Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15.6.2016 o 11:43 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.6.2016 11:43 - 11:46 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som ako spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2015.
Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2015 a jeho kapitoly pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 113 z 20. mája 2016 výboru pre financie a rozpočet a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Gestorskému výboru výbory predložili výsledky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu. Výbor pre financie a rozpočet vypracoval na ich základe spoločnú správu výborov Národnej rady.
Výsledky rokovania výborov k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2015. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 113 z 20. mája 2016 uvedený návrh prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 31 zo dňa 13. júna 2016, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 18 zo dňa 7. júna 2016 a uvedené výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky:
1. schváliť návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2015, podľa ktorého
a) podiel schodku verejnej správy Slovenskej republiky na hrubom domácom produkte v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu ESA 2010 podľa údajov zverejnených Eurostatom dňa 21. 4. 2016 dosiahol 2,97 %,
b) konsolidovaný dlh verejnej správy podľa údajov v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu ESA 2010 podľa údajov zverejnených Eurostatom dňa 21. 4. 2016 dosiahol k 31. decembru 2015 sumu 41 mld. 306 mil. eur, čo predstavuje 52,91 % hrubého domáceho produktu,
c) príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na hotovostnej báze dosiahli 16,234 mld. eur, výdavky 18,166 mld. eur a schodok 1,932 mld. eur;
2. vziať na vedomie, že schodok štátneho rozpočtu vykázaný v štátnom záverečnom účte Slovenskej republiky za rok 2015 vo výške 1,932 mld. eur k 31. decembru 2015 bol krytý finančnými prostriedkami získanými z predaja štátnych dlhopisov v hodnote 1,537 mld. eur a finančnými zdrojmi z čerpania vládnych úverov v hodnote 395 mil. eur.
K návrhom kapitol štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2015: V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady návrh záverečných účtov kapitol prerokovali všetky výbory bez pripomienok. Gestorský výbor uznesením č. 36 zo dňa 13. júna 2016 po prvé schválil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky, po druhé navrhol Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas, aby predseda NKÚ Slovenskej republiky Karol Mitrík uviedol stanovisko NKÚ Slovenskej republiky k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2015 (tlač 118), po tretie určil ma za spoločného spravodajcu výborov a splnomocnil ma, aby som predniesol spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a navrhol Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní. Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou tejto spoločnej správy.
Vážená pani predsedajúca, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.6.2016 11:14 - 11:14 hod.

Kamenický Ladislav
Ďakujem. Chcem pozvať všetkých členov výboru pre financie a rozpočet dnes na rokovanie o 12.30 v miestnosti výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.6.2016 11:13 - 11:13 hod.

Blaha Ľuboš
Ďakujem. Dovoľte mi pripomenúť kolegom z európskeho výboru, že o dvanástej máme dneska rokovanie na našej miestnosti 149 k dohode TTIP a dvom ministerským radám. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.6.2016 11:12 - 11:13 hod.

Petrák Ľubomír
Chcem informovať členov výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, že rokovanie výboru bude dnes o 13. hodine v rokovacej miestnosti výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.6.2016 11:12 - 11:12 hod.

Madej Róbert
Rád by som informoval členov ústavnoprávneho výboru o tom, že bude rokovanie ústavnoprávneho výboru dnes o 12.00. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.6.2016 11:12 - 11:12 hod.

Raši Richard
Dobrý deň prajem, chcem požiadať členov mandátového a imunitného výboru, zajtra o 12. hodine po prerušení rokovania schôdze bude mandátový a imunitný výbor v miestnosti 84. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2016 10:48 - 10:50 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky. Jedna k procedúre, lebo to je to, o čom sa budeme nejakým spôsobom baviť ďalej.
My sme prijali na výbore postup, kde sme sa dohodli, že vždy deň pred tým, ako sa bude rokovať o pozmeňujúcich návrhoch, všetci kolegovia dostanú elektronickou formou, aby sa mohli s ním oboznámiť dostatočne vopred, aby mohli informovať svoje poslanecké kluby v prípade, že to považujú za vhodné a potrebné a aby prijali riešenia aj na svojich poslaneckých kluboch, ktoré potom budú prezentovať na výbore. Rovnakým postupom sme postupovali pri pozmeňujúcich návrhoch, ktoré budú podané v druhom čítaní, na rokovaní výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. To znamená, že ten priestor tu bol vytvorený dostatočný, je korektný, je transparentný.
To, čo zopakujem, v prípade, že zaznamenám, že vzniknú ďalšie pozmeňujúce návrhy, že je potrebné o nich diskutovať vnútri klubov, že je potrebné sa s nimi detailnejšie oboznámiť, budem žiadať odloženie hlasovania. Zatiaľ na to nevidím dôvod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2016 10:47 - 10:48 hod.

Bagačka Michal Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ja sa v podstate tiež pridávam, že celá táto debata naozaj má svoj zmysel a bolo tam veľa vecí, s ktorými som sa naozaj úplne stotožňoval, veľa vecí, ktoré sú naozaj ešte na diskusiu, a veľa vecí, ktoré sa ešte, samozrejme, ani nespomenuli, lebo školstvo je problematika naozaj obrovská. A ja sa len k jednej, k jednej tvojej takej poznámke, čo si povedal na začiatku ohľadne, mladí a starší učiteľ. Ja súhlasím, poprípade pridávam sa k tomu, že aj starší učiteľ, ktorý nemusí byť totálne inovatívny a používať len najmodernejšie prostriedky, vie perfektne odučiť aj klasickými metódami svoje hodiny. Je to, ako si povedal, o ľuďoch, pretože možno aj mladý učiteľ, ktorý príde a má všetko naštudované a má kopu moderných prostriedkov, neodučí, respektíve neodovzdá tým žiakom všetko aj z toho dôvodu, že mnohokrát ho tí žiaci nepočúvajú. To znamená, že nevie si udržať disciplínu a tým pádom môže mať neviem aké prostriedky na odučenie. A mnohokrát to tí starší učitelia majú vlastne plus, že tú disciplínu majú a tým pádom vedia aj klasickými metódami si hodinu bez problémov odučiť a odovzdať tým žiakom to, čo majú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2016 10:46 - 10:47 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Pán poslanec, absolútne oceňujem ten konštruktívny prístup počas celej rozpravy z vašej strany, pretože napriek mnohým, a môžem povedať naozaj populistickým vyjadreniam k tejto téme, ktoré určite neprispejú k riešeniu tohto problému, čo sa snažíme v vzdelávaní, tak držíte ten tón konštruktívny. A ja sa za to prihováram, pokračujme v tomto ďalej, pretože to je jediná cesta pomenovať si to, čo je problém, a riešme to a vieme sa na tom zhodnúť. Ak nie, na niečom sa nevieme zhodnúť, tak diskutujme dovtedy, kým nenájdeme riešenie.
S tým termínom, rovnako si myslím, čo ste povedali, že to jednoducho, ak máme nejaké pripomienky, nech sa páči, môžeme sa k tomu vyjadriť. Ale beriem aj slová opozície, ak volajú po zmene rokovacieho poriadku, myslím si, že môžeme to otvoriť a poďme sa vecne baviť, čo by sme mohli zmeniť aj v iných otázkach, aby sme boli konštruktívnejší, ak sa to dá.
Takže ešte raz ďakujem a som presvedčený, že tento zákon predsa len pomôže riešeniu toho problému s odmeňovaním učiteľov, ale zároveň si uvedomujem, že sme na dlhej ceste, ktorú budeme musieť spoločne zdolávať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.6.2016 10:34 - 10:39 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Kolegyne, kolegovia, ja sa ospravedlňujem, že vystupujem ešte raz. Zvolil som túto formu preto, aby bolo možné na mňa zareagovať, aby som to nepovedal v záverečnom slove ako spravodajca. Takže toto je jediný dôvod, prečo takto činím.
Začnem tuto od kolegu Dostála k termínom. Ja osobne budem navrhovať, nakoľko týmto právom disponujem ja, aby prerokovanie vo výboroch prebehlo ihneď. Dôvod je prostý, povedal som ho, nezaznamenávam žiaden odpor voči týmto riešeniam. Vo chvíli, ak sa v druhom čítaní v pléne objavia názory, ktoré bude potrebné si v rámci poslaneckých klubov prediskutovať, nemám problémy s tým, aby sme odložili hlasovanie, nie dnes o piatej alebo zajtra o jedenástej, proste tak, aby bol dostatočný čas o tom diskutovať. Ale v tejto chvíli, pán kolega, prepáčte, ale treba sa vyrovnať s tým, že bolo schválené skrátené legislatívne konanie a ono tým, že bude o jeden alebo o dva dni neskôr hlasovanie, vždy to bude skrátené legislatívne konanie a všetky tri čítania prebehnú na tejto schôdzi. A nedáva mi to tam absolútne žiadnu logiku. Hovorím to tak, aby to bolo pochopiteľné.
To, čo tu zaznelo aj v posledných bodoch, mnoho si želá možno, možno detailnejšiu diskusiu. Ja možno telegraficky zareagujem na niekoľko poznámok. Zaznelo tu, treba modernejšie učiť. Poznám rad učiteľov, ktorí sú vo veku nad šesťdesiat rokov, ktorí vykonávajú super kvalitnú prácu a bude veľkou stratou pre školstvo, keď odídu. A musím povedať, že neučia moderne, ale učia dobre. Moderný neznamená v mojom ponímaní vždy lepší, ale posudzujme to, ako to robia a aké majú výsledky práce.
Druhá poznámka, vzdelávanie na Slovensku je nekvalitné. Absolútne nesúhlasím. Vzdelávanie na Slovensku je kvalitné a vzhľadom na vynakladané finančné prostriedky patrí medzi najefektívnejšie na svete. To, čo treba povedať, je – a je oprávnené, že nás znepokojuje, že tendencie pri medzinárodných hodnoteniach postupne klesajú a nedá sa povedať, že by úplne klesali, že by tá trajektória bola stále zostupujúca. Ona je taká mierne vlnovkovitá, ale zostupuje. Ale treba povedať, že zostupuje o jeden, dva alebo tri body, pričom tá základňa je 500. Čiže ak z 500 ideme na 497, nemôžme povedať, že toto je jedna veľká čierna diera, ktorá proste úplne skončila, absolútna katastrofa. To, čo nás oprávnene znepokojuje, je, že tá trajektória je zostupujúca, a preto hľadáme riešenia. A treba povedať, že dobré je, že hľadáme riešenia ešte vtedy, ak ten rozdiel je nejaké dva-tri body. Ak by bol rozdiel 10 alebo 15 bodov, už sme premeškali veškerú dobu a to už by bolo so slovenským školstvom absolútne zle.
A to, čo chcem povedať na záver, pán kolega Žarnay, aj mne ste vložili do úst to, čo som nepovedal. Povedali ste, že nechcem podporovať zvyšovanie miezd starším učiteľom. Nikdy som nepovedal. Povedal som, že ak je problém s motiváciou mladých prichádzajúcich, ak je problém s motiváciou tých, ktorí robia na 120 %, robia kvalitne a nie sú prostriedky na ich ohodnotenie, lebo v tých tabuľkách sa nachádzajú nižšie, existujú spôsoby riešenia, akým spôsobom im vieme pridať. Nikdy som nepovedal, že starším nemáme pridať. Nikdy som nepovedal. A toto je to, čo mňa irituje, a toto je to, prečo som aj včera mal také emotívne vystúpenie v zásade ako reakciu na vaše vystúpenie. A vnímam to ako postoj Iniciatívy slovenských učiteľov, lebo vás vnímam niekde v tom prostredí. Ak to tak nie je, sa ospravedlňujem. Ale tuto je ten problém. Zaznelo to tu dnes v sále.
My nemáme diametrálne odlišné názory na to, že treba niečo v školstve zlepšiť, ale to, čo potrebujeme urobiť, je, musíme sa počúvať, musíme hľadať to, na čom sa vieme zhodnúť, a to, na čom sa nevieme zhodnúť, ešte o tom diskutujme. Gaussova krivka nepustí, 80 % je vždy tá väčšina, 20 % sú nejaké menšinové názory. A ak máme prijímať riešenia, tak je vysoká pravdepodobnosť, že aj 20 % obyvateľstva, 20 % učiteľov, 20 % poslancov vždy pravdepodobne nebude mať uspokojené všetky svoje požiadavky. Je to fakt, ktorý je dlhodobo overený. Takže v tomto chcem len poprosiť, skúsme sa viacej počúvať a nesnažme sa vytĺkať politický kapitál z toho, kde ho vytĺkať netreba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis