Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

4.12.2019 o 17:09 hod.

JUDr. PhD.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

4.12.2019 17:09 - 17:10 hod.

Madej Róbert
Ďakujem veľmi pekne. Dovoľujem si informovať, že je zvolaná schôdza ústavnoprávneho výboru ihneď po skončení rokovacieho dnešného dňa, teda predpokladáme o 19.00.
Skryt prepis
 

4.12.2019 17:09 - 17:10 hod.

Puci Róbert
Ďakujem pekne. Chcem pripomenúť kolegom z výboru pre financie a rozpočet, že výbor budeme mať zajtra ráno 8.30 v rokovacej miestnosti výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 16:39 - 16:39 hod.

Muňko Dušan
banky, aby spravil audit a predložiť parlamentu a vláde, v akom skutkovom stave sa nachádza II. pilier a III. pilier. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2019 16:37 - 16:39 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Strašne ma zaráža, že hlavne je tu hŕba odborníkov, ktorí nemajú dunstu o dôchodkovom systéme. Lebo, beží samozrejmá vec je koniec roka, sociálna poisťovňa valorizuje. Čiže jednak valorizuje dôchodky k 1. januáru aby mohli prebehnúť napriek tomu, že je tam, je tam výpočtová technika, čiže IT robia, každý aj tak sa dôchodok musí kontrolovať a kontroluje ho, tá kontrola tam je ešte dvojnásobná. Idú vianočné príspevky, takže netreba hovoriť, že nemajú čo robiť, dôchodková sekcia koncom roka, okrem toho samozrejme aj okrem tohto nám zhruba každý mesiac pribúda určité percento dôchodcov, niekedy 10, niekedy je to 14 tisíc, podľa toho roku narodenia ako idú do dôchodku to je jedna vec. Druhá vec ma prekvapuje všetky, že všetci máte obavy o dôchodky aké budú, ja sa vás pýtam, koľko vzrástli dôchodky od dôchodkovej reformy, ktorá bola od, berme od 1. 1. 2005, do dnešného dňa. Z hľadiska valorizácie dôchodkov, ktoré boli vyplatené vtedy a koľko je dneska. Hanbím sa povedať, že koľko to je. Aký je priemerný dôchodok invalida? 270 euro, v tom dôchodkovom systéme je hŕba vecí, ktoré treba napraviť. Nebudem ich menovať, ale najväčšia diera v dôchodkovom systéme je druhý pilier, čo spravil druhý pilier? Nech si ho aj pán Mihál skúsi zrátať, nech si zoberie súvahy a výsledovky druhého piliera jednotlivých správcovských spoločností a zistí, že 90 % je v konzervatívnom fonde, čiže nezarába a tretí pilier tak isto prepadol, preto som požiadal guvernéra Národnej banky, aby spravil audit a predložil parlamentu a vláde v akom skutočnom stave sa nachádza druhý pilier a tretí pilier. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.12.2019 15:49 - 15:50 hod.

Ďurovčík Emil Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda vlády, vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona. Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom Národnej rady s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 53. schôdze Národnej rady. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákona. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď. Pán predsedajúci, prosím otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.12.2019 11:33 - 11:33 hod.

Jarjabek Dušan
Ďakujem pekne, ja by som tiež chcel pozvať členov výboru pre kultúru a médiá na stretnutie do zasadačky výboru pre kultúru a médiá, čas nonstop.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.12.2019 11:33 - 11:33 hod.

Madej Róbert
Dovoľte mi pripomenúť schôdzu ústavnoprávneho výboru dnes o 12.15 hod. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.12.2019 11:33 - 11:33 hod.

Blaha Ľuboš
Ďakujem. Dovoľte pripomenúť kolegom z európskeho výboru, že o 13.00 hod. máme rokovanie na miestnosti číslo 149. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.12.2019 11:32 - 11:32 hod.

Petrák Ľubomír
Chcem pozvať členov výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, na stretnutie výboru o 12.00 hod. v rokovacej miestnosti výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.12.2019 10:08 - 10:11 hod.

Ďurovčík Emil Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1934 z 29. novembra 2019 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorými sa dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 86. schôdzi dňa 3. decembra 2019 a prijal uznesenie č. 538, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v skrátenom legislatívnom konaní na 53. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis