Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

18.9.2019 o 16:18 hod.

Ing. MBA

Martin Nemky

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 18.9.2019 16:18 - 16:20 hod.

Nemky Martin Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodaja určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre financie a rozpočet. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2019 16:14 - 16:18 hod.

Blanár Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pán predsedajúci, vážená snemovňa, dovoľte, aby som predložil novelu zákona č. 71/1992 o súdnych poplatkoch a poplatkoch za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. V zásade dnes v zákone o súdnych poplatkoch už existujú kategórie, kedy je možné odpustiť súdny poplatok. Sú špecifické skupiny sporov, ktoré sú jasne zadefinované ako je to konanie o náhrade škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, konaní o určení neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a uplatnenie nárokov za neplatného skončenia pracovného pomeru. Čiže o túto skupinu konaní chceme rozšíriť aj všeobecne týkajúce sa individuálnych pracovných vzťahov a štátnozamestnaneckých pomerov a služobných pomerov. To znamená, aby všetky tieto okruhy, ktoré sú zadefinované v civilnom spornom poriadku, boli v podstate v podobnom režime ako to ide napríklad pri spotrebiteľských sporoch. Dnes už je úplne bežné, že sa musia zamestnanci, ktorí nedostali vyplatenú mzdu niekoľko mesiacov majú nárok samozrejme rozviazanie pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce a tak ďalej, avšak so mzdou je to veľmi problematické a dnes, ak sa chcú súdiť, tak musia samozrejme zaplatiť poplatok najskôr ako dajú podnet na súd. Tento poplatok sa dnes pohybuje tuším vo výške 6 % zo súdenej sumy. Čo nie je jednoduché a keď si zoberiete, že mnohí sa nachádzajú naozaj v situácii, keď nemajú finančné prostriedky, pretože im neboli vyplatené a ešte majú aj platiť súdne poplatky s vidinou, že nevedia ešte ako to celé dopadne, tak chceme ich od tohto odbremeniť, aby boli voľní a mohli bez akýchkoľvek problémov podať podnet na súd a súdiť sa oprávnene o vyplatenie ušlej mzdy alebo nevyplatenej mzdy. Čiže z tohto dôvodu navrhujeme v § č. 4 ods. 2 písm. d) doplniť dva body, ktoré hovoria o konaní o náhrade škody z pracovného úrazu, choroby z povolania a konaní určení neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a pri uplatnení nárokov z neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru a ten druhý je v individuálnom pracovnom spore ako som už spomínal odvolaním sa na Civilný sporový poriadok § 316, ktoré sú neuvedené v bode 1, ak žalobca v tomto spore nie je zamestnávateľ. Vážené dámy, vážení páni, navrhujem účinnosť tejto novely od 1. novembra 2020 a ešte povinnosti, ktoré sú z hľadiska legislatívneho procesu, chcem len uviesť, že tento návrh bude mať vplyv na štátny rozpočet, pokúsili sme sa to vyčísliť na základe známych informácií a ten dopad je zatiaľ predpokladaný 90 tisíc eur ročne, čo nie je veľa, ale samozrejme je to zdeformované, pretože my nevieme koľkí sa chceli uchádzať alebo chceli sa domáhať súdom o ušlý zisk alebo predovšetkým nevyplatenú mzdu alebo iných diskriminačných vecí, ktoré s tým súvisia, takže ten dopad môže byť aj vyšší, ale v každom prípade tie ostatné dopady sú, sú len a len pozitívne, ak spomeniem vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, čo musíme už od mája tohto roku rovnako uvádzať. Toľko z mojej strany a chcel by som vás požiadať o podporu tejto novely zákona. Ďakujem pekne pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 15:48 - 15:50 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za všetky faktické poznámky. Pán poslanec Poliačik, no ja sa nečudujem, že vy budete zastávať pána primátora Valla, je to predsa váš kandidát a vždycky platilo a bude platiť, že košeľa je bližšia ako kabát. Pán poslanec Grendel, keby aj tá ostatná skupina poviem napríklad nezávislých kandidátov v Nitre sa rozhodla po vzore tím Hattas si dať nejaké, ja viem o tom, že boli určití kandidáti, ktorí sa zoskúpili a na bilbordoch mali, že "Žiť pre Nitru", ale nedali si to na kandidátnu listinu, ani na ten hlasovací lístok. Tak v tomto pravidlá neboli pre všetkých rovnaké. Pán poslanec Nedoba, spomínali ste o tom, že či som teda vlastne za alebo proti tej občianskej angažovanosti. Veď ja som to jasne v rozprave povedal. Ja dokonca obdivujem ľudí, ktorí si nájdu čas, angažujú sa v športe, v kultúre, na ochranu životného prostredia. Ja nemám najmenší problém, aby sa nejakým spôsobom aj propagovali vo voľbách, ale jednoducho to nepatrí na kandidátnu listinu. Nie a tým pádom ani na hlasovací lístok a tým, že niektorí to obišli tím, že si to napísali do zamestnania, tak vedeli o tom,že volebné komisie neskúmajú, či to zamestnanie sa zakladá na pravde alebo, že či je reálne a preto ich nemohli vyškrtnúť zo zoznamu a a oni to dobre vedeli a predsa to urobili a preto naposledy hovorím, že tu je naša ambícia, aby sme týmto urobili poriadok. Všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.9.2019 15:26 - 15:34 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, pani poslankyne, páni poslanci, chcel som záverečné slovo, ale toho sa zriekam, vystúpim v rozprave, aby ste na mňa mohli ešte reagovať. Pán poslanec Dostál, som veľmi rád, že tak trošku ste nadviazali na slová vášho kolegu pána poslanca Slobodu, ktorý nás kritizoval, že niekto si nebude môcť na hlasovací lístok, teda na kandidátnu listinu uviesť trebárs povolanie IT technik, tak nie je to pravda, pretože toto naše obmedzenie sa týka len vlastných mien a medzi všeobecným podstatným menom a vlastným menom je veľký rozdiel. To vlastné meno je meno vzťahujúce sa na, iba na určitú jedinečnú vec, alebo osobu, to je napríklad Národná rada Slovenskej republiky, ale už keď si dá niekto Národná rada s malým "n" tak už je to všeobecné. Pán poslanec, teší ma aj vaša starostlivosť o predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu, myslíte na neho, že keď pôjde v budúcnosti kandidovať, tak si nebude môcť dať do kolónky zamestnanie, že je predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, ale ak sa on rozhodne kandidovať bude kandidovať len v nitrianskom regióne a keď si tam dá predseda samosprávneho kraja, alebo predseda VÚC, každému bude jasné, akú pozíciu doteraz zastával.
Som veľmi rád, že sme sa zhodli aspoň na jednom, že označenie tím Valo, respektíve tím Hatas nie je ani zamestnanie a nie je to ani názov politickej strany, na úvod celkom dobre, zhoda aspoň na tomto. Vy ste teraz navodili takú atmosféru, ako keby sme my boli proti všetkým, ktorí sa nejak, sú nejak občiansky angažovaní, ale to nie je pravda. V dnešnej dobe konzumnej, ja oceňujem všetkých ľudí, ktorí sa angažujú či už v oblasti športu, kultúry, ochrany životného prostredia, respektíve jedným slovom, majú záujem o veci verejné a ak to chcú propagovať vo volebnej kampani, ani voči tomu absolútne nenamietam, nech to je na volebných letákoch, nech to je na plagátoch, nech to je na bilboardoch, ale prosím vás, toto nepatrí naozaj na kandidátnu listinu, ani na hlasovací lístok. Zákon dnes umožňuje uviesť na hlasovacom lístku zamestnanie podľa dnešnej právnej úpravy, teda už podľa dnešnej úpravy by na hlasovacom lístku nemali byť uvádzané názvy občianskych združení ako vodítko respektíve reklama. Jediný problém bol doposiaľ v tom, že sa zamestnanie nemusí preukazovať a preto v komunálnych voľbách miestne volebné komisie nemali dostatočnú oporu v zákone, aby mohli vyzvať kandidátov, aby kandidátne listiny a hlasovacie lístky upravili a toto my teraz v našom návrhu zákona chceme riešiť.
Pán poslanec a asi posledná vec a ešte aby som nezabudol na pani poslankyňu Žitňanskú. Tá prišla s teóriou, že podľa nej by bolo ideálne absolútne kolónku zamestnanie dať preč a ja s tým nesúhlasím. Nesúhlasím s tým, pretože tu máme aj komunálne a regionálne voľby. Máme tu obce a teraz ja mám najradšej príklady zo života, ja pochádzam z malej obce, aj keď tam už nebývam, z Červeného Hrádku, ktorý má 430 obyvateľov a 40 % obyvateľov má priezvisko Šabík, Šabíková. Vy si viete predstaviť, že budú kandidovať 3 ľudia, ktorí budú mať meno Ján Šabík? Tak ako ich ten volič má identifikovať? Môže ich identifikovať na základe veku a na základe povolania, ale nech si prosím vás každý dáva také povolenie, povolanie, aké je reálne zo života a nie si niečo vymýšľať. Posledná vec pán Dostál k vám, ale aj na ostatných kolegov. Je to teraz taká paradoxná situácia, ale na základe toho čo sa udialo v Nitre, ja svojim spôsobom teraz, nejakým spôsobom zastávam aj nezávislých kandidátov, ktorí kandidovali a držali sa dikcie zákona a nedali si také podobné veci ako skupina ľudí, ktorí kandidovala za tím Hatas a aj s odstupom niekoľkých mesiacov si dovolím tvrdiť, že pán primátor Marek Hatas by voľby vyhral, ale ja sa pohybujem v politike už dosť dlhú dobu a ubezpečujem vás, že tí ľudia, ktorí kandidovali za poslancov mestského zastupiteľstva v Nitre, boli neznámi ľudia a nebyť toho, že by tam nemali na hlasovacom lístku označenie tím Hatas, tak by neboli tak ľahko identifikovaní ako teraz a ja si dovolím tvrdiť, že polovica z tých kandidátov, ktorí sú dnes poslancami mestského zastupiteľstva by sa tohto, bez tohto, ja sa to nebojím nazvať podvodu, do mestského zastupiteľstva nedostali. Pán primátor Marek Hatas kritizoval aj mňa aj kolegu Nemkyho za to, že takýto návrh zákona sme podali, ale ja chcem pripomenúť jednu vec. Pán primátor Hatas kandidoval ako nezávislý a veľmi sa tým hrdil. Pár mesiacov po voľbách už svoju nezávislosť odhodil a vstúpil do politického subjektu bývalého pána prezidenta Andreja Kisku Za ľudí, takže to už nechám na zvážení ľudí a voličov, hlavne z Nitry, ktorí mu naozaj mnohí verili a mnohí verili v jeho nezávislosť, ktorá sa však teraz absolútne stratila.
A posledná vec, ja už teraz vás chcem niektorých upozorniť na to, že v druhom čítaní bude mojou ambíciou zmeniť aj názov nezávislí kandidáti a poviem vám prečo. Dneska môžete kandidovať na kandidátky politickej strany, hnutia alebo koalície a druhá možnosť je ako nezávislí a v dnešnej dobe tá nezávislosť sa stala veľkou módou a častokrát zavádzaná verejnosť je tým, že takýto kandidáti sa dávajú do pozície, že my sme tí nezávislí a na druhej strane to hneď evokuje, že my čo kandidujeme za politické strany alebo koalície, my sme tí závislí. A na čom sme my závislí? A na čom sú oni nezávislí? Keď, keď sa dostanú do parlamentu či už regionálneho alebo mestského a chcú niečo dosiahnuť, takisto sa musia stretávať, musia sa dohadovať, veď to nejde len tak ako si to niektorí predstavujú predtým než kandidujú a neni sú poslancami mestského zastupiteľstva. Častokrát sa stáva a sú to príklady z regionálneho parlamentu v Nitre, že nás kritizujú, ako sa tie politické strany stretávajú, dohadujú, ako majú hlasovať a keď sa nezávislí stanú poslancami tak robia presne to isté. Preto moja ambícia bude, aby názov nezávislý kandidát bol nahradený termínom kandidát bez politickej príslušnosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 15:22 - 15:24 hod.

Podmanický Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, vy ste sa pýtali, že prečo niektorí členovia SMER-u nekandidovali pod hlavičkou SMER-u alebo za SMER v komunálnych voľbách. Ja sa vás chcem spýtať a prečo vy, ako predseda OKS, predseda politickej strany nekandidujete za túto stranu, ale kandidujete za SaS. Hanbíte sa za svoju politickú stranu, ktorej ste predsedom? Čiže to je tá logika vašich otázok, ktoré ste položili. Ja som vám ju doviedol ad absurdum na vašom príklade. Ale keď sme už teda pri tom, keď hovoríte, že sa mnohí hanbia kandidovať za SMER, napriek tomu za SMER bolo zvolených približne priamo čisto za SMER bez koalícií, bolo zvolených približne šesťsto starostov, šesťsto starostov. A predstavte si, za SaS-ku som nenašiel jedného, dvoch. A za OKS som teda nenašiel nikoho. Tak viete, snažíte sa tu vnucovať nejaký obraz o tom, ako kto vníma akú politickú stranu. No ale tá samotná realita je úplne iná než tu vytvárate obraz alebo sa snažíte vytvoriť obraz. A k tomu či je to volebný podvod alebo nie je to volebný podvod. No ja som sa spýtal, že ako nazvať to, že niekto kto vypisuje, kandidát, ktorý vypisuje kandidačnú listinu má tam kolónku zamestnanie, ja si myslím, že každý človek, ktorý ide kandidovať vie čo je zamestnanie. Viete asi aj vy čo je zamestnanie. A oni do kolónky zamestnanie napísali team Vallo, napísali tam team Hatas. Tak jednoducho to je úmyselné zavádzanie voličov, ktorí lebo tie informácie z kandidačného, z kandidačnej listiny sa objavili vo volebnom lístku a takýmto spôsobom úmyselne, vedome zavádzali voličov. No tak čo to je, ak to nie je volebný podvod? Ja som toto vôbec nevedel, až vy keď ste vystúpili som pochopil, že aké volebné podvody sa diali v komunálnych voľbách v roku 2018.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 11:55 - 11:55 hod.

Podmanický Ján
či nedošlo k volebnému podvodu. A ja sa priznám, že ja som si to neuvedomil, že nápaditosť niektorých ľudí môže ísť až tam, že do kolónky zamestnanie napíšu v podstate svoju politickú príslušnosť. To ste mali, pán poslanec odsúdiť, to je podľa mňa po prvé a po druhé je otázka, či naozaj tento volebný podvod by sa nemal ešte dodatočne prešetriť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 11:53 - 11:55 hod.

Podmanický Ján Zobrazit prepis
Dobre. Pán poslanec, vy ste tu v podstate obhajovali volebný podvod, ktorý robili niektorí poslanci v komunálnych voľbách, keď si vymýšľali svoje zamestnanie a písali účelovo do kolonky zamestnanie v podstate volebné slogany, písali tam v podstate nejaké volebné zoskupenia, občianske združenia a podobne. Veď práve to ste mali pán poslanec odsúdiť, že toto j, to je jednoducho, to sa nesmie robiť, aby sa takýmto spôsobom falšovali voľby a ja som si to v podstate neuvedomil doteraz až vy keď ste vystupovali, že to naozaj ako v podstate prešlo mlčaním, prešlo bez povšimnutia to, že mnohí a mnohí kandidáti dokonca úspešní kandidáti v posledných komunálnych voľbách sa v podstate dopustili volebného podvodu, je otázka, je otázka či z tohto dôvodu je ich voľba platná a je otázka, čo by sa tým nemali zaoberať možno aj príslušné orgány, aby preverili, či nedošlo k volebnému podvodu a ja sa priznám, že ja som si to neuvedomil, že nápaditosť niektorých ľudí môže ísť až tam, že do kolonky zamestnanie napíšu v podstate svoju politickú príslušnosť. To ste mali pán poslanec odsúdiť, to je podľa mňa po prvé a po druhé je otázka či naozaj tento volebný podvod by sa nemal ....
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 11:47 - 11:48 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán poslanec Dostál, náš politický svetonázor a videnie sveta je diametrálne odlišné, ale chcem oceniť aspoň váš vecný tón na, že ste mali ambíciu, argumentovať. Čo sa týka, priznávam za seba, že tento návrh predkladám na základe posledných skúseností z komunálnych volieb v minulom roku. Čo sa týka vašej výčitky voči nám, že chcem zakázať skratky, ale chcem zakázať skratky vlastných podstatných mien a súhlasím aj s tým, že uviedli ste príklad, že v budúcnosti nebude môcť byť uvedené poslanec Národnej rady Slovenskej republiky ale urobili sme to preto, že nechceme urobiť jednu výnimku, ktorá môže spustiť lavínu ďalších výnimiek ale môžete si uviesť poslanec Národnej rady s malým n, môžete si uviesť poslanec parlamentu, čo sa týka VÚC tak, VÚC nie je skratka vlastného mena, VÚC je skratka pre Vyšší územný celok, čo je všeobecné podstatné meno a táto skratka nie je zakázaná a posledná vec. Hovorili ste dosť veľa o príkladoch Českej republiky, ale vy viete dobre, že Česká republika má úplne iný volebný systém, čo sa týka komunálnych volieb a regionálnych volieb, tam sa napríklad nevolí predseda, alebo starosta tak ako u nás, tam sa volia len zastupitelia, ktorí si potom vyberú svojho starostku, primátora, alebo hejtmana. Takže tá paralela s Českou republikou tuná v tomto prípade vôbec neobstojí. A chcem sa opýtať podľa vás, čo je to tím valo alebo tím hatas, je to politická strana, je to zamestnanie, lebo podľa mňa to nie je ani jedno ani druhé, iba politická propagácia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2019 11:39 - 11:39 hod.

Podmanický Ján
No pán podpredseda, ja som sa len chcel spýtať, či pán predseda ústavného súdu ide so svojou požiadavkou aj do prezidentského paláca. Len toľko som sa ho chcel spýtať. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2019 11:32 - 11:35 hod.

Podmanický Ján