Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.12.2019 o 10:07 hod.

Ing.

Róbert Puci

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.12.2019 10:07 - 10:17 hod.

Puci Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, nevystupujem len preto, aby pán Dostál dostal priestor ešte na jednu faktickú poznámku v rámci rozpravy o rozpočte, ale vystupujem preto, aby som tento návrh rozpočtu tuná v pléne pred vami obhájil, aspoň dúfam, čiastočne.
Dovoľte mi teda, aby som predniesol zopár slov k práve prerokovanému najdôležitejšiemu zákonu roka. Začnem teda tým, že zopakujem a zdôrazním slová pána predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Mitríka, ktoré predniesol na finančnom výbore minulý týždeň, kde aj napriek rizikám, ktoré NKÚ v návrhu rozpočtu vidí, vyzval na jeho schválenie. Taktiež uviedol, že neschválenie rozpočtu a teda následné rozpočtové provizórium je pre Slovensko najhoršia možná prognóza, nakoľko by sa zastavil rozvoj a vývoj ďalších investícií v štáte. S týmto tvrdením sa stotožňujem aj ja. Prípadné neschválenie rozpočtu a následné rozpočtové provizórium vnímam ako najhoršie možné riešenie, preto chcem všetkých vás kolegyne a kolegovia vyzvať na schválenie rozpočtu aj napriek tomu, že máte k nemu výhrady. Za hlasovanie za návrh rozpočtu je akýmsi prejavom zodpovednosti voči ľuďom a voči tomu, ako sa bude spoločnosť v roku 2020 vyvíjať a napredovať. Znova teda zopakujem slová NKÚ, že rozpočtové provizórium by bolo možno najhorším možným riešením, pretože by zastavilo rozvoj a vývoj ďalších investícií v štáte. Tiež si treba uvedomiť, že množstvo zákonov, ktoré majú negatívny vplyv na rozpočet, ale zároveň pomáhajú najrizikovejším skupinám v spoločnosti, čo je našou najväčšou prioritou, bolo v parlamentne schválených aj hlasmi opozície. Napríklad taký minimálny dôchodok 82 za a väčšina z týchto zákonov dokonca ústavnou väčšinou, to znamená, že určite za to museli hlasovať aj poslanci z opozície.
Ako povedal pán minister, výdavková strana rozpočtu je taktiež významne ovplyvnená aj opatreniami v oblasti odmeňovania vo verejnej správe, v ktorej od januára od 2020 dôjde v súlade s kolektívnymi zmluvami a nadväzujúcou legislatívou k valorizácii na úrovni 10 % pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v sume celkovo 488,6 milióna eur, pričom je zabezpečený aj vplyv nového zákona o pedagogických zamestnancoch v sume 6,8 milióna eur a finančné prostriedky na zlepšenie odmeňovania učiteľov a odborných zamestnancov vrátane výskumných a vývojových zamestnancov na začiatku kariéry v sume 33,1 milióna eur. Myslím, že sa všetci zhodneme, že chceme kvalitné školstvo, teda pedagogických zamestnancov ale aj vedeckých a odborných pracovníkov. Že ide o záslužnú činnosť, ktorá musí byť aj finančne ohodnotená. Nechceme predsa, aby nám mladí učitelia a učiteľky odchádzali pracovať do iných sektorov, prípadne do zahraničia. Taktiež nechceme, aby skúsení učitelia a učiteľky patrili medzi nízko príjmové skupiny obyvateľstva. Verím, že všetci sa zhodneme, že ich
===== ... nechce predsa, aby nám mladí učitelia, učiteľky odchádzali pracovať do iných sektorov, prípadne do zahraničia. Taktiež nechceme, aby skúsený učitelia, učiteľky patrili medzi nízko príjmové skupiny obyvateľstva. Verím, že všetci sa zhodneme, že ich platy musia rásť, no musíme si tiež priznať, že to zákonite bude mať vplyv aj na rozpočet. Kolegovia, nevidím tu kolegu Hegera z opozície často kritizujú výber DPH. Faktom však je, že efektívna daňová sadzba DPH, ktorá je indikátorom úspešnosti výberu rastie nepretržite od roku 2012. Prognóza na budúce roky taktiež predpokladá stabilnú efektívnu daňovú sadzbu z posledných dvoch kvartálov na úrovni 15,52 %. Vyššia efektivita výberu DPH kumulatívne priniesla za roky 2013 - 18 dodatočné daňové príjmy vo výške 4,7 miliardy eur to je 5,2 % HDP. Aj podľa inštitútu finančnej politiky má pozitívny vplyv na vývoj daní vyššia efektívna daňová sadzba a to najmä v prípade korporátnej dane a DPH. Plnenie DPH kopíruje ekonomický vývoj pri pokračujúcom raste výberu. V tejto súvislosti je tiež potrebné vyzdvihnúť aj zavedenie kontrolného výkazu DPH. Na druhej strane si musíme tiež priznať, že posunutím projektu e-kasa rozpočet prišiel o nemalé príjmy. Zavedenie e-kasy znížiť daňovú medzeru na DPH v sektoroch ubytovania a služieb v maloobchode, ktorá dosahuje výšku takmer 500 miliónov eur. Vráťme sa ale k rozpočtu. Samotný pán minister priznal, že zostavenie tohto rozpočtu považuje za najťažšie za posledné roky. Tiež, že predložený návrh rozpočtu je nastavený v maximálnom limite, ktorý povoľuje zákon o rozpočtových pravidlách a je na hrane. Na druhej strane, keď sa pozrieme na hodnotenie európskej komisie, ktorá každoročne hodnotí návrhy rozpočtových plánov jednotlivých krajín eurozóny, tak je nutné konštatovať a zdôrazniť, že ministrom predložený návrh rozpočtu neohodnotila ako najhorší aj napriek tomu, že opozícia, pán kolega Heger, často krát takéto vnímanie rozpočtu sa snaží verejnosti predostrieť. Najhoršie spomedzi všetkých komisia zhodnotila rozpočty Francúzska, Španielska, Belgicka a Talianska. Pokiaľ ide o Slovensko, tak konštatovala, že existuje možnosť, že nenaplní požadované kritériá na 100 % rovnako ako napríklad Fínsko, Slovinsko, či Portugalsko. Dôležité teda ostáva, že aj napriek určitej kritike Európska komisia návrh rozpočtu akceptovala a dala mu zelenú. Preto by sme mali mu dať tu zelenú aj my. Dôležité je tiež spomenúť to, že komisia vyzdvihla, že dlh Slovenskej republiky je bezpečne pod hranicou 60 % DPH. Pozitívnou informáciou je tiež fakt, že po očistení o úrokové náklady na verejný dlh by mali byť verejné financie opätovne v primárnom prebytku aj v roku 2019. Podľa odhadov sa taktiež predpokladá, že mimo sankčné pásma dlhovej brzdy sa hrubý dlh dostane už v tomto roku napriek zvoleniu ekonomického rastu. Aj v roku 2020 sa pri dodržaní schváleného rozpočtu udrží pod sankčnými pásmami a klesne na úroveň 46,8 DPH. Hrubý dlh teda klesne v tomto roku aj v nasledujúcom roku pod najnižšie sankčné pásmo. Pokles hrubého dlhu pod sankčné pásma pramení najmä zo spomínaného dosahovaného primárneho prebytku hospodárenia verejných financií a stále solídneho ekonomického rastu. Opätovne preto opakujem, že by bolo od nás poslancov a poslankýň Národnej rady rozumné a zodpovedné, aby rozpočet na budúci rok bol prijatý. Zdôrazňujem, že rozpočtové provizórium je niečo s čím nemáme na Slovensku veľké skúsenosti. Ak by takáto situácia nastala znamená to, že výdavky štátu zostali zmrazené na úrovni predchádzajúceho roka. Nemohli by sa napríklad realizovať ani niektoré opatrenia vo viacerých oblastiach by mohli chýbať peniaze. Musím súhlasiť so slovami ministra financií, že rozpočtové provizórium je model, v ktorom nikto nebude spokojní. Taktiež aj v piatok odznelo z úst pána podpredsedu NKÚ Šulaja, že aj napriek rizikám, ktoré sú v rozpočte najvyšší kontrolný úrad dal kladné stanovisko. To znamená, že ho odporúča schváliť. Je pravdou, že naša ekonomika spomaľuje. Aj septembrová makroekonomická prognóza ministerstva financií predpokladá, že sa rast slovenskej ekonomiky v roku 2019 spomalí na 2,4 % HDP a to najmä kvôli nižšiemu výkonu eurozóny. Čiže vlažnejší, ale aj tak solídny výkon ekonomiky by mal pokračovať aj v roku 2020. Pričom rast HDP dosiahne 2,3 %. Preto je nesmierne dôležité, že žiadna grécka cesta nehrozí. Slovenská ekonomika si s úrovňou nášho dlhu a deficitu poradí aj v časoch, keď spomaľuje. Je nutné preto ostro odmietnuť hlasy, ktoré označujú deficit rozpočtu za extrémny. Ako som už skôr povedal, tak Slovensko svojim rozpočtovaním ani svojou ekonomikou nekomplikuje život nikomu v Európe, ani nevzbudzuje vážne pohoršenie. Naopak skúsme sa pozrieť aj na pozitíva, ktoré by nám rok 2020 mal priniesť. Miera nezamestnanosti zopakuje svoje historické tohtoročné minimum na úrovni 5,8 % a je veľmi veľký predpoklad, že ostane stabilná aj po zvyšok prognózovaného obdobia. Tento fakt je potrebné vyzdvihnúť, takúto nízku nezamestnanosť sme ešte na Slovensku nemali a dosiahli sme ju práve my. Táto vláda a táto koalícia. Ako povedal pán minister dnes a aj na finančnom výbore resp. piatok, pardon aj na finančnom výbore, tak priemerná nominálna mzda v roku 2020 do konca stúpne a dosiahne hodnotu 1139 eur. Takže aj napriek tomu, že sa nachádzame v období poklesu ekonomickej aktivity v rámci Európy, mám hlasného kolegu, a globálne ekonomické aktivity napriek poklesu HDP na budúci rok tá nominálna mzda stále rastie. Preto si myslím, že ako táto koalícia, tak aj vláda urobila pre ľudí veľa a snažila sa dosiahnuť určitý sociálny zmier. Týmto konštatovaním by som svoje vystúpenie rád skončil a všetkých ubezpečil, že schválenie tohto rozpočtu je pre Slovensko naozaj najlepším možným riešením. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.12.2019 10:07 - 10:17 hod.

Puci Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, nevystupujem len preto, aby pán Dostál dostal priestor ešte na jednu faktickú poznámku v rámci rozpravy o rozpočte, ale vystupujem preto, aby som tento návrh rozpočtu tuná v pléne pred vami obhájil, aspoň dúfam, čiastočne.
Dovoľte mi teda, aby som predniesol zopár slov k práve prerokovanému najdôležitejšiemu zákonu roka. Začnem teda tým, že zopakujem a zdôrazním slová pána predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Mitríka, ktoré predniesol na finančnom výbore minulý týždeň, kde aj napriek rizikám, ktoré NKÚ v návrhu rozpočtu vidí, vyzval na jeho schválenie. Taktiež uviedol, že neschválenie rozpočtu a teda následné rozpočtové provizórium je pre Slovensko najhoršia možná prognóza, nakoľko by sa zastavil rozvoj a vývoj ďalších investícií v štáte. S týmto tvrdením sa stotožňujem aj ja. Prípadné neschválenie rozpočtu a následné rozpočtové provizórium vnímam ako najhoršie možné riešenie, preto chcem všetkých vás kolegyne a kolegovia vyzvať na schválenie rozpočtu aj napriek tomu, že máte k nemu výhrady. Za hlasovanie za návrh rozpočtu je akýmsi prejavom zodpovednosti voči ľuďom a voči tomu, ako sa bude spoločnosť v roku 2020 vyvíjať a napredovať. Znova teda zopakujem slová NKÚ, že rozpočtové provizórium by bolo možno najhorším možným riešením, pretože by zastavilo rozvoj a vývoj ďalších investícií v štáte. Tiež si treba uvedomiť, že množstvo zákonov, ktoré majú negatívny vplyv na rozpočet, ale zároveň pomáhajú najrizikovejším skupinám v spoločnosti, čo je našou najväčšou prioritou, bolo v parlamentne schválených aj hlasmi opozície. Napríklad taký minimálny dôchodok 82 za a väčšina z týchto zákonov dokonca ústavnou väčšinou, to znamená, že určite za to museli hlasovať aj poslanci z opozície.
Ako povedal pán minister, výdavková strana rozpočtu je taktiež významne ovplyvnená aj opatreniami v oblasti odmeňovania vo verejnej správe, v ktorej od januára od 2020 dôjde v súlade s kolektívnymi zmluvami a nadväzujúcou legislatívou k valorizácii na úrovni 10 % pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v sume celkovo 488,6 milióna eur, pričom je zabezpečený aj vplyv nového zákona o pedagogických zamestnancoch v sume 6,8 milióna eur a finančné prostriedky na zlepšenie odmeňovania učiteľov a odborných zamestnancov vrátane výskumných a vývojových zamestnancov na začiatku kariéry v sume 33,1 milióna eur. Myslím, že sa všetci zhodneme, že chceme kvalitné školstvo, teda pedagogických zamestnancov ale aj vedeckých a odborných pracovníkov. Že ide o záslužnú činnosť, ktorá musí byť aj finančne ohodnotená. Nechceme predsa, aby nám mladí učitelia a učiteľky odchádzali pracovať do iných sektorov, prípadne do zahraničia. Taktiež nechceme, aby skúsení učitelia a učiteľky patrili medzi nízko príjmové skupiny obyvateľstva. Verím, že všetci sa zhodneme, že ich
===== ... nechce predsa, aby nám mladí učitelia, učiteľky odchádzali pracovať do iných sektorov, prípadne do zahraničia. Taktiež nechceme, aby skúsený učitelia, učiteľky patrili medzi nízko príjmové skupiny obyvateľstva. Verím, že všetci sa zhodneme, že ich platy musia rásť, no musíme si tiež priznať, že to zákonite bude mať vplyv aj na rozpočet. Kolegovia, nevidím tu kolegu Hegera z opozície často kritizujú výber DPH. Faktom však je, že efektívna daňová sadzba DPH, ktorá je indikátorom úspešnosti výberu rastie nepretržite od roku 2012. Prognóza na budúce roky taktiež predpokladá stabilnú efektívnu daňovú sadzbu z posledných dvoch kvartálov na úrovni 15,52 %. Vyššia efektivita výberu DPH kumulatívne priniesla za roky 2013 - 18 dodatočné daňové príjmy vo výške 4,7 miliardy eur to je 5,2 % HDP. Aj podľa inštitútu finančnej politiky má pozitívny vplyv na vývoj daní vyššia efektívna daňová sadzba a to najmä v prípade korporátnej dane a DPH. Plnenie DPH kopíruje ekonomický vývoj pri pokračujúcom raste výberu. V tejto súvislosti je tiež potrebné vyzdvihnúť aj zavedenie kontrolného výkazu DPH. Na druhej strane si musíme tiež priznať, že posunutím projektu e-kasa rozpočet prišiel o nemalé príjmy. Zavedenie e-kasy znížiť daňovú medzeru na DPH v sektoroch ubytovania a služieb v maloobchode, ktorá dosahuje výšku takmer 500 miliónov eur. Vráťme sa ale k rozpočtu. Samotný pán minister priznal, že zostavenie tohto rozpočtu považuje za najťažšie za posledné roky. Tiež, že predložený návrh rozpočtu je nastavený v maximálnom limite, ktorý povoľuje zákon o rozpočtových pravidlách a je na hrane. Na druhej strane, keď sa pozrieme na hodnotenie európskej komisie, ktorá každoročne hodnotí návrhy rozpočtových plánov jednotlivých krajín eurozóny, tak je nutné konštatovať a zdôrazniť, že ministrom predložený návrh rozpočtu neohodnotila ako najhorší aj napriek tomu, že opozícia, pán kolega Heger, často krát takéto vnímanie rozpočtu sa snaží verejnosti predostrieť. Najhoršie spomedzi všetkých komisia zhodnotila rozpočty Francúzska, Španielska, Belgicka a Talianska. Pokiaľ ide o Slovensko, tak konštatovala, že existuje možnosť, že nenaplní požadované kritériá na 100 % rovnako ako napríklad Fínsko, Slovinsko, či Portugalsko. Dôležité teda ostáva, že aj napriek určitej kritike Európska komisia návrh rozpočtu akceptovala a dala mu zelenú. Preto by sme mali mu dať tu zelenú aj my. Dôležité je tiež spomenúť to, že komisia vyzdvihla, že dlh Slovenskej republiky je bezpečne pod hranicou 60 % DPH. Pozitívnou informáciou je tiež fakt, že po očistení o úrokové náklady na verejný dlh by mali byť verejné financie opätovne v primárnom prebytku aj v roku 2019. Podľa odhadov sa taktiež predpokladá, že mimo sankčné pásma dlhovej brzdy sa hrubý dlh dostane už v tomto roku napriek zvoleniu ekonomického rastu. Aj v roku 2020 sa pri dodržaní schváleného rozpočtu udrží pod sankčnými pásmami a klesne na úroveň 46,8 DPH. Hrubý dlh teda klesne v tomto roku aj v nasledujúcom roku pod najnižšie sankčné pásmo. Pokles hrubého dlhu pod sankčné pásma pramení najmä zo spomínaného dosahovaného primárneho prebytku hospodárenia verejných financií a stále solídneho ekonomického rastu. Opätovne preto opakujem, že by bolo od nás poslancov a poslankýň Národnej rady rozumné a zodpovedné, aby rozpočet na budúci rok bol prijatý. Zdôrazňujem, že rozpočtové provizórium je niečo s čím nemáme na Slovensku veľké skúsenosti. Ak by takáto situácia nastala znamená to, že výdavky štátu zostali zmrazené na úrovni predchádzajúceho roka. Nemohli by sa napríklad realizovať ani niektoré opatrenia vo viacerých oblastiach by mohli chýbať peniaze. Musím súhlasiť so slovami ministra financií, že rozpočtové provizórium je model, v ktorom nikto nebude spokojní. Taktiež aj v piatok odznelo z úst pána podpredsedu NKÚ Šulaja, že aj napriek rizikám, ktoré sú v rozpočte najvyšší kontrolný úrad dal kladné stanovisko. To znamená, že ho odporúča schváliť. Je pravdou, že naša ekonomika spomaľuje. Aj septembrová makroekonomická prognóza ministerstva financií predpokladá, že sa rast slovenskej ekonomiky v roku 2019 spomalí na 2,4 % HDP a to najmä kvôli nižšiemu výkonu eurozóny. Čiže vlažnejší, ale aj tak solídny výkon ekonomiky by mal pokračovať aj v roku 2020. Pričom rast HDP dosiahne 2,3 %. Preto je nesmierne dôležité, že žiadna grécka cesta nehrozí. Slovenská ekonomika si s úrovňou nášho dlhu a deficitu poradí aj v časoch, keď spomaľuje. Je nutné preto ostro odmietnuť hlasy, ktoré označujú deficit rozpočtu za extrémny. Ako som už skôr povedal, tak Slovensko svojim rozpočtovaním ani svojou ekonomikou nekomplikuje život nikomu v Európe, ani nevzbudzuje vážne pohoršenie. Naopak skúsme sa pozrieť aj na pozitíva, ktoré by nám rok 2020 mal priniesť. Miera nezamestnanosti zopakuje svoje historické tohtoročné minimum na úrovni 5,8 % a je veľmi veľký predpoklad, že ostane stabilná aj po zvyšok prognózovaného obdobia. Tento fakt je potrebné vyzdvihnúť, takúto nízku nezamestnanosť sme ešte na Slovensku nemali a dosiahli sme ju práve my. Táto vláda a táto koalícia. Ako povedal pán minister dnes a aj na finančnom výbore resp. piatok, pardon aj na finančnom výbore, tak priemerná nominálna mzda v roku 2020 do konca stúpne a dosiahne hodnotu 1139 eur. Takže aj napriek tomu, že sa nachádzame v období poklesu ekonomickej aktivity v rámci Európy, mám hlasného kolegu, a globálne ekonomické aktivity napriek poklesu HDP na budúci rok tá nominálna mzda stále rastie. Preto si myslím, že ako táto koalícia, tak aj vláda urobila pre ľudí veľa a snažila sa dosiahnuť určitý sociálny zmier. Týmto konštatovaním by som svoje vystúpenie rád skončil a všetkých ubezpečil, že schválenie tohto rozpočtu je pre Slovensko naozaj najlepším možným riešením. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2019 9:43 - 9:48 hod.

Puci Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pán minister, pán podpredseda NKÚ, kolegyňa, kolegovia, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som ako spoločný spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 a návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022.
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 a návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1850 zo 16. októbra 2019 pridelil vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na prerokovanie všetkým výborom okrem určených špecifických výborov. Zároveň predseda Národnej rady určil ako gestorský výbor Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Konštatujem, že všetky určené výbory Národnej rady prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne, a pripomínam, že návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 prerokúva Národná rada Slovenskej republiky ako informáciu a berie ju na vedomie.
Gestorský výbor zobral na vedomie rovnako stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2020.
Pokiaľ ide o samotný návrh zákona, konštatujem, že
a) súhlas a odporúčanie schváliť návrh zákona o štátnom rozpočte bez pripomienok vyjadrilo celkovo 8 výborov;
b) súhlas a odporúčanie schváliť vládny návrh zákona o štátnom rozpočte s pripomienkami, zmenami a doplnkami vyjadril Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh uvedený v časti III spoločnej správy. Tento odporúča gestorský výbor schváliť;
c) platné uznesenia neboli prijaté vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Zahraničnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky, nakoľko nezískali potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov;
d) platné uznesenie neprijal Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, nakoľko výbor nehlasoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Pokiaľ ide o návrhy jednotlivých rozpočtových kapitol a výsledky ich prerokovania vo výboroch, tieto sú uvedené v časti II v bode 2 písm. a) až d) spoločnej správy. Iné odporúčania a požiadavky výborov Národnej rady Slovenskej republiky, celkovo 8 výborov Národnej rady Slovenskej republiky odporúča, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky o dôsledné zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo schváleného štátneho rozpočtu na rok 2020. Gestorský výbor odporúča schváliť.
Dovoľte mi teda skonštatovať, že Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský odporúča Národnej rade, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, hlasovať nasledovne: spoločne k bodom 1 až 6 časti III spoločnej správy, osobitne k bodu 1 časti IV spoločnej správy s návrhom gestorského výboru predmetné návrhy schváliť. Gestorský výbor odporúča prípadné schválené pozmeňujúce návrhy prednesené počas rozpravy a schválené hlasovaním Národnej rady Slovenskej republiky zapracovať do uznesenia č. 2.
Na záver konštatujem, že spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru pre financie a rozpočet č. 535 dňa 26. novembra tohto roka. Výbor určil poslancov Róberta Puciho, Igora Federiča, Emila Ďurovčíka, Radovana Baláža, Eduarda Adamčíka a Petra Kresáka za spoločných spravodajcov výboru.
Ďalej navrhol Národnej rade vysloviť súhlas, aby predseda Najvyššieho kontrolného úradu Karol Mitrík mohol predniesť na schôdzi Národnej rady stanovisko NKÚ k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2020. Pán Mitrík zároveň doručil do Národnej rady list, ktorým poveril pána podpredsedu NKÚ Igora Šulaja, aby uviedol predmetné stanovisko.
Výbor taktiež poveril mňa ako spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

28.11.2019 19:00 - 19:01 hod.

Senko Ján
Ďakujem. Aby nedošlo k omylu. Nejde o folklór len, ide o záujmovú umeleckú činnosť a iné aktivity, ktoré vznikajú v prostredí miest a obcí, takže netreba to takýmto spôsobom bagatelizovať. Samozrejme, každoročne bude vyhlasovaná nejaká výzva, kde budú presne určené pravidlá. V podstate ozaj ide o podporu miestnej a regionálnej kultúry, ktorej sa nedostáva v súčasnom období dostatočná podpora. Prosil by som o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

28.11.2019 18:54 - 18:56 hod.

Náhlik Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, prosím, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Senka a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1676a), v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2164 z 18. októbra 2019 pridelila návrh poslancov Národnej rady na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Senka a Dušana Jarjabka výbory prerokovali a odporučili schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 788 z 19. novembra 2019 so zmenami a doplnkami, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 511 z 19. novembra 2019 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 195 z 21. novembra 2019 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 3 s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru pre kultúru a médiá č. 197 z 26. novembra 2019. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.11.2019 18:53 - 18:53 hod.

Senko Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Navrhuje sa rozšíriť okruh účelov, na ktoré poskytuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dotáciu zo štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok o účel podpory miestnej a regionálnej kultúry a obnovu knižníc a knižničného fondu. Podpora bude spočívať vo forme poskytnutia dotácií uvedeným subjektom. Tak isto podpora, sleduje podporu na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných financií. Chcem upozorniť, že vo vzťahu k Fondu na podporu umenia sa nepristupuje nejakým deštrukčným spôsobom, pretože ten vznikol v zmysle príslušného zákona a finančné prostriedky, ktoré sú určené na jeho činnosť a podporu umeleckej činnosti, bude zachovaná. Prosím tiež o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.11.2019 18:51 - 18:52 hod.

Senko Ján Zobrazit prepis
Ja iba krátko, pretože myslím si, že sme si to všetko prebrali na našom gestorskom výbore, k tomuto zákonu v podstate to auditórium sa nejakým spôsobom nerozšírilo a argumenty myslím si, že boli dostatočne vysvetlené.
V súvislosti s tým len chcem povedať, že štátna inštitúcia, ktorú navrhujeme a mala by vzniknúť v zmysle tohto zákona, bude rozpočtová organizácia, ktorá vznikne v zmysle zákona č. 523/2004 a bude hospodáriť samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.
Chcem len potvrdiť, že tento návrh zákona má podporu aj zo strany Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla Slovensko, kde doporučujú, aby takáto inštitúcia vznikla, pretože pomôže pri realizácii obnovy kultúrnych pamiatok, ich projektov a následne aj po jej realizáciu. Obdobne bola podpísaná dohoda alebo memorandum o obnove a manažovaní významných národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve Slovenskej republiky a podpísaná so Slovenskou technickou univerzitou, Slovenskou technickou univerzitou, fakultou stavebnou, fakultou architektúry, Spolkom architektov Slovenska, Slovenskou komorou architektov, Slovenskou komorou stavebných inžinierov, ako aj e-Komosom Slovensko.
Takže ja sa touto cestou iba obraciam na vás a prosím o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.11.2019 18:31 - 18:36 hod.

Náhlik Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi predniesť pozmeňujúci návrh, krátke zdôvodnenie.
Tento pozmeňujúci návrh reaguje na niektoré pripomienky legislatívneho odboru, ktoré, ktoré sa snažíme týmto pozmeňujúcim návrhom riešiť. Takže samotné znenie pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Senka a Petra Náhlika k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Senka a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán poslanec, ešte vás preruším. Najprv sa hovorí odôvodnenie a na konci sa číta... (Reakcia rečníka.) Čiže toto bolo celé odôvodnenie? Dobre, v poriadku, len som upozornil pre istotu.

Náhlik, Peter, poslanec NR SR
... veľmi krátke, veľmi stručné, dvojvetové (vyslovené s pobavením), Jána Senka, Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony, tlač č. 1675.
Bod č. 1 pozmeňujúceho návrhu: V čl. I prvý bod v § 8a ods. 5 posledná veta znie: "Členovi kontrolnej rady patrí za výkon funkcie mesačná odmena najviac vo výške jednej štvrtiny priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.".
Odôvodnenie: na návrh zákona sa dopĺňa výška odmeny, do návrhu zákona sa dopĺňa výška odmeny, ktorá patrí členovi kontrolnej rady.
Bod č. 2 pozmeňujúceho návrhu: V čl. I štvrtý bod v § 33a ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová "pod dohľadom reštaurátora".
To odôvodnenie, navrhuje sa precizovať legislatívne vymedzenie odbornej praxe v návrhu zákona tak, aby za odbornú prax bolo považované vykonávanie reštaurátorských činností v reštaurátorskom odbore pod dohľadom reštaurátora. Rovnaká podmienka pre odbornú prax je ustanovená aj v zákone č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení neskorších predpisov, § 5a ods. 5.
Bod č. 3 pozmeňujúceho návrhu: V čl. I šiesty bod v § 45b ods. 1 sa slová "podľa predpisov účinných po nadobudnutí účinnosti tohto zákona" nahrádzajú slovami "podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2020."
Odôvodnenie: legislatívno-technická úprava.
Bod č. 4. V čl. I šiesty bod v § 45b ods. 2 sa slovo "jeho" nahrádza slovom "ich".
Odôvodnenie: štylistická úprava.
Bod č. 5 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I šiesty bod v § 45b ods. 3 v prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "dňom po ich zriadení".
Odôvodnenie: Navrhuje sa spresniť, ku ktorému dňu prechádzajú na Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávali k 31. decembru 2019 práce vo verejnom záujme v oblasti reštaurovania na Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky.
6. V čl. II tretí bod znie:
"3. § 13 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
"(9) Odbornou kvalifikáciou sa rozumie dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore reštaurovanie zakončené úspešným zložením štátnej záverečnej skúšky vo vzdelávacom zariadení so sídlom v členskom štáte a najmenej tri roky odbornej praxe. Odbornou praxou sa rozumie vykonávanie reštaurátorských činností v reštaurátorskom odbore pod dohľadom reštaurátora.
(10) Na účely tohto zákona sa členským štátom rozumie členský štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska konfederácia.".".
Odôvodnenie: Navrhuje sa precizovať legislatívne vymedzenie odbornej kvalifikácie v návrhu zákona a zosúladiť ho tak so zákonom č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení neskorších predpisov, § 5a ods. 5. Zároveň sa navrhuje doplniť na účely tohto zákona definíciu členského štátu.
7. V čl. II štvrtý bod znie:
"4. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 21a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1) Reštaurátorské práce zbierkových predmetov z oblasti výtvarného umenia začaté na základe zmlúv uzatvorených Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pred 11. februárom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2020.
(2) Práva a povinnosti zo zmlúv uvedených v odseku 1 prechádzajú z Pamiatkového úradu Slovenskej republiky na Štátne reštaurátorské a projekčné ateliéry dňom po ich zriadení.".".
Odôvodnenie: Navrhuje sa doplniť prechodné ustanovenia zákona účinné od 1 . januára 2020 aj o úpravu prechodu práv a povinností zo zmlúv uzatvorených Pamiatkovým úradom pred 11. februárom 2019.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2019 18:02 - 18:04 hod.

Ježík Jozef Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1929 z 28. novembra 2019 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (tlač 1819), na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky. Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 117. schôdzi dňa 28. novembra 2019. Uznesením č. 779 z 28. novembra 2019 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom návrhu ústavného zákona.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.11.2019 17:02 - 17:02 hod.

Puci Róbert
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, v mene troch poslaneckých klubov strán SMER – sociálna demokracia, SNS a MOST – HÍD žiadam o zrušenie zajtrajšieho hlasovania, nakoľko budeme od rána prerokovať štátny rozpočet a bolo by dobré, keby sme sa mohli v kuse baviť o tejto dôležitej téme. Ďakujem pekne.
Skryt prepis