Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

4.12.2018 o 12:38 hod.

prof. Mgr. PhD.

Peter Štarchoň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 4.12.2018 12:38 - 12:45 hod.

Štarchoň Peter Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené dámy a páni, vážení poslanci, v prvom rade by som začal veľmi jednoducho, každú snahu, ktorá je zameraná na zvyšovanie bezpečnostných štandardov, treba podporovať a tento predkladaný návrh zákona patrí medzi ne. Jednak je aj v kontexte digitálnej ekonomiky a všeobecne procesov digitalizácie, ktorú máme okolo seba, viac než vítaný a naozaj nejdem spochybňovať jeho význam. A rovnako nejdem ani spochybňovať zas naopak pripomienky a výhrady, ktoré tu už odzneli, a možno s jednou by som akurát nadviazal na predchádzajúci príspevok, tá pripomienka sa týka predovšetkým účinnosti zákona.
Každopádne, toto moje vystúpenie je orientované niekde úplne inde, pretože sa venuje problematike samotného definovania online registračnej pokladnice ako takej. Ako som spomínal, keď niečo je dobré a funguje, a pokiaľ sú tu už nastavené nejaké štandardy a parametre, netreba automaticky negovať väčšinu z nich, ale práve naopak, je ešte lepšie ich dopĺňať a vylepšovať. Z definícií online registračnej pokladnice alebo z definície, ktorá je tu predkladaná, nie je celkom zrejmé, či chránené dátové úložisko je jeden funkčný celok, a vlastne to bude aj predmetom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý onedlho predložím, alebo teda začnem o ňom hovoriť.
Z môjho pohľadu je teda dôležité, aby chránené dátové úložisko bolo s online registračnou pokladnicou a zákazníckym displejom považované za jeden funkčný celok, a to predovšetkým z funkčného, z funkčnej, z funkčného dôvodu v zmysle fyzickej ochrany prístupu k nosiču údajov chráneného dátového úložiska a zároveň toto úložisko by mohlo byť aj chránené plombou, tak ako to bolo doteraz. Je totižto do istej miery nevyhnutné, aby tie údaje boli zhodné aj s údajmi, teda údaje v chránenom úložisku aby boli zhodné aj s údajmi tlačenými na účtenke a rovnako aj s údajmi zobrazovanými na displeji pre zákazníka. Keď tam bude plomba, minimalizuje sa akékoľvek možné porušenie alebo vstup neoprávnených osôb, pretože zapečatené pokladnica, zapečatené dátové úložisko s jednoznačným indetifikátorom úložiska dát zamedzia práve nezákonnej manipulácii so zariadením alebo časťami tak, ako je tomu aj doteraz. Každopádne existuje množstvo podvodov, ktoré zneužívajú nezabezpečené zariadenia a taktiež mnohé vychádzajú práve z toho, že zobrazujú iné údaje na účtenke, iné na zákazníckom displeji a mohli by teoreticky odosielať aj iné údaje na server Finančnej správy. Takto predkladaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh by to teoreticky mohol riešiť, resp. nadviazať na to, čo funguje doteraz.
Pre lepšiu predstavu, všetci poznáme plynomery, elektromery, vodomery, tiež majú nejakým spôsobom meracie zariadenie zabezpečené a je chránené pred manipuláciou aj predpísanou plombou. Všeobecne takéto zabezpečenie je považované za, za štandardné, základné a zároveň aj nevyhnutné. Chránené dátové úložisko je zároveň zabezpečené aj nerozoberateľným krytom, no a bez práve plombovania by ktokoľvek mohol vstupovať do neho.
Z definície, čo je prekvapujúce, online registračnej pokladnice vypadol aj zákaznícky displej a ten zákaznícky displej má viacero funkčných dôvodov a z môjho pohľadu je nevyhnutnosťou ho zachovať aj ako preventívny nástroj na elimináciu potenciálnych daňových únikov, jednak súvisí aj s ďalšími zákonmi orientovanými na ochranu spotrebiteľa. Takto by do istej miery mohla vzniknúť právna neistota, pokiaľ by ten zákaznícky displej nebol priamo súčasťou aj predkladaného vládneho návrhu. No a v prípade vydania elektronickej účtenky je taktiež zákaznícky displej jediná možnosť kontroly spotrebiteľa na mieste, aby mohol naozaj sledovať, čo mu reálne bolo zaúčtované.
Toto sú približne hlavné dôvody, prečo predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I doterajšom bode 1 v § 2 písm. c) znie:
c) online registračnou pokladnicou súbor pokladničného programu chráneného dátového úložiska, tlačiarne účteniek, displeja zákazníka, hardvérových prostriedkov, ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom e-kasa prostredníctvom integračného rozhrania, ktoré zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v zátvorke (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) na svojom webovom sídle a ďalších prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie povinností podľa tohto zákona, bodkočiarka, chránené dátové úložisko, tlačová jednotka a displej zákazníka sú umiestnené v spoločnom ochrannom obale zabezpečenom predpísanou plombou a tvoria jeden funkčný celok.
Toľko k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu. Ďakujem za nielen podporu, nielen zo strany opozičných, ale možno aj koaličných poslancov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2018 12:29 - 12:30 hod.

Štarchoň Peter
Ďakujem veľmi pekne. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh určite budeme podporovať, aj keď možno by stačilo aspoň tri mesiace naviac. Ja pevne verím, že sa nájde viacero poslancov, ktorí zaň budú hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2018 10:55 - 10:56 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis
Pán poslanec, povedali ste, že v zdravotníctve chýbajú peniaze. A kde sú? Kde zmizli? Tak ja vám poviem jeden príklad čerstvý, kde tie peniaze miznú zo Slovenska. Národná banka Slovenska včera vydala správu o tom, že Slováci sú najzadlžovanejší národ v Európskej únii. Berú si čoraz viac úverov, aby si vôbec zachovali životnú úroveň, na ktorú boli zvyknutí. Slovenské banky sú najziskovejšie na úrokoch spolu s gréckymi a maltskými v celej Európskej únii. A viete, čo ja by som s tým spravil? Zdanil by som ich aspoň 30 % a ten zisk zdanený, ktorý nevyvezú zo Slovenska, by som použil na zdravotníctvo, nech z toho ekonomického rastu aj ľudia konečne aspoň niečo majú, lebo vláda sa tu tvári, že ekonomika nám šliape ako Saganov bicykel, len pravda je, že ľudia makajú ako šróby, ako ten Sagan, lenže na tých vavrínoch a na tých stupňoch víťazov sa vyhrievajú iní. Napríklad banky.
Tak konečne by sme mohli tým, ktorí zo Slovenska vyvážajú peniaze von, zobrať aspoň časť toho, čo vyvezú, a posunúť do zdravotníctva, kde by to tí ľudia najviac ocenili. Tak by som to aspoň urobil ja.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2018 14:42 - 14:43 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ja naozaj len veľmi stručne, keďže ide o návrh zákona, ktorý sa týka zhruba 140-tisíc držiteľov zbraní. Ja by som vás chcel, pán minister, požiadať, budeme mať k tomu asi rozsiahly pozmeňovák, ale rád by som s vami toto prekonzultoval. Nie hneď, ale v druhom. (Reakcia predkladateľa.) Dobre, čiže chceme k tomu dávať nejaký pozmeňujúci návrh po dohode s predkladateľom, čiže radi by sme takto verejne vyzvali na nejakú diskusiu, si nájdeme čas a chceli by sme tam prebrať viac vecí, lebo hovorím, je to zákon, ktorý sa týka 140-tisíc držiteľov zbraní. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 11:57 - 11:58 hod.

Kollár Boris
Hovoríte o povinnosti, ale vy váš sociálny balíček prenášate na obce a mestá. Oni budú musieť a oni budú mať s tým ten kritický problém.
No a kritický postoj mojich kolegov neznamená, že odmietajú zákon ako celok. A ja pevne stojím za svojimi kolegami a ja si nikoho upratávať nemusím. To skôr vy si môžete upratať svojich ministrov, aby razili jednotnú líniu so stranou. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2018 11:47 - 11:53 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Keďže sa jedná o deti, tak by sme sa tu mali spojiť, aj opozícia, aj koalícia. A nemali by sme sa osobne napádať, urážať sa. Mňa veľmi mrzí, že bola tunák Anka Verešová napadnutá osobne, je to veľká škoda. Ja vo veľa veciach s Ankou súhlasím. Súhlasím aj s tým, že je dosť nespravodlivé, keď napríklad moje deti dostanú obed zadarmo, ktorý si to viem veľmi ľahko zaplatiť, a potom sú deti, ktoré, ktoré rodičia budú musieť aj tak doplatiť niečo, lebo to úplne nebudú vedieť pokryť tým 1,20. Sú tu rôzne cenové pásma, ktoré proste niektoré zariadenia nebudú vedieť za to navariť obed, lebo im to bude chýbať.
Máme tuná kopec výhrad, ako napríklad, že by sa malo zvýšiť možno o 100-tisíc obedov viacej, kde je vyrátané, že by sme potrebovali navyše 2000, 2500 kuchárok. To znamená, že už som zachytil zo strany SMER-u, keď mal expremiér Fico tlačovú konferenciu, kde je ochotný aj spolu s ministrom Richterom podporiť 1000 kuchárok. Len my potrebujeme 2500 poriešiť.
Potom aj my sme zachytili kopec podnetov, že proste tie jedálne nie sú na to prispôsobené, že bude treba rekonštruovať kapacity tých jedální. Ľudia sa tam, teda tie deti sa tam nevedia zmestiť a je to šité horúcou ihlou. A preto si myslím, že je fajn, že sa to oddelilo alebo sa to oddialilo na ten september.
Cez to všetko musím povedať, že mám veľa výhrad k tomuto návrhu zákonu, ale určite ho podporím. Určite ho celá naša strana podporí, aj keď máme tie výhrady, ale snažíme sa to robiť vecne, snažíme sa odborne priniesť nejaké návrhy a bol by som rád, keby koaličná vláda tieto naše, nie len za Sme rodinu, ale aj ostatné návrhy, ktoré tuná prinášajú kolegovia a sú podnetné a mohli by to zlepšiť, ten systém, aby to minimálne vypočuli. Od toho tu sme, aby sme tie názory naše tlmočili. Skutočne mne nejde o to, aby som potopil váš návrh zákona, mne ide o to, aby sme na konci dňa tým deťom pomohli, aby sme tým rodičom pomohli, aby tie deti mohli mať ten obed zadarmo, aby naozaj ten obed zadarmo bol. Aby to nebolo nakoniec ten najdrahší obed na svete, lebo keď si uvedomíte, že koľko sa z toho, tých obedov potom neodoberie. Keď je raz niečo zadarmo, tak potom ľudia si to nevážia, kašlú na to, neodhlásia sa, vyhodí sa to. Tie školské jedálne tento obed nemôžu darovať nejakým spracovateľom, ja neviem, chovateľom ošípaných, aby to aspoň nejako spotrebovali. Nie, to, to špeciálnym spôsobom sa musí likvidovať ako biologický odpad, to znamená, že znova sa to musí platiť. To znamená, že aby nakoniec ten náš obed zadarmo nebol tým najdrahším obedom zadarmo.
Cez to všetko ešte raz, pán Tomáš, musím povedať, že my za tento váš návrh zákona budeme hlasovať, nech bude akýkoľvek, lebo určite to nebude dokonalé, ale to sa snažíme aj my v opozícii tými pozmeňovacími návrhmi, prípadne diskusiou vás na niektoré veci upozorniť. A je len na vás, lebo vy ste v tej koalícií a vy si to odsúhlasíte, ako budete chcieť, ale je na vás, keď niečo dobré z toho vyberiete a implementujete, aby ste uľahčili život tým rodičom, tým deťom, ale zároveň aj prevádzkovateľom, zriaďovateľom tých škôl, tých školských jedální, ktoré budú mať obrovský problém. My sme tak isto sedeli so ZMOS-om, pán poslanec, a veľmi veľa vecí sme počuli, aké problémy ich budú čakať. Samozrejme, že vy asi ste sa s nimi na koniec dohodli, že vám to odsúhlasili, cez to všetko my sme rovnako s nimi s čelnými predstaviteľmi ZMOS-u sedeli a vypočuli sme si veľmi veľa pripomienok, ktoré im skomplikujú, obrovsky skomplikujú život. Cez to všetko si myslím, že každý krok, ktorý môže pomôcť rodinám, deťom, treba privítať, aj keď nie je dokonalý.
My keď raz budeme vo vládnej koalícií, budeme to robiť možno inak, možno tak, ako to povedala pani Verešová, ale dnes treba rešpektovať to a ja to rešpektujem, že si dneska, môžem sa postaviť na hlavu, mávať tuná ušami, proste to prijmete tak, ako to chcete, cez to všetko my vnímame, že je to pomoc, je krok k niečomu lepšiemu, tak určite za to za hlasujeme. Som tu preto, aby som to vyjadril, vyslovil, že budeme bojovať za tie rodiny, budeme bojovať za tie deti, podporíme váš návrh zákona, cez to všetko by sme radi vás upozornili na niektoré veci, ktoré určite budú veľkým problémom, aby ste sa na to pripravili, lebo ešte za vašej vlády bude ten problém, vám to môže na koniec padnúť na hlavu. Preto vás na to upozorňujeme. Ale určite tým deťom treba pomôcť.
A za nás vám môžem povedať, ani vlaky zadarmo my nebudeme, za nás, keď budeme v nejakej vládnej koalícii, nedovolíme rušiť ani vlaky zadarmo, ani jedlá zadarmo, ani všetky tieto vymoženosti sociálne, ktoré ste zaviedli, či vy alebo predchádzajúce vlády, určite za nás to rušiť nebudeme. Môžeme sa baviť o forme pri tých vlakoch zadarmo, môžeme sa baviť o tom, že treba dať tým dôchodcom viacej peňazí, aby si tie vlaky mohli kúpiť, ale v žiadnom prípade tú formu, ako tú možnosť mať ten vlak zadarmo akýmkoľvek spôsobom, buď jasným zadarmo, alebo prispením, aby si to vedeli kúpiť, určite tieto veci rušiť nebudeme, takže za nás, ja hovorím, za hnutie SME RODINA tieto vymoženosti, ak bude niekto s nami chcieť počítať v budúcej vláde, tak cez toto určite neprejde, lebo tieto veci rušiť my nebudeme. A rovnako podporujem tento váš návrh zákona, aj keď si myslíme, že nie je dokonalý, že má kopec chýb, že treba, preto na to upozorňujeme, cez to všetko za nás hlasovať za to budeme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 11:12 - 11:14 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Tomáš, veľmi pekne ste hovorili o tom populizme a demagógii. Ja by som vám rád okrem iného pripomenul jeden výrok, a vy veľmi dobre viete, že sme majstri v populizme, teda keď chceme, to povedal váš stranícky šéf. Čiže o tom, kto je tu väčší populista, hádam netreba veľmi hovoriť.
Ale keď je to tak veľmi dobre pripravený zákon, prečo ho na poslednú chvíľu meníte? Na poslednú chvíľu ho upravujete a v panike beháte hore-dole, snažíte sa to teraz rýchlo, rýchlo, rýchlo vylepšiť? Pretože ste sa stretli s kritikou a kritikou oprávnenou. Lebo podľa môjho názoru vy síce tvrdíte, že povinnosťou škôl je zabezpečiť stravu 100 % detí. Veď to je v poriadku, s tým ja súhlasím. Ale, pán Tomáš, máte vy predstavu, v akom technickom stave sú tie školské jedálne? Máte vy predstavu o tom, v akom finančnom stave sú tie školy? Lebo podľa mňa veľmi nemáte. Opakujem, my sme za poskytnutie obedov pre deti. Súhlasíme s tým, že štát by ich mal platiť. Ušetríme tým rodičom peniaze. Áno, možno zlepšíme stravovacie návyky našich detí, ale opakujem, vy ste nedomysleli x ďalších vecí, ktoré s tým súvisia a ktoré spôsobia problémy.
Ja dúfam, že ten návrh, ktorý vy teraz predkladáte, ja dúfam, že ten návrh sa v praxi ukáže ako dobrý. Lebo aj vaším, aj naším záujmom je, samozrejme, aby naše deti mali normálnu stravu. Ale neodmietajte kritiku! Veď vy by ste mali prijať kritiku, mali by ste prijať konštruktívnu kritiku a snažiť sa vysvetliť kolegom v opozícii, že toto a toto chceme urobiť takto. Lebo zatiaľ len tápate z miesta na miesto a snažíte sa to zlepiť, ako sa len dá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 11:03 - 11:03 hod.

Krištúfková Petra
Síce veľmi pekne hovoríte, aj to pekne znie, ale dôkaz toho, že ste to nezvládli, je to, že obedy zadarmo od januára nebudú. Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody. Alebo kde je vôľa, tam je cesta. Všetky ostatné argumenty tu už boli povedané.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 10:59 - 11:01 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel kolegyňu doplniť a zároveň odpovedať navrhovateľovi, ktorý sa ťa pýtal, že kritizujeme, ale v prvom čítaní sme to podporili. Áno, my v princípe súhlasíme s touto myšlienkou, ale je to nedomyslený návrh, ktorý má viacero rizikových aspektov a ktorý navrhovateľ podľa nášho názoru veľmi nedomyslel a zodpovednosť teraz hádže na zriaďovateľov. Nemôžte vymyslieť niečo od stola a potom čakať, že sa s tým popasuje niekto iný. Lebo presne toto vlastne sa teraz deje. Je to dobrá myšlienka, v princípe, opakujem, my s ňou súhlasíme, ale je to nedomyslené.
Nedomyslené v zmysle, ako už kolegyňa spomínala, je tam problém jednak so samotnými jedálňami, v akom stave sú. Je tam problém so zamestnancami, vieme veľmi dobre, že slovenské školy majú obrovský problém so zamestnancami, respektíve nájsť kuchárky, kuchárov, je to celoslovenský problém. Toto opatrenie je síce fajn, ale vy niečo vymyslíte, ale neriešite tie ďalšie veci. A ak ich riešite, tak ich riešite len čiastočne. A keď sa v praxi ukáže, že toto opatrenie bude problém zrealizovať na 100 %, no tak kývnete rukou a poviete, ale to zriaďovatelia. Čiže bolo by fajn, keď niečo vymýšľame, čo ovplyvní komplet všetky školské jedálne a školské zariadenia, stravovacie zariadenia na školách, tak aby to malo hlavu a pätu, aby bolo tam všetko domyslené. Lebo my poukazujeme, pán navrhovateľ, len na to, že nápad je to fajn, ale nie je domyslený tak, aby v praxi fungoval 100-percentne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2018 10:49 - 10:57 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy, vážení páni, máme tu slávny, neslávny návrh zákona, ktorý sa týka tzv. obedov zadarmo. Už v prvom čítaní bolo viacmenej jasné, že naplnenie významu slovného spojenia "obedy zadarmo" nie je pravdivé. Obedy sa týkajú posledného ročníka materských škôl a všetkých ročníkov základných škôl. A tu chcem zdôrazniť, že nesúhlasíme s tým, aby zo zákona vypadli deti z prvého stupňa 8-ročných gymnázií. Nie je žiadny dôvod na to, aby boli tieto deti vynechané, a preto hnutie SME RODINA podáva pozmeňujúci návrh, aby aj žiaci prvého stupňa 8-ročných gymnázií mali nárok na tieto obedy.
Na základe nového vyjadrenia strany SMER a ZMOS-u je jasné, že rodičia detí na základných školách márne čakajú od januára obedy zadarmo. Síce ste to aktuálne mediálne odkomunikovali, že ZMOS to doplatí a rodičia nebudú nič doplácať, ale zatiaľ vieme, že je to len hypoteticky a to, čo vy nazývate džentlmenskou dohodou, ešte nie je isté. Ale ak ten rozdiel doplatí ZMOS, tak to pôjde z obcí a z peňaženiek daňových poplatníkov, takže sa to len preloží z jedného vrecka do druhého.
Obedy zdarma nie sú tou správnou cestou. Tou lepšou sú určite daňové odvody. Návrh ale aj prináša veľa nedoriešených súvislostí, ale samozrejme najväčším problémom je stále samotné financovanie obedov, aby z nich mohli byť obedy zadarmo. Od začiatku bolo jasné, že euro dvadsať je suma, ktorá pokrýva len suroviny na obed, a ako predkladatelia ste mali od mája dosť času na to, aby ste túto situáciu uchopili. Dnes je výsledok taký, že nedodržíte slovo, napriek tomu, že ste to rodičom nasľubovali.
Ale vrátim sa k tej sume. Mňa osobne by zaujímala jedna vec, ako uzrela svetlo sveta suma euro dvadsať za obed. Nekopíruje ani jednu sumu z finančného pásma a ani nepokrýva náklady na obed. Obed v priemere stojí euro päťdesiat na prvom stupni a euro šesťdesiat na stupni druhom.
Ďalší problém je nárast stravníkov. Očakáva sa nárast 127-tisíc stravníkov. Je nanormované, že na každých 50 vydaných obedov potrebujeme približne jedného pracovníka. Podľa výpočtov je potrebných 2500 nových síl do kuchyne, čo je pri priemernej mzde 660 eur približne, pardon, očakáva sa nárast 127-tisíc stravníkov. Je to nárast 2500 nových síl do kuchyne. Je to 24 miliónov euro ročne pri priemernej sume za mzdu 660 euro. Vy ste sľúbili tisíc síl do kuchyne. Aj tak je to len polovica a bude veľký problém ich nájsť.
Samotné kuchyne mnohokrát drží pokope len hrdza a nemajú vybavenie na zvýšenie výdaja obedov, ktoré je momentálne aj nevyčíslené.
Čo sa týka odpadu, bezpochyby sa bude plytvať, pretože nebude motivácia k odhlasovaniu a legislatíva neumožňuje posunúť nespotrebované obedy na charitu. Takisto škola musí platiť za odvoz odpadu. Za 25 litrov je to 7 eur. Rovnako nemáme mechanizmus ako zladiť dochádzku do školy s dochádzkou do jedálne. V prípade, že žiak bol napríklad ráno na vyšetrení u zubárky a už je zaevidovaný ako neprítomný a napriek tomu príde po prvej hodine, tak nebude mať obed. Keď zoberieme toto všetko do úvahy, tak naozaj sa môže stať, že obedy zadarmo budú najdrahšie obedy v histórii.
Veľkou neznámou je v návrhu zákona pojem "iné jedlo". Súčasná legislatíva pozná pojem "hlavné a doplnkové". Máme to chápať, že namiesto teplých obedov dostanú deti jednu studenú bagetu? Žiadam túto formuláciu buď vysvetliť, alebo vypustiť.
Čo sa týka samotných rodičov, tak tu máme veľa tých, ktorých deti jednoducho nechcú chodiť na školské obedy. Napríklad z dôvodu, že sa stravujú doma, a vy im ponúkate niečo, čo vôbec nepotrebujú. Miesto toho, aby ste dostali tieto peniaze do rodín s deťmi. My sme navrhovali napríklad príspevok na začiatku školského roka na školské pomôcky, príspevok na bývanie pre matky, ktoré pracovali a sú na materskej dovolenke, zvýšenie rodičovského príspevku, zvýšený daňový bonus pre rodičov všetkých detí. Nič z toho ste nám nepodporili. Ale obedy vám zneli tak dobre, však dajme im najesť, zatlieskajú nám. Ale tlieskanie sa nekoná, akurát tu máme z rôznych dôvodov nahnevaných rodičov.
My podporujeme každý dobrý návrh, každý návrh, ktorý prinesie pomoc do rodín. Je to predsa našou prioritou, ale, bohužiaľ, nebola od vás vôľa iným spôsobom vyhovieť rodinám. Každopádne fiaskom strany SMER ako predkladateľa je skutočnosť, že tento nedoriešený, neekonomický a naozaj populistický návrh je nutné ešte aj odsúvať o 8 mesiacov, pretože si asi nikto nevšimol, že euro dvadsať obed nestojí. Ja by som naozaj doporučila sa zamyslieť a počúvať aj ľudí a hlavne mladé rodiny, keď tu chceme skloňovať slovo demografická krivka a následne aj dôchodky.
Ďakujem za pozornosť a teraz prečítam náš pozmeňujúci návrh. Predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v spôsobilosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I bod 4 znie: "4.V § 4 ods. 3 znie:
"(3) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole, základnej škole a strednej škole na každé dieťa, ktoré každé dieťa navštevuje
a) posledný ročník materskej školy alebo základnú školu,
b) prvý až štvrtý ročník 8-ročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole,
c) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
d) materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.".
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis