Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.2.2020 o 14:04 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 25.2.2020 14:04 - 14:06 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolegovia, kolegyne, vážený pán predsedajúci, takže dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov o tomto zákone.
Národná rada Slovenskej republiky pridelila predmetný návrh zákona týmto výborom: ústavnoprávnemu, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci a za gestorský výbor určila výbor pre sociálne veci.
Predmetný vládny návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Výbor pre financie a rozpočet o predmetnom návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Ďalej. Z uznesení výborov pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva 11 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 11 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 228 z 25. februára 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.2.2020 10:48 - 10:48 hod.

Erik Tomáš
Ja sa rovnako ako minister prihováram a hlasovanie oznamujem, že bude o 11.00 hod. Ešte raz, o 11.00 hod. hlasovanie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.2.2020 10:27 - 10:28 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, k vládnemu návrhu. Vážený pán predseda, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1837. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1957 z 12. februára 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď vrátane gestorského výboru.
Pán predseda, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.2.2020 16:05 - 16:06 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán kolega, musím vám vrátiť lichôtky. Takže dovoľte, aby som vás oslovil, vážený pán tieňový minister financií, vážený pán možno reálny minister financií, budúci, vážený pán možno reálny premiér, keďže som čítal nejaké médiá. Áno, s Jánom Richterom vedieme svätý boj, to máte pravdu, a nielen teraz pred voľbami, ale aj počas celého volebného obdobia, a teraz vedieme ten svätý boj za trináste dôchodky a za dvojnásobné detské prídavky a budeme v tom určite veľmi radi pokračovať. Nie, nie, nie, žiadne odrobinky sme doteraz ľuďom nedávali, pán budúci možno premiér, budúci minister financií. Vy považujete za odrobinku materskú dovolenku na úrovni čistej mzdy? Alebo rodičovský príspevok na úrovni 370 eur? To isté by som mohol hovoriť pri dôchodcoch. Takže my nie sme žiadni odrobinkári. No a pevne verím, že hnutie OĽANO, vaše hnutie podporí napokon v hlasovaní aj tieto ďalšie dve dobré sociálne opatrenia, pretože doteraz podľa štatistík hnutia OĽANO podporilo počas volebného obdobia 57 percent našich opatrení, takže asi také zlé neboli.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.2.2020 11:29 - 11:30 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, ja som reagovať nechcel, lebo ja na vás reagovať jednoducho nemôžem, niet veľmi na čo, pri všetkej úcte k vám. A najmä kvôli vulgárnemu štýlu politiky, ktorý robíte. Ale presne ste predviedli v priamom prenose, ako sa vy opozičníci chováte. Vy začnete akože čítať kauzy SMER - SD a čítate tu pol hodiny roky 2010 a 2011 (povedané so smiechom), teda v čase, keď vládla vláda Iveta, Ivety Radičovej, ktorej súčasťou bolo, bola aj vaša strana. To je proste niečo neuveriteľné. Takto si sama streliť do kolena, to dokážete len vy. Je to smiešne, je to trápne a len to potvrdzuje, akým zdrapom papiera tu argumentujete.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.2.2020 11:01 - 11:03 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán Kollár, ja viem, prečo ste taký nervózny. Ja presne viem (reakcia z pléna), prečo ste nervózny, pán Kollár. Nebojte sa, ja vám rovnakou kartou vracať nebudem.
Vy ste nervózny preto, lebo schôdza sa otvorila napriek tomu, že vy ste hlasovali proti, pán Kollár. A toto vám nikto teraz nemôže, samozrejme, zabudnúť. Vy ste boli presvedčený, že tá schôdza sa neotvorí a nebude ten 13. dôchodok, pán Kollár. A teraz pokrytecky tu vykrikujete. Vy ste boli proti 13. dôchodku tým, že ste nepodporili otvorenie schôdze! Hanba vám, pán Kollár! Hanba vám. A teraz tu kričíte a penu máte pri ústach. Dôchodcovia dobre vedia, čo sme pre nich urobili. Choďte do Jednoty dôchodcov, na akúkoľvek krajskú organizáciu. Raz tam prišla vaša kolegyňa do jednej krajskej organizácie, ju poslali von. Vyhodili ju odtiaľ! Vyhodili. My sme pre dôchodcov urobili, môžete sa smiať priblblo, koľko chcete, urobili sme toľko pre nich ako nikto iný. A aj ten vianočný príspevok sme dali, aj sme ho zdvojnásobili. A teraz ideme do 13. dôchodku. Ja vám ďakujem, že budete hlasovať. Ja vám ďakujem, že budete hlasovať.
Viete, keď už tu hovoríte o nejakých kriminálnych živloch, ja taký nebudem. Nevrátim, nevrá..., nebudem osobný, ale mnohí ľudia vedia, čo ste vy zač, akú máte minulosť, pán Kollár. A toto, čo ste tu predviedli, bolo absolútne nedôstojné. Ja sa do takýchto hier zapájať nebudem. Dôchodcovia tak ako vždy sa na nás mohli spoľahnúť, sa spoľahnú aj teraz. Hlasujte, ďakujem pekne. Viem, že máte ťažko na srdci, že ste nepodporili otvorenie schôdze, pretože ak by sa schôdzu nepodarilo otvoriť, 13. dôchodok by nebol.
Môžte teraz sa hádzať aj o zem, môžte tu kričať, ale neprekričíte, neprekričíte to, že vy ste sa spriahli s opozíciou proti 13. dôchodku, pán Kollár. Ja hovorím, osobný nebudem, ale to, čo ste predviedli, to je, to je niečo neskutočné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.2.2020 10:40 - 10:42 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Pán Matovič, povedali ste, že táto, chcete, aby táto rozprava bola súboj argumentov, faktov, pravdivých tvrdení bez klamstiev, vy sám ste vo svojom vystúpení už uviedli niekoľko klamstiev a zavádzaní a chcem vysloviť presvedčenie, že po faktických poznámkach na tejto schôdzi už nebudete tak, ako je to vaším zvykom, už ste si povedali svoju reč, naložili všetkým a určite nebudete pri racionálnej diskusii o týchto opatreniach.
Klamali ste vo viacerých veciach, resp. nechcete prijať zodpovednosť za niektoré z nich, tvrdíte, že teda SMER sa vraj vykašľal na starodôchodcov, tak chcem vám pripomenúť, pán Matovič, že starodôchodcov a novodôchodcov vyrobil pán Kaník, ktorému asistoval pán Beblavý, teda ľudia, s ktorými ste vy vládli počas vlády Ivety Radičovej a s ktorými chcete vládnuť aj teraz. Prečo ste počas dvoch rokov, keď ste boli v koalícii, nič vy so starodôchodcami neurobili, neurobili ste vôbec nič, pán Matovič, kdežto my sme v tomto volebnom období túto vec vyriešili. 117-tisíc ľudí, 50 mil. im išlo, takže buďte, prosím vás, spravodlivý, tárate tu niečo o tom, že pán Richter má mať dôchodok 1 500 eur, pritom je úplne evidentné, že 13. dôchodok má byť 460 eur pre každého, lebo tu kombinujeme zásluhovosť aj solidaritu. Buďme, prosím vás, aspoň trochu, trochu vecní, ak to môžete, ak už teda máte takéto premiérske vyjadrenia.
Ďalej Gorila, že Fico niečo dohadoval v byte, nejakých 400 mil. eur. To ste kde na to, prosím vás, prišli, vy ste s tými gorilami proste vládli vo vláde, vtedy ste tiež nič nehovorili, boli ste ticho, až keď ten spis vyšiel von.
A teraz vecne. Jedna otázka mi chýba, resp. jedna odpoveď. Ak môžete, keď budete mi nadávať, že čo vy robíte, odpovedzte mi. Podporíte alebo nepodporíte 13. dôchodok a detský prídavok?
Ďakujem za odpoveď už teraz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.2.2020 10:06 - 10:06 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Takže keď mi už tak pani Cigániková do toho vstúpila, musím povedať, pán Dostál, najprv reakciu na vás, mňa nikto pri faktickej poznámke pani Cigánikovej nemôže vyrušiť, lebo ja ju nepočúvam, kým nezmení svoj vulgárny jazyk a tón, nemá zmysel to počúvať.
Vy traja, páni, ste hovorili, že som v niečom klamal a tak ďalej, ja to nemám rád, ja mám rád faktickú diskusiu. Ja som len povedal to, že sme našli dôvody na skrátené legislatívne konanie, áno, toto je môj presný výrok, a že ľudí, verejnosť veľmi nezaujíma, či skrátené, či také, či onaké, to bolo všetko.
Pán Viskupič, ja som povedal, že možno bude neskôr vyrovnaný rozpočet, o dva, o tri roky, nikoho to nezabije, to som povedal, takže, prosím vás, nepoužívajte slovo klamať a niečo podobné.
Pani Zimenová, viete čo, stále tá právna zodpovednosť alebo trestnoprávna zodpovednosť, o ktorej hovoríte, to sú také vyjadrenia zo stredoveku doslova. (Reakcia z pléna.) Vám, pani Zim... Zimanová? (Reakcia z pléna.) Prepáčte, Zemanová, ja sa ospravedlňujem, ospravedlňujem sa, naozaj prepáčte, 150 poslancov je.
Čiže to je také, to sú fakt už stredoveké vyjadrenie, žiadna a trestnoprávna zodpovednosť a niečo podobné. A naozaj si odpustite zdochýnajúceho koňa, lebo pri preferenciách SaS-ky je to naozaj smiešne.
Pani Blahová a pán Galko, čo povedať? No, čo povedať? Ja, pán Galko, som vás niekedy vnímal ako súpera – aj vás, pani Blahová – teraz mi je vás v podstate ľúto. Tak nechám to bez reakcie. A v princípe už aj ten váš návrh trinásteho a štrnásteho dôchodku len svedčí, v akom zúfalom stave ste, ale do toho ste sa dostali sami, je to váš problém a neuveríte, ja vám poviem, že ďakujem, že ste pomohli otvoriť tú schôdzu, lebo dúfam, že budeme vďaka – aj vďaka vám, na záver vášho pôsobenia v politike vám chcem poďakovať, vďaka vám sa tiež podarí schváliť tieto opatrenia, žiadne bilbordy sme nemali pripravené, my sme v tomto absolútne úprimní. (Reakcia z pléna.)
Ešte raz. Táto politika vaša, táto vulgárna vás dostala tam, kde ste, ale to je váš problém.
Ďakujme pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.2.2020 10:05 - 10:06 hod.

Erik Tomáš
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.2.2020 10:05 - 10:06 hod.

Erik Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým napriek tomu, že neboli všetky vecné, ale dobre. Tak sa tu tiahlo, pán Dostál, pán Viskupič, že..., asi aj vy pán Galek, že som klamal, síce ste nepovedali, v čom som klamal, len prekrúcate moje vyjadrenia. A síce... (Reakcia z pléna.) Počkajte pani Cigániková, vy mi už, vy už nepomôžete nikomu. (Reakcia z pléna.)
Môžem vás poprosiť ešte raz o čas, pán predseda, aby ste zdisciplinovali pani Cigánikovú, lebo oni sú tak citliví na to, a potom, keď... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis