Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.9.2019 o 12:33 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2019 12:33 - 12:34 hod.

Šuca Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Pán Grendel, ja absolútne verím vášmu úprimnému záujmu, aby sme sfunkčnili komisiu, ktorá má zásadný význam a opodstatnenie a tak ako ste povedali, máme problém s jedným menom. Ten návrh je veľkorysý na voľbu tých nových členov komisií, tí podpredsedovia, predsedovia výborov, ale takisto veľmi dobre viete o nás presne to, čo ste povedali, že na výbore pre obranu a bezpečnosť preto má koalícia predsedu a podpredsedu, že tam bol navrhovaný pán Kotleba, ktorý nezískal podporu ľudí a opozícia nenavrhla iné meno na podpredsedu. Áno, máte pravdu, nakoniec sme spolu vo výbore na kontrolu SIS, toto je problém pre občanov Slovenskej republiky, že tá komisia nefunguje, tak ako ste to povedali vo svojom úvodnom slove teda, že keď má občan podozrenie z toho alebo má pocit, že, že je nezákonne odpočúvaný, nemá tú inštanciu, na ktorú by sa odvolal. S tým s vami absolútne súhlasím, ale chcem povedať, že problém je vždy v tom jednom mene. Áno, vy ste povedal, že ten nový zákon by mal účinnosť od budúceho obdobia. To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2019 12:22 - 12:23 hod.

Šuca Peter
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.9.2019 11:05 - 11:06 hod.

Kondrót Maroš
Ďakujem pekne pán predsedajúci, dovolím si navrhnúť po porade a dohode troch poslaneckých klubov, aby sme hlasovanie o CETA-e, teda Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi Kanadou a Európskou úniou a členskými štátmi vykonali budúcu stredu 25. 9. o 17.00 h. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2019 10:13 - 10:16 hod.

Madej Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa tiež chcel veľmi pekne poďakovať predrečníkom, osobitne pani poslankyni Krištúfkovej a pani poslankyni Gaborčákovej. Rád budem diskutovať aj na paragrafoch, ktoré sú dnes v de lege lata-le na tom, čo sa navrhuje, de lega ferenda, pani poslankyňa Gaborčáková, máte pravdu s tým potenciálnym platením povinného. Nie som si istý, či sa to dá vyriešiť, ale môžme si na to sadnúť, veľmi rád, ja si myslím, že duplicit drvivú väčšinu odstránime tým návrhom, ktorú, ktorý sme urobili. Niektoré problémy, samozrejme, môžu ostať, ale obávam sa, že robiť úplnú revolúciu a znefunkčňovať potom systém tiež by nebolo šťastné.
Vo svojej reakcii na faktickú poznámku sa chcem hlavne venovať teraz pánovi poslancovi Pčolinskému nielen po forme, že by to nebolo vhodné možno používať niektoré takéto slová, ale možno aj v súvislosti s tým, že vaša predstava o tom, ako prebieha vymáhanie, nie je správna, pán poslanec. Vy ste hovorili o nejakom platobnom rozkaze. To sa vôbec nerobí, pán poslanec. Platobný rozkaz ako exekučný titul pri výživnom neexistuje, pán poslanec. Máte rozsudok o výživnom alebo rozsudkom schválenú dohodu rodičov. Vždy to má formu rozsudku, pán poslanec a tento rozsudok je exekučný titul, ktorý už je dokladom na to, aby ste priamo začali exekučné konanie.
To znamená, žiadne konanie o platobnom rozkaze, žiadne ďalšie úpravy neexistujú. Len tým chcem povedať, že priamo na základe rozsudku sa začína exekúcia a tie argumenty sú teda úplne nesprávne, ktoré ste použili vo svojej faktickej. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2019 10:10 - 10:12 hod.

Madej Róbert
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa tiež chcel veľmi poďakovať predrečníkom. Osobitne pani poslakyni Krištúfkovej a pani poslankyni Gaborčákovej. Rád budem diskutovať aj na
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2019 10:10 - 10:13 hod.

Blanár Juraj
poďakovať aj tebe, pán kolega, a som presvedčený, že v závere dospejeme k dobrej novele spoločne. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2019 10:08 - 10:10 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Madej, chcem poďakovať za ten fundovaný výklad toho návrhu, ktorý spoločne predkladáme. Ale zároveň chcem oceniť aj pani kolegyňu Krištúfkovú, ktorá na vás reagovala, aj kolegu Kollára, lebo som rád, že táto diskusia je hodnotová. Možno to zvyšovanie hlasu, ktoré pán Pčolinský možno používa, nie je na mieste. Lebo nám ide spoločne o dobrú vec. A som veľmi rád, že všetci takto spoločne uznávame, že tuto má štát nezastupiteľné miesto. Lebo sú tu aj politické strany, ktoré hovoria, že štát by sa nemal do ničoho starať. Práve tuto vidíme krásny príklad toho, kde štát má nezastupiteľné miesto, aby sa práve v takejto problematike zastal tých žien, tých matiek. A to som veľmi rád, že sa spoločne na tomto zhodneme. A som presvedčený, že aj z tejto rozpravy, ktorá tu je, podľa mňa vecná, a ešte raz oceňujem aj aktivitu kolegyni Krištúfkovej, ktorá sa tomu venuje. Avšak myslím si, že návrh, ktorý predkladáme je naozaj komplexnejší, tak ako to aj pani kolegyňa Bašistová hovorila. Lebo má to náväznosť širokú. Áno, môže sa stať, že niekde aj nejaká chybička sa ukáže, ale sme tu preto a vidím to aj z tej diskusie, aby sme urobili čo najlepšiu novelu, aby sme pomohli tým matkám. A ešte raz chcem poďakovať za tú diskusiu, lebo je naozaj hodnotová a prináša niečo, čo ľudia potrebujú. V tomto prípade matky. Chcem všetkým poďakovať, aj tebe pán kolega, a som presvedčený, že v závere dospejeme k dobrej novele spoločne. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.9.2019 9:55 - 9:59 hod.

Madej Róbert Zobrazit prepis
rozhodneme o poskytnutí náhradného výživného, zdvojnásobíme počet konaní, povinní budú účastníci toho druhého konania, opravné prostriedky, správne súdnictvo, možné žaloby, atď. A ja vám otvorene poviem, nechcem ani zle tým dámam a pánom na úradoch práce, sociálnych vecí, ktorí vybavujú túto fantastickú agendu a pomáhajú ľuďom zdvojnásobniť ich robotu a uvedomujem si, čo by to malo v takom prípade znamenať.
To znamená, že po veľkých diskusiách som ja ustúpil v tomto prípade, lebo musím povedať, že môj pôvodný názor aj historicky bol podobný v tejto čiastkovej veci ako u pani predkladateľky a vymysleli sme iný systém. Vymysleli sme systém, podľa ktorého povinný nemusí byť účastník správneho konania, pretože stále pôjde o pohľadávku štátu vo vzťahu k žiadateľovi náhradné výživné. Poskytneme náhradné výživné a za to obdobie informujeme exekútora, že bolo poskytnuté. To znamená, tá osoba má povinnosť nám vrátiť, exekútor priamo ex lege, to musíte dať do zákona, vráti peniaze, nedôjde k duplicite. To znamená, k duplicitám medzi poskytnutým náhradným výživným a vymoženými exekúciami už tieto nevzniknú. Spomínali ste duplicity, keď povinný dobrovoľne bude platiť. To je pravda. Táto, ktorú považujem za čiastkovo veľmi menšinovú časť prípadných duplicít takýmto spôsobom vyriešená nie je, pretože sa zaoberáme duplicitami pri exekučnom konaní. Ale je to daň za to, aby sme nezdvojnásobili počet správnych konaní na úradoch práce a nezahltili úrady práce touto agendou, ktorá sa dala, podľa môjho názoru, vyriešiť veľmi technicky jednoducho tak, ako je v tomto návrhu navrhnuté.
No a aby som nezdržoval. Myslím si, že pokiaľ ide o príjmové limity. Ja som ich spomínal. Je to naviazané na zákon o životnom minime. To znamená, že ja jednak považujem za dostatočný rast maximálnej výšky náhradného výživného na 355 eur. A pokiaľ sa bavíme o previazaní, ktoré osoby žijú v spoločnej domácnosti, tak 1 010 pokiaľ sú tam dve deti. Myslím, že to vychádza 1 326, atď. Takže by to malo byť závislé s odkazom na zákon o životnom minime na počet osôb a životné minimum násobený koeficientom, ktorý zvyšujeme v tomto návrhu zákona.
Toľko asi k tomu. Ja samozrejme veľmi rád budem s vami kolegyne, aj kolegovia o konkrétnostiach k tomuto návrhu zákona, k nášmu, diskutovať. Potreboval som sa vymedziť vo vzťahu k návrhu, pretože nie je zase fér povedať, že všetko je môj nápad s čím ste prišli alebo s čím prichádzame. Ja si to nedovolím od vás. Ja rešpektujem. Mohol by som povedať, že niektoré z tých ustanovení boli v zákone z roku 2004, ktoré vláda zmenila v 2008 čoho som bol svedkom, nie predkladateľom, ale beriem to tak, že je dneska nastavený iný systém vyplácania náhradného výživného a chcem sa pozerať do budúcnosti. Podstatne ten systém, aspoň naším návrhom, meníme, tak ako sa len dá. Zvyšujeme maximálne poskytnuté výživné, zvyšujeme príjmový limit do ktorého a robíme to logickým spôsobom, ktorý z hľadiska procesov nezničí úrady práce. A tie budú vedieť poskytnúť túto službu občanov a hlavne deťom, ktoré si to určite zaslúžia. Toľko v rozprave. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.9.2019 9:37 - 9:59 hod.

Madej Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci. Ja som sa dlhodobo plánoval prihlásiť do rozpravy, lebo pri úvodnom slove sa nepatrí komunikovať návrh zákona druhý a porovnávať ho prípadne, prípadne, takže som mal za to, že bude potrebné ešte jedno vystúpenie v rozprave, čím dávam za dosť aj netrpezlivosti svojich kolegov, ktorí pravdepodobne chceli veľmi intenzívne diskutovať. Takže som veľmi tu, aby ste mohli aj prípadne reagovať. Ja by som na rozdiel možno od vás pani kolegyňa povedal, že ďakujem všetkým predrečníkom, povedal, že táto téma si vyžaduje viacej konštruktívnu ako útočnú diskusiu, pretože jednak ide o záujem maloletých detí a druhá vec, ide o systém, ktorý Slovenská republika pozná dlho a pravdepodobne by sme si mali, mali práve preto povedať, že aké sú skúsenosti. Pani poslankyňa, prvý zákon o náhradnom výživnom bol schválený v roku 2002, žiaľ v tomto roku bol to zákon o náhradnom výživnom o Fonde náhradného výživného, žiaľ tento zákon má, mal trvanie asi jeden mesiac účinnosti a prechodné obdobie jeden rok. Pamätám si to obdobie, v roku 2002 v septembri som nastúpil do parlamentu, keď som ako opozičný poslanec bojoval proti 23 skráteným legislatívnym konaniam, ktoré priniesla Dzurindova vláda, pravicová Dzurindova vláda a v rámci jedného z týchto zákonov do konca roka 2002 bolo zrušenie zákona o náhradnom výživnom. Viete si predstaviť, aký som bol z toho smutný a ako som bojoval za zachovanie tohto zákona v tom čase. Bola to veľmi neľahká doba v roku 2002, ktorá nastala, pretože som opakovane prinášal do parlamentu zákon o náhradnom výživnom. Opakovane. Neviem akou prozreteľnosťou alebo akokoľvek to môžme nazvať v roku 2004 bol schválený v poradí druhý zákon o náhradnom výživnom, ktorého autorstvu sa hlásim hrdo ja a tento zákon bol schválený vo veľmi neľahkých podmienkach opozičnej politickej práce, keď na týchto miestach sedel minister práce, sociálnych vecí Ľudovít Kaník, ktorému sánka padla, opakujem, ktorému pomaly sánka padla, keď zákon o náhradnom výživnom v roku 2004 bol schválený o jediný hlas. Niekoľko poslankýň vtedajšej vládnej koalície podporilo tento návrh napríklad Eva Černá a ďalšie, za ktoré som im dneska dodnes ešte vďačný ...
===== jediný hlas niekoľko poslankýň vtedajšej vládnej koalície podporilo tento návrh, napríklad Eva Černá a ďalšie za ktoré som im dneska, do dnes ešte vďačný, pretože vtedy vznikla nepretržitá éra a od vtedy trvá nepretržitá éra náhradného výživného. V roku 2008 keď bol schválený doteraz súčasnosti platný a účinný zákon o náhradnom výživnom vládny návrh zákona som bol viac menej svedkom a pozorovateľom vzhľadom k tomu, že to už bolo v réžii vlády Slovenskej republiky, ktorá tento návrh zákona ako aj procesy a systémy zaviedla do zákona a tento návrh zákona trvá do dnes. Môžem teda z hrdosťou pani poslankyňa povedať, že náhradné výživné, či sme spokojní ako funguje v akom rozsahu ale funguje nepretržite od roku 2004 a bol som pri jeho zrode. Pokiaľ ide o to, čo môžme a čo môžme viac, vždy je to otázka tých kompromisov ku ktorým treba pravdepodobne nastúpiť viac menej konštruktívne a treba sa porovnávať, ja si to dovolím vo veľkej krátkosti. Porovnávam sa tým a chcem so vysvetliť, že už v roku 2002 a ja som to opakovane predkladal od, pardon v roku 2004 a predkladal som to opakovane od roku 2002 som musel reagovať aj na kritiku odporcov náhradného výživného a pani poslankyňa v tomto sme na jednej strane barikády, že chceme aby náhradné výživné bolo, ale musíme reagovať aj na odporcov. A na odporcov reagujeme v tom zmysle, že sú tu argumenty také, že prečo náhradné výživné absolútne neobmedzenej výške, prečo náhradné výživné rodičom, ktorý majú neprimerane vysoký príjem. Veľmi ťažko sa mi už v tých časoch bojovalo s takýmito argumentami z veľmi jednoduchého dôvodu pretože a to je to, v čom sa voči vám vymedzujem, napríklad pri maximálnej výške náhradného výživného. Predstavte si, že máme, máme tu rodiča, ktorý bude mať súdom určenú povinnosť 1500 euro. Hoc aj na desať detí, hej ale 1500 euro na jedno dieťa. A v takomto prípade, môžu vzniknúť argumenty proti, prečo by štát mal nahrádzať luxusne vysoké, luxusne vysoké sumy výživného. Ja súhlasím pani poslankyňa, že to patrí na to dieťa, ale na druhej strane sa dostávame k tomu, že náhradné výživné sa stane príjmom vyšším ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve na jedno dieťa. A ja sa pýtam? Ak chcem vôbec zachovanie náhradného výživného, ak chcem utlmiť kritikov, tak si musím povedať, že náhradné výživné je štátna sociálna dávka svojim spôsobom, kvázi, hoci môžme povedať, že sa prispieva do istého času, kým sa nevymôže a v takomto prípade je dobré hovoriť aj o istej miere solidarity, to znamená o istých limitoch. V neposlednej miere, skromne poviem, že je to aj o výdavkoch štátneho rozpočtu, pokiaľ si pozriete dôvodovú správu v návrhu zákona, ktorý predkladáme, tak výdavky v štátnom rozpočte sú pomerne vysoké a pokiaľ ich bude ministerstvo financií a to si priznávam, pokiaľ ich bude vôbec takto ako to nastavujeme ministerstvo financií akceptovať, vláda Slovenskej republiky, ktorej budeme čakať aby sa vyjadrila k tomuto návrhu zákona, tak budem veľmi rád aj za túto úpravu. Poviem, prečo. kde vy úplne odstraňujete limit pre maximálnu výšku náhradného výživného a hovorím, môže to streliť na 1500, také rozsudky som videl, navyše, nemusí byť , ja som vám, nekričte pani poslankyňa, kľud, toto je naozaj veľmi milá, veľmi milá téma v prospech ľudí a myslím si,že rozčuľovať sa je absolútne zbytočné v rozpore s konštruktívnou diskusiou, takže zopakujem. Pri svojom úvodnom slove som povedal, že rozšírime návrh, rozšírime týmto návrhom poskytovanie náhradného výživného takmer na 95 % možných poberateľov Čomu verím, že rozumiete, že sa k náhradnému výživnému dostane takmer každý. Nejaké limity musia byť. Vy odstraňujete svojim návrhom zákona úplne limit, čo znamená, že niekto bude mať súdom určené výživné alebo rodičovskou dohodou súdom schválenú rodičovskú dohodu bude mať určenú vyživovaciu povinnosť 1500 euro mesačne. A v takom prípade náhradné výživné sa bude poskytovať v tejto výške. Obavám sa a teraz nie kvôli vám ani nie kvôli sebe, ale obávam sa, že kritici inštitútu náhradného výživného s ktorými bojujem od roku 2002 ako som spomenul, by v takom prípade povedali, že sú to nie veľmi účelne naložené prostriedky, pretože už pri takejto štátnej sociálne dávke, tá výška je neobvykle vysoká v tých individuálnych prípadoch. A ja to absolútne v tomto chápem, musím to rešpektovať, preto jediné, čo môže urobiť je, že znížim, že ten limit nejaký tam zachovám a chcem vám pripomenúť pani poslankyňa, že pokiaľ dneska vychádza maximálne náhradné výživné tisíc pardon 115015 eur, tak po schválení tohto zákona bude maximálne náhradné výživné 355,05 eur. 355,05 eur. Opäť reagujeme vašimi slovami a dávam vám za pravdu, že koľko takých bude, kde by to výživné bolo vyššie. myslím si zase, že pokryjeme plnou sumou viac ako 90% žiadaných náhradných výživných. Viem, že 115 eur je málo a reagujem na pani poslankyňu Gaborčákovú, že, že áno prešla doba keď je potrebné upraviť tieto limity a z hľadiska príjmov, aj z hľadiska poskytovaného maximálneho náhradného výživného a ja skromne poviem, že zo 115,15 na 355,05 je veľký posun, aspoň ja to tak rátam a možno dneska neviem viac. A ani kolegovia ale už aj tak, ale nemyslím si,že pokiaľ tu máme nejaké ukazovatele priemernej mzdy a tak,výživné vo vysokých výškach a ešte jedna vec, keď hovoríme o praxi. Môže sa stáť my sme previazali náhradné výživné na trestné konanie. A som veľmi rád, že ste si to všimli,že to bolo aj dôvodom skrátenia na dva mesiace, aby to bolo v súlade naplnenie skutkovej podstaty trestného činu zanedbania povinnej výživy na dva mesiace v období dvoch rokov ale aj splnenie nároku na náhradné výživné po dvoch mesiacoch exekúcie nebolo to, bolo to naopak, bolo to samozrejme zámerne, ale je to aj kvôli tomu aby sme, aby sme sa dostali k náhradnému výživnému skôr. Na rozdiel od toho váš návrh pokiaľ dobre chápem vypúšťa exekúciu ako podmienku náhradného, ako podmienku žiadania náhradného výživného a potrebujete predložiť uznesenie o začatí trestného stíhania, dobre tomu rozumiem? Predpokladám, že vo vašom zákone je to tak. No, aj keď neodpovedáte, tak si, veľmi, no už je spojená rozprava, tak neviem ako by to bolo, ani som si nevedel predstaviť, ani som si nevedel predstaviť aby sme sedeli dvaja navrhovatelia, lebo takže, takže ja budem pokračovať ak dovolíte pani poslankyňa, my sme naopak trestné stíhanie videli v jednom, ako ste si všimli, pani poslankyňa, tak, dobre ste si všimli to previazanie s trestným konaním, ale musím povedať jedno, že od toho 2002 roku sa pripomínam teda, sme mali ďalšie argumenty, ktoré hovorili niečo o trestnom konaní vo vzťahu k náhradnému výživnému a podľa mňa sú veľmi relevantné. Totižto mamička pôjde na úrad práce a požiada o náhradné výživne ale často krát sa tie ženy obávajú podať trestné oznámenie. Obávajú sa z toho rizika, že čo im to prinesie psychologická hranica a to trestno právna a že príde tá agresivita spätne na ňu. To znamená že už v roku 2004 pri druhom zákone o náhradnom výživnom a potom sme zavádzali povinnosť podať trestné oznámenie úradom, aby v kvázi psychologicky nebol ten zlý´tá partnerka najčastejšie. Ospravedlňujem sa, keď sú poberatelia žiadatelia muži, to znamená nútiť ženu aby podala trestné oznámenie, to je myslím, že aplikačná prax nám za tie roky ukázala že to nie je dobré. Preto ako podmienku, začatie trestného stíhania vlastne, podanie trestného oznámenia,ktoré musí predchádzať, nie je dobré dávať do zákona z tohto dôvodu, pretože vylúčime tie poberateľky a teraz otvorene hovorím o ženách, ktoré sa boja podať trestné oznámenie. Išli by na úrad, ale boja sa podať trestné oznámenie. Vy tse si to všimli to previazanie s trestným zákonom a s trestným oznámením, je práve také, že u nás je podmienka exekúcia, ktorá je nástroj síce verejného ale netrestného práva v netrestnej oblasti na jednej strane a na druhej strane to trestné oznámenie podá úrad a bolo to v zákone v 2008, pardon, prepáčte, bolo to v zákone 2004 schválenom zo zákona 2008 roku prijatého to vypadlo, my to dneska navrhujeme naspäť. To znamená
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.9.2019 9:37 - 9:59 hod.

Madej Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci. Ja som sa dlhodobo plánoval prihlásiť do rozpravy, lebo pri úvodnom slove sa nepatrí komunikovať návrh zákona druhý a porovnávať ho prípadne, prípadne, takže som mal za to, že bude potrebné ešte jedno vystúpenie v rozprave, čím dávam za dosť aj netrpezlivosti svojich kolegov, ktorí pravdepodobne chceli veľmi intenzívne diskutovať. Takže som veľmi tu, aby ste mohli aj prípadne reagovať. Ja by som na rozdiel možno od vás pani kolegyňa povedal, že ďakujem všetkým predrečníkom, povedal, že táto téma si vyžaduje viacej konštruktívnu ako útočnú diskusiu, pretože jednak ide o záujem maloletých detí a druhá vec, ide o systém, ktorý Slovenská republika pozná dlho a pravdepodobne by sme si mali, mali práve preto povedať, že aké sú skúsenosti. Pani poslankyňa, prvý zákon o náhradnom výživnom bol schválený v roku 2002, žiaľ v tomto roku bol to zákon o náhradnom výživnom o Fonde náhradného výživného, žiaľ tento zákon má, mal trvanie asi jeden mesiac účinnosti a prechodné obdobie jeden rok. Pamätám si to obdobie, v roku 2002 v septembri som nastúpil do parlamentu, keď som ako opozičný poslanec bojoval proti 23 skráteným legislatívnym konaniam, ktoré priniesla Dzurindova vláda, pravicová Dzurindova vláda a v rámci jedného z týchto zákonov do konca roka 2002 bolo zrušenie zákona o náhradnom výživnom. Viete si predstaviť, aký som bol z toho smutný a ako som bojoval za zachovanie tohto zákona v tom čase. Bola to veľmi neľahká doba v roku 2002, ktorá nastala, pretože som opakovane prinášal do parlamentu zákon o náhradnom výživnom. Opakovane. Neviem akou prozreteľnosťou alebo akokoľvek to môžme nazvať v roku 2004 bol schválený v poradí druhý zákon o náhradnom výživnom, ktorého autorstvu sa hlásim hrdo ja a tento zákon bol schválený vo veľmi neľahkých podmienkach opozičnej politickej práce, keď na týchto miestach sedel minister práce, sociálnych vecí Ľudovít Kaník, ktorému sánka padla, opakujem, ktorému pomaly sánka padla, keď zákon o náhradnom výživnom v roku 2004 bol schválený o jediný hlas. Niekoľko poslankýň vtedajšej vládnej koalície podporilo tento návrh napríklad Eva Černá a ďalšie, za ktoré som im dneska dodnes ešte vďačný ...
===== jediný hlas niekoľko poslankýň vtedajšej vládnej koalície podporilo tento návrh, napríklad Eva Černá a ďalšie za ktoré som im dneska, do dnes ešte vďačný, pretože vtedy vznikla nepretržitá éra a od vtedy trvá nepretržitá éra náhradného výživného. V roku 2008 keď bol schválený doteraz súčasnosti platný a účinný zákon o náhradnom výživnom vládny návrh zákona som bol viac menej svedkom a pozorovateľom vzhľadom k tomu, že to už bolo v réžii vlády Slovenskej republiky, ktorá tento návrh zákona ako aj procesy a systémy zaviedla do zákona a tento návrh zákona trvá do dnes. Môžem teda z hrdosťou pani poslankyňa povedať, že náhradné výživné, či sme spokojní ako funguje v akom rozsahu ale funguje nepretržite od roku 2004 a bol som pri jeho zrode. Pokiaľ ide o to, čo môžme a čo môžme viac, vždy je to otázka tých kompromisov ku ktorým treba pravdepodobne nastúpiť viac menej konštruktívne a treba sa porovnávať, ja si to dovolím vo veľkej krátkosti. Porovnávam sa tým a chcem so vysvetliť, že už v roku 2002 a ja som to opakovane predkladal od, pardon v roku 2004 a predkladal som to opakovane od roku 2002 som musel reagovať aj na kritiku odporcov náhradného výživného a pani poslankyňa v tomto sme na jednej strane barikády, že chceme aby náhradné výživné bolo, ale musíme reagovať aj na odporcov. A na odporcov reagujeme v tom zmysle, že sú tu argumenty také, že prečo náhradné výživné absolútne neobmedzenej výške, prečo náhradné výživné rodičom, ktorý majú neprimerane vysoký príjem. Veľmi ťažko sa mi už v tých časoch bojovalo s takýmito argumentami z veľmi jednoduchého dôvodu pretože a to je to, v čom sa voči vám vymedzujem, napríklad pri maximálnej výške náhradného výživného. Predstavte si, že máme, máme tu rodiča, ktorý bude mať súdom určenú povinnosť 1500 euro. Hoc aj na desať detí, hej ale 1500 euro na jedno dieťa. A v takomto prípade, môžu vzniknúť argumenty proti, prečo by štát mal nahrádzať luxusne vysoké, luxusne vysoké sumy výživného. Ja súhlasím pani poslankyňa, že to patrí na to dieťa, ale na druhej strane sa dostávame k tomu, že náhradné výživné sa stane príjmom vyšším ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve na jedno dieťa. A ja sa pýtam? Ak chcem vôbec zachovanie náhradného výživného, ak chcem utlmiť kritikov, tak si musím povedať, že náhradné výživné je štátna sociálna dávka svojim spôsobom, kvázi, hoci môžme povedať, že sa prispieva do istého času, kým sa nevymôže a v takomto prípade je dobré hovoriť aj o istej miere solidarity, to znamená o istých limitoch. V neposlednej miere, skromne poviem, že je to aj o výdavkoch štátneho rozpočtu, pokiaľ si pozriete dôvodovú správu v návrhu zákona, ktorý predkladáme, tak výdavky v štátnom rozpočte sú pomerne vysoké a pokiaľ ich bude ministerstvo financií a to si priznávam, pokiaľ ich bude vôbec takto ako to nastavujeme ministerstvo financií akceptovať, vláda Slovenskej republiky, ktorej budeme čakať aby sa vyjadrila k tomuto návrhu zákona, tak budem veľmi rád aj za túto úpravu. Poviem, prečo. kde vy úplne odstraňujete limit pre maximálnu výšku náhradného výživného a hovorím, môže to streliť na 1500, také rozsudky som videl, navyše, nemusí byť , ja som vám, nekričte pani poslankyňa, kľud, toto je naozaj veľmi milá, veľmi milá téma v prospech ľudí a myslím si,že rozčuľovať sa je absolútne zbytočné v rozpore s konštruktívnou diskusiou, takže zopakujem. Pri svojom úvodnom slove som povedal, že rozšírime návrh, rozšírime týmto návrhom poskytovanie náhradného výživného takmer na 95 % možných poberateľov Čomu verím, že rozumiete, že sa k náhradnému výživnému dostane takmer každý. Nejaké limity musia byť. Vy odstraňujete svojim návrhom zákona úplne limit, čo znamená, že niekto bude mať súdom určené výživné alebo rodičovskou dohodou súdom schválenú rodičovskú dohodu bude mať určenú vyživovaciu povinnosť 1500 euro mesačne. A v takom prípade náhradné výživné sa bude poskytovať v tejto výške. Obavám sa a teraz nie kvôli vám ani nie kvôli sebe, ale obávam sa, že kritici inštitútu náhradného výživného s ktorými bojujem od roku 2002 ako som spomenul, by v takom prípade povedali, že sú to nie veľmi účelne naložené prostriedky, pretože už pri takejto štátnej sociálne dávke, tá výška je neobvykle vysoká v tých individuálnych prípadoch. A ja to absolútne v tomto chápem, musím to rešpektovať, preto jediné, čo môže urobiť je, že znížim, že ten limit nejaký tam zachovám a chcem vám pripomenúť pani poslankyňa, že pokiaľ dneska vychádza maximálne náhradné výživné tisíc pardon 115015 eur, tak po schválení tohto zákona bude maximálne náhradné výživné 355,05 eur. 355,05 eur. Opäť reagujeme vašimi slovami a dávam vám za pravdu, že koľko takých bude, kde by to výživné bolo vyššie. myslím si zase, že pokryjeme plnou sumou viac ako 90% žiadaných náhradných výživných. Viem, že 115 eur je málo a reagujem na pani poslankyňu Gaborčákovú, že, že áno prešla doba keď je potrebné upraviť tieto limity a z hľadiska príjmov, aj z hľadiska poskytovaného maximálneho náhradného výživného a ja skromne poviem, že zo 115,15 na 355,05 je veľký posun, aspoň ja to tak rátam a možno dneska neviem viac. A ani kolegovia ale už aj tak, ale nemyslím si,že pokiaľ tu máme nejaké ukazovatele priemernej mzdy a tak,výživné vo vysokých výškach a ešte jedna vec, keď hovoríme o praxi. Môže sa stáť my sme previazali náhradné výživné na trestné konanie. A som veľmi rád, že ste si to všimli,že to bolo aj dôvodom skrátenia na dva mesiace, aby to bolo v súlade naplnenie skutkovej podstaty trestného činu zanedbania povinnej výživy na dva mesiace v období dvoch rokov ale aj splnenie nároku na náhradné výživné po dvoch mesiacoch exekúcie nebolo to, bolo to naopak, bolo to samozrejme zámerne, ale je to aj kvôli tomu aby sme, aby sme sa dostali k náhradnému výživnému skôr. Na rozdiel od toho váš návrh pokiaľ dobre chápem vypúšťa exekúciu ako podmienku náhradného, ako podmienku žiadania náhradného výživného a potrebujete predložiť uznesenie o začatí trestného stíhania, dobre tomu rozumiem? Predpokladám, že vo vašom zákone je to tak. No, aj keď neodpovedáte, tak si, veľmi, no už je spojená rozprava, tak neviem ako by to bolo, ani som si nevedel predstaviť, ani som si nevedel predstaviť aby sme sedeli dvaja navrhovatelia, lebo takže, takže ja budem pokračovať ak dovolíte pani poslankyňa, my sme naopak trestné stíhanie videli v jednom, ako ste si všimli, pani poslankyňa, tak, dobre ste si všimli to previazanie s trestným konaním, ale musím povedať jedno, že od toho 2002 roku sa pripomínam teda, sme mali ďalšie argumenty, ktoré hovorili niečo o trestnom konaní vo vzťahu k náhradnému výživnému a podľa mňa sú veľmi relevantné. Totižto mamička pôjde na úrad práce a požiada o náhradné výživne ale často krát sa tie ženy obávajú podať trestné oznámenie. Obávajú sa z toho rizika, že čo im to prinesie psychologická hranica a to trestno právna a že príde tá agresivita spätne na ňu. To znamená že už v roku 2004 pri druhom zákone o náhradnom výživnom a potom sme zavádzali povinnosť podať trestné oznámenie úradom, aby v kvázi psychologicky nebol ten zlý´tá partnerka najčastejšie. Ospravedlňujem sa, keď sú poberatelia žiadatelia muži, to znamená nútiť ženu aby podala trestné oznámenie, to je myslím, že aplikačná prax nám za tie roky ukázala že to nie je dobré. Preto ako podmienku, začatie trestného stíhania vlastne, podanie trestného oznámenia,ktoré musí predchádzať, nie je dobré dávať do zákona z tohto dôvodu, pretože vylúčime tie poberateľky a teraz otvorene hovorím o ženách, ktoré sa boja podať trestné oznámenie. Išli by na úrad, ale boja sa podať trestné oznámenie. Vy tse si to všimli to previazanie s trestným zákonom a s trestným oznámením, je práve také, že u nás je podmienka exekúcia, ktorá je nástroj síce verejného ale netrestného práva v netrestnej oblasti na jednej strane a na druhej strane to trestné oznámenie podá úrad a bolo to v zákone v 2008, pardon, prepáčte, bolo to v zákone 2004 schválenom zo zákona 2008 roku prijatého to vypadlo, my to dneska navrhujeme naspäť. To znamená
Skryt prepis