Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

28.10.2019 o 14:02 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 28.10.2019 14:02 - 14:06 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dnes som už predniesol jeden pozmeňujúci návrh. Mám tu jeden taký veľmi stručný.
Najskôr začnem odôvodnením: Pojem nezávislý kandidát bol zavedený do právneho poriadku Slovenskej republiky za tým účelom, aby vo voľbách mohli okrem politických strán, resp. kandidátov na kandidátnych listinách politických strán rovnako kandidovať aj kandidáti, ktorí nie sú členmi politickej strany, a teda sa nemôžu uchádzať o miesto na kandidátnej listine politickej strany. Títo kandidáti môžu kandidovať iba v prípade, že ich podporí potrebný počet voličov volebného obvodu, v ktorom sa kandidát uchádza o ich hlasy. Toto označenie bolo pre voliča jasným signálom, že kandiduje kandidát, ktorý je nezávislý na ktorejkoľvek politickej strane, že nie je členom žiadnej politickej strany, a teda po zvolení sa bude správať a konať nezávisle od vôle ktorejkoľvek politickej strany a bude konať iba podľa vlastného svedomia a vedomia.
Dnes už, bohužiaľ, táto formulka neplatí a voliči na hlasovacích lístkoch nachádzajú kandidátov s označením nezávislý kandidát, a pritom majú vedomosť, že ide o člena politickej strany, dokonca pomerne vysoko postaveného funkcionára tejto strany. Označenie nezávislý kandidát akoby stratilo svoj pravý význam a označuje iba kandidáta, ktorý si sám zbiera podpisy na podporu kandidatúry vo voľbách do orgánov územnej samosprávy, pričom svoje politické zameranie pred voličom z rôznych dôvodov utajuje a postavenie nezávislého kandidáta akoby sa stalo predmetom rôznych špekulácií.
Voliči sa vo voľbách do orgánov územnej samosprávy rozhodujú veľakrát podľa mena, teda osobného poznania kandidáta, a politická príslušnosť nie je vždy rozhodujúca, avšak v žiadnom prípade by sme voliča nemali zavádzať uvádzaním nepravdivých informácií na hlasovacom lístku. Toto je dôvod, pre ktorý navrhujem, aby sa pojem nezávislý kandidát nahradil novým pojmom kandidát bez politickej príslušnosti, čo v podstate presne vystihuje pravý zmysel slovného spojenia nezávislý kandidát.
Teraz mi dovoľte, aby som prečítal veľmi krátky pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Mariána Kéryho k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Kéryho a Martina Nemkyho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1579).
V čl. I v 7. bode (§ 139 ods. 7), v 10. bode (§ 144 ods. 6), 13. bode (§ 171 ods. 7) a v 16. bode (§ 176 ods. 6) sa slová "nezávislého kandidáta" nahrádzajú slovami "kandidáta bez politickej príslušnosti".
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.10.2019 10:30 - 10:31 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, ja si vás len dovolím opraviť, tento pozmeňujúci návrh k moratóriu nie je z dielne Andreja Danka, predsedu Slovenskej národnej strany, ani Slovenskej národnej strany. Podávajú ho poslanci za Slovenskú národnú stranu, SMER-u – sociálna demokracia, MOST-u – HÍD. Máte legitímne právo takýto návrh podať aj kritizovať tento návrh, ale dovolím si vysloviť jednu myšlienku, že vaše vystúpenie je naozaj motivované tým, že ste v novom politickom subjekte a takýmto subjektom bude vyhovovať, aby až do posledného dňa takéto volebné prieskumy vychádzali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.10.2019 10:10 - 10:12 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec, vo svojej faktickej poznámke sa budem venovať len tomu 50-dňovému moratóriu. Na úvod, nechápem, prečo ste sa stále na mňa obracali, ja som s týmto pozmeňujúcim návrhom neprišiel a potom skutočne uvádzate do omylu vášho nezorientovaného kolegu Gröhlinga. Ale za tento návrh hlasovať budem.
Vy ste hovorili o tom, že zakazujeme ľuďom prístup k informáciám. A prečo sa nepobaviť aj o druhej strane mince, a to sú dezinformácie a častokrát aj manipulácia, sám ste to pripustili. Viacerí opoziční politici sa kriticko vyjadrujú, kriticky vyjadrujú k prieskumom týkajúcim sa volebných preferencií jednotlivých strán. Ja si pomôžem statusom predsedu Kresťansko-demokratického hnutia Hlinu, ktorý povedal, že v priebehu asi štyroch-piatich týždňov tá istá agentúra AKO robila najskôr prieskum pre stranu Sloboda a Solidarita a potom pre stranu Za ľudí. Rozdiel behom štyroch týždňov bol pre KDH 2 %, pre Progresívne Slovensko viac ako 5 % a pre stranu Za ľudí 3 %. Je to normálne? V priebehu štyroch týždňov, si myslíte, že sa naozaj nálady voličov takto zmenili? Nezmenili sa skôr nálady tejto konkrétnej agentúry?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.10.2019 9:30 - 9:32 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec Nedoba, moja konkrétna otázka. Podľa vás označenie Team Vallo alebo Tím Hattas bolo správne uvedené na, najskôr na kandidátnej listine a neskôr na hlasovacom lístku v kolónke zamestnanie? Podľa mňa nie. Aj preto prichádza tento náš návrh zákona. A my nebránime absolútne tomu, aby sa kandidáti, ktorí sú nejak angažovaní v nejakých občianskych združeniach, v predvolebnej kampani mohli o tom informovať svojich voličov, ale na volebnom, na nejakom, nejakom bilborde, plagáte a ďalších veciach, ktoré súvisia s volebnou kampaňou, ale už nie priamo na kandidátnej listine. Aj preto sme prišli s tým návrhom, že zakazujeme používať napríklad vlastné podstatné mená, a neurobili sme ani jednu výnimku, ani čo sa týka poslancov Národnej rady.
Pán poslanec Dostál, vy meníte zákony, ktoré sa vám páčia alebo podľa vás sú dobré? Však meníte také zákony, o ktorých si myslíte, že nie sú dobré, že sú tam nejaké legislatívne medzery a niekto to zneužíva. A toto je jasný príklad toho, že niekto zneužíva kolónku zamestnanie. Aj som to uviedol vo svojej úvodnej reči, že aj Štátna komisia pre voľby a financovanie politických strán došla k záveru, že kolónka zamestnanie sa zneužíva.
A čo sa týka nezávislých, aj dneska sa stáva to teda, že niekto je členom politickej strany a ide kandidovať ako nezávislý. Nikto to neodkontroluje. Žiadny posun v tomto nevidím, akurát v tom, že tam bude zmenený termín, kandidát bez politickej príslušnosti.
Pán poslanec Fecko; a už nestihnem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.10.2019 9:12 - 9:24 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, určite si pamätáte, že v prvom čítaní v rozprave som avizoval, že budeme mať záujem viacerí poslanci zmeniť termín nezávislý kandidát na slovné spojenie kandidát bez politickej príslušnosti. Je to hlavne kvôli tomu, že ten "nezávislý kandidát" na jednej strane hneď evokuje to, že tí kandidáti, ktorí kandidujú na kandidátnych listinách politických strán alebo koalícií, sú akoby závislí.
A jedinú, jediný rozdiel, čo môžem pripustiť, pán poslanec Dostál, je v tom, že nezávislého kandidáta nikto nemôže stiahnuť na rozdiel od kandidátov, ktorí sa nachádzajú ma kandidátnej listine politickej strany, ale iný rozdiel nevidím. Pretože ak sa niekto dostane ako poslanec či už do obecného zastupiteľstva, do zastupiteľstva samosprávneho kraja, alebo aj do Národnej rady, každý poslanec má rovnakú váhu svojho hlasu. Preto mi dovoľte, aby som odôvodnil našu legislatívnu iniciatívu.
Pojem nezávislý kandidát bol zavedený do právneho poriadku Slovenskej republiky za tým účelom, aby vo voľbách mohli okrem politických strán, resp. kandidátov na kandidátnych listinách politických strán rovnako mohli kandidovať aj kandidáti, ktorí nie sú členmi strany, a teda sa nemôžu uchádzať o miesto na kandidátnej listine politickej strany. Títo kandidáti môžu kandidovať iba v prípade, že ich podporí potrebný počet voličov volebného obvodu, v ktorom sa kandidát uchádza o ich hlasy. Toto označenie bolo pre voliča jasným signálom, že kandiduje kandidát, ktorý je nezávislý na ktorejkoľvek politickej strane, že nie je členom žiadnej politickej strany, a teda po zvolení sa bude správať a konať nezávisle od vôle ktorejkoľvek politickej strany a bude konať iba podľa vlastného vedomia a svedomia.
Dnes už, bohužiaľ, táto formulka neplatí a voliči na hlasovacích lístkoch nachádzajú kandidátov s označením nezávislý kandidát, a pritom majú vedomosť, že ide o člena politickej strany, dokonca niekedy vysokopostaveného funkcionára tejto strany. Označenie nezávislý kandidát akoby stratilo svoj pravý význam a označuje iba kandidáta, ktorý si sám zbiera podpisy na podporu kandidatúry vo voľbách do orgánov územnej samosprávy, pričom svoje politické zameranie pred voličom z rôznych dôvodov utajuje. A postavenie nezávislého kandidáta akoby sa stalo predmetom rôznych špekulácií.
Voliči sa vo voľbách do orgánov územnej samosprávy rozhodujú veľakrát podľa mena, teda osobného poznania kandidáta, a politická príslušnosť nie vždy je rozhodujúca, avšak v žiadnom prípade by sme voliča nemali zavádzať uvádzaním nepravdivých informácií na hlasovacom lístku. Toto je dôvod pre ktorý navrhujeme, aby sa pojem nezávislý kandidát nahradil novým pojmom kandidát bez politickej príslušnosti, čo v podstate presne vystihuje pravý zmysel slovného spojenia nezávislý kandidát. Keďže toto slovné spojenie sa používa nielen v zákone o podmienkach výkonu volebného práva a v zákone o volebnej kampani, je potrebné ho nahradiť okrem toho aj v zákone o Ústavnom súde a v Správnom súdnom poriadku. Zároveň v zákone o obecnom zriadení sa slovné spojenie nezávislý poslanec navrhuje nahradiť slovným spojením poslanec bez politickej príslušnosti.
Pán predsedajúci, dovoľte, aby som teraz prečítal pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Mariána Kéryho, Martina Nemkyho, Juraja Blanára, Stanislava Kmeca a Eleméra Jakaba k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Kéryho a Martina Nemkyho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V čl. I sa za bod 17 dopĺňa nový bod 18, ktorý znie:
„18. Slová „nezávislý kandidát“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „kandidát bez politickej príslušnosti“ v príslušnom tvare.“
Za čl. I sa vkladajú nové články II až V, ktoré znejú:
„Čl. II
Zákon č. 162/2015 Z. Z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z. a zákona č. 344/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 295 a v § 305 sa slová „nezávislý kandidát“ nahrádzajú slovami „kandidát bez politickej príslušnosti“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 70/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 5/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 14 ods. 2 sa slová „nezávislých poslancov“ nahrádzajú slovami „poslancov bez politickej príslušnosti“.
Čl. IV
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z. a zákona č. 208/2019 Z. z. sa mení takto:
Slová „nezávislý kandidát“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „kandidát bez politickej príslušnosti“ v príslušnom tvare.
Čl. V
Zákon č. 31/2018 Z. z. o Ústavnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 160 ods. 1 písm. c) prvom bode sa slová „nezávislý kandidát“ nahrádzajú slovami „kandidát bez politickej príslušnosti“.“
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
V nadväznosti na vloženie nových článkov sa upraví názov zákona.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.10.2019 9:08 - 9:11 hod.

Kubánek Stanislav Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Kéryho a Martina Nemkyho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 2044 z 18. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určitej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 743 z 8. októbra 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 257 z 10. októbra 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu rozdanú. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 4 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 265 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán podpredseda, skončil som, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.10.2019 9:03 - 9:08 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som návrh stručne uviedol. S kolegom Martinom Nemkym sme predložili na minulej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V posledných rokoch so stúpajúcou aktivizáciou občanov v rôznych občianskych združeniach, aktivitách proti nežiaducim spoločenským javom sa stalo určitou "módou" túto angažovanosť propagovať nielen v rámci volebnej kampane, ale uvádzať ju aj na kandidátnej listine s cieľom, aby sa tieto údaje dostali na hlasovací lístok a ovplyvňovali voliča aj v období, kedy už je vedenie volebnej kampane zakázané. Zároveň tým dochádzalo k propagácii konkrétnych občianskych združení, ktoré zároveň verejne propagovali svoje sympatie k programom politických strán.
Cieľom nášho návrhu je zabezpečiť, aby údaje o zamestnaní kandidátov na kandidátnej listine, ako aj na hlasovacom lístku boli skutočne údajmi o ich zamestnaní, aby sa tento priestor nezneužíval na propagáciu občianskych združení v prípade iných právnických osôb, resp. aby tento údaj nebol používaný na identifikáciu príslušnosti kandidáta k hnutiu, konkrétnej občianskej iniciatíve, združeniu a podobne. Kandidát má, samozrejme, právo hlásiť sa k rôznym občianskym aktivitám, vyjadriť svoju náklonnosť k hnutiu, avšak to všetko v rámci volebnej kampane a v rámci vysvetľovania svojich vlastných programov a cieľov.
Zdôrazním, že aj Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa na základe podnetu zaoberala na svojom zasadnutí 8. októbra 2018 otázkou obsahu pojmu zamestnanie a skonštatovala, že zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva bližšie nedefinuje pojem zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny. Zodpovednosť za údaje o zamestnaní uvedené na kandidátnej listine nesie jej predkladateľ. Zároveň skonštatovala, že dochádza k zneužívaniu rubriky zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, na politickú reklamu.
Slovenský právny poriadok pojem zamestnanie síce nešpecifikuje a iba podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka sa pod slovom zamestnanie považuje pravidelná práca za mzdu. A to je tiež jeden z dôvodov, prečo považujeme úpravu zákona za potrebnú. A určite mi dáte za pravdu, že uvádzať v kolónke zamestnanie Tím Hattas alebo Team Vallo je naozaj nekorektné a zavádzajúce.
Čo sa týka; novela zákona má teda pomôcť najmä voličovi v jednoznačnom rozpoznaní nezávislého kandidáta od kandidáta na kandidátnej listine politickej strany. Domnievame sa, že volič má právo na pravdivé, neskreslené informácie o kandidátoch a na základe týchto informácií sa vo volebnej miestnosti rozhodovať.
Čo sa týka osobitnej časti, tak upravuje sa obsah kandidátnej listiny v tom, že údaj zamestnanie nesmie obsahovať žiadne vlastné mená ani ich skratky. Kandidát nemá obmedzenie v tom, že môže uviesť aj viac zamestnaní, ak ich vykonáva, avšak bez uvádzania názvov zamestnávateľa.
Úpravou kandidátnej listiny dochádza zároveň k žiaducej úprave obsahu hlasovacieho lístku, keďže údaje z kandidátnej listiny sa v plnom rozsahu uvádzajú na hlasovacom lístku. Tým sa zabezpečí informácia pre voliča v rozsahu, ako ustanovuje zákon, a v rozsahu, ako mal zákonodarca aj v pôvodnom znení zákona na mysli.
Účinnosť sa navrhuje od 1. mája 2020, aby sa zákon mohol prvýkrát uplatniť až po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň po vykonaní doplňujúcich volieb do orgánov územnej samosprávy obcí, ktoré by sa mali uskutočniť ešte pred týmto dátumom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.10.2019 13:32 - 13:35 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2052 z 19. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 748 z 8. októbra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 489 z 10. októbra 2019 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu rokoval dňa 10. októbra 2019, avšak o návrhu nehlasoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených pod bodom III tejto správy, vyplýva 5 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, všetky majú legislatívnotechnický charakter. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 5 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 409 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Tibora Jančulu, ktorého pre jeho neprítomnosť zastupujem, predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2019 12:51 - 12:52 hod.

Kondrót Maroš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ja len veľmi kratučko.
Počúvajte, pri všetkej úcte, páni doktori, však vy dvaja sa tu ako docenti matematiky presvedčujete o malej násobilke. Je nejaký dôvod, aby sa to naťahovalo na celý deň alebo na dva dni, debata v prvom čítaní o stratifikácii nemocníc, o dokumente, o ktorom bolo všetko stokrát povedané, a drvivá väčšina z nás ho chce podporiť? Tak povedzte, že to ideme naťahovať. Lebo to množstvo pivných rečí, čo tu medzitým zaznelo, to sa nedá ani za psom hodiť, jak by povedal moja babička.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2019 12:31 - 12:33 hod.

Gabániová Darina Zobrazit prepis
Áno, ďakujem. Tak na margo toho, že, áno, strana SMER bola ixkrát pri moci, ixkrát realizovala, teda mala mandát od občanov atď. Vždy som vystupovala, aj keď Zajac zavádzal svoju reformu, môžete si pozrieť moje vystúpenia, v histórii si to nájdete Národnej rady. Tam som povedala dostatočné množstvo argumentov, dostatočné, všetko, čo bolo treba povedať vtedy, neboli sme pri moci. V 2006, keď sme chodili medzi občanov pred voľbami tesne, tak som ja bola tá, ktorá som hovorila, prihovárala sa občanom za jednu štátnu poisťovňu.
Ja som za to, aby sa s verejnými prostriedkami nakladalo zodpovedne a účelovo a racionálne a s náležitým efektom potom aj. Možnože to je idealizmus, ale tak by to malo byť. A myslím si, že kým sa nezvýši sebauvedomenie občanov a kontrola občanov, že kým si nebudú vedomí toho, že všade, kde pracujú ich dane, že majú právo kontrolovať a požadovať výsledky.
Každý štát historicky vyzrieva. Aj naša republika, nepochybujem o tom, že vyzreje natoľko na tak sebavedomých občanov, že politici nepôjdu do politiky nato, aby sa obohacovali, bez toho, že by mali za sebou nejakú erudíciu, alebo že by ukázali, ako sa vedeli uživiť v občianskom prostredí ako normálni zarábajúci ľudia a že neprišli do prostredia politického len lízať. A dúfam, že občania Slovenskej republiky budú natoľko sebavedomí, že im budú všetkým pozerať na prsty... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis