Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2020 o 15:56 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 15:56 - 15:57 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Richter, ďakujem za vaše vystúpenie. V oveľa veciach sa nezhodneme, ale to je asi prirodzené. Trošku tak z každej veci poviete polovicu. Trináste dôchodky. Tento rok bude vyplatená dvojnásobná suma oproti tomu, čo ste napríklad vlani vyplatili vy. Obedy zadarmo. Hovoríte zrušenie. Budú nahradené zvýšeným daňovým bonusom, za ktoré proste rodičia môžu riešiť to, čo potrebujú a ale teda chcem sa skôr venovať tomu, čo sa zhodneme. Veľmi pekne ďakujem za potvrdenie, že teda ste povedali, že áno papierové gastráče nemajú už v dnešnej dobe význam, ale tu mám len teda jednu otázku navyše. Aký význam teda potom elektronické gastrokarty. Veď to znamená jediné, to je taká istá karta ako klasická bežná bankomatová a človek si za tú takú obyčajnú kartu môže kúpiť obed úplne, že kdekoľvek, lebo už dneska ten pos terminál má každý a navyše ak máte gastrokartu, tak nie každá reštaurácia zrovna tú konkrétnu berie. Takže ja by som len doplnil to vaše vyjadrenie, že ani elektronické gastrokarty nemajú už v dnešnej dobe nejaké opodstatnenie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.11.2020 17:07 - 17:07 hod.

Marián Viskupič
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. V mene štyroch poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA, SaS a ZA ĽUDÍ žiadam o termínovanie vládneho návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, je to tlač, ježíš, teraz neviem, 265, po prerokovaní bodu č. 16 zákona o štátnom rozpočte na rok 2021, tlač 307. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2020 16:09 - 16:09 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega Kamenický, začali ste zmierlivo, tak ja tiež poviem len zmierlivo. Použijem slová bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu, veľmi sa hodia na vaše vystúpenie, človek môže mať svoj názor, ale nie svoje fakty. Vlády SMER-u neplnili ani svoje vlastné rozpočtové ciele a to je, tým je asi povedané všetko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2020 15:39 - 15:39 hod.

Marián Viskupič
Hlasovať budeme dnes o 17. hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2020 15:33 - 15:34 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán kolega Mazurek, ďakujem za plamenné vystúpenie. Ja len sa chcem spýtať, rozprávate o občanoch. Viete, kto vo finále platil ten bankový odvod? Platili ho občania. Proste tí, ktorých tu fakt takto plamenne obhajujete, presne tí, ktorí ho platili vo svojich bankových poplatkoch, tí, ktorí ho platili vo svojich úrokoch z úverov a proste ktorí sa takto skladali vlastne pre tú platbu pre štát. Teraz to už nebudú robiť. To skutočne pomôže občanom. Prečo nepoviete radšej občanom, že je dôležité sa vzdelávať za jedno všeobecne a za druhé aj vo finančnej oblasti, aby sa zvýšila finančná gramotnosť? To je dôležité, tak sa znižujú bankám, bankám ich zisky, že človek vníma svoje možnosti, vníma svoje možnosti z banky odísť. To treba ľuďom povedať, nech bojujú nohami. To znamená, nech idú z banky, kde majú podmienky nie dobré, do banky, kde budú podmienky lepšie. Toto je trhový princíp, toto je to, čo skutočne pomôže občanom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 15:23 - 15:26 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegynky, kolegovia, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o zrušení osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a o niektorých opatreniach súvisiacich s jeho zrušením (tlač 255) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu.
Národná rada uznesením č. 400 zo 4. novembra 2020 pridelila tento vládny návrh zákona nasledovným výborom Národnej rady: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Po prvé, odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 121 zo dňa 19. novembra 2020. A po druhé, odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť, ústavnoprávny výbor svojím uznesením č. 175 zo dňa 13. novembra 2020.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 a 2 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní tohto vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 131 zo dňa 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 5.11.2020 15:15 - 15:18 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 304), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 406 zo dňa 5. novembra 2020 pridelila predmetný vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská:
1. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť - ústavnoprávny výbor uznesením č. 139 zo dňa 5. novembra 2020, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 85 zo dňa 5. novembra 2020.
2. Odporúčanie návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 99 zo dňa 5. novembra 2020.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 3 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k danému návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní tohto vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 100 z 5. novembra 2020. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.11.2020 11:40 - 11:43 hod.

Marián Viskupič
Ďakujem pekne za slovo. Kolegynka a kolegovia, členovia finančného výboru, pozývam na rokovanie dnes 13.30 v našej miestnosti č. 31. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

5.11.2020 9:55 - 10:10 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegynky, kolegovia, dovoľte mi, prosím, predniesť správu výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na udelenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky pre ministra financií pred hlasovaním o aktualizácii kľúča na určenie príspevkov v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu (tlač 310). Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský podáva túto správu výboru.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 305 z 19. októbra 2020 pridelil návrh na udelenie súhlasu na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet s tým, že ako gestorský výbor podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore.
Výbor prerokoval predmetný návrh na udelenie súhlasu Národnej rady v stanovenom termíne. Výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 88 zo dňa 20. októbra 2020 vyslovil súhlas s návrhom a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s navrhovanou rezolúciou Rady guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu, ktorou sa aktualizuje kľúč na určenie príspevkov.
Gestorský výbor schválil svojím uznesením č. 89 zo dňa 20. októbra 2020 túto správu výboru a týmto uznesením ma zároveň výbor určil za spoločného spravodajcu výboru a poveril ma predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, skončil som. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

5.11.2020 9:40 - 9:55 hod.

Marián Viskupič Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tlač 198, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 252 zo 16. septembra 2020 pridelila tento vládny návrh zákona výborom, nasledovným výborom: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory nasledovné stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 81 zo dňa 15. októbra 2020 a ústavnoprávny výbor uznesením č. 112 zo dňa 13. októbra 2020.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 5 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k danému vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov o prerokovaní tohto vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 93 z 20. októbra 2020. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis