Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.9.2019 o 9:37 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 9:37 - 9:39 hod.

Bublavý Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Galek, vy sa dlhodobo zaujímate a zaoberáte touto tematikou a ja sa preto čudujem, že ten zákon ste si dobre nepreštudovali. Tá kritika, ktorú ste nás obvinili, veď hneď § 2. Ja vám ho prečítam doslovne, lebo naozaj ste to nečítali ten zákon.
1. Na priznanie kompenzačného príspevku je oprávnená fyzická osoba, s ktorou bol z dôvodu uskutočňovania útlmového programu schválené uznesenie vlády Slovenskej republiky skončený pracovný pomer v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.
Prosím vás, tam sa nehovorí len o Hornej Nitre, je to na území Slovenskej republiky. A vy nás tu obviňujete z predvolebnej korupcie. Sami sme my, navrhovatelia, sme z regiónu Horná Nitra, tak nás to trápia aj ľudia z nášho regiónu, ale aj z celého Slovenska. Nielen vaše obvinenie, ktoré naozaj je založené na vode. Ďalej pokračujeme, ktorý trval najmenej 3 roky a ktorá bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa osobitného predpisu.
V bode 2 oprávnená osoby nesmie byť, ak tento zákon ustanovuje inak, poberateľom, nesmie byť osobitného príspevku baníkov, čo ste vy spomínal v svojej rozprave, podľa osobitného predpisu, z b) starobného dôchodku, z c) predčasného starobného dôchodku, za d) invalidného dôchodku, za e) úrazovej renty, f) dávky výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu.
3. Oprávnená osoba nesmie byť poberateľom dávok podľa ods. 2 počas celej doby vyplácania kompenzačného príspevku.
Tak mne to pripadá naozaj len od vás úplná kritika, závisť toho, že takýto zákon ste nepredložil vy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2019 9:09 - 9:12 hod.

Goga Pavol Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, dámy a páni, dovoľte mi, aby som podal spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru o výsledku prerokovania návrhu uvedeného zákona.

Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením z 26. júna 2019 č. 1929 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov pána Tittela, Jančulu, Irén Sárközy a pána Glváča na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1546) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre
=====

o fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1546, v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanovisko od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 690 z 9. septembra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 457 z 5. septembra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 237 z 9. septembra 2019 zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 až 21 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor z 10. septembra 2019 č. 252. Zároveň ma týmto výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán podpredseda, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2019 9:09 - 9:12 hod.

Goga Pavol Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, dámy a páni, dovoľte mi, aby som podal spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorského výboru o výsledku prerokovania návrhu uvedeného zákona.

Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením z 26. júna 2019 č. 1929 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov pána Tittela, Jančulu, Irén Sárközy a pána Glváča na vydanie zákona o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1546) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre
=====

o fonde na podporu športu a o zmene a doplnení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1546, v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanovisko od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 690 z 9. septembra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 457 z 5. septembra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 237 z 9. septembra 2019 zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 až 21 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor z 10. septembra 2019 č. 252. Zároveň ma týmto výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán podpredseda, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2019 19:01 - 19:02 hod.

Podmanický Ján Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1574. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní. Otvorte rozpravu pán podpredseda.
=====
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2019 18:57 - 19:01 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za slovo. Naozaj v krátkosti, aby sme ho stihli aspoň uviesť, predložený návrh zákona je v prvom rade v súlade s Akčným plánom transformácie horného regiónu Horná Nitra, ktorý bol schválený toto leto uznesením vlády a je v súlade s pracovným materiálom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Návrh zákona upravuje, poskytovanie kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, čiže zopakujem ešte raz, sú to iba tí zamestnanci Hornonitrianskych baní, ktorí mali stále pracovisko v podzemí. Čiže nie všetci, nie všetci zamestnanci. Tí ďalší zamestnanci budú nasledovne riešení cez odstupné a na základe rozhodnutia Rady Európskej únie z roku 2010 č. 787. Výška tohto kompenzačného príspevku a doba jeho poberania je závislá od doby zamestnania v baníctve a znova poviem so stálym pracoviskom v podzemí. Keď bude mať nárok na tento kompenzačný príspevok zároveň sa stane, štát bude za takejto poistenca štátu mesačne platiť sociálnej poisťovni. Chcem povedať, že tento návrh sme komunikovali alebo vyšiel z dielne ministerstva hospodárstva, komunikovali sme to s baníckymi odbormi Hornonitrianskymi baňami, ktoré sú za tento návrh zákona o kompenzačnom príspevku a bol tento návrh prekonzultovaný aj s ministerstvom financií. V druhom čítaní urobíme určite zmeny, ktoré sme si dohodli aj s ministerstvom práce a s ministerstvom financií. O aké počty ľudí sa jedná. Hornonitrianske bane majú v súčasnosti 3200 zamestnancov. Z tých 3200 zamestnancov je 1700 baníkov, čiže bude sa jednať o tých 1700 ľudí. Tie počty, alebo tie výšky kompenzačného príspevku vychádzajú zo zárobkov týchto baníkov a by si zachovali nejaký štandard, ten štandard keď budú prepustení z dôvodu útlmu baníctva na Hornej Nitre. Chcem podotknúť že paralelne s týmto zákonom o kompenzačnom príspevku baníkov sa pripravuje Národný projekt rekvalifikácie, ktorým žiadateľom bude Trenčiansky samosprávny kraj spoločne s partnermi s mestami Prievidza, mestom Handlová, Bojnicami a Novákmi, kde chcem aby čo najviac ľudí prešlo týmito rekvalifikáciami a naozaj tento zákon o kompenzačnom príspevku baníkom a bude týkať hlavne, alebo tento kompenzačný príspevok budú poberať tí baníci, ktorí odrobili v podzemí 10, 15 a viac rokov. Čiže ten najväčší príspevok kompenzačný môže dostať baník, ktorý odrobil v podzemí 30 rokov a ten kompenzačný príspevok bude niekde vo výške 816 eur. Chcem povedať, že priemerná hrubá mesačná mzda takéhoto baníka v súčasnosti, ktorý robí v podzemí je 1400 eur, čiže čistá sa pohybuje niekde okolo 1050 eur. tento kompenzačný naozaj príspevok má slúžiť tým baníkom, ktorí prídu o prácu aby mali zabezpečený tento kompenzačný príjem pre seba a vlastne pre ich rodinu. Toľko na úvod z mojej strany, potom by som viac porozprával v rozprave. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2019 17:52 - 17:53 hod.

Nemky Martin Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne a páni poslanci, Národná rada uznesením č. 1930 z 26. júna 2019 pridelila návrh poslankyne Irén Sárközy na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Zo správy ústavnoprávneho výboru nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť ako celok. Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 686 z 9. septembra 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2019 17:34 - 17:42 hod.

Kéry Marián
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2019 17:34 - 17:42 hod.

Kéry Marián
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 17:24 - 17:26 hod.

Burian Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predseda. Myslím si, že už je, stratilo to kúzlo toho vystúpenia pána Mihála, ale chcem len veľmi jednoznačne povedať, som za rozdelenie rodičovského príspevku bez ohľadu na to, že dnes tu hľadáme argumentáciu prečo nie. Faktom je, že môj osobný názor, že práve opakom je pravda rodičovský príspevok prispeje k zvýšeniu pôrodnosti, lebo vyberať len skupinu, úzku skupinu ľudí či teda vysokoškolákov a už nehovoriac o tom, že my diskriminujeme v tom
===== rodičovský príspevok prispeje k zvýšeniu pôrodnosti, lebo vyberať len skupinu, úzku skupinu ľudí či teda vysokoškolákov a už nehovoriac o tom, že my diskriminujeme v tom momente stredoškolákov a ja neviem zo základnej školy, študentov, tak ak chceme podporovať nezodpovedné rodičovstvo je tu namieste. Ale osobne si myslím, že opak je pravdou. Pokiaľ si niekto bude platiť celý balík nielen nemocenského poistenia, potom je otázka matematického výpočtu či sa mu to, či sa mu to oplatí alebo nie, ale určite myslím si, že dôležité alebo najdôležitejšie na tom celom návrhu je to, podporme ľudí, ktorí pracovali, pracujú a budú pracovať. Hľadajme riešenie ako vylepšiť pre všetky skupiny ľudí tí, ktorí by mali do budúcna záujem pracovať a momentálne možnože nemajú. Faktom je, že za dlhý čas sa neurobil taký významný krok, aj keď sa príspevku za starostlivosť o dieťa sa to udialo vo väčšom ráze, tak myslím si, že ako vystúpenie pána Mihála o tom, že to zjednotil na 199 eur ako v predchádzajúcom období, myslím, že nemáme 370 dokonca pre ľudí, ktorí nepoberali materskú alebo nepracovali predtým ani asi podľa všetkého nebudú potom pracovať. 270 eur je významná zmena takisto. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 17:24 - 17:26 hod.

Burian Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predseda. Myslím si, že už je, stratilo to kúzlo toho vystúpenia pána Mihála, ale chcem len veľmi jednoznačne povedať, som za rozdelenie rodičovského príspevku bez ohľadu na to, že dnes tu hľadáme argumentáciu prečo nie. Faktom je, že môj osobný názor, že práve opakom je pravda rodičovský príspevok prispeje k zvýšeniu pôrodnosti, lebo vyberať len skupinu, úzku skupinu ľudí či teda vysokoškolákov a už nehovoriac o tom, že my diskriminujeme v tom
===== rodičovský príspevok prispeje k zvýšeniu pôrodnosti, lebo vyberať len skupinu, úzku skupinu ľudí či teda vysokoškolákov a už nehovoriac o tom, že my diskriminujeme v tom momente stredoškolákov a ja neviem zo základnej školy, študentov, tak ak chceme podporovať nezodpovedné rodičovstvo je tu namieste. Ale osobne si myslím, že opak je pravdou. Pokiaľ si niekto bude platiť celý balík nielen nemocenského poistenia, potom je otázka matematického výpočtu či sa mu to, či sa mu to oplatí alebo nie, ale určite myslím si, že dôležité alebo najdôležitejšie na tom celom návrhu je to, podporme ľudí, ktorí pracovali, pracujú a budú pracovať. Hľadajme riešenie ako vylepšiť pre všetky skupiny ľudí tí, ktorí by mali do budúcna záujem pracovať a momentálne možnože nemajú. Faktom je, že za dlhý čas sa neurobil taký významný krok, aj keď sa príspevku za starostlivosť o dieťa sa to udialo vo väčšom ráze, tak myslím si, že ako vystúpenie pána Mihála o tom, že to zjednotil na 199 eur ako v predchádzajúcom období, myslím, že nemáme 370 dokonca pre ľudí, ktorí nepoberali materskú alebo nepracovali predtým ani asi podľa všetkého nebudú potom pracovať. 270 eur je významná zmena takisto. Ďakujem.
Skryt prepis