Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.9.2019 o 16:14 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2019 16:14 - 16:15 hod.

Burian Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, nedá mi, možno len veľmi krátko ako zareagovať. Lebo tu sa argumentuje hlúposťami alebo argumentuje niečím, čo nie je vypodložené. Čiže ja len veľmi krátko na to. Na tom predchádzajúcom zákone sa tu rozprávalo o ústavnosti, neústavnosti. Ja som zvedavý akým spôsobom bude Ústavný súd pozerať na to, či prečo stredoškoláčka nemôže, aj zo základnej školy, prečo zo základnej školy, iná študentka. Ak je zo základnej školy alebo zo strednej školy je rovnaká študentka ako z vysokej školy. Prečo nemá mať nárok na vyšší rodičovský príspevok. Je to fantastický návod na to, je to fantastický návod na to, aby mala by mať, ako keď študuje a má, teda má dieťa a neodpracovala 270 dní, tak podľa toho asi by mala mať, lebo. A ja neviem si predstaviť, ako chcete rozdeliť študentov na tých, ktorí sú dobrí, zlí prípadne na základnú školu, strednú školu, vysokú školu. Osobne si myslím, že je to určite veľmi ťažký prípad na to, aby to niekto rozhodoval potom, aby niekto to dal. A faktom je, že ak toto je hlúpy názor, tak v každom prípade potom asi všetci sme hlúpi. Osobne si myslím, že toto je dobrý návod pre všetkých tých, ktorí nepracovali a aby teda dostávali svoj rodičovský príspevok. Jedná sa vlastne o skupiny ľudí, ktorí nepracovali, nepracujú a vyzerá, že ani dlho nebudú pracovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 16:11 - 16:13 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Pani poslankyňa, na úvod oceňujem naozaj váš vecný prístup bez zbytočných emócií. Ale zdôraznili ste, že v tejto oblasti rodičovských príspevkov sa malo urobiť už dávno niečo. No ja som vo svojej úvodnej reči hovoril o tom, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny riešilo výšku materskej dávky a postupne navyšovaním ho dostalo na úroveň 100-percentnej čistej mzdy akú mala žena pred nástupom na materskú dovolenku. Ja som rád a spoločne aj moji kolegovia predkladatelia za to, že sme dostali zelenú od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a najmä od ministerstva financií a môže prísť k tejto úprave, pričom nevylučujeme, že v budúcnosti sa budeme môcť zaoberať ďalšími skupinami poberateľov.
Čo sa týka vášho návrhu týkajúcej sa študentiek vysokých škôl. Môže tu vzniknúť otázka a čo študentky stredných škôl. Prečo len vysokoškolské študentky, resp. doktorandky. Myslím si, že nedá sa narýchlo takýmto opozičným návrhom v druhom čítaní priniesť tak zásadný zásah do filozofie nároku na jednak vyšší rodičovský príspevok, ale aj na materskú dávku bez širšej a odbornej diskusie. Dá sa pripustiť debata v budúcnosti ako som už povedal. Ale táto debata by mala byť systémová a odborná. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 16:01 - 16:03 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán poslanec, my sa netajíme tým, že náš pohľad na riešenie tejto problematiky iný ako mal napríklad bývalý pán minister Mihál, ktorý v roku 2011 zjednotil výšku rodičovského príspevku pre všetkých na úrovni ak sa nemýlim, ktorá bola vtedy nižšia ako je 200 eur. Správne ste pochopili, že týmto návrhom máme ambíciu rozdeliť ľudí, do dvoch skupín, tí, ktorí budú poberať vyšší rodičovský príspevok a tí ktorí budú poberať nižší. Ale keď to mám zhodnotiť jedným slovom, že prečo je to o zásluhovosti? Chcem naozaj viacej odmeniť pracujúcich rodičov, podľa vás je to populistické aspoň tak ste to viackrát zdôraznili, ale mne sa to nezdá absolútne populistické keď chcem motivovať ľudí a aby pracovali a najmä v období keď nezamestnanosť na Slovensku láme historické rekordy na úrovni 5 %. Dávam konkrétnu otázku, bolo by podľa vás rozumnejšie ak by sme sami navrhovatelia rozhodli zvýšiť všetkým poberateľom rodičovského príspevku sumu o 50 eur alebo je to spravodlivejšie tak ako sme to zadefinovali v tomto našom návrhu zákona. A ďalšia konkrétna otázka, dali ste si pán poslanec tú námahu a boli ste jednať či už so zamestnancami ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo so zamestnancami sociálnej poisťovne, tak ako my navrhovatelia?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 16:00 - 16:01 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Pán kolega, ja som presvedčený, že toto opatrenie získa väčšiu ako len riadnu väčšinu parlamente: Nemôžem súhlasiť len s jednou vecou, ktorú ste povedali a to je tá, že ide o nejaké predvolebné divadlo, alebo niečo podobné zo strany SME-u-SD, chcem vám pripomenúť, že SMER-SD prijíma aj pro rodinné opatrenia kontinuálne. Boli sme to my, ktorí sme zaviedli príspevky pri narodení prvého, druhého a tretieho dieťaťa. Zvýšili sme materskú dávku na úroveň čistej mzdy z predchádzajúceho povolania. Zaviedli sme dotáciu na obedy, zaviedli sme dotáciu na lyžiarske kurzy, školy v prírode a ďalšie a ďalšie pro rodinné opatrenia, ktoré prijímame ako som povedal kontinuálne a toto je len pokračovaním tohto nášho snaženia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2019 15:46 - 15:47 hod.

Burian Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona č. 571/2009 o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov. Národná rada uznesením pridelila tento návrh ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci, určila gestorský výbor výbor pre sociálne veci, predmetný návrh prerokovali oba výbory a oba výbory schválili z uznesení jeden pozmeňujúci návrh, ktorý gestorský výbor odporúči schváliť. Spoločná správa výborov bola prerokovaná, bola odsúhlasená na výbore pre sociálne veci 10. septembra a týmto uznesením poverila mňa ako spoločného spravodajcu, aby som predložil uvedený návrh zákona Národnej rade Slovenskej republiky. Poprosím pán predsedajúci a otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2019 15:43 - 15:46 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som za skupinu poslancov uviedol tento návrh zákona. Ešte predtým, než prejdem k samotnému meritu veci, chcel by som ešte raz ozrejmiť skutočnosť, na ktorú si mnohí určite spomínate, že za posledné obdobie postupným zvyšovaním sme dospeli k tomu, že materská dávka, ktorá je zákonom garantovaná 34 týždňov, dosiahla príjem 100-percentného čistého príjmu ženy, ktorá žena poberala pred nástupom na materskú dovolenku. Hlavným žiaľ po tých 34 týždňoch a to si my predkladatelia tohto návrhu zákona uvedomujeme, ten príjem rodiny alebo ženy, matky klesol a preto hlavným cieľom predkladanej novely zákona o rodičovskom príspevku je zmierniť stratu príjmu zo zárobkovej činnosti rodičom, ktorí pred narodením dieťaťa vykonávali zárobkovú činnosť a platili poistné na nemocenské poistenie, respektíve boli nemocensky zabezpečení a z dôvodu starostlivosti o dieťa im bolo poskytované materské. Takýmto rodičom navrhujeme poskytovať rodičovský príspevok vo vyššej sume, sume 370 eur mesačne, čo predstavuje, dovolím si tvrdiť historicky najvyššie zvýšenie rodičovského príspevku o približne 150 eur mesačne oproti súčasnej sume rodičovského príspevku. Pre ostatných rodičov navrhujeme poskytovať rodičovský príspevok v sume 270 eur mesačne, čo predstavuje zvýšenie o 50 eur mesačne oproti súčasnej sume rodičovského príspevku. Na rokovanie výboru pre sociálne veci bol schválený pozmeňujúci návrh, ktorým sa pre tento rok navrhuje neuplatňovať valorizačný mechanizmus rodičovského, nakoľko v tomto ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Heger poprosím kľud v sále. Ďakujem.

Kéry, Marián, poslanec NR SR
Nakoľko v tomto návrhu navrhujeme zvýšenie rodičovského príspevku, ktoré je vyššie ako predpokladané ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Puci, nerušte kolegu pán poslanec Puci.

Kéry, Marián, poslanec NR SR
Ďakujem. Ktoré je vyššie ako predpokladané zvýšenie podľa valorizačného mechanizmu. S touto úpravou súhlasím a zároveň sa uchádzam o podporu návrhu ako celku. Verím, že tento náš návrh zákona získa širokú podporu naprieč politickým spektrom. Ďakujem pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2019 15:40 - 15:43 hod.

Tomáš Erik
Hlasovanie o sedemnástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2019 15:40 - 15:40 hod.

Tomáš Erik
... keby sme dnes prijali pozmeňujúci návrh, ktorý už samotný zmierňuje tie následky pre spomínané ročníky, ja som a myslím aj moji kolegovia, pripravený diskutovať ďalej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 15:38 - 15:40 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Pán kolega chcem na úvod poďakovať, že ste zobrali späť svoje slová z predchádzajúcej faktickej poznámky, málo kedy sa to stáva, že si politik uzná pri vyjadreniach chybu a že teda a že teda pán Poliačik prihláste sa do diskusie a nevykrikujte tu jak pavián. Čiže chcem to (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Už odišiel, nech sa páči.

Tomáš, Erik, poslanec NR SR
Už máme kľud pre prácu opäť. Chcem teda to oceniť, pretože naozaj ste aj vy pochopili, že nikto tu netoleruje stav a diskriminácie ale že je tu snaha ten stav naozaj riešiť len podľa dám na balkóne stále nie je dostatočne. To je jedna vec. Druhá vec, ďakujem aj za to, že ste priznali aj vy, že ste nehlasovali za novelu ústavy, ktorá zavádza úľavy na dieťa, pretože bez ústavy bez novely ústavy za ktorú ste vy nehlasovali by neboli žiadne úľavy na deti vôbec pre žiadne ženy. Síce sa snažíte obhajovať tým, že ste v rámci diskusie navrhovali, navrhovali rok za jedno dieťa dole ale bolo to vo fáze keď ešte vaše hnutie OĽaNO súhlasilo s dôchodkovým stropom ale napokon treba tiež povedať fakt, že na pokyn vášho náčelníka o 180 stupňov otočilo a potom ste už za dôchodkový strop a teda aj za úľavy pre ženy neboli. A môžem len zopakovať to, že aj keby sme dnes prijali pozmeňujúci návrh, ktorý už samotný zmierňuje tie následky pre spomínané ročníky, ja som a myslím aj moji kolegovia pripravení diskutovať
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 15:27 - 15:29 hod.

Burian Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. A k pani poslankyni Krištůfkovej, ja by som veľmi ocenil, aby argumentačne obhájil ten svoj pozmeňujúci návrh z toho čo som už na začiatku povedal. Jednak k tej ústavnosti o ktorej sa tu bola diskusia ale ako chce riešiť diskrepancie. Už nehovorím o tom, že ten pozmeňujúci návrh má plno nedostatkov čo sa týka technických a nevykonateľnosti ale hlavne to ako chce riešiť jednu diskrimináciou druhou diskrimináciou. Ak toto nebude mať odpoveď, neviem sa jednoducho správne rozhodnúť na to, aby to čo vy navrhované je niečo čo posunie veci dopredu. Predsa nemôžeme jednu diskrimináciu riešiť diskrimináciou. To je absolútne podľa môjho názoru právny nezmysel a mne sa strašne páči, že všetcia tí, ktorí vystupovali ani podľa mňa veľká časť nemá o tom vedomosti o tom čo rozpráva len proste teda rozpráva, že áno treba, treba vyriešiť daný problém. Ten problém nie je o tom o peniazoch, to môžem upozorniť aj pána Hegera. Ten problém je o tom, aby sme nezavádzali jednu diskrimináciu druhou. A teraz pánovi Hegerovi veľmi jednoduché. Pán Heger tu vystupuje myslím, že teda dosť, dosť často k tomu akým spôsobom treba riešiť rezervy každú rezervu. A ja teraz znovu opakujem nehovoril som k tomu či to bude stáť o 5 miliónov alebo o 10 miliónov viac, my ideme riešiť vecný problém. A vecný problém sa nerieši emóciami, nerieši sa tým, že sa tu ohuruje pred obecenstvom a chceme tu niečo vyriešiť lebo toto rieši bohužiaľ to čo tu už bolo povedané strana SMER-sociálna demokracia, ktorá napráva chyby bohužiaľ tí, ktorí tu nezodpovedne pred tým vládli. Ďakujem.
Skryt prepis