Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.7.2020 o 11:18 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.7.2020 11:18 - 11:22 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, na stole máme novelu zákona o tohtoročnom štátnom rozpočte. Myslím, že všetky čísla už boli spomenuté. Pán minister návrh veľmi podrobne popísal. Pôjdem len teda krátko.
Zmena rozpočtu sa skladá z dvoch základných skupín položiek. Prvá skupina, asi 2,9 miliardy euro, sú opravy marketingovo poňatého rozpočtu pre rok 2020 zo strany SMER. Tu sa deje len to, čo už pri prijímaní rozpočtu avizovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
Ďalšia skupina výdavkov súvisí s pandémiou. Koronavírus vstúpil do behu života takmer všetkých krajín sveta a ovplyvňuje aj životy každého jedného občana. Vidíme fakty, že tohtoročný slovenský účet za koronavírus len na strane výdavkov bude približne 5 miliárd eur a k tomu je ešte potrebné pripočítať ďalších 1,4 miliardy na strane zníženia príjmov štátneho rozpočtu, pretože tie viac-menej tiež súvisia s koronakrízou. Máme teda na stole niečo, čo úprimne človek nechce zažiť. Nie ako člen koalície, nie ako opozičný poslanec a nie ani ako občan našej krajiny. Čelíme situácii, o ktorú nikto nestál. A len veľmi ťažko sa chápe, ako vôbec mohol jeden vírus takto razantne zasiahnuť do behu dejín. Navzdory presvedčeniu ľudstva, že sme na vysokom stupni rozvoja schopní čeliť ťažkým výzvam, sa skôr ukazuje opak, ako veľmi je zraniteľná naša súčasná civilizácia. Hlavne rozvinutý svet sa pustil do boja s vírusom, s vírusom vyvolanou ekonomickou krízou masívnym zadlžením v snahe ochrániť ekonomiky pred kolapsom. Toto je experiment, ktorého výsledky vyhodnotí až budúcnosť.
Každopádne v globalizovanom svete Slovensko nemá na výber. nezostáva nám nič iné, než nasledovať aktuálne trendy. Dodatočné zadĺženie sa v aktuálnej situácii môže stať liekom, ale môže byť aj bozkom smrti. Kľúčové bude, ako dokážeme tieto financie využiť. Spolieham na pána ministra, na jeho kolegov na ministerstve financií, ale aj na celú štátnu správu, že dokážeme túto situáciu ustáť a táto zmena sa stane základom našej budúcej prosperity. Nie je to však automatické. Musíme mať na pamäti, že veľa z možného deficitu by nám dokázali vykryť eurofondy a tu nám musí zablikať ďalšia z kontroliek. V aktuálnom období krížom cez všetky operačné programy sme doteraz dokázali vyčerpať asi len 32 % dostupných eurofondových financií. Ako je možné, že naši susedia z Česka sa už blížia k deväťdesiatim percentám? Áno, toto je jasná obžaloba našich predchodcov vo vláde, ale áno, pozor, musíme si byť vedomí, že aktuálne sme zodpovední my a posledné mesiace nám zatiaľ ukazujú, že problém s čerpaním pretrváva a budeme musieť vyvinúť obrovské úsilie, aby sa to zmenilo. Takže vieme, že máme problém, a toto uvedomenie je prvý krok k tomu, aby sme prišli s konkrétnymi riešeniami, tak aby sme dokázali túto situáciu využiť k maximálnemu a dlhodobému úžitku pre Slovensko.
Aktuálny schvaľovaný deficit rozpočtu nie je až taký problém. Skutočný problém je našimi predchodcami zle nastavená dlhodobá udržateľnosť verejných financií. A tu presne potrebujeme skutočnú dlhodobú udržateľnosť verejných financií a prídeme aj so štrukturálnymi reformami. By som reagoval na pána Kamenického, áno, nevieme, čo bude o 50 rokov, ale presto všetko nemôžeme rezignovať na budúcnosť.
Ctené kolegyne, kolegovia, prosím vás o podporu predloženého návrhu. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.7.2020 11:08 - 11:08 hod.

Marián Viskupič
Chcem informovať členov výboru pre financie a rozpočet, že by sme mali zasadnutie dnes 12.45 v miestnosti 31. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.7.2020 10:40 - 10:41 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom NR SR s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania.
Predseda NR SR posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona NR SR o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 9. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor NR SR pre financie a rozpočet a tiež Ústavnoprávny výbor NR SR. Za gestorský výbor navrhujem Výbor NR SR pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.7.2020 9:08 - 9:09 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 160 z 8. júla 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 (tlač 169) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 21. schôdzi dňa 9. júla 2020 a prijal uznesenie č. 50, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 (tlač 170), v skrátenom legislatívnom konaní na 9. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. (Zaznievanie gongu.) Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

9.7.2020 19:03 - 19:09 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktoré sa konalo 9. júla 2020.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 123 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 123 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia NR SR spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 123 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za pána poslanca Mariana Kotlebu hlasovalo za 50 poslancov, proti 63 poslancov, zdržalo sa 10.
Na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol zvolený predseda tohto výboru.
Keďže predseda Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva nebol zvolený, vykoná sa nová voľba. Zároveň ma týmto overovatelia poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

9.7.2020 19:03 - 19:09 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady, ktoré sa konalo 9. júla 2020.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 123 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 123 poslancov. Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 123 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo, bolo 15 neplatných a 108 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za pani Silviu Čuntalovú hlasovalo za 3 poslanci, proti 50, zdržalo sa 55,
- za pána Miroslava Dudláka hlasovalo za 82, proti 2, zdržalo sa 24,
- za pána Ignáca Havrana za 0, proti 49, zdržalo sa 59 a
- za pána Vladimíra Jacka za 79, proti 3, zdržalo sa 26.
Na voľbu kandidáta na člena Regulačnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní boli za kandidátov na člena Regulačnej rady zvolení: pán Miroslav Dudlák a pán Vladimír Jacko.
Overovatelia ma týmto poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 9.7.2020 19:03 - 19:09 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem za slovo.
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov, ktoré sa konalo 9. júla 2020.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych, disciplinárnych senátov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 123 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 123 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 123 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné a 121 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za kandidátku Katarínu Batisovú hlasovalo: za 95 poslancov, proti 5, zdržalo sa 21,
- za Kristínu Glezgovú: 96 za, proti 5, zdržalo sa 20,
- za Martina Hapča hlasovalo: za 95, proti 5, zdržalo sa 21,
- za pána Viliama Karasa: 95 za, proti 5, 21 sa zdržalo,
- za pani Veroniku Puškár Škodovú: 94 za, proti 5, zdržalo sa 22,
- za pána Mariána Trenčana: 94 za, proti 6, 21 sa zdržalo a
- za pani Dagmar Valockú: 95 za, proti 5, zdržalo sa 21.
Na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých, nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní boli za kandidátov na členov disciplinárnych senátov zvolení, a zopakujem ešte raz: Kristína Glezgová, Katarína Batisová, Martin Hapčo, Viliam Karas, Dagmar Valocká, Veronika Puškár Škodová a Marián Trenčan.

Overovatelia ma týmto poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.7.2020 10:27 - 10:29 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Začnem od začiatku. Ďakujem. Teda od konca (povedané so smiechom). Ďakujem pekne, súhlasím.
Pán kolega Kotleba, áno, nevenoval som sa paragrafovému zneniu, priznávam.
A k pánovi poslancovi Tarabovi, áno, do trhového prostredia, samozrejme, patrí aj Protimonopolný úrad. Ak si pamätáme, myslím si, že presne takéto konanie mali, aj sa mi zdá, že sa im podarilo dokázať niekedy v minulosti, že banky sa nejak dohadovali o výške poplatkov. Čiže áno, je tu Protimonopolný úrad. Ak tento pocit je, treba, treba konať, a ak sa na to príde, samozrejme, treba to vyriešiť. Čiže v tomto, v tomto úplný súhlas.
Možno len jedna vec, že ale vnímajme to, veď do tejto situácie, v akej Slovensko konkurenčne je, nás dostalo práve navyšovanie povinností, regulácií, platieb, daní. Toto je to isté, ten bankový odvod. Áno, môžme si myslieť, že banky sú silné, a buďme radi, sú chrbtovou kosťou ekonomiky. Ale keď niekomu jedným rozhodnutím zvýšite náklady takto výrazne, ako to urobil bankový odvod, tak to, samozrejme, je problém, a to je presne to pokračovanie toho, čo vlastne potom zhoršuje tú konkurencieschopnosť. Hej? Nie, že dokážete teda lepšie podojiť banku a získať viac peňazí pre štát.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.7.2020 10:19 - 10:24 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegynky, kolegovia, sloboda sa ľahko stráca, ale veľmi, veľmi ťažko sa získava naspäť. Toto tvrdenie platí v ľudskoprávnych otázkach, ale ak sa spýtate podnikateľskej verejnosti, tiež vám túto platnosť potvrdia. Povedia, že kde sú tie časy, keď sa mohli venovať ako hlavnej činnosti podnikať svojhmu, svojmu podnikateliu, svojmu podnikaniu a trochu času venovali administratíve. Dnes sú v prvom rade úradníci, ktorí navyše pod hrozbou rôznych sankcií za nesplnenie, a keď im chvíľa času zostane, tak sa venujú podnikaniu. Často dodajú, že keby mali začať podnikať dnes, tak by sa na to vôbec nedali. A ešte spomenú, že sa desia každého začiatku schôdze Národnej rady, aké ďalšie povinnosti im to zasa prinesie. Toto sa unisono týka všetkých malých, stredných podnikateľov.
Ak sa pozrieme na rôzne rebríčky, už viackrát dneska spomínané podnikateľského prostredia, napr. na rebríček Doing Business, jednoznačne ukazuje na dlhodobé zhoršovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. V posledných rokoch viac ako klesanie sa to skôr dá nazvať že pád v tých rebríčkoch. A pre toto ja lex korona, podnikateľské kilečko vnímam ako symbol. Symbol toho, že sa Slovensko konečne vydáva na cestu zlepšovania podnikateľského prostredia. Symbol toho, že začíname počúvať potreby po, to, čo podnikateľské prostredie potrebuje. Je to však aj symbol spolupráce, na na tomto zákone spolupracovalo 10 ministerstiev, teda celá koalícia. A ten výsledok ukazuje našu schopnosť spolupracovať a robiť veci. Kilečko je vlastne aj symbol vytrvalosti, za predkladateľmi sú mesiace, mesiace práce a stretnutí, hľadaní riešení, hľadaní možností, ako, ako veci vyriešiť. A je to aj symbol boja s byrokraciou a so štátnymi reguláciami. A možno viete, tento symbol je niečo ako boj s korupciou. Odtnete jedno rameno a hneď vám pučia dve nové. A posledný symbol, ktorý spomeniem, je to, že naša krajina veľmi, veľmi potrebuje začať veci zjednodušovať. Potrebujeme menej jednoduchších a o to funkčnejších pravidiel.
Ešte sa chcem chvíľku venovať bankovému, zrušeniu, bankovému odvodu. Aktuálnym zákonom sa po mesiacoch snahy dostaneme na pôvodný stav, pôvodný stav, ktorý bol pred zvýšením bankového odvodu stranou SMER na sklonku minulého funkčného obdobia. Bankový odvod je úplne exemplárny a ľahko odsledovateľný príklad, ako veľmi vedia zlé rozhodnutia politikov škodiť a deformovať podnikateľské prostredie. A všetci vidíme, aká náročná je cesta, aby sme sa dostali aspoň do pôvodného stavu. Realita je veľmi jednoduchá a jasne sa ukázala. Banko..., bankám sa bankovým odvodom skokovo zvýšili náklady o približne 150 mil. ročne, ale navyše s asymetrickým vplyvom bez ohľadu na ich veľkosť, ale teda hlavne bez ohľadu na ich skutočnú ziskovosť. Banky, samozrejme, použili základné trhové pravidlo a akékoľvek zvýšenie nákladov v reťazci sa prejaví u konečného zákazníka. Presne to sa stalo. Banky zvýšili poplatky občanom, podnikateľom ale zvýšili aj cenu, za ktorú si požičiava štát. V podstate nemali inú možnosť. Toto všetko v kombinácii s koronakrízou spôsobilo veľmi, veľmi nebezpečný koktail, pritom stačilo jednoduché, aby politici nepodľahli pokušeniu dodatočne zdaňovať a tým zhoršovať konkurenčné prostredie.
A kilečko prináša práve toto, opravuje zlé rozhodnutia z minulosti, odstraňuje nánosy byrokracie, nánosy regulácií a tiež nanovo nastavuje úlohu štátnych úradníkov. Nielen sankcionovať, ale pôsobiť aj výchovne. Áno, vytiahnutie každého jedného bodu ukáže malú zmenu. Ale rieka sa skladá z kvapiek. Ale dôležitý je aj ten riečny prúd. Nastúpili sme na správnu cestu a už na jeseň pripravujeme ďalšie dva balíky opatrení, ktoré pomôžu našej ekonomike a pomôžu aj všetkým občanom.
Kolegyne, kolegovia, dovoľujem si vás požiadať o podporu.
Ďakujem za podporu, teda ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.7.2020 9:50 - 9:51 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Žiga, odpichnem sa od poslednej časti vášho vystúpenia, že súhlasíte s tým, že tento návrh pomôže podnikateľskému prostrediu, ale teda že málo.
Áno, vždy sa dá lepšie, vždy sa dá viac. Ale nejak treba začať. Začať s tým, čo sa nepodarilo za vášho pôsobenia a rebríčky Doing Business či ďalšie to dokazujú. Ale počul som niekde aj vaše vyjadrenie, že bojovať s reguláciami, s byrokraciou je ťažké. Áno, je to náročné, ale dôležité je začať. Začíname, a ako už aj pán podpredseda vlády avizoval, na jeseň budú ďalšie balíčky opatrení, ktoré pomôžu.
A chcem sa vás teda, pán poslanec Žiga, v tejto súvislosti spýtať, že ak sa teda posunieme v rebríčku Doing Business nahor, budete teda úprimne rád, že sa Slovensko posunulo teda smerom k vyššej konkurencieschopnosti? A ešte jedna otázka. Ako vnímate teda, že za vášho pôsobenia sme teda len klesali a klesali?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis