Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.9.2019 o 15:12 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 17.9.2019 15:12 - 15:25 hod.

Burian Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, musím na začiatku povedať, že som mal pôvodne vystúpiť len k zákonu o sociálnom poistení, čo sa týka športových odborníkov a zjednodušiť administratívne riešenie, no nedá mi ako nevyjadriť sa k téme, ktorá už tu prezentuje alebo je pertraktovaná už nejakú hodnú chvíľu. Tak po prvé. Ak sa zastropoval odchod do dôchodku na 64 rokov musím povedať aj hore ctenému auditóriu, že každé riešenie je účinným spôsobom kompromisom. A to aj vysvetlím prečo, lebo myslím, že ohnivé reči o tom, že jak sa to dá jednoducho napraviť myslím, že sme mali asi veľa práce na ministerstve, keď sme napravovali veci za roky 2010 - 2012. Faktom, ale je, že ak sa zastropoval, opakujem vek odchodu do dôchodku na 64. veku, tak dnes nastáva niekoľko, niekoľko vecí.
Tak po prvé. Ak dnes sme zastropovali vek odchodu do dôchodku na úrovni 64 rokov, tak je logika aj, keď nie som ústavný právnik a opieral sa to aj vo vystúpení pán Mihál o tom, že dnes existujúceho veku sa odpočítava, ale z tých 64 rokov.
Po druhé. Ak by sme dnes naplnili všetky požiadavky všetkých ročníkov 58. 59, 60, tak sa nám stáva paradoxne situácia v zákone, že povedzme žena s dvoma deťmi v 57 alebo 57. ročník bude mať neskorší odchod ako žena 58. ročník tiež z dvoma deťmi. To neviem si predstaviť akým kompromisným riešením sa dá všetko vyriešiť. Zároveň tu nastáva jeden veľký problém. 57. ročník v podstate by mal odísť neskôr, pardon skôr do dôchodku, ale jednoducho zákon už, teda ešte sa na nich nevzťahuje, takže by sme mali so spätnou platnosťou niekomu ten zákon upraviť tak, aby to na to dieťa dostal tú úľavu. Proste jednoducho sa to nedá a myslím, že tu už niekoľkokrát myslím, že aj pán Tomáš, či pán Kéry vysvetľovali, že tu sa napráva niečo, čo tu bolo predtým. Ak pán Mihál rozpráva veľmi oduševnene o tom, že jednoducho v roku 2012 myslím bol zavedený ten automat, tak treba povedať, že jeho zákon, ktorý predstavil a ktorý už nebol schválený v roku 2011, lebo vláda doslova sa zložila a jednoducho boli nové predčasné voľby, tak ten zákon bol v podstate náročnejší pre občanov Slovenskej republiky pri odchode do dôchodku. Nehovoriac o tom, že znižovaním, umelým znižovaním aktuálnej dôchodkovej hodnoty by si občania na dôchodky asi o 20 - 30 % nižšie. To je bohužiaľ pravda a je to prepočet, ktorý sme mali na danom ministerstve a preto si myslím, že všetky tie by som povedal také, také vzletné reči, ak by ste neboli hore na balkóne, tak možno by sa všetci tí, ktorí tu tak vzletne rozprávajú napríklad aj u starodôchodcov. Tak vám vysvetlím starodôchodcov. Problém starodôchodvo neni to, že vyriešime jednu tretinu a dve tretiny nevyriešime. Na začiatku bolo jasné, že iba tá tretina ľudí, ktorí zarábali vysoké zárobky iba o tých sa jednalo, ktorí môžu povedzme byť vyriešení. Tá dvoch tretina ľudí, ktorí zarábali priemer a podpriemer jednoducho v zmysle zákona sa to nedalo riešiť, lebo jednoducho títo ľudia o nič neprichádzali. Práve naopak zákon z pred roku 2004 bol pre nich výhodnejší ako nový zákona, ktorý uviedol do platnosti pán Kaník. Myslím si, že keď by sme si úprimne o čo sa tu snažia rozprávať všetcia úprimne, blahosklonne, tak zistíme, že to je toľko problémov a toľko nejednoduchých vecí, že ak by sme chceli nájsť nejaký rozumný kompromis možno sa dá nájsť, ale myslím si, že poškodíme ďalšie skupiny ľudí. Takže toto si myslím, že je rozumné riešenie, ktoré tu je na stole, ale v každom prípade tá diskusia pokiaľ niekto navrhne ja by som bol veľmi rád, aby sme nie jednou vecou poškodili druhých a veľmi rád tu počúvam ľudí, ktorí rozprávajú potom a vyzývajú ministra financií, aby nám preukázal ako chce urobiť rozpočet na rok 2020, ale tu počúvam vzletné reči o tom, však tu neni problém, tu dajme ďalších 30 miliónov, ďalších 50 miliónov, 100 miliónov. Na druhej strane hovoria o tom, že ideme znižovať alebo zvyšovať deficit atď. Ja podporujem každé riešenie, ktoré vyrieši problém a nebude diskriminačný a či to bude stáť niečo o viac ako tých 30 miliónov každý z nás, čo sa týka aj strany Smer sme za a teraz mi dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci návrh alebo najprv uviedol pozmeňujúci návrh, ktorý, ktorý predkladám a týka sa pozmeňujúci návrh, ktorý navrhujem, aby právny režim dohody o brigádnickej činnosti študentov, resp. dohody o pracovnej činnosti študentov, resp. dohody o pracovnej činnosti na účely sociálneho poistenia sa vzťahoval výlučne na zmluvy o výkone činnosti športového odborníka uzatvorené s účinnosťou najskôr od 1. januára 2020. Dôvodom navrhovanej zmeny je eliminovanie administratívnej záťaže pri vykonávaní novej právnej úpravy v súvislosti s plnením oznamovacích povinností zo strany samotných športových klubov ako zamestnávateľov ako aj administratívnu záťaž sociálnej poisťovne. Myslím, že tento systém by mohol výrazne pomôcť. Chcem zároveň v tejto súvislosti, navrhujem vyňať na osobitné hlasovanie bod č. 17. zo spoločnej správy Národnej rady. Teraz pristúpim k prečítaniu znenia pozmeňujúceho návrhu.
Po prve. Čl. I. s dopĺňa bodom 10, ktorý znie: "10. Za § 293 sa vkladá § 293, ktorý znie: "Ustanovenie § 4a sa vzťahuje na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka uzatvorenú s účinnosťou najskôr od 1. januára 2020." V súvislosti s navrhovanou úpravou a v súvislosti s pozmeňujúcim návrhom, ktorý je súčasťou spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom 16, sa v prípade schválenia pozmeňujúcich návrhu alebo pozmeňujúcich návrhov, vykoná legislatívna úprava preznačenia označenia paragrafov.
Po druhé. Za čl. I sa vkladá čl. II, ktorý znie: "Čl. II
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., zákona č. 421/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2004 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., 167/2016 Z. z., 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 158/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z. a zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 sa mení a dopÍňa takto: " V § 10 ods. 1 písmeno a) znie:
"a) právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu 18, pod čiarou okrem príjmov
po 1. z dohody o brigádnickej práci študentov,
po 2. zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka fyzickej osoby, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku,
po 3. z dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku a výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,
po 4. z dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, odchodného, výsluhového príspevku,
po 5. zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, 198 poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,
po 6. z rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.
Po 2. Za § 38 sa vkladá § 38es, sa vkladá § et, ktorý vrátane nadpisu znie: "§ 38et) Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020. Ustanovenie § 10b) ods. 1 písm. a) druhého bodu a piateho bodu v znení účinnom od 1. januára 2020 sa vzťahuje na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka uzatvretého s účinnosťou najskôr od 1.januára 2020." Doterajší čl. II sa primerane prečísluje. V súvislosti s pozmeňujúcim návrhom sa primerane upraví aj názov návrhu zákona.
Toľko k tomuto návrhu, teda pozmeňujúceho návrhu a chcem povedať, že toto ustanovenie alebo tento pozmeňujúci návrh pomôže administrácii a vôbec technike toho, čo sa zaviedlo v zákone o športe ako činnosť športového odborníka a zjednoduší právu pre naše...


===== ten pozmeňujúci návrh pomôže administrácii a vôbec technike toho čo sa zaviedlo v zákone o športe ako činnosť športového odborníka a zjednodušiť prácu pre naše športové zväzy. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2019 15:12 - 15:25 hod.

Burian Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, musím na začiatku povedať, že som mal pôvodne vystúpiť len k zákonu o sociálnom poistení, čo sa týka športových odborníkov a zjednodušiť administratívne riešenie, no nedá mi ako nevyjadriť sa k téme, ktorá už tu prezentuje alebo je pertraktovaná už nejakú hodnú chvíľu. Tak po prvé. Ak sa zastropoval odchod do dôchodku na 64 rokov musím povedať aj hore ctenému auditóriu, že každé riešenie je účinným spôsobom kompromisom. A to aj vysvetlím prečo, lebo myslím, že ohnivé reči o tom, že jak sa to dá jednoducho napraviť myslím, že sme mali asi veľa práce na ministerstve, keď sme napravovali veci za roky 2010 - 2012. Faktom, ale je, že ak sa zastropoval, opakujem vek odchodu do dôchodku na 64. veku, tak dnes nastáva niekoľko, niekoľko vecí.
Tak po prvé. Ak dnes sme zastropovali vek odchodu do dôchodku na úrovni 64 rokov, tak je logika aj, keď nie som ústavný právnik a opieral sa to aj vo vystúpení pán Mihál o tom, že dnes existujúceho veku sa odpočítava, ale z tých 64 rokov.
Po druhé. Ak by sme dnes naplnili všetky požiadavky všetkých ročníkov 58. 59, 60, tak sa nám stáva paradoxne situácia v zákone, že povedzme žena s dvoma deťmi v 57 alebo 57. ročník bude mať neskorší odchod ako žena 58. ročník tiež z dvoma deťmi. To neviem si predstaviť akým kompromisným riešením sa dá všetko vyriešiť. Zároveň tu nastáva jeden veľký problém. 57. ročník v podstate by mal odísť neskôr, pardon skôr do dôchodku, ale jednoducho zákon už, teda ešte sa na nich nevzťahuje, takže by sme mali so spätnou platnosťou niekomu ten zákon upraviť tak, aby to na to dieťa dostal tú úľavu. Proste jednoducho sa to nedá a myslím, že tu už niekoľkokrát myslím, že aj pán Tomáš, či pán Kéry vysvetľovali, že tu sa napráva niečo, čo tu bolo predtým. Ak pán Mihál rozpráva veľmi oduševnene o tom, že jednoducho v roku 2012 myslím bol zavedený ten automat, tak treba povedať, že jeho zákon, ktorý predstavil a ktorý už nebol schválený v roku 2011, lebo vláda doslova sa zložila a jednoducho boli nové predčasné voľby, tak ten zákon bol v podstate náročnejší pre občanov Slovenskej republiky pri odchode do dôchodku. Nehovoriac o tom, že znižovaním, umelým znižovaním aktuálnej dôchodkovej hodnoty by si občania na dôchodky asi o 20 - 30 % nižšie. To je bohužiaľ pravda a je to prepočet, ktorý sme mali na danom ministerstve a preto si myslím, že všetky tie by som povedal také, také vzletné reči, ak by ste neboli hore na balkóne, tak možno by sa všetci tí, ktorí tu tak vzletne rozprávajú napríklad aj u starodôchodcov. Tak vám vysvetlím starodôchodcov. Problém starodôchodvo neni to, že vyriešime jednu tretinu a dve tretiny nevyriešime. Na začiatku bolo jasné, že iba tá tretina ľudí, ktorí zarábali vysoké zárobky iba o tých sa jednalo, ktorí môžu povedzme byť vyriešení. Tá dvoch tretina ľudí, ktorí zarábali priemer a podpriemer jednoducho v zmysle zákona sa to nedalo riešiť, lebo jednoducho títo ľudia o nič neprichádzali. Práve naopak zákon z pred roku 2004 bol pre nich výhodnejší ako nový zákona, ktorý uviedol do platnosti pán Kaník. Myslím si, že keď by sme si úprimne o čo sa tu snažia rozprávať všetcia úprimne, blahosklonne, tak zistíme, že to je toľko problémov a toľko nejednoduchých vecí, že ak by sme chceli nájsť nejaký rozumný kompromis možno sa dá nájsť, ale myslím si, že poškodíme ďalšie skupiny ľudí. Takže toto si myslím, že je rozumné riešenie, ktoré tu je na stole, ale v každom prípade tá diskusia pokiaľ niekto navrhne ja by som bol veľmi rád, aby sme nie jednou vecou poškodili druhých a veľmi rád tu počúvam ľudí, ktorí rozprávajú potom a vyzývajú ministra financií, aby nám preukázal ako chce urobiť rozpočet na rok 2020, ale tu počúvam vzletné reči o tom, však tu neni problém, tu dajme ďalších 30 miliónov, ďalších 50 miliónov, 100 miliónov. Na druhej strane hovoria o tom, že ideme znižovať alebo zvyšovať deficit atď. Ja podporujem každé riešenie, ktoré vyrieši problém a nebude diskriminačný a či to bude stáť niečo o viac ako tých 30 miliónov každý z nás, čo sa týka aj strany Smer sme za a teraz mi dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci návrh alebo najprv uviedol pozmeňujúci návrh, ktorý, ktorý predkladám a týka sa pozmeňujúci návrh, ktorý navrhujem, aby právny režim dohody o brigádnickej činnosti študentov, resp. dohody o pracovnej činnosti študentov, resp. dohody o pracovnej činnosti na účely sociálneho poistenia sa vzťahoval výlučne na zmluvy o výkone činnosti športového odborníka uzatvorené s účinnosťou najskôr od 1. januára 2020. Dôvodom navrhovanej zmeny je eliminovanie administratívnej záťaže pri vykonávaní novej právnej úpravy v súvislosti s plnením oznamovacích povinností zo strany samotných športových klubov ako zamestnávateľov ako aj administratívnu záťaž sociálnej poisťovne. Myslím, že tento systém by mohol výrazne pomôcť. Chcem zároveň v tejto súvislosti, navrhujem vyňať na osobitné hlasovanie bod č. 17. zo spoločnej správy Národnej rady. Teraz pristúpim k prečítaniu znenia pozmeňujúceho návrhu.
Po prve. Čl. I. s dopĺňa bodom 10, ktorý znie: "10. Za § 293 sa vkladá § 293, ktorý znie: "Ustanovenie § 4a sa vzťahuje na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka uzatvorenú s účinnosťou najskôr od 1. januára 2020." V súvislosti s navrhovanou úpravou a v súvislosti s pozmeňujúcim návrhom, ktorý je súčasťou spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom 16, sa v prípade schválenia pozmeňujúcich návrhu alebo pozmeňujúcich návrhov, vykoná legislatívna úprava preznačenia označenia paragrafov.
Po druhé. Za čl. I sa vkladá čl. II, ktorý znie: "Čl. II
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., zákona č. 421/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2004 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., 167/2016 Z. z., 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 158/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z. a zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 sa mení a dopÍňa takto: " V § 10 ods. 1 písmeno a) znie:
"a) právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu 18, pod čiarou okrem príjmov
po 1. z dohody o brigádnickej práci študentov,
po 2. zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka fyzickej osoby, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku,
po 3. z dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku a výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,
po 4. z dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, odchodného, výsluhového príspevku,
po 5. zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, 198 poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,
po 6. z rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.
Po 2. Za § 38 sa vkladá § 38es, sa vkladá § et, ktorý vrátane nadpisu znie: "§ 38et) Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020. Ustanovenie § 10b) ods. 1 písm. a) druhého bodu a piateho bodu v znení účinnom od 1. januára 2020 sa vzťahuje na zmluvu o výkone činnosti športového odborníka uzatvretého s účinnosťou najskôr od 1.januára 2020." Doterajší čl. II sa primerane prečísluje. V súvislosti s pozmeňujúcim návrhom sa primerane upraví aj názov návrhu zákona.
Toľko k tomuto návrhu, teda pozmeňujúceho návrhu a chcem povedať, že toto ustanovenie alebo tento pozmeňujúci návrh pomôže administrácii a vôbec technike toho, čo sa zaviedlo v zákone o športe ako činnosť športového odborníka a zjednoduší právu pre naše...


===== ten pozmeňujúci návrh pomôže administrácii a vôbec technike toho čo sa zaviedlo v zákone o športe ako činnosť športového odborníka a zjednodušiť prácu pre naše športové zväzy. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 15:10 - 15:11 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, ešte raz len inou formou vám zopakujem to, čo som
===== Pani poslankyňa, ešte raz len inou formou vám zopakujem to, čo som vo svojej faktickej poznámke adresoval aj pani poslankyni Krištúfkovej. Zastropovanie dôchodku a zohľadnenie skoršieho odchodu pre ženy, ktoré vychovávali deti sú spojené nádoby. Vy ste priznali, že ste nehlasovali za tento ústavný zákon, ktorý zastropoval odchod do dôchodku vo veku 64 rokov a súčasne tento ústavný zákon zohľadní výchovu detí pre ženy a vy ho idete teraz kritizovať. To je absolútne nemorálne. Opakujem. Súčasný právny stav vôbec nezohľadňuje to, či žena vychovala jedno dieťa, dve deti alebo viac detí. To rieši až samotný ústavný zákon o zostropovaní dôchodku a bude platiť až v budúcnosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 15:10 - 15:11 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, ešte raz len inou formou vám zopakujem to, čo som
===== Pani poslankyňa, ešte raz len inou formou vám zopakujem to, čo som vo svojej faktickej poznámke adresoval aj pani poslankyni Krištúfkovej. Zastropovanie dôchodku a zohľadnenie skoršieho odchodu pre ženy, ktoré vychovávali deti sú spojené nádoby. Vy ste priznali, že ste nehlasovali za tento ústavný zákon, ktorý zastropoval odchod do dôchodku vo veku 64 rokov a súčasne tento ústavný zákon zohľadní výchovu detí pre ženy a vy ho idete teraz kritizovať. To je absolútne nemorálne. Opakujem. Súčasný právny stav vôbec nezohľadňuje to, či žena vychovala jedno dieťa, dve deti alebo viac detí. To rieši až samotný ústavný zákon o zostropovaní dôchodku a bude platiť až v budúcnosti.
Skryt prepis
 

17.9.2019 15:03 - 15:08 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, veľmi pekne ste hovorili o ženách a o ženách matkách a oni si to bezpochyby vrátane vás zaslúžia. Dokonca si nemyslím, že je nejaký problém, že my muži sa snažíme v parlamente riešiť tento problém a ako poznamenala pani kolegyňa Krištúfková, pretože pokiaľ by sme ho riešiť nechceli, tak potom by sme boli obviňovaní z toho, že nám na ženách nezáleží. Verte mi, že nám záleží veľmi, ale ani vy pani poslankyňa ako ste priznali, ste nehlasovali za Ústavu, ktorá opätovne zaviedla úľavy na deti pre ženy, ani vy ste nehlasovali. Čiže jedna vec je pekne hovoriť, druhá vec niečo pre tie ženy urobiť a my sme to urobili a odmietam, že sme netolerantní k týmto trom ročníkom, pretože to by platilo vtedy, pokiaľ by sme tú situáciu neriešili vôbec, že by sme sa na to vykašlali, že by sme s nimi nehovorili a nepriniesli aspoň nejaký návrh, ktorý vylepšuje ich postavenie. Žiadna netolerancia, naopak, snaha o riešenie. Ak to nie je dosť, ak to nie je dosť, tak budeme sa baviť ďalej. Ja vám za seba, za poslanca môžem povedať opäť, že tak ako som s vami sedel, budem sa s vami baviť, napriek tomu že nie som predkladateľ zákona, som len spravodajca, ale hlásim sa k vyriešeniu tohto problému a môžete si byť isté, že to tak bude. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 14:58 - 15:00 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Vážená milá opozícia, to je naozaj už neuveriteľné, čo vy tu predvádzate. Na jednej strane hovoríte, že sa bavme konštruktívne, na druhej strane neuveriteľne politizujete túto tému. Tak to je presne to isté ako pri starodôchodcoch a novodôchodcoch, ktoré spomenul pán Mihál. On kritizuje naše riešenie, ktoré sme prijímali následne potom, aby sme napravili tú Kaníkovu neskutočnú vec, že rozdelil tých dôchodcov na starodôchodcov a novodôchodcov v roku 2004. My sa to snažíme upraviť po ňom, aby to bolo zmiernené, ale my sme tí zlí, lebo že vraj to nerobíme dobre. No tak kto rozdelil tých dôchodcov? Kaník! V roku 2004. Kto bol vtedy štátnym tajomníkom Kaníkovým? Pán Beblavý, váš súčasný stranícky kolega, predseda Spolu. Tak oni to domrvili, my sa to snažíme napraviť a my sme tí zlí a toto je toto isté. My sme schválili Ústavu, vďaka ktorej ženy majú úľavy na deti a bohužiaľ, áno je tu skupina žien, ktorá sa dostala do situácie, v ktorých, v ktorej je diskriminovaná, v ktorej je diskriminovaná, my sa to snažíme vyriešiť, prichádzame s nejakým návrhom, ale zase my sme tí zlí. Vy ste za tú Ústavu nehlasovali, ani pani Gáborčáková, ani pán Mihál, žiadne úľavy na deti by neboli, keby nebolo nás. Tak dobre, tak sa poďme baviť, ideme to ešte vyriešiť, neviem či je možné to teraz vyriešiť, prijmeme najprv kompromisy navrch, poďme sa potom baviť ďalej, ale ešte raz, my sa to snažíme riešiť vážené dámy, my sa to snažíme riešiť a my sme vás do tejto situácie nedostali. Takže poďme si sadnúť, bavme sa, ešte raz to prepočítajme, ja s tým nemám problém a pán Mihál keď hovorí, že vráťte to na výbor, tak keď to na výbore bolo, kde ste boli pán Mihál? Neboli ste tam, nesedeli ste tam, lebo vy na výbory nechodíte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 14:45 - 14:47 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Pani kolegyňa Gaborčáková, ja mám tiež rád poctivú politiku a zmysel pre pravdu. Sedeli by sme tu všetci pokiaľ by vládna koalícia v spolupráci s niektorými opozičnými stranami nepresadila do Ústavy dôchodkový strop? Nesedeli, pretože keby dôchodkový strop nebol v Ústave, tak ženy by naďalej museli pracovať rovnako dlho ako muži a nemali by žiadne úľavy za dieťa. Je to tak? Čiže vďaka nám, vďaka nám, ženy opäť majú úľavy na dieťa, bohužiaľ, s výnimkou troch diskriminovaných ročníkov, čo priznávam. A pani poslankyňa, keď hovoríte, že my teraz vyzeráme, že minimálne v prípade tých troch ročníkov sme my tí zlí, ktorí nechcú tým ženám dopriať úľavu na deti, tak mi povedzte čo ste vy, pani poslankyňa. Veď vy ste nehlasovali za dôchodkový strop za tú Ústavu. To znamená, že vy, podľa vášho výkladu, nedoprajete žiadnej žene úľavu na dieťa, žiadnej žene, ani vy, ani pán Mihál, ani ďalší, ktorí ste nehlasovali za dôchodkový strop. Lebo OĽANO nehlasovalo za dôchodkový strop. Takže ako to je? Kto je tu ten spravodlivý, nespravodlivý? Vy osobne ste nepriniesli žiadnu úpravu, ktorá by dala úľavu ženám, ani tým v budúcnosti, lebo ste nehlasovali za Ústavu. A opäť tretíkrát hovorím, aj ženám na balkóne, máte pravdu. Ste diskriminované, pretože pred tým vám Kaník zobral úľavu za deti a dôchodkový strop patrí až budúcim ženám. Chceme to riešiť, prinášame nejaký návrh, hovoríte nie je dostatočný. Dobre, pán Mihál už hovorí, že je tu nejaká suma len o päť miliónov eur navyše. To je pre mňa nová informácia. Neviem odkiaľ je ten prepočet. Ja som si ho pýtal od vás, nedostal som ho. Poďme sa o tom ďalej baviť. Zatiaľ je na stole to, je to určitý kompromisný návrh, poďme sa o tom ďalej baviť. Ale prosím vás, vnímajte nás ako tých, ktorí riešia situáciu a ktorí chcú pomáhať ženám, pretože sme to ukázali pri dôchodkovom strope.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 14:34 - 14:35 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Pán poslanec Mihál, ak by sme pristúpili na vašu ponuku a stiahli tento návrh zákona z rokovania, tak by platil status quo, súčasný stav. A s tým súčasným stavom aj tie dámy na balkóne, ku ktorým ste sa tak často obracali, nesúhlasia. Takže chcem sa opýtať, lepšie by bolo ponechať súčasný stav, s ktorým ročníky 1958, 59 a 60 majú problém? A pán poslanec, mne naozaj príde nespravodlivé, že my sme tento problém nespôsobili. Práve naopak. My máme ambíciu to vylepšiť a podľa vás my sme nakoniec tí najhorší. Takže tomu celkom nerozumiem. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 14:30 - 14:32 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Chcem všetkým ženám na balkóne, ktoré tlieskajú povedať a opäť pripomenúť, že to nebola strana SMER, ktorá ich do tejto situácie dostala. A je to strana SMER a koalícia, ktorá sa snaží túto ich situáciu riešiť. Ak tlieskate pánovi Mihálovi za to, že tvrdí, že je potrebné, aby bol uplatnený ústavný princíp aj vo vašom prípade, tak musím jedným dychom dodať, že to bol pán Mihál, ktorý za túto ústavu, o ktorú sa vy opierate, nehlasoval. A ja Erik Tomáš a moji kolegovia, áno. Ja som hrdý na to, že sme hlasovali za ústavu, ktorá zastropuje dôchodkový vek, aby ľudia vrátane vás nemuseli robiť niekde pri strojoch do 70-tky, aby to bolo jasné.
Ak pán Mihál tvrdí, že sme mali exaktne uviesť do ústavy vek 62,5, 63 a 63,5 tak opäť trošku zahmlieva, pretože je tam uvedený ten strop, ten dôchodkový vek 64 rokov a následne je uvedené, že v prípade žien o pol roka za každé dieťa menej. A chcem sa teda opýtať, keď celý tento váš stav, že si nemôžete uplatňovať, že ste si nemohli dlhé roky uplatňovať úľavu na dieťa spôsobil pán Kaník, ktorého štátny tajomník pán Beblavý je teraz stranícky kolega, ten nový politik pán Beblavý, a pán Mihál sám bol minister práce dva roky a nič pre vás neurobil, tak nechápem, prečo jemu tlieskate a my máme byť tí zlí. Opakujem, sme pripravení na akúkoľvek diskusiu s vami. A viete dobre, že ja som s vami strávil niekoľko hodín. Dokonca aj keby ste dali podanie na Ústavný súd, na čo máte právo, tak to budem rešpektovať, sme pripravení sa s vami baviť, ale nie my sme tí zlí. Nie my sme tí zlí, to tí oni, tí pravičiari. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 14:19 - 14:21 hod.

Burian Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci, ja vnímam ako iniciatívu pani poslankyne, ako legitímnu iniciatívu, avšak mám niekoľko pripomienok, ktoré sú faktické pripomienky do jej celej konštrukcie, ktorú predstavila vo svojom pozmeňovacom návrhu.
Tak po prvé, ústavný zákon o dôchodkovom strope neuvažuje o tom, že sa bude odpočítavať vek odchodu do dôchodku z existujúceho nadobúdacieho obdobia veku odchodu do dôchodku. Ale tým, že sa zrušil automat sa bude automaticky odpočívať od veku 64 rokov. Čo teda dáva ten predpoklad, o ktorom dnes hovoríme, že bude znižovaný vek odchodu do dôchodku pri výchove jedného, dvoch alebo troch a viac detí.
Druhý dôvod, ktorý akože mám teda, a to je dosť faktický, je to, že sa zavádza kvázi nová diskriminácia alebo taká diskrepancia, že žena z 58-mom veku, teda 58 ročníkom s vychovanými dvoma deťmi má v podstate odísť skôr do dôchodku ako žena, ktorá má 57-mičku ročník a vychovala tak isto dvoch, dve deti vychovala. Čiže myslím si, že tam vzniká absolútna disproporcia podľa tejto úvahy, ktorú predložila pani poslankyňa. A tretia vec, faktom je, že teda, že my tu máme ďalšie, by som povedal, náležitosti, ktoré súvisia vôbec s týmto pozmeňujúcim návrhom a to, že by 57 ročník by podľa tejto, podľa tohto návrhu išiel do dôchodku skôr ako vôbec nadobudol, alebo nadobudol dôchodkový vek a on v podstate by mal odísť skôr. To neviem si predstaviť, ako túto dikrepanciu by sa dalo riešiť. A posledná taká poznámka, ako rozumiem ambície a navýšenia teda výdavkov rozpočtu, lebo tie už boli tu definované, sú asi niekde na úrovni 30 miliónov. Ale faktom je, že počúvam tu dosť ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis