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, veľmi pekne ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2020 15:31 - 15:33 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Fico, v podstate čistíme zákon od rôznych takých tých kudrliniek alebo proste volebnej korupcie, alebo ako by som to nazval. Všimnite si, to sú všetko, čo tu spomíname, také rôzne antisystémové alebo teda nesystémové veci, ktoré ste tam pridávali v rôznych obdobiach, teda špeciálne vždy pred voľbami. Ale poďme tak nejak že presnejšie. Áno, áno, ten mikrodaňovník necelých päťdesiat tisíc, ale je tam ešte zmena, že doteraz bolo, že sto tisíc príjmu, teraz to je päťdesiat tisíc zdaniteľného príjmu. Takže ten rozdiel reálne nie je až taký. To treba už keď sa vyjadrujeme hovorme teda celú pravdu. Nie je to sto tisíc ku päťdesiat tisíc, jedna vec. No čo sa týka tých ubytovní, aj ja si myslím, že štyridsať rokov odpisovania nehnuteľnosti je veľa. S tým musíme niečo urobiť. Ale mať tam tuším šesť rokov či koľko bolo, to je tiež druhý extrém. Viete, na každú výhodu, ktorú niekomu dáte, sa tí ostatní vždycky skladajú. To je ten problém. A tú hodnotu najprv treba vždy vyrobiť, až potom sa dá rozdeľovať. A ten dôraz má byť na vytváraní hodnoty. No ešte, ešte, okay, tak už tretíkrát poďme ešte ten kúpeľný, kúpeľný príspevok. Teda päťdesiat euro daňový základ, z toho deväť euro teda nejaká, nejaká úspora. No to je celých sedemdesiatpäť centov mesačne. Tak ako to bolo v podstate tam dané zasa. Ľudia, ktorí si to nevedia prepočítať, tak to strašne dobre znelo podporujeme kúpeľníctvo. Ľudia si môžu, keď pôjdu do kúpeľov, tak si teda odpíšu niečo z daní. No, sedemdesiatpäť centov mesačne. Tak to podľa mňa teda ozaj nie je veľa peňazí. A, no, ďakujem pekne, už asi nestihnem ďalšie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2020 15:13 - 15:15 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujeme pekne. Pán poslanec Kamenický, no tak ja neviem, že chvíľami nás teda haníte za strašne vysoký deficit rozpočtu, potom chvíľami zas, že teda sme veľa neminuli, tak je to také, že asi čo sa kedy hodí. Neviem, ale len jedna vec z toho môže byť. Buď bude vysoký deficit alebo teda sú peniaze neminuté. Oboje naraz nejde.
Daňový bonus. Áno, jasné môže si ho uplatniť iba pracujúci človek, ale zároveň aj ja som v rozprave spomínal pre deti rodičov nepracujúcich, z nízko príjmových skupín, z marginalizovaných skupín majú stále nárok na obed zadarmo. Ten im nikto nezobral a tam je to zmysluplné, aby ten obed zadarmo mali, pretože majú problém si ho dovoliť.
No, kúpeľníctvo. Ja sa k tomu ešte raz vrátim. Fakt si myslíme, že ak si jeden daňovník v jednom roku na základe kopy papierov teda z kúpeľov môže zvýšiť svoje proste daňové náklady o 50 euro, z čoho teda bude mať asi 9,5 eura reálnu úsporu a že to je správne a tak to má byť. No, tak to je asi potom ale ako máme rôzne pohľady, no. Veci by mali byť jednoduché a zmysluplné.
Gastrolístky už tu bolo povedané. Ja len spomeniem, pevne verím a som presvedčený, že ľudia vedia jesť aj bez gastráčov a so slobodou je, samozrejme, aj prítomná aj zodpovednosť. Takže dajme ľuďom pekne priestor, aby si vedeli so svojimi financiami sami, sami rozhodovať o nich.
No, a výber DPH. Ja by som sa rýchlo ešte k tomuto dostal. No, paradoxne aj pri dosť výraznom poklese ekonomiky je v podstate výber DPH oveľa lepší ako minulý rok. A možno to je ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2020 14:52 - 14:54 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Začnem, pán kolega Fico, treba pozerať, čo sa týka, čo sa týka rekreačných poukazov, tam práve, že žiadna zmena nenastane, takže nelikvidujeme ani turistický ruch. Ako som aj povedal v rozprave, že nepovažujeme to síce za systémové riešenie, ale v danej situácii je dobré, aby zostal aktuálne navrhovaný stav, to znamená áno, v spoločnej správe ten návrh bol, a teraz vlastne týmto pozmeňovákom ho teda vlastne odtiaľ dávame preč, takže tuto sa nič nemení, a takisto ešte stihnem asi reagovať na, na daňový bonus. To je robené spolu s obedmi zadarmo a celé, celé vlastne teda zrušenie obedov, plošné zrušenie obedov zadarmo a zvýšenie daňového bonusu je rozpočtovo neutrálne. Ak sa ideme baviť o 50 eurách zvýšenia daňového základu pri kúpeľníckom poukaze, čo v horizonte roka a jedného daňovníka znamenalo asi 9,50 zvýšenia jeho príjmov, tak si myslím, pán kolega, že tie papiere a, a tá účtovníčka a vôbec to celé, nezmyselnosť systému, a to jeho pokrivenie, ktoré sa robilo na konci minulého volebného obdobia je ďaleko viac presahujúce a, a kaziace systém než to, že to teraz rušíme, takže toľko, toľko ku tým kúpeľným poukazom a to je asi všetko. Ďakujem pekne.
Skryt prepis