Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.9.2019 o 9:25 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 9:25 - 9:27 hod.

Kondrót Maroš
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, navrhujem, aby sa o tomto návrhu medzinárodnej zmluvy hlasovalo zajtra o 11.00 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.9.2019 9:08 - 9:11 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení kolegovia, dobré ráno. Podávam informáciu o prerokovaní návrhu predmetnej dohody. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1770 z 12. septembra 2019 pozmenil svoje rozhodnutie č. 932 z 18. apríla 2018 tak, že pridelil návrh na prerokovanie okrem výboru pre európske záležitosti, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti aj Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určil výbor pre hospodárske záležitosti a požiadal o opätovné prerokovanie výboru, teda návrhu vo výbore. Uvedené výbory rokovali o návrhu nasledovne: ústavnoprávny výbor o návrhu rokoval 9. septembra 2019 a prijal uznesenie č. 699, v ktorom odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s dohodou CETA medzi Kanadou a Európskou úniou a jej členskými štátmi a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Výbor pre európske záležitosti o návrhu rokoval 12. septembra 2019 a prijal uznesenie č. 188, ktorou odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky ...
===== že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti o návrhu rokoval 12. septembra 2019 a prijal uznesenie č. 188, v ktorom odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky tak isto vysloviť súhlas s dohodou CETA a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Výbor pre hospodárske záležitosti o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie o návrhu rokoval 17. septembra 2019, avšak neprijal k predmetnému návrhu uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru. Návrh spoločnej správy, vrátane stanoviska gestorského výboru, prerokoval výbor pre hospodárske záležitosti na 90. schôdzi dňa 18. septembra 2019. Spoločná správa výborov, ani stanovisko gestorského výboru, neboli schválené. Návrh stanoviska gestorského výboru vysloviť súhlas s prerokúvanou dohodou nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Predsedníčka Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti zároveň určila za spoločného spravodajcu Maroša Kondróta a poverila ho, aby predložil predmetnú informáciu a navrhol ďalší postup. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.9.2019 9:08 - 9:11 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení kolegovia, dobré ráno. Podávam informáciu o prerokovaní návrhu predmetnej dohody. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1770 z 12. septembra 2019 pozmenil svoje rozhodnutie č. 932 z 18. apríla 2018 tak, že pridelil návrh na prerokovanie okrem výboru pre európske záležitosti, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti aj Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určil výbor pre hospodárske záležitosti a požiadal o opätovné prerokovanie výboru, teda návrhu vo výbore. Uvedené výbory rokovali o návrhu nasledovne: ústavnoprávny výbor o návrhu rokoval 9. septembra 2019 a prijal uznesenie č. 699, v ktorom odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s dohodou CETA medzi Kanadou a Európskou úniou a jej členskými štátmi a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Výbor pre európske záležitosti o návrhu rokoval 12. septembra 2019 a prijal uznesenie č. 188, ktorou odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky ...
===== že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti o návrhu rokoval 12. septembra 2019 a prijal uznesenie č. 188, v ktorom odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky tak isto vysloviť súhlas s dohodou CETA a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Výbor pre hospodárske záležitosti o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie o návrhu rokoval 17. septembra 2019, avšak neprijal k predmetnému návrhu uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru. Návrh spoločnej správy, vrátane stanoviska gestorského výboru, prerokoval výbor pre hospodárske záležitosti na 90. schôdzi dňa 18. septembra 2019. Spoločná správa výborov, ani stanovisko gestorského výboru, neboli schválené. Návrh stanoviska gestorského výboru vysloviť súhlas s prerokúvanou dohodou nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Predsedníčka Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti zároveň určila za spoločného spravodajcu Maroša Kondróta a poverila ho, aby predložil predmetnú informáciu a navrhol ďalší postup. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2019 18:51 - 18:52 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú podľa zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1747 z 27. augusta 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32. dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní. Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2019 18:29 - 18:29 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, v súlade s rokovacím poriadkom som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1630. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1733 z 27. augusta 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní. Pán predsedajúci otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2019 18:24 - 18:25 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1565. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti...
===== Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1565. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1670 z 5. augusta 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní. Pán predsedajúci otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2019 18:24 - 18:25 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1565. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti...
===== Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1565. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1670 z 5. augusta 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní. Pán predsedajúci otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2019 18:15 - 18:21 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, my v sociálnej demokracii veríme, že ľudia by mali mať rovnaké šance a právo na dôstojný život a preto sa snažíme aj tieto veci aplikovať do zákonov. Preto som rada, že poslanci Robert Fico a Erik Tomáš pripravili túto novelu, ktorá vylučuje nekonečné prekáračky sociálnych partnerov na tému aká vysoká, či v prípade už zamestnávateľov, alebo aká nízka má byť minimálna mzda. Zruší sa doterajší mechanizmus, ktorý umožnil vláde určiť výšku minimálnej mzdy, keď nedošlo k dohode sociálnych partnerov. Je pravda, že tento mechanizmus ale nedával ľuďom istotu toho čo môžu očakávať a ťažšie sa im plánovalo do budúcnosti. Rovnako zamestnávatelia hovorili, že sa nestíhajú na zmeny pripraviť. Pani Gaborčáková spomínala prepúšťanie, že vlastne aj tým, že sa bude zvyšovať minimálna mzda dochádza k prepúšťaniu. Firmy, spomínala rôzne, v Svidníku a podobne. Neviem, ja do vnútra tých firiem nevidím, ale budem hovoriť stále z praxe, aj keď pán Dostál vždycky hovorí, že si vylievam srdce. Ja si ho nevylievam, pán Dostál. Ale viete, nejakú dobu som žila v meste, bola som primátorka a zažila som možno určite stokrát viac ľudských osudov a príbehov ako zažijete vy v parlamente. Lebo možno si zaberiete tašku v Bratislave, sadnete do taxíku alebo do autobusu, do čohokoľvek a nestretnete sa ...neporoprávate sa s ľuďmi. Lebo mne často ľudia povedia, že ani nestretávajú poslancov a často bratislavskí ani nevedia ako vyzerajú. Tak ja som zažila, neprerušujte ma, pán kolega. Tak ja som zažila veľa tých príbehov a chcem povedať práve aj o tom. Viete, prax, to čo si porozprávame tu všetci, to čo povymýšľame na facebookoch je jedna vec a to čo nám donesie prax a to čo sa stalo to je nedškriepiteľné, je to fakt. Čiže ja pôjdem stále čo sa týka faktov. Ak hovoríme o firmách, že prepúšťajú, tak ja som zažila napríklad taký fenomén, ktorý sa málokedy stáva, že firma v Humennom, firma Nexis napríklad, požiadala mesto o ochranu. Poviem vám pravdu, že som pred tým ani nevedela ako primátorka, že taký paragraf vôbec existuje, aby mesto poskytlo ochranu firme a to preto, že sa firmy navzájom vydierali, že sa nepúšťali do priemyselného parku, že si zvyšovali, že firma Chemes zvyšovala firme Nexis platby za o sto percent každý rok platby za energie a podobne a táto firma mala obrovský tlak. Čiže viete, prežila som aj to, keď tuná Kaník rozprával, že keď zmeníme. Lebo vždycky, keď my dávame zákony, tak vždycky je tu také strašenie čo všetko sa môže stať, aké sú tu odporúčania. Ja som zažila keď sme aj menili Zákonník práce, tak Kaník sa so mnou stavil, potom to už nechcel urobiť tú stávku, že o desať percent stúpne nezamestnanosť. A my sme dneska skoro pod päť percentami. Viete to sú také tie strašenia a podobné veci, ktoré sa stávajú, ale ja so vždycky vrátim do praxe. Lebo tým, že sme v parlamente, to čo je v regiónov, čo je v mestách, to je našou neoddeliteľnou súčasťou. A preto som rada, že podľa nového mechanizmu bude v prípade nedohody tripartity stanovená výška minimálnej mzdy na úroveň 60 % priemernej mzdy v hospodárstve. Je to suma, ktorá nie je vysoká a určite sa nájdu mnohí, ktorí by privítali aby bola ešte vyššia. Bude však fixovaná a každý sa bude vedieť zariadiť. Vyššie príjmy, ale aj pre najmenej zarábajúcich sú v konečnom dôsledku dobrou správou aj pre kričiacich podnikateľov, aj keď si to možno neuvedomujú. Keď budú mať totiž občania viac peňazí, tak budú viac míňať, ušije sa viac topánok, postaví sa viac domov, vydá sa viac porcií jedál v reštaurácii. Sú to spojené nádoby, ktoré sa naozaj nedajú oddeliť a ktoré prinesú určite Slovensku pozitívny rast. Pretože stále je, stále si to potvrdzujeme, keď ste tu kričali čo všetko sa bude diať pri Zákonníku, čo všetko sa bude diať pri minimálnej mzde. Bohuvďaka sa to nepotvrdilo a vaše prognózy nevyšli. To sme veľmi radi. Minimálna mzda ovplyvňuje aj množstvo iných vecí, čo na prvý pohľad neocenia niektorí živnostníci, ako hovorila pani Gaborčáková, že im stúpnu odvody, ale budú vedieť, že keď pôjdu do dôchodku nebudú musieť spadať do hmotnej núdze, ale budú mať minimálny dôchodok, ale nielen minimálny, ale vyšší dôchodok.
Preto, vážení kolegovia, verím, že novelu zákona si osvojíte a umožníte aj tým najmenej zarábajúcim, aby mali istotu v raste platu a to, že sa im bude o niečo ľahšie dýchať, zakladať rodiny a tak ako tu stále rozprávame, že nám klesá krivka pôrodnosti, tak určite si budú vedieť aj vypočítať tí mladí, ktorí prídu do práce. Pretože tak ako pán Dostál povedal, že sú štáty Dánsko, ktoré nemajú minimálnu mzdu. Ale ja by som mu položila otázku, len mi nemôže teraz odpovedať. Povedzte mi, koľkokrát podnikatelia navrhli zvýšiť minimálnu mzdu? Ani raz. Ja si na to aj odpoviem. Ani raz. Ani raz nikdy podnikateľ neprišiel, že ide zvýšiť minimálnu mzdu. Práve preto funguje tripartita a práve preto chceme tým mladým rodinám a tým ľuďom uľahčiť, aby mali akú takú istotu, keď si budú brať pôžičky, budú si zakladať rodiny. Takže verím, že tento, tento zákon si osvojíte a že ho podporíte a poprosím, pán predsedajúci, aby ste o tomto zákone dali hlasovať v piatok 20. 9. o jedenástej hodine. Veľmi pekne vám ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 18:12 - 18:13 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Pána Kažimíra chcem pozdraviť a zatiaľ pekne a ubezpečiť ho, že nikto ľahkovážne s touto témou nenarába. Aj dnes, napriek tomu, že ide ešte len o prvé čítanie ste mali možnosť vypočuť mnoho vecných argumentov. Po druhé súhlasím, pán Dostál, je to hodnotový spor, dokonca hodnotový spor, dokonca hodnotový spor je aj o daňovo odvodové zaťaženie a jeho znižovanie. Len som vytkol pani Gaborčákovej, že Radičovej vláda, ktorá to mala v programe a chcela to urobiť, to neurobila. A OĽANO bolo súčasťou tej koalície. Čiže toto je hodnotový spor, ktorý mám rád. Stále je lepší ako nejaké nezmyselné mimoriadne schôdze. No a máte pravdu, že nie vo všetkých krajinách je minimálna mzda zavedená ako inštitút, ale jedným dychom treba dodať, že vo väčšine krajín je minimálna mzda. A stále platí, že napriek našej enormnej snahe je na Slovensku siedma najnižšia spomedzi tých krajín, kde zavedená je.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 18:01 - 18:03 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, to znižovanie daňovo-odvodovej záťaže je už taká klasická pravicová mantra. Ale zabite ma, pokiaľ si nepamätám správne, zatiaľ to bola jedine vláda SMER-u, ktorá pristúpila k zníženiu odvodov, a to zdravotných. Myslím si, že pán Mihál to síce spomenul, ale nepovedal správny údaj, pretože bolo to už do príjmu 560 eur nižšie, čiže nebolo to od hranice minimálnej mzdy, ale postihovali sme takto nízko príjmové a stredno príjmové skupiny.
Druhá vec, aj kolegyňa Vaľová to spomínala, je nefér hovoriť to B, takže pokiaľ teda znížime odvody a dane potom bude proste menej na dôchodky a na všetko iné pretože sa bude menej odvádzať na zdravotné a sociálne poistenie. Čiže viem, že pán Mihál v čase Radičovej vlády plánoval takú tú daňovo odvodovú reformu, ale nedošlo k nej a vy ste boli súčasť, myslím OĽANO v koalícii. Čiže opakujem, zatiaľ sme to urobili len my, vy nie. Vy o tom hovoríte, len keď ste v opozícii.
Chcem pripomenúť, že teraz sme podporili návrh MOST-a na zvýšenie nezdaniteľnej časti a vidíte ako vykrikujú mestá a obce, pretože sú to ich peniaze. Už čo sa deje len pri takomto malom znížení, resp. zvýšení nezdaniteľnej časti. Tiež sa mi nepáči, keď hovoríte o tomto legislatívnom procese ako nevhodnom. Potom nejak degradujeme ten parlament. V čom, však sme zákonodarný zbor. Môžeme to takto predkladať, nemyslím si, že je to nevhodná forma. Diskusia, povedal som, že som prijal pozvanie na Hospodársku a sociálnu radu, kde budú všetci. Môžme o tom diskutovať, potom bude druhé čítaní v októbri. Bavíme sa o forme či to musí byť to medzirezortné pripomienkové konanie alebo iná forma diskusia. A som prípustný všetkému.
A na záver, ak sa vy prikláňate k tomu, že by tá minimálna mzda mal byť vypočítaná od mediánovej mzdy, tak hovoríte, že chcete pre ľudí nižšiu minimálnu.
Skryt prepis